You are on page 1of 104

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE

Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Cantica sacra (1652)


nos 1 10

[1]

EN 164-#1 (2015)

1. Qu est ista (2 voix & bc)


2. Vulnerasti cor meum (2 voix & bc)
3. Vide homo (2 voix & bc)
4. Non defrauderis (3 voix & bc)
5. Tristitia vestra (2 voix & bc)
6. Quam dilecta (2 voix & bc)
7. Congratulamini (2 voix & bc)
8. Haec dies (2 voix, viol. & bc)
9. Surrexit Pastor (2 voix, viol. & bc)
10. O flix Roma (2 voix & bc)

Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus, tum et instrumentis modulata... Paris, Robert Ballard, 1652. BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699
[2]

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Qu est ista
2 voix & basse continue

[3]

EN 164-1 (2014)

2
Nomenclature :
b Superius vel Altus
c Cantus vel Tenor

Qu est ista, qu ascendit de deserto deliciis affluens,


innixa super dilectum suum ?
Tota pulchra es amica mea, suavis et decora ;
veni, veni de Libano sponsa mea, veni coronaberis.

h Bassus-continuus
Source :
Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,
tum et instrumentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

[4]

&b c

Superius
vel Altus


&b c

Cantus
vel Tenor

Qu est

? cw
b

Bassuscontinuus

. n. .A
J

is - ta

qu

. j

as -cen - dit, qu

as -cen - dit

de de -ser

to

de - li - ci-is,

4 3

&b

li - ci-is

b #

. A b. . . .

J
J

Qu est

is - ta,

j
& b . .

qu as - cen- dit, qu

as -cen - dit

de de -ser - to

de - li - ci-is af - flu -

af - flu - ens,

de -

Q
[5]

4 3

4
12

&b

ens,

qu

b .

est

is

ta,

qu as - cen - dit, qu as - cen - dit de de

is - ta,

qu as - cen - dit de de - ser


&b
qu

est

. . b

to de - li - ci

17

. j

& b .
-

A .
. #
J

&b
-

?
b
7

w
3

ens,

3
[6]

ens,

w
4

in - nii - xa su - per di - lec-tum su - um?

5
23

&b


su -per di -lec

n . A . # . j

To - ta pul - chra

29

&b

es, to - ta pul - chra

es

n . A

tum su - um?

&b

es

a - mi - ca me - a, to - ta pul -chra

& b n . A .
to - ta pul - chra

?
b

es a - mi - ca me - a,

es a -mi -ca,

a - mi-ca me

n .

a,


to


to -

n .A
-

ta pul - chra es, to -

J
W

[7]

a - mi-ca me - a,

b. b.
. . . #
J

J

es, to - ta pul - chra

To - ta pul - chra

6
35

& b .
ta pul -chra

es a

b.
-

mi - ca me - a,

a - mi

j n
b

.
& #.
ta pul - chra

? b
b

a - mi-ca me

es

42


&b
-

ca me - a,

? bw
b

a - mi-ca me

su - a -

vis

de - co -

a,

ve - ni, ve - ni,

et

et

4 3

ra;

j w

a,

su - a - vis


. .
J
J

&b

. j b

b
. . b
J
ve - ni, ve - ni

de Li - ba -no

de -co - ra; ve - ni, ve - ni, ve - ni, ve - ni,

# w

[8]

7
49

&b

spon -sa me - a,

&b

. j .
ve - ni, ve - ni

de Li - ba -no

b .
J

ve - ni

co - ro - na - be-ris,

. j

spon-sa me - a, ve - ni co-ro - na - be - ris

ve

56

&b

j b.

&
?

b w

b.
7

co-ro

na

be-ris,

ve -ni, ve

ni.

n . 3 n c . j W
J

ni, ve -

.
# W

3
c
J

ve -ni, ve - ni co-ro - na - be - ris, ve - ni, ve - ni

ni, ve - ni co-ro - na - be - ris, ve

4 3

ni co-ro -na

be -

ris, ve - ni

3
W

[9]

co - ro - na - be - ris.

c b

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Qu est ista
2 voix & basse continue

Bassuscontinuus

10

20

29

37

46

55

?b c w

?b

?b

. j

# w

j
.

n .
? b b
J
b
?b w

?b

?b

.
b

bw

# w

c b

[10]

EN 164-1 (2014)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Vulnerasti cor meum


2 voix & basse continue

[11]

EN 164-2 (2014)

2
Nomenclature :
e Altus vel Superius
f Tenor vel Cantus
h Bassus-continuus

Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa,


in uno oculorum tuorum et in uno crime colli tui.
Quam pulchr sunt mamm tu, soror mea sponsa!
ubera tua vino pulchriora sunt
et odor unguentorum tuorum super omnia aromata.

Source :
Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,
tum et instrumentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

[12]

3
Altus
vel Superius

. b b
V b c .
Vul -ne -ras - ti,

Tenor
vel Cantus

Vb c

vul - ne -ras - ti cor

me

um,

vul - ne -ras - ti,

.
Vul - ne -ras - ti,

BassusContinuus

? cw
b

vul - ne -ras - ti cor

. # #

b
V
vul - ne -ras - ti cor

Vb

me

so-ror

? #w
b

w
3

um so- ror me - a

spon - sa me - a

. A

me - a

spon - sa

W
[13]

um,

so- ror

me

so - ror

me - a,

.
b

me

#w

bw

a,

me -

b
so -

4
11

Vb
a

spon

Vb
-

ror me - a spon

?
b

sa,

so - ror me - a spon - sa,

vul - ne -ras - ti,

sa,

vul - ne -ras

ti cor me

.
#

vul-ne - ras - ti

um, vul -ne -ras

Vb
-

Vb
-

.
-

tu -o - rum, et

.
6

in u - no

cri -ne col - li tu - i, et

b
Q

#
6

[14]

in u -no

.
et

. n n . A . b
J

ti cor me - um,

? w
b
7

um, in u -no o- cu - lo -rum

ti, vul - ne -ras -

# . J b .
J

me -

16

cor

.
J

J
-

in u -no

5
22

Vb

b b

cri - ne col

li

tu

V b
cri - ne col

? b
b

Vb

b
Quam pul - chr

Vb

i,

vul

b.
J

in u - no

i, et

7 6

sunt nam - m tu -

b w

cri - ne col - li tu - i. Quam pul -chr

n . J .

