Principalii indicatori economico-financiari

Formularul de buget contine un numnar de 16 indicatori economic-financiari. In functie de domeniul de activitate, agentii economici pot calcula anumiti indicatori specifici. Pe baza acestor indicatori se programeaza, urmareste si analizeaza activitatea economic-financiara a agentilor economici. Stabilirea acestor indicatori pentru perioade viitoare permite managerilor evidentierea unor aspect cum sunt: – Capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor de plata eligibile – prin calcularea indicatorilor de lichiditate(lichiditatea globala, lichiditatea intermediara si lichiditatea imediata); – – Rentabilitatea – prin stabilirea indicatorilor rentabilitatii economice si financiare; Raportul resurse proprii/resurse straine, in finantarea activitatii pe baza indicatorilor: securitate financiara, solvabilitate patrimoniala, rata autonomiei financiare, gradul de indatorare; – Relatiile cu clientii si furnizorii – reflectata de stabilirea indicatorilor, perioada de recuperare a creantelor si perioada de rambursare a datoriilor. Nivelurile stabilite a acestor indicatori pentru exercitiul financiar viitor au un rol de obiective si orienteaza deciziile echipei manageriale. Asigurarea echilibrului financiar este un scop al previziunii financiare si o conditie pentru supravietuirea economicda a unei intreprinderi. Indicatorii economic-financiari prezentati in formular sunt, in general, rate de rentabilitate, de lichiditate, de indatorare, de rotatie a activelor circulante prin cifra de afaceri, precum si rate referitoare la productivitatea muncii si structura costurilor. Agentii economici au obligativitatea calcularii unui numar minim de 16 indicatori ( si dupa caz, indicatori suplimentari, potrivit specificului actiovitatii), dupa cum urmeaza: 1. Pragul de rentabilitate – reflecta nivelul cifrei de afaceri (volumul total al incasarilor) pentru xare profitul este egal cu zero. 2. Lichiditatea globala (generala) reflecta posibilitatea competentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Se aperciaza o lichiditate globala favorabila atunci cand are o marime supraunitara (intre 2-2.5):
Lichiditate globala= Active circulanteDatorii curente

3. Lichiditatea redusa (intermediara):
Lichiditatea redusa=Active circulante-StocuriDatorii curente

Lichiditatea redusa trebuie sa tinda spre o marime unitara (intre 0.5/l) 4. Lichidatatea imediata:
Lichiditatea imediata= Trezorerie(casa, dispozitii bancare si plasamente de scurta durata)Datorii pe termen scurt

5. Securitatea financiara reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii:
Securitatea financiara= Capitaluri propriiDatorii pe termen mediu si scurt

6. Rata rentabilitatii economice masoara eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate:
Rata economica=Profitul exploatariiTotal active

Rata rentabilitatii economice trebuie sa fie superioara ratei inflatiei; trebuie sa permita reinnoirea si cresterea activelor intr-o perioada cat mai scurta. 7. Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit:
Rata financiara= Profit netCapitaluri proprii

8. Solvabilitatea patrimoniala reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata:
Solvabilitatea patrimoniala=Capital propriuTotal pasivx 100

9. Gradul de indatorare arata limita pana la care agentul economic este finantat din alte surse decat fondurile proprii:
Gradul de indatorare=Plati eligibileTotal activx 100

10. Rata profitului:
Rata profitului= Profit brut Cifra de afacerix 100

11. Potentialul de dezvoltare /crestere:
Potentialul de dezvoltare=Prelevari din profit pentru fondul de dezvoltareFondul de rulmentx 100

12. Perioada de recuperare a creantelor:

Perioada de recuperare a creantelor=Debitori+Facturi de incasatCifra de afacerix 365 zile

13. Perioada de rambursare a datoriilor:
Perioada de rambursare a datoriilor=ObligatiiCifra de afacerix 365 zile

14. Rotatia stocurilor:
Rotatia stocurilor= Cifra de afaceriTotal stocuri-Facturi neincasatex zile

15. Productivitatea muncii:
Productivitatea muncii=Cifra de afaceriNumar total personal

16. Ponderea salariilor in costuri:
Ponderea salariilor in costuri=Salarii directeCosturi directe de productie %

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful