Bedrijventerreinen Enschede

Bestaande terreinen Stadsdeel Noord

Business & Science Park
Het Business & Science Park is bedoeld voor “Business to Business’ bedrijven en Science bedrijven. Onder Business wordt verstaan de high-tech sector bedrijven, die passen in het bereikbaarheidsprofiel voor B-lokaties (hier worden geen kantoren met een baliefunctie bedoeld) en zich bezig houden met zakelijke dienstverlening. Onder Science bedrijven vallen innovatiebedrijven, researchbedrijven (in hoofdzaak gericht op onderzoek en ontwikkeling) en kennisintensieve bedrijven.

Kaveloppervlaktes: bedrijfsterrein van 1.500 – 6.000m²; uitzonderingen tot max 10.000m². Kantoren (bvo) van 1.500 – 6.000m²; uitzonderingen tot max 10.000m². Grootte: 19,5 ha. Aantal gevestigde bedrijven: 190 Aantal werknemers: 3009

Ondernemersvereniging: Ondernemersvereniging Business & Science Park Secretaris: mevrouw Marijke Schmand Conferentiehotel Drienerburght Postbus 217 7500 AE Enschede telefoon: 053 - 433 13 66 fax: 053 - 435 67 70 e-mail: m.j.f.schmand@icsc.utwente.nl

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: Lucent, CMG, TUI Nederland. Beschikbaarheid van grond: nu en op termijn: ca 1,5 ha , waarvan ruim 1 ha als strategische reserve. Uitgifteprijzen 2004: van EUR 125,- tot EUR 135,- per vierkante meter voor de sciencelocaties.

waarvan ruim 1 ha als strategische reserve. Uitgifteprijzen 2004: van EUR 125,- tot EUR 135,- per vierkante meter voor de sciencelocaties.

Roombeek
Roombeek biedt ondernemers de kans om hun bedrijf te vestigen in een gevarieerde, veilige en levendige stadswijk. Aan de rand van het stadshart krijgt u letterlijk en figuurlijk de ruimte om te ondernemen zoals u dat wilt. Zo is er in het hele gebied ruimte voor panden waarin u wonen en werken combineert. Verder komen er in Roombeek woonwerk-kavels. Hier kunt u een woning en een bedrijfspand op één kavel bouwen. Ook is verspreid over de hele wijk grond gereserveerd voor losse bedrijfsgebouwen, zonder woning.

In de deelgebieden Grolsch en Roombekerveld is ruimte voor concentraties van bedrijven, zodat men kan profiteren van elkaars aanwezigheid. Tenslotte komen er op het Grolschterrein, en Tetem bedrijfsverzamelgebouwen, waar voorzieningen gedeeld kunnen worden. Omdat in Roombeek wonen en werken gecombineerd worden, kunnen alleen bedrijven in milieucategorie 1 en 2 zich vestigen. Maar binnen deze voorwaarden is heel veel mogelijk.

Er zijn op dit moment onder andere nog kavels beschikbaar aan de statige Lasondersingel. Voor meer informatie over deze en andere kavels kunt u terecht bij het Informatiecentrum Roombeek of bij de Bouwadviesbureaus.

Voor meer informatie over vestiging in Roombeek kunt u contact opnemen met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Enschede, via - www.bedrijven.enschede.nl

Bouwadviesbureaus Stichting Stedelijk Wonen

053 - 43 43 565

Primavilla/Snelder Zijlstra 053 – 48 52 285

Enschede Airport Twente
Op dit bedrijventerrein zijn bedrijven gevestigd die zijn gerelateerd aan de luchtvaart.

Aantal gevestigde bedrijven: 8 Aantal werknemers: 24

Contactpersoon: Enschede Airport Twente Directeur dhr. H. Bos Postbus 11011 7502 LA Enschede telefoon: 053 - 486 22 22 Fax: 053 - 435 96 91 e-mail: enschede.airport@worldonline.nl internet: - www.enschede-airport.nl

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: Bleckmann Air & Ocean Freight, ETT. Beschikbaarheid van grond: nu en op termijn: ca. 1,5 ha. Voor meer informatie over vestiging op dit bedrijventerrein kunt u contact op nemen met Enschede Airport Twente.

