You are on page 1of 92

Doreen Virtue

KAKO UTI SVOJE ANELE

P revela s engleskoga Mirjana ani


Naslov izvornika Doreen Virtue - How to Hear Your Angels
Copyright Doreen Virtue, 2007

Uvod
Kratka biljeka o knjizi
Izvorno sam veliki dio materijala iz ove knjige napisala za Poruke vaih
anela. Taj je rad bio usmjeren na kanalizirane poruke iz aneoskoga svijeta,
dok su smjernice navedene u sljedeim poglavljima bile gotovo zametnute
negdje u zapeku. Meutim, oduvijek sam eljela da one budu dio posebne
knjige.
P odaci iz ove knjige nuno su tivo za polaznike moje kole za terapeute
aneoske terapije, kao dio preddiplomskoga gradiva, te saimaju veinu procesa
kroz koje prolazimo na mojim teajevima, kao i na jednodnevnim radionicama.
Imam sasvim jasnu viziju budunosti svijeta, i ona je vrlo pozitivna jer
vidim kako ljudi slijede smjernice svojih anela postajui ispunjeni mirom,
sreom i zdravljem. Kao biva psihoterapeutkinja, nauila sam kako je razgovor s
naim anelima uvarima najbri put k stjecanju unutarnjeg mira i zadovoljstva.
Njihove iscjeliteljske sposobnosti premauju sve terapeutske metode koje je
osmislio ovjek i s kojima sam se susretala tijekom studija i klinike prakse.
Moje molitve usmjerene su na to da svatko pronae vremena i poslua svoje
anele.
Od 1995. godine redovito odravam radionice diljem svijeta o sluanju
aneoskih poruka, povezivanju i ozdravljenju uz njihovu pomo. Ova knjiga
proizlazi iz iskustava steenih pouavanjem ljudi razliitog podrijetla i dobi.
Otkrila sam da svatko od nas ima sposobnost uti anele ako istinski vjeruje i
odbaci sumnje. Ako upotrijebite metode koje navodim, i sami ete u tome uspjeti.
Uz vas sam duhom, na svakom koraku puta!
S ljubavlju i aneoskim blagoslovom,
Doreen Virtue

1. poglavlje
Tko su zapravo aneli
Rije aneo znai vjesnik , glasnik . Aneo navjeuje, prenosi
poruke boanskog uma naega Stvoritelja. Oni su nam dar od Boga, poslani kako
bi nas podsjetili na nau boansku prirodu, poticali na ljubav i dobrotu,
otkrivanje i bruenje naeg dara za poboljanje svijeta u kojem ivimo, te kako
bi nas titili od nevolja dok ne doe vrijeme da napustimo ovaj svijet. Oni nas
takoer usmjeravaju kroz podruja meuljudskih odnosa, zdravlja, karijere, pa
ak i financija.
Aneli su s vama kako bi provodili Boji plan sveopeg sklada. P omau
umiriti vas, jer jedna spokojna osoba vodi do svijeta punog smirenih ljudi, to je
jednako miru u svijetu. Upravo vam zato aneli po svaku cijenu ele pomoi ne
bi li vam pokazali put k spokoju. Nemojte misliti da ih pritom gnjavite ili
ometate molei ih za sitne usluge. Oni znaju da i najmanja smetnja esto
pridonosi stresu, pa im je veliko zadovoljstvo pripomoi u bilo emu to vam
stoji na putu.
P remda je tono da sazrijevamo kroz izazove, aneli takoer smatraju da nas
unutarnji mir dovodi do jo veeg sazrijevanja. Kroz smirenost, na rad i
kreativnost su uinkovitiji, naa tijela zdravo funkcioniraju, a nai odnosi
napreduju i cvjetaju, te postajemo blistavi primjeri Boje ljubavi.
S vremena na vrijeme primim pismo u kojem me se optuuje zato to tujem
anele jer bismo trebali tovati samo Boga.
Uvijek odgovorim jednako: s ljubavlju. Svatko od nas grijei
pretpostavljajui neto o nekome, ne provjerivi pritom injenice. Tko god je
itao neku od mojih knjiga, presluao moje audioprograme ili bio na nekoj od
mojih radionica, zna da uvijek istiem kako sva slava pripada Bogu. Aneli

zasigurno ne ele biti predmet oboavanja, a ja nikad i ne sugeriram da bismo to


trebali initi.
Bog je svugdje oko nas. Boansko je u vama, u meni i nedvojbeno u svim
anelima. P ojedini moji sluatelji, koji se teko nose s vjerskom zajednicom,
takvo to ne ele ni uti. Moda je meu njima ena koju je u djetinjstvu
zlostavljao otac, pa odbacuje sve oinske figure, ak i Boga. (Bog je, dakako,
androgena sila koja je naa duhovna Majka i Otac, iako osobno rabim imenice
mukog roda kako bih izbjegla nespretne on/ona konstrukcije.) Ili, moda je neki
pripadnik vjerske zajednice nekome uinio zlo, pa prua otpor prema svemu to
podsjea na vjeru, ak i prema svojim duhovnim vodiima i anelima. A moda je
nekome pojam boanskog naprosto nelogian pa odbija razmiljati o bilo emu
povezanom s duhovnou. Moda netko osjea grizoduje zbog svoga naina
ivota i duboko u sebi strahuje da bi ga Bog mogao kazniti pa eli blokirati
svijest o vioj sili.
Ili, moda se netko boji da e ga Bog pokuati kontrolirati i natjerati na
ivot lien zabave.
Ljudi me znaju pitati je li u redu obraati se izravno Bogu ili anelima ili je
rije o bogohuljenju. Uvijek savjetujem da valja slijediti vlastita uvjerenja.
Meutim, ako Bog, uzali majstori i aneli uistinu postoje, zato bi bilo
pogreno obratiti im se? Ne prihvaamo li time dar kojim nas nebesa darivaju?
To ne znai da se pritom udruujete sa svojim anelima u nekoj vrsti
pobunjenike zavjere. Aneli, ba kao i vae vie jastvo, nikad nee prkositi
Bojoj volji, pa tako i ne postoji mogunost da biste mogli pogrijeiti.
Aneli su svjesni vae none more , ba kao i istinitosti boanske
ljubavi. Bog, pun apsolutne ljubavi, ima svijest jedino o ljubavi. Stvoritelj
prepoznaje kad naa svijest nije otvorena prema Njemu, kao to prepoznaje da
sanjate straan san, ali ne zna njegov sadraj, jer to bi znailo da Bog nije
apsolutna ljubav.
Aneli su most izmeu istine i munih iluzija o problemima. Oni vam mogu
pomoi da se probudite iz te none more, vratite se u budno stanje zdravlja, sree,
mira i napretka. Oni djeluju u sprezi s vaim viim jastvom i duom s kojom ste
duhovno sjedinjeni, poput Isusa, Mojsija, Kuan Yin, Svetog Duha, Bude,

Yoganande ili bilo koga drugog. Aneli ne osuuju vaa uvjerenja, nego
zapravo djeluju unutar vaih trenutanih misli kao medij pomou kojeg e
doprijeti do vas.
Knjiga Teaj uda1 kae da nam Bog ne pomae u tekim vremenima jer on
ne uoava potrebu (vidi samo ljubav i savrenstvo, a ne iluziju nedostatka ili
problema). Bog, meutim, ne alje pomagae kad mislimo da smo u nevolji. P ritom
nas ne ignorira; rije je zapravo o boanskom nainu kojim nam pomae da
shvatimo kako je sve ve rijeeno u istini. No, za sluaj da uporno zatvaramo oi
pred tom injenicom, Bog je stvorio anele da nam pomognu pronai put iz none
more koju smo sami stvorili. (1 A Course ofMiracles, Helen Schucman i William
Hietford. 1965. godine profesorica psihologije na sveuilitu Columbia, Helen
Schucman , primila je od unutarnjeg glasa, koji joj se identificirao kao Isus Krist
od Nazareta, jednoznaan i jasan poziv na diktat, iz ega je nastalo ovo djelo.
Njezino zapisivanje Teaja poelo je rijeima: Ovo je Teaj uda, molim te
naini zabiljeke. )
Aneli su mi rekli kako ih zapravo ne bismo ni trebali da smo cijelo vrijeme
ostali potpuno svjesni prisutnosti ljubavi. Budui da neprestano plivamo
izmeu razliitih stupnjeva straha i ljubavi, Bog nam alje nebesku pomo kako
bi nam pomogao pronai put.
Kad doe vrijeme za odlazak
Tijekom rada kao vidovnjakinja i medij koji komunicira s umrlima, te kao
istraiteljica koja je svjedoila stotinama sluajeva iskustava bliskih smrti,
uvjerila sam se u to da ne moemo umrijeti osim ako nije dolo vrijeme za to.
Moemo napraviti nered u svojim ivotima i tijelima, i moemo se nai na rubu,
ali ako nije doao red na nas, smrt nam nee pokucati na vrata.
Svatko od nas stvara temeljni ivotni plan koji prethodi inkarnaciji. On
podrazumijeva oblik i svrhu naeg ivljenja (hoemo li biti knjievnik,
iscjelitelj, glazbenik, uitelj i slino), te ocrtava neke od temeljnih iskustava i
odnosa s kojima emo se susretati.
Meutim, ovdje nije rije ni o kakvom fatalistikom konceptu. Svatko od
nas odabrao je svoja iskustva prije negoli je doao na svijet naa slobodna
volja u potpunosti je angairana. Uostalom, ne planiramo cijeli svoj ivot

unaprijed bilo bi to dosadno! Umjesto toga, kreiramo samo glavna raskrija i


ope teme, primjerice osobne lekcije koje emo nauiti tijekom svoje inkarnacije
(poput strpljenja ili suosjeanja).
Svatko od nas dva, tri ili vie puta doe u ivotnu fazu kad naputa fiziku
razinu i vraa se nebeskom domu primjerice, u 18., 47. i 89. godini ivota. Kad
navrite svaku od tih godina, naii ete na raskrije (poput nesree, bolesti ili
suicidalnih misli) kad ete moi odabrati odlazak na Nebo ili ostanak na Zemlji.
Veina nas odabere dulji ivot kako bismo jo neko vrijeme ostali sa svojim
zemaljskim obiteljima. Ali neki od nas planiraju raniji odlazak i vrate se
nebeskom domu prije negoli tijela dosegnu potpunu starost. P remda su bili
fiziki mladi, njihove su due bile starije od moje ili vae kad su naputale
ovozemaljski svijet.
Vaa unutarnja mudrost prepoznaje razliita razdoblja toga kad je
predodreeno da odete i sami ih moete otkriti ako jednostavno upitate svoje
vie jastvo: Koliko u imati godina kad napustim svoje tijelo? Veina e
automatski uti (svojim unutarnjim sluhom) tri razliite godine. Nekima e se
ukazati brojevi, dok drugi uope nee primiti poruku, najee jer podsvjesno ne
ele znati odgovor.
Neki e samo uti godinu koja je ba tu pred vratima, i nita vie, to moe
znaiti da im je vrijeme gotovo isteklo, ili da im je ego toliko neobuzdan da ih
pokuava preplaiti, jer ego u konanici i djeluje kroz strah. U devedeset i devet
posto sluajeva dobit ete poruku za poznije godine, ali strah vas sprjeava da
ujete te brojke. Oputanje, vjebe disanja i meditacija mogu pomoi pri
dobivanju tonih odgovora.
Skrbnici koji nam pomau ucrtati plan zapravo su bia koja e ostati uz nas
kao nai aneli uvari i duhovni vodii. Svatko od nas ima najmanje dva anela
uvara od poetka do kraja ivota; svatko ima i barem jednog duhovnog vodia,
a obino i vie njih. Aneli uvari su bia koja se nisu inkarnirala kao ljudi
(osim ako nisu inkarnirani aneli, to je tema koja izlazi izvan okvira ove knjige,
ali je obraena u mojim knjigama Kraljevstvo zemaljskih anela i Zemaljski
aneli). Duhovni vodii mahom su vae voljene bliske osobe koje su preminule.
U djetinjstvu, to su najee lanovi obitelji koji su umrli prije vaeg roenja.

Oni nam pomau da ostanemo na pravom kolosijeku pri ispunjenju nae


svrhe i svladavanju osobnih lekcija. Osim toga, pomau nam da ne napravimo
nered u svojim ivotima i tijelima. Interveniraju, ne trebajui pritom nae
doputenje, ako nam prijeti smrt prije nego to nam je vrijeme umrijeti. Kad
doemo do jednog od ivotnih raskrija, kad imamo mogunost odabira, aneli i
vodii pomau nam pri donoenju odluke. Obino, ako jo nismo ispunili svoju
svrhu i nauili svoje lekcije, a osobito ako imamo bliske i voljene osobe s
kojima ivimo, odabrat emo ostanak na ovom svijetu dok ne doe vrijeme za
sljedee raskrije.
Iz prve sam ruke spoznala kako nam aneli mogu pomoi samo onoliko
koliko im dopustimo. Godine 1995., jasan i glasan muki aneoski glas
upozorio me je da e mi netko ukrasti kabriolet ako mu ne spustim krov. Zbog
brojnih razloga nisam posluala savjet pa sam samo sat vremena poslije doivjela
oruanu otmicu automobila. U tom trenutku aneo mi je kazao da poviem iz sveg
glasa. Taj sam ga put posluala pa su moji povici privukli pozornost ljudi koji
su me nakon toga spasili.
U objema prilikama kad su mi aneli pokuali pomoi, mogla sam odabrati
hou li ih posluati ili ignorirati. Da sam zanemarila drugo upozorenje Vii
iz sveg glasa ne znam bih li danas jo bila iva. Ali znam da su aneli uinili
sve ne bi li se umijeali i sprijeili moju smrt. Vidjela sam ovu istu vrstu slobode
izbora u svakome s kim sam razgovarala, kako s onima koji su izbjegli smrt, tako i
s onima koji su joj podlegli, a zatim komunicirali sa mnom s onoga svijeta.
Aneli uvari
Kako sam ve spomenula, aneli uvari dodijeljeni su vam za cijeli ivot.
Ipak, oni nikad nisu ivjeli kao ljudska bia na zemlji, osim ako nisu bili
inkarnirani aneli (oni koji su uzeli ljudsko oblije, bilo tek nakratko ili za
cijeli ivot).
Bez obzira na vjeru, karakter ili nain ivota, svatko od nas ima barem dva
anela uvara, a sluamo li ih svi, sasvim je drugo pitanje. Jedan od njih je
ekstrovertirani uporni aneo koji vas tjera na donoenje odluka u skladu s
vaim najviim jastvom. On (ona) poznaje vae talente i potencijal i ohrabruje
vas da zablistate u svakom pogledu. (Uskoro u se pozabaviti pitanjem spola

anela.)
Drugi je aneo uvar tii to se tie glasnoe i energije. Tjei vas kad ste
tuni, osamljeni ili razoarani. Uzima vas pod okrilje kad ne dobijete eljeni
posao ili dom, i smiruje vas kad vam propadne neki dogovor.
Mogue je imati vie od dva anela uvara zapravo, veina ljudi koje sam
susrela ima mnotvo anela oko sebe. Moji primjeri, meutim, dolaze od
pojedinaca koji su pohaali moje radionice, ali, openito govorei, oni koji
priznaju postojanje anela, vie ih i privlae. P ritom ne mislim da su aneli
pristrani u korist svojih oboavatelja, nego drim da su oni koji su skloni
anelima, skloniji i traenju dodatne pomoi. Ti zahtjevi bez iznimke bivaju
ispunjeni, bez obzira na to tko ih zatraio.
Nai aneli imaju spolne energije zbog kojih izgledaju i ponaaju se kao
mukarci ili ene. No svatko od nas ima svoje boanske pratitelje u razliitom
omjeru mukog i enskog roda. P a tako moete imati tri muka i jednu ensku
druicu, dok vaa sestra, pak, moe imati dvije pratilje.
Svi aneli uistinu imaju krila i boansku pojavu slinu onoj s renesansnih
platna reproduciranih na prigodnim estitkama ili u vjerskoj umjetnosti. Iz
iskustva znam da im ta krila ne slue za kretanje jer jo nikad nisam vidjela
anela kako njima zamahuje. Vidjela sam kako bi nekoga zakrilio ne bi li ga
utjeio, i to je zapravo jedina svrha njihovih krila.
Jednom su mi aneli rekli da svoja krila imaju zahvaljujui upravo naim,
zapadnjakim, oekivanjima: P rvi slikari anela pogreno su mislili da su
svjetlosne aure zapravo krila pa su nas takvima prikazali na svojim slikama. Zato
vam se takvi i prikazujemo kako biste znali da smo to mi, vai aneli.
Zanimljivo je da aneli uvari koji okruuju ljude istonjakih religija,
poput onih koji prakticiraju budizam i hinduizam, najee nemaju krila. Njihovi
su aneli srodnici bodisatvi (prosvijetljena uzala bia), te imaju iste uloge kao i
zapadnjaki aneli uvari: voljeti, tititi i pokazivati pravi put onome kome su
dodijeljeni. Jedina su iznimka istonjaci eklektinog ili new age podrijetla. Ti su
pojedinci, meutim, okrueni irokom skupinom duhovnih pomagaa i obino e
mi takvi rei: Zazivao sam sve na Nebesima da se okupe i pomognu mi!
Arkaneli

Arkaneli nadgledaju anele uvare i obino su vei, snaniji i moniji.


Ovisno o vaem sustavu vjerovanja, postoje etiri, sedam ili bezbroj arkanela.
Uskoro emo se susresti s cijelim nizom drugih arkanela, to e biti gotovo kao
otkrivanje novih planeta ili sunevih sustava.
Arkaneli ne pripadaju nijednoj religiji i pomoi e svakome, bez obzira na
vjersko ili nevjersko podrijetlo. Imaju sposobnost biti sa svakim od nas,
pojedinano i istodobno, jer oni su izvan prostora i vremenskih ogranienja.
Zamislite samo kakav bi vam ivot bio da moete biti na toliko razliitih mjesta u
isto vrijeme! E pa, aneli kau da mi ljudi ne moemo iskusiti bilokalnost jer smo
uvjereni u to da ne moemo biti na vie mjesta odjednom. Ubrzo emo, tvrde,
nauiti kako odbaciti to ogranienje.
To istiem jer su neki ljudi zabrinuti da e, primjerice, arkanela Mihaela
odvratiti od vanijeg zadatka ako ga zazovu, to je izvrstan primjer ljudskog
poimanja ogranienja! Arkaneli i uzali majstori mogu biti sa svakim tko poeli
njihovu pomo, te pritom imaju potpuno jedinstveno iskustvo sa svakim
pojedinim ljudskim biem. Stoga moete u mislima zazvati arkanele da vam
pomognu, i to ne nuno formalnom molitvom.
Toan broj arkanela ovisi o vaem sustavu vjerovanja ili vrsti duhovnog
tiva koje prouavate. Biblija, Kuran, Levitski zakonik, Kabala, Trea knjiga
Henokova i P seudo-Dionizijevi spisi redom navode i opisuju razliit broj
arkanela.
Dovoljno je stoga rei da postoje brojni arkaneli, iako u svojim knjigama i
na radionicama osobno najee istiem Mihaela, Rafaela, Uriela i Gabrijela. U
posljednje me vrijeme, meutim, ostali arkaneli nagovaraju da i njih angairam u
svojemu ivotu i radu, stoga slijedi nekoliko dodatnih opisa arkanela i naina
na koje biste mogli suraivati s njima. Razliite rodne oznake proizlaze iz
osobnih meuodnosa s navedenim arkanelima. Imajui na umu da su aneli i
arkaneli bestjelesna bia, njihova se rodna oznaka odnosi na energiju njihovih
osobnosti. P rimjerice, izraena zatitnika osobina arkanela Mihaela vrlo je
muka, dok je Jofielina usmjerenost prema ljepoti izrazito enska.
Arkaneo Ariel njezino ime znai Boji lav ili lavica . Ariel
je poznata kao arkaneo zemlje jer neumorno radi za dobrobit

planeta. Nadgleda carstvo prirode i pomae ozdravljenju ivotinja,


osobito onih vrsta koje ne pripadaju domaim ivotinjama. Zazovite
Ariel kako biste se bolje upoznali s vilama, pomogli u pitanjima
zatite okolia, ili izlijeili ozlijeenu ivotinju.
Arkaneo Azrael ime mu znai komu Bog pomae . Azrael se
katkad naziva i anelom smrti jer obilazi ljude u trenutku njihova
tjelesnog naputanja zemaljskog svijeta i prati ih na onaj svijet.
P omae tek prelim duama da se osjeaju ugodno i voljeno. Ovaj
arkaneo pomae sveenicima svih religija i duhovnim uiteljima.
P ozovite Azraela za svoje voljene na samrti, te kako bi vam pomogao
pri formalnoj ili neformalnoj duhovnoj slubi.
Arkaneo amuel ime mu znai onaj koji vidi Boga . P omae
nam odrediti ono bitno u ivotu. Obratite mu se kako biste pronali
novog ljubavnog partnera, nove prijatelje, posao ili bilo to
izgubljeno. Jednom kad se nova situacija uspostavi, pomoi e vam
kako bi se ona odrala i dalje razvijala. Zato ga zamolite ako vam je
potrebna pomo u rjeavanju bilo kakvog nesporazuma u privatnom ili
poslovnom odnosu.
Arkaneo Gabrijel ime mu znai Bog je moja snaga . Na
ranim renesansnim platnima Gabrijel je prikazan kao enski arkaneo,
iako se u kasnijim tekstovima spominje u mukom rodu (moda zbog
velikih redigiranja spisa tijekom Nicejskog sabora). To je aneo
glasnik koji pomae svim ovozemaljskim glasnicima, kao to su
pisci, uitelji i novinari. P ozovite Gabrijela kako biste svladali strah
pri svakom pokuaju koji ukljuuje komunikaciju ili bilo koji aspekt
zaea, posvajanja djece, trudnoe i najranijeg djetinjstva.
Arkaneo Haniel ime mu znai milost Boja . P ozovite ovog
anela kad god u ivotu poelite malo milosti i svega to milost prati
(mir, spokoj, uitak druenja s prijateljima, ljepotu, sklad i slino).
Moete uz to zatraiti i pomo prije odreenog dogaaja, kad poelite
biti utjelovljenje ljupkosti, poput neke vane prezentacije, razgovora
za posao ili prigodom prvog ljubavnog sastanka.

Arkaneo Jeremiel ime mu znai oprost Boji . On nas


nadahnjuje i potie na to da se posvetimo duhovnim aspektima slube.
Uz to je angairan u procesu dosezanja boanske mudrosti. Jeremiela
pozovite ako osjeate duhovni zastoj , ili kako biste obnovili
zanos na duhovnom putu ili u Bojoj misiji. Jeremiel prua utjehu
tijekom emocionalnog ozdravljenja i pomo u pitanjima oprosta.
Arkaneo Jofiel ime joj znai ljepota Boja ili slava
Boja . Ona je aneo zatitnik umjetnika i pomae nam uvidjeti i
ouvati ljepotu u ivotima. Svakako pozovite Jofiel prije svakog
umjetnikog projekta. Budui da je Jofiel zaduena za ljepotu planeta,
moete je zamoliti za pomo i pri ouvanju od zagaenja. Obiavam
rei da je Jofiel i feng shui aneo jer moe pomoi srediti zbrku u
vaem uredu, domu, pa ak i ivotu openito.
Arkaneo Metatron ime mu znai prisutnost Boja . Smatra se najmlaim i
najviim arkanelom, te jednim od dvojice arkanela koji su jednom koraali
zemljom kao ljudi (poput proroka Henoka). Metatron pomae Djevici Mariji u
radu s djecom, ivom i preminulom. Pozovite ga za bilo kakvu pomo koja vam
je potrebna u vezi s djecom. Njegova intervencija obino znai pomo mladima
da osvijeste i razumiju svoju duhovnost. Takoer pomae kristalnoj i indigo-djeci
da odre budnost svojih talenata i da ih usklade sa kolskim, obiteljskim i drugim
aspektima ivota.
Arkaneo Mihael (Mihovil) ije ime znai onaj tko je kao Bog ili koji slii
Bogu , arkaneo je koji Zemlju i njezine stanovnike oslobaa uinaka straha. On
je zatitnik policije, i sve nas ohrabruje i potie da slijedimo svoju istinu i
ispunjavamo boansku misiju. Pozovite Mihaela ako ste nesigurni ili strahujete za
svoju osobnu sigurnost, duhovnu svrhu, ili zbog nunih ivotnih promjena. Moete
ga zamoliti i za pomo pri uklanjanju kakvog mehanikog ili elektrinog kvara.
Povrh svega, Mihael vam moe pomoi da se prisjetite svrhe svog ivljenja, a
zatim vas ohrabriti da slijedite taj put.

