bouw en verbouw, vergunning Digitale documenten over dit onderwerp » Aanvraagformulier Bouwvergunning (PDF-document) » Aanvraagformulierrietdaksubsidie (PDF-document

) » Gereedmelding (PDF-document) » Start werkzaamheden (PDF-document) » Minimale indieningsvereisten aanvraag lichte bouwvergunning (PDF-document) Wilt u in Nederland iets gaan (ver-)bouwen dan zijn daar regels voor. In de Woningwet worden drie soorten bouwwerken onderscheiden: - Bouwwerken waarvoor een reguliere bouwvergunning nodig is - Bouwwerken waarvoor een lichte bouwvergunning nodig is - Bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning nodig is. U kunt zelf bepalen of u een bouwvergunning nodig heeft voor uw plannen op de website van het Ministerie van VROM. Voor het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk heeft u een bouwvergunning nodig. In het Stadskantoor zijn diverse formulieren verkrijgbaar waarin duidelijk wordt of het een vergunningsvrij, licht bouwvergunningplichtig of regulier bouwvergunningplichtig bouwwerk betreft. Ook kan het Loket Bouwen en Wonen u hierbij van dienst zijn. Het aanvraagformulier voor een bouwvergunning is af te halen aan het Loket Bouwen en Wonen in het Stadskantoor en te downloaden en printen onderaan deze pagina.

Product beschrijving

Kosten (waar kunt u rekening mee houden)
Lichte bouwvergunning Reguliere bouwvergunning Reguliere bouwvergunning 1e fase Reguliere bouwvergunning 2e fase Wijzigingsvergunning lichte bouwvergunning Wijzigingsvergunning reguliere bouwvergunning Overschrijving tenaamstelling Sloopvergunning, art. 8.1.1. bouwverordening Sloopmelding, art. 8.2.1. bouwverordening (verwijderen asbest door bewoner) Monumentenvergunning Reclamevergunning Aanlegvergunning 1,00% bouwkosten; minimaal € 70,00 1,75% bouwkosten; minimaal € 70,00 55% reguliere bouwvergunning; min. € 70,00 55% reguliere bouwvergunning; min. € 70,00 1,00% meerdere bouwkosten; min. € 70,00 1,75 % meerdere bouwkosten; min. € 70,00 € 35,50 € 70,00 € 0,00 € 135,00 € 70,00 (incl. advieskosten welstand) € 306,00

Bouwkosten. Eigen arbeid en hergebruik materiaal herleiden naar bedragen fictieve arbeidskosten en nieuw materiaal. Bouwkosten zijn alle (bouwkundige) zaken inclusief afwerking en technische installaties (licht, ventilatie, verwarming e.d.). (Aanneemsom conform UAV 1989; raming bouwkosten conform NEN 2631, laatste uitgave). Bouwkosten, opgave exclusief btw, rekenkundig afgerond op € 1.000,00. Mee te nemen Het aanvraagformulier moet in drievoud worden ingediend, alle bouwtekeningen moeten in viervoud worden ingediend en overige bescheiden moeten ook in drievoud worden ingediend. Het is in bepaalde gevallen nodig dat ook een milieuvergunning moet worden aangevraagd. Als dit het geval is, moet u naast de bovengenoemde tekeningen etc. ook een bewijs tonen dat inmiddels een milieuvergunning is aangevraagd.

bouwtekeningen moeten in viervoud worden ingediend en overige bescheiden moeten ook in drievoud worden ingediend. Het is in bepaalde gevallen nodig dat ook een milieuvergunning moet worden aangevraagd. Als dit het geval is, moet u naast de bovengenoemde tekeningen etc. ook een bewijs tonen dat inmiddels een milieuvergunning is aangevraagd. Als het bouwwerk een monument betreft moet u een bewijs overleggen dat er een monumentenvergunning is aangevraagd. De gemeente kan de bouwvergunning pas verlenen zodra de monumentenvergunning onherroepelijk is (zes weken na de beschikkingsdatum). Kosten Levertijd Meer Info bij Legeskosten afhankelijk van soort bouwvergunning, welstandskosten afhankelijk van de bouwkosten, procedurekosten afhankelijk van procedure Max. 12 weken, bij bijzonderheden langer Afdeling: Burgerzaken, Belastingen en Informatiecentrum Taakgroep: Loket Bouwen & Wonen Telefoonnummer: 0522 850590 Openingstijden: ma, di, do, vrij 8.30 - 13.30 uur, wo 8.30 - 15.00 uur, vrij 17.30 - 20.00 uur. Reageren kan ook per email

Voorwaarden

Welstand
Als u een lichte bouwvergunning aanvraagd zal uw bouwplan worden getoetst aan de Sneltoetscriteria behorende bij de Welstandsnota. Beide documenten kunt u downloaden. Bij een reguliere bouwvergunning zijn de sneltoetscriteria niet van toepassing, maar wordt rechtstreeks verwezen naar de Welstandsnota.

2-11-2005