Tubantia
Het bedrijventerrein Tubantia is een gemengd industrieterrein bedoeld voor middelgrote en grote bedrijven in de distributie-, industrie- en de bouwsector. Kantoorgebouwen zijn slechts toegestaan als onderdeel van de te realiseren bedrijfsruimte.

Grootte: 6,21 ha.

Aantal gevestigde bedrijven: 11. Aantal werknemers: 219. Ondernemersvereniging: n.v.t.

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: Unimeta, Ames Europe, Hartman Groep, John Deere.

Omdat er voor dit bedrijventerrein geen grond beschikbaar is voor de uitgifte, zijn geen grondprijzen bekend.

Rigtersbleek
Het bedrijventerrein Rigtersbleek is een gemengd industrieterrein bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven in de distributie-, industrie- en de bouwsector.

Grootte: 17,61 ha. Aantal gevestigde bedrijven: 55. Aantal werknemers: 1264 Ondernemersvereniging: n.v.t.

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: Bedrijvencentrum Rigtersbleek (zie bedrijfsverzamelgebouwen).

Omdat er voor dit bedrijventerrein geen grond beschikbaar is voor uitgifte, zijn geen grondprijzen bekend.

Stadsdeel Oost

Euregio Bedrijvenpark
Het Euregio Bedrijvenpark is een modern bedrijventerrein, geschikt voor kleinschalige en middelgrote bedrijven, waar nog ruimte is voor het bouwen van een bedrijf in combinatie met een bedrijfswoning. Het bestaande Euregio Bedrijvenpark heeft een omvang van circa 35 hectare en wordt momenteel met ongeveer 16 hectare uitgebreid.

Kaveloppervlaktes: gemiddeld 1500 m2, varierend van 800 m2 tot incidenteel 5000 m2. De minimum grootte van de kavel is 1000m² als op de kavel ook een bedrijfswoning wordt gebouwd. Kantoorgebouwen zijn slechts toegestaan als onderdeel van de te realiseren bedrijfsruimte. Grootte: 35 ha. netto Aantal gevestigde bedrijven: 125 Aantal werknemers: 1735

Ondernemersvereniging: Vereniging Euregio Bedrijven Park Postbus 6280 7503 GG Enschede secretariaat: Mw. M. Westerbaan, telefoon: 053 - 431 32 49

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: Van der Steeg Packaging, TGI.

Beschikbaarheid van grond: nu en op termijn voor Euregio Bedrijven Park II: 16 ha.

Als u kiest voor een locatie op het Euregio bedrijvenpark II betekent dit dat u ook kiest voor parkmanagement. Parkmanagement is erop gericht de kwaliteit van de omgeving en de gebouwen in stand te houden. Als bedrijf kunt u rekenen op een zestal basisdiensten; de parkmanagementorganisatie, onderhoud bovengrondse infrastructuur, onderhoud groenvoorziening, collectieve beveiliging, bewegwijzering en afvalmanagement. Meer informatie over parkmanagement vindt u op: - Euregio parkmanagement (www.euregioparkmanagement.nl)

Om zuinig met de grond om te gaan, heeft de gemeente besloten om op dit terrein alleen grond uit te geven aan

bedrijven die (op basis van banen van 36 uur per week) omgerekend minimaal 40 medewerkers per kavel van 10.000m² zullen realiseren.

De grondprijs voor 2004: afhankelijk van de ligging tussen EUR 95 en EUR 105. De mogelijkheid om een bedrijfswoning te bouwen kost EUR 87.500 voor de eerste 500m² van de kavel. Voor de resterende kavel geldt de standaard grondprijs. Voor hoekkavels geldt verder een toeslag van 10% op de totale kavelprijs.

Sleutelkamp
Het bedrijventerrein Sleutelkamp is een gemengd industrieterrein bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven in de distributie-, industrie- en de bouwsector.

Grootte: 4,48 ha Aantal gevestigde bedrijven: 17 Aantal werknemers: 213 Ondernemersvereniging: n.v.t.

Een bekend bedrijf op dit terrein is Huuskes Versproducten.

Omdat er voor dit bedrijventerrein geen grond beschikbaar is voor uitgifte, zijn geen grondprijzen bekend.