Arkaneo Raguil ime mu znai prijatelj Boga . Obino ga


nazivaju aneo pravde i pravednosti i zatitnik je slabijih.
Zamolite ga za pomo kad god osjetite da ste svladani ili
izmanipulirani. Raguil e vam pokazati kako postii uravnoteenu

snagu i pravednost unutar osobnih i drutvenih struktura odnosa. Isto


tako, pozovite Raguila u ime druge osobe koja trpi nepravdu. Raguil
e vam, osim toga, pomoi da postignete sklad u svim odnosima.
Arkaneo Rafael ije ime znai Bog iscjeljuje , zaduen je za
tjelesna ozdravljenja. P omae svima iji je ivot posveen zdravlju i
opoj dobrobiti, pa ak i onima koji moda trenutano nisu aktivni na
tom podruju. P ozovite Rafaela u pomo za sve vrste ozljeda i bolesti
od kojih patite vi sami ili netko drugi (ukljuujui i ivotinje).
Zamolite ga za pomo pri zdravstvenom radu, ukljuujui obrazovanje
ili pokretanje privatne lijenike prakse. Uza sve, arkaneo Rafael
pomae onima koji putuju, stoga ga zamolite za ugodno i sigurno
putovanje.
Arkaneo Raziel njegovo ime znai tajna od Boga . Za njega
se kae da je u neposrednoj blizini Boga, pa uje sve boanske
razgovore o univerzalnim tajnama i misterijima. Zapisao je te tajne u
dokument koji je predao Adamu, a koji je nakon toga zavrio u rukama
proroka Henoka i Samuela. P ozovite Raziela kad god poelite
razumjeti kakvu ezoterinu materiju (ukljuujui i snove), ili pri
bavljenju alkemijom ili otkriima.
Arkaneo Sandalfon ije ime znai brat , neko je, poput
Metatrona, bio ovjek, prorok Elizej koji je uzaao u red arkanela.
Sandalfon je zatitnik glazbe i molitve. P omae arkanelu Mihaelu da
glazbom odagna strah i njegove posljedice. P ustite neku umirujuu
glazbu i pozovite ga da razmrsi klupko duhovne smetenosti.
Arkaneo Uriel njegovo ime znai svjetlo Boje . To nebesko stvorenje
obasipa svjetlou neprilike u kojima se naemo, pospjeujui nau sposobnost
rjeavanja problema. Pozovite Uriela kad god se zateknete u nezgodnoj situaciji,
kada valja promisliti i pronai odgovore. Uriel takoer pomae studentima i
svima koji trebaju neku vrstu intelektualne pomoi.
Arkaneo Zadkiel ije ime znai pravednost Boja , dugo se vremena
smatrao anelom dobrog pamenja te je, poput Uriela, izvrstan pomaga
studentima. Pozovite ga kad god vam treba prisjetiti se neega, pa i vlastite
duhovnosti.

Uzali majstori
Uzali majstori bia su koja su jednom hodala Zemljom kao veliki voe,
uitelji i iscjelitelji, a koji nam i dalje pomau sa svoje nadmone pozicije u
duhovnom svijetu. Meu njima su i oni slavni, poput Isusa, Mojsije, Bude, Kuan
Yin, Marije, Joganande i svetaca, ali i oni ne toliko poznati, poput jogija koji su
za ivota preli onkraj tjelesnih ogranienja, te prvih izumitelja i neopjevanih
junaka. S ljubavlju u srcima, veom od ivota, i postojanom privrenou
ljudima, oni pomau svakome tko ih pozove. U knjizi Aneli i uzali majstori
potanko opisujem ta drukija bia, te kako suraivati sa svakim od njih.
Aneli uvari prirode
Spominjui ih obino kao vile, elementali ili deve, ta su bia Boji aneli
podjednako kao aneli uvari i arkaneli. P romatrajui ih sa sumnjom, meutim,
esto ih ne uvaavamo i ne razumijemo. Nedavno sam posjetila veliku knjinicu i
s veseljem zamijetila sve knjige o anelima na polici s posebnom oznakom
Aneli . Ipak, zapitah se gdje su knjige o vilama? P regledala sam sve police s
knjigama neiv age i duhovne tematike, ne pronaavi nijednu. Naposljetku sam
ih otkrila u velikom odjeljku pod nazivom Mitologija . Osjetih tugu zbog vila
i najzad shvatih zato mi je dodijeljen zadatak da im pomognem da se i njihova
rije uje, i to kroz moje knjige i radionice.
Za vile se vjeruje kako su u najboljem sluaju nestane, a u najgorem zle.
Za razliku od anela uvara ili arkanela, ova bia imaju ego. ive u guem
dijelu astralne razine, obitavajui blie Zemlji, i zaista imaju taj element
osobnosti. Aneli uvari prirode, ukljuujui i vile, Boji su pomagai za
okoli. Nadgledaju Zemljinu atmosferu, krajobraz, vodene resurse i ivotinjski
svijet. Ako potujete okoli, reciklirate i pravilno odlaete otpad, vile e vas
uvelike cijeniti. Ako ste, k tome, paljivi prema ivotinjama i rabite neotrovna
sredstva za ienje, ta e bia s oduevljenjem suraivati s vama.
Aneli uvari prirode paljivo motre svaku osobu s kojom dou u kontakt i
smjesta prepoznaju na kojoj je razini njezina posveenost okoliu. im ponete s
njima komunicirati, pokuat e vas pridobiti za svoju kampanju ouvanja
prirode.
Onima iji je ivotni poziv briga za okoli i ivotinje, esto uza se imaju

vile i druge elementale koji su njihovi aneli uvari. Ta su bia oko nas zajedno
s naim anelima uvarima i vodiima. Otkrila sam da se prilino lijepo ponaaju
i nipoto se ne upleu u nau slobodu odluivanja ili sreu. Njihove
intervencije najee se svode na poticanje ljudi na angairanje u ekoloke svrhe
i slobodu duha i tijela.
O elementalima moete opirnije proitati u mojoj knjizi Vile 101.

2. poglavlje
O naim voljenim pokojnicima
Ako ste izgubili bliske osobe, po svoj ste prilici proveli ( lneko vrijeme s
njima i nakon to su preli na onaj svijet, a ak su moda uz vas gotovo
neprestano. Naposljetku, osim anela, arkanela i uzalih majstora, uz vas su i
vai voljeni pokojnici. Moda je rije o lanovima obitelji koji su preminuli
prije vaeg roenja, ili onima s kojima ste bili blisko povezani, ili pak onima iz
vae prolosti koji vas mogu pouiti posebnim vjetinama potrebnim da
ostvarite svoju ivotnu svrhu.
Kad ljudi napuste ovu razinu, zapravo imaju mogunost sluiti kako bi
duhovno napredovali i pomagali drugima. Neki dobrovoljno odaberu biti
duhovni vodii svojim ivim voljenima. Tada obino odaberu ostati uz njih do
kraja njihova ovozemaljskog ivota. P ojam vremena na Nebu drukiji je, pa ako
doivite devedesetu, to se onima na onom svijetu ini puno kraim vremenskim
razdobljem.
Ta su bia s vama jer im je stalo do vas. P ovrh svega, moda i sami imate
slinu zadau prema svojim voljenim pokojnicima koji su uz vas bdijui nad
vama, oni moda neposredno ispunjavaju svoju ivotnu svrhu ako u tome nisu
uspjeli u svojim ovozemaljskim ivotima. Ako ste dobili ime po svojoj dragoj
pokojnoj teti, primjerice, ona je vrlo vjerojatno va aneo uvar. Vai imenjaci
gotovo su uvijek uz vas, a moda ste i dobili ime po njima jer su vai roditelji
prepoznali slinosti na vaem duhovnom putu.
Stoga, kad vaa teta odlui biti vaim duhovnim vodiem, valja joj najprije
proi obuku istovjetnu duhovnom savjetovanju. U toj nebeskoj koli ona ui
kako biti uz vas bez uplitanja u vau slobodu volje, kako putovati astralnim
razinama, a ipak vas uti svaki put kad je pozovete. Ui i kako komunicirati s
vama kroz va najjai duhovno-komunikacijski kanal, poput, primjerice, snova,

unutarnjega glasa, onog osjeaja u utrobi, ili intelektualnog instinkta. P otrebno


je proi odreeno vrijeme obuke kako bi se postalo duhovnim vodiem, pa
upravo stoga tek preminuli nisu stalno prisutni, jer samo oni koji su proli
opsenu obuku mogu biti danonono uz nas.
Uzmimo, primjerice, to da je vaa teta bila iznimno uspjena novinarka, a vi
elite biti spisateljica. tovie, pisanje je dio vaeg ivotnog cilja. Stoga, kad
upitate Nebo: Koja je moja ivotna zadaa? vaa e vas teta telepatski
potaknuti na pisanje. Dakako, ona to ini samo zato to zna koja je vaa
boanska zadaa.
Katkad me ljudi pitaju je li u redu komunicirati s mrtvima. Moda misle na
navode iz Tore koji se protive komunikaciji s mrtvima i medijima. Mogu
razumjeti ta upozorenja jer je pogreno usmjeriti svoje ivote na one koji su
preminuli, ba kao to nije u redu prepustiti kontrolu onima koji su ivi.
elimo da nae vie jastvo, zajedno s naim Stvoriteljem, ima kontrolu. Nai
voljeni pokojnici zasigurno nam mogu pomoi, ali to to su im due prele na
onaj svijet ne svrstava ih odmah meu svece, anele ili vidovnjake. Oni,
meutim, mogu djelovati zdrueni s Bogom, Duhom Svetim, uzaslim majstorima i
anelima kako bi nam pomogli provoditi Boju volju, to i jest jedan od ciljeva
naeg vieg jastva. Drim kako je glavni razlog komuniciranja s duhovnim
vodiima ona dodatna pomo koju nam pruaju, jednako kao i odravanje i
produbljivanje naih meusobnih odnosa.
P itaju me i ometamo li nae mrtve kad ih pozivamo u pomo. Ba kao to i
ivi mogu rei ne kad ne ele da im se dosauje, tako mogu i oni na Nebu.
P rema vlastitu iskustvu, meutim, znam da oni na Nebu vole biti od pomoi.
Napokon, imaju sve vrijeme na onom svijetu! A najee nam ele pomoi jer nas
jednostavno vole.
Za one koji su posvojeni
esto me ljudi pitaju za duhovne vodie posvojenika. Otkrila sam da takvi
pojedinci uza se imaju vie anela i voljenih pokojnika od drugih. P osvojena
osoba uvijek ima duhovnog vodia iz obitelji iz koje roenjem potjee, i to bez
iznimke. Moe to biti pokojni roditelj, brat ili sestra, baka ili djed, teta ili ujak, i
pritom nije vano je li posvojenik ikad upoznao toga lana obitelji. Veza postoji

bez obzira na to je li odnos bio uspostavljen dok su oboje bili ivi.


Nadalje, takve osobe imaju vodie koji su im bili prijatelji i lanovi obitelji
koja ih je posvojila. Uvjerena sam u to da imaju vie anela od onih koji nisu
posvojeni sve kako bi ih titili i pomogli im prilagoditi se ivotnim
promjenama koje proizlaze iz procesa posvojenja.
Produbljivanje odnosa s voljenim pokojnicima
Jesu li moji voljeni pokojnici dobro? pitanje je s kojim se esto
susreem. Razlog tomu to me to pitaju jednostavan je: strah da je netko na
nekom paklenom mjestu, doslovno i figurativno. P a ipak, moja iskustva kau
da je devedeset posto pokojnih sasvim u redu, hvala na pitanju, a ono to ih
jedino uznemiruje povezano je s vama i sa mnom, osobito ako naa alost dolazi
do toke opsesije ili ak emocionalne paralize. Oni nastavljaju sa svojim
ivotima i ele da i sami uinimo isto. Suspreete li, zbog tugovanja, duhovni
razvoj i sreu, prenosite to i na svoje umrle.
tovie, sa sigurnou moemo ustvrditi kako najvei problem ljudima na
Nebu dolazi od nas samih! Nai voljeni pokojnici sretni su ako nastavljamo
ivjeti svoje ivote sretno i korisno.
Na onom svijetu due su u izvrsnoj formi jer sve bolesti, ozljede i
invaliditeti nestaju kad dua napusti tijelo. Dua je netaknuta i u savrenom
stanju. Svatko se i dalje osjea svojim, samo bez teine i boli zbog
ovozemaljskih ogranienja.
Na Nebu su, takoer, due u izvrsnom emocionalnom stanju. Nema vie onih
pustih financijskih i vremenskih ogranienja, nestaju pritisci i brige (osim ako
nismo pretjerano tuni pa time rastuujemo i nae pokojne). Na Nebu se
slobodno objavljuju sve situacije i stanja, poput putovanja, lijepog doma,
dobrovoljnog rada, te koliine vremena provedenoga s obitelji i prijateljima
(ivima i umrlima).
Ali to ako su moji voljeni pokojnici ljuti na mene? jo je jedno od
estih pitanja. Ljudi se, naime, brinu da se njihovi pokojnici ljute na njih jer:
nisu bili uz umiruu osobu pred kraj njezina ivota, ili na samoj
samrti,

sudjelovali su u odluci o prestanku umjetnog sustava za


odravanje na ivotu,
ive nainom ivota za koji vjeruju da njihovi pokojnici ne bi
odobravali,
umijeani su u svae oko pitanja nasljedstva s drugim lanovima
obitelji,
mui ih pomisao da su mogli sprijeiti smrt ili da su je na neki
nain skrivili,
jo uvijek nisu pronali, ili priveli pravdi, osobu koja je kriva za
smrt ili nesreu,
imali su razmirice s pokojnikom neposredno prije njegove smrti.
injenica jest, meutim, da tijekom tisua seansi koje sam odrala jo nikad
nisam komunicirala s pokojnikom koji je bio srdit zbog ijednog od navedenih
pitanja. Na Nebu otputate veinu briga koje su vas pritiskale u prijanjem
ivotu. Imate jasniji uvid u prave motive ljudi, stoga vai umrli bolje razumiju
zato ste postupili (ili i dalje postupate) na odreeni nain. Umjesto da vas
osuuju, oni vas promatraju sa suosjeanjem. Upliu se jedino u vae ponaanje
(poput ovisnosti) uoe li da vas takav nain ivota vodi u propast ili vas
sprjeava u ispunjenju ivotnog cilja.
I ne brinite se za to da vas moda vas djed gleda dok se tuirate ili vodite
ljubav. Te due nisu voajeri! tovie, postoje izvjesni dokazi kako duhovni
vodii ne vide naa tjelesna oblija; oni tek osjeaju nau energiju i svjetlosne
aure. Upravo zato, oni jednostavno razumiju vae istinske misli i osjeaje u
svakoj prilici.
Kako su duhovni vodii svjesni vaih istinskih osjeaja i misli, nema
potrebe da od njih krijete svoje brige. Uzmimo, primjerice, to da imate pomijeane
osjeaje vezane za smrt svog oca. P replavljeni ste srdbom jer je oevo pretjerano
puenje i konzumiranje alkohola pridonijelo njegovu preranom odlasku. No,
istodobno vas izjeda osjeaj krivnje jer vjerujete kako je pogreno biti bijesan
na mrtvu osobu, osobito na vlastita oca.
Va otac zna upravo kako se osjeate jer je u stanju prodrijeti u vae misli i

srce sa svoga vidikovca na Nebu. Vai pokojnici ele da budete iskreni s


njima da otvoreno i od srca razgovarate o svojoj srdbi, strahu, grizoduju i
brizi. Taj se razgovor moe zbivati kroz pismo osobi koja je preminula,
promiljanjem misli koje biste joj htjeli prenijeti, ili ih jednostavno naglas
izgovarajui.
Sa svojim pokojnicima moete komunicirati bilo kad i bilo gdje. Njihove
due nipoto nisu na groblju; one slobodne putuju univerzumom. I neka vas
pritom ne brine to da moda ometate njihov mir. Svatko eli izgladiti nesuglasice
u odnosima, bio on meu ivima ili umrlima, i zato su vai pokojnici podjednako
sretni i voljni razgovarati ba kao i vi sami.
ivotinje kao aneli uvari
Bi li vas iznenadilo kad biste otkrili kako su meu vaim voljenim
pokojnicima koji vas tite i uvaju i neki od vaih kunih ljubimaca. P si, make,
konji i sve ostale ivotinje koje ste voljeli ostaju uz vas i nakon to uginu. Veza
koju ste dijelili dok su bili ivi djeluje poput uzice koja ih vjeno vee uz vas.
Svojim polaznicima na radionicama uvijek govorim o psima i makama koje
vidim kako se igraju i trkaraju po prostoriji. Obino vrlo brzo utvrdimo komu
pripada koji pas jer ta bia prilaze svojim vlasnicima. Ti ponovni susreti, kad
polaznik shvati da je njegov ljubimac jo uvijek tu, prilino su dirljivi i
emotivni. Ljubimci zadravaju isti karakter, izgled i ponaanje kao i dok su bili
ivi. Ako je ivotinja neko bila zaigrana, vesela, hiperaktivna ili pak smirena,
zadrat e te iste osobine i nakon tjelesne smrti. Zaigrani psii skakuu po hrpi
eterinog lia i trkaraju za lopticama, a jesu li loptice, lie i ostali rekviziti za
igru samo u pseoj mati, ne znam.
I make ostaju uz svoje vlasnike, premda nisu toliko privrene ljudima kao
psi, zbog makama svojstvene neovisnosti. Stoga mi zna biti prilino teko
odrediti koja maka komu pripada, pa se moram osloniti na opise raznoraznih
maaka koje tre po prostoriji i identifikaciju njihovih vlasnika.
Mnogi mi polaznici kau da su vidjeli ili osjetili prikazanje svojih uginulih
ljubimaca. P a tako moete, primjerice, osjetiti kako vam vaa maka skae po
krevetu, ili va pas lei na kauu. P erifernim vidom moete ak na trenutak vidjeti
svoga ljubimca kako tri po sobi. Kut vaeg oka, naime, mnogo je osjetljiviji na

pokrete i svjetlost od prednjeg dijela, stoga esto vidite prizore onkraj vidnog
polja. Kad se okrenete kako biste vidjeli prizor koji ste zapazili krajikom oka,
ini se da je nestao.
Vidjela sam nekolicinu konja, pa ak i gvinejsku svinju, kao anele uvare.
Bili su to voljeni ljubimci svojih vlasnika i samo su nastavili biti privreni
svojim ljudima . ivotinje nam pomau ulijevajui nam boansku energiju
ljubavi i pruajui nam prijateljstvo kojeg je moda svjesna tek naa podsvijest.
P rimijetila sam jo i due totemskih ivotinja. To su orlovi, vukovi i
medvjedi koji krue oko ljudskih glava titei ih i dajui im iskonsku mudrost.
(O duhovima ivotinja moete proitati u knjigama Mo ivotinja i ivotinje kao
duhovni vodii, mojega supruga Stevena Farmera.)
P romatrala sam dupine s ljudima koji se bave oceanografijom, kao i
jednoroge s onima koji su duboko usklaeni s prirodom i prirodnim carstvom.
Dodue, jo nikad nisam vidjela zlatnu ribicu da lebdi oko nas, ali, s druge
strane, zlatne ribice prolaze kroz sasvim drukiji svjetlosni tunel na kraju ivota,
zar ne? !
Moete nastaviti komunikaciju sa svim svojim voljenim pokojnicima,
ukljuujui i ljubimce, i to postupcima opisanim u ovoj knjizi.

3. poglavlje
Poruke djece s Neba
Vjerojatno na svijetu ne postoji nita traginije od gubitka djeteta, pa ipak
djeje su due tako zaigrane na Nebu i ive ondje uistinu sretno i ispunjeno.
Nekoliko sam godina aneosku terapiju posvetila besplatnim seansama s
roditeljima ija su djeca prela na onaj svijet. I mnogo sam nauila razgovarajui
s tim mladim duama.
Gubitak djeteta izjeda nas osjeajem krivnje veim od iega, emu sam imala
prigodu svjedoiti. Veina je roditelja izbezumljena, pitajui se jesu li mogli
sprijeiti ili, jesu li na neki nain uzrokovali smrt svog djeteta. P roganjaju
ih misli kao to su Da sam samo... , Da sam samo zabranio Amy da vozi auto te
noi , Da sam samo obratila vie pozornosti na to kad bi Dan govorio kako je
nesretan , ili Da sam samo bio stroi i nisam dopustio da Jacob ostaje vani do
kasnih sati .
Na alost, zamjerajui sebi, neete oiviti dijete. Ipak, htjela bih s vama
podijeliti izvjesna iskustva koja e vam pomoi da vae srce zacijeli.
Djeca imaju drukiju perspektivu smrti. Djeca mlada od pet godina ne poimaju
smrt jednako kao odrasli ljudi. Upravo je zato tako teko djetetu objasniti trajnost
odlaska bliske osobe. Ali kad e se djed vratiti? dijete e stalno zapitkivati, ma
koliko mu puta ve objasnili da mu je djed sad na Nebu.

Zato, kad mala djeca preminu, ona i ne shvaaju da su mrtva. Ona se


osjeaju sretnima i ivima. P a zato svi plau? pitaju se. S obzirom na to da ne
znaju kako vie nisu meu ivima, ona ure pomoi svojim neutjenim lanovima
obitelji ne bi li im barem malo olakali tugu. Jednom sam prigodom imala seansu
sa enom koja je izgubila svoju etverogodinju ker, i ena je poela neutjeno
plakati. Djevojica je tada, iz svijeta dua, poela risati dugu ne bi li je malo

utjeila, a ja sam prenosila majci poruke uz svaki novi crte.


Oboavala je crtati duge dok je bila iva , sjetno je rekla majka. Znala je
da bi mi to uvijek izmamilo osmijeh na lice.
Djeca nisu zlopamtila. Jo nikad nisam susrela dijete (ni odraslu osobu, dodue)
koje krivi drugoga za vlastitu smrt. ak su i rtve ubojstava prilino pomirljive
prema svojim ubojicama, shvaajui da bi ih srdba samo dodatno povrijedila.
Osoba koja je umrla nasilnom smru moe pomoi pri otkrivanju ubojice, ali ne
radi osvete, nego kako bi sprijeila daljnje zloine.

Djeca koja su rtve pobaaja ne krive svoje roditelje, i ne shvaaju da se


nisu ni rodila. Zapravo, due djece koja nisu poroena, bilo zbog namjernog ili
spontanog pobaaja, kao i mrtvoroene djece, ostaju uvijek uz svoje majke. Te
due ekaju idue dijete koje e majka zanijeti. Zato, ako ste izgubili dijete ili
zametak, a nakon toga ste dobili drugo dijete, velike su anse da je to ista dua.
Ako ena ne zanese drugo dijete, ta dua onda raste uz svoju majku i djeluje kao
duhovni vodi. Ili, dua djeteta moe ponovno ui u ovaj fiziki svijet i pojaviti
se u majinoj obitelji na neki drugi nain, kroz posvojeno dijete ili kroz neake.
Djeja dua moe imati veliku mudrost. Premda su djeja tijela malena, to
nipoto ne podrazumijeva to da su im due mlade, bespomone ili naivne. Stoga
nam valja uzeti u obzir da je djetetova dua u trenutku smrti moda imala
odreenu dunost. Tekst u svesku Teaj uda kae: Nitko ne umire bez vlastita
pristanka , a otkrila sam da je to doista istina. Pitajte bilo koju medicinsku sestru
ili lijenika, i ispriat e vam prie o ljudima koji su umrli od bezazlene bolesti
jer su sami tako htjeli. Prisjetit e se i pozitivnih primjera o onima koji su odluili
ivjeti usprkos svim medicinskim predvianjima.

