You are on page 1of 7
BursadeServiciiAvocatnet.ro RaspunsuriGratuiteinForum 10cereriastazi 513raspunsuriastazi Cereofertaservicii
BursadeServiciiAvocatnet.ro
RaspunsuriGratuiteinForum
10cereriastazi
513raspunsuriastazi
Cereofertaservicii
IntreabainForum
Vreausafiufurnizor
Vreausaraspund
Acasă
Categorie
Forum
Cautareinforum
Primapagină
Discuţiijuridice
Dreptulmuncii­contractdemuncă,demisie,salariuşialtele
Discuţie
Fisapostului
Discuţie Fisapostului Like Share 2peoplelikethis.Bethefirstofyourfriends.
Discuţie Fisapostului Like Share 2peoplelikethis.Bethefirstofyourfriends.

Like Share 2peoplelikethis.Bethefirstofyourfriends.

Du­telapagina:

1 2
1
2

offline

Du­telapagina: 1 2 alesyam Utilizator offline 2 Dataînregistrării: Sambata,6Februarie 2010,21:50

2

Dataînregistrării:

Sambata,6Februarie

2010,21:50

Datăpost:Sambata,6Februarie2010,22:08

Subiect:Fisapostului

VarogmultsamaajutaticuunmodeldefisapostuluipentruAJUTORBUCATAR,PIZZAR,

siLUCRATORBUCATARIE.Vamultumesc!!!!

Răspunde Citează
Răspunde
Citează

Datăpost:Duminica,7Februarie2010,13:32

Acestsitefolosestecookies.Navigandincontinuarevaexprimatiacordulasuprafolosirii

cookie­urilor.Detalii

X
X
Acestsitefolosestec ookies.Navigandincontinuarevaexprimatiacordulasuprafolosirii cookie­urilor. Detalii X
Acestsitefolosestec ookies.Navigandincontinuarevaexprimatiacordulasuprafolosirii cookie­urilor. Detalii X
Personal
Personal

Dataînregistrării:

Joi,27Martie2008,

20:25 Profilconsultant Cereconsultanţă
20:25
Profilconsultant
Cereconsultanţă

Denumireainstituţiei:

Denumireapostului:lucrătorbucătărie(codC.O.R.913203)

Compartimentul:bucătărie

Cerinţeleprivindocupareapostului:

­­­Studii:generale;

­­­Experienţa:nuesterelevanta;

­­­Cunoştinţeşideprinderi:

•Cunoaştereaproceselortehnologicedepreparareaalimentelor;

•Cunoaştereasortimentelordealimente;

•Rigurozitateînceeacepriveştereguliledeigienăînalimentaţiapublică;

­­­Caracteristicidepersonalitate:persoanădinamică,abilă,sociabilă,comunicativă,amabilă

şienergică;

­­­Aptitudini:

•Imaginaţie;

•Creativitate;

•Afinitatepentruartaculinară;

•Simţulordiniişicurăţeniei;

•Responsabilitate;

•Spiritdeorganizare.

­­­Atitudini:sincer,dispuslacolaborare,amabil,autoritaritate,amabil,cuunbunspiritde

organizare;

­­­Solicitărifizice:

•lucruînpicioarepeperioadelungidetimp;

•rapiditateînrealizareasarcinilor.

­­­Solicităripsihice:

•solicitareaatenţieivizuale,auditive;

•solicitareamemorieivizuale,auditive;

•rezistenţălastres;

•muncărutinieră;

•cerinţedeadoptareauneiatitutidinidecorectitudineşideamabilitatepetotparcursul

programuluideservireaclienţilor;

programuluideservireaclienţilor; Avocatnet.ro Like 234,986peoplelike Avocatnet.ro .

Avocatnet.ro

Like
Like

234,986peoplelikeAvocatnet.ro.

Avocatnet.ro Like 234,986peoplelike Avocatnet.ro . Facebooksocialplugin Documenteutile

Facebooksocialplugin

Documenteutile

(ultimele5documenteadăugate)

Consultant

Nupierdeocaziadeateînscrie

GRATUITîncatalogulconsultanţilor

Avocatnet.ro

Consultant Nupierdeocaziadeateînscrie GRATUIT încatalogulconsultanţilor Avocatnet.ro

­­­Perioadadeprobă:

­­­Relaţii:

­­­Perioadadeprobă: ­­­Relaţii: zile; UrmăreştenoutăţileAvocatNet.ro

zile;

UrmăreştenoutăţileAvocatNet.ro

 
 

Ierarhice:

    Ierarhice:

­estesubordonat:administratoruluisocietăţii,bucătarului;

­areînsubordine:­nuestecazul.

