Regionale en lokale netwerk mogelijkheden

Inleiding Agro Businessclub Westland BNI-Midden Nederland bsH vereniging van actieve ondernemers Business Club Floravontuur promotie Zoetermeer Centraal- en Oost-Europa Trade Club Delft Design H.O.S. Haagse Ondernemers Sociëteit Koninklijke Horeca Nederland landelijk en regionaal MKB Zuid-Holland Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel Haaglanden, Departement Den Haag Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen Ondernemers Federatie Delft Ondernemersvereniging Berkel en Rodenrijs Ondernemersvereniging Bleiswijk Ondernemersvereniging Pijnacker Honselgroep LCB Lierse Club van Bedrijven MOV Maasdijkse Ondernemersvereniging IKN Industriële Kring Naaldwijk IBG Industrieel Bedrijfsleven ’s-Gravenzande CBMP Club van Bedrijven Monster-Poeldijk IW Inter Wateringen VMO Vereniging Maaslandse Ondernemers Panorama Haaglanden Raad voor ondernemend Zoetermeer Scheveningse Ondernemers sociëteit Stichting Platform Bedrijvenverenigingen Haaglanden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

1

Technet Delft VNO-NCW West Wizard Network De7e Hemel

33 34 35 36

Multiculturele netwerken Couleur Lokaal Stichting Annifer Den Haag ABCD Allochtone Businessclub Delft

37 38 39

Netwerken voor jonge ondernemers en managers
Netwerkclub Kamer van Koophandel Jong MKB Haaglanden De Juniorkamer Nederland JONG Jonge ondernemers netwerk groep 40 41 42 44

Netwerken voor vrouwelijke ondernemers en managers
SVE Stichting vrouwelijke entrepreneurs Entre Jeunes Haagse Vrouwenzaken Executive Woman International UVON Unie voor vrouwelijke ondernemers Vrouwen netwerk Zoetermeer & Omstreken 45 47 48 49 50 51

Andere gelegenheden om te netwerken
De Haagse Start Ondernemersprijs Haaglanden Managers Only Ondernemers Relatiedagen Rijswijk 52 53 54 55

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

2

Regionale en lokale netwerk mogelijkheden
Het uitwisselen van ervaringen met collega ondernemers in het netwerk is één van de meest gebruikte manieren hoe de ondernemer aan informatie komt. Maar waar vind je die collega ondernemers? Dit boekje geeft een overzicht van diverse netwerkmogelijkheden in de regio van de Kamer van Koophandel Haaglanden. In dit overzicht onderscheiden we vier soorten netwerken:

Diverse regionale netwerken Multiculturele netwerken Netwerken voor jonge ondernemers en managers Netwerken voor vrouwelijke ondernemers en managers
Daarnaast geven we een aantal andere netwerkmogelijkheden aan. Het boekje wordt halfjaarlijks aangepast. Mist u in deze uitgave belangrijke netwerkmogelijkheden, of treft u onjuiste informatie aan, laat ons dat dan weten. De contactpersoon voor deze uitgave is: Mark van Oosten, telefoonnummer: (070) 3287849
3

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

E-mail: moosten@denhaag.kvk.nl

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

4

Diverse regionale en lokale netwerken
Agro Businessclub Westland
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Postbus 90410, 2509 LK Den Haag Jens van der Vorm (secretaris) 070-3850100, 070-3475253 www.hbag.nl abc@hbaggroenten.nl

Doelgroep Ondernemers die in hoofdzaak actief zijn in het Westland met (de handel in) voedingstuinbouw en de sierteelt. Doelstelling De contacten tussen de leden bevorderen ten dienste van de ontwikkeling van het agrarische bedrijfsleven in het Westland. Contributie: Aantal leden: € 225,- per kalenderjaar/ per bedrijf (ex BTW) ± 75

Activiteiten: Drie maal per jaar een themabijeenkomst met gastsprekers.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

5

BNI – Midden Nederland Adres: Contact persoon: Telefoon: Website: E-Mail: Aquamarijn 175, 2403 DT Alphen a/d Rijn Jos Essers 06-11192225 www.bni-nederland.nl jos@bni.com

