You are on page 1of 5

Elementy terenu na polu bitwy:

LASY
SPIS TRECI:
LASY

TY

by

PEPE

&

2015

QC

LASY

LASY

-B

-B

3 MGIELNY BR

1-2 MARTWA KNIEJA


Wszystkie modele, ktre nie podlegaj zasadom specjalnym DEMON,
ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH lub NIEUMARY, znajdujce si
cho czciowo na obszarze Martwej Kniei musz natychmiast wykona
test WT, nieudany test oznacza, e trac 1 punkt W bez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza, a do najbliszego rzutu w TABELI
EFEKT ZRANIENIA otrzymuj premi +2.
Czarne, pokryte trujcymi porostami i toksycznym mchem
bezlistne drzewa zdaj si ywi krwi miertelnikw, ktr
spijaj dugimi i ostrymi jak iga kolcami porastajcymi
zaskakujco dugie i wiotkie konary.

Wszystkie modele, ktre podlegaj zasadom specjalnym DEMON,


ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH lub NIEUMARY traktuj obszar
Mgielnego Boru jak teren otwarty.
Lepka, gsta mga snujca si leniwie pomidzy pniami
prastarego boru zdaje si w tajemniczy sposb wpywa na
nienaturalne byty podrujce przez kniej.

LASY

LASY

-B

4 NIEPRZEBYTA PUSZCZA
Modele nalece do druyny, ktra kontroluje Nieprzebyt Puszcz
wzbudzaj STRACH.
Pord tych drzew kryje si szalestwo, wywoujce
irracjonalny strach i mroczne wizje w umysach tych, ktrzy tu
wejd.

-B

5 JADOWITA GSTWINA
Na koniec fazy ruchu naley wykona test terenu niebezpiecznego za
kady model przebywajcy choby czciowo w Jadowitej
Gstwinie. Ponadto, bro uywana przez modele nalece do
druyny, ktra kontroluje Jadowit Gstwin zyskuje cechy ora
ZATRUTY ATAK.
Pord omszaych drzew yj wielobarwne jadowite
stworzenia. Kady kto nie ulegnie trucinie, moe uy
trujcego jadu przeciwko wrogom.

LASY

LASY

6 WITY GAJ

7 ZWYKY LAS

Modele bohaterw nalecych do kompanii, ktra kontroluje


wity Gaj podlegaj zasadzie specjalnej TRUDNY DO ZABICIA.
Naley zauway, e moc witego Gaju nie dziaa na modele
podlegajce zasadzie specjalnej NIEUMARY, ISTOTA
ETERYCZNA oraz DEMON.
W gbi prastarej kniei znajduj si wity Gaj, mistyczne
miejsce powicone Rhyi, bogini podnoci, kady kto znajdzie
si w pobliu magicznych drzew moe skorzysta z drzemicej
w nich mocy.

Ten las nie wyrnia si niczym szczeglnym.


Las to kompleks rolinnoci swoisty dla danej krainy,
charakteryzujcy si duym udziaem drzew rosncych w
zwarciu, wraz ze wiatem zwierzcym i rnymi czynnikami
przyrody nieoywionej oraz zwizkami, ktre midzy nimi
wystpuj.

LASY

-B

LASY

8 KRWAWY MATECZNIK
Jeeli jakikolwiek model przebywajcy na obszarze Krwawego
Matecznika zostanie obrany na cel udanego zaklcia lub granice lasu
przekroczy model podlegajcy zasadzie specjalnej MAG, to wszystkie
modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Krwawego Matecznika
otrzymuj trafienie o SILE K6. Nastpnie drzewa tworzce Krwawy
Matecznik przesuwaj si o K6" w losowo okrelonym kierunku,
omijajc ewentualne elementy terenu najkrtsz drog. Modele
znajdujce si cho czciowo na obszarze Krwawego Matecznika nie
poruszaj si wraz z drzewami i pozostaj na swoim miejscu.
Chocia owe przeklte dotykiem Khorna drzewa pi
niespokojnym snem przez cykle wiata, magia uywana w ich
pobliu przepenia je dz krwi

-B

9 ZAGAJNIK YCIA

Wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze


Zagajnika ycia podlegaj zasadzie specjalnej REGENERACJA.
W korzeniach tego lasu wrze surowa moc Ghyran,
Wiatru ycia

LASY

-B

LASY

10 NAWIEDZONY LAS

11 ZAGZYBIONY BR

Wszystkie modele podlegajce zasadzie specjalnej ZWIERZ


znajdujce si cho czciowo na terenie Nawiedzonego Lasu
natychmiast szaruj i bd walczy z najbliszym
sprzymierzonym druynnikiem. Po zakoczeniu fazy walki
modele ktre walczyy wrcz naley ustawi 1 od siebie.
yjce w mrocznych ostpach puszczy psotne Lene Licha
postanawiaj urzdzi niewinny w swoim mniemaniu art
przemierzajcej las kompanii wojownikw.

LASY

-B

-B

12 DZIKA KNIEJA
Na koniec fazy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model
przebywajcy choby czciowo na obszarze Dzikiej Kniei.
Wynik 4+ oznacza, e model otrzymuje trafienie o SILE K6
bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.
Wdrwka pod skrconymi konarami Dzikiej Kniei jest
naprawd niebezpieczna, albowiem jej drzewa kipi gniewem.

Wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze


Zagrzybionego Boru podlegaj zasadzie specjalnej GUPOTA. Urok
Zagrzybionego Boru nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej
NIEZOMNO.
Drzewa tego lasu porastaj kolorowe, tuste, misiste grzyby.
Lepiej nie wdycha ich oparw i zarodnikw zbyt gboko.