Lasămaijosadresadeemailşiteţinemla

Funcţionale:vânzătorul,personaluldedeservirealclienţilor;

curentgratuitcuanalize,ştirişiinformaţiiutile.

­­­Condiţiimaterialealemuncii:

•instrumente/echipamentelefolositoare:ladăfrigorifică,aragaz,grill,cuptorcumicrounde,

crepieră,rotisor,friteuză,cântare,vasedemăsuratcantităţile,cuţite,linguripentrugătit,

Peste100.000deoameniaualessăne

urmareascăpeemail.

spumiere,oale,etc. Email

CONDIŢIILEPOSTULUIDEMUNCÃ:

spumiere,oale,etc. Email CONDIŢIILEPOSTULUIDEMUNCÃ: 1.Program:delunipânăvineriîntreorele08.00–16.00

1.Program:delunipânăvineriîntreorele08.00–16.00

2.Naturamuncii:independentşicapartecomponentăauneiechipe

3.Deplasări:nuecazul

4.Poziţiadelucru:înpicioare.

5.Posibilitateadeaccidente:medie,încondiţiilerespectăriinormelordesecuritateînmuncă,

N.G.P.M.,N.S.P.M.62,N.S.P.M.57

6.Condiţiideosebite:nuexistă.

ATRIBUŢIILEªISARCINILEPOSTULUIDEMUNCÃ:

1.Asigurăimplementareaşimenţinereastandardelordepăstrareşidepozitareaproduselor,

semipreparatelorşipreparateloralimentarecurespectareanormelorigienico­sanitareîn vigoare.

2.Participăladeterminareanecesaruluidemateriiprimedecomandatşilarealizarea

comenzilordeaprovizionare;

3.Preiacomenziledelaclienţişiasigurăservireaacestora;

4.Debaraseazăşiasigurăcurăţeniabucătăriei;

5.Participăactivlaîntreţinereaustensilelordebucătarieşiaechipamentuluidindotare;

6.Ţinecontdeperisabilitate,termenuldegaranţie,demodulîncareurmeazăsăfiefolosite

ingredientele;

7.Faceprelucrărilepreliminaregătitului­sortează,curăţă,spală,divizeazăşimaiapoi

găteşte­fierbe,frige,coace,prăjeşte;

8.Îndeplineşteşialtesarcinicurenteatribuitedecătresuperioruldirect,înconcordanţăcu

necesităţileimediatealeunităţii.

Măînscriugratuit

RESPONSABILITÃŢILEPOSTULUIDEMUNCÃ:

1.Răspundedepăstrareaînbunecondiţiiaustensilelorşiaparaturii;

2.Răspundederespectareanormelordeigienăşisecuritateamuncii;

3.Răspundedeutilizarearesurselorexistente,exclusivîninteresulfirmei;

4.Respectăcustricteţeigienapersonală(halat,bonetă,încalţăminte)câtşiigiena

bucătăriei;

5.Utilizarearesurselorexistente,exclusivîninteresulfirmei;

6.RespectăRegulamentulInternalsocietăţii;

7.Zilnicrecolteazăprobedinmeniupecarelepăstreazăînfrigider;

8.Înfuncţiedeactivitateacurentăaunităţii,salariatulvaîndeplinioricealtesarcinidispuse

decătreconducereînlegăturăcudeservireacorespunzătoareaclienţilorunitării,înfuncţie

decompetenţelesaleprofesionale.

AUTORITATEAPOSTULUI:

1.Utilizeazămaterialeleşiaparaturăpuseladispoziţiedefirmă.

SALARIATULSEOBLIGÃ:

1.Cadedouăoripeansă­şiefectuezeanalizelemedicaleobligatoriispecificeloculuide

muncă;

2.Săparticipelacursurileprivindnoţiunilefundamentaledeigienăalimentarăşisăle

absolvecostulacestorafiindsuportatedesocietate;

3.Sănufoloseascăîninterespersonalsaupentrualţiidate,acte,banişifaptelereferitoare

laactivitateasocietăţiiasupracăroradeţineinformaţii;

4.SărespecteîntocmaiContractulcolectivdemuncăşiRegulamentuldeordineinterioară;

5.Nerespectareaprevederilordinfişapostuluiatragedupăsinesancţiuneadisciplinară,

contravenţională,civilăşipenalădupăcaz.