Doelgroep In moeilijke economische tijden kan uw omzet afhangen van het gesproken woord. Mond-tot-mondreclame is de beste reclame die er is. BNI biedt een gestructureerd en ondersteunend systeem voor het doorgeven en ontvangen van opdrachten. Door een klimaat te bieden waarin u persoonlijke relaties met andere mensen op kan zetten, krijgt u de mogelijkheid uw omzet aanzienlijk te verhogen. BNI is een bijna twintigjarige commerciële en professionele organisatie waarbij slechts één persoon uit elke sector of elk beroep zich kan aansluiten bij een Chapter (Afdeling). Met bijna 2.600 actieve Chapters en meer dan 52.000 leden, is BNI de meest succesvolle business referral-organisatie ter wereld. Contributie: Inschrijfgeld: € 150,- per jaar (ex BTW). Jaarlijkse contributie : € 700,- per jaar (ex BTW).

Activiteiten: Wekelijkse bijeenkomsten (52 keer per jaar)

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

6

bsH vereniging van actieve ondernemers
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Postbus 66249, 2506 GE Den Haag Joke Hamers 070-3589528, 070-3229704 www.bsh-online.nl info@bsh-online.nl, bsh@tref.nl

Doelgroep Moderne en actieve ondernemers die willen samenwerken en commitment niet uit de weg gaan. De vereniging is alleen voor personen die voor eigen rekening en risico ondernemen. En de personen moeten de bereidheid hebben om in samenwerking met andere leden voor de vereniging iets te ondernemen. Doelstelling De meest effectieve netwerken ontstaan tussen mensen die daadwerkelijk gezamenlijk iets ondernemen. De bsH werkt daarom ook samen met andere verenigingen. Contributie: Aantal leden: € 250,- per jaar (ex BTW) en eenmalig administratiekosten van € 25,± 70

Activiteiten: Tweemaandelijkse bijeenkomsten, gebruikelijk de 1e maandag en de 3e woensdag van de maand. Themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. Bedrijfsbezoeken. Up-to-date informatie altijd op de website.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

7

Business Club Floravontuur Promotie Zoetermeer
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Postbus 7280, 2701 AG Zoetermeer Margreet van Driel 079-3426415, 079-3428768 www.promotiezoetermeer.nl info@promotiezoetermeer.nl

Doelgroep Ondernemers in regio Zoetermeer. Doelstelling Floravontuur Promotie Zoetermeer organiseert en ondersteunt jaarlijks meer dan zestig evenementen in de stad. Dankzij een goede en nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven kunnen vele evenementen worden gerealiseerd. Bedrijven kunnen evenementen sponsoren ter profilering van hun naamsbekendheid en kunnen tevens donateur worden van de Floravontuur Business Club (FBC). Als donateur van Floravontuur Promotie Zoetermeer maakt een bedrijf deel uit van een interessant en bloeiend netwerk met een hoog informeel business-to-business gehalte. Contributie: Aantal leden: Afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming (vanaf € 275,- ex BTW) ± 180

Activiteiten: Evenementen Businessborrels Floravontuur Golftoernooi Wintergala

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

8

Centraal- en Oost-Europa Trade Club
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Postbus 29718, 2502 LS Den Haag Paulien Dirkzwager 070-3287221, 070-3247738 www.denhaag.kvk.nl, dan optie “Haaglanden” en vervolgens optie “ Netwerken”. coetc@denhaag.kvk.nl

Doelgroep Nederlandse ondernemers die zaken doen of willen gaan doen in Centraal en Oost-Europa. Doelstelling Het bieden van een netwerk voor ondernemers die zaken doen met Centraal en Oost-Europa. Contributie: Aantal leden: €158,86,- (ex BTW) ± 92

Activiteiten: Vijf keer per jaar informele ledenborrel. Voorlichtingsbijeenkomsten over verscheidene onderwerpen. Het organiseren van handelsmissies naar Centraal en Oost-Europa.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

9

Delft Design
Adres: Contactpersoon: Telefoon: Website: E-mail: Postbus 2838, 2601 CV Delft Ton Voets (voorzitter) 015-2190400 www.delftdesign.nl info@delftdesign.nl

Doelgroep In Delft wonende en/of werkende opdrachtgebonden ontwerpers. Doelstelling Ontwerpersvereniging Delft Design stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden binnen hun beroepsuitoefening als ontwerper (werkzaam of studerend hiervoor) met al hetgeen daartoe behoort. Delft Design stimuleert het openbare debat over ontwerpende disciplines, over de door die disciplines vervaardigde producten en de maatschappelijke betekenis daarvan. Daarnaast richt de vereniging zich op het profileren van de aangesloten beroepsgroepen en het bevorderen van de onderlinge contacten. Delft Design is verantwoordelijk voor de uitgave van de architectuurgids van Delft en het magazine Delft Design periodiek. Contributie: Aantal leden: € 55 ± 140 leden

Activiteiten: Forum discussies. Excursies naar locaties in binnen- en buitenland.. Ontwerp-prijsvragen. Lezingen (maandelijks in stadscafé de Waag).