Koliko god bilo teko to prihvatiti, vae je dijete moda samo donijelo
odluku da ode na Nebo, svome domu, prije negoli ste bili spremni na njegov
odlazak. U knjizi Aneoska terapija navodim kako su aneli kazivali da ne
razumiju odakle nam uope pomisao da bismo svi trebali doivjeti devedesetu!
Kako sam ve prije spomenula, prije zaea, zajedno s naim anelima i
duhovnim vodiima, odluujemo u kojoj emo godini ivota napustiti svoja
tijela. Jedan pokojni tinejder rekao mi je kako su mu, neposredno nakon
automobilske nesree, aneli ostavili mogunost odabira hoe li nastaviti ivjeti

ili umrijeti, predoivi mu pritom posljedice obiju odluka. Tijekom seanse s tim
djeakom i njegovom majkom, obratio joj se preko mene:
Darivao sam te time to sam odabrao umrijeti premda ti to moda ne
razumije. P okazano mi je da bih, da sam odabrao ivot, bio teki invalid.
Shvatio sam koliku bi to patnju prouzroilo i tebi i meni, a i financijske
probleme. Vidio sam da bi stres utjecao na tvoj brak. Otkrio sam da bih bio
bespomoan i izjedan grizodujem da sam odabrao ivot! Zato, molim te, oprosti
mi, ali odluio sam napustiti svoje fiziko tijelo. Aneli su mi pokazali da e se,
koliko god ti bilo teko, ipak na koncu oporaviti i nastaviti sa ivotom.
P okazali su mi da ete ti i tata ostati u braku i pruati si meusobnu potporu.
Stoga te molim, prihvati ovaj dar. Molim te, shvati moju odluku! Uvijek si se
ponosila mnome, i potrebno mi je da se ponosi i ovom mojom odlukom. Molim
te, vjeruj mi da sam vrlo sretan ovdje.
Majka mi je rekla da joj je lijenik u bolnici nakon nesree kazao kako su
njegovi vitalni znakovi bili sporadini. Rekao mi je da je to izgledalo poput
posljednjih trzajeva borbe za ivot, da bi mi se sin nakratko vratio u svoje tijelo
pa ga trenutak poslije ponovno napustio, i tako nekoliko puta.
Ta se ena zavjetovala prihvatiti sinovljevu odluku uza svu milost koju je
imala snage prikupiti. Savjetovala sam joj da se pridrui molitvenoj zajednici
kako bi ustrajala u vjeri da njegova smrt nije bila uzaludna, znajui da je sretan i
u miru gore na Nebu.
Sva patnja prestaje. Mnoge roditelje izluuje pomisao na to da
su im djeca nezamislivo patila prije smrti. To ne elim uljepavati jer
mnogi ljudi uistinu trpe uasnu tjelesnu bol tijekom umiranja.
Nasreu, Boja milost stvorila je odreene mjere zatite koje nam
pomau da iskljuimo svijest o neizdrivoj boli. ovjek e se
onesvijestiti, odlebdjeti nekamo drugamo sa svojom svijeu, ili e
dua izai iz tijela prije negoli patnja postane strana. Otkrila sam da
roditelji zamiljaju djetetovu patnju puno stranijom nego to je ona
doista bila.
Djeca na Nebu nikad nisu sama. Bake, djedovi, tete, strievi,
kuni ljubimci i ostala djeca okruuju svako dijete koje premine.

Obino djeca na onom svijetu ive s rodbinom koju znaju s ovog


svijeta, ili s lanovima obitelji koji su im bili duhovni vodii. Na
Nebu moete imati dom kakav god elite, stoga djeca ondje ive
normalnim ivotom, u udobnim domovima, okrueni ljubavlju lanova
obitelji i prijatelja. Jo nikad nisam srela preminulo dijete koje je bilo
osamljeno.
Veina djece koja je poinila samoubojstvo dobro je
prilagoena na Nebu. Mit je da osobe koje poine samoubojstvo idu
u pakao i ispataju zbog tog grijeha . Film Ja u budan sanjati s
Robinom Williamsom ini se da je jo vie pridonio tome mitu. (Iako
vjerujem kako je scenarist zapravo elio prikazati metaforu o
samoubojstvu, mnogi s kojima sam razgovarala, meutim, shvaaju film
doslovno.)
Gore na Nebu na samoubojstvo ne gledaju s odobravanjem jer se time
odbacuje tijelo koje je moglo biti u slubi Svjetlosti. Ipak, nitko ne osuuje
samoubojice, a kamoli da ih protjeruje u pakao ili kakvu tamnicu. Oni sami sebi
mogu stvoriti paklenu situaciju zbog golemog osjeaja krivnje, nakon to shvate
koliko su boli prouzroili svojim obiteljima. P a ipak, veina samoubojica s
kojima sam razgovarala vrlo brzo oprosti sebi i svima kojima su neto zamjerali.
Aneli i duhovni vodii okruuju te pojedince poput savjetnika za psihiko
zdravlje, a i vae im molitve pomau u njihovu duhovnom rastu i ozdravljenju.
Vrlo esto dodjeljuju im se odreene vrste zadataka u slubi zajednice, poput
privremenih duhovnih vodia koji savjetuju osobe sklone suicidu.
Roditeljski osjeaj krivnje esto ide ruku pod ruku s odgojem djece, i taj je
grozan osjeaj zacijelo prisutan kad se djeca razbole, ozlijede ili preminu. Teaj
uda nas, meutim, podsjea da osjeaj krivnje nije oblik ljubavi, rije je
zapravo o zamaskiranom napadu. Kad nas takav osjeaj preplavi, napadamo sebe
istodobno negirajui slobodu volje druge osobe. Grizoduje je mahom oholost u
svojemu najgorem obliku, ba kao kad matamo kako smo mogli doletjeti i
spasiti svijet poput Supermana. Moda jesmo, a moda i ne. Ali emu uope
razmiljati to bi bilo da je bilo? Nai pokojnici, osobito naa djeca, ele da
budemo sretni, a najbolji put k srei jest sluba kroz nae bogomdane talente,

strasti ili interese.


Ta sluba moe biti ivui spomenik preminulom djetetu, neto to e dati
smisao njegovoj naizgled besmislenoj smrti. Moete, na primjer, posaditi stablo
u djetetovu ast, organizirati akciju za prikupljanje novca za drugu djecu u
slinoj situaciji, odrati govor na roditeljskom sastanku o temi relevantnoj
ivotu i smrti vaeg djeteta, napraviti iskaznicu za doniranje organa (pritom
svakako obavijestite svoju obitelj o elji da postanete donor), napisati lanak o
svom djetetu, nazvati po njemu neku zvijezdu, ili osnovati fondaciju u njegovo
ime. Bilo da je va in naizgled malen ili kolosalno herojski, vae e dijete to
iznimno cijeniti. I ne samo to, ono e vam sasvim sigurno pomoi u vaem
projektu.
ivot ide dalje
U sljedeih nekoliko poglavlja moi ete proitati o metodama ouvanja
odnosa sa svojim voljenima duhovnom komunikacijom. Kako smo imali prigodu
vidjeti u prethodna dva poglavlja, njihove due ele da nastavimo ivjeti svoj
ivot u zdravlju, srei i sa smislom. A to je, moda, najbolji ivui spomenik koji
im moemo podignuti.

4. poglavlje
Kako prepoznati je li to doista aneo ili je to
samo mata
Djevojica netremice zuri u prostor negdje pokraj svoga lijevog ramena i
naizgled razgovara sama sa sobom.
S kim to razgovara, zlato? upita je majka.
Sa svojim anelom , ona e na to ne trepnuvi.
Majka djevojice poslije mi je kazala: Najsmjenije od svega je to to mi
uope nismo religiozna obitelj i nikad nismo spominjali anele pred njom.
Koliko mi je poznato, nikad nije bila ni izloena ideji o postojanju anela.
Sline sam prie ula diljem svijeta od mnogih roditelja. Djeca su zasigurno
puno sposobnija vidjeti i uti svoje anele od nas odraslih. Zato je tomu tako?
Tijekom istraivanja otkrila sam da je to ponajprije stoga to djeca ne mare za to
jesu li aneli i njihove poruke stvarnost ili mata. Ona jednostavno uivaju u
iskustvu bez propitkivanja njegove istinitosti. Moda je to razlog tomu to je
studija dr. Williama McDonalda sa sveuilita u Ohiju otkrila kako djeca imaju
lake dokaziva psihika iskustva od ljudi ostalih dobnih skupina.
Mi odrasli uvijek smo toliko napeti zbog pomisli na to kako umiljamo
prisutnost anela da esto odbijamo legitimne boanske smjernice! Kad bismo
mogli biti poput djece i samo na tren suzbiti svoju nepovjerljivost, mogli bismo
uivati u dubljem i bogatijem iskustvu s Bogom i kraljevstvom anela.
Kako bilo, na gazda lijeva polutka naeg odraslog mozga
zahtijeva dokaze i injenice. Moda su nas na to usmjerila bolna iskustva. elimo
jamstvo da e nam se ivot uistinu poboljati, primjerice, prije nego to se
odluimo napustiti posao i pokrenuti vlastiti, ili otii iz rodnoga grada.

Sreom, odreene znaajke pomau nam u razlikovanju istinskih aneoskih


iskustava od pukih htijenja (ili energije utemeljene na strahu). P ojavljuju nam se
kroz etiri boanska osjetila: vid, sluh, misli i osjeaje. Svi primamo aneoske
poruke preko navedenih osjetila. Ipak, uvijek je meu njima jedno osjetilo za
koje smo osobito predodreeni. Ja sam, primjerice, izrazito vizualan tip, stoga
veina mojih aneoskih iskustava dolazi kroz vizije. Drugi, pak, mogu biti
osjetljiviji na osjeaj u utrobi, misli ili unutarnji sluh.
Osjeanje nebeskih poruka.
Veina ljudi doivljava iskustva s anelima kroz emocije ili tjelesni osjet.
Kad niste sigurni doivljavate li doista posjet ili poruku anela, provjerite
sljedee znakove.
Osjeaji pri istinskom aneoskom iskustvu
Taj bi doivljaj mogao podrazumijevati:
osjeaj topline i ugode, poput zagrljaja,
osjeaj sigurnosti, iako vas moda upozorava na opasnost,
uestali osjet mirisa cvijea ili poznatog mirisa vaega voljenog
pokojnika,
ulegnue na naslonjau ili krevetu kao da je netko netom sjedio
pokraj vas,
promjena u tlaku zraka ili temperature,
osjeaj kao da vam netko dodiruje glavu, kosu ili rame,
osjeaj pospanosti ili kasnije hiperaktivnosti,
uvjerenje da je ovo stvarnost ,
ponavljajui osjeaj u utrobi koji vas tjera na odreene ivotne
promjene, ili na poduzimanje odreenih koraka,
osjeaj da je netko blizak uz vas, poput voljenoga pokojnika,
prirodan osjeaj kao da vam iskustvo dolazi nesputano.
Umiljeni i lani osjeaji
Ovakva iskustva mogu stvoriti:

osjeaj hladnoe i bockanja,


osjeaj straha i panike,
nepostojanje osjeta mirisa, ili neugodan i nepoznat miris,
osjeaj kao da vas netko erotski dodiruje (ako se to dogodi,
smjesta pozovite arkanela Mihaela da ukloni tu energiju),
osjeaj ledene hladnoe u prostoriji,
osjeaj da su vas svi ostavili,
brzo vraanje uobiajenih osjeaja,
duboko uvjerenje da je iskustvo bilo nestvarno,
osjeaj u utrobi koji vas tjera na ivotne promjene, ali sasvim
suprotne onima koje ste namjeravali poduzeti, te ideje koje proizlaze
iz oaja, a ne od boanskog,
nepostojanje osjeaja bliskosti s iskustvom,
osjeaj namjere, kao da ste ba eljeli proivjeti ovo iskustvo.
Primanje nebeskih poruka kroz misli
Iskustva s anelima mogu, umjesto osjeaja, ukljuivati ideje, otkrivenja ili
misli. Mnogi veliki svjetski mislioci i izumitelji upravo su kroz spomenuto
dobivali svoje inovativne ideje. Evo kako emo razluiti istinu od lai:
Istinske misli aneoskih iskustava
Ta iskustva mogu:
podrazumijevati ponavljajue i stalne koncepte,
imati sredinji motiv koji vam pomae rijeiti problem ili pomoi
drugima,
biti pozitivna i osnaujua,
pruiti vam jasne upute kakav korak poduzeti, te kako nastaviti
dalje nakon prvog koraka,
preplaviti vas uzbudljivim idejama koje vam daju energiju,
naizgled se pojaviti niotkuda, kao odgovor na molitve,
podrazumijevati poduzimanje humanih postupaka i obavljanje

humanitarnog rada,
djelovati istinito i smisleno,
biti u skladu s vaim prirodnim interesima, strastima ili talentima,
potvrditi da je odreena preminula osoba uz vas iako je ne vidite.
Umiljene, lane smjernice i misli
Takva iskustva mogu:
biti nasumina i promjenjiva,
vrtjeti se oko ideje kako biste mogli postati bogati i slavni,
biti obeshrabrujua i izopaena,
tjerati vas da pomiljate na najgore,
preplaviti vas depresivnim i zastraujuim mislima,
rezultirati usporenim mislima kao posljedica brige,
tjerati vas na usmjerenost k brzom bogaenju,
naizgled prazna i neshvatljiva,
biti nepovezana s bilo ime to ste prije radili i za to ste se
zanimali,
imati primarnu motivaciju ili elju za bijegom iz trenutne
situacije, umjesto da pomognete sebi i drugima.
Sluanje nebeskih poruka
Otrcana ala studenata psihologije kae da su glasovi u glavi prvi znak
ludila. Nasuprot tomu, mnogi svjetski duhovnjaci, mudraci i veliki izumitelji
upravo su se time vodili. P rije mog iskustva s pokuajem krae automobila, ula
sam jasan i glasan glas upozorenja. A tisue ljudi posvjedoile su mi kako su
primali slina upozorenja koja su spasila njih ili bliske im osobe od opasnosti
na nain koji prkosi normalnim objanjenjima.
Razlika izmeu istinskoga boanskog glasa, mate ili halucinacija, jasna je i
oita. Iznijet u vam nekoliko podataka o razlici izmeu aneoskih poruka i
mate. Kad je rije o halucinacijama, nekolicina je znanstvenika istaknula
kljune razlike.

Znanstvenik D. J. West iznio je svoju definiciju razliitosti


izmeu halucinacija i istinskog psihikog iskustva: P atoloke
halucinacije u okvirima su odreenih prilino rigidnih uzoraka,
ponavljaju se tijekom oito bolesnih stanja, ali ne i u meuvremenu,
uz pridruene druge simptome, osobito poremeaje svijesti, te gubitak
svijesti o normalnom okruenju. Kod spontanih psihikih iskustava
(esto nazivanih paranormalnim) najee je rije o izoliranom
dogaaju koji se ne dovodi u vezu s poremeajem, a zasigurno nije
popraen bilo kojim oblikom gubitka kontakta s normalnim
okruenjem2. ( 2 West, D.J. (1960.); Iskustva vizija i halucinacija:
komparativna procjena , International Journal of P arapsychology, 2.
svezak, br. 1.)
Dr. Bruce Greyson proveo jc studiju nad 68 osoba koje su
podvrgnute klinikim ispitivanjima kako bi se iskljuila shizofrenija,
pri emu je otkrio da je tono polovica njih prijavila iskustvo
privienja, gdje su irom otvorenih oiju vidjeli svoje pokojnike.3 ( 3
Stevenson, I. (1983.); Treba li nam nova rije za >halucinaciju<? ,
The American Journal of P sychiatry, svezak 140, br. 12.)
Znanstvenici i psihijatri dr. Karlis Osis i dr. Erlendur
Harraldsson primijetili su tijekom svojih istraivanja kako za vrijeme
veine halucinacija ljudi uistinu vjeruju da su vidjeli ivo ljudsko
bie. Tijekom psihikih iskustava koja ukljuuju vizije, ljudi pak
vjeruju da su vidjeli boansko bie, poput anela, bliske preminule
osobe ili uzalog majstora.4( 4Osis, K. i Heraldsson, E. (1977.); U as
smrti, 3. izdanje, Norwalk, CT: Hasting House.
Nebo nam se moe obratiti jasnim glasom odvojenim od naeg uma, tihim
unutarnjim glasom u naoj glavi, razgovorom koji smo sluajno nauli, ili
glazbom koja se opetovano vrti u naim glavama, pa ak i na radiju.
Istinska aneoska iskustva koje ujemo
Reenice obino poinju rijeima ti ili mi .
Osjeaj da netko drugi razgovara s vama, iako zvui poput vaega

glasa.
Oito je kako se poruke odnose na trenutane brige i pitanja.
Glas je izravan i iskren.
Boja glasa je ugodna i pozitivna, iako moe upozoravati na
opasnost.
P oruka zahtijeva trenutano djelovanje, ukljuujui i mijenjanje
misli ili stava.
Moete uti kako vas doziva imenom pri buenju.
Moete uti prelijepu, boansku melodiju.
Moete primiti poruku vezanu za va napredak ili pomo drugima.
Umiljene i lane smjernice povezane s porukama koje ujemo
Reenice najee poinju rijeju ja .
P rati vas osjeaj kao da razgovarate sami sa sobom.
P oruka je nerazumljiva, ifrirana i nejasna.
Glas je otegnut i nerazumljiv.
Glas je podrugljiv, upozoravajui i surov.
P oruka sadri ogovaranje i nagaanja o drugima.
ujete prijetee rijei.
ujete glasne, neugodne zvukove ili neskladnu melodiju.
P oruka vas navodi na nanoenje ozljeda sebi ili drugima.
Vizije nebeskih poruka
Aneoska iskustva mogu ukljuivati i ono to vidite, bilo u stanju
budnosti, bilo tijekom sna ili meditacije. P ostoji mnotvo naina kako razluiti
istinske vizije od onih lanih.
Istinska aneoska iskustva kroz vizije
P osjeti u snovima ine se gotovo nadrealnima, popraeni ivim
bojama i osjeajima.
Moete vidjeti iskre, bljeskove svjetla ili obojenu izmaglicu.

Obuzima vas osjeaj spontanosti i prirodnosti spram same vizije.


Moete imati ponavljajua iskustva vienja pera, novia, ptice,
leptira, duge, niza brojeva i slino, koja se ne mogu povezati sa
sluajnou.
P rimate vizije usmjerene na pomaganje drugima.
Umiljena ili lana iskustva kroz vizije
Snovi se doimaju obinima i lako zaboravljivima.
Imate vienja najgorih moguih razvoja dogaaja, bez jasnih
uputa kako ih izbjei.
P rati vas osjeaj toga da ste sami izazvali vizije.
Traite znak, ali pronalazite nedosljednost, ili na silu traite ono
to elite, umjesto onoga to vidite.
P rimate vizije usmjerene jedino na vau osobnu korist a nautrb
drugih.
Obratite pozornost na poruke
Bilo da aneoske poruke primate kroz vizije, glasove, ideje, osjeaje ili
kombinaciju tih etiriju elemenata, pozornim praenjem svih dosad navedenih
obiljeja moete razluiti istinite od lanih smjernica. Ako se naete u opasnosti
prije nego to je dolo vrijeme za odlazak, budite sigurni da e vam vai aneli
dati glasne i jasne smjernice, bez obzira na to u kojem se one obliku pojavile.
P oruke vezane za svakodnevicu mogu biti poneto suptilnije, ali u sljedeim
ete poglavljima otkriti naine kako pojaati njihov intenzitet i jasnou.
Svatko od nas posjeduje jednaku sposobnost komuniciranja s anelima, jer
svi su ljudi podjednako duhovno nadareni . Neki su naizgled psihiki vjetiji
od drugih, no to je samo zato to su takvi pojedinci voljni sluati i vjerovati
svojim duhovnim osjetilima.
Najvea blokada koju uoavam kod svojih studenata jest to to se previe
trude kako bi doivjeli aneosko iskustvo. Toliko oajniki ele vidjeti i uti
anele da se svim silama upinju ne bi li u tome uspjeli. Ipak, svaki put kad se
elimo neega doepati, sama elja proizlazi iz straha. Moda je rije o

tjeskobnim mislima poput moda neu biti sposoban vidjeti ili uti , moda
ja nemam svoje anele , ili nekoj slinoj neodreenoj egocentrinoj vrsti
zabrinutosti. Ego, zapravo, uope nije stvar psihe i potpuno je utemeljen na
strahu. Samo je vie jastvo, temeljeno na ljubavi u svakom od nas, sposobno
komunicirati s boanskim.
Stoga, to se vie opustite, lake ete moi svjesno komunicirati sa svojim
anelima. Tehnika disanja je izvrsna polazina toka, ba kao i optimizam
svojstven djeci. Dijete e rei: P a naravno da imam svoje anele. Svi ih imaju!
Djeca ne mare za to jesu li njihove vizije anela pitanje mate ona ih
jednostavno s uitkom prihvaaju. Upravo stoga djeca lake vide i uju svoje
anele uvare. P restanete li se brinuti o tome je li vaa boanska poveznica
pitanje stvarnosti ili nije, prevladat ete blokade vlastita ega i uivati u svojemu
prirodnom i nesumnjivo stvarnom daru vieg jastva.
Aneli kau kako je strah prirodni grabeljivac psihe. Strah otima psihu od
svoga kreativnog utjecaja i, ako to dopustite, vlada vaim raspoloenjima,
planovima i odlukama. Time slabi vas koji ste zapravo svemoni, a sposobnost
donoenja odluka oslabljena je u samom zaetku. Ne dopustite strahu da
zagazi u podruje vae sree jer to je Boje carstvo velikog blagoslova. Imate
mo veu od bilo koje mune sile. Boanska volja u vama moe svladati tminu
kakvu ovaj svijet jo nije vidio. Svjetlo vaeg Stvoritelja zaslijepit e svakog
neprijatelja ako elite, ali morate se usredotoiti na tu svjetlost u vaem umu.
Zato, namjesto sumnje u vlastitu sposobnost povezivanja s anelima,
pogledajmo kako ve primamo poruke s Neba i kako moemo pospjeiti tu vezu.
U sljedeih nekoliko poglavlja nauit emo kako poveati opseg i jasnost
poruka anela.

5. poglavlje
Kako osjetiti svoje anele
Kad vam se aneo ili voljeni pokojnik priblii, vi zapravo moete osjetiti
njegovu prisutnost. Mnogi s kojima sam razgovarala mogli su se prisjetiti
trenutka kad su osjetili prisutnost due. Veina ih je kazala neto u smislu: Da,
osjetila sam da je majka bila sa mnom neku veer. inilo se tako stvarnim, ali i
dalje se pitam jesam li to samo umislila.
Moda ste skloni zanemariti vlastitu intuiciju i ne povjerovati sami sebi.
Koliko ste samo puta imali onaj osjeaj u utrobi koji vas je upozoravao na to da
se ne uputate u neki odnos, da ne pristanete na odreeno radno mjesto, da ne
kupite neto ili ne vozite odreenim putem? Vjerojatno ste puno puta preli
preko tih upozorenja i poslije zaalili.
Dakako, bez obzira na to jeste li posluali svoj unutarnji glas, takve vam
situacije pruaju mogunost da nauite ustrajati u vjeri i slijediti svoje vie
jastvo. To je proces sjedinjenja sa svojim anelima i pokojnicima, odnosno
povezan je s vjerovanjem da su osjeaji legitiman i ispravan boanski ureaj
koji nam je Bog usadio. Osjeaj prisutnosti nekoga tko je preminuo
podrazumijeva da ste doista u stanju razlikovati jednu osobu od druge, zbog
ega svatko od nas postaje prirodno nadaren spiritualni medij.
Biti medij nepoznatim osobama znai djelovanje na temelju osjeaja, upravo
onako kako moete prenositi poruke i sami sebi. Kad vodim seansu s nepoznatom
osobom, najprije se usredotoim na komuniciranje s jednim od njezinih
pokojnika. Moji kontakti uglavnom su vizualnoga tipa, jer je to moj osnovni
kanal boanske komunikacije, ali velika veina mojega djelovanja zasniva se i na
osjeajima.
Nakon smrti ljudi i dalje zadravaju energetske strukture i tjelesne

dimenzije svoga biveg sebe, i to je zapravo ono to medij vidi. P ojedinci koji se
susreu s prikazama svojih pokojnika kau da se doimaju upravo onakvima
kakvi su bili dok su bili ivi, samo mlaima i blistavijima. Otkrila sam da su
energetske strukture preminulih sline valnim duljinama spektra boja, pa tako
stariji imaju sporije i dulje energetske valne duljine, dok mlai imaju bre
vibracije; ene, pak, rezoniraju bre od mukaraca.
Sasvim je mogue postignuti kontakt samo preko osjeaja, i to sposobnou
osjeanja tih sonarnih valova. Svaka osoba ima jedinstven otisak svoje
osobnosti, uzoraka ponaanja, navika i ostalih razlikovnih osobina. Jeste li ikad
doli kui i odmah osjetili tko je jo bio ondje, iako moda ivite s vie osoba i
niste imali fiziki dokaz njihove prisutnosti? Ili, primjerice, u kuhinji spravljate
objed i ujete otvaranje ulaznih vrata znate tko je uao bez loginog
objanjenja. Ili, uete u prostoriju punu ljudi i odmah osjetite ozraje koje ondje
vlada.
P odjednako tako, u blizini bliskih pokojnika, kadri ste osjetiti onaj njihov
posebni otisak . Iz dugogodinjeg iskustva odravanja spiritualnih seansi
nauila sam da devedeset posto mojih klijenata ve zna koje su im osobe u
blizini dolaze mi samo kako bi potvrdili svoje osjeaje. Iz nekog nepoznatog
razloga nisu voljni posluati svoju intuiciju sve dok im kakav objektivan
strunjak to ne potvrdi.
Moete samo zamisliti koliko je teko profesionalnim medijima, u koje
svrstavam i sebe, javno voditi seanse na televiziji, radionicama i u
radioemisijama. P ritom najee ne znam apsolutno nita o smislu poruke koju
prenosim. Ipak, oslanjam se na svoje osjeaje i naglas izgovaram poruke, a moji
klijenti mi uglavnom potvruju: Da, to je ba tako! Trebalo mi je dosta
uvjebavanja, mnogo molitvi i susreta sa smru, te mnotvo pokuaja i pogreaka
kako bih na koncu stekla razinu samopouzdanja koju posjedujem. Nadam se da
e svi ljudi postignuti ovaj stupanj povjerenja u svoje osjeaje.
Uobiajeni naini kojima moete osjetiti spiritualnu prisutnost
Slijede neki uobiajeni naini kako se moete povezati sa svojim anelima i
voljenim pokojnicima kroz osjeaje:
osjetite njihov omiljeni parfem ili neki drugi miris,