AtribuţiideSECURITATEAªISÃNÃTATEAMUNCIIªIASITUAŢIILORDEURGENŢÃ:

1Săîşiînsuşeascăşisărespectenormeleşiinstrucţiuniledesecuritateasănătăţiimunciişi

măsuriledeaplicareaacestora;

2Respectănormeledeprotecţiamunciişidesănătatepotrivitreglementărilorînvigoare

avândgrijăcaşiangajaţiisocietatiisăofacă;

3Sădesfăşoareactivitateaînaşafelîncâtsănuseexpunălapericoldeaccidentaresau

îmbolnăvireprofesională,atâtpersoanapropriecâtşiacolegilor;

4Săaducălacunoşţintăconducătoruluisocietăţiioricedefecţiunetehnicăsaualtăsituaţie

careconstituieunpericoldeaccidentaresauîmbolnăvireprofesională;

5Săutilizezecorectechipamenteletehnicedindotareasocietăţii.

SALARIZARE­conformcontractuluiindividualdemuncă,cearecaracterconfindenţialfaţă

deceilalţiangajaţiaisocietăţii.

Întocmităşisemnatăastăzi,

parte.

S.C

S.R.L.

Administrator:

,în2(două)exemplareoriginale,câteunulpentrufiecare

Amluatlacunoşţintă,sîntdeacordşimăobligsărespectceledemaisus,

SEMNÃTURA:

Răspunde Citează
Răspunde
Citează

offline

SEMNÃTURA: Răspunde Citează alesyam Utilizator offline 2 Dataînregistrării: Sambata,6Februarie 2010,21:50

2

Dataînregistrării:

Sambata,6Februarie

2010,21:50

offline

[Explicaţiipopularitate] RoxanaTirsin Utilizator offline ­ Dataînregistrării: Marti,13Aprilie2010, 20:35

­

Dataînregistrării:

Marti,13Aprilie2010,

20:35

online

[Explicaţiipopularitate] freeelis Consilierjuridic online 28 1 9. 65 Dataînregistrării: Miercuri,23Iulie2003, 00:00

28

1

9.65

Dataînregistrării:

Miercuri,23Iulie2003,

00:00 Profilconsultant Cereconsultanţă
00:00
Profilconsultant
Cereconsultanţă

Datăpost:Marti,16Februarie2010,17:44

Multumescdinsuflet!!!

Răspunde Citează
Răspunde
Citează

Datăpost:Marti,13Aprilie2010,20:39

varogimidatisimiefisapostuluiptvanzatoareintr­unmagazindehaine?amnevoiept

facultate

Răspunde Citează
Răspunde
Citează

Datăpost:Miercuri,14Aprilie2010,06:57

Exceptiofirmatvimlegisincasibusnonexceptis

FISADEPOST­VANZATOR

1.Denumireacompartimentului:

COMPARTIMENTULDESFACERE

2.Denumireapostului:

VANZATOR

3.Numelesiprenumelesalariatului:

NUMESIPRENUMESALARIAT

4.Sesubordoneaza:

Sefserviciumarketing;

5.Numelesefuluiierarhic:

NUMESIPRENUMESEFIERARHIC

6.Subordoneaza:

Numaidacaestecazul

7.Dreptdesemnatura:

Intern:

Extern:

8.Relatiifunctionale:

­dacaestecazul

9.Pregatireasiexperienta:

Studii:

­absolventaluneiformedeinvatamandliceale;

Aptitudini:

­inteligenta(gandirelogica,memorie);

­corectitudine,seriozitate,atitudineprincipialainrelatiilecuoamenii;

Atitudini:

­sincer,dispuslacolaborare

10.Autoritatesilibertateorganizatorica:

Dacaestecazul

11.Responsabilitatisisarcini:

Principaleleactivitati:

a.Receptioneazamarfurileconformfacturilorsisesizeazainscrisneregulileconstatate.

b.Pregatestemarfurilepentruexpediereacatreclient

c.Aranjeazaproduseleperafturi,faradeteriorareaacestora.

d.Marcheazacupreturiproduseledinmagazin,conformcatalogului.

e.Confirmacantitativcomandaclientuluipentrufacturare.

f.Verificaperiodicstocuriledinmagazin

g.Conoastetoateproduselesiutilitateaacestora,fiindinstaresainformezeclientuldespre

toateprodusele.

h.Impachetezaproduselepecarelevindeclientilor.

i.Manipuleazamarfa.

j.Prezintaofertafirmeilapotentialiiclienti

k.Vindeproduselefirmeiatâtlaclientiiexistenticâtsilaposibilinoiclienti.

l.Elibereazatuturorclientilorbonuridecasa.

m.Propuneclientilorexistentinoicomenzi.