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

10

H.O.S. Haagse Ondernemers Sociëteit
Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: Postbus 53058, 2505 AB Den Haag Ingrid Verschoor 070-3454809, 070-3609839 www.haagseondernemers.nl info@haagscheondernemers.nl

Doelgroep De Haagse ondernemers sociëteit is een groeiende vereniging, het trefpunt van ondernemers en decision makers uit diverse sectoren van het bedrijfsleven en semi-overheid in de regio Haaglanden. Doelstelling Het verbeteren en instandhouden van de contacten tussen ondernemers in de industriële sector en de commerciële dienstverlening. Het realiseren van een sterke verbinding tussen ondernemers in de genoemde sectoren en de vertegenwoordigers van provinciale en (semi)-overheidsinstellingen. Contributie: wordt vastgesteld op de algemene vergadering

Activiteiten: Bijeenkomsten op elke eerste en derde donderdag van de maand. Het zomerontbijt in juni op het Lange Voorhout. Het HOS golftoernooi. Kerstborrel. De Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden met hun partner. De verkiezing van HOS ondernemer van het jaar uit de leden. Lezingen en sprekers over zakelijke/economische onderwerpen.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

11

KHN Koninklijke Horeca Nederland Landelijk en regionaal Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: Postbus 566, 3440 AN Woerden Mariëlle Heimel (zowel landelijk als regionaal) 0348-489489, 0348-489400 www.horeca.org info@horeca.org

Doelgroep: De KHN kent de indeling naar regio's, afdelingen en bedrijfssectoren. De organisatie kent zeven sectoren: - hotels, - café- en barbedrijven, - Chinees-Indische bedrijven, - discotheek- en zaalbedrijven, - restaurants, - fastfood- en ijsbedrijven en - recreatie en toerisme. Doelstelling: Het bestuur van een regio vertegenwoordigt de aangesloten horecabedrijven in zijn werkgebied bij regionale instanties en in regionale overlegstructuren, zoals provinciale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Kamers van Koophandel, provinciale en streek-VVV's, horecascholen en Regionale Besturen Arbeidsvoorziening. Contributie: Aantal leden: Voordelen: De contributie wordt gebaseerd op uw loonsom van 2002 zoals geregistreerd bij het bedrijfschap Horeca en Catering. 19.500 medio 2003 Leden kunnen gebruik maken van vele interessante kortingen bij een groot aantal toeleveranciers, waarmee
12

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

exclusieve overeenkomsten zijn gesloten. Daartoe behoren onder andere BUMA, uitzendbureaus en creditcardmaatschappijen. Verder levert de organisatie advies en belangenbehartiging.

Regionale afdelingen
Haaglanden Het bestuur van de afdeling Haaglanden behartigt de belangen van de aangesloten leden in Leidschendam, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. Consulent van Haaglanden: Consulent van Den Haag: Contactpersonen: Haaglanden Den Haag Riet van Beveren 06-51176932 Mariëlle Heimel 0348-489489 dhr. Jac. Van Dooyeweert 079-3429733 dhr. K. Taat (070) 328 7100 www.bulletin.nl Dhr. J.J. Klip 015-2151222 dhr. J.F.M. Droog 0174-671279

Delft Oostland Westland

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

13

MKB Zuid-Holland
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail Postbus 5096, 2600 GB Delft Dhr. M. Bakker 015-2191281, 015-2191415 www.mkb.nl zuidholland@mkb.nl

Doelgroep Ondernemers die zich niet bij een branche-organisatie of lokale ondernemersvereniging aansluiten, en daardoor automatisch lid worden van het MKB, kunnen zich via een service-lidmaatschap rechtstreeks aansluiten bij MKB-Nederland. Doelstelling: MKB behartigt de belangen van ±165.000 ondernemingen in de sectoren industrie, gezondheidszorg, horeca, recreatie, toerisme en zakelijke dienstverlening. Contributie: Aantal leden: ƒ 293,- (€ 132,96) (ex BTW)