opaate latice ili dim iako u blizini nema ni cvijea ni vatre,


imate osjeaj kao da vas je netko dotaknuo, pomilovao po kosi,
lagano vas gurnuo, zatitio, uukao ili zagrlio,
osjeate da netko sjedi pokraj vas, ak vidite ulegnue na kauu
ili krevetu gdje je bila osoba ili ivotinja koju ste maloprije vidjeli,
primjeujete promjene u tlaku zraka, osjeate kao da vam neto
pritie glavu, ili blagi udarac u elo, imate dojam da vam odreena
duhovna materija prolazi kroz glavu, ili imate osjeaj slian onomu da
vas netko vue pod vodu.
Moete osjetiti i:
promjene u temperaturi zraka,
iznenadan napad euforije ili ushienja,
osjeaj u utrobi kako je iskustvo nadrealno i niste ga voljni
podijeliti s drugima,
osjeaj bliskosti dok voljeni pokojnik lebdi oko vas.
Istinska aneoska iskustva proeta su toplinom, osjeajem sigurnosti,
ljubavlju i ugodom, dok ona lana u vama izazivaju osjeaj hladnoe, peckanja i
nelagode. Neautentina iskustva mogu potjecati od vaeg ega ili nemirnih
duhova. Ta se bia boje prelaenja na Nebo zato to su prikovana za zemaljsku
postojanost (zbog opsjednutosti ili ovisnosti, na primjer), ili jer strahuju od
Bojeg suda i protjerivanja u pakao . Stoga ostaju blizu Zemlje i mogu ometati
neiji ivot i sreu. Vie o tome moete proitati u mojoj knjizi Put svjetlosnog
radnika.
Ono to je vrlo osjetljivo u vezi s tim nemirnim duhovima jest to da neki od
njih prilaze ivima s erotskim namjerama. Upoznala sam mnoge udovce i udovice
koji pronalaze utjehu u odravanju redovitih intimnih odnosa sa svojim
preminulim suprunicima. A to je neto sasvim drukije od vrste utjehe izvjesne
pripadnice new age pokreta, koja mi je kazivala o dobrovoljnim spolnim
odnosima s bestjelesnim entitetima u duhovnom svijetu. Drim kako spomenuti
odnosi nanose duhovnu tetu ivim osobama jer vie duhovno bie, ili aneo,

nikad ne bi iz slinih razloga prilo ljudskom biu. P remda ene koje sam
ispitivala gotovo bez iznimke iznose pozitivna iskustva tijekom takve vrste
susreta sa svojim preminulim partnerima, poruka koju primam ipak upuuje na to
da takve aktivnosti omoguuju niim biima da to dulje ostanu uz nas. Ona
takoer mogu sprijeiti stvaranje novih odnosa jer potencijalni novi partneri
podsvjesno osjeaju prisutnost drugog ljubavnika.
Nemirni duhovi poput ovih izazvat e osjeaj praznine, dok e vas istinski
kontakt podsjetiti na to da su aneli i vai bliski pokojnici uvijek uz vas. Kako
ete prepoznati o kojem je tipu entiteta rije? Aneoska energija e vas gurati
prema naprijed na neobjanjiv nain. Osjetit ete iznenadan nalet ljubavi ili
radosti, bez oitog razloga, ili e vas obuzeti onaj snaan osjeaj u utrobi... a ako
ga slijedite, ivot e vam postati sretan na jedan udesan nain. Dua pokojnika
bit e nedvojbeno netko blizak, i najvjerojatnije ete moi prepoznati o kome je
rije, uz popratni osjeaj zagrljaja, dodira, promjene u tlaku zraka ili odreeni
miris.
Svojim se osjeajima moete posluiti kako biste testirali intuiciju i
uvidjeli svoju reakciju. Uzmimo, na primjer, to da osjetite snanu potrebu za
preseljenjem, ali u vama se vodi borba jer niste sigurni kako e takva promjena
utjecati na vau obitelj, prijatelje ili karijeru. Iako neke od tih elemenata neete
moi predvidjeti, moete iskuati svoju budunost i uhvatiti se u kotac sa
svojim boanskim smjernicama.
Dok zamiljate kako bi to izgledalo da ostanete ivjeti tu gdje jeste,
usredotoite se na svoje osjeaje. Je li vam srce ispunjeno olakanjem, tugom,
radou ili nekom drugom emocijom? Osjeate li kako vam se neki dio tijela
stee ili oputa kao reakcija na mentalni prizor?
Zatim usporedite te osjeaje s onima koji se pojavljuju nakon to zamislite
kako bi to izgledalo da se preselite. Vai su osjeaji nepogreivo mjerilo vaih
istinskih elja i duhovne volje, to u konanici jest Boja volja.
Kako pospjeiti svoju nadulnu sposobnost osjeanja
Ako nemate snano razvijeno ulo emocija ili tjelesnih osjeta, moete se
posluiti sljedeim metodama kako biste otvorili ovaj vaan kanal boanske
komunikacije. Kad postanete osjedjiviji na svoje emocije i tjelesne osjete, ivot

postaje bogatiji, odnosi se produbljuju i poinjete uistinu osjeati veu


suosjeajnost i boansku ljubav, bolje razumijete druge, postajete
uravnoteeniji i skloniji primjeivati i slijediti svoju intuiciju.
Stavite isti kvarcni (gorski) kristal pokraj svog uzglavlja. Moete nabaviti isti
kvarcni kristal u obliku cilindra sa picem na jednom kraju, i to prilino jeftino, u
bilo kojoj alternativnoj trgovini ili na sajmu dragog kamenja. Izloite ga
sunevim zrakama najmanje etiri sata kako bi se proistio od eventualnih
ostataka biveg vlasnika. Zatim stavite jedan ili vie takvih kristala na svoj noni
ormari ili pod krevet. Ako su na nonom ormariu, neka budu poloeni bono s
vrhom usmjerenim prema vaoj glavi, a ako su ispod kreveta, neka vrhovi
takoer budu usmjereni prema glavi ili srcu.

Kako postajete osjetljiviji, vjerojatno ete morati promijeniti poloaj


kristala tako da im vrhovi budu usmjereni od vas. Moda ete ih ak na koncu
morati premjestiti na neko mjesto dalje od kreveta. Naime, ako su kristali
preblizu uzglavlja, kod osjetljivijih se osoba katkad razvije nesanica.
Upotrijebite miris ruiastih rua ili esencijalno ruino ulje.
Miris ruiaste rue otvara sranu akru, energetski centar koji
regulira nadulnu sposobnost osjeanja. Uvijek uza se imajte boicu s
mirisom ruiaste rue i redovito ga udiite, ili nabavite neko
visokokvalitetno esencijalno ulje pripravljeno od pravih, prirodno
uzgojenih rua. Utrljajte malo ulja na podruje oko srca i nosa, tako da
moete stalno uivati u njegovu mirisu.
Nosite ogrlicu od ruina kvarca. P odjednako kao i ruiaste
rue, i ruin kvare otvara sranu akru s kojom je ovaj prelijepi
ruiasti kamen usklaen. Osim to e vam aktivirati intuiciju, ruin
kvare moe pomoi da postanete otvoreniji prema ljubavi openito.
Poveajte svoju osjetljivost vjebama f izikog kontakta.
Sklopite oi i uzmite predmet sa stola.
Dodirujte ga polako, ali odluno, i usredotoite se na najsitnije detalje i
teksture. P relazite predmetom po nadlanici i ruci, i osvijestite osjeaje. Neka vam
prijatelj od povjerenja stavi povez preko oiju i dodaje vam nepoznate predmete

koje ete dodirivati, ili neka vam daje zalogaje hrane koju ete kuati. Usmjerite
svu svoju svijest na osjeaje i tjelesne osjete, i pokuajte otkriti to je to.
Uskladite tijelo kardiovaskularnim vjebama i laganom prehranom. Kad
osjeate umor ili tromost, puno je tee odrediti svoje osjeaje. Tranje, brzo
hodanje, joga i ostale kardiovaskularne vjebe pomau da preciznije shvatite
smisao i poruke onkraj svoje nadulne sposobnosti osjeanja. Slino tomu, lagana
i zdrava prehrana sprjeava nastanak osjeaja teine i napetosti, to blokira
svijest o boanskim smjernicama. Sve to moe pomoi tijelu da se bolje osjea
ukljuujui masau, redovit san ili toplu kupku poveat e vau osjetljivost
na intuiciju.

Zatitite sebe
Oni koji imaju nadulnu sposobnost osjeanja esto se ale na to da su
postali previe osjetljivi, pa su tako uobiajene pritube: Upijam negativnu
energiju drugih ljudi i njihovih problema , ili Iscrpljena sam jer osjeam tue
emocije.
Takve osobe obino obavljaju poslove koji podrazumijevaju fiziki kontakt
s drugima. Maseri, bioenergetiari, lijenici i savjetnici, neke su od uobiajenih
profesija meu onima koji poimaju svijet kroz dodir i osjeaje. I premda su
osjeajno orijentirani pojedinci izvrsni u svojim profesijama, ipak bi trebali
poduzeti izvjesne mjere zatite kako bi sprijeili upijanje ostataka negativnih
emocija svojih klijenata.
P ostoje dva naina kako se nositi s tim problemom, a to su poduzimanje
preventivnih mjera zatite i ienje. P revencija ukljuuje stvaranje tita
protiv tuih negativnih energija, a ienje podrazumijeva otputanje svih
upijenih negativnih energija, ukljuujui i one koje potjeu iz vlastitih misli
izazvanih strahom.
Ef ekt tita
P reventivne mjere donekle podsjeaju na sredstva za zatitu od trudnoe
i kad nisu apsolutno uinkovita, ona ipak pruaju znaajnu zatitu. P ostoji vie
naina kako se zatititi, a ja u vam predstaviti dva meni omiljena.
Glazba: Aneli kau da glazba djeluje poput mentalnog omotaa i okruuje nas
zatitnom energijom. U stresnim situacijama, dakle, poeljno je da nas okruuju

zvuci neke lijepe melodije.

Glazba nije samo preventivna mjera, nego djeluje i kao sredstvo


proiavanja. Arkaneo Sandalfon je aneo glazbe i zajedno s arkanelom
Mihaelom djeluje protiv uinaka negativne energije. P ozovite Sandalfona neka
vam pomogne u odabiru najbolje glazbe za pojedine situacije. P ustite CD s
glazbom uz meditaciju, pa zamolite Sandalfona da vas uz pomo glazbe zatiti i
proisti.
-- Ruiasto svjetlo: Aneli su me pouili ovoj metodi jednom prigodom
kad sam bila u teretani. P ozdravila sam enu koju nikad prije nisam vidjela, a s
kojom sam se umalo sudarila u vjebaonici. P oela mi je potanko opisivati svoje
brojne zdravstvene tegobe i operacije kojima je bila podvrgnuta. Znala sam da joj
je bilo potrebno izja-dati se i eljela je samo da je netko poslua. Ipak, bila sam
svjesna negativne energije koju je emitirala svojim beskrajnim priama o
bolestima.
U sebi sam pozvala anele u pomo. Okrui se ruiastom svjetlou ,
smjesta su me savjetovali. Zamislila sam sebe u visokom osvijetljenom
ruiastom cilindru, kao da sam se nala u golemom pakiranju rua za usne.
P rotezao se povrh moje glave i ispod mojih stopala.
Nikad prije nisi voljela biti okruena bijelom svjetlou , podsjetili su
me aneli, jer bi se osjeala odvojenom od ostalih. Budui da tvoja ivotna
misija podrazumijeva izrazitu interakciju s ljudima, a ne izolaciju (to je bio
sluaj u tvom prethodnom ivotu), odbacila si uporabu tita od bijele
svjetlosti.
Njihove su rijei bile istinite. Iako sam znala sve o mjerama zatite, rijetko
sam posezala za njima jer sam eljela biti potpuno na raspolaganju svojim
klijentima. Jednom sam suraivala s psihijatrom koji je tijekom svojih seansi
razgovarao s pacijentima sjedei za masivnim stolom od hrastovine. Oduvijek
sam mislila kako mu je taj stol sluio kao svojevrsna zatita od emocionalne
intimnosti sa svojim pacijentima no ujedno, bio je to i simbol moi. Tijekom
seansi izbjegavala sam tit od bijele svjetlosti jer bih imala osjeaj da se izoliram
od svojih klijenata.
Aneli su me dalje podsjetili: Obrati pozornost na to kako je ova

ruiasta svjetlost drukija. P ogledaj kako zrai intenzivnom boanskom


energijom ljubavi prema toj eni. Vidi kako projicira nevjerojatno snanu
boansku energiju na tebe, i kako nita ne moe prodrijeti kroz taj ruiasti
oklop osim istih boanskih energija ljubavi. Tako moe biti do kraja prisutna a
da ne preuzima na sebe njezine iluzije patnje.
Od toga dana, uz vrhunske rezultate, koristim se tehnikom zatite
ruiastim svjetlom, a reakcije onih koje sam pouila ovoj tehnici bez iznimke su
pozitivne. Hvala vam, aneli!
Metode ienja
Katkad se osjeamo umornima, nervoznima ili potitenima a da ne znamo
pravi uzrok tom naem stanju. Vrlo je esto razlog u naem kontaktu s negativnim
mentalnim sklopom drugih osoba. Ako vam je profesija vezana za pomo drugima,
izloenost negativnim emocijama iznimno je visoka i nuno je redovito
proiavanje od tih energija.
Slijede moje tri omiljene metode proiavanja:
Biljke: Vjerojatno najjednostavniji nain da oistite psihu od negativnih
zaostataka jest uz pomo majke prirode. Ba kao to biljke pretvaraju ugljikov
dioksid u svjei kisik, ine to i s niim energijama. Zelenilo osobito pomae u
ienju tijela od negativnih energija.

Aneli nam savjetuju da drimo biljku u blizini svojeg kreveta lonanica


na nonom ormariu ini uda dok spavamo! Biljka upija zamorne energije koje
ste unijeli u sebe tijekom dana i alje ih u atmosferu. Ne brinite se, to nije nimalo
tetno za biljku.
Ako na bilo koji nain radite s ljudima, a osobito ako se bavite masaom ili
nekim oblikom savjetovanja (kad ste podloni upijanju tuih otputenih
energija), postavite biljke u svoje radno okruenje i osjeat ete se mnogo
svjeije na kraju radnog dana. Aneli kau da su irokolisne biljke
najuinkovitije jer im struktura omoguava apsorpciju veih energetskih polja,
pa je dobar izbor brljan ili filandendron. Izbjegavajte biljke sa iljastim i
bodljikavim liem u svom okruenju. Zanimljivo, feng shui, drevno kinesko
umijee ivljenja u skladu s okruenjem, takoer preporuuje izbjegavanje

biljaka sa iljastim listovima. ini se, dakle, kako iljasto lie ne doputa
pozitivan protok energije.
Presijecanje eterinih veza: Svatko tko radi s ljudima, bilo profesionalno ili kroz
dobrovoljni rad, trebao bi poznavati pojam eterinih veza i kako se s njima nositi.
U osnovi, kad god osoba oblikuje neki odnos koji se zasniva na strahu (poput straha
od naputanja ili uvjerenja kako je druga osoba jedini izvor energije i sree),
dolazi do stvaranja poveznice. Ta je spona vidljiva svakome tko je vidovit i moe
je opipati svatko tko ima razvijenu intuiciju.

Poveznica podsjea na kirurku cjevicu i djeluje poput crijeva za gorivo.


Kad potrebita osoba stupi u neki oblik odnosa s vama, ona vam istodobno
usisava energiju kroz eterine poveznice. Moda je niste kadri vidjeti, ali
zasigurno moete osjetiti njezin uinak, odnosno osjeate umor i tugu a da im ne
znate razlog. E pa to je zato to vam je osoba na drugom kraju poveznice iscrpila
snagu ili vam je poslala negativnu energiju.
Stoga, svaki put kad nekomu pomognete ili kad god se osjeate
bezvoljnima, tunima ili umornima bilo bi dobro da presijeete vezu .
P resijecanje ne znai da ete drugu osobu odbaciti ili napustiti. Time samo
prekidate nedjelotvoran, plaljiv i ovisniki aspekt odnosa. Onaj dio ispunjen
istinskom ljubavlju i dalje ostaje vrsto povezan.
Kako biste uspjeno presjekli vlastite eterine veze, izgovorite sljedee
rijei, na-glas ili u sebi:
Arkanele Mihaele, zazivam te sad.
Molim te, presijeci strune straha
koje mi crpe energiju i ivotnu snagu.
Hvala ti.
Potom utihnite na nekoliko trenutaka, pa duboko udahnite i izdahnite, jer
pravilno disanje otvara vrata anelima da vam pristignu u pomo. Vjerojatno ete
osjetiti presijecanje poveznica ili kao da ih netko izvlai iz vas. Moda ete
osjetiti promjenu u tlaku zraka ili uoiti neke druge opipljive znakove.
Osoba na drugom kraju e pomisliti na vas ne znajui u tom trenutku da je
poveznica presjeena. Moda odjednom poetne primati telefonske poruke tipa
ba mislim na tebe , ili e-mailove osobe s kojom ste bili povezani . Nemojte

upasti u zamku osjeaja krivnje prema tim ljudima. Upamtite, vi niste njihov
izvor sree i energije samo je Bog taj. P oveznice e nastati svaki put kad neka
osoba stvori vezu s vama zasnovanu na strahu, stoga ih redovito po potrebi
presijecajte.
Efekt vakuuma: Kad se brinemo zbog nekoga, krivimo sebe zbog tue nesree, ili
dajemo masau nekome tko emocionalno pati, moemo preuzeti njihovu
negativnu mentalnu energiju zavedeni milju kako im zapravo pomaemo. Svi to
inimo, osobito osobe izrazito posveene pomaganju drugima nazivamo ih
svjetlosnim radnicima i to esto na vlastitu tetu. Aneli nas ue
metodama poput ove kako bismo to uspjenije postigli sklad u naem
dobrotvornom radu. Oni ele da pomaemo ljudima, ali da pritom ne tetimo
sami sebi. Moramo biti otvoreni za primanje pomoi od drugih, ukljuujui i
anele. Mnogi svjetlosni radnici izvrsni su u pruanju pomoi, ali, s druge strane,
nisu toliko dobri kad je trebaju primiti. Ova metoda pomae u stvaranju ravnotee
izmeu pruanja i primanja pomoi.

Kako biste postignuli efekt vakuuma uz pomo anela, izgovorite u sebi:


Arkanele Mihaele, zazivam te da oisti i usisa uinak straha. Tada ete
moi osjetiti ili vidjeti veliko bie pred sobom to je arkaneo Mihael, a pratit
e ga manji aneli poznati kao milosrdnici .
Obratite pozornost na vakuumsku cijev koju sa sobom ima Mihael.
P romatrajte kako je polae na vrh vae glave (na mjesto gdje se nalazi krunska
akra). Morat ete sami odrediti brzinu usisavanja, kao to ete ga sami
usmjeravati gdje da postavi cijev tijekom procesa ienja. Usmjerite cijev na
podruje glave, tijela i oko svih svojih organa, te oistite svaki dio sebe, od
glave pa sve do vrkova nonih prstiju.
Moda budete kadri osjetiti ili vidjeti grudice psihike neistoe kako
odlaze kroz cijev, ba kao kad usisavate prljav sag. Svaki entitet koji se nae u
cijevi doekat e milosrdnici koji e ga potom ispratiti k Svjetlu. Nastavite s
procesom sve dok i posljednja mentalna neistoa ne ode iz vas.
im se oistite arkaneo Mihael e pritisnuti sklopku nakon ega e
gusta bijela svjetlost izai iz cijevi. Rije je o jednoj vrsti materije koja e
popuniti praznine to su bile ispunjene neistoom.
Efekt vakuuma je najmonija tehnika koju sam imala priliku isprobati. Tu

metodu moete upotrijebiti i na drugima, izravnim kontaktom ili telepatski, samo


valja ustrajati na ideji. Iako moda ne budete kadri ita osjetiti tijekom procesa,
ili se brinete uspijevate li u tome, ishod e na koncu biti upravo opipljiv. Veina
ljudi smjesta uoi nestanak depresije ili prestanak ljutnje.
Biti u doticaju sa svojim osjeajima
Uz redovitu vjebu postajete sve vie usklaeni sa svojim osjeajima i
skloniji vjerovati mudrosti koja ih prati. P rihvatite li mo misli i osjeaja, nai
ete se na dvama slobodnim putevima primanja i slijeenja boanskih smjernica.
U iduem emo poglavlju prouiti mo spoznaje, odnosno nebeskih misli.

6. poglavlje
Kako prepoznati i primati boanske i mudre misli
Znanje koje ne ostavlja mjesta dvojbi naziva se spoznajom ili istim
znanjem .
Moda vam se, primjerice, ve dogodilo da se prepirete s nekim o temi o
kojoj zapravo malo toga znate, ali duboko u sebi osjeate neke injenice i vrsto
ih se drite bez dokaza koji bi ih podupro. Va sugovornik vas pita: Ali kako
to zna? A vi nemate izbora doli uzvratiti: Jednostavno znam, to je sve.
Vjerojatno su vas ve nekoliko puta u ivotu proglasili sveznalicom , to
je tvrdnja koja u sebi ipak sadri zrnce istine. Vi uistinu znate mnogo, ali
potpuno ste zbunjeni podrijetlom tih informacija.
Mnogi veliki izumitelji, znanstvenici i voe sluili su se svojim darom
spoznaje kako bi prodrli u kolektivnu podsvijest i dobili pristup novim idejama
i nadahnuima. Thomas Edison je, primjerice, izjavio kako sav napredak i sav
uspjeh potie iz promiljanja. Vjeruje se kako su Edison i ostali veliki izumitelji
meditirali sve dok ne bi primili mnotvo ideja i nadahnua.
Razlika izmeu onoga koji samo prima takve informacije i onoga koji od
njih stjee i odreenu dobrobit, jest u sposobnosti potonjeg da prihvaa te
informacije kao korisne i posebne. Mnogi koji imaju nadulnu sposobnost
spoznaje odbacuju prenesene informacije pogreno mislei kako su one oite i
drugima. P a svatko to zna , rei e oni sebi. A zatim e, godinu ili dvije
poslije, otkriti kako je netko drugi iznio i unovio njihovu briljantnu ideju.
Stoga je onima koji primaju boanske poruke kroz misli, ideje ili otkrivenja
izazov prihvatiti da je rije o jedinstvenoj informaciji koja uistinu moe biti
odgovor na njihove molitve.
Recimo, primjerice, da ste se molili za pomo pri odluci o naputanju

trenutanog radnog mjesta i pokretanju vlastita posla. P rimite tada poruku u


smislu ideje za posao kroz koji biste pomagali drugima, i ta vam misao opetovano
prolazi glavom (to su ve dva obiljeja istinskih boanskih smjernica). Hoete
li poruku odbaciti mislei kako svatko sanja o vlastitu biznisu, pa zacijelo mora
biti rije o pustim snovima?
Otkrila sam kako onima obdarenima nadulnom sposobnou spoznaje,
umjesto viesatnog rada za raunalom i u uredu, uvelike koristi odlazak u
prirodu i boravak na svjeem zraku. Mnogi mislioci usmjereni su na rad, ime
razvijaju potrebu za ravnoteom kroz podruja tjelovjebe, zaigranosti,
obiteljskih prilika, duhovnosti i meuljudskih odnosa. ak i odvajanje male
koliine dodatnog vremena tijekom kojeg e se posvetiti i tim vanim aspektima
ivota, moe im pomoi da jasnije uoe i slijede ideje zaete u Beskrajnom umu.
Osuivanje nasuprot rasuivanju
Osobe koje daju prednost promiljanju u skladu s aneoskom
komunikacijom mogu imati vii kvocijent inteligencije (IQ) od ostalih.
Naposljetku, takve osobe obino pohlepno gutaju literaturu i imaju iroki
spektar zanimanja, to u konanici rezultira natprosjenim IQ vrijednostima.
Kod takve vrste intelektualne svijesti kljuna je sposobnost razlikovanja
izmeu moi rasuivanja i oslanjanja na osuivanje. P ostoje bitne razlike
izmeu ta dva intelektualna obrasca, koja kasnije mogu odrediti duhovni ishod.
Uzmimo za poetak primjer puenja. Vjerojatno ste svjesni brojnih
istraivanja koja tu tetnu naviku povezuju s raznoraznim bolestima i rizikom za
ope zdravstveno stanje. Rasuivanje e rei: Ne privlai me puenje ni puai.
Ne zanima me miris duhana ni njegov uinak. Osuivanje e, meutim, rei:
P uenje je tetno. P uai su loi. Uoavate li razliku? P rvo djeluje pod
zakonom privlanosti koje vas jednostavno navodi da uvaavate vlastite
sklonosti bez etiketiranja ili osude.
P odjednako tako, kad niste sasvim sigurni je li poruka koju ste primili
voena boanskim, obratite pozornost na svoje unutarnje mehanizme
rasuivanja. Stara mudra izreka kae: Ako sumnja, nemoj! Vae unutarnje
raunalo zna je li neto ispravno ili nije. Moda neete morati odbaciti ideju u
cijelosti, ali biste mogli preispitati odreene elemente.

