You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Fina Pucharu
Polski kobiet
w siatkwce

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 5 (182)

11 marca 2015
ISSN: 2080-3664

Ruszya sprzeda biletw na fina Pucharu Polski w pice


siatkowej kobiet, ktry odbdzie si 14-15 marca w hali
Azoty w Kdzierzynie-Kolu. Bilety na mecze pfinaowe dostpne s w cenach 20 z i 30 z. Jeden bilet obejmuje dwa mecze.

Galeria zdj na:

kdzierzyn-kole policja

kdzierzyn-kole - policja

Dopalanie mzgu
Fot. Archiwum portalu gazetainformator.pl

leszek iwulski

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

Modzi ludzie nie s wiadomi dziaania narkotykw.


Dlaczego po nie sigaj? Z nudy, ciekawoci
to najczstsze odpowiedzi.
j przecie leczniczo. Wedug
nich ten narkotyk jest w ogle cool. Ale jeli chodzi o dopalacze wiedz swoje. Pytani o
skutki i dziaanie mwi krtko. Syf. Dlaczego modzi
ludzie sigaj po dopalacze?
Nuda, ciekawo, eskapizm
to najczstsze odpowiedzi. S
i bardziej przyziemne. Dopalacze s w miar tanie. S do
atwo dostpne. Ich posiadanie nie oznacza takich kopotw, jak tradycyjnych narkotykw.
Nie oznacza to bynajmniej, e dopalacze nie maj wad tradycyjnych narkotykw. Podobnie jak te ostatnie
uzaleniaj. Podobnie jak tradycyjne panie prowadz
do stopniowego wyniszczenia
organizmu. Maj rwnie podobne skutki spoeczne. Mody czowiek traci motywacj
do nauki. Stopniowo traci
kontakt z rodzin i przyjacimi. Dobiera sobie znajomych
spord rwienikw, ktrzy
rwnie zaywaj substancje
psychoaktywne. Osoby, ktre

zaywaj dopalacze, zaczynaj


ama prawo. Podrowanie
na haju wymaga pienidzy
pojawiaj si wic kradziee i
rozboje, pojawia si kamstwo
i chory egoizm. W Kdzierzynie z problemem stara si
walczy zarwno policja jak i
sanepid. Ten ostatni naoy
ostatnio na sklepy handlujce
na terenie Kdzierzyna Kola kary w wysokoci 330 tysicy z. W miecie by szczeglnie aktywny jeden punkt
dystrybucji tego typu specyfikw. Systematyczne kontrole
prowadz co jaki czas do zamykania sklepu. Punkt jednak
odradza si cyklicznie jak Feniks. Przedsibiorca zmienia
szyld i zaczyna swoj przygod na trudnym rynku dopalaczy ponownie. Funkcjonariusz
kdzierzyskiej policji, z ktrym rozmawialimy zauway: - dopalacze pojawiaj si
ju nie tylko w sklepach kolekcjonerskich. S dostpne
rwnie w internecie. Sie jest
olbrzymia, wic walka z tym
zjawiskiem nie jest atwa.

Walka z dopalaczami przebiega na dwch frontach. Po


pierwsze, pracownicy sanepidu mrwczo sprawdzaj, jakie
produkty powinny znikn z
rynku, poniewa s niebezpieczne dla zdrowia i ycia. Na
drugim froncie dziaa policja.
Aspirant Sielski z kdzierzyskiej policji powiedzia nam: Walka z dopalaczami wyglda
podobnie jak walka z narkotykami. Codziennie na miecie
s patrole. Kiedy mamy informacje o jakich zbiorowiskach,
gdzie modzi ludzie zachowuj
si podejrzanie, pojawiaj si
tam policjanci. Prowadzimy
nieustannie akcje edukacyjne. Jestemy w szkoach, mwimy dzieciakom i modziey,
e to nie jest dobry sposb na
fajnie spdzony czas. Prowadzimy kontrole i wsppracujemy z sanepidem. Walka
z dopalaczami stanowi niejako to dla walki ze zwykymi narkotykami. Ta ostatnia
trwa cay czas i przynajmniej
w statystykach przynosi wymierne efekty. W kdzierzyskiej komendzie uzyskalimy
informacj, e w 2014 roku
najwicej zarekwirowano 187
gramw marihuany. Policjanci zabezpieczyli rwnie 89
gramw amfetaminy i 91 gramw metamfetaminy. W 2013
roku funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych z wiksz
iloci trawki. Do policyjnych magazynw trafio 266
gramw tej substancji. Rwnie metamfetaminy udao si
zabezpieczy znacznie wicej.
Byo jej ponad 300g.

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Obywatel uj napastnika, ktry napad na kobiet i przekaza go w rce policji.


Dyurny Komendy Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu zosta powiadomiony o obywatelskim ujciu
mczyzny, ktry na Osiedlu
Piastw mia napa na kobiet. Mczyzna zaatakowa 63-latk. Uderzy j, wyrwa torebk i zbieg. Krzyk
pokrzywdzonej usysza bdcy w pobliu mczyzna.
Przechodzie, widzc uciekajcego napastnika natychmiast za nim pobieg. Po
krtkim pocigu uj go i zadzwoni na policj. Funkcjonariusze po kilku minutach
byli na miejscu. Zatrzymany to 26-letni mieszkaniec
Kdzierzyna-Kola. W toku prowadzonego ledztwa
okazao si, e to nie jedyne

Napa na starsz kobiet


nie bya jedynym przestpstwem, ktrego dopuci
si 26-letni mieszkaniec
Kdzierzyna-Kola.
przestpstwo, ktrego dopuci si mczyzna. W poowie lutego mia zaatakowa
62-letni kobiet i skra jej
torebk. Mczyzna usysza
ju zarzut rozboju. Decyzj
sdu zosta take tymczasowo aresztowany. Grozi mu
do 12 lat wizienia.
p

kdzierzyn-kole - policja

Kradli kable
Modzi mczyni wypalali skradzione wczeniej
kable.
Funkcjonariusze Stray
Ochrony Kolei w Kdzierzynie-Kolu zatrzymali dwch
mczyzn, ktrzy wypalali skradzione z pobliskiego
szlaku kolejowego kable. Byli to modzi mieszkacy miasta. Spraw zajli si kryminalni z Komisariatu Policji w
Kdzierzynie-Kolu, ktrzy
ustalili, e nie byo to jedyne
przestpstwo, ktrego mieli dopuci si zatrzymani.
Jak wynika ze zgromadzo-

Mobile HS EJ

Najmniejsza
na rynku

Fot. KPP Kdzierzyn - Kole

Uj napastnika

Omamy, depresja, agresja to efekty brania dopalaczy.


Czowiek lubi kolorowe
obrazy. Niestety ycie zbyt
czsto jest szare, bez pasji,
pozbawione choby cienia
przygody. Dlatego te niektrzy uciekaj w bogat krain
chemii, by zrekompensowa
sobie ubstwo dnia codziennego. Uciekinierzy najczciej
s modzi. Przeraajco modzi. Nie chc czeka, a ycie
wynagrodzi im (lub nie) t
szaro w odleglej przyszoci.
Wstp do tej chemicznej krainy najczciej jest zabroniony przez prawo. Jednak czasami drzwiczki uchylaj si.
Prawo surowo karze posiadanie narkotykw. Sprzedawcy marze postanowili wic
zaoferowa swj asortyment
w sposb bardziej dostpny.
Obok narkotykw pojawiy
si produkty, ktre maj zastpi nielegaln narkomani. Nazwano je dopalaczami.
Wedug zgrabnej definicji dopalacze to nic innego jak substancje psychoaktywne, ktre
nie znajduj si na licie rodkw kontrolowanych przez
ustaw o przeciwdziaaniu
narkomanii. Ich spoycie ma
na celu jak najwierniejsze odwzorowanie tych substancji.
Mwic krtko dopalacze
to substancje, ktre naladuj narkotyki, a ich producenci
staraj si, by byy one legalne. Oczywicie w wiadomoci modego pokolenia jest to
ersatz, miaki substytut fascynujcych podry, ktre
mog zapewni im dragi z
listy, na ktrej ministerstwo
umiecio substancje szkodliwie wpywajce na ludzki
mzg. Aspirant sztabowy Artur Sielski z Komendy Powiatowej w Kdzierzynie powiedzia nam: - to zadziwiajce
jak wyglda wiadomo modziey w tych sprawach. Maj zupenie bdne wyobraenie o marihuanie, mwic, e
nie uzalenia, e stosuje si

GazetaInformator.pl

nego materiau dowodowego


na przeomie stycznia i lutego tego roku podejrzani mieli skra ponad 400 metrw
kabla zasilajcego urzdzenia sterowania ruchem kolejowym o cznej wartoci
blisko 18 tys. z. Mczyni usyszeli ju 6 zarzutw
kradziey czci sieci infrastruktury kolejowej, ktre
spowodoway zakcenie jej
dziaania. Za ten czyn grozi
im kara pozbawienia wolnoci do lat 8.
p

Neo EJ Plus

Do intensywnej
eksploatacji
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18

2 Wiadomoci

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole samorzd

Zasueni dla samorzdu


Grzegorz Duszel, Hubert Majnusz
oraz Halina Miczuk odznaczeni Krzyem Zasugi.
Fot. fot. UM Kdzierzyn-Kole

leszek iwulski

W czasie ostatniej sesji Rady Miasta rajcy deliberowali nad


kwesti kandydatur osb wybranych do odznaczenia Krzyami Zasugi. Odznaczenie to
przyznaje prezydent RP. Krzy
Zasugi jest nadawany od 1923
roku za zasugi dla kraju i spoeczestwa, wypeniajc czyny
wychodzce poza ramy ich codziennych obowizkw. Pocztkowo byo to najwysze odznaczenie cywilne. Marszaek wysa
do Rady Miasta Kdzierzyna
Kola pismo, w ktrym prosi o
wytypowanie 3 kandydatur do
tego zaszczytnego wyrnienia.
Odznaczeni radni, aby speni
wymogi formalne, ktre otwierayby im drog do Krzya Zasugi powinni peni swoje funkcje
przynajmniej 4 kadencje. Warunek ten speniao 7 osb: Zygmunt Derej, Grzegorz Duszel,
Dariusz Jorg, Hubert Majnusz,
Grzegorz Mankiewicz, Halina
Miczuk, Ryszard Pacut. Nad
kad z kandydatur gosowano odrbnie. Gosowanie miao

komentarz na gorco

O Krzyach Zasugi rozmawiano podczas ostatniej sesji.


Prob o wytypowanie kandydatw do odznaczenia
wystosowa do radnych miejskich marszaek.
charakter jawny, wic na tablicy
pojawiy si informacje o tym,
kto jak odnosi si do zaproponowanych kandydatur. Jeszcze
przed wyborem kandydatw o
sposobie przeprowadzenia radca prawny poinformowa zebranych radnych o tym, w jaki sposb bdzie wyglda procedura.
Z gosowania nad wasnymi kandydaturami zostali wyczeni
obecni radni. Wczeniej doszo
do niewielkiej sprzeczki pomidzy radnymi dotyczcymi sposo-

bu przygotowania caej sprawy.


Radny Olejnik chcia, by reprezentanci mogli uzyska wicej
informacji na temat potencjalnych kandydatw do odznaczenia. Z jego sugesti nie zgodzi
si radny Micha Nowak, ktry
zwrci uwag, e lista ta nie zawiera rekomendacji, lecz jedynie
nazwiska tych radnych, ktrzy
speniaj warunki formalne ku
temu, by zosta wytypowanymi do Krzya Zasugi. W kocu
radna Katarzyna Dysarz, rad-

ny Olejnik i radna Beata obodziska zaproponowali swoich


kandydatw do orderw. Radna obodziska zgosia kandydatur Grzegorza Duszela, a
radna Dysarz zaproponowaa
Huberta Majnusza. Radny Rafa Olejnik zgosi a 3 kandydatury. Wytypowa do wyrnienia byych radnych: Ryszarda
Pacuta, Dariusza Jorga oraz
Haliny Miczuk. Ostatecznie jako kandydatw do odznaczenia
wytypowano Halin Miczuk,
Huberta Majnusza oraz Grzegorza Duszela. Grzegorz Duszel
uzyska 16 gosw za, Hubert
Majnusz zgromadzi 17 gosw
poparcia, natomiast Halina
Miczuk uzyskaa ich a 19. Hubert Majnusz oraz Halina Miczuk s obecnymi radnymi. By
marszaek wojewdztwa mg
zaakceptowa naszych radnych,
potrzebne jest jeszcze wysanie
do urzdu stosownego wniosku,
w ktrym bd opisane zasugi
kandydatw. Wniosek musi by
jeszcze podpisany przez prezydenta Kdzierzyna-Kola Sabin Nowosielsk.

Andrzej Kopacki
Radny Rady
Miasta Kdzierzyn-Kole
Krzy Zasugi to jedno
z najwaniejszych polskich
odznacze
pastwowych.
Nadaje je Prezydent RP za
szczeglny wkad w ycie
spoeczestwa. Odznaczenie
to jest uhonorowaniem wysikw, ktre dana osoba poczynia, by uczyni ycie swoich
rodakw lepszym, bardziej
znonym. Te wysiki wykraczaj daleko poza codzienne
obowizki. Na ostatniej sesji wybralimy troje spord
uprawnionych ku temu osb
na kandydatw do odznaczenia ich Krzyem Zasugi. Wybieralimy ich spord siedmiu nazwisk. W mojej opinii
wszyscy ci ludzie jako zapisali si w historii miasta. By
moe niektre z tych nazwisk
budz kontrowersje. Istotne jest jednak to, e ci ludzie
powicili du cz swojego
ycia dziaalnoci publicznej.
Byli radnymi przynajmniej

przez 4 kadencje. Przez ponad ptora dekady. Kada


ze wskazanych osb zwizaa swoje losy z samorzdem
Kdzierzyna Kola. Dlatego, gdy wybieralimy trzy
nazwiska na ostatniej sesji
udao nam si unikn niepotrzebnych wani. Oczywicie kady z nas mia swoje
preferencje, swoje opinie. Ale
gosowalimy w przekonaniu, e gosujemy na kogo,
a nie przeciwko komu. W
moim najgbszym przekonaniu wybralimy waciwie.
Halina Miczuk, Grzegorz
Duszel i Hubert Majnusz, to
postaci niezwykle wane dla
naszej samorzdnoci. Ich
pogldy rni si. Reprezentuj rne nurty kdzierzysko-kozielskiej polityki
lokalnej. Jednak kady z nich
da temu miastu bardzo wiele. Kady z nich pracowa dla
jego mieszkacw od bardzo
dawna i powici temu zajciu naprawd kawa swojego
ycia.

kdzierzyn-kole - polityka

Ruszya kampania prezydencka


Miasta powiatowe rzadko
kiedy bywaj obiektem westchnie politykw z pierwszych
stron oglnopolskich dziennikw. Zazwyczaj w mniemaniu
tych ostatnich s to miejsca
senne, apatyczne, wrcz nudne.
Zbyt dugi pobyt na prowincji
jest przez nich traktowany jako
kara boa albo rodzaj politycznego zesania. Z drugiej strony
to w nich wykuwa si twarde jak
stal struktury, ktre stanowi
pierwszorzdne zastpy onierzy w trakcie kampanii wyborczych. I to wanie ten ostatni okres najczciej przyciga
znane nazwiska w teren. Politycy zamieniaj wwczas subowe luksusowe limuzyny na
Tusko, Bronko, Dudo busy i przemierzaj nimi Polsk
Powiatow. Wtedy te mona
spotka i nawet zamieni kilka
zda z posami, ministrami, europarlamentarzystami, ktrych
co niedziel ogldamy najczciej na ktrym z telewizyjnych kanaw informacyjnych.
Tak jest zwaszcza w przypadku wyborw prezydenckich. Z

Fot. andrzejduda.pl

Kdzierzyn odwiedzi kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda.

