ONTWIKKELING BEDRIJVENTERREINEN NOORDWEST-HOLLAND 2004

Augustus 2005

Kamer van Koophandel Noordwest-Holland Afdeling Beleidsadvisering en Regiostimulering Drs. G.F.H. Freijsen Tel. 072-5195769, gfreijsen@alkmaar.kvk.nl

1

Toelichting.
Definities In deze brochure zijn opgenomen de bedrijventerreinen in Noordwest-Holland, gerubriceerd per regio (4) en per gemeente (35). Per terrein worden vier zaken aangegeven: 1. Verkocht in 2004 Het oppervlak dat in 2004 formeel in andere handen is overgegaan. In de meeste gevallen is de gemeente de ontwikkelaar van het bedrijventerrein. 2. Uitgeefbaar op 1-1-2005 Het oppervlak dat op 1 januari 2005 formeel nog in handen is bij de ontwikkelaar (meestal de gemeente) maar al wel voor uitgifte gereed is. In de praktijk is meestal al een deel van dit oppervlak in optie gegeven bij potentiële kopers. Een optie leidt overigens niet altijd tot een eigendomsoverdracht. 3. In ontwikkeling Terreinen in ontwikkeling waren nog niet gereed voor uitgifte op 1 januari 2005. De fase waarin de ontwikkeling verkeert is verschillend. In het ene geval is net gestart met de planologische procedure en in het nadere geval is het bouwrijp maken al gestart en komt het terrein nog in het jaar 2005 voor uitgifte beschikbaar. 4. Prijs De genoemde prijs is in euro’s exclusief BTW per m². Per terrein kan de prijs verschillen per locatie. Dit kan van vele factoren afhankelijk zijn. Enkele belangrijke zijn: de ligging (zichtlocatie, ontsluiting), de bestemming (industrie, kantoren, winkels) en het toegestane bouwvolume (bouwhoogte, bebouwingspercentage). Bij terreinen in ontwikkeling of bij particuliere projecten is de prijs (nog) onbekend: bij terreinen die zijn uitverkocht is de prijs niet meer van toepassing (n.v.t.). 5. De bestemming Detailhandel perifeer(DH), gemengd (G), industrie (I), kantoren (K), Transport en logistiek (T). 6. Voor welke milieucategorie 1,2,3,4,5 7. Bestemd voor lokale (L) of ook bedrijven van elders (regionaal, R) Ontwikkelingen Voorafgaand aan de gegevens uit de enquête 2005 wordt met behulp van enkele tabellen een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Helaas ontbreken de cijfers voor 2000 en 2001, aangezien in deze jaren de gemeenten niet geënquêteerd zijn. Omdat het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen meestal een kwestie is van vele jaren, worden bedrijventerrein in perioden van aanhoudende economische groei een schaars goed. De cijfers van 2003 lieten eigenlijk niet merken, dat de conjunctuur zich momenteel in een dal bevindt. In vergelijking met 2002 werd er in dat jaar 72% meer bedrijventerrein verkocht, nl. 56 ha. Maar de cijfers van 2004 tonen toch duidelijk aan dat men gereserveerder is geworden om investeringen in bedrijventerreinen te doen. De verkoop van nieuw bedrijventerrein halveerde bijna tot circa 31 ha. Als de conjunctuur weer aantrekt, zal de verkoop ook weer toenemen. Per regio bestaan er echter duidelijke verschillen. Alleen in de regio Waterland nam de verkoop licht toe. Met name in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland is aanmerkelijk minder verkocht. Evenals vorig jaar viel er in de regio Noord-Kennemerland een (weliswaar lichte) afname te constateren. Het aantal ha, op 1 januari jl. uitgeefbaar bedrijventerrein, nam licht af van 114 tot 89 108 ha. Wel is er iets meer bedrijventerrein in ontwikkeling van 435 tot 446 474 ha. Met name in In de regio Kop van Noord-Holland nam het aantal direct uitgeefbaar bedrijventerrein licht af (van 50 naar 28 46 ha), maar er wordt daarentegen wel gewerkt aan het ontwikkelen van meer bedrijventerrein (nu 69 98 ha, was 62 ha). In Waterland is evenals vorig jaar maar zeer weinig ha direct beschikbaar (slechts 2 ha), maar er wordt nu wel gewerkt aan de ontwikkeling van de Baanstee (86 ha).