ne - ras - ti,

so-ror me

J
- a

#
4

sunt mam - l tu -

w
E

spon - sa!

so-ror

me - a spon

. J

so-ror

me - a spon - sa!

me - a spon

j
. . n n . A J # .
-

li tu

28

Q
[15]

#
-

sa;

sa; pul - chri -

6
34

Vb

.
u - be-ra

tu - a

vi -

chri - o -

no, u - be - ra,

u - be-ra

tu

sunt u - be-ra,

ra


pul

?
b

u - be-ra

tu

vi

Y
[16]

u - be-

. b
J

. .
.

u - be - ra

pul - chri - o - ra sunt

.
J

# . j

n . J

no,

no, pul - chri - o - ra sunt,

sunt

a vi - no,

n # . J
chri - o - ra

V b .
ra,

Vb

u - be - ra tu - a vi

40

. j .
A .

V b n . J
o - ra sunt, pul

.b .

tu - a vi- no, u - be-

.
u - be-ra,

.
u - be-

7
46

Vb


# . j . . b w
ra

tu -a vi

no, pul -chri - o -

Vb
ra

tu - a vi

b
b
V

pul - chri - o -

4 3

tu - a vi

no.

u - be - ra

tu - a vi

bw

un -guen - to - rum


o - dor

tu - o

6
[17]


o - dor,

et

b.

. b

rum


et o - dor


un-guen -

no.

b b b
b

u - be - ra

et

ra sunt

to -rum tu -o - rum, et o - dor

Vb

sunt u - be-ra,

j
. . . # w

no,

52

ra

un -guen - to - rum tu -o

rum,

et

8
58

b
Vb
un -guen - to

rum tu -o

o - dor

un -guen - to -rum tu - o

? b
b

b .

a,

rum su-per om

?
b

ni - a a - ro - ma

b .

ni - a

ta,

su -per om - ni -a,

su-per om - ni - a,

a - ro - ma

a - ro - ma

. . j W
a - do - ra - ta.

#. # . W

ta, su - per om - ni - a

a - ro

w
3

[18]

su-per om -ni -

ta, su - per om - ni - a

c . j

b.

3 .

. # . # j c .
-

rum

su- per om - ni - a


su - per om

b .
. j c .

su - per om - ni - a,

Vb

Vb

Vb

64

. .


J 3

ma - ta.

W
4

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Vulnerasti cor meum


2 voix & basse continueEN164-2(2014)

BassusContinuus

10

19

28

37

46

54

62

?b c w

? b bw
?b
?b

#
w

. b
J

#w

b b j
.

[19]

# w

J
w

c . j w


. j

b.
J
b

.
J

? b .

?b 3

#w

b b.
J

#
b

?b w
?b

bw
w

EN 164-2 (2014)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Vide homo
2 voix et basse continue

[20]

EN 164-3 (2014)

2
Nomenclature :
f Tenor vel Superius
f Tenor vel Cantus
h Bassus-continuus
Source :

Vide homo qu te patior,


Ad te clamo qui pro te morior ;
Vide pnas quibus afficior,
Vide clavos quibus confodior ;
Non est dolor sicut quo crucior
Et cum sit tantus dolor exterior
Intus tamen dolor est gravior
Tam ingratum cum te experior.

Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,


tum et instrumentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

[21]

Vb c

Tenor
vel Superius

Ad

+
V b c . J . # N #

Tenor
vel Cantus

Vi - de

ho - mo, qu

pro te pa

ti - or, qu

. j

? c
b w

Bassuscontinuus

Vb


ad

j
b

V b .
#

te

cla - mo, qui

b b
Q


qui

pro

te pa

pro

te mo

5 6

ri - or, qui

n b . #
pro

te mo

A
[22]

pro

ri - or,

j
.

. b . n
J

pro te mo - ri - or,

te

cla - mo,

ti - or,

qui

4 3

#
te mo

ri - or:

. j
pro te mo - ri - or:

qui

.
4

vi - de

4
15

Vb

b . .
J

vi - de

V b b

j
.

p - nas qui - bus

con -fo

di - or, qui -bus con - fo

b b

22

Vb

7 6

or,

non

V b .

non

? w
b

est

do

w
Q

di -

af - fi - ci - or,

cla - vos qui - bus


lor,

est

do

n
-

lor

. j

si - cut

quo cru - ci - or:

do - lor

si - cut

quo cru

non

est

4 3
[23]

#
-

ci -

. J
or:

et cum sit

5
29

Vb

do - lor

? b
b

es - te - ri - or,

in - tus

ta - men do

Vb
tan -tus

tan - tus do - lor

? b
b

et

cum sit

lor

est gra - vi - or,

ex - te - ri - or,

in - tus

ta -men do - lor

est gra - vi - or,

in - tus

ta

gra - vi - or, tam

j . j

ex - te - ri - or,

et cum sit

. j . J .
J

do - lor

j
b

V . #

4 3

35

. . j .
j
J
.