Kandydat na Prezydenta RP
odwiedzi Kdzierzyn-Kole 15 marca.
uwagi na to, e maj one charakter bezporedni i e dotycz
wyboru gowy pastwa skupiaj
one niezwyke wysiki przedstawicieli partii politycznych. Jest
to dla nich ogromny test sprawnoci, mobilizacji i lojalnoci
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 255 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

struktur. W tym wanie gorcym okresie mona nawet spotka urzdujcego Prezydenta
RP albo przynajmniej kandydatw, ktrzy maj realn szans
z nim wygra. Tak jest rwnie
w przypadku Kdzierzyna, do

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

ktrego w dniu 15 marca zawita kandydat na prezydenta RP


Andrzej Duda. Wizyta kandydata Prawa i Sprawiedliwoci
w pewnej mierze jest zwizana
z obchodami Narodowego Dnia
onierzy Wykltych, podczas
ktrych ostatnio odsonito w
Kolu tablic powicon ofiarom Urzdu Bezpieczestwa
Publicznego. Andrzej Duda ma
43 lata. Swoj karier polityczn zwiza z formacj Prawo i
Sprawiedliwo. W 2005 roku
dosta si do parlamentu z list
tej wanie partii. Od 2008 roku peni funkcj podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego.
W 2011 roku z powodzeniem
ubiega si o reelekcj do parlamentu, ponownie reprezentujc barwy PiS. Przez pewien
czas w 2013 roku peni funkcj
rzecznika prasowego tej partii.
W 2014 roku dosta si do Parlamentu Europejskiego z list
formacji, ktrej liderem jest
Jarosaw Kaczyski. W grudniu
2014 roku Prawo i Sprawiedliwo ogosio, e Andrzej Duda
jest jej kandydatem na prezydenta Polski. Andrzej Duda z
wyksztacenia jest prawnikiem.
Ukoczy studia prawnicze na
Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 roku uzyska on
stopie i tytu naukowy doktora
nauk prawnych na podstawie
rozprawy Interes prawny w
polskim prawie administracyjnym. W yciu prywatnym jest
oeniony z Agat Kornhauser.
Jego teciem jest poeta, pisarz
i krytyk literacki Julian Korhauser.
l

komentarz na gorco
Agnieszka Iowska
Radna Rady Miasta
Kdzierzyn-Kole
Spotkanie z kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej planowalimy
ju od duszego czasu.
Doskona okazj ku temu
jest to, e Andrzej Duda jako polityk stawia przede
wszystkim na kontakt z wyborcami i w ramach kampanii wyborczej ma spotka
si z mieszkacami wszystkich powiatw w Polsce. W
Kdzierzynie Kolu kandydat naszej partii na najwyszy urzd w Pastwie
bdzie ju 15 marca. Andrzej Duda najpierw odda
hod ofiarom stalinowskich
represji, a nastpnie spotka
si z mieszkacami miasta.
Ostatnim elementem wizyty jest zaplanowany briefing prasowy. Organizatorem spotkania kandydata
Prawa i Sprawiedliwoci
na prezydenta s lokalne struktury PiS. Chcemy
przybliy mieszkacom
sylwetk Andrzeja Dudy
jako czowieka i polityka.
Chcemy przekona ich, e
to najlepszy wybr dla Polski, dla Opolszczyzny, dla
Kdzierzyna. Mamy nadziej, e Andrzej Duda
bdc w naszym miecie
pochyli si nad rnymi
problemami, ktre dotykaj i naszych mieszkacw.

Chociaby nad kwesti demografii, ktra nieubaganie staje si zmor regionu. W przeciwiestwie do
obecnego prezydenta to
czowiek dynamiczny, peen energii. To polityk europejskiego formatu, obyty
ze wiatem, z doskonaym,
prawniczym wyksztaceniem, ktry nie bdzie zalicza wpadek podczas
kadej jednej wizyty zagranicznej. Za Andrzejem
Dud stoi dowiadczenie,
pewnego rodzaju styl i elegancja. Jest elokwentny
i na pewno bdzie lepiej
reprezentowa Polsk ni
obecny mieszkaniec Belwederu. Osobicie jestem
przekonana, e prezydentura Andrzeja Dudy bdzie prezydentur aktywn, pen werwy. e jako
prezydent Andrzej Duda
bdzie przede wszystkim
chcia rozwizywa problemy Polakw, a nie jedynie strzec przysowiowego
yrandola. Zreszt przepa w tym wzgldzie pomidzy kandydatem Prawa
i Sprawiedliwoci, a kandydatem koalicji rzdzcej
jest po prostu nie do przeskoczenia. Dodam jeszcze,
e taka wizyta dla nas to
ogromny zaszczyt. Nie co
dzie moemy bowiem goci politykw tego formatu w miecie.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

11 marca 2015, nr 5 (182)


reska wie bezpieczestwo

kdzierzyn-kole - kultura

Piotr Gabrysz zosta wyoniony w konkursie spord piciu kandydatw.


Piotr Gabrysz zosta nowym dyrektorem Miejskiego
Orodka Kultury. W konkursie wzio udzia piciu kandydatw. Czworo spenio
wymagania formalne.
Piotr Gabrysz jest absolwentem
krakowskiej
Akademii Rolniczej i podyplomowego studium dziennikarstwa
Uniwersytetu
lskiego. Z lokalnym samorzdem by zwizany zawodowo od 1992 roku. W latach
2002-2011 peni funkcj zastpcy prezydenta Kdzierzyna- Kola do spraw spoecznych. Zarzdza rwnie
spk medialn Media Lokalne w Knurowie. Potem
zosta pierwszym redaktorem
naczelnym Gazety Lokalnej.
Ma za sob rwnie karier radiow by jednym z
pierwszych prezenterw Radia Park, a pniej Radia Vanessa w Raciborzu.
Dwukrotnie
zostawa
laureatem oglnopolskiego
konkursu literackiego Krajobrazy Sowa. Z jednej strony
da si pozna jako kliwy
felietonista i baczny obserwator, z drugiej publikowa
w wierszczyku opowiada-

Nie ma miesica, eby na skrzyowaniu w Reskiej Wsi


nie dochodzio do powaniejszych wypadkw.

Piotr Gabrysz zastpi na


stanowisku dyrektora
dotychczasow dyrektor,
Beat Majalk.
nia dla dzieci. Jest rwnie
autorem e-bookw i tekstw
z zakresu tzw. kompetencji
mikkich i kontroli zarzdczej w prasie branowej, w
tym midzy innymi w Biuletynie Kontroli Zarzdczej
Ministerstwa Finansw.
Jest onaty od 25 lat, ma
dwoje dorosych dzieci. W
wolnym czasie gra na gitarze, pisze piosenki, zgbia
meandry psychologii spoecznej, gra w tenisa i gotuje
dla przyjaci.
p

kdzierzyn-kole - wiadomoci

Problemy
z demografi
Mniej mieszkacw w
Kdzierzynie-Kolu.
Niekorzystna tendencja
demograficzna w Kdzierzynie-Kolu. Od nowego roku
miasto liczy 59 465 mieszkacw (o 720 osb mniej
ni w 2014 roku). Ubytki odnotowao 12 z 16 miejskich
osiedli.
Najwicej mieszkacw
opucio dzielnic Pogorzelec. Obecnie mieszkaj tam
11 543 osoby. W rdmieciu
mieszka 12 578, a na ssiednim osiedlu Piastw 8 545
osb. Kodnica liczy sobie
4 187, Stare Miasto 3 621,
a Blachownia 2 684 mieszkacw. W Azotach mieszka
1844, a w dzielnicy Zachd
5 578 osb. Spadek liczby
mieszkacw odnotowano
take w dzielnicach Rogi,
Przyjani, Cisowa i Kuniczka. Licz sobie one kolejno
1235, 525, 1818, 1110 miesz-

kacw. Wzrost odnotowano w Sawicicach, Lenartowicach, na osiedlu Poudnie


oraz w Miejscu Kodnickim.
Miejski Urzd Stanu
Cywilnego
zarejestrowa
w 2014 roku jeszcze mniej
urodze ni w poprzednich
12 miesicach, ale te i nieco mniej zgonw. - Wzrosa
liczba lubw, a liczba rozsta pozostaa na podobnym
poziomie. Odpowiednio w
ubiegym roku USC odnotowa w Kdzierzynie-Kolu
810 urodze, 790 zgonw,
310 lubw, 129 rozwodw
i separacji. Nie wszystkie
te zdarzenia dotycz jednak
mieszkacw miasta, gdy
rodziy si tu dzieci spoza
Kdzierzyna-Kola, a w szpitalu umierali mieszkacy ssiednich gmin - informuje
UM w Kdzierzynie-Kole.
p

kdzierzyn-kole - podatki

Punkt
skadania zezna
Z zeznanie podatkowe w Galerii Odrzaskie
Ogrody.
Od 13 do 15 marca (od
pitku do niedzieli) w godzinach od 12.00 do 18.00 Urzd
Skarbowy w Kdzierzynie-Kolu wsplnie z Galeri Odrzaskie Ogrody organizuj punkt
skadania zezna podatkowych
przez internet. Pracownicy
Urzdu udziel szczegowych
informacji na temat rozliczenia

dochodw uzyskanych w 2014


roku i skorzystania z ulg podatkowych i odlicze. Eksperci
pomog wprowadzi zeznanie
do systemu e-Deklaracje i wysa je przez internet do waciwego urzdu skarbowego.
Na miejscu podatnik otrzyma
wydruk zeznania z systemu i
dokument UPO potwierdzajcy zoenie zeznania.
p

leszek iwulski

Skrzyowanie drg krajowych 38 z 45 i drogi wojewdzkiej 418 nie naley do


najszczliwszych. Wypadki zdarzaj si na nim tak
czsto, e w gruncie rzeczy
mona mwi, e jest to stan
normalny. Zapisy kamer monitoringu, ktre s umieszczone nieopodal skrzyowania
s bezlitosne. Jednoznacznie
wskazuj, e kierowcy, ktrzy jad drog wojewdzk,
ktra w tym przypadku jest
drog
podporzdkowan,
traktuj skrzyowanie jako
rwnorzdne. Przecinaj je
na przestrza, najczciej pdzc z olbrzymi szybkoci.
W jeden tylko weekend pod
koniec lutego do wypadkw w
tym miejscu wzywano funkcjonariuszy dwukrotnie. Jeden z mieszkacw Reskiej
Wsi powiedzia nam: - Co z
tego, e tam jest znak Stop.
Kierowcy go ignoruj. Z drugiej strony jadcy gwn drog zbyt czsto maj za cikie
nogi na gazie. No, a pniej liczymy tylko dzwony. Co do
tego, e skrzyowanie nie jest
bezpieczne zgadzaj si wszyscy. Sami mieszkacy podejmowali ju inicjatyw, eby

w skrcie

Fot. Leszek Iwulski

Niebezpieczna krzywka
Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Nowy dyrektor MOK

region

Na skrzyowaniu drg krajowych DK 38 i DK 45 z


drog wojewdzk DW 418 do wypadkw dochodzi
tak czsto, e waciwie mona to nazwa norm.
wybudowa w tym miejscu
rondo. Rozwizanie popiera
policja, ktra ju zbyt wiele
razy widziaa w tym miejscu
efekty brawury i braku rozsdku. Wjt Reskiej Wsi
zwouje zebrania, zaprasza
ekspertw lobbuje. W spraw
wczya si nawet pose Brygida Kolenda abu. Znana i ceniona w Kdzierzynie
parlamentarzystka zoya w
sejmie nawet interpelacj w
tej kwestii. Posanka zwrcia uwag, e przebudowanie
feralnego skrzyowania jest
niezbdne, by zapewni maksymalizacj poziomu bezpieczestwa uytkownikom

ruchu drogowego na tych


drogach. Generalna Dyrekcja
Drg i Autostrad dostaa ju
w tej sprawie dziesitki maili, pism, wnioskw i listw.
Odzewu nie ma. Urzdnicy
z GDDKiA bezradnie rozkadaj rce i stwierdzaj, e w
kasie dyrekcji po prostu nie
ma przynajmniej 6 milionw
na ten cel. Niektrzy sugeruj, e problem mog rwnie rozwiza wiata. P
kilometra dalej znajduje si
skrzyowanie drogi krajowej z
obwodnic Kdzierzyna. Tam
zamontowana jest sygnalizacja wietlna. I tam wypadkw
jest jak na lekarstwo.

kdzierzyn-kole - zdrowie

Mamusiu naucz si rodzi


W kozielskim szpitalu
powstaje nowa szkoa
rodzenia.
W nowoczesnym wiecie wszyscy musz konkurowa ze wszystkimi. O
wszystko. Tak jest rwnie
w przypadku szpitali, ktre staraj si zapewni jak
najlepsz ofert dla swoich
pacjentw. Sprawdza si to
przede wszystkim, jeli chodzi o porody, poniewa Narodowy Fundusz Zdrowia
uznaje je za wiadczenia
nielimitowane. To znaczy,
e w przeciwiestwie do caej masy innych zabiegw,
porody zapewniaj dostp
do pienidzy, NFZ zawsze
za nie zapaci. Szpitalom zaley wic na jak najwikszej
liczbie porodw. I dlatego
rwnie szpitale inwestuj

w swoje oddziay ginekologiczno poonicze. W lad


za tym trendem w kozielskim szpitalu powstaje nowa szkoa rodzenia. Doktor
Magorzata Oczo z oddziau ginekologiczno-pooniczego wskazuje, e pacjentki, ktre wczeniej miay do
czynienia ze szko rodzenia
w duo wikszym stopniu s
przygotowane na trudy, jakie
czekaj je podczas porodu.
Ponadto sala bdzie lepiej
wyposaona oraz bardziej
komfortowa dla przyszych
mam i tatusiw. Bdzie si
ona znajdowa w nowo dobudowanym skrzydle szpitala. Zajcia bd przeprowadzane bezpatnie, a udzia
w nich bd bra rwnie
specjalici
neonatolodzy.
Prace, ktre maj zapewni

nowy, lepszy standard pomieszczenia obejmuj m.in.


malowanie cian, pooenie nowej podogi. Zajcia
z rodzicami maj w nowym
pomieszczeniu odbywa si
dwa razy w miesicu. Do tej
pory byy one prowadzone
tylko raz w miesicu. Szefowa pielgniarek na oddziale
ginekologiczno pooniczym w kozielskim szpitalu
Gabriela Mastalerz powiedziaa, e w nowej sali pojawi si wszystkie niezbdne
akcesoria potrzebne do profesjonalnego przeprowadzenia zaj. W szkole rodzenia
znajd si nowe worki sako,
piki i materace. Inwestycja
ma zosta zakoczona w cigu kliku tygodni.
l

kdzierzyn-kole - policja

Metaamfetamina
w kieszeni 41-latka
Mczyzna
narkotyki
przywiz z Czech.
Policjanci z Wydziau
Prewencji KPP w Kdzierzynie-Kolu,
patrolujc
centrum miasta, zauwayli mczyzn, ktry na ich
widok przyspieszy. Funkcjonariusze postanowili go
wylegitymowa i sprawdzi
co byo powodem jego zachowania.
W trakcie kontroli policjanci znaleli w kieszeni
spodni 41-letniego miesz-

kaca wojewdztwa lskiego woreczek foliowy


z biaym proszkiem. Po
sprawdzeniu testerem narkotykowym okazao si, e
jest to metaamfetamina.
41-latek zosta zatrzymany
i trafi do policyjnego aresztu. Jak ustalono, to nie jedyne rodki odurzajce, jakie
posiada zatrzymany. Narkotyki mia take w samochodzie oraz w mieszkaniu.
cznie funkcjonariusze zabezpieczyli siedem gramw

metaamfetaminy oraz jeden


gram mariuhuany.
- Pracujcy nad spraw
ledczy ustalili, e 41-latek
zabezpieczone
narkotyki
przewiz z Czech. Zatrzymany usysza ju zarzuty zwizane z posiadaniem
oraz nielegalnym przywozem narkotykw do Polski.
Teraz grozi mu 5 lat wizienia - informuje podkom.
Magdalena Kowalska.
p

Nagroda Europy
Gmina Reska Wie zostaa
nominowana do Nagrody Europy. Nagroda przyznawana jest
przez Rad Europy. Przyznawana jest miastom oraz gminom,
ktre wyrniaj si w zakresie
propagowania idei jednoci europejskiej.
Menader opieki
zdrowotnej
Marek Staszewski, dyrektor
szpitala w KdzierzynieKolu zosta prezesem Stowarzyszenia Menederw Opieki
Zdrowotnej. Wiceprezesami
oddziau opolskiego stowarzyszenia zostali: Renata Ruman-Dzido, dyrektor Szpitala
Wojewdzkiego oraz Krzysztof
Nazimek, dyrektor Wojewdzkiego Specjalistycznego Zespou Neuropsychiatrycznego w
Opolu.
Finansowanie OZE
Urzd gminy Reska Wie informuje o moliwoci dofinansowania przedsiwzi zwizanych z zakupem i montaem
OZE. Program skierowany jest
do osb fizycznych i wsplnot
mieszkaniowych bdcych wacicielami, wspwacicielami
lub wieczystymi uytkownikami
mieszka i nieruchomoci zabudowanych budynkami mieszkalnymi pooonych na terenie
wojewdztwa opolskiego.
Puchar
w Kdzierzynie
Puchar Mistrzostw wiata w
siatkwce mczyzn bdzie
mona obejrze 12 i 13 marca w
Kdzierzynie-Kolu. Puchar
bdzie dostpny w budynku
urzdu miasta. Swoje odwiedziny ju zapowiedziaa cz
miejskich szk.
Nabr na stae
Do 23 marca trwa nabr wnioskw o zorganizowanie stau w
Powiatowym Urzdzie Pracy w
Kdzierzynie-Kolu. Wymagana jest deklaracja zatrudnienia na okres minimum trzech
miesicy na umow o pracy w
penym wymiarze czasu pracy.
Stae przeznaczone s dla osb
do 30. roku ycia.
Zbirka
elektromieci
Bezpatna zbirka elektromieci. 23 marca zbirka odbdzie
si w Zakrzowie, Jaborowicach, Cikowicach i Witosawicach. Dzie pniej o
wystawienie elektromieci proszeni s mieszkacy Polskiej
Cerekiew, Poowy, Ligoty
Maej, Grzdzina i Dzielawy. Zbirka rozpoczyna si o
godz. 8.00.
Mistrzostwa
w tenisie
15 marca w sali gimnastycznej
Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Reskiej Wsi odbd si
Otwarte Mistrzostwa Gminy w
Tenisie Stoowym. Prawo startu
maj wszyscy chtni mieszkacy Gminy Reska Wie oraz
uczniowie szk z Gminy Reska Wie.
Nowy szef SLD
Zjazd powiatowych struktur
Sojuszu Lewicy Demokratycznej odby si w KdzierzynieKolu. Podsumowano minion
kadencj i wybrano now rad
powiatow. Nowym przewodniczcym zosta Andrzej Mazur,
dyrektor szpitala w Prudniku.
Sekretarzem rady zostaa Boena Twers.