2

Noord-Kennemerland en West-Friesland hebben vrijwel evenveel ha in voorraad (respectievelijk 28 en 30 ha), maar in de eerste regio is een zeer groot areaal aan bedrijventerrein in ontwikkeling (261 ha). In de regio West-Friesland is dat maar 30 ha. Bron De gegevens in deze brochure zijn verzameld door de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland door middel van een enquête bij de (35) gemeenten in het voorjaar van 2005. Het duurt altijd een bepaalde periode voordat alle gegevens bij de kamer binnen zijn, waardoor de rapportage later in het jaar kan plaatsvinden. Hierbij willen wij de gemeenten van harte bedanken voor hun medewerking. Wij doen graag volgend jaar weer een beroep op hen. Meer informatie Voor meer informatie over de vestigingsmogelijkheden op de genoemde terreinen adviseren wij contact op te nemen met de bedrijvencontactpersonen bij de gemeenten. Naam, telefoonnummer en e-mailadres van deze personen zijn te vinden op een aparte lijst. De terreinen in de meeste kleine kernen staan bijvoorbeeld open voor al in die kern gevestigde bedrijven. Ook qua milieucategorie variëren de vestigingsvoorwaarden. Voor een ruimer overzicht van de vestigingsmogelijkheden in een regio kan contact worden gezocht met een bedrijfsregio. Er is een bedrijfsregio in de Kop van NoordHolland, en één voor de regio´s West-Friesland en Noord-Kennemerland (regio Alkmaar). Voor al uw andere vragen over ondernemen in Noordwest-Holland kunt u contact opnemen met één van de kantoren van de kamer van koophandel, waarvan de adressen zijn opgenomen op de laatste pagina.

3

OVERZICHT

Regio Kop van NoordHolland Noord-Kennemerland Waterland West-Friesland Totaal

NOORDWEST-HOLLAND Oppervlak in ha (=10.000 m²) Verkocht in 2004 Uitgeefbaar op 1 januari 2005 2,7785 46,8059 8,6000 4,4514 14,9333 30,7632 27,9004 2,4300 30,4446 107,5809

In ontwikkeling 98,6047 260,6000 85,7000 30,0000 474,9047

Regio Kop van NoordHolland NoordKennemerland Waterland West-Friesland Totaal 1997 10,88 19,93 11,06 23,56 65,43

NOORDWEST-HOLLAND Oppervlak in ha. (=10.000 m²), verkocht in het jaar 1998 1999 2002 2003 8,28 19,54 5,30 10,45 12,43 13,08 24,14 57,93 13,77 15,09 30,67 79,07 19,32 1,41 6,70 32,74 12,61 1,23 32,07 56,36

2004 2,78 8,60 4,45 14,93 30,76

4

TABELLEN PER REGIO
Gemeente Plaats/kern KOP VAN NOORD-HOLLAND Oppervl. in ha Uitgeefbaar Bedrijfsterrein (10.000 m²) op verkocht in 2004 01-01-05 In ontwikkeling

Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder

Niedorp Schagen Texel Wieringen Wieringermeer

Zijpe

Anna Paulowna Anna Paulowna Warmenhuizen Den Helder Den Helder Julianadorp Winkel Schagen Schagen Oudeschild Hippolytushoef Den Oever Wieringerwerf Middenmeer Middenmeer t Zand Schagerbrug

