You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

03-08-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Zwykle znak oczyszczenia wityni jest


odczytywany jako symbol wyrzucenia z naszego
sumienia bawochwalstwa, ktre zawiera si
w wielkiej chciwoci. To prawda, ale gdyby
przyjrza si swojemu yciu, zobaczyby,
e zbudowane jest ze strachu, lku, ambicji,
chciwoci, dzy i dumy. W takiej budowli nie
da si zdrowo oddycha, jej ciany s
toksycznie zagrzybione i dlatego potrzeba
wszystko zburzy. Bronisz swego planu ycia,
ale nie jeste w nim szczliwy. Co musi by
zburzone, by mogo by na nowo odbudowane.
Czy pozwalasz Chrystusowi burzy i wygania
z ciebie handel ze wiatem? Czy pozwalasz Mu zburzy w sobie twoje narcystyczne
przekonania o tym, e wszystko ci si naley, i e kady powinien ci suy, i wszystko
powinno by wedug twoich architektonicznych planw, nakrelonych
egocentrycznymi pragnieniami? Skarymy si, e ycie nam si rozwala, rozsypuje,
nie idzie nam tak, jak zamierzylimy, e nie realizuje si nasza egocentryczna
architektura. Ale jeli co si rozsypuje, to tylko dlatego, e ma bawochwalczy
fundament. Jeli twoje ycie jest w rozsypce, to dobrze, bo wreszcie mona odda
budow w rce Syna cieli. Rozsypka to skutek faszywego fundamentu przekona.
Co bowiem mylisz tak naprawd o mioci? Czy nie wyobraae sobie, e mio to
nieustanne wymuszanie na innych ubstwiania ciebie i zapewnie, e jeste
najcudowniejsz osob na wiecie? Czy nie jest tak, e bardziej liczysz si z opiniami
innych ludzi ni z Bibli? Czy nie wmwie sobie, e trzeba kierowa si sercem, czyli
lepymi afektami, ktre zapdziy ci w puapk nienawici, zalenoci oraz zazdroci?
A twoja faszywa skromno, czy nie bya tak naprawd lkiem przed
podejmowaniem decyzji i ogldaniem si na innych? A twoje pojcie o doskonaoci?
Co ono naprawd ma wsplnego z doskonaoci ewangeliczn, a moe o wiele wicej
z perfekcyjn i znerwicowan wol podporzdkowania sobie dzieci i wspmaonka,
psa oraz rybek akwariowych? Czy twoja szlachetno nie jest tak naprawd trosk
o pozory? Albo czy pod pozorem oszczdnoci nie ukrywaj si wykorzystywanie
innych i zwyke oszustwa? A twoje modlitwy, czy nie s rozkazami? Czy nie mylisz
bycia dobrym z tym, by tobie tylko byo dobrze? Wydaje ci si, e jeste wyjtkowo
dobry i uczciwy, ale to moe istnie tylko w twojej wyobrani. To, za kogo si uwaasz,
musi run, bo nie jest prawd, tylko parawanem, za ktrym ukrywaj si lk,
nienawi do siebie i skrywanie bezsilnoci. Jest wiele pyta, ktre powoduj, e nasz
gmach yciowy pka, smagany biczami prawdy. Jest jeszcze wicej odpowiedzi, ktre
daj nam szans na odbudow. Wszystkie jednak s w Chrystusie. Jeli z Nim
umierasz, to i y bdziesz w nowym przybytku Ducha. Nowy gmach istnienia ma by
zbudowany na sowach Boga, na dziesiciu
Augustyn Pelanowski OSPPE
przykazaniach. One nigdy si nie zdezaktualizuj.

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 7 MARCA

9:00 + Krystyna Markowski - H. S. Sokoowscy


4:00 + Zofia, Mieczysaw Kafarscy w rocz. mierci
5:30 + Zenon Szymaski - ona

1:00 + Jzef Parciak


1:00 + Wanda Piat w 16 rocz. mierci
1:00 + Jzef Parcik 1 70 rocz. mierci
1:00 + Eugenia Chrabolowski - dzieci
1:00 + Teresa Kosznicka w 4 rocz. mierci
1:00 + Jzef, Marianna Cepiski i dusze w czycu
cierpice
7:00 + Maria Martusiewicz

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 8 MARCA

8:00 + Antonina, Feliks Szabla i zmarli z rodzin:


Szablw i Pikulw
9:30 + Krystyna Kwiatosz - J. Sokoowski
11:15 - O Boe b. dla s. Beaty Kotun z okazji imienin
1:00 - O ask zdrowia dla mamy - crka
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Jzefa z okazji
urodzin
1:00 + Emilia Haber w 12 rocz. mierci - dzieci i wnuki
1:00 + Danuta Pryszczewska, Alfons Magdziarz,
Romuald, Helena Banasik
1:00 + Catherine Josephine Dmuchowski
1:00 + Zmarli z rodzin: Gosw, Zawadzkich i
Rudkowskich
1:00 + Kazimierz Kaczmarek i dusze w czycu cierpice
7:00 + Zofia, Kazimierz Mikulec - crka
PONIEDZIAEK - 9 MARCA