4 Edukacja

11 marca 2015, nr 5 (182)

kdzierzyn-kole edukacja

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole - edukacja

Powiat da podwyki nauczycielom za wychowawstwo.

W ZS nr 3 w Kdzierzynie otworzono pierwsz


na Opolszczynie klas
policyjn.
Stare powiedzenie ludowe mwi: za mundurem
panny sznurem. Dzisiaj jednak nie tylko mczyni pracuj jako straacy, policjanci,
onierze. I nie tylko powodzenie u pci przeciwnej staje si motywacj do wyboru
pracy w wojsku czy w policji.
Prcz faktu, e bez wtpienia
jest to kawa odpowiedzialnej
spoecznie roboty, nie mona
ukry, e w wielu przypadkach jest to praca ciekawa i
absorbujca ciao oraz umys.
Istniej rwnie bardziej

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Wychowanie za 150 z

Mundurki
nie tylko szkolne

leszek iwulski

W Polsce elementem
dziaalnoci samorzdowej,
ktry stanowi dla wikszoci bardziej wiadomych
wjtw, burmistrzw i prezydentw jest edukacja. To
wanie ta dziaka pochania
najwicej pienidzy. To ona
w budecie, w rubryce wydatki, stanowi jeden z najwaniejszych skadnikw.
Gro z tych pienidzy stanowi rodki przeznaczone na
wynagrodzenia dla nauczycieli. I chocia finanse na
ten cel s zazwyczaj bardzo
due (w stosunku do caoci
wydatkw), to jednak nie zawsze przekada si to na nawet czciowe zaspokojenie
potrzeb i oczekiwa nauczycieli. Samorzdowcy staj
wwczas przed dylematem
godnym Salomona. Z jednej strony musz oni mie
na wzgldzie konieczno
zaspokojenia roszcze dydaktykw. Ich cika praca
bowiem przekada si na poziom wyksztacenia mieszkacw, a w konsekwencji
na konkurencyjno gospodarki caego regionu. Z drugiej strony nie mona nie zauway, e budety rzadko
kiedy (waciwe okrelenie
czasu brzmi nigdy) nie s
stworzone z gumy. Kiedy nalewa si do jednego garnka,
drugi moe w ogle zosta
pusty. Przed takim dylema-

Radni powiatowi zdecydowali o podwyce


dodatku za wychowawstwo oraz dodatku
za opiek nad nauczycielami staystami.
tem stan rwnie powiat
kdzierzysko kozielski.
Konieczno podwyszenia
uposaenia nauczycieli zasygnalizoway oczywicie
zwizki zawodowe, ktre w
pewnej czci utosamiane s z opozycj wobec starostwa. Szef klubu radnych
Prawa i Sprawiedliwoci w
radzie powiatu Andrzej Lachowicz jest bowiem jednoczenie przewodniczcym
nauczycielskiej Solidarnoci w Kdzierzynie Kolu.
dania pacowe nauczycieli skoncentroway si wok
kwoty bdcej dodatkiem za
penione wychowawstwo.
Zwizki (zarwno S jak
ZNP) domagay si jej radykalnego zwikszenia. Ar-

gumentacja przedstawicieli
strony spoecznej bya w tej
sprawie jasna. Nauczyciel,
ktry podejmuje si wychowawstwa nie tylko jest obciony dodatkowymi obowizkami natury formalnej.
Zwaywszy na ostatnie przemiany spoeczne w naszym
regionie musi on cakowicie
przemodelowa swoje podejcie do tego zagadnienia.
Narastajca fala emigracji zarobkowej sprawia, e
spora cz modziey widzi swoich rodzicw zdecydowanie zbyt rzadko. Zbyt
czsto rodzice nie maj po
prostu kontaktu ze swoimi
dziemi. W tej sytuacji obowizek i trud wychowawstwa
przynajmniej czciowo spa-

da na nauczycieli. Starostwo
pocztkowo zaproponowao
podwyk w wysokoci 15 z.
Zwizki propozycj t przyjy z rozczarowaniem i zapowiedziay dalsz walk
o lepsze warunki pacowe
dla nauczycieli. Aktywno
opozycji i elastyczna postawa starostwa doprowadziy
w kocu do wypracowania
kompromisu, ktry w duej
mierze satysfakcjonuje obydwie strony. Zapowiedziano
podwyk dodatku za wychowawstwo do wysokoci
150 z. Powiat zdecydowa
si take na podwyszenie
dodatku za opiek nad nauczycielami staystami do
80 z. Zastpca starosty Jzef Gisman tumaczy zmian w postawie negocjacyjnej
powiatu nastpujco: - Bycie wychowawc to trudny
kawaek chleba, dlatego
po otrzymaniu informacji
o przysugujcej nam subwencji owiatowej, zdecydowalimy si na podniesienie stawki. W przypadku
nauczycieli, ktrych pracodawc jest gmina w dalszym
cigu trwa spr pomidzy
zwizkami, a wadzami miasta, ktrych ostatnia propozycja podwyki za wykonawstwo wynosi 120 z. Zwizki
stoj na stanowisku, e podwyka ta powinna mie taki sam charakter jak w powiecie. Rozmowy utkny w
martwym punkcie.

kdzierzyn-kole - edukacja

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

ponowanej przez starostwo


najlepiej uczcy si uczniowie maj otrzymywa 600
zotych rocznie. Jeli ktry
ucze oglniaka bdzie chcia
sign po te pienidze, to na
jego pasku rednia ocen nie
moe zej poniej 5,0. W
przypadku technikw i zasadniczych szk zawodowych
kryterium to jest nieco nisze i wynosi legendarne 4,75.
Drugi skadnik programu stypendialnego, ktry obejmie
szkoy rednie w powiecie
kdzierzysko kozielskim
bdzie obejmowa aktywno
uczniw w rnych obszarach.
Tu nagradzane bdzie zaangaowanie w sferach takich
jak: sport, kultura, dziaalno spoeczna. Tu starostwo
bdzie chciao doceni olimpijczykw i sportowcw. Na
trzeci element wsparcia dla

Na dofinansowanie do kursu prawa jazdy mog liczy


uczniowie, ktrzy maj redni ocen co najmniej 5,0.
najlepszych bdzie si skada tzw. elka. Jest to do
niekonwencjonalne rozwizanie polegajce na dofinansowaniu (i to nawet w kwocie
do 750 z) kursu prawa jazdy
typu B. Wedug wadz starostwa to ostatnie rozwizanie
ma by nie tylko wietnym

motywatorem do bardziej
pogbionych wysikw przy
nauce, ale take na zwrcenie
uwagi na dziaalno filii Wojewdzkiego Orodka Ruchu
Drogowego, ktry funkcjonuje w miecie.
l

Zawd cukiernik
j jeszcze zaaprobowa wojewdzka rada zatrudnienia. - Z
naszych informacji wynika, e
zapotrzebowanie na cukiernikw stale ronie, bdzie ono
widoczne rwnie w najbliszych latach mwi Urszula
Wicek, dyrektor ZS nr 1.
Placwka posiada odpowiednie rozeznanie, bo

Masz pomys
na superbiznes?
Kdzierzysko-Kozielski
Park Przemysowy ogosi konkurs na Najlepszy
pomys biznesowy.
Konkurs na Najlepszy
pomys biznesowy ma wyoni najciekawsze pomysy
biznesowe, ktre potencjalnie mog zosta zrealizowane
w ramach Kdzierzysko-Kozielskiego Inkubatora Przed-

Zwycizca
konkursu
na najlepszy
pomys biznesowy
otrzyma

7 tys. z

Za drugie miejsce
przewiduje
si nagrod
w wysokoci

3,5 tys. z

kdzierzyn-kole - edukacja

Nowo w Zespole Szk


nr 1.
W
Kdzierzynie-Kolu
prawdopodobnie ruszy nowy
kierunek nauczania. Zesp
Szk nr 1 chce od wrzenia
ksztaci przyszych cukiernikw. Zarzd Powiatu wyda
ju wstpn zgod na uruchomienie kierunku, a teraz musi

przyziemne motywacje, ktre mog nas skoni do pracy w mundurwce. Przede


wszystkim
odpowiednio
wczeniej w tych branach
odchodzi si na emerytur.
Po drugie, zawsze istnieje
moliwo awansu, jeli tylko dany funkcjonariusz czy
onierz bd zgasza odpowiedni ku temu wol, umiejtnoci i wytrwao. Po

kdzierzyn-kole - edukcja

Kurs na stypendia
Uczniowie
osigajcy
najlepsze wyniki w nauce mog liczy na dofinansowanie kursu prawa jazdy.
Nie sposb przeceni narzdzi, ktrymi dysponuj
obecnie szkoy, by motywowa swoich uczniw do jeszcze ciszej pracy, do wyrzecze i skoncentrowania si
na nauce lub sporcie. Nie
sposb ich przeceni, bo w
polskich warunkach takich
pozytywnych motywatorw
jest niewiele. Dlatego te
kady program stypendialny,
kady cykl grantw i konkursw trzeba wita z naprawd
sporym uznaniem. Nad stworzeniem takiego programu
pochylio si rwnie starostwo. Program ma przebiega
niejako w trzech warstwach.
W pierwszej formule zapro-

Chcemy aby
uczniowie byli
wiadomi misji tej
szkoy i sub mundurowych. Maj
umie zapobiega
niebezpieczestwu
oraz wiedzie, jak
si zachowa.

trzecie, wreszcie jest to praca


na do solidnym, pastwowym etacie. Powysze przesanki sprawiaj, e zainteresowanie prac w policji, czy
w wojsku systematycznie ronie. Z tego powodu rwnie
szkoy rednie otwieraj si
na rynek pracy i otwieraj
tzw. klasy mundurowe. Tak
jest rwnie w przypadku Zespou Szk nr 3 w Kdzierzynie. Dyrekcja Zespou Szk
w Sawicicach zdecydowaa si na otwarcie tego typu
kierunku jako pierwsza na
Opolszczynie. W dobie coraz
silniejszej profesjonalizacji
pracy sub mundurowych,
faktu, e korzystaj one ze
zdobyczy najnowszych technologii, nie mona przej
obojtnie obok faktu, e takie
zmiany wymagaj odpowiednio wczesnego ksztacenia w
tym zakresie. Dyrektor placwki Adam Kania jest zdania, e ukoczenie tego typu
placwki wie si z ca mas korzyci, ktre mona wykorzysta w dalszej karierze
zawodowej. Wypowiadajc
si o zadaniach nowej klasy
powiedzia: - Dla nas nie jest
najwaniejsze to, by wszyscy
zwizali swoj przyszo z
mundurem. Chodzi o to, eby
byli wiadomi misji tej szkoy
i sub mundurowych. Docelowo maj umie zapobiega
zu i niebezpieczestwu oraz
wiedzie, jak si zachowa.
Dla szkoy bdzie to dua rado.

wsppracuje ze 150 pracodawcami z caego regionu.


To od nich mamy te informacje, wielu naszych uczniw
ju teraz znalazoby tam prace przyznaje. Plusem jest to,
e Zesp Szk nr 1 jest peni
wyposaony w nowoczesne
pracownie, a sami cukiernicy bd mogli znale zatrud-

nienie nie tylko w typowych


zakadach
cukierniczych,
ale rwnie w restauracjach,
gdzie przyda si wyobrania
w kreowaniu nowych kompozycji. Cukiernicy maj si
ksztaci w trzyletniej szkole
zawodowej.
al

sibiorczoci. Jest skierowany


do uczniw szk ponadgimnazjalnych i studentw. Pomysodawcy mog dziaa samodzielnie lub w grupie w
kadym przypadku mog zgosi jeden pomys.
Prace konkursowe bd oceniane zgodnie z nastpujcymi
kryteriami:
innowacyjno projektu, konkurencyjno prezentowanych

rozwiza towarw i usug,


realno wykonania planu finansowego przedsiwzicia,
kwalifikacje prezentujcego
projekt, kosztochonno projektu, zdolno do generowania nowych miejsc pracy lub
tworzenia acucha kooperacyjnego z innymi podmiotami.
KKPP czeka na prace do
koca marca. Materiay konkursowe w zamknitych i opisanych kopertach naley dorczy osobicie lub poczt
(listem poleconym) na adres:
Kdzierzysko-Kozielski Inkubator Przedsibiorczoci,
ul. Szkolna 17 (pok. 18), 47225 Kdzierzyn-Kole. Autorzy piciu najciekawszych prac
spotkaj si 30 kwietnia z komisj konkursow i zaprezentuj swoje projekty biznesowe
w wersji multimedialnej.
Rozstrzygnicie konkursu i wyonienie trjki zwycizcw nastpi do poowy
maja. Otrzymaj oni nagrody
pienine w wysokoci 7000,
3500 i 1500 zotych oraz moliwo bezpatnego wynajcia
jednego pomieszczenia biurowego w inkubatorze przedsibiorczoci wraz z pakietem
dodatkowych usug przez p
roku.
p

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 5/2015

GazetaInformator.pl 11 marca 2015 nr 5 (182)

wodzisaw gospodarka

Droga krzyowa przedsibiorcy


leszek iwulski

Skrzyszowska
Boczna
to miejsce dla prawdziwych
twardzieli. Przejechanie jej samochodem szybciej ni 10 -15
kilometrw na godzin prawdopodobnie grozi cakowitym zerwaniem zawieszenia.
Byoby duym naduyciem
powiedzie, e ta droga jest
dziurawa. Waciwiej byoby
stwierdzi, e jest to droga pooona na dziurach. Mniej lub
bardziej potne wyrwy le w
odlegoci 30 centymetrw od
siebie. To nie s mae dziury,
wiele z nich jest tak gbokich,
e mona w nich bez problemu zostawi koo. Oczywicie
w wikszej czci nie jest to
droga asfaltowa (tak jest tylko zaraz przy skrzyowaniu
z drog powiatow). I w tym
asfalcie zreszt s dziury. Przy
kadym wikszym deszczu
nieutwardzona powierzchnia
rozlewa si szerok fal bota.
Dziury znikaj pod brudnymi
zalewiskami kau. Jeli wzi
pod uwag, e przy drodze nie
ma owietlenia, wieczorna
przejadka moe naprawd
skoczy si tragedi. U koca drogi znajduje si siedziba
dwch firm. Jedna z nich to
Gral. Druga nazywa si Prokonstal. W szerokim wachlarzu ofert obydwu firm znale
mona m.in. drzwi stalowe,
stolark ognioodporn, stolark aluminiow. Gral i Prokonstal czy osoba prezesa Grzegorza Wtroby oraz lokalizacja
u koca Skrzyszowskiej Bocz-

nej. Dla prezesa i jego pracownikw ta ulica to prawdziwa droga krzyowa. Utopili w
niej ju dziesitki tysicy zotych. Zarwno Gral jak i Prokonstal zajmuj si produkcj i dystrybucj towarw, w
ktrych dominuje podatne na
uszkodzenia aluminium oraz
kruche szko. By dojecha do
firmy nawet osobowym autem trzeba si sporo natrudzi. Dojazd samochodem dostawczym, wypenionym po
brzegi towarem, wymaga ju
prawdziwego sztukmistrza.
Co wicej, nawet w tej sytuacji straty s nie do uniknicia. Cz adunku po prostu
niszczy si w trakcie dostawy.
Uszkodzony towar lub prefabrykaty to nie jedyne straty,
na ktre naraony jest przedsibiorca. Problemem jest
rwnie amortyzacja wasnej
floty dostawczej. Te straty s
policzalne, niestety nie s one
bynajmniej jedyne. Prezes nie
liczy ju kontrahentw, ktrzy widzc drog dojazdow
do firmy dzikowali za spotkanie. Potencjalni partnerzy
biznesowi, widzc dojazd do
firmy, po prostu rezygnowali
ze wsppracy. Kontrahenci
z Belgii, Francji, Niemiec po
prostu nie byli w stanie uwierzy, e w dwudziestym pierwszym wieku moe istnie droga miejska w takim stanie. Na
potne trudnoci napotykaj
rwnie pracownicy firmy, bo
przecie w miesicach jesiennych i zimowych musz oni
dojeda do pracy bez owie-

Fot. Leszek Iwulski

Remont drogi do firmy Gral kosztowaby 800 tysicy z.