Activiteiten: Advies over communicatie of PR, juridische kwesties en subsidies, en bij het onderhandelen met werknemersorganisaties of het actualiseren van arbeidsvoorwaarden. Bijeenkomsten waarbij u uw kennis over belangrijke onderwerpen kunt uitbreiden.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

14

Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel Departement Den Haag

Adres: Contactpersoon: Telefoon& fax: Website: E-mail:

Jan van Nassaustraat 75, 2596 BP Den Haag mr. Cees De Zeeuw (secretaris) 070-3141940, 070-3247515 (algemeen secretariaat) http://denhaag.nmnh.nl ca.dezeeuw@prdf.nl, info@nmnh.nl

Doelstelling Het stimuleren van de economische bedrijvigheid - nijverheid, handel en dienstverlening - en het bevorderen van de informatievoorziening op sociaaleconomisch en technologisch gebied, in het algemeen belang. Contributie: Leden betalen bij departement Den Haag € 50,- per jaar. (Studenten in de afstudeerfase kunnen het maandblad maatschappij-belangen gedurende een jaar gratis ontvangen). Meerdere medewerkers kunnen gebruik van het lidmaatschap. Dit maakt het mogelijk jonge 'executives' kennis te laten maken met het netwerk. Bedrijfsleden betalen een contributie afhankelijk van de grootte van het bedrijf, met een minimum van € 150,- per jaar. Aantal leden: 271 (departement Den Haag) (landelijk: 6.400)

Activiteiten: Den Haag organiseert negen keer per jaar een departementsbijeenkomst met sprekers van kwalitatief hoog niveau, die veelal landelijke bekendheid genieten. Een of meerdere van deze bijeenkomsten wordt opgezet in de vorm van een bedrijfsbezoek.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

15

Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel Departement Delft (BDO CampsObersGroep) Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: Postbus 197, 2670 AD Naaldwijk drs L.C. van Leeuwen RA 0174 - 62 58 01, 0174 - 62 19 30 www.nmnh.nl leo.van.leeuwen@bdo.nl

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

16

Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen
Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: Postbus 250, 1170 AG Badhoevedorp Jim Bos 020-6580200, 020-6592400 www.ncd.nl ncd@ncd.nl

Doelgroep: Directeuren en Commissarissen. Doelstelling: Het NCD, het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, is in 1953 opgericht en telt circa 4.500 leden. De leden zijn lid op persoonlijke titel: het gaat bij het NCD om de persoon, niet om het bedrijf. De belangrijkste doelstelling van het NCD is dan ook het bevorderen van het persoonlijk functioneren van zijn leden. Contributie: Aantal leden: Contributie is per jaar € 350,- en eenmalig inschrijfgeld van € 175,- (ex BTW). ±4500

Activiteiten: Themabijeenkomsten en andere activiteiten. Behartigen van belangen van zijn leden. Uitgeven van brochures, boeken en andere publicaties. Informele ontmoetingen op landelijk en regionaal niveau.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

17

Ondernemers Federatie Delft
Adres: Contactpersoon: Telefoon: Website: E-mail: Postbus 5112, 2600 GC Delft Dhr. Van Dalen, Mevr. Jayne van der Zwet 015-2191281 www.ofd.nl ofd@mkb.nl

Doelgroep: De OFD komt op voor de collectieve belangen van ondernemers die gevestigd zijn in en buiten de binnenstad van Delft. Doelstelling: De Ondernemers Federatie Delft, de OFD, zet zich al jaren in voor een goed ondernemersklimaat in Delft. Momenteel hebben we de volledige aandacht voor: de ontwikkeling van het Zuidpoortgebied, de bereikbaarheid van de stad, de opwaardering van de historische binnenstad en het parkeren. De OFD overlegt daarom regelmatig met de gemeente. Ook heeft de Federatie een afgevaardigde binnen de Kamer van Koophandel. Wilt u ook participeren in de uitvoering van projecten en bent u gemiddeld één avond per maand beschikbaar? Dan kunt u lid worden van het bestuur of van één van de taakgroepen. Contributie: Aantal leden: € 227,29 (incl. BTW). Een lidmaatschap van MKB Nederland is in dit bedrag opgenomen. ± 100 leden