Moda e biti potrebno potraiti savjet strunjaka u podrujima koja prelaze


okvire vaeg znanja. U tom sluaju u sebi zamolite Boga i svoje anele da vas
povedu do tih pojedinaca, i s oduevljenjem ete uvidjeti kako ste ih brzo
pronali.
Osobno sam iskusila ovaj fenomen kad sam osjetila da bih trebala napisati
knjigu o vegetarijanstvu. Znala sam da moram pronai suradnika koji je
nutricionist, ali ujedno i duhovno orijentiran te upoznat s vegetarijanstvom. U
istoj vjeri, obratila sam se Bogu da mi pomogne pronai takvu osobu. Tri tjedna
kasnije, na jednoj od mojih radionica, predstavila mi se nutricionistkinja Becky
P relitz. Dola je posluati moje predavanje jer je bila duboko posveena
duhovnom pouavanju i nainu ivota. Ovo je ena koju traim, pomislila sam.
Sto sam vie s njom razgovarala, to sam bivala sve uvjerenija kako je preda mnom
strunjak koji je odgovor na moje molitve. Danas su Becky i njezin suprug
Christopher veliki prijatelji mog supruga Stevena i mene, a naa je zajednika
knjiga Objed pod Svjetlom: postanite vegetarijanci na svom duhovnom putu
objavljena 2001. godine pod etiketom izdavaa Hay House.
Uobiajeni naini objave spoznaje
Slijede neki od naina na koje ste moda ve primili boanske poruke kroz
proces promiljanja.
Upoznali ste osobu i smjesta ste znali neke pojedinosti o njoj bez
prethodnih saznanja.
Znali ste odreene informacije vezane za aktualne dogaaje a da
prethodno niste itali ili uli o njima.
Naslutili ste ishod odreenih dogaaja (poslovnih ulaganja,
putovanja ili odnosa) i... bili ste u pravu.
P roganjala vas je ideja vezana za posao, knjigu ili kakav izum.
P roveli ste je u djelo i pokazala se iznimno uspjenom. Ili, moda ste
je zanemarili da biste na koncu otkrili kako je netko drugi iskoristio
istu ideju i dobro je unovio.
Zagubili ste ekovnu knjiicu, kljueve ili novanik, zatim
zamolili anele za pomo i odjednom primili smjernice pomou kojih

ste pronali zagubljeni predmet.


Istinska boanska spoznaja opetovana je i pozitivna. P okazuje nam nain
kojim moemo pospjeiti svoj ivot, ali i ivote drugih. Usmjerena je na slubu, a
premda vas odreene ideje mogu obogatiti i proslaviti, rije je ipak o sporednoj
koristi koja nije motivacija samog koncepta. tovie, upravo takve vrste
altruistinih ideja vode k dobrobiti onih u ijim su umovima poniknule. Oni,
pak, koji se bave samo sebinim pothvatima, najee odbijaju od sebe
potencijalne klijente i suradnike, koji osjeaju plitke vrijednosti skrivene iza
same ideje. Moj izdava i mentorica Louise L. Hay jednom mi je rekla kako se
njezino financijsko stanje poelo popravljati tek kad se usmjerila na sluenje za
dobrobit drugih, umjesto na ono to bi ona sama mogla dobiti. Nakon to sam
primijenila taj princip na vlastiti ivot, spoznala sam njegov nevjerojatan uinak
na osobno zadovoljstvo, ali i na karijeru i samu zaradu.
Istinska pronicavost pomae vam da inite djela koja e doista pomoi
drugima, i to na takav nain da e nadahnuti ljude da vas sami potrae, bilo u
svojstvu klijenata, sponzora, publike, izdavaa i slino. Ta sila dolazi od
Stvoritelja koji poznaje vae prave talente, strasti i podruja zanimanja, te kako
se te osobine mogu iskoristiti za pomo drugima. U biblijska vremena novac se
nazivao darom , a i vi sami posjedujete dar koji moete zamijeniti za novac.
P rava pronicavost nee nam samo mahati snovima pred nosom, a onda nas
izazivati na nain da sami otkrijemo kako ih ostvariti. Nipoto! Upravo
suprotno, ona nam daje potpune i detaljne upute. Kvaka je, meutim, u tome
da upamtimo kako se Boja pouka odvija korak po korak. Informacije primamo u
obliku ponavljajuih misli (ili osjeaja, vizija, rijei ovisno o spiritualnoj
orijentaciji) koje nas na neto potiu. To neto obino se doima beznaajnim:
nazovite tu osobu, napiite to pismo, poite na taj sastanak, proitajte tu knjigu
i slino tomu. Slijedimo li smjernice i dovrimo li korak A, tada na istovjetan
ponavljajui nain dobivamo seriju uputa za korak B. Korak po korak, Bog nas
vodi cijelim putem, sve do realizacije nae namjere.
No kako imamo slobodu volje, moemo i zanemariti upute kad god poelimo.
Veina e, meutim, spoznati da e, ne budu li slijedili upute boanskih
smjernica, osjeati zastoj, kao da se kotai automobila okreu u prazno. Kad mi se

netko poali da osjea blokadu, upitam ga: Koje ste boanske smjernice
opetovano primali, ali ste ih zanemarili? Uvijek i bez iznimke doznam kako je
uputa koju su izbjegavali zbog straha od promjene kljuni sastojak za kojim su
tragali.
Aneli nas obasipaju idejama koje su odgovor na nae molitve. Te ete
boanske signale primiti u trenutku kad vam je um prijemiv, primjerice tijekom
sna, meditacije, tjelovjebe ili ak dok gledate neki film (kad su vam misli sklone
otploviti ). Osjeate se preplavljeni uzbuenjem i energijom, a tada je vano
ne suprotstaviti se boanskim smjernicama pesimistinim mislima. Sama e se
ideja initi istinitom i znat ete, duboko u sebi, da je to to! Dakako, svaka se
ideja moe pokazati neuspjenom, no svijest o tome da ste pokuali, ono je to u
konanici daje smisao ivotu.
Ako ste u prolosti imali odreena negativna iskustva, mogli biste, sasvim
opravdano, puhati i na hladno, pa ste moda odluili igrati na sigurno klonei se
znaajnijih ivotnih promjena. I to je sasvim u redu, sve dok ste zadovoljni
trenutanom situacijom! P a ipak, ako postoji podruje vaeg ivota koje je
neuravnoteeno, prirodno je da poelite to promijeniti. To se naziva postizanjem
homeostaze , to je nita doli instinktivni nagon za ravnoteom koji je
svojstven svim ivim biima.
Skepticizam, pragmatizam i vjera
Vie od ostalih oblika primanja boanskih smjernica, mo spoznaje sklona
je kolebati se kad je vjera u pitanju. Veliki mislioci lako e se uplesti u mreu
skepticizma. Vjera se ini neloginom i poiva na brojnim neopipljivim
imbenicima.
tovie, svaki e znanstvenik provoditi eksperimente prije negoli donese
konane zakljuke. Bilo da je vaa hipoteza usmjerena u korist vjerovanja u
anele ili protiv toga, uzmite dovoljno vremena za provjeru svoje teorije.
P rimjerice, Bog i aneli uju vae misli (ne brinite se, pritom ih ne osuuju), pa
se moete u mislima obratiti Nebu, ne izlaui se zauenim pogledima kolega.
Zamolite, u sebi, anele za pomo u nekom podruju osobnog ili
profesionalnog ivota. Zatim obratite pozornost na vrstu pomoi koja vam
pristie nakon molitve. Odgovor bi mogao biti trenutaan, u obliku snanog

impulsa ili zamisli, ili bi mogao doi u poneto opipljivijem obliku, kad vas,
primjerice, netko sluajno uputi na novinski lanak s informacijama koje
traite. Dva su kljuna sastavna dijela ovog eksperimenta: traenje pomoi
(zakon slobode volje sprijeit e intervenciju bez naeg prethodnog doputenja)
i primjeivanje pomoi koju smo dobili.
Svijest o takvoj vrsti pomoi ne znai da po svaku cijenu morate pronai
odgovor. Lane smjernice uvijek su rezultat napetosti i brige, a istinsko
boansko nadahnue dolazi nam lagano, na prirodnim krilima ljubavi.
Doznala sam da su mnoge osobe koje imaju dar spoznaje imale iskustva sa
svojim voljenim pokojnicima, tijekom kojih su jednostavno znali da je djed,
roditelj i druga bliska osoba bila uz njih. Iako nisu mogli vidjeti ili osjetiti
prisutnost pokojnika, imali su spoznaju o njegovoj blizini. Jednaka vrsta znanja
stvara i ostale mentalne poruke vezane za posao, obitelj i zdravlje. Iako nemaju
svijest o tome kako znaju, takve e osobe primiti informacije koje su tone i
korisne.
to vie uspijete nauiti vjerovati i slijediti takve poruke, imat ete vie
dobrobiti od svog unutarnjeg sustava usmjeravanja. Na primjer, moda dobijete
ideju za pokretanje novog posla. Ideja je izvrsna i pitate se kako vam prije nije
pala na pamet. Riskirate i najednom vam se sva vrata otvaraju: financijska,
partnerska i druga. P osao munjevito napreduje i svjesni ste da vas vodi
boanska mudrost.
Program duhovnog mentorstva
P ostoji mnotvo bia na Nebu koja su vam voljna pomoi, a koja nisu
nuno i vai aneli uvari. Neki od njih obini su ljudi koju su umrli, a koji
imaju snanu elju da poue i pomognu ivima. Mnogi od njih iznimno su
daroviti i obrazovani, te tvore ono to je poznato pod nazivom program
duhovnog mentorstva .
Na ovozemaljskom svijetu mentor podrazumijeva obrazovanu, upuenu
osobu u odreenom podruju koja vas savjetuje, vodi i daje upute. P rogram
duhovnog mentorstva slian je tomu, na nain da ste dodijeljeni odreenom
strunjaku koji vas usmjerava kroz proces vezan za vae sklonosti i talente.
Moete pritom suraivati s nekim doista slavnim pokojnikom, ali i s nekim

nepoznatim, no nita manje sjajnim pojedincem iz svijeta dua. Veina ih s


velikom radou prenosi svoja znanja, ime dobivaju smisao svog postojanja,
ba kao i kad sami uinite neko dobro djelo. I njihove su usluge besplatne,
tovie moete se sastati s njima u svojem domu, i to u pidami!
Kad sam prvi put osjetila smjernicu da kontaktiram svojega mentora,
odabrala sam izvjesnog autora kojemu sam se oduvijek divila (on, meutim, ne
eli da odajem njegovo ime smatrajui kako bi time samo njegov ego dobio na
slavi). Tako sam ga zamolila da mi pomogne napisati knjigu Put svjetlosnog
radnika. I istog trenutka pristigao mi je u pomo. P remda sam ga mogla tek
nazrijeti, prilino sam snano osjetila njegovu prisutnost na razini osjeta,
spoznaje i sluha.
Bila sam toliko iznenaena posjetom dotinog autora (bolje reeno, bila sam
zabezeknuta!) da isprva nisam znala to bih rekla. Vi... vi... vi ste ovdje!
promucala sam.
A on mi je rekao: Oito jo nisi spremna. Molim te, pozovi me nakon to se
bolje pripremi za rad sa mnom.
U to s am vrijeme tek bila poela drati duhovne seanse s poznatim osobama
koje sam iznimno cijenila. Zamijetila sam kako sam, zbog zadivljenosti njihovim
likom i djelom, bila preplaena. Drukije sam se ponaala s njima negoli s
obinim ljudima. To me je kopkalo jer sam bila svjesna toga kako je takvo
ponaanje povezano s egom, to je znailo da sam gledala na poznate osobe kao
da su iznad mene, ili, drugim rijeima, kao da su odvojene od mene.
Zato sam zamolila Isusa i arkanele da mi dou u snove i proiste moj ego
zbog kojeg sam mislila da bilo tko drugi vrijedi vie ili manje od mene. Kao i
uvijek, djelovanje je bilo trenutano! Ve sam ujutro osjetila poboljanje, a ne
mogu objasniti kako je dolo do toga. Mogu samo rei da se dogodilo. Od tog
trenutka vie nisam osjeala strah od onih kojima sam se divila.
Od tada redovito pozivam u pomo mentore. Jednom prigodom, kad sam
trala i osjetila strahovitu bol pod rebrima, zatraila sam pomo i bila ugodno
iznenaena kad mi se ukazao mukarac iz svijeta dua, Jim Fixx, pokojni autor
Kompletne knjige o tranju. Savjetovao mi je da se usredotoim na glavu,
odnosno da je pokuam umiriti dok trim, ime bi se postigao produljeni i laki

korak. Nakon to sam posluala savjet, bol je prestala i nikad se vie nije
pojavila. Jim mi i dalje redovito pomae kod izdrljivosti i brzine tranja.
Brojne sam lanove svoje publike pouavala programu duhovnog
mentorstva, i veina ih je uspjeno posvojila svojega mentora na Nebu. Neki
od njih su i poznati pokojni izumitelji, pisci, iscjelitelji i glazbenici. P a tako,
primjerice, jedan student medicine iz Chicaga redovito pie pisma Albertu
Einsteinu i podjednako redovito dobiva smjernice; izvjesni stihopisac iz
Atlante komunicira s Johnom Denverom preko automatskog pisanja, dok jedan
arhitekt iz Midwesta iz uestalih razgovora s Michelangelom crpi nadahnue.
Kako biste sudjelovali u programu duhovnog mentorstva, jednostavno
pomislite na onoga s kim biste voljeli komunicirati. Ako se ne moete dosjetiti
nikoga odreenog, zamolite Boga i anele da vam dodijele strunjaka iz
odreenog podruja (ba kao to je meni dodijeljen dok sam trala).
Nakon toga, ak i ako ne budete mogli vidjeti, uti ili osjetiti prisutnost
svoga novog mentora, svejedno postavite pitanje. Moete ga napisati na papir,
utipkati u raunalo ili na pisaem stroju, pomisliti, ili ga naglas izrei. Mentor e
uti bez obzira na nain kojim ga zamolite.
Obratite pozornost na odgovore koji dolaze kroz misli, rijei, osjeaje ili
vizije. Bilo bi dobro kad biste zapisali i pitanja i odgovore, u obliku
svojevrsnog intervjua. (P otanke upute o automatskom pisanju izloene su u
jednom od iduih poglavlja.)
Bez obzira na to vjerujete li da su poruke duhovnih mentora doslovne ili
figurativne, vrlo brzo ete otkriti kako zapisivanjem pitanja, a zatim i odgovora
koje primate kroz misli, rijei, osjeaje i vizije, postajete sve otvoreniji novim
spoznajama i kreativnim idejama.
Kako pospjeiti nadulnu sposobnost spoznaje
Spoznaja se moe pojaviti suptilno, kao neka pomisao ili ideja, pa vrlo lako
moemo previdjeti to iznimno nebesko sredstvo komunikacije. Mogli biste
odbaciti boansku ideju ne prepoznavajui u njoj odgovor na svoje molitve.
Mogli biste je pogrekom zamijeniti za kakvu beznaajnu pomisao ili snatrenje,
umjesto da uistinu spoznate kako je rije o nadahnuu s Neba.
Oni koji posjeduju nadulnu sposobnost spoznaje skloni su zanemarivanju

boanskih smjernica vjerujui kako je ono to znaju oito i drugima. Svatko to


zna! rei e takva osoba i nee iskoristiti briljantnu ideju koju je netom primila.
Dodue, ne ide im u prilog ni injenica da ih se neprestano zadirkuje kako su
sveznalice , pa se ustruavaju progovoriti zbog straha od ismijavanja. P a ipak,
ta etiketa u sebi nosi i zrnce istine jer takve su osobe vrlo angairane u
kolektivnoj podsvijesti.
Stoga je vano pomno pratiti ono to vam dolazi u misli, ukljuujui
ponavljajue misli, kao i one nove. Boanske smjernice dolaze nam u obliku
sugestija koje jednostavno ne moemo zanemariti, ali i kao jedva zamjetna
nadahnua. Najbolji nain da obratite pozornost na taj oblik boanskih
smjernica svakako je zapisivanje u dnevnik, ime ete sami sa sobom voditi
razgovor o vlastitim mislima i idejama. Dnevnik moe biti u obliku intervjua sa
svojim viim jastvom, u formi pitanja i odgovora. Na taj ete nain lake dovoditi
podsvjesne informacije u svoju svijest.
Kad dobijete odgovor, ne preispitujte se, nego pruite svojim mislima i
idejama priliku da se izjasne. P itajte ih: to mi elite poruiti? U pitanju bi
mogla biti spoznaja poput ini mi se da ova osoba koju sam upoznao nema iste
namjere , ili bi mogla biti rije o nadahnutoj ideji koja vam pomae da spoznate
istinu duhovnog naela, ili pak o neodoljivoj potrebi za promjenom posla.
P isanjem dnevnika moete procijeniti obrazac i tonost svojih misli i ideja,
a time ujedno stei naviku postizanja svijesti o istinskim boanskim
smjernicama. Vjerojatno ste nekad zanemarili svoje misli te poslije ustvrdili:
Znala sam da e se to dogoditi! ili Znao sam da ne trebam poi tamo!
Uspjeh, ali i pogreke, ue nas kako vjerovati i slijediti vlastite spoznaje.
Otkrila sam i to da su mnogi od onih orijentiranih na promiljanje (nasuprot
onima orijentiranima na osjeaje, vizije ili sluanje) veinom radoholiari,
zatvoreni u svojim uredima i privezani za stolce pred raunalima. Drim kako je
to sasvim u redu, sve dok je u ravnotei s vremenom provedenim izvan radnog
okruenja. Ipak, takve osobe esto moram doslovce natjerati da pou u prirodu
pa mi se ini da je doivljavaju kao nekakav strani teritorij! Kad napokon odu
nekamo u prirodu, postanu svjesni toga kako im boravak na svjeem zraku, biljke
i drvee pomau u izotravanju osjetila, te postaju otvoreniji i svjesniji svoga

boanskog nadahnua.
Zbog mira i sklada koji vlada prirodom, lake nam je uti vlastite misli i
upamtiti mudre ideje. Kad u svojim pretrpanim rasporedima odvojimo vrijeme za
stanku, odmaramo se od svijeta satova i telefona. P ostajemo usklaeniji s
unutarnjim ritmom svojih tijela i cijelom prirodom. Meu ostalim, redoviti
boravak u prirodi pomae nam da razvijemo pravi osjeaj za trenutak, to zapravo
znai da primjeujemo i slijedimo ritam ivota. Nakon povratka u urede, shvatit
emo kako smo izotrili instinkte jer emo, primjerice, pogoditi najbolji trenutak
za obavljanje nekog telefonskog razgovora, slanje e-maila ili emo u pravi as
progovoriti na sastanku. Vrijeme provedeno u prirodi moe nas, k tome,
nadahnuti da u potpunosti napustimo uredski posao i usmjerimo se na djelatnost
koja e ispuniti elje naih srca.
Istinska i lana nadulna sposobnost spoznaje
Neki su ljudi sumnjiavi kad je rije o sluanju intuicije zbog loih
iskustava iz prolosti. Moda vam padne na pamet sjajna ideja, ali kada je krenete
provoditi u djelo, stvari se toliko zakompliciraju da odluite kako se vie nikad
neete obazirati na vlastite ideje.
Takve situacije najee se odvijaju na dva naina:
Inicijalna ideja uistinu je boansko nadahnue, ali strah nas usmjerava na
pogrean put. Kad nam neka dobra ideja padne na pamet, ona se nedvojbeno
zasniva na istinskim boanskim smjernicama, koje uostalom uvijek potjeu iz
ljubavi. Ali negdje, usput, svlada nas strah koji blokira nau sposobnost primanja
kontinuiranih smjernica i kreativnih ideja. Zbog straha skreemo s poetno
zacrtane staze, a ego nas potie na odreenu vrstu ponaanja i donoenje
.specifinih odluka. Kad se udruimo sa svojim egom, nezadovoljstvo i pogreke
su neizbjeni.

Tako sam, primjerice , poznavala enu koja je eljela pokrenuti privatni


posao i raditi kao osobna instruktorica fitnesa u svojemu domu. Ideja se inila
savrenom jer je u pitanju bila usluga kojom e pomagati drugima, i to na
podruju u kojem je uivala, pruajui joj istodobno mogunost zarade i ostanka
kod kue sa svojim malim djetetom. I tako je napustila stalni posao i pokrenula
vlastiti. Tijekom prvog mjeseca imala je pet klijenata, to joj je omoguilo

dovoljno novca da podmiri raune i ostavi poneto sa strane.


Ipak, ubrzo se poela brinuti hoe li se poetni uspjeh nastaviti. Kako da
privueni nove klijente? strahovala je. Nakon dva-tri dana razmiljanja o
budunosti, odluila je objaviti oglas u nekoliko dnevnih novina te uloiti
novac u tiskanje broura i posjetnica. Trokovi za ta ulaganja bili su visoki, ali
odluila je da joj valja potroiti kako bi zaradila.
Idueg je mjeseca imala samo jednog novog klijenta. P oela se sve vie
brinuti zbog posla i potroila je jo vie novca na oglaavanje. No, inilo se da
nita to poduzima ne djeluje, pa je nakon etiri mjeseca odluila vratiti se na
svoj stari posao ne bi li osigurala kakve-takve prihode.
to se dogodilo? pitala se. P romotrivi situaciju te ene, uoavamo kako
je uistinu primila boanske smjernice za pokretanje vlastita posla. Dokaz tomu je
i njezin poetni uspjeh koji joj je omoguio dovoljno novca da podmiri osnovne
trokove i usput utedi. Tek kad je dopustila strahu da joj se uulja u misli,
stvari su krenule nizbrdo. Tomu je svakako pridonijelo i njezino inzistiranje na
nepotrebnim trokovima oglaavanja. Trokovi su se poveali, a prihod smanjio,
upravo zato to je sluala strahovanja svog ega, namjesto smjernica svojega
vieg jastva.
Umjesto prihvaanja boanskih smjernica, forsiramo dogaaje, ili sluamo
miljenja drugih i ne obaziremo se na uitelja u sebi. Katkad ujemo samo ono
to elimo uti pa emo tako odluiti On je pravi! iako nam intuicija (i
najbolje prijateljice)

govori da je potpuna budala. Ili, odluimo kako Bog eli da napustimo


siguran posao i odselimo se u neku zabit, iako nam osjeaj u utrobi govori kako
bismo zapravo morali stati na loptu. U nekim emo sluajevima, pak, okrenuti
lea intuiciji i uiniti neto sasvim suprotno vlastitoj sposobnosti procjene
samo zato to nas je neka uporna osoba na to nagovorila.
Istinite i lane spoznajne smjernice
Kako emo, dakle, prepoznati je li rije o ideji nadahnutoj boanskim
savrenstvom ili neem nedostinom? U etvrtom poglavlju ove knjige navedene
su razlike izmeu istinskih i lanih smjernica.

S obzirom na misli, ideje i otkrivenja, valja obratiti pozornost na sljedee


znaajke:
Dosljednost. Istinske smjernice se ponavljaju, a sama ideja e vam
se s vremenom usaditi u misli. P remda se moe sastojati od razliitih
sitnih pojedinosti, sama sr ideje ostat e nepromijenjena. Lane
smjernice, meutim, neprestano mijenjaju smjer i strukturu ideja.
Motivacija. Istinske smjernice motivirane su eljom za
poboljanjem trenutane situacije, dok je glavni cilj lanih smjernica
uiniti vas bogatima i slavnima. Iako kod istinskih smjernica takav
oblik nagrade moe izostati, imajte na umu da je rije o sporednoj
dobrobiti, a ne o temeljnoj motivaciji ideje.
Prizvuk. Istinske smjernice oplemenjuju, motiviraju i potiu.
Tjeraju vas naprijed govorei vam: Ti to moe! Lane smjernice
sasvim su suprotne, te pogubne za vae samopouzdanje.
Trenutak. Istinske se smjernice pojavljuju u trenutku, poput
munje, kao odgovor na molitvu ili meditaciju. Lane smjernice,
naprotiv, dolaze polako kao odgovor na strah. Kad vam sine neka
ideja, napravite odmak i preispitajte tijek misli koje su joj prethodile.
Ako ste bili zabrinuti zbog neega, va je ego vjerojatno skovao plan
da vam pomogne. Ako ste, meutim, meditirali, vae vie jastvo imalo
je vremena i prostora uistinu se povezati s boanskom kolektivnom
podsvijeu i vjerojatno je upravo ono ishodite same ideje.
Osjeaj bliskosti. Ideja koja proizlazi iz istinskih boanskih
smjernica openito se uklapa u vae prirodne sklonosti, talente, strasti
i podruja zanimanja, dok lane smjernice obino sadre sporne
savjete, ukljuujui aktivnosti koje nisu od vaeg interesa.
Primjeujui prethodno navedena obiljeja, moete poveati vlastitu vjeru
u ideje koje slijedite. Znat ete da ste na pravom putu i moi ete upregnuti sve
sile kako biste postigli uspjeh. Zdrava razina samopouzdanja u uzajamnom je
odnosu s istim, jasnim mislima koje vode k realizaciji.
Kombinirate li sposobnost nadulne spoznaje sa sposobnou da ujete

boanski glas, o emu emo opirnije govoriti u sljedeem poglavlju, moi ete
dovesti proces nastajanja ideja na jo viu razinu.