Skrzyszowska Boczna to droga dojazdowa do firmy


zajmujcej si m.in. stolark aluminiow. Jej waciciel
zapowiada, e opuci Wodzisaw, jeli wkrtce nie zostanie
wyremontowana. Z problemem boryka si od 2009r.
tlenia i to drog, ktra nie naley do najbezpieczniejszych.
Gral o kompleksowy remont
drogi prosi ju od 2009 roku.
Bez skutku. W zamian Suby
Komunalne Miasta rokrocznie
dokonuj biecych napraw,
ktrych efekty znikaj po zaledwie kilku miesicach. Te remonty w cigu minionych kilku lat na pewno kosztoway ze
400 tysicy z. Prezes Wtroba
dorzuci kolejne 100 tysicy.
Wedug miejskich urzdnikw
koszt gruntownej modernizacji wynisby ok. 800 tysicy z. Zainteresowanej firmie
oraz radnym, ktrzy zaangaowali si w walk po stronie

pracodawcy, suma ta wydaje si przesadzona, ale nawet


gdyby to jest przecie zbliona
do kosztw niewiele znaczcych remontw. Prezes chwyta si ju wszelkich sposobw,
by skoni miejskie wadze do
zainwestowania w remont.
Byy pisma, apele, proby,
wnioski. Wszystkie te prby
spezy na niczym, ldujc w
przepastnych otchaniach wodzisawskiej biurokracji. W
spraw zaangaowali si radny
miejski i przewodniczcy Rady Dzielnicy Stare Miasto Marian Plewnia oraz przewodniczcy zarzdu dzielnicy Stare
Miasto Alojzy Szymiczek, kt-

rzy doprowadzili do tego, e


miejscy urzdnicy z odrobin
wikszym baczeniem zaczli
przyglda si sprawie. Take
radni nadali sprawie priorytet,
bo uznali, e nie mona narazi na szwank dobrze funkcjonujce miejsca pracy i regularnie zasilajce miejski skarbiec
podatki. Rada dzielnicy Stare
Miasto wydaa nawet ze swoich pienidzy dokumentacj
projektow na remont tej drogi. Nie oznacza to bynajmniej,
e sprawa w ogle w jakim
momencie posza do przodu,
jeli chodzi o sam remont drogi. Dwukrotnie od 2009 roku
prezes wita u siebie prezydenta miasta, ktry zapewnia go,
e po wygranych wyborach
sprawa poprawy jakoci dojazdu bdzie dla jego administracji priorytetem. Spotkania
te miay miejsca przed wyborami samorzdowymi. Pomimo tych zapewnie naprawa
drogi nie znalaza uznania w
obecnym budecie. Pienidze,
ktre miay by przeznaczone
na ten cel, zostay przesunite na remont basenu na Wilchwach. W tej sytuacji prezes
firmy powiedzia nam: - Nie
chce mi si ju wysuchiwa
kolejnych obietnic i zapewnie. Nie mam ochoty skada
propozycji nie do odrzucenia,
ultimatw. Liczyem na to, e
jeli dostaj takie zapewnienie
od prezydenta miasta, ktry
jest przecie powan osob,
to jego sowa mi wystarcz.
Myliem si. Na t chwil chc
wycofa si z Wodzisawia. Nie

bd si wstydzi przed moimi


partnerami biznesowymi tego, e miasto nie potrafi zadba o jeden z podstawowych
elementw wsparcia biznesu.
Przyzwoitej drogi. Firma Gral
zatrudnia 25 osb, w tym 24
osoby pracuj na peen etat
na podstawie umowy o prac.
Uczciwie wpaca w nakazanym przez prawo czasie wszelkie daniny na rzecz miasta. W
planach ma dalszy rozwj. Docelowo prezes chciaby zatrudnia ok. 50 osb i poszerza
wachlarz swoich usug. Na
Skrzyszowskiej Bocznej jest
na to miejsce. Problem z drog nie dotyczy wycznie firmy
Gral. Przy tej ulicy mieszkaj
rwnie zwykli mieszkacy.
Jeli nie daj Boe, dojdzie kiedy do tragedii, to wwczas
karetka bdzie miaa bardzo
ograniczony dostp do potencjalnego pacjenta. Co wicej
brak owietlenia i fatalny stan
drogi, po ktrej uczszcza coraz mniej osb, przyczynia si
do tego, e w okolicy pojawia
si wcale liczna grupa dzikich
lub na wp zdziczaych zwierzt. Prezes powiedzia nam:
- Sprzta u nas jedna pani.
Ostatnim razem kiedy do nas
sza zostaa dosownie otoczona przez zdziczae psy. Gdyby
nie fakt, e wzia ze sob parasolk i miaa czym odgoni
zwierzta, to naprawd mogoby doj do tragedii. Urzd
Miasta Wodzisaw poinformowa nas, e postara si uzyska
rodki na napraw drogi dziki oszczdnociom.

R E K L A M A

!
e
i
n
za

i
w
z
ro
e
z
eps

jl
a
n
rz

ie
b
y
W

Teraz w naszej ofercie


rwnie produkty

Przyjd do nas! We kredyt

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

11 marca 2015, nr 5 (182)

DLA

Ulga prorodzinna po nowemu

Biuro Rachunkowe Sukces doradzi


w jaki sposb najlepiej si rozliczy z fiskusem.
Od 1 stycznia 2015 roku
wesza w ycie nowelizacja
ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ktra podnosi o 20 proc. limity
ulgi podatkowej na trzecie i
kolejne dziecko oraz umoliwia pene wykorzystanie ulgi
przez najmniej zarabiajce rodziny. Przepisy tej ustawy pozwalaj na nowych, korzystniejszych zasadach rozliczy
ulg na dzieci w deklaracji PIT
za 2014 rok.
Kto jest
uprawniony do ulgi?
Do ulgi uprawnieni s rodzice, opiekunowie prawni
dziecka lub rodziny zastpcze, ktre wychowuj dziecko.
Ulg mona odliczy na dziecko niepenoletnie (do 18 roku
ycia) lub na dziecko pozostajce na wychowaniu do 25 roku ycia, jeli nieprzerwanie
studiuje i osiga przychody
poniej 3091 00z. Ulga jest
rozliczana w skali miesica.
Limit dochodu
przy uldze na jedynaka
Ju w rozliczeniach rocznych za 2013 rok wprowadzono ograniczenie dla podatnikw chccych odliczy ulg
tylko na jedno dziecko. Drugi
rok z rzdu podatnik nie moe
przekracza rocznego dochodu
w kwocie: 56 tys. z (jeli jest
osob samotnie wychowujc

jedno dziecko) lub 112 tys. z


(dla maestwa wychowujcego jedno dziecko). Jeeli ten
limit dochodu zostanie przekroczony to ulga nie bdzie
przysugiwaa.
Zmiany na korzy
najbiedniejszych rodzin
Do tej pory bardzo wielu
podatnikw, zwaszcza tych
biedniejszych, mimo posiadania prawa do odliczenia ulgi
na kilkoro dzieci, nie moga
skorzysta z penej wysokoci odliczenia. Dziao si tak w
przypadku niskich dochodw
albo pracy na czarno. Wwczas wysoko sumy zaliczek
na podatek dochodowy zapaconych w cigu caego roku
podatkowego nie wystarczaa
na pokrycie caego zwrotu ulgi
z tytuu kilkoro dzieci. Dziki
zmianie przepisw, wypeniajc PIT za 2014 rok osoby sa-

biej zarabiajce, bd mogy


odliczy ulg w penej wysokoci, gdy wielko odliczenia
zostanie dla nich powikszona
o kwot zapaconych w trakcie
roku skadek ZUS.
Przekazanie elektroniczne
zeznania do Urzdu Skarbowego przyspiesza zwrot kwoty
nalenej nam, jako nadwyki
nad wpaconymi zaliczkami.
Do elektronicznego wysania zeznania wystarczy poda
kwot przychodw z poprzedniego roku. Biuro Rachunkowe Sukces oferuje peen zakres pomocy w tym zakresie,
doradzamy w jaki sposb najlepiej si rozliczy z fiskusem.
Nasze biuro specjalizuje si w
szerokim wachlarzu rozlicza
podatkowych, celnych i ZUS
dziaalnoci gospodarczych:
spek handlowych, jednoosobowych dziaalnoci gospodarczych oraz spek cywilnych.

artyku sponsorowany

Biuro Rachunkowe Sukces


ul. Rybnicka 65, 44-300 Wodzisaw lski
tel.: 32 45 555 04, 884 88 00 14
mail: sukces.biurorachunkowe@gmail.com
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: godz. 8.00 - 16.00

region usugi

Przegld rynku kominkowego


Fot. Marpol

wodzisaw podatki

<< GazetaInformator.pl

Budowa kominka w domu to wspaniay pomys


na rdo ciepa w budynku.

O najpopularniejszych
rozwizaniach i nowych
trendach rozmawiamy z
Mirosawem Aniserowiczem z firmy Marpol.

O jakie kominki najczciej pytaj klienci?

Aktualnie utar si podzia na trzy rodzaje kominkw: kominki konwekcyjne, kominki wodne oraz
kominki akumulacyjne.
Taki sposb pogrupowania wynika ze sposobu w
jaki dany kominek ogrzewa swoje otoczenie.
Ktre z nich ciesz si
najwiksz popularnoci?

Najpopularniejszym
kominkiem jest kominek konwekcyjny. Ciepo
wytworzone przez wkad
kominkowy jest rozprowadzane w 70 % przez powietrze opywajce wkad
kominkowy. Do jego zalet
mona zaliczy niemal natychmiastowe oddawanie
ciepa po rozpaleniu, najczciej ju w p godziny po rozpaleniu kominek
osiga moc docelow. Ponadto do pracy kominka
nie jest wymagana energia
elektryczna, mamy wic
niezalene rdo ciepa w
domu.

ogrzanie domu do 150m2,


kosztem przyspieszonego
brudzenia cian w okolicach wylotw ciepego powietrza.
Na co naley zwrci najwiksz uwag przy wyborze kominka?

Przy wyborze kominka


trzeba zwrci uwag
na wiele rzeczy,
midzy innymi jego
umiejscowienie i zasady
ergonomii.
Komu poleciby Pan wanie kominki konwekcyjne?

Taki kominek polecam


rodzinom, ktre ze wzgldu
na rozkad zaj nie maj
czasu na codzienne palenie,
kominek suy do podgrzewania budynku w okresach
przejciowych, dogrzewania si w zimie (przy okazji
oszczdza si gaz) oraz daje
nam przyjemno obcowania z ogniem. Jeli wyposaymy go w turbin gorcego powietrza w praktyce
moliwe jest rwnomierne

Istotne jest umiejscowienie kominka, wzgldy bezpieczestwa, zasady


ergonomii, dobr barw i
faktury okadzin, gra wiata czy te ekonomia. Celowo nie mwi o aspektach
technicznych, gdy inynieria kominkowa cigle
sie rozwija, a to, co byo do
niedawna szczytem technologii, aktualnie staje si
standardem. I oczywicie
wane jest, aby powierzy
wykonanie kominka fachowcom. Niech bdzie to
osoba, ktra szczerze z nami porozmawia, pozna nasz
gust. Opowiedzmy mu o
swojej wizji domu i stwrzmy wsplnie swj wasny
kominek. Kominek, ktry
bdzie cieszy wacicieli,
wspgra z charakterem
domu, bdzie niezawodny,
niekopotliwy w uytkowaniu, bdzie po prostu nasz.

artyku sponsorowany
Kominki Marpol
ul. Rybnicka 13, 47-400 Racibrz
www.kominkislask.pl
e-mail: kominki.raciborz@onet.pl
tel.: 32 417 25 23

R E K L A M A

Poligrafia i Reklama
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

11 marca 2015, nr 5 (182)

DLA

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
Terminale do kart patniczych.
Warto instalowa.

Terminale POS to niewielkie urzdzenia elektroniczne suce do akceptowania


kart patniczych. Przedsibiorcy zastanawiaj si nad wprowadzeniem takiego
systemu, bo coraz klienci coraz czciej pac plastikowym pienidzem.
Jakie koszty trzeba ponie, by korzysta z tego systemu?
Przede wszystkim prowizja. Jej wysokoc ustalana jest indywidualnie
dla kadego przedsibiorcy.
Co miesic trzeba ponosi kilkudziesiciozotow opat za wypoyczenie
terminala. Opata zaley odagenta rozliczeniowego i rodzaju dzierawionego
urzdzenia.
Kolejne koszty wi si z koniecznoci korzystania z pocze telefonicznych.
Czasem potrzeba zainstalowa oddzieln lini telefonicznej.Istniej take opaty
za poczenia terminala z central.
Nie bez znaczenia jest rwnie fakt, i pienidze za sprzedany towar
lub wykonan usug nie wpywaj na konto przedsibiorcy w chwili transakcji.
Przedsibiorca jednak sporo zyskuje
Wprowadzenie bezgotwkowej formy rozlicze pozwala przedsibiorcy
na ograniczenie kosztw zwizanych z odprowadzaniem gotwki do banku.
Obrt gotwkowy naraa nas na straty w przypadku wamania lub napadu.
Nie ryzykujemy rwnie przyjcia faszywych pienidzy.
Akceptacja kart patniczych przyczynia si do wzrostu obrotw przedsibiorcy.
Punkt przyjmujcy patnoci za pomoc kart uznawany jest za bardziej
przyjazny dla klienta. Karty patnicze staj si coraz popularniejsze i bardziej
dostpne.
Terminal patniczy moe sta si rwnie narzdziem sprzeday usugi
polegajcej na doadowywaniu telefonw komrkowych.Przedsibiorca
zarobi na sprzeday elektronicznych doadowa do telefonw komrkowych
dowolnego operatora i na dowoln kwot.
W najbliszym czasie terminal POS moe zacz spenia rol bankomatu,
bo VISA i Mastercard planuj wprowadzeniu usugi cashback. Dziki niej
moliwa bdzie wypata gotwki, jeli zakupu i zapaty dokonamy kart.
Przedsibiorcy, ktrzy zainstalowali POS mog wic zyska nowych klientw,
zwaszcza gdzie nie ma zbyt wielu bankomatw.
Zanim podejmiesz decyzj
Przedsibiorca powinien zapozna si z warunkami rnych agentw
rozliczeniowych i negocjowa dla siebie najkorzystniejsze warunki. Obecnie
w Polsce dziaa kilka centrw rozliczeniowych, ktre umoliwiaj punktom
handlowo-usugowym akceptacj kart patniczych. S to m.in.: PolCard SA,
Centrum Kart i Czekw Banku Pekao SA, Centrum Kart Wielkopolskiego Banku
Kredytowego SA, eService SA, eCard SA. Po decyzji i i wyborze partnera mona
podpisa umow. By j sfinalizowa potrzebne s: dokumenty rejestracyjne,
numer NIP, numer rachunku bankowego oraz piecztka firmowa.
Po podpisaniu umowy przedsibiorca otrzymuje terminal i zostaje
zapoznany z obsug urzdzenia.

Firma SOFT-ib - oficjalny przedstawiciel

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

gratis!
Mobile HS EJ
Idealna kasa dla
lekarzy i adwokatw
999 z*)

Bingo
Klasyka
gatunku

1799 z*)

Neo EJ

Do intensywnej
eksploatacji

1290 z*)

K10

Nowo
z klawiatur dotykow
Mini

999 z*)

Jota E

1450 z*)

Systemowe
rozwizanie

Sprawdzona
technologia

849 z*)

KOS

Maluch E.KO

1099 z*)

Maa i niedroga

Najtasza
na rynku
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

*) Ceny katalogowe netto.

pytaj o

Odczytaj kod QR

PROMOCJE
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

11 marca 2015, nr 5 (182)

DLA

region praca

Staa praca w XXI wieku?


To moliwe!

Rynek pracy jest bezwzgldny i wymagajcy.


W Polsce rynek pracy nie
gwarantuje pracownikom
wieloletniego zatrudnienia
w jednej firmie. Czasy posiadania staej i stabilnej
pracy miny bezpowrotnie.
Czy s dzi zawody, ktre tej
tendencji si opary?
Okazuje si, e najtrudniej znale zatrudnienie
osobom w grupie wiekowej 45-60, ktre s gotowe do aktywnoci zawodowej, a ktrych w wikszoci
pracodawcy nie zauwaaj.
- Kadego roku obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania Kandydatw
prac w charakterze Opiekuna/ Opiekunki osoby
starszej lub chorej za granic, w Niemczech - mwi
Anna Niewrzo ekspert ds.
rekrutacji w Agencji Pracy
i Doradztwa Personalnego
Interkadra. Europa si starzeje, seniorzy staj si niesamodzielni. Ich codzienne funkcjonowanie zaczyna
by cile uzalenione od
pomocy drugiej osoby. Zawd Opiekuna/ Opiekunki
osoby starszej w domu pry-

watnym staje si jednym


z najbardziej podanych
profesji na rynku.
Czego oczekuj od polskich
Opiekunw
niemieccy Klienci? - Przede
wszystkim znajomoci jzy-

ka niemieckiego, ktry zapewni seniorom poczucie


bezpieczestwa w rnych
sytuacjach, szczeglnie zagroenia zdrowia lub ycia
oraz yczliwego i empatycznego podejcia do ich niepenosprawnoci wyjania
Niewrzo. Na co moe liczy
Opiekun wyjedajcy przez
agencj? - Najwaniejsza
jest umowa z agencj, ktra
jest dostosowana do nowych
przepisw, wprowadzonych

w Niemczech od stycznia
tego roku mwi ekspert.
- W kadej agencji warunki
umowy rni si od siebie.
To, na co zwracamy Kandydatom szczegln uwag, to
wysoko kwot oskadkowanych do ZUS-u, z ktrych w
przyszoci bdzie wynika
wysoko wiadcze emerytalnych lub rentowych.
ZUS opacany od 200 z nie
zapewni nikomu przyszoci
zaznacza Niewrzo.
Jak znale t waciw agencj, ktra zapewni Opiekunowi stabilno i
bezpieczestwo? - W celu
lepszego poznania wybranej agencji zawsze zachcamy Kandydatw do udziau
w spotkaniach informacyjnych i giedach pracy, organizowanych cyklicznie przez
Interkadr w wojewdztwie
lskim i na terenie caej
Polski. Najblisze spotkanie z Opiekunami zaplanowalimy na rod, 25 marca w Powiatowym Urzdzie
Pracy w Raciborzu, na ktre serdecznie zapraszamy
mwi ekspert Interkadry.

artyku sponsorowany

Interkadra, Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego


www.opiekunki.interkadra.pl
tel. 666 891 947
sekretariat@interkadra.pl
R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

K
AT
E
D
O
D

Zadbaj o swj
ogrd na wiosn!

region rolnictwo

VitaMag AGRO nowa generacja nawozw dolistnych


Gwarancja prawidowego wzrostu oraz ochrony rolin.

