You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

03-15-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Jerozolima spona, poniewa nikomu serce


nie pono ju mioci do Boga przy
czytaniu witych wierszy Tory. Historia
wraca. Dzi ludzie zamiast szkaplerza nosz
amulety, zamiast klcze przy konfesjonale,
le na kozetkach psychoanalitykw lub
chodz do wrki. Dzieci zamiast medalikw
z anioami nosz w kieszeniach pokemony.
Modzie rozczytuje si w Kodzie Leonarda
da Vinci, ktry szatkuje jej inteligencj
skuteczniej ni n pekisk kapust.
Plakaty zapraszaj na medytacje
transcendentalne, ktre za jedyne 50 zotych
obiecuj przeniesienie w inny wymiar.
Dlaczego tak si dzieje? Harald Baer
stwierdza: Eksplozja okultyzmu jest
zjawiskiem protestu przeciw skostniaemu chrzecijastwu. Fascynacje okultyzmem
to przejaw niewystarczalnoci elementu mistycznego w Kociele, a take pewnej
ignorancji. Znachorstwo, wrbiarstwo, jasnowidztwo, medytacje wschodnie i wiele
innych alternatywnych bezdroy duchowych wpycha czowieka w ewolucyjny regres.
Oczywicie dla peniejszego obrazu potrzeba jeszcze alternatywnej medycyny,
homeopatii, uzdrowienia magi, odrobin spirytyzmu, hipnozy, bioenergoterapii,
radiestezji, tajemniczych transw. Moe jeszcze wahadeko nad kotletem
sprawdzajce, czy jest duchowo pozytywny, i jeszcze kilka akupunkturowych szpilek
srebrnych w czubek zadartego nosa. Co jest efektem takich poszukiwa?
Niewyjanione depresje, nieobliczalne zachowania, niekontrolowane podanie,
seksualne deformacje, zo nie do powstrzymania, obsesyjne myli i uczucia,
nieustanny strach, niepokj, nerwowo lub neurotyczne zachowanie, myli
samobjcze, obojtno dla spraw duchowych, bluniercze myli przeciwko Bogu,
wstrt do sakramentw, powtarzajce si niepowodzenia. Nie kada duchowo jest
od Ducha witego, istniej rwnie duchy ciemniejsze ni noc i wprowadzajce
czowieka w co gorszego ni zwyka ciemnota. Magia jest moc bezbronnych
wyjania Hubert Kohle. Czy mona si dziwi, e w Polsce mamy dwa razy wicej
egzorcystw ni dziesi lat temu? Czy mona si dziwi, e s przecieni i obleni
przez przeraonych penitentw? Nikodem przyszed w nocy i rozmawia
w ciemnociach z Jezusem. On by w ciemnociach. Waciwie to ciemnoci zmusiy
go do poszukiwania Jezusa. To, co przymusza nas do nawrcenia, to zniewolenie
ciemnoci, widoczne dziaanie si mroku. Kto spenia wymagania prawdy, zblia si
do wiata. Wielu ludzi powraca do Boga dopiero wtedy, gdy bezbono doprowadza
ich do takiej mki, e ycie staje si dla nich nie do wytrzymania. Jak z tego wyj?
Pierwsza rzecz to powrci do Jezusa Chrystusa,
Augustyn Pelanowski OSPPE
choby w ciemnociach nocy!

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 22 MARCA

SOBOTA - 14 MARCA

9:00 + Krystyna Markowski - C. Basta


4:00 + Elizabeth Herman w 10 rocz. mierci - rodzice
5:30 - O miosierdzie Boe dla nienarodzonego dziecka
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 15 MARCA

8:00 + Jzef Byra - syn z rodzin


9:30 - O Boe b. dla Agnieszki, Wiktorii, Jakuba i Jarka
11:15 - O Boe b. dla Marcina Popawskiego w dniu
urodzin
1:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i z proba
o dalsze dla Krzysztofa
1:00 - O Boe b. dla Adama
1:00 + Jzef Parciak
1:00 + Wanda Piat w 16 rocz. mierci
1:00 + Jzef Parcik w 70 rocz. mierci
1:00 + Eugenia Chrabolowski - dzieci
1:00 + Teresa Kosznicka w 4 rocz. mierci
1:00 + Jzef, Marianna Cepiski i dusze w czycu
cierpice
1:00 + Jerzy Cywoniuk
1:00 + Kazimierz Pisarek
1:00 + Czesaw Matuk oraz zmarli teciowie - ona
7:00 + Maria Martusiewicz
PONIEDZIAEK - 16 MARCA

