Ruyven

meer informatie
Wilt u meer informatie over bedrijvenpark Ruyven, neem dan contact op met de contactpersoon voor bedrijven van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, telefoon 015 - 362 62 62 of kijk op www.pijnacker-nootdorp.nl. De contactpersoon voor bedrijven van de gemeente is uw vaste contactpersoon voor vragen over onder andere: • aanvullende informatie over bedrijvenpark Ruyven of de andere bedrijvenparken, • het beeldkwaliteitsplan en actuele gegevens van het bedrijvenpark Ruyven, • procesbegeleiding.

B e d r i j ve n p a r k

Ruyven
dé locatie die bij u past

bezoek post telefoon fax e-mail internet

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker Postbus 1, 2640 AA Pijnacker 015 - 362 62 62 015 - 362 68 50 info@pijnacker-nootdorp.nl www.pijnacker-nootdorp.nl

Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, maart 2003

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ruyven

bereikbaar, representatief en op maat!

Ruyven
bereikbaar én representatief
Bedrijvenpark Ruyven ligt in Pijnacker-Nootdorp, een gemeente volop in ontwikkeling. Centraal gelegen tussen Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer, onderscheidt Ruyven zich in de eerste plaats door optimale bereikbaarheid én ruimtelijke kwaliteit. Kiest u voor Ruyven, dan kiest u tevens voor uitgebreide bebouwingsmogelijkheden, een groen karakter en flexibel uitgiftebeleid.

Een bedrijvenpark vol dynamiek Ruyven is een bedrijvenpark bestemd voor bedrijven in de sectoren distributie, transport, groothandel, bouw en industrie. Zowel landelijk opererende als lokaal georiënteerde bedrijven vinden er een uitstekende vestigingsplaats. Fase 1 en 2 van Ruyven zijn inmiddels uitgegroeid tot een modern bedrijvenpark met een professionele uitstraling. Op úw maat gesneden Met Ruyven Fase 3, in totaal 7 hectare, wordt het ideale vestigingsklimaat verder uitgebouwd. Met een flexibel uitgiftebeleid, waarbij - wat betreft kavelgrootte - de wensen van de ondernemer voorop staan. Een locatie op maat dus, voor groot-, midden- én kleinbedrijf. Optimale bereikbaarheid De centrale ligging van het bedrijvenpark in de zuidelijke Randstad maakt Ruyven tot een ideale vestigingslocatie. • Gelegen in het hart van de stedelijke driehoek Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer • Pal naast de rijksweg A13, afslag Delft-Zuid/Ruyven, nummer 10 en vlakbij Delft Kennisstad • Op een steenworp afstand van de Rotterdamse havens en Rotterdam Airport • Directe aansluiting op de A4 richting Schiphol en Amsterdam • Via de in aanleg zijnde provinciale weg N470 naar Zoetermeer en de A12 richting Utrecht • Vanuit Delft bereikbaar met het openbaar vervoer. Ruimtelijke kwaliteit Ruyven is een representatief bedrijvenpark. De brede toegangsweg, fraai aangelegd met een watergang en boomgroepen, wordt niet belast met doorgaand verkeer. Het bedrijvenpark onderscheidt zich door de lage bebouwingsdichtheid, parkeren op eigen terrein, de variabele kavelgrootte, het groene karakter, de trottoirs en de fietspaden. Logisch dus dat onder andere Albert Heijn en Gall & Gall er hun distributiepunt voor West-Nederland hebben gevestigd.

Ruyven
voor een bedrijfslocatie op maat
Flexibiliteit, maatwerk en service zijn drie belangrijke kenmerken van het bedrijvenpark Ruyven. Want u bepaalt zelf de oppervlakte van de kavel, passend bij het type en de grootte van uw bedrijf. Bovendien kunt u rekenen op de service en de bemiddelende rol van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Flexibele kavelgrootte Uw wens staat bij de kaveluitgifte van Ruyven Fase 3 voorop. Om die reden heeft de gemeente PijnackerNootdorp vooraf geen kavelindeling gemaakt en wordt u ook niet verplicht gesteld een minimum oppervlakte aan te kopen. Er is wel een maximum uitgifte van 12.000 m2 vastgesteld. Dankzij de flexibele kavelindeling kunt u de meest optimale bedrijfsindeling bepalen. Begeleiding en informatie U kunt rekenen op een goede begeleiding en serviceverlening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De contactpersoon voor bedrijven van de gemeente begeleidt u van A tot Z: van informatieverstrekking tot aankoop en begeleiding van het verdere proces. De contactpersoon voor bedrijven is bereikbaar op telefoon 015 - 362 62 62.