Kukurydza:
- z opryskiem 2,5 kg widoczne kolby
- bez oprysku 0,8 kg bez kolb, na brzegach lici widoczne
fioletowe przebarwienie wiadczce o braku przyswajania
fosforu
Naturalny nawz dolistny
VitaMag AGRO jest produkowany z naturalnych mineraw bez obrbki chemicznej,
przy wykorzystaniu technik
aktywacji mineraw, ktre
umoliwiaj uzyskanie reaktywnych nanomoleku. Dziki braku obrbki chemicznej
produkty s w peni bezpieczne w stosowaniu. Do aktywacji czsteczek uywany jest
specjalny myn (aktywator),
ktry zbudowany jest z dwch
tarcz obracajcych si w przeciwnych kierunkach z bardzo
du prdkoci. W efekcie
uzyskuje si czsteczki o bar-

dzo nieregularnej i porowatej powierzchni, co znacznie


zwiksza ich powierzchni wymienn, destabilizuje struktur mineraln i zwiksza ich
reaktywno. Dziki aktywacji
czsteczki w wodzie nie zlepiaj si ze sob, a ulegaj rozproszeniu. Po aplikacji nalistnej czsteczki nawozu dostaj
si do roliny za porednictwem aparatw szparkowych,
ktre s wiksze od pojedynczej czsteczki nawozu. Tym
sposobem rolina otrzymuje
potrzebne skadniki minerau bezporednio do komrek
pomijajc dug drog pobie-

Burak pastewny:
- z opryskiem 8,3 kg waga razem z limi
- bez oprysku 3,2 kg waga razem z limi
rania ich z gleby, a dziki czemu moe z nich skorzysta w
zasadzie natychmiast, przez
co rolina jest silniejsza, ma
zwikszon odporno, lepiej
przyswaja pozostae skadniki
mineralne.
VitaMag AGRO wspomaga rwnie proces fotosyntezy, stymuluje rozwj systemu korzeniowego, dziaa jako
starter uwalniajc skadniki
pokarmowe, zaspokaja zapotrzebowanie rolin na wap i
magnez. Nawz stosuje si w
okresie wzrostu lici, w okresie kwitnienia oraz wzrostu i
dojrzewania owocw. Mona

artyku sponsorowany

go aplikowa z jakim rodkiem ochrony rolin. VitaMag


AGRO jest bardzo wydajnym
produktem, 2,5-3,0 kg/ha
/300l.
Stosowany do: burakw,
zboa, kukurydzy, rzepaku,
ziemniakw, warzyw, saaty,
latoroli winnej, pomidorw,
truskawek, poziomek drzew
owocowych i ozdobnych, bylin ozdobnych, trawnika.
Nawz 100 % naturalny.
Zdrowe roliny, zdrowy czowiek, zdrowy Ty! W naturze
sia! Prezentujemy kilka przykadw efektw zastosowania
naszego nawozu.

racibrz - ogrody

VitaMag AGRO
Producent: P.W. FLUXMET Sp. z o.o.
ul. Zakadowa 2, 47-400 Racibrz
tel. 32 418 15 23
www.vitamag.pl
www.facebook.com/VitamagAgro

R E K L A M A

Centrum Ogrodnicze
Magnolia otwiera nowy sezon
Marzec to pocztek wiosny i czas kiedy czciej
zagldamy do naszych
ogrodw.
Nowy rok to czas na
zmiany. Zmian potrzebuj take nasze ogrody. Z
pewnoci wymagaj one
maego odwieenia. Ju w
marcu warto przyjrze si
swoim zielecom i zaplanowa miejsca wypoczynku i rekreacji, w ktrych
bdziemy mogli wypocz
po cikim dniu pracy.
Pocztek wiosny to idealny czas na rozpoczcie
prac w ogrodzie i przygotowanie go do zbliajcego
si sezonu. We wszystkim
z pewnoci pomoe centrum ogrodnicze Magnolia. Ju teraz rozpocza si tam sprzeda rolin.
Nie s one moe jeszcze tak
wiee i zielone jak w maju,
ale zachcaj nas do ich po-

Ziemniak:
- z opryskiem 1,8 kg same bulwy
- bez oprysku 1,1 kg same bulwy

dziwiania. Nabrzmiae pki


kwiatowe i niemiao zieleniejce si listki umiechaj si do nas. Magnolia
sezon sprzedaowy rozpocza od promocji duych
egzemplarzy
wybranych
rolin oraz drzewek owocowych z goym korzeniem.
Klienci, ktrzy odwiedzali Centrum w ubiegym sezonie i upatrzyli sobie co
konkretnego, maj szanse
na oszczdno. W ofercie
znajduj si rwnie nasiona traw oraz nawozy niezbdne do tego, aby nasze
roliny duej byy pikne i
zdrowe.
Z tygodnia na tydzie
oferta bdzie si powiksza. Zachcamy rwnie
do rozmw ze specjalistami
pracujcymi w Magnolii.
Na pewno odpowiedz na
wszystkie pytania zwizane
z pielgnacj, nawoeniem

oraz zastosowaniem rolin.


Zakup i sadzenie rolin jest
z pewnoci ogromn radoci, ale czsto stanowi take kopot. Nie kady wie,
ktre miejsce bdzie waciwe. Z Magnoli rozwiej Pastwo wszystkie
swoje wtpliwoci.

artyku
sponsorowany
Centrum Ogrodnicze
Magnolia
ul. Rybnicka 141, Racibrz,
tel. 508 254 430
Czynne:
pn. - pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 14.00

Roliny iglaste, ktre s


zielone przez cay rok,
stanowi niesamowit
ozdob ogrodu.

10 Zoty rodek

11 marca 2015, nr 5 (182)

powiat raciborski handel

Orchidea - z myl o kwiatach!


Kwiaty sezonowe i wszelkie akcesoria, ktre s potrzebne do ich hodowli.
Kwiaciarnia Orchidea,
ktra powstaa w 2005 roku
obecnie funkcjonuje jako nowoczesne Centrum Ogrodnicze Pani Justyny Komolec.
W 2011 roku podjta zostaa
decyzja o zmianie lokalizacji.
Od tamtego czasu kwiaciarnia zmienia si nie do poznania. Obecnie wacicielka
moe pochwali si sklepem
o duej powierzchni, na ktrej moe eksponowa swj
towar. Klienci maj naprawd szeroki wybr. Do ich dyspozycji jest take przestronny parking, na ktrym bez
problemu zmieci si 30 samochodw. Wszystko to stao si realne dziki otwarciu
nowego pawilonu handlowego o powierzchni kilkuset
metrw kwadratowych.
W pawilonie tym mona
znale szeroki wybr kwiatw sezonowych. Wczesn
wiosn krluj tutaj kwiaty
takie jak bratki, pierwiosnki
i stokrotki. Pniej pojawiaj si pelargonie, begonie
i surfinie, a jesieni wrzosy i chryzantemy. Wszystkie mona zakupi w bardzo atrakcyjnych cenach,
gdy pochodz one z wasnej produkcji. W sezonie
wiosennym w ofercie kwiaciarni mona znale gotowe kompozycje z kwiatw
rabatowych i balkonowych
w ozdobnych donicach i koszach. Moliwe jest rwnie
obsadzenie donic zgodnie z
zamwieniem klienta.
R E K L A M A

Centrum Ogrodnicze Orchidea oferuje szeroki wybr


towarw. Proponuje klientom take wrzosy i chryzantemy
z wasnej uprawy.
Oprcz kwiatw, w
sprzeday znajduje si bogata oferta nasion, rolin
cebulowych, bylin, ziemi
kwiatowej, kory, nawozw,
donic, wyrobw z wikliny,
zniczy, figurek ogrodowych
i narzdzi ogrodniczych.
Ponadto u Pani Justyny
mona znale bardzo duy
wybr kwiatw sztucznych
i kompozycji z kwiatw
sztucznych, a take wszelkiego rodzaju ozdb witecznych, aktualnie Wielkanocnych. Pani Justyna
wci dy do tego, aby
oferta Jej Centrum Ogrodniczego bya coraz bogatsza
i dopasowana do potrzeb i
wymaga klientw, a obsuga bya mia i na bardzo
wysokim poziomie.

Zaley Jej na zadowoleniu klientw, dlatego wsppracuje z wieloma firmami i


dostawcami krajowymi i zagranicznymi, dziki czemu
moe oferowa produkty w
bardzo niskich cenach.

artyku
sponsorowany

Kwiaciarnia Orchidea
ul. Raciborska 54
44-285 Kornowac
tel.: 32 419 10 80,
604 233 034
e-mail:
orchidea-kornowac@wp.pl
www.orchidea-kornowac.pl

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 11

11 marca 2015, nr 5 (182)

region ogrody

Wiosna w Centrum Ogrodniczym I&L


Najbardziej oczekiwana
przez ogrodnikw pora roku,
kalendarzowa przypada zawsze 22 marca, a ta prawdziwa ogrodnicza, potrafi zawita na pocztku marca, jak i
przyj spniona pod koniec
kwietnia. W tym roku pogoda pozwala na to, aby prace w
ogrodzie rozpocz ju w marcu. Zanim zabierzemy si do
pracy, koniecznie musimy zajrze do Centrum Ogrodniczego
I&L w Olzie. Tutaj znajdziemy
wszystko - od nasion, rolin,
drzewek, podoy a po profesjonalny sprzt i narzdzia.
Artykuy ogrodnicze
Centrum
Ogrodnicze
I&L jest jednym z najwikszych dystrybutorw artykuw ogrodniczych w regionie.
Tutaj z pewnoci znajdziesz
to, czego kady ogrodnik, zarwno amator jak i profesjonalista, potrzebuje do prowadzenia ogrodu. Poczwszy od
rnego rodzaju narzdzi takich jak opaty, grabie, motyki,
piy, mioty, opryskiwacze po
nawozy oraz rodki ochrony
rolin najlepszych producentw: Substral, Pokon, Agrecol,
Azofoska, Florovit, Sumin. Ponadto Centrum oferuje szeroki
wybr pokarmw dla zwierzt
hodowlanych oraz domowych.
Z Centrum Ogrodniczym z Olzy zaprojektujesz i urzdzisz
take swoje oczko wodne. Kupisz folie, pompki, fontanny,
R E K L A M A

Fot. Centrum Ogrodnicze I&L Adamczyk

Wszystko do urzdzenia i pielgnacji ogrodu!


systemy filtrujce oraz systemy dowietlajce, a specjalici
podpowiedz ci jak to wszystko
zamontowa.
Meble ogrodowe
Kady chciaby, aby jego
ogrd by oaz spokoju. Jeli
odpowiednio o niego zadbamy
to z pewnoci nie raz zjemy w
nim niadanie, a po poudniu
zrelaksujemy si przy kawie. A
czyme byby ogrd bez mebli
oraz architektury ogrodowej?
To ona sprawia, e nasz kawaek ziemi wyglda wyjtkowo. Warto zatem o to zadba.
Tutaj rwnie polecamy wizyt
w Olzie. W Centrum Ogrodniczym I&L na pewno wyszukamy co, co nam si spodoba.
Znajdziemy tutaj drobne elementy zdobice otoczenie, jak
donice i pergole oraz bardzo
przydatne w kadym ogrodzie
komplety ogrodowe, pawilony
czy hutawki. Kupimy tutaj zarwno meble drewniane, metalowe jak i plastikowe. Du
popularnoci ciesz si take
grille, leaki oraz efektowne i
stylowe kominki keramzytowe
z moliwoci wdzenia.
Drzewka i krzewy
W ogrodach rwnie wan rol jak meble peni roliny. Ziele dziaa na ludzi
uspokajajco, wic jeli mamy
tak moliwo, moemy si
ni otoczy. Niezastpionym
elementem kadego ogrodu

Przestronna hala Centrum Ogrodniczego I&L pozwala na komfortowe i kompleksowe zakupy.


s z pewnoci wiecznie zielone iglaki. Bez wzgldu na por
roku stanowi one jego cenn
ozdob. Warto take zadba o
to, aby w ogrdku znalazy si
roliny liciaste, a take drzewa
i krzewy owocowe. We wspomnianym ju Centrum Ogrodniczym I&L znajdziemy szeroki
wybr tych rolin. Kupimy tutaj drzewa i krzewy iglaste (tuje, cisy, cyprysy, sosny, jaowce,
kosodrzewiny, wierki, jodu),
krzewy liciaste (magnolie, forsycje, lilaki, budleje, irgi) oraz
drzewa i krzewy owocowe (jagonie, grusze, liwki, winie,
czerenie, morele, brzoskwinie,
argonia, agrest, porzeczka).

Wypoyczalnia sprztu
Centrum Ogrodnicze I&L
w Olzie mieci si w dwch
halach o cznej powierzchni 3000 metrw kw. Wizyta
w tym jednym miejscu wystarczy aby zaopatrzy si we
wszystko, czego nam potrzeba. Tutaj kupisz wysokiej klasy sprzt ogrodniczy. Centrum
w Olzie jest dystrybutorem
sprztu kilku znanych marek,
takich jak Oleo-Mac czy Toro. Osoby, ktrych nie sta na
zakup drogiego sprztu mog
skorzysta z tutejszej wypoyczalni. Oszczdzisz swj czas,
miejsce i przede wszystkim
pienidze.

artyku sponsorowany

Centrum Ogrodnicze I&L Adamczyk


ul Bogumiska 18
44-353 Olza
tel. 32 45 11 094
www.centrumogrodnicze.e-gorzyce.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-pt.: 8.00-19.00
Sob.: 8.00-16.00

12 Zoty rodek

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

>>> KOREPETYCJE Z MATEMATYKI tel. 691 235 786 <<<


www.matematykaraciborz.pl
LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 13

11 marca 2015, nr 5 (182)

region sylwetki

Filozofia bycia kobiet


Fot. Prywatne archiwum Sary Urbaniec

Mieszka w Holandii, ale pochodzi z Kuni Raciborskiej. Blog Sary podbi wiat!
paulina krupiska

Sara Urbaniec wyjecha


z Polski w wieku 18 lat. Pojechaa do Anglii, gdzie kontynuowaa nauk. Teraz mieszka
w Holandii. Od ponad dwch
lat prowadzi blog pod tytuem
Jak cudownie byd kobiet.
Bez wikszej reklamy w sieci
na dzie dzisiejszy blog posiada ponad 16 000 indywidualnych wej miesicznie i ta
liczba szybko ronie.
Dlaczego
zdecydowaa
si Pani na wyjazd z Polski? Jak to si stao, e teraz jest Pani w Amsterdamie?
Na wyjazd z Polski zdecydowaam si ze wzgldu na
kontynuacj nauki zagranic.
Kraje zachodnie oferuj nawet do teraz bardzo kuszce
granty, stypendia i programy
wsparcia dla studentw. Zawsze interesoway mnie obce
kultury, a jedynym sposobem
na spotkanie ludzi z rnych
zaktkw wiata to przeprowadzka do duego i biznesowego miasta. Pado na Londyn. Na przyjazd do Holandii
namwia mnie siostra, ktra ju tutaj mieszkaa (uczya
si w tamtym czasie j. holenderskiego), a do samego Amsterdamu przekonaa mnie
najlepsza przyjacika, ktra
przeprowadzia si tutaj, eby
kontynuowa nauk.
Z czym Polak musi si
zmierzy za granic? Co
jest najtrudniejsze? Czy
spotkaa si Pani ze zjawiskiem dyskryminacji
za granic?
Nie tylko Polacy, ale kady, kto decyduje si na przeprowadzk zagranic musi liczy si z tym, e jaka bariera
midzy lokalnymi mieszkacami, a obcokrajowcami zawsze
bdzie istnie: inna kultura,
inne tradycje, inne obrzdki
religijne, inne wyznania, obcy
jzyk, itp. Najtrudniejsze wedug mnie moe by otwarcie
swojego umysy na inne kultury. Spotkaam mnstwo ludzi z caego wiata i s te tacy, ktrzy uwaaj swj kraj,
swoj kultur, swoje tradycje
za lepsze od innych. Bardzo
R E K L A M A

Sara (na zdj. po prawej) nie planuje powrotu do Polski. Obecnie przygotowuje
si do testu z jzyka holenderskiego i planuje rozbudow swojego bloga.
czsto zdarza si (i nie tyczy
si to tylko Polakw), e obcokrajowcy nie chc si zaadaptowa, tj. nauczy jzyka, celebrowa wanych dla
danego kraju wit, unikanie
lokalnych mieszkacw. Naturalnie, nie wszyscy tacy s,
ale osobicie zauwayam to w
znacznej wikszoci. Dyskryminacja? Naleaoby j tutaj
zdefiniowa. Nie spotkaam
si ze zjawiskiem takiego typowego przeladowania, ale
raczej z ogromn niesympati, czy nieyczliwoci i te
nie tylko ze strony Anglikw,
czy Holendrw. Mnie przytrafio si to na samym pocztku,
kiedy do obu krajw przyjechaam, ale kiedy pokazuje si
innym, e chce si by czci
tego kraju, uczc si jzyka to
wedug mnie okazuje si tym
ogromny szacunek lokalnym
mieszkacom i mona zrozumie ich kultur i sposoby
zachowania. Najbardziej boli mnie fakt, e zagranic Polak Polakowi wilkiem. Tak te
s traktowani Ci zagraniczni