7. poglavlje
Kako uti svoje anele
Nije li ironino da ja, kao biva psihoterapeutkinja, koja je . neko radila u
psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa, sada pouavam druge kako uti
glasove! P a ipak, glas Boga i anela najzdraviji je zvuk koji emo ikad uti.
P okazat e nam ljubav usred prividnog kaosa i uputiti nas na logina
objanjenja kad god se naemo pred izazovom.
Nadulna sposobnost da ujemo glasove dua i viih bia naziva se istim
sluanjem . U ovom emo poglavlju razmotriti o emu je rije, te kako poveati
jasnost i snagu ove vrste poruka.
Uobiajeni naini za uspjeno sluanje boanskog glasa
P o svoj ste prilici dosad u ivotu ve uli glas anela i drugih duhovnih
bia. Je li vam se dogodila bilo koja od dolje navedenih situacija?
Nakon buenja ujete kako vas imenom doziva neki glas.
Niotkuda ujete taktove ugodne melodije.
Neprestano ujete odreenu pjesmu, bilo u glavi, bilo na radiju.
ujete glasan, prodoran glas u uhu.
Nauli ste razgovor u kojem vam netko nepoznat govori upravo
ono to trebate uti.
Sluajno ukljuite radio ili televiziju, i to u trenutku kad se zbiva
diskusija koja vas zanima.
ujete glas voljenoga pokojnika u snu, u glavi ili oko sebe.
Nazovete nekoga i ispostavi se da ta osoba upravo u tom trenutku
treba pomo.
ujete zvono na vratima, ili zvoni telefon, no s druge strane nema

nikoga, ali osjeate da voljeni pokojnik nastoji privui vau


pozornost.
Bestjelesni glas vas upozorava na neto ili vam prenosi vanu
poruku.
Traite zagubljeni predmet, pomolite se za pomo, i onda ujete
kako vam neki glas govori gdje da ga potraite.
Odgovori dolaze nakon pitanja
Bog i aneli nam se obraaju kroz odgovore na nae upite, pa moemo poeti
razgovor s njima jednostavnim postavljanjem pitanja.
Jednom sam prigodom eljela doznati zato izvjesna kranska frakcija
uporno promie ideju koja ide u prilog strahu od Boga . Jednostavno nisam
mogla shvatiti zato bi itko strahovao od naeg ljubljenog Stvoritelja, a kamoli
zato bi bilo tko teio tomu. Zato sam zamolila svoje anele da mi pomognu
razumjeti taj sustav vjerovanja. Nedugo nakon to sam im se obratila, pritisnula
sam tipku za automatsko traenje radiostanice u svom automobilu, kadli se
pretraitelj zaustavi na Katolikom radiju. Upravo u tom trenutku, voditelj stane
objanjavati zato bi se krani trebali bojati Boga. S objanjenjem se,
dodue, nisam sloila, ali bila sam zahvalna na tome to sam dobila odgovor na
svoje pitanje, posebice tako brzo nakon to sam ga postavila.
Ako imate odreena pitanja iz nekog podruja ivota i potrebne su vam
smjernice, zastanite na trenutak, ba sad, i u sebi pitajte Boga i anele o tome.
Ustrajte u namjeri da usmjerite pitanje k Nebu i vjerujte da ete dobiti odgovor.
ak i ako u tom trenutku ne uspijete uti odgovor nekog od boanskih bia,
budite uvjereni da vas oni i te kako uju.
Trebali biste dobiti jasan odgovor na postavljeno pitanje za dan ili dva.
P onekad ete odgovor uti kroz neku pjesmu, a moda ete primijetite kako se
melodija stalno ponavlja, bilo u vaoj glavi ili na radiju. Odgovor na pitanje
moda moete pronai u stihovima, ili, ako vas odreena pjesma vee za
uspomene na nekoga, moda to znai da ta osoba upravo misli na vas.
Kad ujutro ujemo glas kako nas doziva, to obino znai da nas aneli ili
duhovni vodii ele pozdraviti. Njima je, naime, najlake prenijeti pozdrave rano

ujutro, kad se budimo, jer je tada na um otvoreniji za duhovnu komunikaciju.


Osim toga, skloniji smo zapamtiti poruku u polubudnom stanju nego tijekom
vrstog sna. Ako nam aneli i duhovna bia, osim pozdrava, imaju jo togod
poruiti, oni e nam tada to jasno staviti do znanja. Stoga, kad ujete da vas
netko ujutro doziva imenom, nemojte se uplaiti jer je u pitanju tek ljubazni
pozdrav, sve kako biste znali da vae duhovno bie pazi na vas.
Ako nakon postavljenoga pitanja Nebu, nakon odreenog vremena ipak ne
dobijete odgovor, moda ste ga preuli, ili moda ne elite uti poruke koje vam
Nebo alje. Razlog tomu moglo bi biti to to vam se moda nije svidjela vrsta
pomoi koju ste primili u prolosti. Na taj se nain samo blokirate, te biste
trebali ponavljati pitanje sve dok ne dobijete jasan odgovor. Zazovite anele da
vam pomognu da ujete, i to e se naposljetku i ostvariti.
Jedna polaznica moje kole za spiritualno savjetovanje bila je frustrirana
injenicom to ni nakon tri dana provedena na teaju nije mogla uti svoje
anele. P oalila mi se da tijekom seansa s anelima moe uti samo poruke koje
se sastoje od jedne ili dvije rijei. Tako je, primjerice, odravala seansu s
kolegom s teaja, i mogla je uti samo rijei ujak i automobilska nesrea .
Dakako, poslije se ispostavilo kako je njezin kolega izgubio ujaka u
automobilskoj nesrei.
Ali eljela sam uti neto vie od jedne do dvije rijei! poalila se.
Nadala sam se da u voditi potpuni razgovor s Bogom i anelima.
Zamolila sam njezine anele za pomo i mogla sam ih uti kako joj govore da
ustraje i nastavi pohaati teaj, te da e ih, uz upornost i strpljenje, uskoro moi
uti, pa sam joj tu poruku i prenijela.
P eti dan naeg teaja za spiritualno savjetovanje, ta mi je polaznica
oduevljeno prila. ujem ih, ujem ih! uskliknula je. P rijelomni trenutak,
kad je najzad uspjela doista uti anele, zbio se upravo onako kako su i aneli
predvidjeli: ustrajnou u namjeri da uje, te strpljivim i predanim ekanjem da
se to dogodi. Od tog dana moja polaznica uspjeno vodi jasne i glasne razgovore
sa svojim anelima, koji je obasipaju smjernicama vezanim za privatni ivot, ali i
onima koji se tiu njezinih klijenata.
Zvonjava u uima

Mnogi svjetlosni radnici prijavljuju visoko frekventni zvuk zvonjave u


jednom uhu. Rije je o prodornom zvuku koji moe biti nametljiv i u konanici
prilino bolan. P ri lijenikom pregledu najee se iskljuuje poremeaj
slunog ivca, i to zato to ne postoji fiziki uzrok zvonjavi. Rije je zapravo o
informacijama utkanim i ifriranim u elektrine impulse. Nebo prenosi poruke,
smjernice i informacije pomou tih frekvencija, to zvui poput kompjutorskog
modema kad se prikljuuje na internet.
P onekad je taj zvuk popraen osjeajem tipanja ili povlaenja za unu
resicu, to se dogaa kad aneli i duhovni vodii osobito ele privui vau
pozornost. Nije potrebno svjesno razumijevanje poruke ifrirane u zvuku
zvonjave, valja vam samo obvezati se da ete je zaista primiti. Informacija e se
pohraniti u vaoj podsvijesti, odakle e pozitivno utjecati na vae postupke i
osigurati da ne odgaate izvrenje svojeg zadatka kao svjetlosni radnik.
Nipoto se nemojte brinuti o tome da bi zvonjava mogla potjecati iz neke
nie razine ili kakvog mranog izvora. Zvuk pokazuje kako energetske
frekvencije ifriranih informacija dolaze jedino s vie razine boanske ljubavi, jer
nie sile ne bi mogle djelovati s tako povienim frekvencijama.
Zvuk zvonjave zapravo je odgovor na molitve za smjernice o vaoj ivotnoj
misiji. Ako zvuk postane preglasan, odvie bolan ili neugodan, u sebi zamolite
svoje anele neka ga stiaju jer vam nanosi bol. P oruka e svejedno biti
prenesena, samo e biti poneto tia. Ako vam tipanje ili povlaenje za une
resice bude stvaralo bol, obratite se svojim anelima i duhovnim vodiima i
zamolite ih da prestanu.
Kad sam jednom prigodom zamolila svoje anele i vodie da stiaju zvuk
zvonjave i prestanu mi nanositi bol tipa-njem i povlaenjem une resice, nikad
vie to nisam doivjela. Aneli se, naime, nee uvrijediti zbog naih zahtjeva jer
im je potrebna naa povratna informacija kako bi spoznali najbolji nain na koji
nam mogu pomoi.
Kako u znati tko mi se to obraa ?
Ako vas brine pravi identitet glasa koji vam se obraa, jednostavno ga
zamolite da vam otkrije tko je. Ako, pak, ne povjerujete u odgovor, zamolite
duhovno bie da vam dokae svoj identitet. Ubrzo ete otkriti kako entitet

govori ili ini neto to e u vama pokrenuti prelijepe osjeaje, ili e to biti
neto to bi samo odreena osoba mogla uiniti ili rei. Slijede neke smjernice:
Boji je glas iznimno snaan, ali istodobno prijateljski, oputen,
duhovit i suvremen.
Arkaneli su vrlo glasni, te u odreenoj mjeri formalni i izravni,
mahom govore o boanskoj ljubavi, potrebi da slijedimo svoje zadae,
da prevladamo sumnje, strahove i odlaganja.
Aneli katkad zvue gotovo ekspirijanski, s iznimno arhainim i
formalnim nainom govora.
Nai voljeni pokojnici govore ba kao i za ivota, iako im se glas
moe doimati snanijim i mlaim; sluit e se istim rjenikom i
nainom govora kao i dok su bili ivi.
Nae vie jastvo zvui kao i na glas.
Ego se, pak, javlja uvredljivim, obeshrabrujuim, paranoinim i
depresivnim nainom; reenice mu, dakako, poinju s ja jer je
egocentrian.
Kako pospjeiti nadulnu sposobnost sluha
Svi smo prirodno obdareni darom vidovitosti, to ukljuuje i nadulnu
sposobnost sluha, kao i ostale nadulne sposobnosti. Obino otkrivamo,
meutim, kako svaka osoba posjeduje jedan primarni kanal za boansku
komunikaciju. Neki su prirodni sluatelji, pa prvo to zamijete kod nekoga jest
zvuk glasa. Drugi su prirodno vizualni tipovi, pa kod novog poznanika najprije
zamjeuju izgled i pokrete tijela.
Oni orijentirani na osjeaje, pak, primjeuju kako se osjeaju uz novu
osobu, kakav je dojam osoba ostavila, pa ak i osjeaj koji u njima izaziva
tkanina njihove odjee. Mislioci imaju trenutanu svijest o tome je li nova osoba
zanimljiva, inteligentna, logina ili moe li im pomoi u vezi s nekim poslom.
Slino je to radu automobilskog motora s etiri cilindra: sva etiri rade i sva
su etiri podjednako vana, pa ipak, jedan uvijek poinje raditi prvi. Vaa
primarna nadulna sposobnost pokree motor vaih boanskih smjernica.

Ako ste po prirodi tip sluatelja, zacijelo ste ve dosad uli Boga i svoje
anele. No, ako to nije va glavni kanal za boansku komunikaciju, moda ete
se morati pomuiti kako biste doista uli boanski glas. Moda ste itali o
svjedoenjima ljudi koji su primili poruke ili upozorenja od svojih anela i
pitate se zato vai aneli ne razgovaraju s vama. Slijedi nekoliko metoda koje
vam mogu pomoi da ujete glas boanskih bia, jasno i glasno.
Proistite une akre. Kao to smo ve spomenuli, svakim psihikim osjetom
upravlja energetski centar akra. Sposobnost nadulnog osjeta regulira srana
akra, osjet spoznaje povezan je s krunskom akrom, dok sposobnou nadulnog
sluha upravljaju dvije une akre. U iduem emo poglavlju govoriti o treem
oku , akri povezanoj sa sposobnou vienja.

Une su akre smjetene iznad obrva, unutar glave i ljubiasto-crvene su


boje. Zamislite dva ljubiasto-crvena diska iznad obrva kako se okreu u smjeru
kazaljki na satu. Usredotoite se na to da vidite ili osjetite kako im aljete
snopove iste bijele svjetlosti i kako ih iznutra osvjetljavate. P rimijetit ete
kako postaju isti i kako se poveavaju. Svakodnevno ponavljajte ovu metodu,
ili kad god osjetite da vam je nadulna sposobnost sluha poremeena.
Odbacite psihiki teret. Ako ste bili izloeni verbalnom
zlostavljanju, ili ste sami sebi neto spoitavali, vae su une akre
najvjerojatnije zagaene tetnim rijeima upuenima na va raun. U
sebi zamolite svoje anele da vas obaviju energijom utjehe.
Nakupljenu negativnu energiju u unim akrama moete otpustiti
zapisujui imena onih koji su vas vrijeali, ukljuujui i sebe, te zatim
stavljajui papir s popisom u plastini spremnik za vodu. Zatim ga
odloite u ledenicu hladnjaka i osjetit ete trenutano olakanje.
Ostavite spremnik u ledenici najmanje tri mjeseca. Usput budi reeno,
ovo je fantastina metoda za rjeavanje svih vrsta problema.
Obnovite iskljuene f rekvencije. Jeste li ikad u djetinjstvu
iskljuili glas svoje majke, oca, nastavnika, ili neke druge osobe,
pa ak katkad i vlastiti? Moda vam je tada sposobnost iskljuivanja
upornog prigovaranja ili neke druge vrste verbalne neugodnosti bila

jedini dostupni mehanizam samoobrane. Nevolja je, meutim, to to ste


pritom najvjerojatnije, osim onih koje ste namjeravali, iskljuili i sve
ostale glasove u tom rasponu frekvencija, pa sad s tekoom moete
uti nebeske glasove iste visine ili boje glasa poput onoga vae
majke, primjerice.
Isto tako, ako ste vlastiti glas jednom davno iskljuili, moda vie niste u
stanju uti glas svog vieg jastva. Sreom, nije kasno da jednostavno
promijenite stanje uma i nanovo otvorite svoj psihiki i duhovni sluh prema
punoj snazi frekvencija. Kako je vaa vrsta namjera da iskljuite neugodne
zvukove proistekla iz blokade, sad jednostavno vrsto odluite da ete otvoriti
svoje une akre prema cjelokupnom rasponu zvunih frekvencija.
Poveajte osjetljivost na zvuk. Svaki dan odvojite djeli vremena
i usmjerite pozornost na zvukove koji vas okruuju. Uivajte,
primjerice, u pjevu ptica, djejem smijehu, a zato ne i u zvuku
automobilskog motora. Uz to, usmjerite pozornost na zvukove
svakodnevnih radnji, poput ukanja stranica knjiga pri listanju,
zvuka olovke koja klizi po papiru, ili, na primjer, disanja. Zamjeujui
diskretne i one manje diskretne zvukove u svom okruenju,
poveavate osjetljivost na glas anela i duhovnih vodia.
Zatitite svoj nadulni sluh. Kako vam se osjetljivost na zvuk
frenkvencija anela poveava, otkrit ete kako vam sve vie poinju
smetati glasni zvukovi. P rekrivat ete ui tijekom slijetanja
zrakoplova, te izbjegavati prednje redove na bunim rock koncertima.
Takoer ete traiti od prijatelja da govore tie tijekom telefonskog
razgovora, zamoliti da vas u restoranu premjeste na neko mjesto dalje
od bunog drutva za susjednim stolom, te rezervirati hotelske sobe
koje su smjetene dalje od dizala.
Zamolite anele. Neki ljudi imaju anele i duhovne vodie koji
su donekle tii i povueniji od drugih. Ba kao to to inite tijekom
razgovora sa ivim ljudima, ne ustruavajte se zamoliti i svoje anele
da malo glasnije govore. Nai nebeski prijatelji doista ele

komunicirati s nama i potrebna im je iskrena povratna informacija kako


bismo im pomogli da spoznaju najbolji nain kako da ih ujemo.
Moja majka, Joan Hannan, imala je odreenih slunih tekoa u
komunikaciji sa svojim anelima i duhovnim vodiima, pa ih je zamolila da
govore glasnije. No, i dalje ih nije mogla uti pa im se obratila odlunim glasom:
Molim vas, budite jo glasniji. Tada je ula glas svoje bake kako samosvjesno
odgovara: Ma, ovdje sam! P o svemu sudei, moja je baka pritom mislila: Ne
mora vikati stojim odmah pokraj tebe i sasvim te dobro ujem!
Vi ste ti koji uvijek imate nadzor nad komunikacijom s boanskim biima i
ako poelite da Nebo stia ton ili jainu slune poruke, jednostavno Ga
zamolite. U sljedeem emo poglavlju promotriti na koje naine moete lake
vidjeti anele, ali i poruke poslane s Neba.

8. poglavlje
Kako vidjeti svoje anele
Aneli se ele vizualno povezati s nama u istoj mjeri kao i mi s njima, moda
ak i vie od nas. Stoga nam pomau da komuniciramo s njima jasno nam
prikazujui svoju prisutnost. Moje knjige Aneoske vizije i Aneoske vizije II.,
obje objavljene pod etiketom izdavake kue Hay House, sadre desetke
svjedoenja ljudi koji su imali vienja anela.
Kakav je osjeaj vidjeti anela
Mnogi od polaznika mojih teajeva pogreno vjeruju kako nadulna
sposobnost vienja podrazumijeva vizije anela kao udaljenih, nejasnih figura
utjelovljenih u trodimenzionalnim oblicima poput ivih ljudi. Oekuju, uz to, da
e njihova vienja biti pred njima, umjesto u njihovu umu.
tovie, veina primjera vienja nebeskih bia najvie slii mentalnim
prizorima koje vidite za dnevnih sanjarenja ili tijekom nonog sna. Samo zato to
je vizija unutar vaeg uma, ne znai da je time manje stvarna ili manje vrijedna.
Kad to objanjavam svojim uenicima, oni redom ustvrde: Ah, znai ipak vidim
anele!
S jasnom namjerom i vjebanjem, meutim, veina nas je u stanju razviti
sposobnost vienja anela izvan sfere vlastita uma, i to irom otvorenih oiju.
Drugim rijeima, postajemo kadri gledati u neku osobu i doista vidjeti anela
kako joj lebdi iznad ramena. Vidioci poetnici, meutim, obino moraju sklopiti
oi dok nekoga skeniraju , i tek tada u svom umu mogu vidjeti prizore anela
uvara te osobe.
Neki e u poetnim fazama vidjelatva vidjeti svjetlost ili boje, dok e
drugi opaati trenutane sekvencije aneoske glave ili krila. Neki ljudi vide
anele kao prozirne, bezbojne ili svjetlucave entitete koji isijavaju treperavim

bojama, dok ih drugi vide u ljudskom obliju, jarke boje kose i odjee.
Osobe pod stresom ili u vrijeme duboke molitve znaju katkad imati prilino
ivopisne susrete s anelima, sline iskustvima vienja prikaza. P ri potpunoj
budnosti i irom otvorenih oiju, osoba vidi anela koji moe izgledati kao
ljudsko bie, ili poprimiti tradicionalan aneoski izgled, s haljom i krilima.
Aneo je sasvim oito ondje, a osoba ga moe ak dodirnuti ili uti, te pritom
uope ne pojmiti da je rije o boanskom biu, sve dok ono ne iezne.
Kugle na fotografijama
Jedan od najnovijih naina kojim nam se aneli ukazuju jest pojavljivanje
na snimljenim fotografijama u obliku svjetlosnih kugli. Ako poelite vidjeti
dokaz aneoskoga bia, sad ga moete vidjeti i na fotografijama! P ojavljuju se
kao bijele svjetlosne kugle koje se zamjeuju na fotografijama nakon razvijanja.
Vile se obino pojavljuju na fotografijama snimljenim u prirodi, a njihovi prikazi
doimaju se poput kugli u duginim bojama koje lebde nad poljima i umama.
Najbolji nain da snimite fotografije s boanskim biima jest fotografiranje
novoroenadi ili duhovnjaka. Ili, moete pokuati fotografirati na metafizikim
radionicama, osobito kad je rije o anelima. P okuajte i nai ete na desetke
takvih kuglica jednom kad razvijete fotografije. Ova metoda najbolje djeluje kad
ustrajete u namjeri da vidite anele dok fotografirate.
Ba kao i s bilo kojom drugom vrstom molbe, zamolite u sebi svoje anele da
se pojave na snimkama. Novi digitalni fotoaparati osobito uspjeno snimaju
fotografije s anelima.
Ostale vrste vienja anela
Ostale vrste vienja anela:
Snovi. Dr. Ian Stevenson sa Sveuilita u Virginiji zabiljeio je
tisue sluajeva posjeta u snovima , tijekom kojih su osobe imale
interakciju s bliskim pokojnicima ili anelima u vrijeme sna. Dr.
Stevenson kae kako je upravo stupanj ivopisnosti obiljeje koje
jasno odreuje razliku izmeu obinih snova i istinskih posjeta
anela.5 Istinski posjeti ukljuuju jarke boje, snane emocije i
nadrealni osjeaj. Nakon buenja iz takvoga sna, samo se iskustvo

osjea dulje nego nakon obinog sna, a mogue je i ivo sjeanje na


pojedinosti doivljenoga iskustva jo mnogo godina kasnije. ( 5
Stevenson, I. (1992.) Niz opetovanih paranormalnih snova , Journal
of Scientific Exploration, 6. svezak, br. 3.)
Aneoska svjetlost. Vienja iskrica ili bljeskova svjetlosti
upuuju na blizinu anela, te moete jasno vidjeti energetska iskrenja
kako se aneli kreu unutar vaeg vidnog polja. Dojam je slian
bacanju iskri pri paljenju automobila. Rije je zapravo o trenju, to
znai da vam se duhovni vid prilagodio vienju energetskih valova.
Obojenom svjetlou zrae arkaneli i uzali majstori (moja knjiga
Aneoska medicina navodi razne arkanele i boje njihovih aura), dok je bijela
svjetlost blistavi dokaz prisutnosti anela.
Otprilike polovica moje publike diljem svijeta prijavljuje uestala vienja
iskrica i bljeskova svjetlosti. Mnogi e ljudi nerado javno priznati tu injenicu
zbog straha da e ih optuiti za haluciniranje. Ali, to nipoto nije tako
vienje aneoske svjetlosti zaista je stvarno i sasvim normalno iskustvo.
Obojena izmaglica. Vienja izmaglice u zelenoj, purpurnoj ili
nekoj drugoj boji znak je da ste u drutvu anela i arkanela.
Aneoski oblaci. Kad pogledate nebo i vidite oblak u obliku
anela, svjedoite jo jednom u nizu naina kojim vam boanska bia
poruuju da su uz vas.
Vienje znakova. P ronalazak pera, novia, zaustavljeni sat ili
pomaknuti predmeti u vaem domu; vienje treperavog svjetla ili
primjeivanje drugih vizualnih neobinosti, znakovi su kojim vam
aneli govore da su uz vas. Bliski pokojnici esto ele pokazati svoju
prisutnost slanjem ptica, leptira, nonih leptira i posebnih vrsta
cvijea.
Vizije. Kad u glavi vrtite film koji vam prua istinite
informacije o osobi ili situaciji, koji vam daje upute o smislu vaeg
ivota ili o nunim promjenama, znak je to prisutnosti anela. Takoer,
aneli su prisutni i kad nam pred oima prolaze bljeskovi nekih

prizora ili neeg simbolinog.


