Richting Tilburg

y Fo thon An kk eg erw

Eindhoven Airport

Faciliteiten en voorzieningen in Waterrijk, Meerrijk en Meerland
5

Gemeente Eindhoven

A2

Park Forum Zuid grenst aan Waterrijk, het laatste
4

Landelijk gebied Strijp

woongebied dat in Meerhoven wordt ontwikkeld. Waterrijk wordt een wijk van contrasten met aan de ene kant stedelijke woonpleinen en aan de andere kant groene woonhoven en boswoningen. In de ontwikkeling van Waterrijk zijn ook de
Luchtmachtterrein

Tilb
Flight Forum

urg

Meerbos

s ew eg

A2

- E2

5

Bosrijk

bouw van een basisschool en een kinderdagMeerland Meerrijk

A2

verblijf opgenomen. Winkelvoorzieningen en faciliteiten op het gebied van gezondheidszorg en vrije tijd vindt u in het nabij gelegen Meerrijk. Dit levendig centrum van Meerhoven zal begin 2009 gereed zijn. Ook Meerrijk krijgt een eigen basisschool en kinderdagverblijf. Zoekt u rust en ontspanning, dan is landschapspark Meerland de aangewezen plek. Meerland ligt tussen Waterrijk en Meerrijk en vormt een aangenaam rustpunt in het dynamische Meerhoven. Hier zijn in de nabije toekomst diverse sport- en recreatievoorzieningen te vinden. Op weg naar Park Forum Zuid Vanaf de A2 wordt Park Forum ontsloten via de Anthony Fokkerweg. Bovendien is er vanuit Park Forum een verbinding met Veldhoven via de Oersebaan. Net als Park Forum Oost en West krijgt Park Forum Zuid een eigen rondweg. Via deze eenrichtingsweg zijn de kavels die aan de buitenring liggen snel bereikbaar. De overige kavels worden ontsloten via één van de drie doorsnijdingswegen die van oost naar west door het bedrijventerrein lopen. Door Park Forum zullen een of meerdere buslijnen lopen die aansluiten op Eindhoven Airport. Vanaf Eindhoven Airport kunt u verder reizen met de Phileas-lijndienst (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) naar de centra van Veldhoven en Eindhoven. Accommodaties voor zakelijke bijeenkomsten bevinden zich eveneens op korte afstand van Park Forum Zuid. Bijvoorbeeld op Eindhoven Airport, waar u in het business centre gebruik kunt maken van diverse vergaderzalen. Voor een sportief-zakelijke ontmoeting kunt u terecht op de nabij gelegen golfbaan Welschap. Het spreekt voor zich dat er ook in en rondom Eindhoven op dit gebied diverse mogelijkheden te vinden zijn.

Poot van Met z A2 - E25

OOST WEST ZUID
Parkmanagement op Park Forum Zuid Park Forum Zuid wordt een duurzaam bedrijventerrein voor woonvriendelijke bedrijvigheid. Een plek voor ondernemers die nu
Waterrijk

Be rix at al na ka

Zandrijk

Park Forum
an

Park Forum Oost geeft richting aan innovatief ondernemen. Het wordt het groene
Grasrijk Land Forum Oost
No tla an Brab ord

bedrijvencluster van Park Forum, bestemd voor kleinschalige en middelgrote Brainportgerelateerde bedrijven (milieucategorie 2-4). De opzet is parkachtig en biedt de mogelijkheid om maximaal 50% van het aantal m2 bruto vloeroppervlak (bvo's) per te realiseren gebouw voor kantoor te bestemmen. De ca. 50 beschikbare kavels op Park Forum Oost

bewust een keuze willen maken voor de lange termijn. Om te garanderen dat Park Forum Zuid over een aantal jaren nog steeds een keuze voor de toekomst is, zal parkmanagement worden geïntroduceerd. 'Onbetaald profiteren' wordt voorkomen, door deelname
Poot van Metz