V b b
tan - tus

men do - lor est

in gra -

gra - vi - or,

[24]

n
Q

6
42

Vb


#
tum cum te, cum

j

.
te

ex - pe - ri - or,

Vb

tam

tam

48

Vb

tan - tus

? b
b

do - lor

te

in - gra - tum

cum

te

ex-pe -

# . . J

ex - pe

ri - or,

et cum sit

ri - or,

V b b

in - gra - tum cum

. j #

. .

et

cum sit

. + . j .
j
J
.
ex - te - ri - or;

in - tus

ta - men do

lor

6
[25]

est gra - vi - or;

et cum sit

7
54

Vb

. j . J

tan - tus

do - lor

es - er - ri - or;

j
b

.
V
#

tan - tus do - lor

ex - te

? b
b

60

Vb

ri - or;

in - tus

b n
Q

te ex - pe - ri - or,

est gra - vi - or,

gra - vi - or,

men do - lor est

gra - vi - or,

tam

in - gra -tum cum

te ex-pe - ri - or.

#. W

in - gra -tum cum

te ex - pe

w
7

[26]

. . j W

. j #

. j

tam

ta

in - gra - tum, in - gra - tum cum

Vb

ta - men do - lor

.
.

in - tus

.
J

ri - or.

W
6

tam

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Vide homo
2 voix et basse continue

Bassuscontinuus

19

29

38

48

57

?b c

?b

. j

?b
b b w

.
w


b
? b b
b b

w
.

?b

b
n

b w


b
? b b
b b

w
.

?b

b
n

b w

[27]

EN 164-3 (2014)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Non defrauderis
3 voix & basse continue

[28]

EN 164-4 (2014)

2
Non defrauderis a die bono
et boni particula doni non te prtereat,
ante languorem adhibe medicinam
et ante judicium interroga te ipsum,
et in conspectu Dei invenies propitiationem.

Nomenclature :
b Superius
e Altus
h Bassus si placet
h Bassus continuus
Source :
Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,
tum et instrumentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

[29]

Superius

&b c


Non

Altus

Bassus
si placet

Vb c

?b c

non de frau - de - ris

#
J

. #

non de - frau - de - ris

ris,

. N b
J

[30]


de -frau -

Non

di - e bo - no,

di - e bo - no,

#
J

Non de - frau - de
Bassus
continuus

de -frau -de - ris,

? b c .

b .

&b

b
V

de - ris,

?b

non de -frau - de - ris a

di - e


non

bo - no,

de - frau -de - ris a

.
de frau -de - ris

non

de -frau -de - ris, non

non

? b .

#.
de

frau -de - ris a


di - e,

[31]

11

& b # w
di - e bo

Vb
di - e bo

?b
di - e bo

?b

no,

no,

et

bo - ni par -ti - cu -la

do - ni

w
-

non

te,

pr - te - re - at,

non te

et bo - ni par -

no,

et bo - ni par -

4 3

[32]

w
6

18


& b .

ti - cu -la do - ni

Vb

non te

? b .

pr

- te - re -at, non

b.
te pr - te

re - at,

te, non

te

te,

non

te, non

[33]

te pr -te - re - at,

pr - te -

te

an -

. . w
J

J

pr - te - re - at

non

b.

. j

non

ti - cu -la do - ni non

?b

b .

- re - at,

an -

24

&b

b. . . .

te

Vb

- guo - rem

. #
J

lan -guo - rem

an

te

lan

guo-rem

guo - rem, an - te

lan

guo-rem ad - hi -be

. #. # .

te

. .

ad - hi - be me - di -ci - nam,

? b .
?b

lan

an - te

lan

ad - hi - be me-di - ci - nam,

[34]

w
6

29

J n

&b

et an

b
Vb
me - di - ci

?b

nam,

? b b

J
et

an - te ju - di - ci-um, et

- te ju - di - ci-um, et an - te ju - di - ci-um,

. . b b .

an - te ju - di - ci-um in - ter - ro - ga

J # .

et

te - ip-sum, et

an - te

ju -di - ci-um in-

et

an - te

ju -di - ci-um in -

.
b
j

an - te ju - di - ci-um,

[35]

j
b

b .
J

34

J .

&b
Vb

. b.

ter - ro - ga

et

an -te ju - di - ci-um et

te -ip-sum,

? b b

an - te

in - ter - ro -ga, in - ter - ro - ga te - ip

b. .N

et an - te ju - di - ci-um in -ter - ro -ga,

? b b.
ter - ro - ga te ip-sum, et

J . b .

b
.

b .

in - ter -ro - ga, in - ter - ro - ga te - ip

. b

an - te ju - di - ci-um in - ter -ro - ga te ip - sum, in - ter - ro - ga

te

ip

w
3

[36]

10

39

Gayement

& b 3 .

sum,


b
3

V
sum,

?b 3 .

et

et

cons - pec - tu

in

sum,

?b 3 .

De

cons - pec -

tu

De

in

con - pec -

tu

De

.
J
pro - pi - ti -

in - ve - ni -es

[37]

.