Polacy, kiedy przyjedaj do


Polski od czasu do czasu. Tego
chyba nigdy nie zrozumiem.
Od kiedy prowadzi Pani
bloga? Skd wzi si pomys na jego zaoenie?
Blog powsta w grudniu
2012 roku i by to swego rodzaju pamitnik, czy przelewanie
swoich myli na papier, a w
tym przypadku w postach. Nigdy nie oczekiwaam, czy te
nie planowaam takiego zwrotu wydarze, tj. blog jest w mediach, nawizywanie wsppracy z innymi, odpisywanie
na prywatne listy i wiadomoci czytelniczek. Pierwotn
ide bya walka z tak zwanymi
Dziuniami i Bubami, czyli
kobietami, ktre przestay dba
o swj wygld, kompromituj
si na kadym kroku, nie szanuj siebie i innyc,h maj siano
w gowie, przestay inwestowa
w siebie, czyli nie czytaj ksiek, niczego si nie ucz i swoim zachowaniem zniechcaj
do siebie otoczenie. Ja sama
takiego bloga szukaam, ale nie

mogam niczego znale, wic


jedynym rozwizaniem byo
jego zaoenie. Kto mi kiedy
powiedzia: Bd zmian, ktr
chcesz widzie. Oczywicie blog
rozwija si i na dzie dzisiejszy
idea jest inna, ale cel bdzie
zawsze ten sam: kobiety maj
by pikne, eleganckie, czarujce i nigdy nie aowa faktu,
e urodziy si kobietami.
Na blogu porusza Pani rne tematy. Jaki wpyw Pani zdaniem edukacja, maniery, ubir, zachowanie,
jedzenie maj wpyw na
ycie kobiety?
Uwaam, e ycie kobiety to nie tylko pena szafa, czy
idealny makija. Bycie kobiet to sposb bycia. Na bieco
czytam prace psychologiczne,
eby to zrozumie. Kobiety lubi by perfekcjonistkami i ta
perfekcja zazwyczaj odbija si
w naszym sposobie ycia: chcemy mie idealn sylwetk, idealnie dopasowanie ubrania,
idealne fryzury, nieskazitelny
makija, dobrze wychowane

dzieci, szczliwe zwizki, pomyln karier. Lista nie ma


koca. Kobiety chc by przede
wszystkim podziwiane, wic w
tym celu musimy mie co do
zaprezentowania. Dlatego tak
wane jest dla mnie, eby kobiety dbay te o jako swojego charakteru (zachowanie
i maniery) i upikszay swj
umys (edukacja). Przygldajc
si spoeczestwu, czsto pytam sam siebie, gdzie ta caa
sztuka obycia w towarzystwie i
wraliwo na uczucia drugiego
czowieka zanikna. Nie mog
generalizowa, co jest dla kobiet najwaniejsze, bo wszystkie jestemy inne i przeszymy
rne sytuacje w yciu. Podziel
si jednak tym, co jest dla mnie
numerem jeden: nigdy nie doj
do miejsca w yciu, gdzie zdecyduj, e wiem ju wszystko i
nie musz ju wicej czyta, czy
uczy si oraz eby zawsze widzie w drugiej osobie czowieka, ktry ma uczucia, marzenia,
plany, pragnienia, obawy i lki i
chce by kim tak jak ja.
Z jakim oddwikiem spotyka si Pani blog? Czy czytelniczki pisz do Pani? S
zadowolone? Czy utrzymuje Pani z nimi kontakt?
Oczywicie spotkaam si
z negatywnymi komentarzami
w stylu Wracaj do redniowiecza ze swoimi konserwatywnymi pogldami. Wicej jest
tych pozytywnych i zdarza si,
e pisz do mnie te mczyni, kibicujc moim ideom i zachcajc do popychania kobiet
w zdrowym kierunku. Z kilkoma z czytelniczek nawizaam
znajomoci i wysyamy sobie
prywatne wiadomoci. Cieszy
mnie, kiedy czytam o tym, e
ktra z nich zdecydowaa si,
e nie chce y jak dotychczas i
pragnie zmian. Ja te kiedy w
takim miejscu desperacji i chci zmian byam i udao mi si,
wic dlaczego nie miaoby uda
si te komu innemu?
Pisze Pani o kobietach,
ich zachowaniu i ubiorze.
Mieszkaa Pani w Anglii,
Polsce i Holandii. Czy kobiety w tych trzech krajach
rni si zachowaniem,
charakterem, sposobem
bycia?
Jak kada inna kultura,
istniej inne normy zachowa.
To, co nam wydaje si dziwne, dla kogo innego jest normalne. Polki przede wszystkim wiedz, jak si zachowa
i ubra w zalenoci od okolicznoci. Syszaam te kilka
miych komentarzy od Holendrw, e Polki maj bardzo
ciepe i yczliwe usposobienie
i potrafimy starze si z klas i
elegancj (Wow, co za komplement!). Angielki znaj etykiet
od A do Z i zawsze uwaaj na
to, co mwi, czy warto to po
prostu przemilcze, maj nienaganne maniery i wiedz jak
prowadzi konwersacje (jak
je zacz, o czym (nie) mwi
i jak je elegancko zakoczy).
Holenderki s za bardzo bezporednie i szczere do blu, co
ja osobicie lubi. Nie daj so-

bie w kasz dmucha, nie obchodzi ich co inni o nich myl


i s bardzo zaradne (dua cz
z nich wychowuje dzieci jako
samotne matki). To zawsze w
pozytywny sposb mnie zaskakuje; mieszkamy w Europie i te
kraje nie s od siebie daleko, a
mimo wszystko tak bardzo si
rnimy.
Czytaj Pani kobiety z
rnych krajw - USA,
Polski, Wlk. Brytanii, Holandii, Niemiec, Kenii, Indii, Woch itd. Kobiety te
pochodz z rnych kultur, maj rne potrzeby.
Co czy je wszystkie? I jak
wybra temat, eby trafi
on do wszystkich kobiet?
Z pewnoci wszystkie nas
czy fakt, e jestemy kobietami i tak, jak ju wspomniaam wczeniej kobiety pragn
by eleganckie, pikne i podziwiane. Taki typ kobiet nie
mieszka tylko w Europie, ale
wszdzie. Wszystkie szukamy
odpowiedzi na te same pytania
bez wzgldu na ras, wyznanie, czy pochodzenie. Nie wybieram tematw w jaki magiczny sposb, ale staram si
by szczera przed moimi czytelniczkami i dziel si z nimi
zwyczajnymi dowiadczeniami
ycia codziennego. Pisz przede
wszystkim o tym, o czym ja sama chciaabym wiedzie.
Napisaa Pani kiedy na
blogu, e ycie to przede
wszystkim wzrost i rozwj. Nie jest zdrow rzecz stanie w jednym miejscu zbyt dugo. Jakie Pani
ma teraz plany zwizane z
rozwojem bloga i swoim
yciem?
Jestem odrobin niespokojnym duchem i dugo w jednym
miejscu nie bawi i przesza
mi przez myl przeprowadzka to innego kraju. Jednak ze
wzgldu na obecny rozwj bloga zostan w Amsterdamie. W
tym roku jednym celw bloga
jest promowanie maych firm
i przedsibiorstw, ktre oferuj jakociowe produkty, wic
kilka butikw w Amsterdamie
jest zainteresowanych wspprac, do tego dochodzi wsppraca z Amsterdam Small Business Network i chciaabym,
eby blog zosta zauwaony
przez holenderskie media.
Na dzie dzisiejszy jestem zajta przygotowaniem si do
narodowego egzaminu z jzyka holenderskiego, ktry chc
zda za kilka tygodni. Jest pomys otwarcia wasnej firmy,
ale badania rynku s jeszcze w
trakcie i prawdopodobnie wezm udzia w Education Congress w San Francisco, ktry
odbywa si w sierpniu (obecnie czekam na potwierdzenie
swojego udziau). Ten ostatni
bardzo pomgby mi w sprecyzowaniu planw pod wzgldem rozwoju bloga w 2016 roku. Chciaabym poruszy temat
dyskryminacji kobiet.
Cay wywiad czytaj na:

raciborz.com.pl

14 Zdrowie

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Krwawienie z dzise. Bahostka czy powany problem?


lek. stom.
agata fory

W naszej praktyce wielokrotnie spotykamy si z pacjentami cierpicymi z powodu krwawienia dzise.


W wikszoci przypadkw
dolegliwoci te udaje si cakowicie wyleczy. Wymaga
to jednak zdyscyplinowania
i wsppracy ze strony pacjenta.
Nieleczone krwawienia
mog prowadzi do szeregu
komplikacji zdrowotnych.
Z dowiadczenia wiemy, e
przyczyn moe by kilka.
Najczciej jest to niewaciwa higiena jamy ustnej
brak nitkowania i prawidowego szczotkowania zbw,
ktra moe prowadzi do
stanw zapalnych. W efekcie powstae stany zapalne
doprowadzaj do powstawania kamienia nazbnego,
ktry ma niszczcy wpyw na
dzisa.
W tym przypadku rozwizaniem jest wizyta w gabinecie stomatologicznym, w
ktrym dowiadczona higienistka usunie kamie i osady oraz pomoe nauczy prawidowych nawykw higieny
jamy ustnej, co wyeliminuje
problem krwawicych dzise. Czsto spotykamy si te
z przypadkami, w ktrych
pacjenci sami doprowadzaj
do krwawienia z dzise po-

przez zbyt agresywne szczotkowanie zbw, cho w tym


przypadku jest to zwykle tylko krtkotrway objaw. Jeli
problem si powtarza, to take powinnimy uda si do
stomatologa. Inn przyczyn krwawienia mog by nieprawidowo zaoone wypenienia lub prace protetyczne
np. le dopasowane izaoone korony, mosty lub licwki.
Do czasu kiedy nie rozwiemy tego problemu, krwawienie na pewno nie zniknie.
Krwawienie dzise moe
by rwnie objawem powaniejszych schorze w obrbie
jamy ustnej tj. choroby przyzbia (paradontoza), ktra
nieleczona prowadzi do szybkiej utraty wszystkich zbw.
Wiele osb lekceway problem, ktry nieleczony moe
doprowadzi do powstania
ognisk zapalnych, powodujcych wiele chorb oglnoustrojowych. Bakterie, ktre
dostan si do krwi, kr po
caym ukadzie krwiononym
i mog w ten sposb trafi do
puc, serca, a nawet mzgu.
Trzeba take zdawa sobie spraw z tego, e zapalenie dzise moe by jednym z pierwszych objaww
powanych chorb oglnych
cukrzycy, anemii, choroby
krwi skazy krwotocznej czy
niewydolnoci wtroby. Dodatkowo mog by skutkiem
zaywania przewlekle lekw

racibrz - zdrowie

Kosztowna grypa
W Kdzierzynie w lutym
stwierdzono 1409 przypadkw grypy.
Grypa przychodzi co roku i zbiera coraz bardziej obfite niwo. Sama choroba by
moe nie jest grona dla ycia, ale ju powikania, ktre wywouje mog przyczyni
si do powanego uszczerbku
na zdrowiu. Konsekwencj
mog by tak grone choroby
jak zapalenie mzgu, czy zapalenie minia sercowego.
Zdarzao si, e grypa prowadzia do nagego zgonu sercowego. Grypa jest szczeglnie
niebezpieczna, jeli osoba,
ktra na ni zachoruje, cierpi na przewleke schorzenia.
Choroba ta nie tylko powoduje spustoszenie w ludzkich
organizmach. W duej mierze
przyczynia si ona rwnie
do obnienia jakoci gospodarki, poniewa dotyka ona
wielu osb, a w konsekwencji
przyczynia si do powanych
brakw kadrowych w wielu
firmach. Eksperci oceniaj,
R E K L A M A

e polska gospodarka stracia przez t popularn chorob ok. 1 miliarda z. Grypa


atakuje sezonowo. Najwicej
zachorowa pojawia si na
wiosn i jesie. Wtedy to wirus, ktry jest odpowiedzialny za chorob, ma najlepsze
warunki do rozwoju. Sprzyjaj mu przede wszystkim
dodatnia temperatura oraz
dua wilgotno powietrza.
Dodatkowo ludzie, kiedy tylko widz zmian pogody na
lepsz, maj tendencj do
ubierania si lej. Z uwagi na
to, e grypa przenosi si kropelkowo, atwo o szybkie rozprzestrzenianie si wirusa. W
konsekwencji szpitale otwieraj swoje podwoje przed
liczn rzesz pacjentw. W
Kdzierzynie skoki liczby zachorowa s poraajce. W
ubiegym roku w styczniu z
gryp zgosio si do lekarza
299 osb, w lutym zachorowa byo 268. W tym roku w
styczniu u osb chorujcych
stwierdzono 159 przypadkw

Fot. Neo-Dent

Przyczyny krwawienia mog by rne. Nie mona tego lekceway.

Jeli obserwuj Pastwo u siebie podobny problem, zapraszamy do odwiedzenia centrum stomatologicznego Neo-Dent.
Nasi lekarze i higienistki pomog je zlikwidowa i naucz jak zapobiega nawrotom.
lub efektem niewaciwej
diety.
Czsto przyczyn krwawicych dzise u osb niedoywionych jest nieodpowiednia dieta znisk zawartoci
witaminy C (brak warzyw,
owocw). Witamina ta ma
ochronny wpyw na naczynia krwionone. Jej odpowiednia zawarto w diecie
uatwia rwnie wchanianie
elaza. Najlepsze rda witaminy C to czarna porzeczka, papryka (szczeglnie
czerwona), brukselka, kalafior iszpinak. . Rwnie niedobr witaminy K (na przykad po antybiotykoterapii)

moe doprowadzi do krwawienia dzise. Dzieje si tak,


dlatego, poniewa witamina
ta odgrywa kluczow rol w
procesach krzepnicia. Witamin K znajdziemy w warzywach o ciemnozielonych
liciach (szpinak, kapusta),
ale te w produktach zboowych, ziemniakach, awokado
i brzoskwini.
Odrbnym problemem
jest krwawienie zwizane
ze zmianami hormonalnymi, co ma miejsce u kobiet w
ciy. Objawy te oglnie uporczywe staj si na pocztku
4. i utrzymuj si do koca
6 miesica ciy. Dochodzi

wtedy do rozszerzenia i osabienia naczy krwiononych.


Krwawienia podczas szczotkowania mog by obfite, a
czyszczenie zbw staje si
bolesne. Trudne jest wtedy
wykonywanie jakichkolwiek
zabiegw stomatologicznych.
Najlepszym wic okresem do
wizyt higienizacyjnych jest
pierwszy i trzeci trymestr
ciy.
Majc na uwadze tak wiele problemw zdrowotnych
spowodowanych krwawicymi dzisami nie naley lekceway tych objaww i jak
najszybciej skorzysta z konsultacji stomatologicznej.

artyku
sponsorowany
NEO-DENT
ul. Mickiewicza 18
47-400 Racibrz
tel. 32 755 21 31
www.neo-dent.eu

grypy. W lutym byo ich, bagatela, 1409. W Raciborzu


take odnotowano wzrost. W
styczniu i lutym 2014 roku
odnotowano 493 przypadki grypy. W analogicznym
okresie 2015 roku przypadkw tych byo 791.
l

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 15

11 marca 2015, nr 5 (182)

region zdrowie

Usugi medyczne na najwyszym poziomie


W Centrum Medyczno-Diagnostycznym Artimex-Eurodent zajm si Pastwem dowiadczeni lekarze specjalici.
Centrum
MedycznoDiagnostyczne
Artimex
Eurodent w Raciborzu istnieje od 2012 roku. Dziki
profesjonalizmowi
oraz
rzetelnoci szybko zyskao
uznanie pacjentw oraz jednostek medyczych z Raciborza oraz ociennych gmin.
Podstaw naszego sukcesu
jest nowoczesne wyposaenie oraz wysokie kwalifikacje
personelu, w skad ktrego
wchodz: lekarze specjalici
z wieloletni praktyk zawodow, wietnie przygotowani zawodowo technicy elektroradiologii i kompetentne
rejestratorki. W swojej dziaalnoci bylimy rwnie
kilkukrotnie wyrniani za
profesjonaln obsug oraz
wysok jako wiadczonych usug medycznych.
Najwikszym uznaniem naszych dotychczasowych stara byo przeduenie nam
bez zastrzee w 2013 roku
na okres kolejnych 3 lat Certyfikatu Systemu Zarzdzania Jakoci zgodnego z ISO
9001:2008 przez niezalen
firm certyfikujc Bureau
Veritas Certification.
Wychodzc naprzeciw
Pastwa oczekiwaniom i
potrzebom oferujemy usugi medyczne komercyjne
na najwyszym poziomie i
w konkurencyjnych cenach.
Diagnostyka obrazowa jest
R E K L A M A

podstaw wspczesnej medycyny, dlatego oferowany przez nas zakres bada


diagnostycznych jest do
szeroki i obejmuje: rentgenowsk diagnostyk ogln, stomatologiczn, mammograficzn, densytometri
oraz ultrasonografi. Badania te wykonujemy na najnowoczeniejszych
aparatach, pochodzcych od
najlepszych
wiatowych
producentw. Od 2014 roku
jako jedyna w powiecie jednostka stacjonarna realizujemy Populacyjny Program
Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi w
ramach NFZ i Ministerstwa
Zdrowia dla pa w wieku od
50 do 69 lat.
W 2015 roku nabylimy
rwnie nowoczesny aparat USG Aloka Arietta V70
m.in. z tzw. obrazowaniem
elastograficznym w czasie
rzeczywistym, ktre umoliwia zobrazowanie rnic
sztywnoci badanych struktur. Zmiany zoliwe zazwyczaj charakteryzuj si
zmniejszon sprystoci
w porwnaniu z otaczajc je tkank, a tzw. USG
przez odbytnicze pozwalaja
na dokadne uwidocznienie
kanau odbytu wraz z otaczajcymi tkankami. Jest
to uzupeniajce standardowe badanie proktologiczne,

szczeglnie polecane w przypadku problemw z defekacj, blem i guzami odbytu.


