You are on page 1of 10

KCKS DENTAL AB

Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Priskod

Beskrivning

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Medium

Hg

Egen

Lustgassedering, per gng

780,00

780,00

p601

Bettskena i hrd akrylat i verkken,


utfrd p bettfysiologisk indikation,
per skena

3200,00

4245,00

3800,00

p602

Bettskena i hrd akrylat i


underkken, utfrd p
bettfysiologisk indikation, per skena

3200,00

4245,00

3800,00

p603

Reponeringsskena, per skena

4840,00

5685,00

p606

Motorisk aktivering

450,00

560,00

p607

Bettslipning fr ocklusal stabilisering

665,00

825,00

Mjukplastskena fr bettfysiologisk
behandling, per skena

1975,00

2295,00

2500,00

Hngande led vid


implantatfrankrad bro

2060,00

2220,00

2400,00

Anestesi , Diverse
p362
Bettfysiologi

Bettfysiologi , Diverse
p604
Broled
p853

Broled , Brostd , Krona


p807

Semipermanent krona/bro, per led

2180,00

2420,00

p809

Lngtidstemporr
laboratorieframstlld krona eller
hngande led, per led

930,00

1050,00

p812

Broreparation 1

1360,00

1680,00

p813

Broreparation 2

4140,00

4945,00

p814

Broreparation 3

7160,00

8450,00

p854

Semipermanent krona eller


hngande led p implantat, per led

1805,00

2010,00

p856

Lngtidstemporr
laboratorieframstlld krona eller
hngande
led p implantat, per led

1090,00

1250,00

Hngande broled, per led

2060,00

2220,00

p805

Emaljretinerad konstruktion, per


std

1645,00

1885,00

p861

Implantatfrankrad bro, verkke, 4


fixturer

29380,00

31800,00

1900,00

1800,00

Broled , Implantat
p804
Brostd
1700,00

KCKS DENTAL AB
Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Priskod

Beskrivning

Medium

Hg

Egen

p862

Implantatfrankrad bro, verkke, 5


fixturer

31230,00

33650,00

p863

Implantatfrankrad bro, verkke, 6


fixturer

32665,00

35080,00

p865

Implantatfrankrad bro, underkke,


4 fixturer

28435,00

30610,00

p940

Utbytestgrd. Ortodontisk slutning


av entandslucka

9990,00

11270,00

p941

Utbytestgrd. Ortodontisk slutning


av en tandlucka nr tgrd 801 har
utfrts inom tv r p en av
stdtnderna som utbytet berknas
p

5980,00

6745,00

Laboratorieframstlld krona

3920,00

4525,00

5900,00

p811

Cementering av lossad krona/fasad,


per krona/fasad.