9:00 + Jzef Borowski - T. M. Rogowski


7:00 + Krystyna Markowski - Helena Kocz
WTOREK - 10 MARCA

9:00 + Aniela Piskorowski


7:00 + Krystyna Markowski - Barbara Gorzelewski
RODA - 11 MARCA

9:00 - Za parafian
7:00 + Roma abicka w 26 rocz. mierci - m
CZWARTEK - 12 MARCA

9:00 + Krystyna Markowski - Helen Kulut


7:00 + Adolfa Anna
PITEK - 13 MARCA

9:00 + Krystyna Kwiatosz - M. Stochmal


7:00 - O zdrowie dla Renaty i Michelle
7:00 + Krystyna Markowski - L. Pindera
7:00 + Regina Szklarska w 6 rocz. mierci, Walter, Helen
Skrtkowicz
SOBOTA - 14 MARCA

9:00 + Krystyna Markowski - C. Basta


4:00 + Elizabeth Herman w 10 rocz. mierci - rodzice
5:30 - O miosierdzie Boe dla nienarodzonego dziecka
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 15 MARCA

8:00 + Jzef Byra - syn z rodzin


9:30 - O Boe b. dla Agnieszki, Wiktorii, Jakuba i Jarka
11:15 - O Boe b. dla Marcina Popawskiego w dniu
urodzin

II TACA
W nastpn niedziel II taca bdzie przeznaczona na
pokrycie kosztw rekolekcji wielkopostnych.

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 14/15 marca
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Victoria, Alexander Wystpek
8:00 - Anna Szklarska, Celina Basta
9:30 - Eugenia Czaja, Weronika Kraska, Alicja Karlic
11:15 - Dzieci
1:00 - Maria Grot, Monika, Jzef Majcher
7:00 - Nastasja Mirowska
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 14/15 marca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Filip, G. Mikoajczyk
9:30 - S. Dudka, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan,
K. Zadrozny
1:00 - J. Wolkowicz, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Put
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 8 MARCA 2015
PONIEDZIAEK - 2 Krl 5,1-15a Ps 42 k 4,24-30
WTOREK - Dn 3,25.34-43 Ps 25 Mt 18,21-35
RODA - Pwt 4,1.5-9 Ps 147 Mt 5,17-19
CZWARTEK - Jr 7,23-28 Ps 95 k 11,14-23
PITEK - Oz 14,2-10 Ps 81 Mk 12,28b-34
SOBOTA - Oz 6,1-6 Ps 51 k 18,9-14
NIEDZIELA - 2 Krn 36,14-16.19-23 Ps 137 Ef 2,4-10
J 3,14-21
OFIARY Z IV NIEDZIELI ZWYKEJ
1 MARCA 2015
Ofiary z kopert - $ 6,482.00
Ofiary bez kopert - $ 936.00
II taca Na Ukrain- $4,505.00
CSA 4,720.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

AKCJE WIELKOPOSTNE.
a) Akcja buteleczki. Buteleczki naley przynie
do biura lub zakrystii do Niedzieli Palmowej
29 marca, tak, aby dotary one do potrzebujcych
na wita Wielkanocne.
b)
Adopcja
klerykw
z Towarzystwa Chrystusowego. Jest
jeszcze moliwo adopcji klerykw
z Towarzystwa Chrystusowego.
Zostao jeszcze kilku klerykw nie
objtych nasz modlitw.
c) Pomoc naszym rodakom na Ukrainie
w parafii w Doniecku. Na ten cel w naszej
parafii zebrane zostan dwie drugie tace,
wystawiona bdzie puszka na jamun oraz
modzie przygotuje obiad.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE DLA DZIECI

Oglna: Aby wszyscy ludzie prowadzcy badania naukowe


stawiali sobie za cel suenie integralnemu dobru
czowieka.
Misyjna: Aby coraz bardziej uznawany by specyficzny
wkad kobiety w ycie Kocioa.

