You are on page 1of 2

Kapitan John Piplfox

Avtor: Duan Radovi , prevod: ura Flere


Priredba:
Tone Partlji, Miha Horvat in Nika Bezeljak
Kapitan John Piplfox - an mavc
Kapitanka Foxy Jonson - Alma Adrovi
Veliki pirat Jonson - Nejc Slavi
Teo Rum - Leonardo Erjavec
Admiral, poast - Domen uman
Gusar, poast - iga eruga / Lana Banjanin
Gusar, poast - Rok Valentan
Gusarji - Lana Banjanin, Martina Pfeifer
Lanagirl - Neja Lah
Lepa Sam - Neja Strmnik
Regina - Nina Kliek
Kate - Nika Pregarc
Betsy - Eva Kriman
Tina - Tinka Kriman
elva - Klara upan
Sipa - Lucija Markovi
Reiserka: Nika Bezeljak
Asistent reije: Miha Horvat
Scenografa: Ana Teak mavc, Danijel mavc
Kostumografka: Andreja Kriaj
Maska: Nina ulin, Azra Adrovi
Svetovalec za petje in zvok: Miha Bezeljak
Luni mojster: Rok Mlaker
Vodji skupine: Polona in Sergej Lah
Grafini oblikovalec: Gaper erjal
Premiera: 12. 3. 2015 v Domu kulture Pekre
Kultruno drutvo Pekre Limbu
Bezjakova ulica 4, 2341 Limbu
www.pekre-limbus.si

Mladinska gledalika skupina KD Pekre Limbu


Z Mladinsko skupino smo priredili izvirno igro in ustvarili
predstavo polno situacijske in karakterne komike ter ves
as iskali povezave s sodobnim najstnitvom.
Zdi se, da se med glavno pristaniko zvezdo Kapitanom
Johnom Piplfoxom in herko vodje piratov Kapitanko
Foxy Jonson plete ljubezenska zgodba, pomeana z medsebojno tekmovalnostjo. Na poti na Kitajsko morje, kamor
gredo premagati troglavo poast, pa se zanejo vsi odnosi
postavljati na glavo in v sodu aka Kapitanko romantino
preseneenje. Gre za pripoved o gusarjih, morskih razbojnikih, ki v svoja junatva tejejo pol in scela izmiljene
zgodbe o plenjenju, bojevanju in premagovanju vladnih
posadk, trgovcev in poasti. Ob raziskovanju zgodovine
piratstva smo odkrili zanimive povezave z nao igro. Vloga enske gusarske kapitanke in njene posadke nam je
razkrila svobodno vkljuevanje ensk na vodilne poloaje
in v enakopravnost odloanja, spoznali smo medpiratska
pravila, razliko med pirati in privatirji, odnose z vlado in
skrbno nartovanje plovbe ter nain ivljenja na gusarskem krovu.

Skupina e od leta 2010 zdruuje otroke in mladostnike


od dvanajstega do osemnajstega leta starosti iz okolice.
Do sedaj je ustvarila tri uprizoritve: Saj si vendar punca,
Martin Krpan in produkcijo male gledalike ole Na odru.
Mladinska gledalika skupina nastopa predvsem na domaem odru, odpravi pa se tudi na gostovanja in prireja
druabna kulturna sreanja. Od lani organizira No mladih v Domu kulture Pekre, v prihodnosti pa nartuje tudi
prijateljske izmenjave s podobnimi skupinami iz Slovenije. Za svoje predstave je prejela Srebrno in Zlato plaketo
JSKD na Sreanju Otrokih gledalikih skupin Slovenije.
Malo gledaliko olo in gledalike predstave vodi Nika
Bezeljak, diplomantka gledalike reije na AGRFT. Sodelujejo pa e drugi lani drutva: Polona in Sergej Lah,
Ana Teak mavc, Andreja Kriaj, Miha Bezeljak in drugi,
ki si ob
gledaliki
skupini
odraslih
prizadevajo
za vzgojo mlaje
generacije
in oblikovanje
podmladka
drutva.