J

i,


et

in

11

48

&b

n . . J #
J
in - ve - ni -es

#
b
V
a

?b

ti - o

? b b
4

ni - es

ti - o

nrm,

in - ve

pro - pi - ti - a

nem,

pro - pi

n . J . j
in - ve - ni - es

pro - pi - ti -

.
J

in - ve - ni - es

pro - pi - ti -

. b
J

in - ve - ni - es

ti - a - ti - o - nem,

[38]

pro - pi - ti -

12

57

&b
a

ti - o

Vb
a

? b b
a

ti - o

ti - o

b
6


nem,

et

in

.
-

? b b
5

nem,

et


nem,

et

in

j
# .

cons - pec - tu

cons - pec - tu

De - i

De - i

in - ve - ni-es,

cons - pec - tu

De

b b

.
A

[39]

in - ve - ni - es,

b.

in - ve - ni - es,

b b
in

. j

in -

.
Q

13

66

&b

.
J n
in - ve - ni -es

.
V b J

ve - ni -es,

b
pro - pi - ti - a

in - ve - ni -es

. b
J

pro - pi - ti - a - ti - o - nem, in - ve - ni -es

.
?b
J

?b .

. J

ti - o

b.

pro - pi - ti - a

ti - o

nem,

b.

.
J
in - ve - ni -es

pro - pi - ti - a

ti - o

ti - o

b .
-

ti - o

b
6

[40]

pro - pi - ti - a

nem,

pro - pi - ti - a

.
-

6 5

14

76

&b c
nem,

Vb c
nem,

?b c

nem,

?b c

et

in - ve

n
-

ni

pro - pi - ti

es

pro

pro - pi - ti - a - ti - o

#
n

in - ve - ni - es


et

in - ve - ni - es

et

j
. .

. .

#
-

pi

ti

ti

nem.

nem.

j

-

ti - o

w
3

[41]

W
W

W
-

nem.

W
4

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Non defrauderis
3 voix & basse continue

Bassus
continuus

19

29

38

48

58

69

? b c . # . N b
J
J

? b #
? b b

? b b
?b

. j

. .

b

j
.

J J
b

? b b.

b b

3 .

? b b

? b b

b b .
.

b
.

c . j n #

[42]

EN 164-4 (2014)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Tristitia vestra
2 voix & basse continue

[43]

EN 164-5 (2014)

2
Nomenclature :
b Superius vel Altus
c Cantus vel Tenor
h Bassus-continuus

Tristitia vestra, alleluia.


Convertetur in gaudium, alleluia.
Mundus autem gaudebit,
vos vero contristabimini
sed tristitia vestra.
Convertetur in gaudium, alleluia.

Source :
Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,
tum et instrumentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

[44]

&b c

Superius


Tris

&b c w

Cantus

Tris

? c w
b

Bassuscontinuus

ti

ti

ti - a,

b.
-

ti - a,

ves

.
&b

a,

tris

&b
-

? w
b
4

tra,

w
3

b
-

tris

ti

ti - ti

tra,

ves

[45]

.
-

tris

ti

ti

ti - a

tris

ti

ti -

ves -

ti - a,

bw

ti

tris

b.

ves

tra,

w
4

tra,

al - le - lu - ia, al - le -

4
14

b b
&b
al -le - lu - ia,

&b
lu - ia,

? .
b

al - le - lu - ia, al - le - lu

& b 32
Con - ver - te

& b 32

tur

in

gau


Con - ver

? 3
b 2 w

te

tur

in

gau

ia,

al - le - lu - ia,

di

al - le - lu

#
-

le - lu

N #

19

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, al

um,

di - um,

ia.

ia.

w
6

b
con

ver

- te

tur in


con - ver

te

tur

in

Q
[46]

5
24

& b .
gau

28

di - um,

al - le - lu - ia,

& b .
gau

al - le

c
-

b b

lu - ia,

al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia,

&b

lu - ia, al - le - lu - ia, al - le - lu

ia,

al - le -


c b

di - um

al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia, al - le - lu

al - le -

b
-

ia,

al

# n n A
& b # N
lu - ia, al - le - lu - ia, al - le

?
b

lu - ia, al - le - lu - ia, al - le - lu


4 3
[47]

ia,

al - le - lu - ia, al - le - lu

ia,

al - le -

6
33


&b
-

le - lu

ia,

?
b
3

39

ia,

ia.

vos ve

Mun - dus

c #

au - tem gau - de - bit, gau -

6 5

. . j

ro con - tris - ta - bi - mi - ni,

Voce sola

ia.

gau -de - bit,

b b

le - lu

b .
&b
de - bit,

al - le - lu - ia, al - le - lu

&b

# # w

&b
lu - ia, al - le - lu

al

j
. #
sed tris - ti - ti - a

ves

[48]

4 3

7
45

&b

&b
tra,

. J n n
sed tris - ti - ti - a ves

bw

& b 32
Con - ver - te

& b 32
? 3
b 2 w

tur

in

te - tur

in

tra,

sed tris - ti - ti - a ves

gau

di - um,

.
-

di - um,

b
con -

tra.

w
3

ver - te - tur in


con - ver

U
w

3 4

gau - di -um,

te - tur

in

[49]

j w
.
5

. J # #

w
gau

4 3


Con - ver

52

gau - di -um

8
58


&b c
al - le - lu - ia, al - le

lu - ia,

b b

al - le - lu -ia,

al -le-lu -ia, al - le - lu -ia, al - le - lu -ia,

?
b
63

al -le - lu -ia, al-le-lu -ia, al-le

j b

&b

al -le - lu -ia, al-le-lu -ia, al-le - lu

ia,


c b
# N

&b

al - le - lu -ia, al -le - lu - ia,

al

lu -ia, al-le - lu -ia, al-le-

le - lu

ia, al

w

-

le - lu

n n A
& b #
# # W
lu

?
b

4 3

ia, al - le - lu -ia, al -le - lu - ia,

al - le - lu -ia, al -le-lu

3
[50]

ia, al -le-lu -ia, al-le - lu

w
7

W
6 5

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Tristitia vestra
2 voix & basse continue

Bassuscontinuus

10

19

26

35

44

52

59

?b c w
w

? b bw
? b 32
w
?b c

?b c

.
.

c #

? b 32
w

. b

bw

j b b w

w
U

j b b

w
.