RESPONSABILITATILEPOSTULUIDEMUNCA

a.Inraportcualtepersoane

­Coopereazacumanagerul,administratorul,

­Onestitatesiconfidentialitateinraportcupersoaneledininteriorsiexteriorcucareestein

contact

­Raspundelasolicitarilesuperiorilor.

b.Inraportcuaparaturasimaterialeleutilizate

­Utilizeazacuresponsabilitatematerialelesiaparaturadindotare

­Anuntareaeventualelordefectiuniaparute

c.Inraportcusarciniledemunca

­Raspundedebunarelationarecuclientiiexistenti

­Raspundedementinereauneibuneevidenteaincasarilor

d.Inraportcusecuritateamuncii

­Respectareanormelordesecuritateinmunca

­RespectareaprevederilorRegulamentuluideOrdineInterioarasiInstructiunilepropriide

securiteteamuncii.

e.Alteresponsabilitati

­Respectareaprogramuluidelucru

12.Sanctiunipentrunerespectareafiseipostuluisauaanexeloracestora:

Răspunde Citează
Răspunde
Citează

offline

Răspunde Citează kitty24 Utilizator offline 4 Datăpost:Joi,7Aprilie2011,09:01

4

Datăpost:Joi,7Aprilie2011,09:01

Varogfrumosdacamaputetiajutasipeminecu2fisedepostpentru"ingineragronom"si

"seffermavegetala",vamultumescfoartemult,lecauturgent.

Ozibuna.

Dataînregistrării:

Sambata,14Martie

2009,16:26

offline

[Explicaţiipopularitate] ginutz_a Utilizator offline 10 Dataînregistrării: Joi,22Aprilie2010, 14:32

10

Dataînregistrării:

Joi,22Aprilie2010,

14:32

Răspunde Citează
Răspunde
Citează

Datăpost:Joi,7Aprilie2011,14:29

dacasepoatesiaveti,amsieunevoiedefisapostuluipentrudirectorvanzari.

Multumesc

Răspunde Citează
Răspunde
Citează

Datăpost:Joi,7Aprilie2011,14:47

online

online
 

Exceptiofirmatvimlegisincasibusnonexceptis

9.65

ginutz_aascris:

28

1

 

dacasepoatesiaveti,amsieunevoiedefisapostuluipentrudirector

vanzari.

Dataînregistrării:

 

Multumesc

Miercuri,23Iulie2003,

00:00

Profilconsultant Cereconsultanţă
Profilconsultant
Cereconsultanţă

UitatiunmodeldeFisapostuluiDirectorVanzari

1.Numelesiprenumele:

2.Denumireapostului:DIRECTORVANZARI

Relatiiierarhice:

­areînsubordine:totiangajatiifirmei.

Rezumatulpostului:

promovareaimaginiiorganizatiei;studiulpieteisialconcurentei; atragereadenoi segmentedepiatasisemnareadecontracte.

3.Atributii:

•Identificasicontacteazapotentialiclientiinvederearemiteriiofertei,negocierii,incheieriisi

executariicontractelor;

•Negociaza,incheiesiasiguraexecutareacontractelor;

•informareaclientilorsiapotentialilorclientidespreactivitateaorganizatiei,directsauprin

intermediulmass­mediei(stiri,comunicate,interviuri);

•analizaconcurenteisiidentificareapunctelortarisiapunctelorslabealeproduselor

acestora;

•efectuareastudiilordepiatainvedereaidentificariimoduluidestructurareapietei:clienti

actuali,clientipotentiali;

•intocmireaplanuluidepublicitatealorganizatiei(mediidedifuzare,temporizare,obiective);

•analizaofertelorproddematpublicitaresiidentificareacelormaiavantajoaseformede

promovare(atatdinperspectivaimpactuluiasuprapietei,catsidinperspectivapreturilor);

4.Conditiidemunca:

•mediudelucrustresant;

•atatmuncadebirou,catsimuncadeteren;

•atatmuncaindividuala,catsimuncainechipa;

•deplasaripedistantescurte,mediisaulungi(studiidepiata,semnaridecontracte,lansari

deproduse,etc.).