Jest take wykorzystywane w diagnostyce zapalenia
gruczou krokowego.
Nasza placwka oferuje
Pastwu take zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii
jednego dnia chodzi o zabiegi ortopedyczne (m.in.
artroskopia, rekonstrukcja
wizada, odbarczenie zespou kanau nadgarstka,
paluch kolawy - hallux) i
chirurgiczne (m.in. laserowe i chirurgiczne usuwanie
ylakw), ktre oparte s na
wiedzy doskonaych specjalistw jak i najnowoczeniejszych metodach leczenia.
W Centrum Eurodent
funkcjonuj poradnie
specjalistyczne:
- osteoporozy i chorb
reumatologicznych,
- nefrologiczna,
- chirurgii naczyniowej,
- chirurgii i chorb
sutka,
- ortopedyczna,
- urologiczna.
W zwizku z duym zainteresowaniem ze strony
klientw poradami neurologicznymi od biecego
roku funkcjonuje w ramach
naszej jednostki rwnie poradnia neurologiczna.

Diagnostyka obrazowa, zabiegi operacyjne oraz poradnictwo


- centrum medyczne Eurodent ma naprawd szeroki zakres usug.
Centrum Medyczno Diagnostyczne
ARTIMEX EURODENT
ul.gen.J.Bema 5, Racibrz
Rejestracja osobista lub telefoniczna, tel. 32415 41 13
Czynne od poniedziaku do pitku
w godzinach 9.00 - 19.00
www.eurodent.pro

artyku sponsorowany

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Wiosna jest wietn okazj do wykonania przegldu


technicznego i wizualnego
naszego samochodu. Po wyjtkowo dugiej i srogiej zimie
podzespoy naszego auta tym
bardziej wymagaj kontroli.
Tego nie mona zapomnie sprawdzi przed letni wypraw! Wycieraczki.
Sprawdmy stan gumowych
pir, skontrolujmy metalowe
ramiona i zaczepy, ktre po
zimie s czsto skorodowane. Warto przyjrze si take gumowym uszczelkom w
drzwiach.

11 marca 2015, nr 5 (182)

Wiosenny przegld samochodu

Pyn hamulcowy. Jeeli jest go zbyt mao, trzeba bezwzgldnie uzupeni


braki. Uywamy specyfiku
tylko o takich samych waciwociach, jaki uyty by
wczeniej. Jeeli pynu jest
wystarczajca ilo, ale eksploatujemy go ju ponad
dwa lata, warto dokona jego cakowitej wymiany po
tym okresie pyn hamulcowy
starzeje si i traci swoje waciwoci.
Pyn chodzcy. Podczas
ciepych dni sprawno ukadu chodzenia bdzie bardzo
istotna. Poziom tego pynu
kontrolujemy zawsze przy

NAPRAWY POWYPADKOWE

zimnym silniku. Sprawdmy te, czy cay ukad chodzenia jest szczelny i nie ma
w nim wyciekw te atwo
pozna po charakterystycznym biaym nalocie.
Zawieszenie. Do kontroli: amortyzatory, kolumny
MacPhersona, spryny, silentbloki, wahacze, gumowe
osony na toczyskach amortyzatorw i osony przegubw posi.
Elektryka i elektronika.
Poluzowany pasek klinowy
trzeba wymieni lub nacign. Akumulator po zimie
moe wymaga wymiany lub
regeneracji. Nie zapomnij-

MECHANIKA POJAZDOWA

my o wentylatorze chodnicy, podczas upalnych dni


musi dziaa bez zarzutu.
Olej silnikowy. Zim jego
zuycie wzrasta, trzeba wic
uzupeni braki lub go wymieni. Przy okazji sprawdmy filtr powietrza i filtr kabinowy.
Ukad
wydechowy.
Pierwsze oznaki nadchodzcej awarii zwykle mona
usysze. Jeeli ukad pracuje goniej, czas na kontrol. By moe bdzie trzeba wymieni lub zespawa,
ktry z elementw ukadu.
Sprawdmy te wszystkie
mocowania.

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Podwozie. Trzeba sprawdzi stan podwozia pod


wzgldem korozji oraz stan
metalowych przewodw hamulcowych, ktre po zimo-

wej aurze bardzo szybko


koroduj, co jest bardzo niebezpieczne podczas pierwszych gwatownych wiosennych hamowa.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 17

11 marca 2015, nr 5 (182)

powiat wodzisawski sylwetki

Pan Franciszek od filmw


leszek iwulski

Godw to niewielka gmina


wiejska w powiecie wodzisawskim. Liczy sobie ona nieco
ponad 13 tysicy mieszkacw. A jednak mimo niewielkich rozmiarw i niewielkiej
liczby ludnoci wydaa z siebie w ostatnich czasach trzech
wielkich ludzi polskiej kultury.
Jej mieszkacami byli Marian
Dzidziel, Zbigniew Wodecki
oraz Franciszek Pieczka. Mariana Dzidziela polskie kino
odkryo na nowo dziki Wojciechowi
Smarzewskiemu.
Wczeniej by okrelany jako
mistrz drugiego planu. Grywa
w tak wanych dla polskiego
kina filmach jak: Sl ziemi
czarnej, Pera w koronie,
mier jak kromka chleba.
Zbigniew Wodecki to piosenkarz, ktrego Chaupy nucio przez dugie lata p Polski.
Franciszek Pieczka natomiast
to jako sama w sobie. W
dniu, 2 marca, ten ceniony
polski aktor odebra statuetk
Ora za caoksztat twrczoci.
Twrczoci, na ktr zoyy
si genialne kreacje rl, ktre zapamitay cae pokolenia
Polakw. Rl, ktre weszy na
trwae do historii polskiej kinematografii. Aktorstwo Pieczki jest tak rnorodne, e nie
sposb nawet okreli, w jakich bohaterw potrafi wcieli
si najlepiej. Radzi sobie doskonale zarwno na deskach
teatrw, jak i w popularnych
serialach komediowych. Od-

Franciszek Pieczka pochodzi z Godowa. Jest honorowym


mieszkacem miejscowoci. Mieszkacy gminy z aktorem
spotykaj si kadego roku z okazji doynek. Na zdjciu
doynki gminy Godw w Skrzyszowie w 2014 roku.

krywali go na nowo coraz to


nowi reyserzy, a on kademu
z obrazw dodawa niepowtarzaln magi aktorstwa na najwyszym poziomie. Dostrzegali go najwiksi polskiego kina:
Kutz, Wajda, Has, Kolski. Urodzi si w 1928 roku. Wychowa
w grniczej rodzinie. W 1954
roku ukoczy studia w warszawskiej Pastwowej Wyszej Szkole Teatralnej. Jeszcze
w tym samym roku debiutowa
na duym ekranie w filmie Andrzeja Wajdy Pokolenie. Jego nazwisko nie pojawio si
w czowce. Zagra epizod
Niemca na patrolu. Olbrzymi
rozpoznawalno przyniosa
mu rola Gustlika w Czterech
Pancernych. Rola prostego

lskiego kowala, ktry zdezerterowa z wehrmachtu, by


walczy przeciwko Niemcom
w szeregach Armii Czerwonej
przyniosa mu zasuon saw. By 1966 rok. Wczeniej
zdy jeszcze zagra w Matce
Joannie od Aniow Jerzego
Kawalerowicza i w Rkopisie
znalezionym w Saragossie.
Ten ostatni film to nie tylko
legenda polskiego kina. Przez
gigantw wiatowej kinematografii takich jak: Martin Scorsese, David Lynch, Lars von
Trier, Luis Bunuel, czy Harvey
Keitel jest on uwaany za jedno z najwybitniejszych arcydzie w historii kinematografii.
Pieczka gra w nim rol optanego Paszeko. Po roli Gustlika

Fot. Paulina Krupiska

Fot. Anna Zganiacz

Gra u najwikszych. W swoich filmach obsadzali go Has, Kawalerowicz, Wajda, czy Kolski.

Franciszek Pieczka zagra w kilkuset filmach i serialach.


Mona go usysze take w bajkach Alicja w Krainie Czaru
oraz Opowieci z Narnii, gdzie uycza gosu. Zosta
nagrodzony kilkunastoma nagrodami. Ostatnio otrzyma
Ora za caoksztat swojej pracy aktorskiej.
mg ju przebiera w rolach.
Gra w dwch z trzech czci
trylogii lskiej Kazimierza
Kutza. Wystpi w Paciorkach
jednego raca oraz w Perle
w Koronie. Jego posta szczeglnie upodoba sobie Jan Jakub Kolski. Reyser tak znany
z budowania onirycznego klimatu wasnych filmw, nadawania im gbi bani obsadza
go wielokrotnie w gwnych
rolach. Tak byo w przypadku
Jacia Wodnika. W duej
mierze wanie Pieczka, ktry zagra wiejskiego Sokratesa
sprawi, e krajobraz polskiej
wsi odmalowany w tym filmie
by jednoczenie tak bardzo
bliski, a jednoczenie jakby
odrealniony, wrcz liryczny. U

Kolskiego zagra zreszt jeszcze


wiele razy. Podziwia mona
go w takich dzieach tego reysera jak: Historia kina w Popielawach, Jasminum, Szabla od Komendanta, Grajcy
z talerza, Pogrzeb kartofla,
czy Pograbek. Ostatni obraz
filmowy, w ktrym mona zobaczy Franciszka Pieczk, to
wanie film Kolskiego Serce,
Serduszko. Aktora doceniali
zreszt nie tylko polscy reyserzy. Wystpowa rwnie w
filmach zagranicznych. Obsadzali go w swoich produkcjach
filmowcy z Niemiec, Wgier,
czy Szwecji. Pieczka wkroczy
na salony polskiej kultury nie
tylko w sferze polskiego filmu,
ale rwnie ksiki. Zagra

bowiem w wielu adaptacjach


najwybitniejszych dzie polskiej literatury. Gra w Potopie, Quo Vadis, Placwce,
Wiernej rzece, Syzyfowych
pracach, Ziemi Obiecanej,
Chopach. Gra on take w
filmach bdcych adaptacjami polskiej literatury wspczesnej. Tak byo w przypadku
obrazu Jerzego Kawalerowicza
Austeria bdcego adaptacj
powieci Juliana Stryjkowskiego, Konopielki Witolda Leszczyskiego nakrconego na
podstawie powieci Edwarda
Redliskiego, czy Siekierezady bdcej adaptacj ksiki Edwadra Stachury. Dzisiaj
szerszej publicznoci jest znany przede wszystkim jako Stacho Japycz z serialu Ranczo
Wilkowyje. W pewien sposb
ta rola jest charakterystyczna
dla Franciszka Pieczki. Stach
to prosty czowiek, skromny,
ale przecie niepozbawiony
wrodzonej inteligencji i uroku osobistego. Pieczka w tym
serialu to czowiek o gigantycznym bagau dowiadczenia yciowego, sam uwikany
w problemy wasnego ycia
osobistego, ale jednoczenie w
pewien niedostrzegalny sposb stajcy si autorytetem.
Czowiekiem, od ktrego bije to wszystko, co jzyk polski
zamyka w wyraeniu mdro
yciowa. Pieczk docenio nie
tylko kino. Aktor jeszcze w
2011r. odebra z rk prezydenta RP Krzy Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

wodzisaw lski - ekologia

Mieczysaw Kieca o ochronie rodowiska w Wodzisawiu


Dla miasta priorytetem jest walka z nisk emisj.
leszek iwulski

Jakie s najwaniejsze
zadania, ktre musi realizowa miasto w zakresie ochrony rodowiska?
Nie sposb wymieni
wszystkich obszarw, na ktrych musimy si skoncentrowa, jeli chodzi o ochron rodowiska. Dotycz one
bowiem wszystkich sfer naszego ycia. Do niezwykle
wanych naley zada nale te, zwizane z rozbudow
sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. S one realizowane na bieco z pienidzy
pochodzcych z Funduszu
Spjnoci, ale take z Wojewdzkiego Funduszu OchroR E K L A M A

ny rodowiska. Do wanych
wyzwa naley zwalczanie
niskiej emisji. Rwnie i w
tym przypadku sigamy po
rodki krajowe oraz te, ktre moemy uzyska dziki
wojewdzkiemu Funduszowi. Nie sposb zapomnie
o drobniejszych sprawach,
ktre rozwizujemy dziki
tym rodkom, ktre s niezmiernie istotne dla mieszkacw w rodzaju usuwaniu
azbestu z dachw.
Wspomnia Pan o niskiej
emisji. Jak wane jest
ograniczenie skali tego
zjawiska?
To bez wtpienia najwaniejsze z wyzwa, przed ktrymi stoi miasto. Kilka dni

temu Rada Miejska podja uchwa w sprawie programu ograniczania niskiej


emisji na lata 2015 2020.
Nie jest to bynajmniej problem wycznie Wodzisawia lskiego. Nawet jeeli
doprowadzimy do cakowitej likwidacji rde niskiej
emisji w naszym miecie,
problem nie zniknie. Do
sprawy trzeba podej kompleksowo. Nie ma jednego
instrumentu, z ktrego naley korzysta. To nie jest
kwestia realizacji kolejnych
programw np. zwizanych
z wymian rde ciepa na
bardziej ekologiczne, ktre miasto zreszt systematycznie wdraa. Dziaania
musiayby np. obejmowa

szczebel rzdowy i tworzy


rozwizania w rodzaju narodowego programu termomodernizacji. W Polsce takim
zabiegom poddano wedug
danych statystycznych jedynie 37 do 40proc. obiektw. Wedug mnie najpierw
powinnimy przeprowadzi
procesy termomodernizacyjne, a dopiero pniej wprowadza wymian urzdze
grzewczych, ktre zreszt
bywaj duo droszym rozwizaniem.
Jakie dziaania byy podejmowane przez miasto w celu ograniczenia
niskiej emisji?
Podjlimy cay szereg
dziaa. Po pierwsze przeprowadzilimy
kompleksow termomodernizacj
budynkw uytecznoci publicznej. Jej zakres by niezwykle szeroki. W duej
mierze zorientowalimy si
na docieplenie szk i przedszkoli. Dziaania te s i bd w dalszym cigu realizowane. Przeprowadzilimy z
partnerem prywatnym, czyli Tauronem, modernizacj naszej sieci owietlenia.

Przeprowadzilimy wymian ponad 2 tysicy punktw


owietlenia. Wpyno to korzystnie nie tylko na miejsk
kas, ale spowodowao pozytywny efekt ekologiczny.
Wreszcie miasto realizowao rwnie program dopaty do wymiany piecw w budynkach mieszkalnych. Taki
program by realizowany w
ubiegych latach. Planowalimy wymian 300 piecw,
ale mieszkacy byli zainteresowani jedynie w poowie.
Dofinansowanie byo wysokie, bo sigao 50proc. Jeeli koszt takiego pieca wynosi na tamte czasy 10 tys.,
to miasto dopacao do niego
5 tysicy. Jedynie czciowy
sukces tej operacji lea w
fakcie, e mieszkacy byli
zdania, i nie bdzie ich sta
na pniejszy zakup paliwa.
Skd pochodziy rodki?
W przypadku tego ostatniego projektu pienidze
(zarwno dotacyjne, jak i
poyczkowe) pochodziy z
Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

rda niskiej emisji le nie tylko w ekonomii,


ale rwnie w mentalnoci. Czy miasto podejmuje jakie dziaania w tym
zakresie?
Tak. Miasto wprowadza projekty zwizane z
podniesieniem wiadomoci ekologicznej na wielu
paszczyznach, ktre s dedykowane dla wielu grup,
poczwszy od przedszkolakw, poprzez uczniw szk
podstawowych, a po chopcw i dziewczta w gimnazjach. Prowadzimy rwnie
kampanie outdoorowe zwizane z paleniem mieci. Prowadzimy rwnie akcje promujce ekologi w naszym
samorzdowym
czasopimie. Jednak sigamy take po sankcje. W tym przypadku narzdziem jest stra
miejska, ktra dziaa w tym
przypadku w ramach eko
patrolu.