Kruiswijk II Hollands Bloementuin Oudevaart-Zuid Industriepark Kooypunt Terrein Dirksz Admiraal Meester Tichelaarstraat Winkelerzand II, fase 4 Witte Paal Lagedijk 2e fase Molenveld Den Oever-zuid Robbenplaat Industrieweg Hoornseweg Kolksluis Trambaan

1,0000 0,9655 0,1037 0,4672 0,2026 0,0395 2,7785

1,4300 3,5000 19,0000 1,0000 0,2845 0,6887 0,7500 1,9416 1,0000 0,7000 14,5000 1,5000 0,1508 0,3603 46,8059

24,0000 30,0000 0,6000 20,0000 6,5000 11,0000 1,5000 5,0047 98,6047

TOTAAL

5

KOP VAN NOORD-HOLLAND Prijs per m² (excl. BTW) in € 100,--/210,-nog niet bekend 74,--/85,-84,-99,-100,-68,--/70,-85,--/100,-? 75,-42,75 42,75 69,--/87,-69,-87,-72,36 72,36 Bestemming Detailhandel perifeer DH, Welke milieucategorie gemengd G, industrie I, 1,2,3,4,5 kantoren K, transport en logistiek T ? ? ? ? I, T 1 ,2,3, 4 G,I,T 1,2,3, 4 soms, 5 uitz. K, openbare bijz gebouwen 1,2,3 K, openbare bijz gebouwen 1,2,3 G 1,2,3, I 1,2,3,4 I, T 2,3,4 I 1,2,3, G 1,2,3 G 1,2,3 DH,G,I,T 1,2,3,4 G,I,T 1,2,3, G,K 1,2,3, G,I,K,T 1,2, G,I,K,T 1,2,

Gemeente

Plaats/kern

Bedrijventerrein

Lokaal L, regionaal R

Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder

Niedorp Schagen Texel Wieringen Wieringermeer

Zijpe

Anna Paulowna Anna Paulowna Warmenhuizen Den Helder Den Helder Julianadorp Winkel Schagen Schagen Oudeschild Hippolytushoef Den Oever Wieringerwerf Middenmeer Middenmeer t Zand Schagerbrug

Kruiswijk II Hollands Bloementuin Oudevaart-Zuid Industriepark Kooypunt Terrein Dirksz Admiraal Meester Tichelaarstraat Winkelerzand II, fase 4 Witte Paal Lagedijk 2e fase Molenveld Den Oever-zuid Robbenplaat Industrieweg Hoornseweg Kolksluis Trambaan

? ? L L &R L&R L&R L L&R L&R L L L R L L&R L L

6

Gemeente Alkmaar

Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard

Heiloo Langedijk Schermer TOTAAL

NOORD-KENNEMERLAND Oppervl. in ha Uitgeefbaar Plaats/kern Bedrijventerrein op (10.000 m²) 01-01-05 verkocht in 2004 Alkmaar Technopark Bergermeer 0,2000 0,9000 Alkmaar Boekelermeer 6,0000 14,5000 Alkmaar Overdie 1,6000 Limmen Nieuwelaan De Rijp De Volger II 1,0135 Heerhugowaard Beveland 0,2000 0,8000 Heerhugowaard Zandhorst III 0,6000 1,5000 Heerhugowaard De Vork Boekelermeer-zuid 3 7,2000 Noord-Scharwoude De Mossel II 1,9869 Oudkarspel Breekland Stompetoren 8,6000 27,9004

In ontwikkeling 2,6000 125,0000 6,0000 5,0000 75,0000 7,0000 40,0000 260,6000

7

NOORD-KENNEMERLAND Prijs per m² (excl. BTW) in € Bestemming detailhandel perifeer DH Welke milieucategorie gemengd G, industrie I 1,2,3,4,5 kantoren K transport en logistiek T I,K,T G,I,T DH,G,I,T G.I.T I,K,T DH, G,K ? G,I,K, T I,T G,I,K, T G,I,K, T 1,2,3 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5 1,2,3, 1,2,3 1,2,3 ? 1,2,3, 2, 3, (4) 1,2,3 1,2,3,4,