420,00

650,00

550,00

p852

Implantatfrankrad krona

5415,00

6100,00

9000,00

Laboratorieframstlld pelare med


intraradikulrt stift

2900,00

3380,00

3400,00

p115

Konsultation specialisttandvrd

0,00

820,00

p116

Konsultation specialisttandvrd,
omfattande

0,00

1640,00

p141

Studiemodell, fr
behandlingsplanering

575,00

575,00

p313

Beteendemedicinsk behandling, 60
min eller mer

920,00

1925,00

p314

Beteendemedicinsk behandling

425,00

880,00

p523

Stiftborttagning

1070,00

1310,00

p812

Broreparation 1

1360,00

1680,00

p813

Broreparation 2

4140,00

4945,00

p814

Broreparation 3

7160,00

8450,00

p880

Av- och termontering av


implantatfrankrade konstruktioner
p ett till tv implantat

1955,00

2440,00

p881

Reparation av implantatfrankrad
konstruktion, mindre omfattande

1015,00

1255,00

32610,00

Brostd , Implantat , Krona


p801
Brostd , Krona

Brostd , Krona , Pelare


p802
Diverse

580,00

1200,00

KCKS DENTAL AB
Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Priskod

Beskrivning

Medium

Hg

Egen

p882

Av- och pmontering av


implantatfrankrad bro

2985,00

3710,00

p883

Reparation av implantatfrankrad
bro med tandteknikerinsats

4340,00

5065,00

p888

Fstskruv, per styck

170,00

170,00

p889

Centrumskruv, per styck

590,00

590,00

p501

Upprensning och rotfyllning, en


rotkanal

3145,00

3745,00

3720,00

p502

Upprensning och rotfyllning, tv


rotkanaler

3845,00

4570,00

4200,00

p503

Upprensning och rotfyllning, tre


rotkanaler

4705,00

5590,00

5300,00

p504

Upprensning och rotfyllning, fyra


eller fler rotkanaler

5230,00

6195,00

5900,00

p521

Akut endodontisk behandling

720,00

960,00

900,00

p522

Kanallokalisation vid komplicerad


rotanatomi

705,00

865,00

900,00

Tanduttagning, vertalig tand

925,00

1145,00

p401

Tanduttagning, en tand

925,00

1250,00

1150,00

p402

Tanduttagning, en tand,
komplicerad

1555,00

2400,00

2000,00

p403

Tanduttagning tillkommande enkel

170,00

300,00

250,00

Emaljretinerad konstruktion, per


std

1645,00

1885,00

p420

Implantat, per styck

2220,00

2220,00

p435

Avlgsnande av ett implantat

925,00

1145,00

p436

Avlgsnande av implantat, enkel

170,00

200,00

p855

Fstskruv och cylinder vid


semipermanent krona p implantat,
per implantat

410,00

410,00

p857

Fstskruv och cylinder vid


lngtidstemporr
laboratorieframstlld krona p
implantat, per implantat

360,00

360,00

Endodonti

Ex. vertalig tand , Extraktion , Kirurgi


p406
Extraktion

Guld
p805
Implantat

KCKS DENTAL AB
Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Priskod

Beskrivning

Medium

Hg

Egen

p858

Distans inklusive centrumskruv, per


styck

1240,00

1240,00

p884

Reparation av implantatfrankrad
bro dr omfattande
tandteknikerinsats krvs. Fixtur
(implantat) vid reparation eller
utbyggnad, per fixtur

9880,00

11085,00

p925

Utbytestgrd. Operation avseende


ett kkbensfrankrat implantat
inklusive eventuell frilggning och
distansanslutning vid tillstnd 5031,
5033, 5036, 5037. Implantat ingr

3920,00

4525,00

P926

"Utbytestgrd. En
implantatfrankrad krona p ett
kkbensfrankrat implantat vid
diagnos/tillstnd
5011,5031,5034,5036,5037."

7015,00

7740,00

p928

Utbytestgrd. Operation avseende


ett kkbensfrankrat implantat inkl
ev frilggn och distansanslutn vid
tillstnd 5031, 5033, 5036 och 5037
nr tgrd 801 har utfrts inom tv
r p stdtnder

2060,00

2220,00

3130,00

p401

Tanduttagning en tand

925,00

1250,00

1150,00

p404

Operativt avlgsnande av en eller


flera tnder eller annan vvnad, per
operationstillflle

2860,00

3465,00

3400,00

p405

Omfattande dentoalveolr kirurgi

3815,00

4620,00

p407

vrig dentoalveolr kirurgi eller


plastik, per operationstillflle

1880,00

2245,00

p421

Operation avseende
kkbensfrankrade implantat, en
fixtur

3305,00

3910,00

p422

Kirurgisk frilggning av en fixtur vid


tvstegsteknik

1370,00

1615,00

p423

Operation avseende
kkbensfrankrade implantat, tv
eller tre fixturer per operationstillflle