Primjerice, kad sretnem medicinsku sestru, neizbjeno vidim bolniku
kapicu nad glavom te osobe. Aneli nam uvijek alju takve informacije, osobito
kad nastoje uiniti svijet boljim mjestom za ivot.
Kako otvoriti tree oko u sedam koraka
Energetski centar izmeu naa dva oka, poznat i kao akra treeg oka,
regulira koliinu i intenzitet nae nadulne sposobnpsti vienja. Otvaranje
treeg oka bitan je element sposobnosti gledanja kroz veo duhovnog svijeta.
P redstavit u vam sedam koraka za otvaranje akre treeg oka.
Najprije sebi trebate potvrditi: Nema opasnosti u vienju.
Nekoliko puta ponovite tu reenicu, a ako pritom osjetite bilo kakvu
napetost ili strah, nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite. Sa
svakim novim izdisajem zamislite kako otpuhujete sve svoje brige o
vlastitoj sposobnosti vienja (vie informacija o otputanju straha
slijedi poslije u ovom poglavlju).
Uzmite isti kvarcni kristal i primite ga svojom dominantnom
rukom, odnosno onom kojom se sluite pri pisanju. Zamislite kako
snop bijele svjetlosti dolazi odozgo i ulazi u va kristal. Budite vrsti
u uvjerenju kako bijela svjetlost sad isti va kristal od svih moguih
negativnosti koje je prethodno upio.
P odignite kristal drei ga i dalje u dominantnoj ruci, sve do
razine malo povie vaih obrva. Namjestite srednji prst tako da bude
usmjeren kroz kristal prema vaem treem oku.
Zatim stavite srednjak druge ruke na najviu toku stranjeg
dijela (ne na vrh) svoje glave.
Zamislite monu i svijetlu munju kako isijava iz srednjeg prsta
dominantne ruke, prolazi kroz vae tree oko i zaustavlja se u srednjem
prstu druge ruke. Upravo ste sastavili energetski krug gdje
dominantna ruka alje energiju prema onoj drugoj, koja je prima. Dok
energija struji kroz vau glavu, oslobaa vas psihikog tereta i budi
vae tree oko. Tijekom samog postupka, koji obino traje jednu do

dvije minute, mogli biste osjetiti pritisak u glavi, toplinu u prstima i


trnce u rukama. Rije je o normalnim osjeajima koji se javljaju pri
djelovanju energije.
P oloite desnu ruku iznad desnog uha, i dalje drei kristal u
dominantnoj ruci. P onovite postupak s lijevom rukom i lijevim uhom.
Zamislite kako bijela svjetlost prodire iz srednjeg prsta dominantne
ruke. P olako i simultano pomiite obje ruke prema najvioj toki
stranjeg dijela glave. P onavljajte taj postupak sedam puta zaredom,
usredotoivi svoje tree oko na zatiljni reanj. To je podruje mozga
koje registrira svjesnost i prepoznavanje onoga to vidite, a izgleda
poput tanke okrugle kapice.
Bijela svjetlost izdubljuje desetak centimetara veliku komoru koja se
protee od stranjeg dijela vaeg treeg oka sve do zatiljnog renja. Ta komora
povezuje tijek vizija vaeg treeg oka do vizualnoga korteksa vaeg mozga. Na
taj ete nain postati svjesniji svojih vizija i razumjeti njihovo znaenje.
Radila sam s mnogo ljudi koji imaju isto, otvoreno tree oko, pa su se
ipak alili kako nemaju sposobnost vienja, ili im je ona ograniena. isto,
otvoreno tree oko, meutim, nije dovoljno za sposobnost vienja! Bez
uspostavljene veze izmeu treeg oka i zatiljnog renja, osoba ne moe biti
svjesna svojih vizija niti ih razumjeti. To je kao kad projicirate film bez
upaljenog svjetla na projektoru.
Posljednji je korak da poloite srednji prst dominantne ruke na vrh kristala, iznad
svoga treeg oka (znai, malo iznad podruja izmeu oiju), ime ete podignuti
bilo kakav veo kojim ste moda prekrili svoje tree oko. Laganim potezima prema
gore podignite veo, kao da podiete zastore na prozorima.

Ne zaboravite pravilno disati tijekom postupka jer e zadravanje daha


usporiti proces. P onovite postupak najmanje sedam puta zaredom, ili sve dok ne
osjetite kako ste podignuli veo.
Ovaj proces moete iskuati i na drugoj osobi. Ako poznajete neku
duhovnu i slobodoumnu osobu, a osobito ako ima iskustva s energetskim
iscjeljenjem, neka i ona vas podvrgne istom procesu. P remda ovih sedam koraka

moete napraviti sami sebi, njihova se uinkovitost poveava kad vam ih radi
druga osoba s istim namjerama (to znai s minimumom skepticizma).
Nakon to sami ili s nekom drugom osobom proete sedam koraka za
otvaranje akre treeg oka, trebali biste zamijetiti znaajan napredak u svojim
psihikim vienjima. Kad sklopite oi i zamislite, primjerice, vrt, vjerojatno ete
moi vidjeti intenzivnije i ivopisnije boje i slike nego to ste to mogli prije. I
vai e snovi postati izraajniji i upeadjiviji, a vrlo vjerojatno e vam se
poveati i sposobnost fotografskog pamenja.
Valja imati na umu kako prizori koje vidite ne moraju nuno biti prizori koji
se pojavljuju u vanjskom svijetu. P sihiki filmovi mogu se vrtjeti samo na
ekranu u vaem umu. Uz redovito vjebanje bit ete u stanju projicirati i vidjeti
te prizore i prema vani. Ipak, nevano je zbivaju li se oni u vaem umu ili su
vanjske projekcije. Otkrila sam, naime, kako je tonost mojih vizija identina bez
obzira na to je li rije o mentalnoj viziji ili neemu to vidim pred sobom.
Lokacija vizije nije vana, vano je ono to primjeujete i emu pri-dajete
pozornost jer su to najee upravo vizualne poruke vaih anela.
Svladavanje blokada izazvanih strahotu
Ako nakon postupka od sedam koraka ponovno utvrditekako vae mentalne
slike ne zadovoljavaju vaa oekivanja u smislu veliine, jasnoe ili boja, tada
vjerojatno imate blokadu izazvanu strahom. Taj je strah neto sasvim normalno,
te se moe lako ukloniti kad god to poelite.
Strah moe ukljuivati sljedee:
Gubitak kontrole
Strah: Brinete se da ete, ako otvorite svoju sposobnost vienja, biti preplavljeni
vizijama anela i umrlih kamo god poli.

Mogli biste takoer strahovati da e vas Bog nastojati kontrolirati ili imati
nekakav plan za vas koji vam je neprihvatljiv.
Istina: Nadulna sposobnost vienja je poput televizijskog programa koji moete
promijeniti, iskljuiti ili zatamniti ako to elite. A Boja volja usmjerena prema
vama istovjetna je volji vaega vieg jastva. Veliki plan u sebi sadri mnotvo
sree i zadovoljstva, uz koje ete pronai vie znaenje u svim podrujima svoga

ivota.

Strah od vienja sablasnih prizora


Strah: Ne moete podnijeti pomisao na kue opsjednute
duhovima ili filmove strave, i ne elite vidjeti nita to podsjea na
vampire ili utvare koje lebde oko vaeg doma.
Istina: Ako ste bili u stanju do kraja odgledati film esto ulo,
tada ste vidjeli ono najgore. Svijet dua je prekrasan, neto to
Hollywood jo nije uspio prikazati. ak ni zemaljski duhovi i nii
entiteti (takozvani pali aneli) nisu ni upola toliko zastraujui kao
to ih prikazuju prosjena filmska uprizorenja ivota nakon smrti.
Veina preminulih osoba zrai mladou i sreom. Zar ne biste i sami
izgledali fantastino kad biste znali da vie nikad ne morate platiti
nijedan raun?
Strah od prevare
Strah: Brinete se: A to ako je sve to samo moja mata i ja to
samo umiljam? ili jo gore, to ako zapravo kontaktiram s niim
svijetom dua koje se pretvaraju da su moji aneli uvari?
Istina: Istraivanja su pokazala da su djeja vienja iskustva
najpouzdanija, a razlog je taj to se djeca ne zamaraju time jesu li
iskustva stvar njihove mate. Kad su, primjerice, inkvizitori upitali
Ivanu Orleansku umilja li da uje Boji glas, odgovorila je: A kako
bi mi se drukije Bog obratio nego kroz moje misli? Drugim rijeima,
samo zato to se sve zbiva u vaoj glavi, ne znai da nije stvarno,
tono ili valjano.
Ponekad me pitaju: Ne brine li vas da e vas zavarati demon preruen u
anela? Iz takvih pitanja proizlazi pretpostavka da se demoni preruavaju, kite
bijelim perjem, te nas potom epaju. injenica jest, meutim, da postoje energije
iz nieg svijeta, bia koja zasigurno ne bih pozvala u svoju kuu, ba kao to
postoje i ive osobe s kojima se ne elim druiti. Ali to nipoto nije razlog da
izbjegavamo mogunost nadulnog vienja.

Uostalom, kad bih vam postavila pitanje biste li radije proli tamnom
uliicom u opasnom dijelu grada u pono ili u podne, prirodno je da biste mi
odgovorili u podne , zar ne? A zato je to tako? P a zato da moete vidjeti tko
je sve oko vas, dakako! Dakle, slino je i u svijetu dua. Budui da su ta
neugodna bia svejedno prisutna, nije li bolje da ih vidite, tako da moete
pravodobno pozvati arkanela Mihaela, kao redara koji e se pobrinuti za to
da nitko nepozvan ne ue u va dom, odnosno koji e osigurati da vai posjetitelji budu bia vieg integriteta i unutarnje svjetlosti ?
Unutarnja svjetlost najbolji je pokazatelj integriteta bia, bilo da je rije o
ivoj osobi ili nekome iz svijeta dua. Uz nadulnu sposobnost osjeta moete
osjetiti neiji karakter; uz nadulnu sposobnost spoznaje jednostavno znate je li
netko vie ili nie bie, a uz nadulnu sposobnost vienja, moete doslovce
vidjeti kako netko isijava svjetlou.
Takozvana pala bia iz svijeta dua ne mogu oponaati veliku blistavu
svjetlost koja isijava iz njih i zrai unutra i vani. Ta bia moda mogu imati
kostim arkanela Mihaela, ali liena su bitnog elementa: svijetlee aure koja
proizlazi iz ivljenja ivota boanske ljubavi. Slijedom toga, nadulna
sposobnost vienja pomae nam vidjeti nae prijatelje u tjelesnom i
bestjelesnom svijetu, i zapravo nas titi od nevolja.
Strah od kanjavanja zbog neega to bi moglo biti zlo ili pogreno
Strah: Brinete se da je nadulna sposobnost vienja kakvo vraje
djelo, te da e vas Bog kazniti zbog grijeha.
Istina: Taj je strah najee utemeljen na citatima iz Starog
zavjeta koji nas upozoravaju na arobnjake, medije i komunikaciju s
mrtvima. P a ipak, u Novom zavjetu otkrivamo kako je sam Isus, ali i
mnogi drugi, komunicirao s umrlima i anelima. Sveti P avao u svojoj
je poslanici Korinanima ustvrdio kako svatko od nas posjeduje
sposobnost proricanja i kako bismo svi trebali teiti takvim duhovnim
darovima... sve dok se njima sluimo s ljubavlju.
I upravo je u tome razlika, zar ne? P rirunik za uitelje iz knjige Teaj
uda poruuje kako se psihike sposobnosti mogu rabiti u slubi ega (za kojeg

kae kako je jedini sotona na ovom svijetu) ili u slubi Duha Svetog. Drugim
rijeima, sposobnost nadulnog vienja moemo upotrijebiti za ljubav, ali i za
strah. Ako primijenite ovo sredstvo u slubi Boga i u svrhu iscjeljenja, tada
nema mjesta strahu, a ubrzo ete otkriti kako osuda drugih ljudi jednostavno
nestaje.
Strah od ismijavanja
Strah: Strahujete da e vas proglasiti luakom , udakom ,
sveznalicom ili preosjetljivim , ili strahujete od osude vlastite
rodbine.
Istina: Vi ste vjerojatno svjetlosni radnik ili indigo-dijete,
odnosno osoba koja se osjea pozvanom uiniti svijet boljim iz
perspektive duhovnosti. Svjetlosni radnici i njihovi mlai
suradnici, indigo-djeca vrlo se esto osjeaju razliitima, odnosno
osjeaju nepripadnost drutvu. Kad vas drugi zadirkuju zbog vaeg
zanimanja za duhovnost ili zbog dara koji posjedujete, taj osjeaj
postaje jo snaniji. Ako su vas u djetinjstvu ismijavali, moda u
vama postoje nezalijeene emocionalne rane povezane s raznim vrstama
zadirkivanja. Zamolite svoje anele neka se umijeaju i slijedite
njihove smjernice ako vam sugeriraju da potraite profesionalnu
pomo.
Strah od inventure sadanjega ivota
Strah: Strahujete da neete biti pripremljeni na nune promjene ako spoznate
neto

o vlastitu ivotu to vam se nee svidjeti, odnosno elite i dalje ivjeti u


poricanju.
Istina: Nadulna sposobnost vienja moe samo poveati svijest o podrujima
ivota koja ne funkcioniraju najbolje. Istina je da inventura do odreene
mjere moe poveati vae nezadovoljstvo. Meutim, procjena osobnih odnosa,
karijere, zdravstvenog stanja ili bilo kojeg drugog aspekta ivota ne
podrazumijeva to da morate smjesta preokrenuti svoj ivot i sve odjednom
promijeniti. Nezadovoljstvo je snana i mona motivacija za poduzimanje

postupnih koraka kako bi se situacija poboljala. Potaknut e vas na tjelovjebu,


zdraviju prehranu, odlazak u brano savjetovalite, ili ukazati na neke druge
metode za poboljanje ivota.

Strah od vienja budunosti


Strah: Moda vas brine predvianje zastraujuih planetarnih ili
drutvenih promjena.
Istina: Ako uistinu vidite takve dogaaje i potpuno ste
sigurni da te vizije ne proizlaze iz vaeg ega, tada ete imati jasniju
sliku o svojoj zadai u slubi svjetlosnog radnika. Bit ete konkretno
voeni na nain kojim moete pomoi svijetu da izbjegne takve
promjene, ili da se moe nositi s njima. Na primjer, mogli biste biti
pozvani na molitvu za mir u svijetu, ili da aljete pozitivnu energiju,
pouite druge svjetlosne radnike, ili iscijelite one koji su pogoeni
promjenama.
Premda se takav zadatak moe doimati zastraujuim, upamtite kako ste se
na njega obvezali prije svoje inkarnacije... a Bog i aneli zacijelo vam ne bi
dodijelili takvu vanu zadau da nisu bili sigurni kako vi to moete. Oni vam,
uostalom, cijelo vrijeme pruaju punu potporu, odnosno sve dok je sami traite i
otvoreni ste tomu da je primite.
Strah od preuzimanja prevelike odgovornosti
Strah: P redviajui negativnu situaciju pitate se trebate li
intervenirati.
Istina: Zemaljski aneli obino trae tek molitvu za izvjesnu
situaciju, osim ako nije rije o nekom doista posebnom zadatku. Ako
se od vas trai da se u neto umijeate, ili da nekog upozorite, tada e
vam Nebo dati vrlo jasne upute to uiniti.
Strah od nedoraslosti zadatku
Strah: Zabrinuti ste da ste prevarant , odnosno da niste
dovoljno kvalificirani baviti se vidovnjatvom ili djelovati kao

duhovni iscjelitelj. P itate se imate li doista svoje anele uvare, a ako


ih imate, hoete li biti u stanju uspostaviti kontakt s njima.
Istina: Svatko se od nas katkad osjea prevarantom. P siholozi
zapravo taj strah nazivaju prevarantski sindrom . Istraivanja
pokazuju kako su upravo neki od najkompetentnijih i najuspjenijih
pojedinaca skloni tom stanju. To nipoto ne znai da ste prevarant,
nego samo to da usporeujete sebe (koji osjea tjeskobu u nepoznatim
situacijama) s ostalima (koji se doimaju smirenima i sabranima).
Ego, odnosno nie jastvo, posee za ovakvim sitnim majstorijama
zastraivanja kako bi nas omeo u svijesti o sebi i odvratio nas od rada na vlastitu
ivotnom cilju.
Blokade prolih ivota
P onekad blokada nadulne sposobnosti vienja ima svoje korijene u
davnoj prolosti. ak i oni koji ne vjeruju u reinkarnaciju sloit e se kako neki
znaajni dogaaji iz povijesti i dalje utjeu na nae ivote. Jedan je od njih i
inkvizicija u 15. stoljeu kada su tisue ljudi bivale spaljene, objeene, muene i
opljakane samo zato to su im duhovna uvjerenja bila suprotna onima tadanje
vladajue religije. P atnje tih ljudi, kao i ostali lovovi na vjetice iz povijesti,
odjekuju sadanjou poput kakve jeke koja zaziva: P rilagodite se i prihvatite
vjerovanja ili ete trpjeti posljedice! P osljedica je strah, ba kao i zatvaranje
u duhovnom ormaru , to vodi zatiranju duhovnih uvjerenja.
No, kako ete znati blokiraju li vau nadulnu sposobnost vienja rane iz
prolih ivota? Znakovi ukljuuju sljedee:
Uvjerenja ste kako niste vizualno orijentirani tip, odnosno niste kadri s lakoom
vizualizirati stvari, rijetko se sjeate snova i

niste skloni usredotoiti se na izgled stvari i ljudi oko sebe.


Imali ste tek nekoliko mentalnih vizija, ili, pak, nijednu.
Osjeate napetost i zabrinutost pri samoj pomisli na to da se
prepustite sposobnosti vienja.
P rati vas nedefinirani osjeaj tjeskobe pri pomisli da postanete

medij, kao da ete doi u nepriliku ili biti kanjeni od nekoga, pa ak i


samog Boga.
Kad pomislite na to da su ljudi bivali spaljeni na lomaama ili
objeeni, tijelo vam snano reagira u smislu osjeaja drhtavice,
hladnoe, promjena u disanju ili napetosti.
Nasuprot tim osjeajima, slijede neki od znakova koji upuuju na
to da su vam neka iskustva iz djetinjstva blokirala nadulnu
sposobnost spoznaje.
U djetinjstvu ste viali anele, blistavu svjedost ili umrle osobe,
ali su vam mentalne vizije oslabjele tijekom odrastanja.
Izrazito ste osjetljiva osoba.
U djetinjstvu i mladosti zadirkivali su vas da ste ludi , zli ,
ili da ste udak .
Brinete se to e vam obitelj rei ako im otkrijete svoju
nadarenost.
P laite se da ete, ako se psihiki otvorite, morati poduzeti neke
ivotne promjene koje bi razoarale ili povrijedile vae blinje.
P ovratak u prole ivote putem seansa pod nadzorom ovlatenog
hipnoterapeuta, ili pomou mojeg audiovodia Regresija s anelima,
najuinkovitiji je nain za oslobaanje od spomenutih blokada. Va podsvjesni
um nee biti uplaen sjeanjima s kojima se niste u stanju nositi, stoga nema
mjesta brizi da e vas regresija svladati.
Ulaganje prevelikih napora
Zacijelo je najea blokada nadulnoj sposobnosti vienja ulaganje
prevelikih napora da se neto uistinu vidi. Kao to sam ve prije nagovijestila,
kad se svim silama trudimo neto postignuti, tada se zapravo blokiramo. To je
stoga to svaka vrsta pritiska proizlazi iz straha, koji pak potjee iz ega, a ego
definitivno ne potjee iz psihe.
P revelik trud ulaemo kad se, duboko u sebi, plaimo da neto neemo
uspjeti postignuti pa pokuavamo silom u tome uspjeti. P otisnuta negativnost,
meutim, moe ponititi sate i sate truda utroenog u prethodne pozitivne

pokuaje. Strah postaje negativna molitva koja, naalost, privlai predvianja


proizala iz ega.
Iscjeljivanje psihikih blokada
Svatko od nas, u razliitoj mjeri, dakako, ima psihike blokade, stoga nam i
nije cilj rijeiti ih se potpuno. Cilj je osvijestiti blokade te ih pravodobno
rjeavati. P onekad se posramimo naih blokada i ne elimo ih priznati ni sebi ni
drugima. No, njih se nikako ne bismo trebali sramiti. One su samo jedno od
podruja naih ivota na koje trebamo usmjeriti pozornost.
Iscijeljeni iscjelitelji (izraz je to posuen iz Teaja uda) zasigurno nisu
ljudi bez problema, jer takvo bi to bilo nemogue na ovome naem svijetu. Oni
su, meutim, svjesni svojih problema i tee tomu da im ne dopuste da se
umijeaju u njihovu boansku misiju.
Ipak, moemo se popraviti i otpustiti svoje psihike blokade. Te
iscjeliteljske tehnike i sredstva, osim na nadulnu sposobnost vienja, mogu
imati znaajan pozitivan utjecaj i na ostala podruja ivota.
Iscjeljenja tijekom sna: Tijekom sna, va sumnjiavi um takoer se odmara pa
je upravo tada savreno vrijeme za to da se podvrgnete duhovnom iscjeljenju. S
uspavanim skeptinim umom, va ego ne moe sprijeiti anele da vas na
udesan nain proiste. Stoga, im se osjetite spremnima za otvaranje prema
vlastitoj sposobnosti vienja, zamolite svoje anele, ili bilo koga iz svijeta dua s
kime ste dosad komunicirali, da vam dou u san. Jedan od primjera kako to uiniti
jest sljedea molitva:

Arkandele Rafaele, elim da mi noas doe u snove.


Molim te, poalji iscjeliteljsku energiju
u moje tree oko i ukloni sve strahove koji bi
mi mogli blokirati vizije.
Molim te, pomozi mi da jasno vidim
svojim duhovnim vidom.
Prekidanje veza s lanovima obitelji: Ako utvrdite da strahujete,
primjerice, od majine osude vaih psihikih sposobnosti, moete se
posluiti tehnikama prekidanja eterinih veza opisanima u petom
poglavlju, te ih usmjeriti izravno na prekidanje veza straha koje vas

povezuju s vaom majkom. P onovite proces sa svakom osobom


(lanom obitelji ili nekom drugom) za koju mislite kako bi mogla
izraziti negativne reakcije na vau nadulnu sposobnost vienja.
Nadalje, presijecite veze sa svakim pojedincem iz prolosti koji vas je
ismijavao ili kanjavao zbog vaih sposobnosti.
Potpora srodnih dua: Dok sam se pripremala za izlazak iz
duhovnog ormara i javnu objavu vlastite nadulne sposobnosti
vienja, bila sam, dakako, prilino zabrinuta zbog eventualnih
negativnih posljedica. Imala sam sreu to sam upoznala izvjesnog
psihijatra koji je ba u to vrijeme i sam spoznao vlastitu nadulnu
sposobnost vienja. Jordan Weiss bio je specijalist interne medicine,
a imao je privatnu praksu kao psihijatar u Newport Beachu u
Kaliforniji. Ozljeda glave koju je zadobio u prometnoj nesrei
otvorila mu je tree oko i otkrio je kako je u stanju vidjeti unutar
svojih pacijenata.
Dr. Weiss je, k tomu, mogao jasno vidjeti sustav akri i negativne emocije
uhvaene u njima. No, strahovao je otvoreno priznati svoju sposobnost zbog
rizika od oduzimanja lijenike dozvole, te zbog ugleda.
Podupirali smo, savjetovali i motivirali jedno drugo na odluku za javnu
objavu vlastitih sposobnosti. Uzajamno smo se podsjeali na to kako najprije
moramo biti iskreni prema sebi, jer u protivnom ne bismo mogli pruiti
odgovarajuu pomo svojim klijentima. Dr. Weiss je nedavno zavrio svoju
drugu knjigu o vlastitim psihikim iskustvima tijekom dugogodinje
psihijatrijske prakse.
Drim kako bi vam zasigurno bilo od velike pomoi kad biste i sami imali
potporu nekoga tko je u slinoj situaciji. Molite se da vam takva osoba doe u
ivot i dobit ete smjernice koje e vas odvesti k njoj. Moete, takoer, na
svjesnoj razini potraiti potporu na raznim metafizikim susretima, teajevima za
razvoj psihe, radionicama ili internetskim forumima.
Sveti obred: Moj suprug Steven Farmer, autor knjige Sveti obred,
vodio je iscjeliteljske obrede na brojnim radionicama. Svjedok sam

toga kako su takvi rituali pomogli ljudima da se oslobode psihikih


blokada. Moete i sami osmisliti vlastiti sveti obred ne biste li
potaknuli svoju nadulnu sposobnost vienja. Moete, na primjer,
napisati na list papira pitanje svom anelu, poput: to blokira moju
sposobnost vienja? Zabiljeite svaki dojam koji vas obuzme, a
zatim zapalite vatru u kaminu, ili negdje na otvorenom, pa uz nju
meditirajte o otputanju blokada zapisanih na papiru. Kad uistinu
osjetite spremnost za otputanje blokada, bacite papir u vatru, nakon
ega bi vas trebao proeti divan osjeaj olakanja.
Regresija u prole ivote: Gotovo polovica psihikih blokada
to ih uoavam kod svojih polaznika potjee iz negativnih iskustava
prolih ivota, a vezane su za njihove psihike sposobnosti. Kako sam
prije spomenula, za njihovo iscjeljenje, podvrgavanje seansama
regresije u prole ivote i te kako ima smisla. Veina ovlatenih
hipnoterapeuta obuena je za takve seanse. Va je jedini zadatak
pronai onoga s kime se osjeate ugodno, jer povjerenje je kljuno za
vau sposobnost da se prepustite i dopustite podsvijesti da ispliva na
povrinu. Takoer, moete se posluiti audiosnimkom regresije u
proli ivot, kao to je moj audioprogram Regresija u proli ivot uz
pomo anela.
Pozitivne tvrdnje: Katkad ostanem iznenaena injenicom koliko
se briljantnih, obrazovanih metafiziara ali kako jednostavno nisu
vizualni tipovi . Kad im naglasim da je takva tvrdnja zapravo
negativna, redom shvate da im upravo takve izjave blokiraju nadulnu
sposobnost vienja. Zatim se stanu koristiti pozitivnim tvrdnjama
kako bi opisali ono to ele, namjesto onoga od ega strahuju.
Izrazito sam vizualan tip , te P osjedujem duboku sposobnost
nadulnog vienja , primjeri su pozitivnih izjava koje ete izrei sebi, pa ak i
ako jo uvijek do kraja ne vjerujete u njihovu istinitost. Vjerujte, stvarnost se
ba uvijek zakvai za vae pozitivne misli!
Zazivanje anela nadulne sposobnosti vienja: Postoje aneli specijalizirani za
svaku situaciju, pa tako ni psihiki rast nije iznimka. Aneli nadulne sposobnosti

vienja motre i upravljaju vaom akrom treeg oka pomaui vam da pravilno
razvijate svoj duhovni vid. Izgovorite u sebi sljedeu molitvu:

Aneli vienja, zazivam vas sad.