?b w
?b


w
U

jw


w
.

[51]

EN 164-5 (2014)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Quam dilecta
2 voix & basse continue

[52]

EN 164-6 (2014)

2
Nomenclature :
b Superius vel Altus
c Cantus vel Tenor
h Bassus-continuus
Source :
Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,
tum et instrumentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

Quam dilecta tabernacula tua Domine virtutum :


concupiscit et deficit anima mea in atria Domini.
Cor meum, et caro mea :
exultaverunt in Deum vivum.
Et enim passer invenit sibi domum :
et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos.
Altaria tua Domine virtutum :
rex meus, et Deus meus.
Beati qui habitant in domo tua Domine :
in scula sculorum laudabunt te.

[53]

Superius

&c

. b

Quam di -lec - ta ta - ber Cantus

& c .

. .

Quam di -lec - ta ta - ber - na - cu -la tu


Bassuscontinuus

?c w

a Do - mi - ne vir - tu

b.

& . .
na - cu -la tu

&

a Do - mi - ne vir - tu - tum!

.
5

. b . N .
Quam di - lec-ta ta - ber - na - cu -la tu

. .

- - ta ta- ber - na - cu -la tu


Quam dilec

tum,

b
6

6
[54]

a Do - mi - ne vir -

b
.

a Do - mi - ne,

Do - mi - ne vir -

4
10

&


tu

&
tu

15

. b . b.

tum!

Con - cu -pis - cit et

j b

de - fi -cit

b .

de - fi - cit, et de - fi - cit

ni.

. j

me - a in a -

tri - a Do - mi -

j
b

Con - cu -pis - cit et

a - ni -ma

. . #
. j

.
&
#
&

tum!

?
4

a - ni - ma

. j


me - a in a

tri - a Do - mi - ni.

.
Con - cu -

.
Con - cu -

. j

7
[55]

. j . j

5
21

& b .

b.

pis -cit et de - fi -cit

a - ni -ma

pis - cit et de - fi -cit

me - a

in

a - ni - ma

me - a

in

a - tri -a Do - mi - ni.

a - tri -a Do - mi - ni.

27

&

&

b.

ve - runt in De- um vi - vum,

? b

cor

e -xul - ta -

. . b

e - xul -ta - ve - runt in

De - um vi - vum, e - xul - ta -

me - um

[56]

. j b

me - a,

et ca -ro

et ca - ro me - a,

b J .

me-um

Cor

Cor me - um

. . . j

& .
? b

N # . . # J w

6
32

&

.
J A

ve - runt,

.
J

e - xul - ta - ve - runt,

j
& . b

e - xul - ta - ve - runt in

um vi

&

De - um vi

vum.

.
vum.

E - te-nim

3 4

37

j . b

e - xul - ta -ve - runt,

e - xul - ta - ve - runt in De -

j b .

e - xul - ta-ve - runt,

Al - ta - ri - a

& b
pas - ser in - ve - nit si - bi

? b

do - mum: et tur - tur

no-dum si - bi,

u - bi

po - nat pul - los su

os.

[57]

7
42

j
j

& b. .
tu - a, Do - mi - ne

vir - tu

&

? #

+ . J

. J
-

tum, rex me -us, et

De-us me

us.

&3


Be - a - ti,

? 3 .

be - a - ti qui

rex me - us,

j
.

. b
J

ha - bi - tant

in do - mo

tu -

b.

b.
J

[58]

et De-us me

.
&3

us,

48

+
J

j
.

In

s - cu - la

. j
- a

Do - mi - ne,

in

8
56

j
& . b

#. # . . #.
J

s - cu - lo - rum

j
& .
s - cu - la

lau - da

. j

bunt, lau - da

? .

bunt

a - ti,

# . # . j

bunt, lau - da

bunt, lau - da

bunt

te.

A
[59]

.
W

# .
J
-

te,

lau - da

Be

&

s - cu - lo - rum

&

64

be - a - ti qui

. . b
J
J
ha - bi - tant

in do - mo

# . j . j
Be

a - ti

.
A

qui

ha - bi - tant

in do - mo

9
72

& .
tu

&
?

Do

Do

tu

mi - ne,

in

ne,

in

mi

j

-

cu - la

cu - la

b.

cu

j
#
-

cu - lo

lau

.
Q

78

# #

.
&
rum, lau -

? .
W

- da

bunt

te, lau

da

bunt


b #. #

& .
-

da

bunt

te, lau

#
J

te,

W
te.

te.

bunt

.
4

[60]

lau - da - bunt

da

rum

j
b

lo

W
3

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Quam dilecta
2 voix & basse continue

Bassuscontinuus

16

25

34

42

48

58

68

77

? b

?c w

b . j

? #

? 3 .
?
?
?

.
.

#
.
.

.
.

.
.

b n
w

b.

b.

. j . j b .

? . j b

? #

j b b
j
j
.

.
b .

. j

. b j

[61]

EN 164-6 (2014)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Congratulamini
2 voix & basse continue

[62]

EN 164-7 (2015)

2
Nomenclature :
b Superius vel Altus
c Cantus vel Tenor
h Bassus-continuus

Congratulamini mihi omnes qui diligitis Dominum,


quia cum essem parvula placui Altissimum
et de meis visceribus genui Deum et hominem.
Congratulamini mihi omnes qui diligitis Dominum.
Beatam me dicent omnes generationes quia ancillam
humilem respexit Deus. Congratulamini mihi.