4405,00

5210,00

p424

Kirurgisk frilggning av tv eller tre


fixturer vid tvstegsteknik

1540,00

1820,00

p425

Operation avseende
6075,00
kkbensfrankrade implantat, fler n
tre fixturer

7165,00

p426

Kirurgisk frilggning av fler n tre


fixturer vid tvstegsteknik

2460,00

Kirurgi

2060,00

KCKS DENTAL AB
Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Priskod

Beskrivning

Medium

Hg

p427

Benaugmentation med egen


benvvnad

4575,00

5540,00

p428

Benaugmentation med
benersttningsmaterial

6160,00

7125,00

p429

Borttagande av frakturerad fixtur


(implantat), per fixtur

3595,00

4325,00

p430

Korrigerande kirurgi vid implantat

945,00

1185,00

p444

Omfattande kirurgisk behandling av


parodontit vid sju tnder eller fler,
eller vid tre tnder eller

4270,00

5240,00

p445

Omfattande kirurgisk behandling av


periimplantit vid fem implantat eller
fler, eller vid tre implant

4270,00

5240,00

p446

Rekonstruktiv behandling med


membran (GTR) eller
emaljmatrixprotein, tillggstgrd,
per operationstillflle

1705,00

1825,00

p447

Rekonstruktiv behandling med


benersttningsmaterial,
tillggstgrd, per operationstillflle

1150,00

1230,00

p448

Fritt bindvvstransplantat vid


lamboperation, tillggstgrd,, per
operationstillflle

685,00

845,00

p480

Kontroll av koagulation,
tillggstgrd

290,00

290,00

p541

Rotspetsoperation

3345,00

4070,00

p542

Apikalkirurgisk behandling,
ytterligare tand vid samma
operationstillflle, tillggstgrd

935,00

1140,00

Egen

Kirurgi , Parodontologi
p441

Plastik, enklare parodontalkirurgi vid


enstaka tand eller vid peri-implantit
vid enstaka implantat

2325,00

2810,00

p442

Kirurgisk behandling av
tandlossningssjukdom

3295,00

4020,00

p443

Kirurgisk behandling av
peri-implantit

3135,00

3820,00

p701

Fyllning av en yta p framtand eller


hrntand

555,00

555,00

800,00

p702

Fyllning av tv ytor p framtand eller


hrntand

885,00

885,00

1100,00

p703

Fyllning av tre eller flera ytor p


framtand eller hrntand

1055,00

1055,00

1300,00

Komposit

KCKS DENTAL AB
Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Priskod

Beskrivning

Medium

Hg

Egen

p704

Fyllning av en yta p molar eller


premolar

715,00

715,00

950,00

p705

Fyllning av tv ytor p molar eller


premolar

1045,00

1045,00

1450,00

p706

Fyllning av tre eller flera ytor p


molar eller premolar

1395,00

1395,00

1650,00

p707

Krona i plastiskt material,


klinikframstlld

1590,00

1590,00

1800,00

p708

Stiftfrankring vid fyllningsterapi

505,00

505,00

680,00

Klinikframstlld pelare med


intraradikulrt stift

1380,00

1665,00

1500,00

p800

Permanent tandstdd krona, en per


kke

5435,00

6240,00

p808

Innerkrona fr teleskop- och


konuskonstruktioner

3090,00

3575,00

p815

Sadelkrona

4810,00

5535,00

p850

Implantatfrankrad krona, en per


kke

7295,00

8265,00

p890

Krona p befintligt implantat och


distans

6165,00

6965,00

p921

Utbytestgrd. Krona istllet fr


ersttningsberttigande fyllning,
fram- eller hrntand

1055,00

1055,00

p922

Utbytestgrd. Krona i stllet fr


ersttningsberttigande fyllning,
molar eller premolar

1395,00

1395,00

p926

Utbytestgrd. En
implantatfrankrad krona p ett
kkbensfrankrat implantat vid
tillstnd 5031, 5033, 5036, 5037

5980,00

6745,00

p929

Utbytestgrd. En
implantatfrankrad krona p ett
kkbensfrankrat implantat vid
tillstnd 5031, 5033, 5036 och 5037
nr tgrd 801 har utfrts inom tv
r p stdtnder