Stadsdeel Zuid

Zuiderval
De Zuiderval is een van de belangrijkste invalswegen van Enschede. Het wordt een representatieve poort naar het centrum. Er liggen plannen voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande kantoor-, bedrijven- en woonlocaties rondom de Zuiderval.

Kaveloppervlaktes: bedrijventerrein van 1.000 – 5.000m²; uitzonderingen tot max 12.500m². Kantoren (bvo) van 1.000 – 8.000m²; uitzonderingen tot max 12.500m². Grootte: 52,45 ha. Naar verwachting zal het te realiseren kantorenoppervlak met 118.000m² uitgebreid worden. Aantal gevestigde bedrijven: 125. Aantal werknemers: 3545. Ondernemersvereniging: n.v.t.

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: Wegener Nieuwsdruk Twente, Wegener Huis-aan-huiskranten.

Beschikbaarheid van grond: nu en op termijn: 7 ha. De grondprijs voor dit bedrijven- en kantorenterrein is nog niet bekend.

Voor meer informatie over vestiging op dit bedrijventerrein kunt u contact opnemen met BAM Vastgoed, tel. 030 - 659 89 23. e-mail: werken@zuiderval.nl internet: - www.zuiderval.com

De Reulver
De Reulver is een gemengd industrieterrein.

Grootte: 11 ha. Aantal gevestigde bedrijven: 53 Aantal werknemers: 704

Een bekend bedrijf op dit terrein is Hankamp Gears.

Ondernemersvereniging: Ondernemersvereniging De Reulver Contactpersoon: Dhr. P. van Heijst De Reulver 72

7544 RT Enschede telefoon: 053 - 477 52 21 fax: 053 - 477 87 28

Omdat er voor dit bedrijventerrein geen grond beschikbaar is voor uitgifte, zijn geen grondprijzen bekend.

Stadsdeel West

Transport Centrum
Het Transport Centrum Twente is bedoeld voor bedrijven in de transport- en distributiesector. Samenhangend met de geografische ligging, de eenwording van de Europese markt en het openbreken van de Oost-Europese markten, beschikt Enschede over een strategische locatie voorzien van goede verbindingen. Bedrijfsterreinen van 5.000 - 20.000m². Kantoorgebouwen zijn slechts toegestaan als onderdeel van de te realiseren bedrijfsruimte. grootte: 21,75 ha aantal gevestigde bedrijven: 25 aantal werknemers: 541

Ondernemersvereniging: Servicevereniging Transportcentrum Twente Contactpersoon: dhr. E. Bos Postbus 1121 7500 BC Enschede telefoon: 053 - 432 51 15 fax: 053 - 431 85 90 e-mail: e.bos@haarmantransport.nl

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: HST Transmission, Volvo Trucks Nijwa Enschede bv, Haarman Internationaal Expeditiebedrijf bv.

Omdat er voor dit bedrijventerrein geen grond beschikbaar is

voor uitgifte, zijn geen grondprijzen bekend.

De Marssteden
De Marssteden is een hoogwaardig industrieterrein bedoeld voor middelgrote en grote bedrijven in de distributie-, industrie- en de bouwsector. Kaveloppervlaktes: bedrijventerrein van 1.000 – 10.000m²; incidenteel tot max 30.000m². Kantoorgebouwen zijn slechts toegestaan als onderdeel van de te realiseren bedrijfsruimte. Grootte: 68,21 ha Aantal gevestigde bedrijven: 116 Aantal werknemers: 2079

Ondernemersvereniging: Ondernemersvereniging De Marssteden Contactpersoon: Mw. M. Wolterink Postbus 3931 7500 DX Enschede telefoon: 053 - 852 53 58 of 06 - 46 59 12 77 fax: 053 - 852 52 53 e-mail: m.wolterink@boh-coop.nl internet: - www.marssteden.nl

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: Timberland, SES Nederland, Norit, Ankerslot.

Beschikbaarheid van grond: nu 2 ha en op termijn: 3,7 ha. Hiervan is 1,5 ha. aangewezen als strategische reserve.

Om zuinig met de grond om te gaan, heeft de gemeente besloten om op dit terrein alleen grond uit te geven aan bedrijven die (op basis van banen van 36 uur per week) omgerekend minimaal 50 medewerkers per kavel van 10.000m² zullen realiseren.