Ruyven

flexibiliteit, maatwerk en service

Amsterdam, Schiphol Den Haag

v

A4

A12

Nootdorp

Zoetermeer Utrecht

v v

Delft
A13

Pijnacker Delfgauw

Pijnacker Zoetermeer

v v

N470

B e d r i j ve n p a r k R u y ve n

Ruyven

bereikbaarheid in beeld

flexibele kaveluitgifte van in totaal 7 hectare

Ruyven
belangrijkste gegevens op een rij

• Ruyven is uitermate geschikt voor lokaal, regionaal

en landelijk opererende bedrijven in de sectoren distributie, transport, groothandel, bouw en industrie. Bebouwing bestemd voor zelfstandige kantoren en dienstverlenende bedrijven is niet toegestaan.
• Ruyven is bestemd voor bedrijven die in milieu-

zoneringscategorie 1 tot en met 4 vallen.
• Ruyven is een bedrijvenpark van in totaal 50 hectare.

Fase 3 omvat 7 hectare met een maximum uitgifte van 12.000 m2. Er is in principe geen minimum uitgifte vastgesteld. De gronden worden in volledige eigendom uitgegeven.
• De maximale bebouwingshoogte is 15 meter. • Bedrijven die zich op het bedrijvenpark willen vestigen,

‘Groen’ staat voor kwaliteit
De gemeente PijnackerNootdorp stimuleert het groene open karakter van Ruyven. Om die reden stelt de gemeente per 1.000 m 2 verkochte grond een boom beschikbaar. Met deze investering vertrouwen wij erop dat ook u aandacht zult beste-

Pijnacker-Nootdorp
een dynamische gemeente
Pijnacker-Nootdorp groeit de komende acht tot tien jaar van 35.000 tot circa 55.000 inwoners. De gemeente streeft daarbij naar een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Eén van de speerpunten van het gemeentelijk beleid is de versterking van de economische structuur. Dit ontwikkelingsbeleid berust op drie pijlers: de bouw van nieuwe (winkel)centra en van kantorenlocaties én als derde de aanleg van verschillende bedrijfsparken.

garanderen minimaal 50 arbeidsplaatsen per hectare.
• Parkeerruimte dient op eigen terrein gerealiseerd te

worden. Er geldt voor vrachtwagens en personenwagens een parkeerverbod op de openbare weg.
• Verkoop vindt plaats onder de voorwaarden verwoord

wonen

in het uitwerkingsplan ‘2de uitwerking bedrijvenpark Ruyven’, gebaseerd op het bestemmingsplan ‘bouwlocatie Delfgauw’, het beeldkwaliteitplan bedrijvenpark Ruyven en het gronduitgifteplan van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
• Actuele informatie over de grondprijs per m2, beschik-

den aan de groenvoorziening op uw bedrijfskavel.

bare kavels en verkoopvoorwaarden vindt u in het inlegvel dat bij deze brochure is gevoegd.

werken
Pijnacker-Nootdorp is een aantrekkelijke gemeente. In alle opzichten: om er te wonen, te recreëren én te werken. Dankzij haar geografische ligging biedt de gemeente ondernemers uitstekende mogelijkheden om zich er te vestigen. Naast Ruyven ontwikkelt de gemeente Pijnacker-Nootdorp nog andere bedrijfsparken. Andere bedrijfsparken in ontwikkeling
• Oost-Ambacht: een combinatie van een lokaal georiënteerd

bedrijvenpark en een grootschalig bedrijvenpark voor groot-, midden- en kleinbedrijf gelegen langs de A12(Nootdorp), • Reesloot en de Boezemvaart (Pijnacker).

recreëren
Ruyven
per 1000 m 2 een gratis boom