Gemeente

Plaats/kern

Bedrijventerrein

Lokaal L, regionaal R

Alkmaar

Alkmaar Alkmaar Alkmaar Limmen De Rijp Heerhugowaard Heerhugowaard Heerhugowaard Noord-Scharwoude Oudkarspel Stompetoren

Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard

Heiloo Langedijk Schermer

Technopark Bergermeer vanaf € 118,- per m² BVO Boekelermeer 144,--/174,-Overdie n.v.t. n.v.t. Nieuwelaan ±130,-De Volger II 181,51 Beveland 116,--/145,-Zandhorst III 127,-De Vork ? Boekelermeer-zuid 3 181,-De Mossel II 100,--/135,-Breekland 105,--/115,-n.v.t.

L&R L&R L&R L L&R L&R ? L&R L R R

8

WATERLAND Gemeente Beemster Edam-Volendam Purmerend Plaats/kern Oppervl. in ha Uitgeefbaar op (10.000 m²) 01-01-05 verkocht in 2004 Oosthuizerweg 0,5524 Baanstee-Oost 0,8990 1,8000 Koog Plus 0,8000 0,6300 Baanstee-Noord Bedrijvenpark O'huizen 2,2000 4,4514 2,4300 Bedrijventerrein In ontwikkeling 5,7000 80,0000 85,7000

Edam Purmerend Purmerend Purmerend Oosthuizen

Waterland Zeevang TOTAAL

WATERLAND Prijs per m² (excl. BTW) in € n.v.t. o.b.v. exploitatie 130,--/150,-135,00 ? n.v.t. n.v.t. Bestemming detailhandel perifeer DH Welke milieucategorie gemengd G, industrie I, 1,2,3,4,5 kantoren K transport en logistiek T n.v.t n.v.t. I ? I 1,2,3,4, I 1,2,3, I, T 1,2,3,4, n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gemeente

Plaats/kern

Bedrijventerrein

Lokaal L, regionaal R

Beemster Edam-Volendam Purmerend

Edam Purmerend Purmerend Purmerend Oosthuizen

Oosthuizerweg Baanstee-Oost Koog Plus Baanstee-Noord Bedrijvenpark O'huizen

Waterland Zeevang

n.v.t. L R L R n.v.t. n.v.t.

9

WEST-FRIESLAND Gemeente Andijk Drechterland Enkhuizen Hoorn Medemblik Noorderkoggenland Obdam Opmeer Stede Broec Venhuizen Wervershoof Westerkoggenland Wognum TOTAAL Plaats/kern Andijk Enkhuizen Enkhuizen Zwaag Zwaag Medemblik Bedrijventerrein Bedrijvengebied Schepenwijk 1 Schepenwijk 2 Westfrisia-Oost II Westfrisia-Oost III Unda Maris Oppervl. in ha Uitgeefbaar op (10.000 m²) 01-01-05 verkocht in 2004 1,3448 0,7500 0,5000 4,3000 1,5000 0,9655 2,0895 2,6085 0,4625 0,4125 14,9333 1,9920 1,2500 2,5000 6,0000 0,4000 9,8262 3,0000 4,1330 0,5260 0,5474 0,2700 30,4446 In ontwikkeling 20,0000 10,0000 30,0000

Obdam Opmeer

Braken De Veken III

Hem Zwaagdijk De Goorn De Goorn Wognum

Zuiderdkogge WFO/ABC Vredemaker-west Vredemaker-oost Westerspoor

10

WEST-FRIESLAND Gemeente Plaats/kern Bedrijventerrein Prijs per m² (excl. BTW) in € 62,-n.v.t. 110,-? 110,-119,--/151,-op aanvraag n.v.t. 105,-79,--/115,-n.v.t. 82,.-n.v.t. 105,--/155,-90,-110,-125,00 Bestemming detailhandel perifeer DH Welke milieucategorie gemengd G, industrie I, 1,2,3,4,5 kantoren K, transport en logistiek T G ? n.v.t. n.v.t. G,I,K,T. 1,2,3, ? ? ? ? ? ? G,I,K,T. Lokaal L, regionaal R