Land Forum Zuid

Trade Forum

Richting Veldhoven

aan parkmanagement op te nemen in de akte van levering. De Stichting Parkmanagement Organisatie draagt zorg voor de uitvoering van het parkmanagement. Ze wordt bestuurd door de voorzitters van de deelgebiedverenigingen van Park Forum Oost, West en Zuid. De Stichting biedt u een basispakket parkmanagement aan, bestaande uit een aantal diensten op het gebied van veiligheid, service en onderhoud. De gezamenlijke inkoop van deze diensten levert u een aantal collectieve kostenvoordelen op. U betaalt jaarlijks een bijdrage aan de Stichting Parkmanagement Organisatie. Informatiecentrum Meerhoven Zandkasteel 43 5658 BE Eindhoven Basispakket parkmanagement Tel: (040) 234 80 40 Fax: (040) 234 80 43 www.meerhoven.net Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag Zondag Het basispakket voor Park Forum Zuid ziet er als volgt uit: onderhoud en beheer private terreinen (zichtzijde) collectieve beveiliging aanwezigheid van parkmanager bewegwijzering milieuscan Informatie

bestrijken in totaal ongeveer 20 hectare.

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van Park Forum Zuid? De gemeente Eindhoven beantwoordt graag uw vragen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van Economische Zaken van de gemeente Eindhoven, tel. (040) 238 66 66. Kijk ook op www.parkforum.nl of breng een bezoek aan het Informatiecentrum Meerhoven.

A2 - E25

Park Forum West geeft richting aan industrieel ondernemen. Met ca. 41 hectare is Park Forum West het grootste cluster binnen Park Forum. Dit gebied is gereserveerd voor reguliere gemengde bedrijvigheid en geschikt voor middelgrote tot grote regionale bedrijven. Voor de bestemming 'Bedrijventerrein l (Btl)' geldt milieucategorie 1 t/m 3 met een vrijstelling voor categorie 4; voor bestemming 'Bedrijventerrein ll (Btll)' geldt milieucategorie 1 t/m 4. Er zijn ca.100 kavels, variërend in grootte van 2.000 m2 tot 10.000 m2. Park Forum West is het eerste gebied dat binnen Park Forum wordt ontwikkeld.

GEEFT RICHTING AAN ONDERNEMEND WONEN

Transport- en of personenvervoer naar internationale bestemmingen kan vanaf Park Forum Zuid snel worden gerealiseerd via de nabij gelegen luchthaven Eindhoven Airport.

informatiecentrum Meerhoven

13.00 tot 18.00 uur 11.00 tot 16.00 uur

Meer gedetailleerde informatie over het parkmanagement op Park Forum vindt u in de bijlage over parkmanagement.

Foto: Norbert van Onna

Gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 2006 Hoewel deze brochure met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de inhoud van deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Ingericht op uw toekomst Bedrijventerrein Park Forum Zuid vormt letterlijk het overgangsgebied van wonen naar werken. Aan de ene kant grenst Park Forum Zuid aan woongebied Waterrijk en de noordrand van Veldhoven, aan de andere kant aan Park Forum Oost en Park Forum West. De duurzaamheidprincipes die de gemeente Eindhoven voor de ontwikkeling van de zustergebieden Oost en West hanteert, gelden onverminderd voor Park Forum Zuid. Ook op het kleinste bedrijvencluster binnen Park Forum zal de gemeente Eindhoven samen met de aanwezige bedrijven streven naar een gegarandeerd hoog kwaliteitsniveau, minimale milieubelasting en een intensief ruimtegebruik. Met behulp van parkmanagement wordt de aantrekkelijkheid van Park Forum Zuid voor de lange termijn veilig gesteld.

PARK FORUM ZUID FEITEN: Duurzaam bedrijventerrein Kleinste gebied binnen Park Forum: ca. 4 hectare Voor woonvriendelijke bedrijvigheid Vlakbij woongebied Waterrijk Milieucategorie 1 en 2 Kavelgroottes van 750 m2 tot 1.250 m2 Doordachte infrastructuur Parkmanagement Snelle ontsluiting vanaf en naar A2 Centraal in Brainport-regio Nabij Eindhoven Airport

