You are on page 1of 3

Week: 2

201
Monday 12 January 5

Subject
Class
Topic
LS
CS
Learning
Objectives

English
No. Student
3 Bestari
Time
Things I Do (World of Self)
Focus
1.1, 1.2
1.1.1, 1.1.4 & 1.2.1
By the end of the lesson, pupils should be able to:
a. talk about their holidays.
b. write down 3 things they like about their holidays.

Visual Aids
Learning
Activities

Pictures & textbook


CCE / EE
Contextual Learning
1. Pupils listen when the teacher talks about her holidays and what she did.
2. Pupils take turn talking about their holidays.
3. Pupils answer a few questions given by the teacher about their holidays.
4. Pupils write down 3 things they like about their holidays.

0800-0900
Listening & Speaking

Reflection

Subjek
Kelas
Tajuk
Spesifikasi
Objektif

ABM
Aktiviti

Refleksi

Matematik
Bil. Murid
3 Bestari
Masa
0900-1000
Nombor Bulat dalam Lingkungan 10 000
Unit
1
1.1
Bidang
Nombor & Operasi
Di akhir pengajaran murid akan:
a. dapat menyebut nombor yang diberi dalam bentuk angka.
b. memadankan angka dengan namanya dalam perkataan.
c. menulis nombor sebelum dan selepas bagi nombor yang diberi.
Buku teks, kertas imbas dan buku tulis
EMK
1. Murid mendengar semasa guru memberikan penerangan.
2. Murid menyebut nombor yang ditulis oleh guru dalam bentuk angka pada kertas imbas.
3. Murid berbincang di dalam kumpulan untuk memadankan angka dengan perkataan dalam
latihan yang diberikan.
4. Murid menjawab soalan yang terdapat di dalam buku teks dan menulis jawapan mereka di
dalam buku tulis.

Week: 2

201
Monday 12 January 5

Subject
Class
Topic
LS
CS
Learning
Objectives

English
No. Student
12
4 Bestari
Time
1020-1120
Our Community (World of Family & Friends)
Focus
Listening & Speaking
1.1, 1.3
1.1.4 & 1.3.1
By the end of the lesson, pupils should be able to:
c. talk about their family members and friends.
d. answer a few questions based on the oral text read by the teacher.

Visual Aids
Learning
Activities

Textbook
CCE / EE
1. Pupils listen when the teacher talks about her family members.
2. Pupils take turn talking about their family.
3. Teacher reads a text about her friends and pupils listen attentively.
4. Pupils answer a few questions given by the teacher about the text.

Reflection

Subjek
Kelas
Tajuk
Spesifikasi
Objektif
ABM
Aktiviti

Refleksi

Pendidikan Moral
6 Bestari
Kepercayaan Kepada Tuhan

Bil. Murid
Masa
Unit
Tema

Di akhir pengajaran murid akan:


d. mampu mensyukuri nikmat tuhan.
e. menjaga apa yang dianugerahkan tuhan dengan baik.
Buku teks dan buku tulis
EMK

20
1120-1220
1
Perkembangan Diri

Pemikiran Kritis

1. Murid mendengar semasa guru memberikan penerangan.


2. Murid menceritakan pengalaman masing-masing berkenaan apa yang mereka miliki.
3. Murid membincangkan bagaimana mensyukuri apa yang mereka miliki.
Murid membincangkan jawapan mereka dan dituliskan di dalam buku tulis.

Week: 2

201
Monday 12 January 5