Grondprijzen 2004: afhankelijk van de ligging, van EUR 100 tot EUR 125 per vierkante meter. Voor hoekkavels geldt een toeslag van 10% op de totale kavelprijs.

Havengebied
Het Havengebied is een gemengd industrieterrein bedoeld voor middelgrote en grote bedrijven in de distributie-, industrie- en de bouwsector. Kaveloppervlaktes: bedrijventerrein van 1.000 – 10.000 m²; incidenteel tot max 50.000 m². Kantoorgebouwen zijn slechts toegestaan als onderdeel van de te realiseren bedrijfsruimte. Grootte: 129,55 ha. Aantal gevestigde bedrijven: 337. Aantal werknemers: 6244.

Ondernemersvereniging: Belangenvereniging Ondernemers Havengebied Contactpersoon: mevr. M. Wolterink Postbus 270 7500 AG Enschede telefoon: 053 - 852 53 58 gsm: 06 - 46 59 12 77 fax: 053 - 852 52 53 e-mail: m.wolterink@boh_coop.nl internet: - www.boh-coop.nl

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: Vredestein, JohnsonDiversey. Omdat er voor dit bedrijventerrein geen grond beschikbaar is voor uitgifte, zijn geen grondprijzen bekend.

Boekelo/De Plooij
Boekelo / De Plooij is een gemengd industrieterrein bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven in de distributie-,

industrie- en de bouwsector.

Grootte: ± 20 ha Aantal gevestigde bedrijven: 9 Aantal werknemers: 470 Ondernemersvereniging: n.v.t.

Enkele bekend bedrijf op dit terrein is Boekelo Decor.

Omdat er voor dit bedrijventerrein geen grond beschikbaar is voor uitgifte, zijn geen grondprijzen bekend.

Josink Es
Aan de Westerval, één van de belangrijkste invalswegen van Enschede, wordt het nieuwe visistekaartje op het vlak van bedrijventerreinen gerealiseerd: Josink Es. Dit duurzame en hoogwaardige bedrijvenpark is bij uitstek geschikt voor kleinschalige en middelgrote bedrijven en is snel en eenvoudig te bereiken via de A35 en de A1. De vormgeving van panden en de openbare ruimte krijgen extra aandacht. Tevens wordt bij de inrichting van het park rekening gehouden met een zorgvuldige inpassing in het landschap. Parkmanagement zal worden ingevoerd om de uitstraling van het terrein te garanderen en aspecten als energie, afvalinzameling, beveiliging, bewegwijzering en beheer en onderhoud gezamenlijk te regelen. De uitgifte van kavels is naar verwachting mogelijk vanaf 2005.

Op Bedrijvenpark Josink Es zijn bedrijven tot en met milieucategorie 4 toegestaan, afhankelijk van de ligging. Detailhandel, horeca, zelfstandige kantoorfuncties en bedrijfswoningen zijn echter niet toegestaan.

Bedrijven die zich op Josink Es willen vestigen moeten aan

enkele vestigingseisen voldoen: - minimale aantal arbeidsplaatsen per hectare: 50; - maximale percentage kantoorfunctie: 50% van het totale bruto vloer oppervlak (BVO).

Verder zijn de eisen op het gebied van het bestemmingsplan van kracht. Ook is er een beeldkwaliteitsplan van toepassing.

Kaveloppervlaktes: Bedrijfsterrein van 1.000 - 5.000 m²; Kantoorgebouwen zijn slechts toegestaan als onderdeel van de te realiseren bedrijfsruimte. Grootte: 16 ha. Beschikbaarheid van grond: nu en op termijn: 15 ha. De grondprijzen voor 2004: afhankelijk van de ligging, tussen EUR 90,- en EUR 125,- per vierkante meter. Voor hoekkavels geldt een toeslag van 10% op de totale kavelprijs.

Groote Plooy
Dit terrein is in zijn geheel ontwikkeld voor de nieuwe vestiging van Grolsch. Op dit terrein is intussen de eerste fase van de nieuwbouw van Grolsch gerealiseerd. De officiële opening heeft in het voorjaar van 2004 plaatsgevonden. In 2005 zal ook de vestiging Enschede naar de nieuwe locatie zijn overgebracht.