Activiteiten: Themabijeenkomsten waar u informatie krijgt die uw kennis over belangrijke onderwerpen verrijkt.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

18

Ondernemersvereniging Berkel en Rodenrijs
Adres: Postbus 40, 2650 AA Berkel en Rodenrijs Contactpersoon: Dhr. A.C. Roggeveen Telefoon & Fax: 010-5192301, 010-5192310 Doelgroep: Ondernemers en toekomstige ondernemers in Berkel en Rodenrijs. Doelstelling: De Ondernemersvereniging Berkel en Rodenrijs stelt zich ten doel de belangen van handel, industrie en commerciële dienstverlening binnen de gemeente en de naaste omgeving van deze gemeente te behartigen. De vereniging wil een spin in het web zijn in een gemeente waar groei in zit. In het kader van de schaarste aan grond en ruimte en de noodzaak van goede infrastructuur is een belangenbehartiger van essentieel belang. Naaste doelstellingen zijn het fungeren als klankbord, het uitwisselen van ervaring en kennis. De ondernemersvereniging wil er zijn voor haar leden. Contributie: Aantal leden: € 185,- per jaar. 61

Activiteiten: Contactbijeenkomsten. Organiseren van lezingen, bijeenkomsten. Namens de leden optreden bij gemeenten, provincie(s), andere overheden en overheidsinstanties alsmede overkoepelende organisaties en soortgelijke verenigingen.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

19

Ondernemersvereniging Bleiswijk
Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: Postbus 113, 2665 ZJ Bleiswijk (Secretariaat) dhr. P. van Breukelen 010-5290077, 010-5290076 www.bedrijvenkring.net info@bedrijvenkring.net

Doelgroep Ondernemers in Bleiswijk of toekomstige ondernemers die zich in Bleiswijk willen vestigen. Doelstelling De Bleiswijkse Bedrijvenkring komt op voor de collectieve belangen van het bedrijfsleven. Dat is geen overbodige luxe in een gemeente als Bleiswijk, waar grond en ruimte schaars zijn. Ook de bereikbaarheid van bedrijven en het aanbod aan goed geschoold en gemotiveerd personeel staan in onze randstedelijke gemeente permanent onder druk. Ook het uitwisselen van ervaring en kennisoverdracht zijn belangrijke doelstellingen. Contributie: Aantal leden: vanaf € 225,120

Activiteiten: Contactbijeenkomsten. Presentaties en cursussen. Klankbordgroepen. Deelname aan overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Bleiswijk.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

20

Ondernemersvereniging Pijnacker
Adres: Secretariaat: Telefoon: Website: e-mail: Postbus 38, 2640 AA Pijnacker Dhr. A.J. Kranenburg 015-3698493 www.ovponline.nl ovponline@zonnet.nl

Doelgroep Ondernemers in Pijnacker. Er is overleg gaande om te komen tot een fusie met de Nootdorpse ondernemersvereniging. Doelstelling Het behartigen van de belangen op het gebied van handel, industrie en commerciële dienstverlening binnen Pijnacker en naaste omgeving. De vereniging doet dat door in contacten met de gemeente, met de Kamer van Koophandel en met andere verenigingen en instanties in de regio die belangen te bepleiten. Contributie: Aantal leden: € 230,- per jaar. Het is mogelijk als bedrijf met twee personen lid te worden. In dat geval is de contributie € 345,- per jaar. 70

Activiteiten: Werkgroepen op het gebied van verkeer, ruimtelijke ordening en economische zaken. In maart, mei en november wordt een ledenbijeenkomst georganiseerd. Nieuwsjaardiner in de eerste week van het nieuwe jaar. In september een excursie met diner ergens in het land.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

21

Honselgroep
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Dijstraat 28, 2675 AX Honselersdijk Dhr. J. Boerman 0174-629006, 0174-670447

Doelgroep: Bedrijven die zijn gevestigd op de Honsel Noord en Honsel-Zuid. Doelstelling: Het bevorderen van de onderlinge banden. Het optreden als collectief naar officiële organisaties (o.a. gemeente). Contributie: Aantal leden: € 95,25

Activiteiten: Bedrijfsbezoeken gecombineerd met een uitje.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