Source :
Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,
tum et instrulentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

[63]

&b c

Superius

Con -gra - tu -

j
j
& b c . . . . + . . w

Cantus

Con -gra - tu - la - mi-ni,

? c
b w

Bassus
continuus

con -gra - tu - la - mi-ni mi - hi

.
.

b
&
.
la - mi-ni,

&b
?

b w

con -gra - tu - la - mi-ni mi - hi

om - nes qui di - li - gi -tis Do - mi - num,

. b .
. j

om - nes qui

di - li - gi-tis,

qui di - li - gi -tis Do - mi - num,


[64]

.
con -gra - tu -

. j

4
13

& b .

J . .

la - mi -ni,

&b

con -gra - tu -la - mi -ni

18

tis,

&b

b .

di - li - gi-tis,

b .

.
-

di - li - gi - tis,

mi - hi om - nes

qui di - li

con -gra - tu -la - li - ni

b w

&b

mi - hi om - nes qui

. .
.
.

con - gra - tu -la - mi-ni,

J .

mi - num,

qui - a cum es - sem

6
[65]

qui


qui - a cum es - sem

. n.

di - li - gi-tis,

di - li - gi -

gi - tis Do - mi - num,

qui di - li - gi-tis Do

qui

qui

b .
J

j
.

par - vu - la

j
.

5
24

j . . J
b
& .
par - vu - la pla - cu - i

30

&b

con - gra - tu -la - mi -ni,

. . J
pla - cu -i

. .

Al - tis - si-mo,

. .

Al - tis - si - mo,

&b

con - gra - tu - la - mi -ni, mi - hi

j
.
j
& b + . . . J . . .
om - nes qui di - li - gi -tis Do - mi - num. Et de me - is vis - ce - ri -bus ge - nu - i,

w
[66]

ge - nu -i

De

b w

um et ho - mi -

6
36

b . J . b .

b
&
et de me - is vis - ce - ri -bus ge - nu - i, ge - nu - i De

&b
nem,

42

b
J

.
J

la pla - cu -i Al - tis - si - mo,

. . J
w

um et ho - mi - nem, qui - a cum

. .

[67]

. . J .
J
Do - mi - num! Be-

+ . j

mi - hi om - nes qui di -li - gi-tis

mi - hi om - nes qui di -li - gi-tis

. .
con -gra - tu -la - mi-ni

es - sem par - vu -

. b

con -gra - tu -la - mi-ni

pla - cu - i Al - tis - si-mo,

?
b

& b . . J
&b

b .
.


J
J

Do - mi - num!

7
49

&b

. .

a - tam me di - cent, be - a - tam me di - cent

&b
?

om -nes

. . . .

. .

om -nes

. n

ge - ne -ra - ti - o - nes, be - a - tam me di - cent

ge - ne-ra - ti - o

ge-ne - ra - ti - o

4 3

54

&b

. j #

nes,

&b w

qui - a

an - cil - lam hu - mi - lem

b w

us,

7 6

[68]

qui

# n
res - pe - xit De

nes,

res - pe - xit De

3
-

us,

an -

an -

3 . j

8
61

. J
&b c
cil


. #

- lam hu - mi -lem res - pe - xit

& b c . J #

cil- lam hu - mi - lem res

? c
b

67

pe - xit De -

De

us.

Con-gra - tu - la - mi - ni,

3 .

. J
con-gra - tu - la - mi - ni

mi - hi

.
.

[69]

res -

us, qui - a an - cil- lam hu - mi - lem res -pe - xit

Con-gra - tu - la - mi - ni

us.

us, qui - a an - cil- lam hu - mi - lem

J
+

res -pe - xit De

3 . j
3

pe - xit,

w
-

De

Gayement

j
b

.
&

&b

# . j

mi - hi


om - nes

qui di -


om - nes

qui di -

. b
J

9
76

& b . J

li - gi - tis,

qui di - li - gi - tis

j
& b .

# . j

li - gi - tis,

qui di - li - gi - tis

? b.
b

. j . . J

. J

b.
J

Do - mi - num, qui di - li - gi-tis, di - li - gi - tis

Do - mi - num, qui di - li - gi-tis, di - li - gi - tis

85

&b
qui

&b

di - li

gi - tis,

qui di - li


b
qui

? .
b

di

c
-

li

c .

.
-

gi - tis,

Do - mi - num,

j
. . . j .

di

li

gi - tis

Do

gi - tis

w
3
[70]

Do

mi - num,

. j W
-

w
4

mi - num.

j
. W

.
-

Do

mi - num.

W
3

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Congratulamini
2 voix & basse continue

Bassus
continuus

10

19

28

38

48

57

66

74

83

?b c

. b
j

.
?b

. j
w

?b

?b

w
.

?b
?b

?b

3 . j c

. b b.
J

? b .

b.
J

c .

. w

. b .
J

3 .

? b .

. b

b w

. b

? b . b
w
J

.
w

[71]

EN 164-7 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Haec dies
2 voix, viol. & basse continue

[72]

EN 164-8 (2015)

2
Nomenclature :
b Superius vel Altus
h Bassus

Alleluia. Haec dies quam fecit Dominus,


exultemus et ltemur in ea. Alleluia.
Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in ternum misericordia ejus. Alleluia.

b Viol. si placet
h Bassus-continuus
Source :
Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,
tum et instrulentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

[73]

Superius

.
&b 3
Al - le - lu - ia,

Bassus

? 3 . .
b
J
Al - le - lu - ia,

Viol.
si placet

Bassuscontinuus

.
. j
al - le - lu - ia,

.
al - le - lu - ia,

# .

al - le - lu - ia,

al

.
3

al - le-lu - ia,

al - le - lu -

le - lu -

[74]

.
J

. .