Andijk Drechterland Enkhuizen Hoorn Medemblik Noorderkoggenland Obdam Opmeer Stede Broec Venhuizen Wervershoof Westerkoggenland Wognum

Andijk Enkhuizen Enkhuizen Zwaag Zwaag Medemblik

Bedrijvengebied Schepenwijk 1 Schepenwijk 2 Westfrisia-Oost II Westfrisia-Oost III Unda Maris

L n.v.t. L&R ? ? ? L

Obdam Opmeer

Braken De Veken III

I I,K,T,

1,2,3, 1,2,3 ,4 , (5)

L L&R

Hem Zwaagdijk De Goorn De Goorn Wognum

Zuiderdkogge WFO/ABC Vredemaker-west Vredemaker-oost Westerspoor

I,K,T n.v.t. G,I,T G,T G,T I

1,2,3,4, n.v.t. 1,2,3,4 1,2,3, 1,2,3,4, 1,2,3,

L&R n.v.t. L&R L L L

11

BEDRIJVENCONTACTPERSONEN
Gemeente Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Bedrijventerrein Kruiswijk II Hollands Bloementuin Oudevaart-Zuid Industriepark Kooypunt Terrein Dirksz Admiraal Meester Tichelaarstraat Winkelerzand II, fase 4 Witte Paal Lagedijk 2e fase Molenveld Den Oever-zuid Robbenplaat Industrieweg Hoornseweg Kolksluis Trambaan www.robbenplaat.nl of www.bnw.nl Website bedrijventerrein KOP VAN NOORD-HOLLAND Naam contactpersoon Tel. Nr Dhr. H. Tiebie 0223-536167 Dhr. R.J. Boerema Mw. I.L. Munster idem idem Dhr. H. den Hollander Dhr. N.C.P. Kuijs idem Dhr. L.J. Weijdt 0226-396648 0223-678939 E-mailadres htiebie@annapaulowna.nl reinder.boerema@harenkarspel.nl imunster@denhelder.nl Opmerkingen Nog in initiatieffase www.industrieparkkooypunt.nl

Niedorp Schagen Texel Wieringen Wieringermeer

www.niedorp.nl

0226-412474 0224-210468 0222-362173

h.denhollander@niedorp.nl nico.kuijs@schagen.nl ljweijdt@texel.nl gdeutekom@wieringen.nl mkerssens@wieringen.nl gerard.menkhorst@wieringermeer.nl Duurzaam bedrijventerrein

Mw. G. van Deutekom-de Lepper 0227-594381 of dhr. M.Kerssens 0227-594380 drs. G. Menkhorst idem idem Dhr. K. Vos of Dhr. F.C. Bakker 0227-606304

Zijpe

0224-574136 0224-574153

k.vos@zijpe.nl f.bakker@zijpe.nl

12

Gemeente Alkmaar

Bedrijventerrein Technopark Bergermeer Boekelermeer Overdie

NOORD-KENNEMERLAND Website bedrijventerrein Naam contactpersoon www.alkmaar.nl of www.bnw.nl idem idem P. Laan

Tel. Nr

E-mailadres pmleijen@alkmaar.nl mnoordman@alkmaar.nl

Dhr. P.M. Leijen/ M.H.M. Noordman 072-5488552/58

Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard Nieuwelaan De Volger II Beveland Zandhorst III De Vork Boekelermeer-zuid 3 De Mossel II Breekland Schermer www.bnw.nl www.bnw.nl www.bnw.nl

072-8880344 0251-661105 0299-391965 072-5761305

p.laan@bergen-nh.nl dennisbruin@castricum.nl j.zeeman@graftderijp.nl c.bos@quicknet.nl