22

LCB Lierse Club van Bedrijven
Adres: Contactpersoon : Telefoon & Fax: E-mail: Postbus 64, 2678 ZH De Lier Dhr. E. van Nieuwkerk 0174-512932, 0174-518253 lcb@stolk-partners.nl

Doelgroep Alle ondernemers (met uitzondering van detailhandel en tuinbouwbedrijven) werkzaam of woonachtig in de De Lier. Doelstelling De belangenbehartiging van de leden en het opzetten van netwerken. Contributie: Aantal leden: € 225,- per jaar 82

Activiteiten: Themabijeenkomsten. Bijeenkomsten met een duidelijk sociëteitskarakter.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

23

MOV Maasdijkse Ondernemers Vereniging
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Ferdinand Bolplein 9, 3141 GB Maasluis Dhr. J.H.M. Zuidgeest 010-5923967, 010-5938429 www.maasdijkov.nl jhm.zuidgeest@caiw.nl

Doelgroep Alle Maasdijkse ondernemers (behalve de winkeliers en de agrosector). Doelstelling Belangenbehartiging naar lokale overheden, branche-organisaties. Het verbeteren en instandhouden van de onderlinge sociale contacten. Contributie: Leden: € 250,- per jaar 40

Activiteiten: Thema-avonden Bedrijfsbezoeken

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

24

IKN Industriële Kring Naaldwijk
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: E-mail: Kleine Woerdlaan 34, 2671 AS Naaldwijk Mevr. F.C.M. van der Goes-Vroom 0174-627100, 0174-641804 mvdgoes@kabelfoon.nl

Doelgroep Industriële ondernemers in het gehele Westland. Doelstelling Belangenbehartiging van de aangesloten ondernemers. Het bevorderen van de sociale contacten tussen de leden. Contributie: Aantal leden: € 454,- (ex BTW) per jaar ± 60

Activiteiten: Bijeenkomsten met actuele onderwerpen en gastsprekers (educatief karakter) Bedrijfsbezoeken

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

25

IBG Industrieel Bedrijfsleven ‘s-Gravenzande
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: E-mail: Postbus 111, 2690 AC ’s-Gravenzande Dhr. G.F. Raateland 0174-412801, 0174-418314 Graateland@Deloitte.nl

Doelgroep Alle ondernemers te ’s-Gravenzande, niet zijnde tuinders en middenstanders Doelstelling Belangenbehartiging richting overheden en het opzetten van diverse netwerken. Contributie: Leden: € 125,40

Activiteiten: Themabijeenkomsten Bedrijfsbezoeken

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

26

CBMP Club van Bedrijven Monster-Poeldijk
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Larixlaan 54, 2681 ED Monster Dhr. A.A. van Gaalen 0174213260, 0174289212

Doelgroep
Alle ondernemers die zijn gevestigd in de gemeenten Monster en Poeldijk Doelstelling Het bevorderen en in stand houden van de onderlinge contacten tussen de ondernemers, alsmede het behartigen van de belangen richting provinciale en (semi)-overheidsinstellingen. Contributie: Leden: € 275,60

Activiteiten 2 keer per jaar bijeenkomt met een gastspreker 2 keer per jaar excursie naar een leverancier van één van de leden Nieuwjaarsreceptie

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

27

IW Inter Wateringen
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Plein 13 h, 2291 CA Wateringen D.J. Bosboom 0174-290190, 0174-290315 www.ebhadvocaten.nl bosboom@ebhadvocaten.nl

Doelgroep Ondernemers uit Wateringen en Kwintsheul Doelstelling Het bevorderen van de maatschappelijke functie van bedrijven en beroepen in de plaatselijke samenleving van Wateringen en Kwintsheul. Contributie: Aantal leden: € 454,-56

Activiteiten: Het organiseren van lezingen, bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

28

VMO Vereniging Maaslandse Ondernemers
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Haagwinde 9, 3155 WB Maasland J.P.A. van Adrichem 010-5913136, 010-5910721 www.vmomaasland.nl info@maasland.nl

Doelgroep Ondernemers (met uitzondering van horeca en agrarische ondernemers) met een bedrijf in de gemeente Maasland. Doelstelling Economische en sociale belangenbehartiging Contributie: Aantal leden: Afhankelijk van de bedrijfsomvang 75