De aan Grolsch uitgegeven kavel meet ca 25 ha.

Stadsdeel Centrum

Boddenkamp
Het bedrijventerrein Boddenkamp is een gemengd industrieterrein bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven in de distributie-, industrie- en de bouwsector.

Grootte: 10,55 ha.

Aantal gevestigde bedrijven: 4 Aantal werknemers: 655 Ondernemersvereniging: n.v.t.

Omdat er voor dit bedrijventerrein geen grond beschikbaar is voor uitgifte, zijn geen grondprijzen bekend.

Geplande terreinen Stadsdeel Noord

Kennispark
De Universiteit Twente (UT), de Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij voor Overijssel (OOM) en de gemeente Enschede ontwikkelen samen een kennispark op en in de omgeving van het UT-terrein. Het is dé vestigingsplaats voor kennis- en onderzoeksinstellingen en andere kennisintensieve bedrijvigheid. Om de parkachtige uitstraling te behouden wordt in lage dichtheden gebouwd. Het terrein is 200 hectare groot, maar er wordt maximaal 80 hectare bebouwd. Er komt uiteraard een uitstekende digitale infrastructuur en enkele (specifieke) centrale voorzieningen (zoals cleanrooms en laboratoria) waar alle bedrijven gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Mogelijk komt er een brug over de Hengelosestraat naar het Business & Sciencepark.

Grootte: 80 ha. Beschikbaarheid van grond: nu en op termijn: 80 ha. De grondprijs voor dit bedrijventerrein is nog niet bekend.

Bedrijventerrein Roombeek
Bij de wederopbouw van Roombeek komt ook weer ruimte voor ondernemers beschikbaar. Het is de bedoeling dat er

ca.10 ha. bedrijvigheid terugkomt in het gebied. Dit omvat detailhandel, horecavoorzieningen, dienstverlening en bedrijven in milieucategorieën 1, 2 (en 3 met vrijstelling). Deze bedrijvigheid wordt op een aantal locaties ondergebracht.

Over heel Roombeek komen woonwerk-panden en -kavels. In ieder deelgebied binnen Roombeek is het mogelijk om, met name via particulier opdrachtgeverschap, in de randen werken aan huis te realiseren ter grootte van 50 - 150 m2 In de wijk Roombeek zullen twee bedrijfsverzamelgebouwen worden gerealiseerd. In het Tetem-complex aan de Hulsmaatstraat Stroinksbleekweg wordt ca. 10.000 m2 gerealiseerd in twee bestaande gebouwen. De ontwikkelaar/ eigenaar is High Garden. Daarnaast komt er een bedrijfsverzamelgebouw op de Grolschlocatie. De dienstverlening, detailhandel en de horeca worden aan de Roomweg gesitueerd waarbij de laatste 2 voornamelijk worden geconcentreerd op de Grolschlocatie. Er worden 2 binnenstedelijke bedrijvenconcentraties ontwikkeld. Bedrijvenconcentratie Het Roombekerveld is gelegen aan de Hulsmaatstraat, Stroinksbleekweg en Lijsterstraat. Het bedrijventerrein dat ca. 2,5 ha groot is zal worden omzoomd door woningen, al dan niet behorend bij de aangrenzende bedrijven, afgewisseld met bij de bedrijven horende kleinschalige kantoorvilla's. Naar verwachting zal de uitgifte medio 2004 starten. Op de 'huidige' Grolschlocatie komt een

bedrijvenconcentratie ter grootte van ca. 3 ha. De uitgifte van bedrijventerrein op de Grolschlocatie zal naar verwachting vanaf 2006 plaatsvinden.

Voor alle locaties geldt, tenzij anders vermeld, dat men contact op kan nemen met het Projectbureau Wederopbouw, pijler Economie en Werk voor nadere informatie. telefoon: 053 - 484 83 30 internet: - www.ondernemeninroombeek.nl (Zie ook op www.woneninroombeek.nl dat een indruk geeft over hoe Roombeek gaat worden.)