5.Cerintepentruexercitare:

1.Cerintemedicale:

1.1.rezistentalaobosealasisolicitariefectivesiintelectuale;

1.2.acuitateauditivanormala;

1.3.vorbirenormala.

6.Cerintepsihologice:

2.1.inteligentapestenivelulmediu(capacitatedeanalizasisinteza,memoriedezvolatata,

judecatarapida,capacitatededeductielogica);

2.2.usurintainexprimareaideilor,deprindereadeavorbiinpublic;

2.3.creativitate;

2.4.asumarearesponsabilitatilor;

2.5.rezistentalasarcinirepetitive;

2.6.capacitatederelationareinterumana,capacitateadeadaptareladiversemediiculturale;

2.7.adaptarelasarcinidelucruschimbatoare;

2.8.echilibruemotional;

2.9.abilitatidevanzarisiabilitateadeasefaceplacut(aspectulfizicplacutconstituieun

avantaj).

7.Activitatifizice:

3.1.lucrulinpozitiesezandaperioadeindelungate;

3.2.vorbire;

3.3.ascultare;

3.4.diferentiereaculorilor;

3.5.folosireamainilor;

3.6.folosireadegetelor;

3.7.comutaresiconcentrareaprivirii.

8.Deprinderitransferabile:

5.1.acordaresitransmiteredeinformatii;

5.2.asiguraredeconsultantaindomeniulmarketingului;

5.3.culegere,clasificaresiinterpretareainformatiilor;

5.4.planificaresiorganizareaoperatiilorsiactivitatilor;

5.5.pregatiredematerialesirapoarte;

5.6.deprindereadealucrainechipa;

5.7.deprinderidecercetaresiinvestigare.

9.Aptitudinisideprinderinecesare:

­Aptitudinegeneralădeînvăţare;

­Aptitudinidecomunicare;

­Aptitudinidecalcul;

­Aptitudineadealucracudocumente;

­Planificareşiorganizareaoperaţiilorşiactivităţilor;

­Abilităţidenegociere;

­Acordareşitransmiteredeinformaţii;

­Creativitatesispiritdeinitiativa;

­Abilitatidemedieresinegociere;

10.Cerintepentruexercitare:

­Studiisuperioaredespecialitate;

­Inteligenţădenivelsuperior;

­Spiritorganizatoric;

­Echilibruemoţional;

­Capacitatedeaevaluaşialuadecizii;

­Capacitatedealucracuoamenii;

­Rezistenţămarelastres;

­Uşurinţă,claritateşicoerenţăînexprimare;

­Punctualitate;

­CunostintedeoperarePC;

­PermisdeconducerecategoriaB;

11.Caracteristicidepersonalitate:gândirestrategică,spontaneitate,spiritpractic,

informarea,ajutorareaşidezvoltareaaltora,sociabilitate,tact,amabilitate,conducereaşi

controluloamenilor,ambiţie,încredereînsine,activism,energie,fluenţăverbală.

Răspunde Citează Du­telapagina: 1 2
Răspunde
Citează
Du­telapagina:
1
2
Răspunde Citează Du­telapagina: 1 2 Like Share 2peoplelikethis.Bethefirstofyourfriends.
Răspunde Citează Du­telapagina: 1 2 Like Share 2peoplelikethis.Bethefirstofyourfriends.

Like Share 2peoplelikethis.Bethefirstofyourfriends.

Discuţie

Fisapostului

Acestsubiectestemoderatdecătre

StatisticiForum

Acumonline

Mesajeastăzi:513

Utilizatori(51)

Totalsubiecte:443407

Totalmesaje:2237275

 

Consultanţi(8)

 

Moderatori(5)

Administratori(0)

­

Astăziîşisărbătorescziuadenaştere

Astăziîşisărbătorescziuadenaştere

Copyright©2001­2015InteligoMediaSA

liliadam DespreNoi I Publicitate I Termenisiconditii I Confidentialitate Copyright©2001­2015InteligoMediaSA