You are on page 1of 5

Elementy terenu na polu bitwy:

WZGRZA
SPIS TRECI:
WZGRZA

TY

by

PEPE

&

2015

QC

WZGRZA

WZGRZA

-B

3 ZOTA GRA

1-2 WZGRZE BLIZN


Wszystkie modele, ktre nie podlegaj zasadom specjalnym ISTOTA ETERYCZNA,
LENY DUCH lub LOT, znajdujce si cho czciowo na obszarze Wzgrza Blizn
musz natychmiast wykona test S albo I w zalenoci od tego, ktry ze
wspczynnikw modelu jest wikszy. Udany test oznacza, e model zdoa
unikn puapki. Niepowodzenie oznacza, e model zostaje uwiziony w
rozpadlinie i do koca rozgrywki traktowany jest jako WzA!. Uwzgldniajc ten
stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, model
uwiziony w rozpadlinie jest traktowany jak model Wyczony z akcji!. Naley jednak
zauway, e za wyczony w ten sposb z potyczki model nie naley w trakcie
sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABEL POWANYCH OBRAE.
Pokryte licznymi rozpadlinami zbocza Wzgrza Blizn s bardzo
niebezpieczne i zdradliwe. Wielu zostao uwizionych w wskich,
mrocznych szczelinach, gdzie pozbawieni nadziei oczekiwali na pomoc
swych towarzyszy.

Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje Zot Gr w fazie ruchu w czasie


wykonywania pozostaych ruchw, mog prbowa odnale znacznik
kosztownoci. Naley wykona rzut K6, wynik 4+ oznacza, e bohater odnalaz jeden
ze znacznikw kosztownoci zgodnie z zasadami przedstawionymi w ROZDZIALE
IIII: RUCH. Natomiast rezultat 1-3 oznacza, e bohater otrzymuje trafienie o SILE
K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Zota Gra moe by
przeszukiwana raz przez kadego z bohaterw pod warunkiem, e modele znajduj
si w odlegoci przynajmniej 1 od siebie. W przeciwnym wypadku stojce zbyt
blisko siebie modele utrudniaj sobie zadanie i aden z nich nie moe poszukiwa
znacznikw kosztownoci.
Wewntrz pokrytej sztolniami i szczelinami niebezpiecznej Zotej Gry kryj
si olbrzymie bogactwa. Czy jednak znajd si odwani gotowi wyrwa
skryte w trzewiach bogactwa?

WZGRZA

WZGRZA

-B

-B

4 WITYNIA CZASZEK
Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje wityni Czaszek
podlegaj zasadzie specjalnej OKO CHAOSU.
Istnieje wiele miejsc powiconych Bogom Chaosu - witynia
Czaszek jest jednym z takich plugawych miejsc. Zniszczenia i
wojny doprowadziy je do ruiny, strzaskay trofea i obaliy
ponure pomniki, ale wejrzenie Mrocznych Bogw cigle
spoczywa na tych poupanych kamieniach - poszukuj nowego
czempiona, ktry speniby ich perwersyjne zachcianki.

-B

5 KOWADO VAULA
Bro uywana w walce wrcz przez modele nalece do druyny, ktra
kontroluje Kowado Vaula zyskuje cechy ora PONCY ATAK.
Legendy mwi, e kiedy pierwszy demon przedosta si na
wiat, bg-kowal Vaul zstpi z niebios. Podrowa pono do
najdalszych zaktkw wiata i wznosi kamienne kowada z
ywej skay, gdzie wyku ostrza o wielkiej mocy, ktrych potem
Elfowie uywali do obrony swych ziem. Chocia miecze i ich
waciciele dawno obrcili si w proch, wiele kowade zostao.
Sama blisko Kowada Vaula obdarza bro wojownika
niezwykym czarem