9:00 + Krystyna Markowski - Bob


7:00 + Irmgarda Gryglicka
WTOREK - 17 MARCA

9:00 + Jzef Borowski - K. S. Sobolewski


7:00 + Krystyna Markowski - J. M. Chryczyk
RODA - 18 MARCA

9:00 - Za parafian
10:30 - Oakmont Nursing Home Mass
7:00 + Krystyna Markowski - M. liwecki
CZWARTEK - 19 MARCA

9:00 + Krystyna Kwiatosz - Z. Kobylewski


7:00 - O zdrowie i Boe b. dla Jzefa z okazji imienin
PITEK - 20 MARCA

9:00 + Krystyna Markowski - J. P. Dedura


7:00 - O dary Ducha w. siln wiar i nadziej w sprawie
Bogu wiadomej dla Krzysztofa
7:00 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. dla ks. Tomasza i
seminarzystw Zawierzenia
7:00 + Marek Lubowski - babcia z rodzin
7:00 + Jzef Cepiski
7:00 + Krystyna Markowski - Teresa Diekon
SOBOTA - 21 MARCA

9:00 + Franciszek Kuzia - rodzina


4:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla George Lukowski
5:30 + Anna Szlachta w 18 rocz. mierci

8:00 + Krystyna Kwiatosz - W. Okasiska


9:30 + Regina, Bolesaw Tomaszewski - crka Zofia
Krupiska
11:15 + Stanisaw Kretowicz w rocz. mierci
+ Ewa, Jzef Furlepa - wnuczka, prawnuki
1:00 - Z podzikowaniem NSPJ za otrzymane aski i z
prob o dalsze dla Krzysztofa
1:00 + Zmarli z rodzin: Janiszewskich i Kabatw
1:00 + Rafa Gomka
1:00 + Lucyna Hudzik i dusze w czycu cierpice
1:00 + Alfons, Alexandra Uanowicz
1:00 + Stefania Orzo - Koziatek
1:00 + Antoni, Zofia i bracia z rodz. Mikulewiczw
1:00 + Krystyna Markowski
7:00 + Jadwiga Borowski - crki

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 21/22 marca
4:00 - Celina Basta
5:30 - Jola Lewczuk, Monika Szmyt
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Iwona Jdrzejczak
9:30 - A. Martusiewicz, S. Dobrzyski, B. Dulemba
11:15 - Dzieci
1:00 - J. Hoowiski, A. Zielonka, K. Grzesiak
7:00 - Nastasja Mirowska
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 21/22 marca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - S. Sakowski, I. Szklarski
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, K. Zadrozny
1:00 - J. Wolkowicz, A. Ciesielski, T. Byra, J. Put
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 15 MARCA 2015
PONIEDZIAEK - Iz 65,17-21 Ps 30 J 4,43-54
WTOREK - Ez 47,1-9.12 Ps 46 J 5,1-3a.5-16
RODA - Iz 49,8-15 Ps 145 J 5,17-30
CZWARTEK - 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 Ps 19 Rz 4,13.1618.22 Mt 1,16.18-21.24a
PITEK - Mdr 2,1a.12-22 Ps 34 J 7,1-2.10.25-30
SOBOTA - Jr 11,18-20 Ps 7 J 7,40-53
NIEDZIELA - Jr 31,31-34 Ps 51 Hbr 5,7-9 J 12,20-33
OFIARY Z III NIEDZIELI WIELKIEGO
POSTU - 8 MARCA 2015
Ofiary z kopert - $ 6,183.00
Ofiary bez kopert - $ 1,307.00
II taca Na kwiaty- $3,936.00
CSA 4,375.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana


niedziel radoci, od pierwszych sw antyfony mszalnej
na wejcie: Raduj si, Jerozolimo. Powodem tej radoci
wyraonej we wspomnianych wyej sowach, a take
w rowym kolorze szat liturgicznych, jest zbawienie
w Chrystusie. Uczymy wszystko aby z niego w peni
skorzysta.
Jutro przypada wspomnienie dowolne w. Patryka,
misjonarza i patrona Irlandii. W czwartek przypada
uroczysto w. Jzefa, oblubieca Najwitszej
Maryi Panny, patrona i opiekuna Kocioa, patrona
ojcw, a take wielu z nas noszcych jego imi od chrztu
i bierzmowania.
AKCJE WIELKOPOSTNE.
a) Akcja buteleczki. Buteleczki naley przynie
do biura lub zakrystii do Niedzieli Palmowej
29 marca, tak, aby dotary one do potrzebujcych
na wita Wielkanocne.
b)
Adopcja
klerykw
z Towarzystwa Chrystusowego. Jest
jeszcze moliwo adopcji klerykw
z Towarzystwa Chrystusowego.
Zostao jeszcze kilku klerykw nie
objtych nasz modlitw.
c) Pomoc naszym rodakom na Ukrainie
w parafii w Doniecku. Na ten cel w naszej
parafii zebrana zostanie jeszcze jedna taca,
wystawiona jest puszka na jamun oraz
dzisiaj modzie przygotowaa obiad na ten cel.
SPEKTAKL TEATRALNY CHOPIN
Dzi spektakl teatralny Chopin o godz. 3:00pm.