Dhr. D Bruin Dhr. J.N. Zeeman Dhr. C.H. Bos idem idem Mw. F.H.W. Toering-de Jong Dhr. C. Bes idem Dhr. D.J. Butter

Heiloo Langedijk

072-5356735 0226-334551 072-5037328

c.toering@heiloo.nl c.bes@gemeentelangedijk. nl d.butter@schermer.nl

Gemeente Beemster Edam-Volendam Purmerend

Bedrijventerrein Oosthuizerweg Baanstee-Oost Koog Plus Baanstee-Noord Bedrijvenpark O'huizen

Waterland Zeevang

WATERLAND Website bedrijventerrein Naam contactpersoon Dhr. J.J. Dijkman Dhr. C. van Altena Dhr. C. Schrama idem idem Dhr. T. Zwart Dhr. C.H.H. Platteeuw

Tel. Nr 0299-682112 0299-398497 0299-452403

E-mailadres j.dijkman@beemster.net c.schrama@purmerend.nl

0299-658585 0299-683355

t.zwart@waterland.nl platteeuw@tdbz.net

13

Gemeente Andijk Drechterland Enkhuizen Hoorn

Bedrijventerrein Bedrijvengebied Schepenwijk 1 Schepenwijk 2

Website

Naam contactpersoon Mw. W.M. Weel mevr. Mr. M. Smakman Dhr. J.H. van Putten idem Dhr. N.M.M. Meester idem

Tel. Nr

WEST-FRIESLAND E-mailadres w.weel@andijk.nl m.smakman@drechterland.nl j.vanputten@enkhuizen.nl n.meester@hoorn.nl

Opmerkingen

0228-595095 0228-566156 0228-360220 0229-252222

Westfrisia-Oost II www.hoorn.nl Westfrisia-Oost III of www.bnw.nl

Medemblik

Unda Maris

www.bnw.nl

mvr. C.E.M Velthuis-Kaag of dhr. P. Vroling,

0227-546194 0228-592110

karin.velthuis@medemblik.nl of p.vroling@scholtensgroep.nl

Priv.Ontw.: info@bedrijfsregiowestfriesland.nl

Noorderkoggenland Obdam Braken

Dhr. S. Zuurbier/F.Weghaus 0229-206141/142 Dhr. A. de Wit 0226-456240

s.zuurbier of f.weghaus@noorder-koggenland.nl a.dewit@obdam.nl

Opmeer Stede Broec Venhuizen Wervershoof Westerkoggenland

De Veken III

www.bnw.nl

Dhr. P. Vroling Dhr. C. Boon

0228-592110 0228-510230 0228-545113 0228-587147 0321-382300 0229-547320

p.vroling@scholtensgroep.nl cboon@stedebroec.nl tjmrood@venhuizen.nl ridder@wervershoof.nl

Priv.Ontw.: info@bedrijfsregiowestfriesland.nl

Zuiderdkogge www.bnw.nl WFO/ABC Vredemaker-west Vredemaker-oost www.wfo-abc.nl

Dhr. D. Rood Dhr. N.A. Ridder Dhr. G. Reurink Dhr. J.H. Mels idem

wfo-abc@hetnet.nl hans.mels@wester-koggenland.nl Inmiddels al weer verkocht.

Wognum

Westerspoor

Dhr.P. Meester

0229-577826

p.meester@wognum.nl

Uitgegeven door Zeeman Vastgoed, dhr. P.Langenberg, 0229-244944

14

REGIOKANTOREN KAMER VAN KOOPHANDEL NOORDWEST-HOLLAND
Alkmaar Bezoekadres Postadres Tel Fax E-mail Hoorn Comeniusstraat 10 1817 MS ALKMAAR Postbus 68 1800 AB ALKMAAR 072-5195757 072-5195737 info@alkmaar.kvk.nl

Bezoekadres Van Dedemstraat 6b
Tel Fax E-mail 1624 NN HOORN 0229-282660 0229-282669 fohrn@alkmaar.kvk.nl

15