WIELKI POST
DROGA
KRZYOWA
DLA DZIECI
RODA 6:45PM
DLA DOROSYCH
PITEK 3:00; 6:30PM
GORZKIE ALE
NIEDZIELA 6:00PM
Skadka na apel CSA 2014 nadal trwa.
Z dniem dzisiejszym, mamy ju
uzbierane $43,488.00, co stanowi
71.3% caej sumy!
Nadal potrzebujemy $17,485.00!
Zwracamy si z prob do tych rodzin, ktre nie wczyy
si jeszcze do tej zbirki. Biorc udzia w corocznej
zbirce kady z nas wypenia katolick powinno.
SPOTKANIE ZE
SOWEM BOYM
DROG LECTIO
DIVINA
Zapraszamy w tym
szczeglnym
czasie
Wielkiego Postu na
kolejne
spotkanie
modlitewne
Lectio
D i v i n a
p t .
WR SYNU WR w sobot 21 marca w sali Jana
Pawa II. Rozpoczcie o godz. 5:30pm a zakoczenie
o godz. 8:00pm.
WYBORY NOWYCH CZONKW DO RADY
PARAFIALNEJ
Dzi ostatnia szansa zgoszenia kandydatw do Rady
Duszpasterskiej. Prosimy o wypenienie zgoszenia
i wrzucenie na tac.
ZGOSZENIE KANDYDATA
DO RADY PARAFIALNEJ

Ja _________________________________
imi i nazwisko
zgaszam (siebie lub kandydata)
___________________________________
imi i nazwisko
na czonka Rady Parafialnej
w parafii p.w. Matki Boej Czstochowskiej
w Sterling Heights, MI

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA
W niedziel 1 marca kawiarenk przygotowali rodzice
modziey przygotowujacej si do Sakramentu
Bierzmowania: pastwo Cybart, Gawrys, Grodzicki,
Karpiski, Matuszczyk. Dochd wynis $584.00. Obiad
zosta przygotowany przez Grali. Dochd wynis
$460.00. Bg zapa.
KONCERT - DLA UCZCZENIA PAMICI
O ONIERZACH NIEZOMNYCH
Zapraszamy na koncert pt. Podziemna Armia Powraca
powicony tym, o ktrych nie wolno byo mwi, a ktrzy
oddali swe ycie za niepodlego Polski. Koncert
w wykonaniu artystw z Warszawy odbdzie si w pitek
13-go marca o godz. 7:30 wieczorem, w Sali Jana Pawa II.
Informacja w holu kocioa .
BAZAR BIAOWIESKI
Zwizek Harcerstwa Polskiego zaprasza dzi na
Bazar Biaowieski Kaziuki.
WIDEO Z REKOLEKCJI J. PULIKOWSKIEGO
Nauki wygoszone w naszym kociele przez p. Jacka
Pulikowskiego podczas ostatnich rekolekcji dla
maestw dostpne s w formie wideo na naszej stronie
parafialnej.
KAWIARENKA SISTR
MISJONAREK
Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy
pomocy parafian organizuj w
Niedziel Palmow (29 marca)
kawiarenk z obiadem, ciastem oraz
sprzeda wielkanocnych ciast i palm. Siostry zwracaj si
z prob do parafian o pomoc w pieczeniu ciasta na
kawiarenk lub zoenie donacji. Cakowity dochd
przeznaczony bdzie dla sistr, na ksztacenie
i utrzymanie domu formacyjnego w Poznaniu. Ju dzi
zapraszamy i dzikujemy za wszelk pomoc i poparcie!
PROBA O GAZKI BAZI
Zwracamy si z prob do parafian posiadajcych gazki
bazi o przyniesienie ich do Kocioa. We wtorek 24 marca
Zota Ra bdzie przygotowywa palmy. Bg zapa.
MSZA W.
O
UZDROWIENIE
I UWOLNIENIE
W pitek 13 marca
o godz. 7:00pm.
Zapraszamy.

SPOTKANIE KOA SENIORA


Zota Ra
odbdzie si we wtorek 10 marca. Zapraszamy
na Msz w. i na spotkanie do Sali Jana
Pawa II. Solenizantw miesica prosimy
o przyniesienie ciasta na deser.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jzefa Chrzan,
Anna Rusinowski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
7-8 marca - Kaziuki
13 marca - Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie
14 marca - Rekolekcje dla dzieci
14-18 marca - Rekolekcje Wielkopostne
21 marca - Nauka przed Chrztem w.
21 marca - Lectio Divina
22 marca - Parada modych talentw

03.08-03.15
rodzina
Vanderest

03.15-03.22
rodzina
Kubina

SPEKTAKL TEATRALNY CHOPIN


Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama
Mickiewicza zaprasza na spektakl teatralny
Chopin w Sali Jana Pawa II w niedziel 15
marca o godz. 15:00pm. Cena biletu $15.oo
a dla dzieci $10.00. Moliwo zakupu
biletw bdzie w niedziele 8 marca po
Mszach w. w holu Kocioa.
PARADA MODYCH TALENTW
Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama Mickiewicza
organizuje 22 marca o godz. 2:30pm w Sali Jana Pawa II
doroczn Parad Modych Talentw dla dzieci od 12 lat
w zwy.
SPOTKANIE DLA RODZICW DZIECI
I KOMUNII
W najblisz niedziel 15 marca podczas Mszy
w. bdzie powicenie ksieczek dla dzieci
I Komunii w. a po Mszy w. o godz. 11:15am
odbdzie si spotkanie dla rodzicw.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 979-4472

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like