ST E D E N B O U W K U N D I G E R A N DVO O RWA A R D E N
De karakteristieken van Park Forum Zuid worden gewaarborgd door het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld door architectenbureau MVRDV. De belangrijkste stedenbouwkundige randvoorwaarden daaruit vindt u in onderstaande opsomming. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar het betreffende plan. - Er is een drietal woon-werktypologieën mogelijk: kop-hals-romp, gestapelde bebouwing en geïntegreerde bebouwing. - De bouwvolumes van de bedrijfsbebouwing dienen kubusvormig te zijn. Dit betekent (nagenoeg) een horizontale daklijn en geen schuine gevels. - Het aandeel van de woning ten opzichte van het totale gebouwde volume per kavel dient minimaal 20% en maximaal 35% te bedragen. - Er geldt een vaste voorgevelrooilijn van 5 meter. - Voor de bedrijfsgebouwen geldt dat elk bouwvolume in één materiaal, één kleur en alzijdig dient te worden uitgevoerd. De materiaal- en kleurkeuze is vrij. Voor de woningen is het gebruik van meerdere materialen en kleuren toegestaan. - De erfafscheiding langs de trottoirs en tot de rooilijn tussen de kavels wordt gevormd door een beukenhaag van maximaal 1.20 m hoog. - Het voorterrein dient vrij te zijn van opstallen. Loading docks en entrees dienen inpandig te worden opgelost. Fietsen moeten inpandig worden gestald. Onzichtbare transformatorhuisjes Om Park Forum Zuid een prettige woonomgeving te laten zijn, wordt er ook op detailniveau veel aandacht besteed aan de ruimtelijke inrichting. Storende elementen worden zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Zo zullen de transformatorhuisjes op Park Forum Zuid worden omringd door beukenhagen.

Met ongeveer 4 hectare is Park Forum Zuid het kleinste deelgebied van Park Forum, het nieuwe bedrijventerrein dat in Eindhoven-Meerhoven wordt ontwikkeld. Park Forum

GEEFT RICHTING AAN ONDERNEMEND WONEN

Kleinschalige opzet, ruime mogelijkheden

Zuid is bestemd voor woonvriendelijke bedrijvigheid. Het wordt het domein van ondernemers die willen wonen en werken op één en dezelfde locatie. Maar dan wel een duurzame locatie, met alle voorzieningen binnen bereik.

Met ca. 4 hectare aan uitgeefbare grondoppervlakte mag de opzet van Park Forum Zuid kleinschalig worden genoemd. Er zijn in totaal ongeveer 50 kavels beschikbaar die alle zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten van beperkte omvang, vallend in milieucategorie 1 en 2. De grootte van de kavels loopt uiteen van 750 m2 tot 1.250 m2. De verhouding tussen bedrijfsruimte en woonruimte is ongeveer 65%-35%, per kavel op Park Forum Zuid heeft u de keuze uit een drietal bijzondere woon-werkgebouwen. Ongeveer 35 kavels zijn bedoeld voor traditionele kop-hals-rompbebouwing. Verder liggen er verspreid over het bedrijvencluster ca. 8 kavels voor gestapelde bebouwing en ca. 7 kavels voor geïntegreerde bebouwing.

Wonen om te werken Om Park Forum Zuid qua sfeer optimaal te laten aansluiten op de omliggende woongebieden, is er gekozen voor een drietal woon-werkgebouwen: traditionele kop-halsrompbebouwing, gestapelde bebouwing en geïntegreerde bebouwing. Voor alle varianten geldt dat de bedrijfsbebouwing in lijn komt te liggen met Park Forum Oost en West en zodoende grotendeels kubusvormig zal zijn. Het woongedeelte zal bestaan uit een woonhuis met twee woonlagen en een zadeldak, met uitzondering van geïntegreerde woonbebouwing.

De een zal Park Forum Zuid zien als een woonwijk om te werken, de ander als een bedrijventerrein waar ook gewoond kan worden. Waar u het accent ook legt, op Park Forum Zuid krijgt u alle kans om wonen en werken optimaal te combineren en te integreren. Met ca. 50 beschikbare kavels en een aantrekkelijke variatie in woon-werkgebouwen, geeft Park Forum Zuid richting aan ondernemend wonen.

INGERICHT OP UW TOEKOMST

Om op Park Forum Zuid een woonvriendelijk straatbeeld te creëren, zal er veel aandacht worden besteed aan de inrichting van de openbare ruimte. Zo krijgen alle woonwerkgebouwen een tuin aan de straatzijde en is er voor een natuurlijke erfafscheiding gekozen in de vorm van beukenhagen.