J
n #
& b 3 .
? 3 .
b

#
J

.
b
&
ia,

? .
b
ia,

. .
J

al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia,

. .
J
al - le-lu - ia,

al - le-lu - ia,

.
J

al - le - lu - ia,

[75]

al - le - lu - ia.

. .
c
J

.
& b .
? .
b

al - le-lu - ia,

al - le - lu - ia.

Uw
U

17

&b c
Hc

? c
b

di - es,

hc


Hc

&b c
? c
b

di - es,

j
.

di - es quam fe - cit

Do - mi - nus,

di

. .
j

.

es quam fe - cit

Do - mi - nus,

b
. J

[76]

e - xul - te - mus et

l-te - mur in

23

b b. . .

&b

?
b
e

a,

al -le - lu -ia, al-le-lu

[77]


e -xul -

4 3

ia,

al - le-lu -ia, al-le - lu - ia, e -xul -

a,

&b
b

e -xul - te-mus, e - xul - te - mus et l - te-mur in e

29

. .

.
b

&
te - mus et

l-te - mur

in

? b
b
te-mus

et l - te - mur in

a, al-le - lu -ia,

al-le-lu

a, al-le - lu -ia,

al-le-lu

. . .
-

ia, al - le- lu -ia, al - le - lu

& b .

?
b

4 3

[78]


al -le - lu -ia, al -le - lu

ia,

ia.

w
-

ia.

Uw
U

35

j
.

&
Con - fi - te

&b
?

mi -ni Do - mi - no,

. J

quo - ni -am

bo - nus, con - fi

. J

.
J

[79]

.
con - fi - te - mi -ni

.
- te

Do - mi -no quo -

. J

mi - ni

Do - mi -no quo -

w
J

.
J

b.
J

41

&b

ni ni -am bo

?
b
-

&b

ni -am bo

nus,

nus, quo - ni -am

?
b

quo - ni - am

.
-

in - ter -num, in - ter

in - ter -num, in - ter - num

7 6

[80]

10

46

&b

num

mi

b
mi

b .

se - ri - cor - di - a

. . j

se - ri - cor - di - a

& b . J
?

. . j

jus, mi - se - ri - cor - di - a

jus,

. #

# #.
J

w
A

[81]

e -

#.
J

mi - se - ri - cor - di -

11

52

& b # N #
?
b

.
J

. j

jus, mi - se - ri - cor - di -a,

mi - se - ri - cor - di - a

. J

?
b

&b

j
.

. .

J
J

[82]

jus.

mi - se - ri - cor - di - a

jus,

w
-

jus.

U
w
U

12

59

.
&b 3
Al - le - lu - ia,

? 3 .
b
Al - le - lu - ia,

.
. j
al - le - lu - ia,

# .

al - le - lu - ia,

al

al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia,

.
3

[83]

le - lu - ia,

al - le - lu - ia,

. .

J
n #
& b 3 .
? 3
b

#
J

13

67

&

al - le - lu - ia,

?
b
al - le - lu - ia,

&b

c . j

al - le-lu - ia,

al - le - lu - ia,

al - le - lu

.
al - le - lu - ia,

?
b

. J .

al - le - lu - ia,

.
J

al - le - lu

[84]

W
-

ia.

W
-

ia.

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Haec dies
2 voix, viol. & basse continue

Viol.
si placet

&b

17

&b c

25

33

43

50

59

67

. J .
j

b
3

n #
.
&

.
. J

. J

A
.

#
&
2

Uw
&b

.
J

b . J b

b
&

J #
. #
&b
J

. J

.
J . J

. J .
j

b
3
.
n #
&
&b


. J

U
w

W
c

[85]

EN 164-8 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Haec dies
2 voix, viol. & basse continue

Bassuscontinuus

10

19

28

37

46

56

66

?b 3
.

? b .

?b

.
J

?b

b
b

?b

.
. w

J
J

? b .

?b

? b .

3 .

. j

. j

. . w

[86]

EN 164-8 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Surrexit pastor bonus


2 voix, viol. & basse continue

[87]

EN 164-9 (2015)

2
Nomenclature :
b Superius vel Altus

Surrexit pastor bonus qui animam suam


posuit pro ovibus suis, et pro grege suo
mori dignatus est, Alleluia.

g Bassus
b Viol. si placet
h Bassus-continuus
Source :
Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,
tum et instrulentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

[88]

Superius

c
&

Sur -re - xit, sur - re - xit

Bassus

?b c

pas

tor

bo

#
-

&b c

Bassuscontinuus

? c
b w

nus,

Sur - re - xit, sur - re - xit

Viol.
si placet

[89]

pas - tor

bo

sur - re - xit, sur -re - xit, sur -

nus,

&b


re - xit pas

b
-

tor, pas

tor

bo

.
?b
J

sur - re - xit, sur - re - xit pas - tor

& b .
?

j
.
J

.
J
-

sur - re - xit

b . J

sur - re - xit, sur - re

nus,

sur - re - xit, sur -re - xit,

bo

nus,

[90]

xit,


pas - tor bo -

pas - tor bo -

. j
b.
J

12

j
b

.
&
nus,

qui

a - ni - man

? b 3 . #
J
nus,

qui

a - ni - mam

c . j . J

su - am po - su - it pro

o - vi - bus, pro

. .


c
J
J
J
su - am po - su - it pro

o - vi - bus, pro

j
& b 3 .

c .