Grootte: circa 10 ha. Beschikbaarheid van grond: nu en op termijn: 10 ha. De grondprijs voor dit bedrijventerrein is nog niet bekend.

Stadsdeel West

Westerval
Westerval is een gebied dat via herstructurering wordt ontwikkeld tot een moderne bedrijvenlocatie. Op dit terrein worden mogelijkheden geboden voor bedrijven in (groot-) handel, bouw en industrie. Kaveloppervlaktes: gemiddeld ca 5000 m², incidenteel tot max 10.000 m². Kantoren zijn alleen toegestaan als onderdeel van de te realiseren bedrijfsruimte.

Aantal gevestigde bedrijven: 24 Aantal werknemers: 505 Ondernemersvereniging: n.v.t.

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten: Autobedrijf Munsterhuis; Kooy Isolatie, Euregio IJshal.

Beschikbaarheid van grond: op termijn: 3,76 ha.

De start van de uitgifte is gepland vanaf najaar 2004. De grondprijs voor 2004: afhankelijk van de ligging tussen EUR 115 en EUR 125.

Havengebied
Enschede heeft behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Herstructurering van het Havengebied zal niet alleen leiden tot modernisering van het gebied zelf, maar door intensivering neemt ook de algehele ruimte voor bedrijvigheid in de stad en regio toe. Om plannnen voor het gebied te kunnen maken is het van belang eerst een goed beeld te krijgen van de opbouw van het gebied. Daartoe heeft de gemeente in de eerste helft van 2001 een uitgebreide ruimtelijke en functionele analyse uitgevoerd. Ook inzicht in de mening van de ondernemers is van belang en daarom heeft de gemeente een enquête onder alle ondernemers van het Havengebied laten houden. Verder wordt door de gemeente nadrukkelijk de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied bij de verdere planvorming van de herontwikkeling betrokken.

De omvang van het project is te groot gebleken om in één keer op te pakken. In 2003 is dan ook gekozen om in de loop van de jaren via deelprojecten tot een geleidelijke herontwikkeling van het gebied te komen. Als eerste zal een nieuw bestemmingsplan voor het gebied in 2004 in procedure worden gebracht. Verder wordt gewerkt aan de opzet van een herontwikkelingsproject voor Handelskade-Zuid en omgeving, waarin o.a. gedacht wordt aan een rotonde op de kruising H. ter Kuilestraat en Binnenhaven.

Enkele opvallende bedrijven die op het terrein zitten:

Vredestein, JohnsonDiversey.

Beschikbaarheid van grond: insteek van de herstructurering is om op termijn over ca. 13 ha nieuw uit te geven terrein te kunnen beschikken.

Usseler Es
Naar verwachting zal de Usseler Es zich ontwikkelen als modern gemengd en duurzaam terrein. Landschappelijke en cultuurhistorische waarden blijven behouden. Gekozen wordt voor een hoogwaardige ruimtelijke indeling. Er zijn hoge eisen wat betreft de architectuur van de bebouwing.

De plannen voor de Usseler Es passen in de ruimtelijke ordeningsvisie van de gemeente Enschede die in de inspraak is geweest. Over bebouwing van de Usseler Es is in oktober 2001 een referendum gehouden. Op basis van de uitkomst van dat referendum heeft de gemeenteraad eind 2001 besloten om de Usseler Es te gaan ontwikkelen. Op basis van een voorzichtige inschatting wordt ermee rekening gehouden dat de eerste kavels in 2006 beschikbaar zullen komen.

Kaveloppervlaktes: bedrijfsterrein van 1.000 tot 5.000 m² Kantoorgebouwen zijn slechts toegestaan als onderdeel van de te realiseren bedrijfsruimte. De grondprijs voor dit bedrijventerrein is nog niet bekend.

Kop Marssteden
De gemeente is van plan het gebied tussen bedrijventerrein De Marssteden en de Westerval te ontwikkelen als bedrijventerrein. Voorlopig heeft het terrein de naam ‘Kop Marssteden’ meegekregen.

Kaveloppervlaktes: bedrijfsterrein van 1.000 – 5.000 m² Kantoorgebouwen zijn slechts toegestaan als onderdeel van de

te realiseren bedrijfsruimte. De grondprijs voor dit bedrijventerrein is nog niet bekend.