WZGRZA

WZGRZA

-B

6 JASKINIE

7 ZWYKE WZGRZE

Dopki kompania kontroluje Jaskinie, jeden wybrany przez gracza model bohatera,
znajdujcy si cho czciowo na obszarze wzgrza, moe w czasie wykonywania
pozostaych ruchw znikn w jaskiniach, by na pocztku nastpnej fazy ruchu gracza pojawi
si w odlegoci do 6 od wybranego przez gracza terenu wiejskiego, jeeli ruch taki prowadzi
do kontaktu z wrogiem, to jest to rwnoznaczne z szar (szara ta podlega bdzie
wszystkich zasadom szary). Bohater moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa
walk, w ktrej bra udzia, ale w takim wypadku nie bdzie mg szarowa. Ponadto,
model bohatera ukryty poza stoem nie moe wspiera bezporednio druyny.
Uwzgldniajc ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test
rozbicia, model oczekujcy w jaskiniach nie jest liczony do cakowitej liczby postaci w
kompanii.

To wzgrze nie wyrnia si niczym szczeglnym.


Wzgrze to naturalna i wypuka forma rzeby terenu,
posiadajca zaokrglony wierzchoek, a take do agodne
stoki.

Labirynt jaski to od wiekw krlestwo Nocnych Goblinw, a kompania


ktra cho czciowo odkryje tajemnice podziemnego wiata zyska du
przewag nad wrogiem.

WZGRZA

-B

WZGRZA

8 MGLISTE WZGRZE
Wejcie na Mgliste Wzgrze wie si z duym ryzykiem, a model musi
wykona test terenu niebezpiecznego. Jednake, wszystkie modele
znajdujce si cho czciowo na obszarze Mglistego Wzgrza uznaje si
na potrzeby gry za modele za oson cik.
Opar wydobywajcy si ze szczelin pokrywajcych wzgrze
wisi w zimnym powietrzu, ukrywajc tych, ktrzy tam
przebywaj przed wzrokiem wroga. Z drugiej strony, kto wie,
jak groz kryje ta zimna, upiorna mga? Wszak na pnocy
kady zna legendy o demonicznych Fimirach polujcych na
swe ofiary pod oson mgy

-B

9 KORONA GWIAZD
Wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Korony
Gwiazd uznaje si na potrzeby gry za modele za oson cik. Jednake,
ze wzgldu na obecno ducha pokonanego giganta, wszystkie modele
znajdujce si cho czciowo na obszarze Korony Gwiazd
przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuj rzut 3K6
odrzucajc kostk z najniszym wynikiem. Efekt nie dziaa na modele
podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
Powiadaj, e uoone w okrgu na szczycie wzgrza
kamienne gazy tworzyy niegdy koron krla gigantw
pokonanego w walce przez samego Sigmara i cho stwr
dawno ju obrci si w proch to jego duch wci nawiedza to
upiorne miejsce.

WZGRZA

-B

WZGRZA

10 YSA GRA

11 GOOBORZE

Wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze ysej


Gry podlegaj zasadzie specjalnej GUPOTA. Urok ysej Gry nie dziaa
na istoty podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
Ukryta wewntrz wzgrza magia mami umysy i wodzi na
pokuszenie sabych i niewiadomych zagroenia wdrowcw.

WZGRZA

-B

-B

12 WZGRZE POPIOW
Na koniec fazy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model
przebywajcy choby czciowo na obszarze Wzgrza Popiow.
Wynik 4+ oznacza, e model otrzymuje trafienie o SILE K6 bez
moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.
Wdrwka po usanym skalnymi odamkami i prochem
Wzgrzu Popiow jest naprawd niebezpieczna, albowiem pod
warstw pyu czai si mier.

Wszystkie modele poruszajce si przez zdradliwe Gooborze


musz wykona test Niebezpiecznego terenu.
Zbocza tego wzgrza pokryte s lunymi odamkami skay, co
czyni je niezwykle zdradzieckimi. Wiele drg do twierdz
Krasnoludw wiedzie przez takie gooborza, co stanowi dla
Khazadw dodatkow obron.