Cay wywiad czytaj na:

raciborz.com.pl

18 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy, tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33.
Jeeli szukasz kredytu gotwkowego lub chcesz skonsolidowa
dotychczasowe kredyty i obniy
rat zgo si do nas posiadamy
ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz! Tel. 882-19-34-34 lub 88219-33-33.
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start . Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw
E-Leclerc) Tel. 530499444
Szybka poyczka na dowolny cel .
Wiele ofert w jednym miejscu!!!!
Zadzwo i dowiedz si wicej.
515-582-180
Szybkie Poyczki PANDA CHWILWKI
POYCZKI GOTWKOWE
DLA KADEGO!
KDZIERZYN-KOLE,
Aleja Jana Pawa II 4/100,
I pitro
OPOLE, ul.Kotaja 4
NYSA, ul.Wyzwolenia 1
Potrzebujesz gotwki od rki?
Nie czekaj!
Najtasza oferta w miecie, czarno na biaym! 77 445 81 31
Potrzebujesz pienidzy? Poycz
od nas! Szybka poyczka na dowolny cel .
Minimum formalnoci .
Zadzwo do naszego doradcy i
umw si na spotkanie 515-582180
Poyczka Biznesowa dla wszystkich przedsibiorcw chccych
pozyska dodatkowe rodki na
prowadzenie dziaalnoci. Minimum formalnoci. Kontakt 515582-180 df.ewelinanietopiel@
wp.pl

nieruchomoci

Sprzedam mieszkanie wasnociowe w centrum Gubczyc o


powierz. 47,16m2. Cena 70 tys.
Kontakt 516146103, 501463902

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,


mieszka, biur. Usugi dobrej
jakoci w rozsdnej cenie.
Zapraszam. Kdzierzyn-Kole
502 688 309

Dziaka pooona w m.Cisek.


cznie 22,7ar - w tym budowlana 6,2ar., rolna 16,5ar. Dziaka w
caoci ogrodzona, przy gwnej
ulicy, z istniejca zabudow. Cena - 160 000 PLN (do negocjacji). 609 041 915

Polecam. Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena


przystpna. Wycena i kosztorys.
Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724
731 470

Pitro w Kamienicy przy rynku


w Kdzierzynie-Kolu do wynajcia .
Lokal jest w trakcie prac wykoczeniowych, moliwo wykoczenia pod najemc.
605 200 705
wietne MIEJSCE na imprez!
www.palacwgrudyni.pl ZAPRASZAMY! Organizacja wszystkich imprez okolicznociowych.
Odnowa biologiczna. Noclegi.
Restauracja.

usugi
Darmowa nauka jzyka
angielskiego!
Nauka u nas odbywa si w co
drugi weekend
(sobota i niedziela).
liczba miejsc jest ograniczona!!
77 30 70 677

Usugi przecierania drewna.


oraz sprzeda wyrobw tartacznych takich jak:
- tarcice(deski)
- aty
- kantwki
- wiby dachowe
- podbitka(boazeria)
-w ofercie rwnie
drewno opaowe
tel. 604 503 255
Nauka i korepetycje z j. angielskiego na rnych poziomach.
Przygotowanie do matury, do
egzaminu gimnazjalnego lub popraw oceny w nowym proczu,
nauka dla dzieci i dorosych. Zajcia indywidualne, w parach lub
w grupach 4-5 os. KdzierzynKole 792 713 566
USLUGI REMONTOWE NA
NAJWYSZYM POZIOMIE. OD
A DO Z. MALOWANIE, SZPACHLOWANIE MECHANICZNIE NATRYSKOWO, TYNKI
OZDOBNE, KAFLE ITP. NAJTANIEJ W REJONIE.
MEXBUD 517 609 791
Firma DARU z Kdzierzyna-Kola wykona kady rodzaj mebli na
wymiar.
Instalacje elektryczne, wodno kanalizacyjne , gaz
Balustrady - stal nierdzewna
Wyszukujemy i dostarczamy
AGD/RTV w dobrych cenach.
Tel. 785 188 759

WYMIANA OPON NA SEZON


ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie k, krtkie terminy. Mechanic Team 518 168 940

weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe 52,20 m2 Mieszkanie
czciowo
umeblowane blok IV pitro
przy ulicy Opawskiej
w Raciborzu. Niski czynsz.
Cena 80 tys. Tel. 532 483 333

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867

Skup samochodd cae i uszkodzone skupujemy wszystkie pojazdy. Posiadamy transport. Tel.
518 203 575 Stare Kole

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Sprzedam mieszkanie wasnociowe o pow. uytkowej 67,27


m2. 2 due pokoje , dua so-

Chcesz nauczy si jzyka niemieckiego od podstaw lub podwyszy swj poziom?

neczna kuchnia, 2 przedpokoje,

CAKOWICIE ZA DARMO!?

azienka, wc, spiarka. II pitro w

Zajcia odbywaj si w systemie

kamienicy w centrum Kola.


Cena:98 000 z Tel. 602 628 537

weekendowym,
co dwa tygodnie!
Zadzwo: 77 30 70 677

ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R

Racibrz ul. Ocicka 51a,


Rudnik ul. Soneczna 38a

Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z


m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578
Wywz Ziemi, Gruzu.
Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970

Poligrafia i Reklama

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

KOMIS LOMBARD

Serwis Ogumienia

Poyczki pod zastaw.

Demonta i monta

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

opon Run Flat.

Najnisze oprocentowanie.

Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

11 marca 2015, nr 5 (182)

Szkolenia
dla biznesu

kdzierzyn-kole - dk kole - 13 marca

Ruszaj Szantki 2015!


13 marca w Domu Kultury
Kole odbdzie si XXVII Oglnopolskiego Przegldu Piosenki eglarskiej i Poezji Morskiej
Szantki 2015. O godz. 19.00
nastpi uroczyste podsumowanie przegldu. Pniej rozpocznie si pierwsza cz wieczoru
poezji morskiej. Odbdzie si
pod hasem Lekko mi, rzewo,
lubo. Wystpi Marek Szurawski, Ryszard Muzaj, Jerzy
Porbski i Mirosaw Kowalewski. Druga cz wieczoru poezji
rozpocznie si o godz. 20.30. O

godz. 21.15 rozpoczn si recitale. Na scenie zobaczymy kolejno


- Jerzego Porbskiego, Mirosawa Kowalewskiego oraz zesp
Cztery Refy. Na 14 marca w Domu Kultury Chemik zaplanowano koncert Gdy w. Patryk
mia swj dzie. Wystpi zespoy Drake, Shannon, Cztery
Refy. Tegorocznym Szantkom
towarzyszy bd - wystawa rysunkw Stana Hugilla pt. Rwijmy ten fa w DK Kole, stoiska
z pytami z muzyk tematyczn
w DK Kole oraz DK Chemik.

kdzierzyn - dk lech - 22 marca

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

kdzierzyn - dk chemik - 14 kwietnia

Festiwal Shot Waves Kabaret


Modych Panw
22 marca o godz. 18.00 w
Domu Kultury Lech odbdzie
si projekcja filmw w ramach festiwalu Short Waves
2014. Short Waves Festival to
najlepsze polskie i wiatowe
krtkie filmy. Tworzone przez
zawodowcw i amatorw. Bez
gatunkowych szufladek. Za to
z otwart formu pozwalajc
zaprezentowa bogactwo krtkich form: fabu, dokumentw, animacji, wideoklipw i
obrazw eksperymentalnych.
Ostra selekcja gwarantuje pokazy najwyszej jakoci artystycznej. Short Waves Festival
to projekcje w kilkudziesiciu
miastach w Polsce i na wiecie, m.in. w Meksyku, Kairze,
Pekinie, Dakarcie, Lake Placid. Tak promuje polskich

twrcw. W Poznaniu, w trakcie stacjonarnej czci festiwalu, pokazuje to co najlepsze w


wiatowym krtkim metrau.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
12 MARCA - DK KOLE - KDZIERZYN
12 marca w Domu Kultury Kole odbdzie si koncert Ballady na dwa serca w wykonaniu Dominiki ukowskiej, Andrzeja
Koryckiego oraz Arka Wlizo.
12 MARCA - KONIEC WIATA - RACIBRZ
12 marca o godz. 20.30 na scenie Przystanku Kulturalnego
Koniec wiata w Raciborzu wystpi kabaret owcy.B.
13 MARCA - DK KOLE - KDZIERZYN
13 marca o godz. 19.00 w Domu Kultury Kole odbdzie si
uroczyste otwarcie XXVII Oglnopolskiego Przegldu Piosenki eglarskiej i Poezji Morskiej Szantki 2015. Pniej wieczr
poezji morskiej. O godz. 21.15 na scenie wystpi Jerzy Porbski.
W programie rwnie recital Mirosawa Kowalewskiego oraz
koncert zespou Cztery Refy.
14 MARCA - DK CHEMIK - KDZIERZYN
14 marca o godz. 18.00 w Domu Kultury Chemik odbdzie si
koncert Gdy w. Patryk mia swj dzie. Wystpi zespoy Drake, Shannon, Cztery Refy.
14 MARCA - MOK - PSZW
W sobot, 14 marca o godz. 17.00 w Miejskim Orodku Kultury
w Pszowie odbdzie si pierwszy Babski Comber. W programie
m.in. pokaz mody, porady wizaystek, wskazwki dotyczce
zdrowego odywiania i wiele innych. Bilet cegieka w cenie 20 z miejsce przy stoliku z poczstunkiem. 10 z - miejsce na balkonie.
14 MARCA - RCK - RACIBRZ
14 marca o godz. 19.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si koncert Marty Bizo. Artystka bdzie promowaa swoj
now pyt Tu i tu. Bilety w cenie 30 i 40 z.
15 MARCA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W niedziel, 15 marca o godz. 16.30 oraz o 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie si wystp kabaretu Ani MruMru. Grupa zaprezentuje swj nowy program Jak si nie da, a
bardzo si chce... to mona!. Bilety w cenie 50 z.
15 MARCA - DK KOLE - KDZIERZYN
15 marca o godz. 15.00 w Domu Kultury Kole rozpoczn si
warsztaty taca dworskiego. Warsztaty poprowadzi Maciej Stani-

14 kwietnia o godz. 17.30


w Domu Kultury Chemik w
Kdzierzynie-Kolu wystpi Kabaret Modych Panw.
Grupa wystpi w miecie z
nowym programem 10/10
czyli urodziny Kabaretu Modych Panw. Humor z du
dawk ironii i dystansu do
tego, co aktualnie si dzieje
sprawia, e Kabaret Modych
Panw zyskuje nie tylko coraz szersze grono wiernych
fanw, ale take uznanie krytykw. Zdobyli najwysze laury we wszystkich liczcych si
konkursach i festiwalach kabaretowych z Ryjkiem i Pak
na czele. Mimo licznych sukcesw i ugruntowanej ju pozycji w kabaretowym wiecie
nie spoczywaj na laurach -

stale si rozwijaj, cigle odkrywaj swoje moliwoci,


krok po kroku przesuwajc
granice wasnego profesjonalizmu. Bilety w cenie 55 i
60 z.

saw Rbalski, prezes jedynego w Wielkopolsce zespou zajmujcego sie tacem dworskim.
15 MARCA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W niedziel, 15 marca o godz. 16.30 oraz o 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie si wystp kabaretu Ani MruMru. Grupa zaprezentuje swj nowy program Jak si nie da, a
bardzo si chce... to mona!. Bilety w cenie 50 z.
20 MARCA - ZAMEK - RACIBRZ
20 marca o godz. 17.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu
odbdzie si wernisa wystawy Wielkanocna procesja konna w
Biekowicach autorstwa Andrzeja Pustelnika.

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

(terminy najbliszych szkole: 13-14.03.2015, 27-28.03.2015)

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

(terminy najbliszych szkole: 21.03.2015, 25.04.2015)

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

(terminy najbliszych szkole: 10-11.04.2015, 8-9.05.2015)

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media

22 MARCA - DK LECH - KDZIERZYN


22 marca o godz. 18.00 w D.K. Lech odbdzie si projekcja
filmw w ramach festiwalu Short Waves 2014. Wstp wolny.

Trener:

22 MARCA - DK KOLE - KDZIERZYN


22 marca o godz. 16.00 w Domu Kultury Kole odbdzie si
koncert w wykonaniu zespou Sentido del Tango w skadzie:
Piotr Kopietz - bandoneon, akordina, Gabriela Machowska-Kopietz - fortepian, Mateusz Szemraj - gitara.

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.

22 MARCA - RCK - RACIBRZ


22 marca o godz. 19.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si koncert zespou New Bone. Bilety w cenie 20 z.
23 MARCA - RYNEK - WODZISAW
23 marca na wodzisawskim rynku rozpocznie si Jarmark
Wielkanocny, ktry potrwa so 29 marca. Stoiska bd czynne w
godzinach od 9.00 do 19.00.

Ryszard Kamaa

Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.


Oferta promocyjna obowizuje do dnia 31.05.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt:
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

28 MARCA - DK CHEMIK - KDZIERZYN


28 marca o godz. 16.00 w Domu Kultury Chemik bdzie mona
obejrze spektakl Diabelska intryga. Bilety w cenie 15 z.
29 marca - WCK - Wodzisaw
29 marca o godz. 16.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbd si Rodzinne Spotkania z Teatrem pt. Fantazjana - Niekoczca si opowie w wykonaniu Teatru Prym-Art z Rudy
lskiej. Cena biletu: 10 z.
14 KWIETNIA - DK CHEMIK - KDZIERZYN
14 kwietnia o godz. 17.30 w Domu Kultury Chemik bdzie
mona spotka si z Kabaretem Modych Panw. Zobaczymy
program pt. 10/10, czyli urodziny!. Bilety w cenie 55 i 60 z.

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Sport

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole sport

Problemy ZAKSY na finiszu rozgrywek


leszek iwulski

ZAKSA niestety nie daje sobie najlepiej rady w


rundzie playoff. Naszpikowany gwiazdami zesp z
Bechatowa okaza si by
lepszy od trapionej kontuzjami druyny z Kdzierzyna. W pierwszym meczu
bechatowianie bez problemu zwyciyli w trzech setach. O losach rywalizacji
rozstrzygno drugie spotkania obydwu druyn w
Bechatowie. Rwnie w
tym spotkaniu pad wynik
3:0. Po meczu klub zoy jednak oficjalny protest, poniewa sdziowie
uznali, e ostatnia pika w
tym spotkaniu wyldowaa
na aucie. Nasz zesp sugerowa, e wczeniej pika zostaa dotknita przez
blok druyny przeciwnej.
Wedug zarzdu klubu ta
pika moga zaway na
losach caego spotkania.
Po porace w rywalizacji
ze Skr ZAKSIE pozostaa rywalizacja o 5 miejsce.
Przeciwnikiem naszego zespou w tej fazie rozgrywek
jest Indykpol AZS Olsztyn.
W pierwszym meczu zwyciyli zawodnicy z pnocy Polski. To spotkanie
miao jednak duo bardziej zacity i wyrwnany przebieg ni wczeniejsza rywalizacja z klubem z

Bechatowa. W Olsztynie
ZAKSA polega bowiem w
tie-breaku. W pierwszym
secie kdzierzynianie po
adnej grze zwyciyli 25
do 21. W drugiej odsonie
spotkania lepsi byli gospodarze, ktrzy wygrali
seta 25 do 22. Jeszcze atwiej poszo olsztynianom
w trzecim secie. Indykpol
zwyciy w niej druyn
z Kdzierzyna w stosunku
25 do 20. Kdzierzynianie otrzsnli si w czwartej czci spotkania. W tej
fazie meczu o zwycistwie
kdzierzynian zadecydowaa kocwka seta, w
ktrej zawodnicy ZAKSY
okazali si by bardziej
skoncentrowani.
Ostatecznie set skoczy si 25
do 22 dla Kdzierzyna. W
decydujcym pitym secie
zesp z Olsztyna zwyciy w stosunku punktowym
15 do 12. Niestety wanie
w decydujcym momencie zabrako koncentracji i
zdecydowania. Kdzierzynianie bowiem zaczli set
z duym przytupem. Seria
potnych zagrywek Dicka
Kooya odrzucia akademikw od siatki i wymusia na
nich du liczb bdw. W
rezultacie na tablicy wynikw tu przed przerw wywietli si wynik 7:1. W
tym momencie co niedobrego stao si z zespoem

Fot. ZAKSA Kdzierzyn-Kole

Druynie zostaa jeszcze walka o miejsca 5-8 i rozgrywki w pucharze CEV

Zaksa niestety nie daa sobie rady w starciu z liderem z Bechatowa.


ZAKSY. Druyna zacza
traci punkt po punkcie i
z dziecinn atwoci roztrwonia uzyskan wczeniej przewag. W kocu
AZS wyrwna przy stanie 11 do 11. Kocwka tie
breaku pada ju upem
gospodarzy. Kdzierzynianie nadziali si na blok, a
pniej nie byli ju w stanie nawiza walki. Dominik Witczak komentujc na
gorco spotkanie zauway,
e poraka w duej mierze
wynikaa z nierwnej dyspozycji zespou w poszczeglnych czciach meczu.
Atakujcy
kdzierzyskiej druyny powiedzia:
- Szczeglnie szkoda tie
breaka. Wyszarpalimy go

w czwartym secie. W tie


breaku doszo ju do stanu 7:1, 8:2. Stracilimy t
przewag po wietnych zagrywkach Bednorza, ktry zrobi dla Olsztyna to
samo, co wczeniej Dick
Kooy dla nas. Niemniej
jednak mamy dwa sety
wywiezione z Olsztyna. Na

pewno nie taki by plan i


chcielimy wygra. Najlepiej 3 do 0. Czeka nas rewan w Kdzierzynie. Wierzymy, e wygramy. Mam
nadziej, e uda si nam
zwyciy 3 do 0, lub 3:1
i unikniemy zotego seta. W ten sposb kibice
nie bd naraeni na taki

R E K L A M A

horror, jak w tym spotkaniu. Drugie spotkanie rozegra si na hali w Azotach


17 marca o godzinie 18.30.
Zesp z Kdzierzyna czeka
jeszcze konfrontacja w pucharze CEV, gdzie przeciwnikiem bdzie CAI Tereuel. W pierwszej odsonie
tych rozgrywek zwyciya
ZAKSA gadko rozprawiajc si w spotkaniu na wasnym boisku 3 do 0. Podsumowujc sezon prezes
ZAKSY Mirosaw Ptasiski
stwierdzi, e wyniki zespou s niezadowalajce i
e trzeba wycign z tego
wnioski. Prezes odnis si
do spekulacji dotyczcych
ewentualnych transferw
powiedzia, e pika cay
czas jest w grze, jednak z
uwagi na to, e sezon mimo wszystko si nie skoczy i trwaj jeszcze rozgrywki ligowe oraz udzia
zespou w pucharze CEV
nie bdzie sprawy bliej
komentowa.

You might also like