Molim vas, okruite moje tree oko
svojom istom i iscjeliteljskom energijom.
Molim vas, pomozite i potpuno otvorite
prozore moje vidovitosti. Hvala vam.
Vjerojatno ete osjetiti zujanje i promjene tlaka u glavi, osobito u podruju
izmeu oiju, sve dok aneli nadulne sposobnosti vienja obavljaju svoj
iscjeliteljski posao.
Poboljanje naina ivljenja: Postoji iznimno snaan meuodnos izmeu naina
kojim tretirate vlastito tijelo i snage vae sposobnosti vienja. Vae su vizije
uvijek otrije, detaljnije i tonije vodite li redovitu brigu o tjelesnom zdravlju.
Redovita tjelovjeba, pravilan odmor, boravak u prirodi i na istom zraku, zdrava
i lagana prehrana zasnovana na biljnim namirnicama, te izbjegavanje
konzumacije hrane i pia prepunih toksina, pomau u odravanju istih kanala za
boansku komunikaciju.

Nakon podvrgavanja jednom ili vie prethodno spomenutih procesa, vaa bi


se nadulna sposobnost vienja trebala znaajno pospjeiti i postati jasnija. U
iduem emo poglavlju revidirati sve dosad izneseno i razmotriti kako sve
moemo primati aneoske poruke za sebe, ili za neku drugu osobu.

9. poglavlje
Primanje aneoskih poruka
Moj ivotni cilj nije prenositi aneoske poruke i pruati duhovna
iscjeljenja drugima, nego ih pouiti tomu kako da to sami ine sebi i svojim
klijentima. Uvijek potiem svoje uenike na prenoenje znanja drugima kako bi
se osnaila svijest da svatko od nas ima svoje anele, da svi moemo
komunicirati s njima, te da svi imamo duhovni dar kojim moemo pomoi sebi i
svijetu.
U ovom emo poglavlju razmotriti neke od koraka kojima pouavam
polaznike moje kole za duhovni razvoj, tako da ete i sami moi primati
aneoske poruke i prenositi ih drugima.
Kako prenositi aneoske poruke
P renoenje aneoskih poruka slino je proricanju, samo to pitanja
upuujete izravno svom anelu uvaru i duhovnom vodiu sa svrhom iscjeljenja
odreenog ivotnog podruja i/ili kako biste dobili valjane smjernice o neijoj
ivotnoj zadai.
Aneoske poruke najbolje je prenositi nekome koga zapravo ne poznajete
najbolje, osobi koja je slobodoumna i nesklona osuivanju. Novi poznanik s,
primjerice, duhovnog teaja bit e idealan partner za prenoenje aneoskih
poruka. Ipak, svakako moete prenositi aneoske poruke i lanovima svoje
obitelji, ili bliskim prijateljima. Meutim, va e vam ego pritom vjerojatno
doviknuti: Ali ionako to ve zna o toj osobi! Uspijete li zanemariti
kvocanje svog ega kako to sve samo umiljate , moi ete prenositi poruke
bilo kome, bez obzira na to poznajete li tu osobu.
Otponimo s meusobnim prijenosima aneoskih poruka, gdje ete vi i
druga osoba simultano prenositi poruke jedno drugome. P onite s molitvom

svom anelu ili biu s kojim ste duhovno povezani, molei ga sljedee:
Molim te, pomozi mi da budem isti kanal
boanske komunikacije. Molim te, dopusti mi
da jasno ujem, vidim, znam i osjetim
tone i iscrpne poruke koje e dati blagoslov
mom partneru i meni. Molim te, uvaj nas
dok prenosimo poruke i pomozi nam da se
opustimo i uivamo.
Hvala ti i amen.
Sjednite suelice svom partneru. Zatim oboje skinite po jedan metalni
predmet sa sebe (na primjer, sat, prsten, ogrlicu, pojas s kopom, ukosnicu,
naoale ili kljueve automobila), predajte ga svom partneru. Oboje biste trebali
drati taj predmet koji ste primili od partnera u ruci kojom inae ne piete. To je
ruka kojom primate energiju vaa receptivna ruka .
Nadalje, primite partnerovu slobodnu ruku i poloite je ondje gdje e vam
oboma biti udobno, na primjer, na partnerovo koljeno ili u krilo. A sad bih vas
htjela oboje povesti na jedno ugodno putovanje, moe? Sklopite oi i ponite
duboko disati...
U sebi zamislite kako se oboje nalazite unutar jedne prekrasne purpurne
piramide koja vas je nekom arolijom prenijela na bijelu pjeanu plau na
Havajima. P urpurna se piramida njeno sputa na pijesak i rastvara stvarajui
vam time prirodnu prostirku. Na Havajima je, dakako, savren dan, a budui da je
plaa potpuno izolirana i moe joj se prii samo plovilom ili zrakoplovom, va
partner i vi imate potpunu privatnost.
Osjeate blagi ljetni povjetarac kako vam prelazi koom i kroz kosu.
Osjeate miris soli u zraku i ujete melodino razbijanje valova o obalu. Osjeate
tople zrake sunca na glavi, kao da prodiru izravno u vas iznutra vam
osvjetljavajui um i tijelo.
Negdje u daljini, zamjeujete jato zaigranih dupina. U sebi se uivljavate u
njihovu igru i osjeate kako vam alju golemi val boanske energije ljubavi.
Dok vam se srce topi od miline i osjeaja zahvalnosti na postojanju tih
prelijepih stvorenja i na tom predivnom danu na plai, shvaate kako ste se

sjedinili s dupinima. A tada spoznaja postaje jo jasnija: sjedinjeni ste sa svim


ivotom u oceanu, pa i morskim kornjaama i ivopisnim tropskim ribama,
sjedinjeni ste s valovima, pijeskom i suncem.
Shvaate kako ste sjedinjeni sa svim ivotom, i vaim partnerom. Tada u sebi
izjavite svom partneru: Ti i ja smo jedno. .. ti i ja smo jedno... ja sam ti... a ti si
ja... ti i ja smo jedno. Spoznajete kako je sjedinjenje stvarno. Iako moda
drukije izgledate izvana, iznutra vi i va partner uistinu dijelite jedan duh,
jedno svjetlo, jednu ljubav. U sebi potvrdite svom partneru: Jedna ljubav...
jedna ljubav... jedna ljubav.
Kako se budete otkrivali ovoj spoznaji, shvatit ete da ste sjedinjeni sa
svim anelima. Dok sklopljenih oiju, ali svojim duhovnim vidom, promatrate
svoga partnera, zamiljate kako bi to bilo kad biste mogli vidjeti anele uvare
svog partnera. Kako bi oni izgledali?
Vidite li neto to podsjea na male kerubine? Vidite li anele srednje
visine? Ili one doista velike? Mogli biste vidjeti ta bia do svakog detalja u
svom mentalnom oku, ili kao bljeskove. Ili biste mogli jednostavno osjetiti ili
znati da su prisutni.
Dok nastavljate promatrati prostor oko svog partnera duhovnim okom,
mogli biste takoer zamijetiti neke osobe koje su zapravo bliski pokojnici. Bia
koja stoje odmah iza partnera obino su njegovi pokojni roditelji. Vidite li enu
ili mukarca kako stoji odmah iza vaeg partnera? Ako vidite, obratite pozornost
na sve znaajke, poput neobine odjee, naoala, frizure, brade, boje oiju ili
neega to dre u rukama.
Zatim promotrite prostor oko partnerove glave i ramena. Vidite li nekoga
svijetle ili sijede kose tko je naizgled preminuo u svojim poznim godinama? to
jo neobino zamjeujete kod njih? Vidite li osobe koje su preminule u svojim
srednjim godinama? Nekoga tko je vrlo mlad napustio ovaj svijet? Osvijestite
svaku pojedinost povezanu sa svakim biem koje vidite, ne marei za to matate
li ili ne.
Vidite li moda kakvu ivotinju u blizini partnera? P sa ili maku? Bilo
kakve, manje ili vee ivotinje? to primjeujete na njihovu krznu? Je li ono
tamno, svijetlo, ili u vie boja? Je li im dlaka duga, srednje duljine, ili kratka?

Dok jo jedanput promatrate prostor oko partnera, obratite pozornost na sve


ostale anele, preminule osobe ili ivotinje koje bi mogle biti prisutne. Ako
jedno ili vie tih bia osobito privue vau pozornost, usredotoite se na
povezivanje i uskladite se s njima.
ak i ako ne uspijevate vidjeti nikoga u blizini partnera, ili ste nesigurni u
sebe, i dalje moete primati tone poruke partnerovih duhovnih vodia i anela
uvara, koje e njemu, ili njoj, pruiti blagoslov. Dok duboko diete, usmjerite
se na mentalni razgovor s tim biima.
Zatim ih u sebi upitajte: to biste eljeli da znam o svom partneru?
P onavljajte to pitanje i upamtite dojmove koje dobivate zauzvrat. Osvijestite
sve misli, rijei, mentalne slike ili osjeaje to vas preplavljuju dok nastavljate
postavljati gore spomenuto pitanje. Nemojte pokuavati na silu izazvati
dogaaje. Jednostavno imajte povjerenja da ete dobiti odgovore i usredotoite
se na najmanju misao, osjeaj, viziju ili rije koju ujete.
Nadalje, u sebi pitajte duhovne vodie i anele svoga partnera: Kakvu
biste poruku eljeli da prenesem svome partneru? I ponovno, spoznajte svaki
dojam koji steknete kroz misli, osjeaje, vizije ili rijei. Ne osuujte i ne
odbacujte dojmove, jednostavno ih promotrite s odmakom.
Zatim u sebi upitajte anele i vodie: P ostoji li neto to biste mi htjeli
poruiti? pa razmotrite odgovore iz raznih kutova.
Najvaniji element prenoenja aneoskih poruka jest imati dovoljno
hrabrosti prenijeti partneru sve to ste primili, ak i ako dvojite o informaciji ili
se brinete da biste ga mogli povrijediti (uvijek se moete pomoliti za diplomatski
i ljubazan nain prenoenja potencijalno uvredljive poruke). P remda bi vam se
aneoska poruka mogla doimati besmislenom, vaem e partneru najvjerojatnije
biti savreno jasna. Iduih nekoliko trenutaka zajedno podijelite sve to ste
vidjeli, osjetili, uli ili pomislili tijekom uzajamnog prenoenja aneoskih
poruka.
Sigurno i kontrolirano automatsko pisanje
Aneoske poruke iz moje knjige Aneoska terapija primila sam procesom
automatskog pisanja . Metoda je to koja omoguava prijenos iscrpnih poruka
s one strane. Ljudi se katkad znaju pribojavati automatskog pisanja jer su uli

prie o zemaljskim duhovima koji se tijekom takvih seansa pretvaraju da su


aneli ili duhovni vodii. No, kao to ete ubrzo imati priliku proitati, postoje
naini kako se potpuno zatititi od takvih pojava.
Seanse automatskog pisanja mogu se odvijati doslovce sa svima iz
duhovnog svijeta. Fantastian je to nain odravanja i produbljivanja odnosa s
bliskim pokojnicima, te dovravanja nerijeenih odnosa i iscjeljenja tuge. Ako
vam je srce bolno jer ste izgubili voljene, tada ete svakako poeljeti
komunicirati s njima putem automatskog pisanja.
Tom se tehnikom moete posluiti za komunikaciju s bilo kojom preminulom
osobom, ak i ako su umrli prije roenja, kao i s tek roenom djecom. P ovrh
svega, moete kontaktirati i one koji govore druge jezike, kao i mentalno
zaostale ili gluhonijeme osobe. tovie, moete ak komunicirati i sa svojim
uginulim kunim ljubimcima. Sve je to mogue jer se kontakt s naim duama
odvija neverbalnom komunikacijom, a poruke se zatim prevode na nama
poznat jezik. Kako bilo, vjerojatno ete naposljetku primijetiti kako poruke
prenesene automatskim pisanjem ukljuuju rijei i izraze koji nisu svojstveni
vaem uobiajenom vo-kabularu. Mogli biste, uz to, primijetiti promjene u svom
rukopisu, te kako odjednom s lakoom piete rijei koje su vam prije zadavale
muku, ali i obrnuto.
Automatsko vam pisanje, k tome, moe pomoi i na vaem duhovnom putu.
P a tako, primjerice, pomou ove metode moete razgovarati s Bogom, svojim
anelima uvarima, uzalim majstorima i arkanelima. Moete pitati svog anela
uvara za njegovo ime, ili bilo to drugo. Moete i zamoliti da vam arkaneli i
uzali majstori pomognu da zapamtite i poradite na svom ivotnom cilju.
P omou metode automatskog pisanja moete se povezati sa svojim
duhovnim mentorom, to smo podrobnije razmotrili u 6. poglavlju.
P oruke moete pisati rukom, tipkati ih na raunalu ili pisaem stroju. Ako
piete rukom, trebat e vam najmanje etiri lista papira, vrsta podloga i, jasno,
pribor za pisanje. Bilo bi sjajno kad biste pritom pustili kakvu smirujuu glazbu
u pozadini i zauzeli udoban poloaj.
Otponite sa seansom automatskog pisanja uz molitvu. Slijedi ona kojom se
sama sluim prije svake seanse. Budui da se zasniva na mojoj osobnoj duhovnoj

vjeri, mogli biste je poeljeti preinaiti, odnosno prilagoditi vlastitu sustavu


vjerovanja. Inae nikad ne bih sugerirala kome se treba moliti, ali ovu u vam
molitvu ponuditi kao primjer uinkovitog naina za traenje pomoi:
Dragi Boe, Sveti Due, Isuse, arkanele Mihaele,
svi moji duhovni vodii i svi moji aneli, molim vas,
uvajte me tijekom ove seanse automatskog pisanja i
pobrinite se da svatko tko mi se obrati bude pozitivno
bie puno ljubavi. Molim vas, osnaite moju sposobnost
da jasno ujem, vidim, mislim i osjetim vau boansku
komunikaciju. Molim vas, pomozite mi da primim
tone poruke i prenesite mi one koje e blagosloviti
mene i onog kome ih prenosim. Hvala vam, amen.
Zatim pomislite na onoga s kime se elite povezati na Nebu. U sebi zamolite
to bie da vam se obrati. P ostavit ete mu pitanje i zatim napisati odgovor koji
ste primili, u obliku intervjua. Najvanije od svega jest da pri automatskom
pisanju imate na umu kako ono mora biti potpuno autentino. Zabiljeite sve
dojmove, ak i ako niste sigurni umiljate li. Ako ne steknete nijedan dojam, i to
zabiljeite. U poetku e to biti biljeke o svemu to se pojavi, a postupno e se
pretvoriti u autentinu duhovnu konverzaciju.
Tijekom seanse automatskog pisanja mogao bi vas pratiti osjeaj kao da
netko drugi upravlja olovkom. Kako sam ve spomenula, va rukopis, rjenik i
nain pisanja vjerojatno e se promijeniti tijekom seanse. Neka vas to ne uplai
jer strah blokira boansku komunikaciju. Upamtite, sasvim ste sigurni jer vas
uva Bog i arkaneo Mihael koji je aneo redar i nee dopustiti da vam se
priblii nijedno bie koje nema dobre namjere. Ruka bi vam mogla poeti raditi
male krune kretnje po zraku, to je u duhovnom svijetu nain pozdravljanja
kojim vam duhovna bia ele poruiti: Sretni smo to smo se povezali s
tobom! Ako krune kretnje ruke potraju neto dulje, kaite im kako ste i sami
sretni, pa ih zamolite da otponete s komunikacijom koju ete moi razumjeti.
Tijekom seanse automatskog pisanja, va bi ego mogao imati odreene
ispade i viknuti vam: Sve je ovo samo stvar tvoje mate! Ako do toga
doe, neka vam bie s kojim komunicirate dokae istinitost komunikacije. P itajte

ga: Kako u znati da ne umiljam ovo? Odgovor koji primite trebao bi vas
uvjeriti u istinitost boanske komunikacije. Ako i dalje niste sigurni, nastavite
traiti dokaze sve dok ne dobijete poruku koja e umiriti va ego. Ili, moete
zamoliti duhovno bie da vam pokae nekakav fiziki znak, a nakon toga
prestanite pisati. Kad jednom takav znak primite, osjeat ete se sigurnijima za
idue seanse.
A sad, razmislimo o pitanju koje biste uistinu voljeli postaviti. U sebi
postavite to pitanje duhovnom biu, a zatim ga zapiite na vrhu lista papira
istodobno ga ponavljajui u sebi. Budite optimistini, pozitivni i uvjereni kako
ete uistinu primiti odgovor.
Zabiljeite ba svaki dojam koji vas obuzme putem bilo kojeg od etiri
kanala boanske komunikacije: misli, osjeaja, rijei ili vizija. Zatim postavite
drugo pitanje i priekajte odgovor... i tako dalje.
Kad privedete kraju komunikaciju s jednim biem, moete se prebaciti na
drugo. Nakon zavretka komunikacije, ne zaboravite svima zahvaliti. Aneli
kau kako nam vole prenositi poruke i kako im to, razumljivo, prua osjeaj
zadovoljstva jer time ispunjavaju Boju volju. P a ipak, kad zahvalimo svojim
anelima, i naa se srca ispune zahvalnou. A taj topli osjeaj uvaavanja
upravo je onaj izraz ljubavi koji razmjenjujemo sa svojim nebeskim uvarima,
neto kao volim te namjesto potpisa na pismu ljubavi upuenom Nebu.

Pogovor
Neka vam nebo pomogne
Svatko, dakle, moe primati poruke svojih anela. Zapravo, primamo ih
upravo sad, u ovom trenutku. Nismo li u stanju razumjeti te poruke, moemo od
anela zatraiti pomo, podjednako kao i koristiti se nekim od metoda
predstavljenih u ovoj knjizi.
Kad od naih anela traimo smjernice ili odgovore, time im ne dosaujemo.
Aneli nam ele pruiti pomo u svim ivotnim podrujima nadajui se kako,
donosei mir svakoj pojedinoj osobi, donose i mir naem planetu.
Mislite li kako ete biti smireniji ako primite financijsku pomo, ponete
ljubavni odnos ili osigurate sebi bolji posao, tada vam aneli doista pomau
svojom svetom zadaom. Ne postoji zahtjev odve trivijalan, ni odve teak.
Anele neete odvratiti od nekog vanijeg zadatka kad ih zamolite za pomo.
Najzad, broj anela dostupnih za pomaganje uvelike premauje broj onih koji
mole pomo. P ostoji bezbroj nezaposlenih anela koji se dosauju i koji
bi vam s uitkom pomogli da vam ivot postane smisleniji i plodonosniji.
Znajte da zasluujete ljubav i udesne blagoslove Boje, ali i aneoske.
Njihova je ljubav bezuvjetna, bez obzira na mogue pogreke koje ste poinili u
ivotu. Jednako ste posebni kao i svaka osoba koja je ikad ivjela. Upamtite, ako
e vam to biti od pomoi, da je Stvoritelj stvorio svako ivo bie podjednako
savrenim. Kritizirajui sebe, zapravo upuujemo kritiku Bogu.
Na nas ego nastoji uvjeriti kako ne zasluujemo pomo ni panju Nebesa,
jer smo loi i bezvrijedni. No, rije je tek o pokuaju ega ne bi li nas sprijeio da
postanemo svjesni svoje iskonske snage duha i svoga duhovnog identiteta.
Molim vas da ne sluate taj glas jer vas on moe odvratiti od vaeg ivotnog
cilja. A svima su nam potrebni plodovi vae zadae na ovom planetu.

Dopustite sebi da budete otvoreni prema porukama svojih anela. Nee vam
prenijeti nita s ime se ne biste mogli nositi, niti e vam nastojati nadzirati
ivot. Njihove poruke, dapae, uvijek pomau da se osjetite sigurnijima i
sretnijima, pruajui time smisao svakom aspektu vaeg ivota.
Moete pozvati i druge anele da vam pomognu, ili one vaih blinjih, i to
na nain da se jednostavno usredotoite na pomisao kako biste eljeli biti u
kontaktu s vie njih odjednom. Obratite se tim zahtjevom izravno Bogu ili
anelima. Ishod ce biti isti, jer aneli su sjedinjeni s Vrhovnim biem. Oni su
doslovce Boja misao ljubavi. Stoga, zamolite pomo od koliko god anela
elite, bilo za sebe ili za nekog drugog.
Kraljevstvo anela prepuno je boanskih bia specijaliziranih za ba
svako ovjekovo stanje. Moete ih zamoliti da vam pomognu pronai novi dom,
srodnu duu ili da vas izlijee. P ostoje aneli koji vam mogu pomoi u pitanjima
vezanim za roditeljstvo, kolu, ili vam poveati motivaciju za tjelovjebu. Ti
boanski pomagai uistinu vam ele pomoi i prenijeti poruke, samo im to valja
dopustiti. A to vie doputate Nebu da vam pomogne, vie ete toga imati
ponuditi naem svijetu.
Nakon to steknete naviku doputati anelima da se umijeaju u sva
podruja ivota, pri emu oni nee imati potpunu odgovornost za vae odluke,
djelovat ete kao lan jedne uspjene momadi i ivot e vam postajati sve
jednostavniji i ispunjeniji mirom.
P remda patnja u odreenoj mjeri potie duhovni rast, zadovoljstvom ga jo
vie njegujemo. Mir vas pouava, i kad ste u stanju radosne oputenosti, moi
ete i sami bolje pouavati djecu i ostale. Nema potrebe za patnjom radi rasta!
Bog zasigurno ne eli da trpite bol, ba kao to ni sami to ne elite svojoj djeci.
Zapamtite, vai vas aneli vole i ele vam pruiti pomo u svemu to e vam
donijeti mir. Samo ih zamolite, a zatim slijedite boanske smjernice koje e vam
doi kao odgovor na vaa pitanja. Dok razgovarate sa svojim anelima i sluate
njihove poruke, otkrit ete kako sve u vaem ivotu tei prema Nebu.
Usklaeni s porukama anela pomaete stvaranju mira u svijetu... jedna po
jedna osoba... neka mir pone s vama!

O autorici
Dr. Doreen Virtue je doktorica psihologije koja se bavi vidovnjatvom
radei s anelima i elementalima, te prenosei njihove poruke i smjernice kroz
svoje knjige i na radionicama. P ri radu se slui smjernicama iz knjige
Svakodnevni vodi vaih naela, te kartama za proricanje. Doreen redovito
gostuje u televizijskim i radioemisijama kao to su Richard and Judy, Oprah,
CNN, The View, Good Mornig America, Kerry Anne i druge. Njezin je rad
predstavljen u brojnim meunarodnim dnevnim novinama i asopisima.
Biva psihoterapeutkinja, s diplomom medicinskoga fakulteta za
savjetodavnu psihologiju, Doreen je cijeli ivot osjeala svoju sposobnost
vidovitosti, no javno se poela baviti prenoenjem aneoskih poruka i
pouavanjem o anelima nakon bliskog susreta sa smru 1995. godine. Doreen
vodi radionice diljem svijeta, ukljuujui i teajeve za aneosku terapiju. Za
dodatne informacije o rasporedu odravanja njezinih radionica posjetite
internetsku stranicu www.AngelTherapy. com.
Doreen, k tomu, vodi tjednu emisiju na radiju koju moete posluati na
www.HayHouseRadio.com