3920,00

4525,00

Oralmotorisk trning

0,00

0,00

Tandreglering, en kke, enkel


behandling

12070,00

14970,00

Komposit , Pelare
p803
Krona

Oral medicin
p001
Ortodonti
p901

7100,00

KCKS DENTAL AB
Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Priskod

Beskrivning

Medium

Hg

p902

behandling
Tandreglering, en kke,
okomplicerad behandling

15515,00

19420,00

p903

Tandreglering, en kke, normal


behandling

18185,00

22810,00

p904

Tandreglering, en kke, komplicerad 22860,00


behandling

28810,00

p905

Tandreglering, tv kkar, enkel


behandling

16235,00

19910,00

p906

Tandreglering, tv kkar,
okomplicerad behandling

20340,00

25180,00

p907

Tandreglering, tv kkar, normal


behandling

23300,00

28945,00

p908

Tandreglering, tv kkar,
komplicerad behandling

28815,00

36060,00

Sjukdomsbehandlande tgrder av
parodontal sjukdom eller
periimplantit, srskilt tidskrvande
behand

1325,00

3565,00

Egen

Parodontologi
p343

Parodontologi , Profylax
p201

Information och instruktion vid risk


fr karies, gingival/parodontal
sjukdom och kkfunktionsstrning

410,00

410,00

p204

Profylaxskena, per skena

715,00

715,00

p205

Fluorbehanding inklusive
professionell tandrengring i
kombination med
underskningstgrd

150,00

150,00

p206

Fluorbehandling inklusive
professionell tandrengring

300,00

300,00

p301

Sjukdomsbehandlande tgrder,
mindre omfattande behandling

375,00

600,00

500,00

p302

Sjukdomsbehandlande tgrder

700,00

960,00

850,00

p303

Sjukdomsbehandlande tgrder,
omfattande behandling

1505,00

1950,00

1800,00

p311

Information och instruktion vid tandoch munsjukdomar (kariessjukdom,


parodontal sjukdom och
peri-implantit och
kkfunktionsstrningar)

420,00

420,00

500,00

p312

Uppfljande information eller


instruktion vid munhlsorelaterade
sjukdomar eller problem

150,00

150,00

200,00

200,00

KCKS DENTAL AB
Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Priskod

Beskrivning

Medium

Hg

Egen

p321

Icke-operativ behandling av
kariessjukdom

455,00

650,00

550,00

p341

Sjukdomsbehandlande tgrder av
parodontal sjukdom eller
peri-implantit, mindre omfattning

440,00

630,00

p342

Sjukdomsbehandlande tgrder av
parodontal sjukdom eller
peri-implantit, strre omfattning

900,00

1615,00

Stegvis exkavering

1025,00

1025,00

p161

Salivsekretionsmtning

530,00

530,00

p162

Laboratoriekostnader vid
mikrobiologisk underskning

300,00

300,00

p163

Biopsi och Laboratorieunderskning


(PAD)