? 3 .
b

5 6

[91]

vi-bus su


#
-

su

pro

vi - bus

is, et

is,


# #

19

&b
gre -ge su - o

?b

&b
?

et pro gre

n
3

ge

su

mo

o,

mo

ri

di - gna

b
-

ri

di

tus

est,

. b J

gna

tus

mo -

est, mo

. J b . b J

b
6

5
Q

[92]

b
H

7 6

. b J

26

&b

ri,

mo

?b
ri, mo

&b

ri

? b
b

est, mo - ri,


#
di - gna - tus

est,

ri

di - gna - tus

. . j

n
mo

mo - ri

ri

#
di

di -gna - tus

. j w
-

gna - tus

est,

[93]

est,

w
3

al - le - lu - ia,

al -

32

&b

le - lu - ia,

?b


al

&b

? .
b


- le - lu - ia,

al

le - lu - ia,

al - le - lu

ia,

al - le - lu - ia,


j

6

.
al

4 3

5 6

[94]

7 6

J
-

le - lu -

38

&b

. b
J
al

. J #

le - lu - ia, al - le-lu - ia, al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, al - le

? b . b
-

.
J

j
& b . .
? . b
b

al - le - lu

b
. j
-

ia, al - le - lu - ia, al - le - lu - ia,

b
. j

j
. J

w
-

lu

ia.

W
ia.

. J # # W
#

[95]

#
al - le

lu

4 3

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Surrexit pastor bonus


2 voix, viol. & basse continue

Viol.
si placet

&b c

# #

b
&

23

b . b

b
J
J
& .

38

&b

j
j
& b . . . J

. j .
J

. j c .

j
& b . j 3

16

31

# w

. J # #

[96]

EN 164-9 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Surrexit pastor bonus


2 voix, viol. & basse continue

Bassuscontinuus

10

19

27

36

?b c

? b b.
3

?b

?b

?b

. b J

. j

. .
b . j b
W
J

[97]

EN 164-9 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

O flix Roma
2 voix & basse continue

[98]

EN 164-10 (2015)

2
Nomenclature :
b Altus vel Superius
c Tenor vel Cantusr
h Bassus-continuus
Source :
Cantica sacra II. III. IV. cum vocibus,
tum et instrulentis modulata...
Paris, Robert Ballard, 1652.
BnF [Rs. Vm1 93 - RISM [D 3699

[Aurea luce et decore roseo


Lux lucis omne perfudisti sculum
Decorans clos inclyto martyrio
Hac sacra die, qu dat reis veniam.
Janitor cli, doctor orbis pariter
Judices scli, vera mundi luminas
Per cruce alter, alter ense triumphans
Vit senatum laureati possident.]

O flix Roma qu tantorum principum


Es purpurata pretioso sanguine
Non laude tua sed ipsorum meritis
Excellis omnem mundi pulchritudinem.
[Sit trinitati sempiterna gloria
Honor potestas atque jubilatio
In unitate cui manet imperium
Ex nunc et modo per terna scula. Amen.]

[99]

Primus versus : Aurea luce, pro organo.


Secundus versus : Janitor cli, pro choro.
Tertius versus

Altus

Tenor

Vc

j
. .

.
.

#
V
J
J
J
O

Bassuscontinuus

? c #

f -lix

Ro -ma,

qu tan - to - rum prin - ci - pum,

# #

Es pur - pu - ra - ta pre - ti - o - so san - gui -

J

A

[100]

4
7


# . N . . .

V
J
J
J
O

f -lix

Ro - ma,

ne,

qu tan - to - rum prin - ci - pum,

Es pur - pu - ra - ta,

es pur - pu - ra - ta pre - ti - o - so

13

.
V J

san - gui -ne,

V
?
4

f -lix Ro

f - lix Ro -ma, O

f -lix Ro

5
[101]

ma,

.
qu tan - to - rum prin - ci -

.
# .
-

ma,

qu tan - to - rum prin - ci-pum Es pur - pu -

5
18

.
pum Es pur - pu - ra - ta

pre - ti - o

V .
ra - ta

pre - ti - o

so

san

.
V
V

so -

rum

me

#. .

so - rum

? b

me

ri - tis,

ri - tis,

Non

gui

ne,

lau - de tu

a,

sed ip -

Non

lau - de tu


sed ip -

a,

Ex - cel - lis, ex - cel - lis om - nem

Ex - cel - lis, ex - cel - lis

san - gui - ne,

22


om - nem

#.
mun - di pul - chri - tu

.
mun - di pul - chri - tu

[102]

di -

di -

6
26

V3

non lau - de

nem,

V 3 .
nem,

?3

# # # + . .
J

J . .

.
J
non lau - de

tu

a, sed

ip - so - rum me - ri - tis

V

J

di

nem, Ex - cel

nem, Ex - cel

lis, ex -cel - lis mun -di

lis, ex -cel - lis mun

4 3

pul

. . J 3 . j c . #

. j W
J

. . 3 . c . . .
J

om - nem mun - di pul - chri-tu - di

ex -cel

ex -cel - lis, ex - cel - lis

lis om -nem mun - di pul - chri-tu

V .

ex -cel - lis,

tu - a

3
32

chri - tu - di - nem.

. #. W
-

di pul - chri -tu

Quartus versus : Sit Trinitati,[103]


pro choro. / Amen, pro organo

di - nem.

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Motets 1, 2 ou 3 voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

O flix Roma
2 voix & basse continue

Bassuscontinuus

10

20

30

? c #

# #

?w

.
#
J

#
#

[104]

EN 164-10 (2015)