Oglna: Aby wszyscy ludzie prowadzcy badania naukowe


stawiali sobie za cel suenie integralnemu dobru
czowieka.
Misyjna: Aby coraz bardziej uznawany by specyficzny
wkad kobiety w ycie Kocioa.

WIELKI POST
DROGA
KRZYOWA
DLA DZIECI
RODA 6:45PM
DLA DOROSYCH
PITEK 3:00; 6:30PM
GORZKIE ALE
NIEDZIELA 6:00PM
Skadka na apel CSA 2014 nadal trwa.
Z dniem dzisiejszym, mamy ju
uzbierane $52,583.00.
Nadal potrzebujemy $8,390.00!
Zwracamy si z prob do tych rodzin, ktre nie wczyy
si jeszcze do tej zbirki. Biorc udzia w corocznej
zbirce kady z nas wypenia katolick powinno.
SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM DROG
LECTIO DIVINA
Zapraszamy w tym szczeglnym czasie Wielkiego Postu na
kolejne spotkanie modlitewne Lectio Divina
pt. WR SYNU WR w sobot 21 marca w sali
Jana Pawa II. Rozpoczcie o godz. 5:30pm a zakoczenie
o godz. 8:00pm.

NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM


W sobot 21 marca po Mszy w. o godz. 4:00p.m.
w kaplicy w. Maksymiliana odbd si nauki przed
chrztem w. dla rodzicw i rodzicw chrzestnych.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

KAWIARENKA SISTR
MISJONAREK
Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy
pomocy parafian organizuj w Niedziel Palmow
(29 marca) kawiarenk z obiadem, ciastem oraz sprzeda
wielkanocnych ciast i palm. Siostry zwracaj si z prob
do parafian o pomoc w pieczeniu ciasta na kawiarenk lub
zoenie donacji. Cakowity dochd przeznaczony bdzie
dla sistr, na ksztacenie i utrzymanie domu formacyjnego
w Poznaniu. Ju dzi zapraszamy i dzikujemy za wszelk
pomoc i poparcie!

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

BANKIET 35-LECIA NASZEJ PARAFII


Zapraszamy wszystkich na BANKIET
z okazji 35- lecia naszej parafii, ktry odbdzie
si 19 kwietnia o godz. 2:30pm w Sali Jana
Pawa II. Donacja od osoby wynosi $50.00.
Razem chcemy uczci wszystkie lata tworzenia
naszej wsplnoty. Zaproszenia zostay wysane
do kadej z rodzin, prosimy chtnych o wysanie
zgoszenia wraz z donacj w kopertach
zwrotnych do biura parafialnego lub
przyniesienie osobicie do kocioa do 30-go
marca 2015r.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jzefa Chrzan,
Anna Rusinowski, Krystyna
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
14-18 marca - Rekolekcje Wielkopostne
21 marca - Nauka przed Chrztem w.
21 marca - Lectio Divina
22 marca - Parada modych talentw
29 marca - Niedziela Palmowa
5 kwiecie - Wielkanoc

03.22-03.29
rodzina
Mikoajczyk

03.15-03.22
rodzina
Kubina

PROBA O GAZKI BAZI


Zwracamy si z prob do parafian posiadajcych gazki bazi
o przyniesienie ich do Kocioa. We wtorek 24 marca Zota Ra
bdzie przygotowywa palmy. Bg zapa.
PARADA MODYCH TALENTW
Zapraszamy na Parad Modych Talentw pod hasem
W KRGU POEZJI I MUZYKI POLSKIEJ dla dzieci od 10 lat w zwy
22 marca o godz. 2:30pm w Sali Jana Pawa.
KOMISJA TROSKI O DOBRO NASZEJ PARAFII
pragnie zaprosi ca wsplnot do aktywnego wczenia si w ycie naszej
parafii. W cigu roku organizujemy wiele akcji, spotka ewangelizacyjnych,
zabaw, ktre duchowo i materialnie wzbogacaj nasz parafi.
Do przygotowania i organizacji tych przedsiwzi potrzeba nam waszych rk
i dobrych serc. Dlatego gorco prosimy o zgaszanie si do poszczeglnych
dziedzin dziaalnoci w naszej parafii.
ZGOSZENIE DO KOMISJI TROSKI O KOCI

Ja _________________________________
imi i nazwisko
zgaszam si
na czonka Komisji, do pomocy w przygotowaniu
_______________________________________
Parafia Matki Boej Czstochowskiej
w Sterling Heights, MI

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 979-4472

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like