1390,00

1550,00

p806

Radikulrfrankring vid avtagbar


protes

3125,00

3605,00

p822

Partiell protes fr temporrt bruk, en


till tre tnder

3445,00

4400,00

p823

Partiell protes fr temporrt bruk,


fyra eller fler tnder

4775,00

5420,00

p824

Partiell protes med gjutet skelett,


klammerfrankrad

10170,00

11300,00

9900,00

p825

Komplicerad partiell protes med


std av urtagskrona, innerkrona
eller attachments

11165,00

12950,00

12000,00

p826

Attachments, per styck, material

90,00

90,00

p827

Hel underkksprotes inklusive


erforderligt antal prefabricerade
tnder

8475,00

10215,00

9500,00

p828

Hel verkksprotes inklusive


erforderligt antal prefabricerade
tnder

8475,00

10215,00

9500,00

p829

Immediatprotes

6415,00

7300,00

7500,00

p831

Justering av avtagbar protes

345,00

590,00

500,00

p832

Lagning av protes och/eller


tillsttning av protestand

1160,00

1520,00

1400,00

p833

Rebasering av protes

2360,00

2725,00

2500,00

p834

Lagning av protes dr teknikerinsats


krvs

1820,00

2065,00

2500,00

Parodontologi , Profylax , Temporr fyllning


p322
Profylax

Protes

4000,00

KCKS DENTAL AB
Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Priskod

Beskrivning

Medium

Hg

Egen

p835

Rebasering och lagning av protes

2790,00

3195,00

3000,00

p836

Komplicerad lagning av protes dr


svetsning av nya fsten behvs

3585,00

3990,00

3725,00

p837

Komplicerad lagning av protes dr


uppvaxning och gjutning av ny del
utfrs vilken svetsas till befintlig
protes

6030,00

6755,00

6325,00

p839

Inmontering av frankringselement

2710,00

3115,00

p845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

1790,00

2110,00

p846

Skena fr vertikal platsberedning

4970,00

5530,00

p847

Klammerplt

3580,00

4145,00

p848

Betthjning med fyllningsmaterial,


per tand

505,00

625,00

p871

Implantatstdd tckprotes, 2 fixturer

16060,00

17790,00

p872

Implantatstdd tckprotes,
verkke, 3 fixturer

17950,00

19680,00

p873

Implantatstdd tckprotes,
verkke, 4 fixturer

20480,00

22210,00

p874

Tillgg fr alveolarbar vid implantat,


2 fixturer

2920,00

3160,00

p875

Tillgg fr alveolarbar vid implantat,


3 fixturer

3230,00

3475,00

p876

Tillgg fr alveolarbar vid implantat,


4 fixturer

4270,00

4515,00

p877

Implantatstdd tckprotes, exklusive


fixturer, implantatkomponenter och
frankringselement

12865,00

14595,00

p878

Frankringselement tckprotes,
tillgg, per styck

265,00

265,00

p121

Rntgenunderskning av enskild
tand

45,00

65,00

55,00

p122

Rntgenunderskning Delstatus

220,00

350,00

250,00

p123

Rntgenunderskning, intraoral
komplett fr munhlan

755,00

1115,00

950,00

p124

Panoramarntgen

485,00

735,00

p125

Rntgenunderskning, extraoral fr
kefalometrisk analys

475,00

725,00

p126

Rntgenunderskning, omfattande

915,00

1315,00

p131

Tomografiunderskning, en
kvadrant

905,00

1105,00

p132

Tomografiunderskning, tv
kvadranter

1175,00

1490,00

Rntgen

950,00

KCKS DENTAL AB
Haghulta Tandvrdsteam
Fruviksvgen 6
139 34 VRMD
Tel:08-57020960

Prislista

Utskriftsdatum: 2015-03-06

Priskod

Beskrivning

Medium

Hg

p133

kvadranter
Tomografiunderskning, tre
kvadranter, sinus, kkled eller
traumautredning

1440,00

1880,00

Tomografiunderskning, fyra
kvadranter

1710,00

2265,00

Akut eller kompletterande


underskning eller utredning av
enstaka tand eller enstaka problem,
tandlkare

340,00

420,00

p134

Egen

Trauma
p103

500,00

Trauma , Underskning
p107

Omfattande akut eller


kompletterande underskning,
utfrd av tandlkare

970,00

1410,00

p108

Utredning inklusive underskning,


utfrd av tandlkare

1595,00

2240,00

p101

Basunderskning och diagnostik,


tandlkare

775,00

775,00

p103

Akut eller kompletterande


underskning eller utredning av
enstaka tand eller enstaka problem,
tandlkare

340,00

420,00

p111

Basunderskning, utfrd av
tandhygienist

570,00

p112

Basunderskning med fullstndig


parodontal underskning, utfrd av
tandhygienist

755,00

p113

Akut underskning, utfrd av


tandhygienist

240,00

p114

Kompletterande parodontal
underskning eller kariesutredning
utfrd av tandhygienst

520,00

Underskning

500,00