Activiteiten: Bedrijfsbezoeken en thema-bijeenkomsten Informele borrels

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

29

Panorama Haaglanden
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: E-mail: Postbus 29718, 2502 LS Den Haag dr. A.H. Rijerkerk (secretaris) 070-3287308, 070-3247517 panorama@denhaag.kvk.nl

Doelgroep Bedoeld voor leden die op een vergelijkbaar niveau functioneren, zoals bestuurders van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Panorama Haaglanden is een stichting; het bestuur wordt gevormd uit leden van het netwerk. De Kamer van Koophandel ondersteunt Panorama Haaglanden door het secretariaat te voeren. Doelstelling: Panorama Haaglanden is een breed netwerk door alle segmenten heen. Een effectieve behartiging van zowel individuele als collectieve belangen vraagt om een krachtige samenwerking op regionaal niveau. De stichting wil een merkbare bijdrage leveren aan de samenwerking binnen de regio Haaglanden. Naast de officiële samenwerkings- en overlegvormen biedt Panorama Haaglanden een ontmoetingsplatform dat dwars door alle geledingen heen gaat. Van ondernemingen, overheden tot maatschappelijke organisaties. Contributie: Aantal leden: € 45,- per jaar ± 165

Activiteiten: Interessante bijeenkomsten op bijzondere locaties (4 keer per jaar)

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

30

Raad voor ondernemend Zoetermeer
Adres: Contactpersoon: Telefoon: Website: E-mail: Pigmentsingel 4, 2718 AJ Zoetermeer Dhr. J.H.A. Slootmaekers 079-3428409, 079-3414659 www.rvoz.org jhs@mboz.nl

Doelgroep Ondernemers in Zoetermeer en omgeving Doelstelling Behartigen van de belangen van leden, zowel individueel als collectief, ten opzichte van gemeentelijke, regionale en landelijke overheid. Verder wil de Raad bewerkstelligen dat Zoetermeer als vestigingsplaats steeds waardevoller wordt. Contributie: Aantal leden: afhankelijk van aantal personeelsleden 257

Activiteiten: Maandelijks een ledenbijeenkomst c.q. themabijeenkomst. Maandelijkse vergadering van het bestuur. Deelname in gemeentelijke en regionale bestuursorganen. Goede en intensieve contacten met de verschillende overheden. Projecten ter bevordering van de Zoetermeerse economie en werkgelegenheid. Jaarlijks één of meer seminars voor en door de leden georganiseerd over voor het bedrijfsleven van belang zijnde onderwerpen. Stimuleert en coördineert om het imago van Zoetermeer en het daar gevestigde bedrijfsleven te verbeteren. Incidentele enquête.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

31

Scheveningse Ondernemers Sociëteit
Adres: Contactpersoon: Telefoon: Website: E-mail: de Werf 7, 2544 EH Den Haag Cindy of Rob Andeweg 070-3063466 www.robandeweg.nl sos@robandeweg.nl of info@robandeweg.nl

Doelgroep De Scheveningse Ondernemers Sociëteit is voor ondernemers in Scheveningen en omgeving die kennis willen maken met collega ondernemers uit de omgeving. Doelstelling Het doel van de Sociëteit is het verbeteren van het onderlinge contact tussen de ondernemers. Contributie: Aantal leden: gratis ± 100

Activiteiten: Maandelijkse bijeenkomst in het “Museum Scheveningen” voor het uitwisselen van ervaringen en voor presentaties van collega ondernemers.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

32

SPBH Stichting Platform Bedrijvenverenigingen Haaglanden
Adres: KvK Haaglanden, Postbus 29718, 2502 LS Den Haag (secretariaat) Contactpersoon: mevr. Anke Verberne Telefoon & Fax: 070-3287326, 070-3247517 Website: E-mail: averberne@denhaag.kvk.nl Doelgroep Verenigingen van bedrijven in het gebied van het Stadsgewest Haaglanden. Doelstelling De SPBH behartigt namens de aangesloten verenigingen de belangen, die de gemeentegrens overstijgen. Met name de belangen van de bedrijventerreinen die in het gebied van het Stadsgewest Haaglanden liggen. Verder streeft de SPBH naar het bevorderen van de onderlinge solidariteit, het stimuleren van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met alle van belang zijnde (overheids)organisaties. Contributie: Afhankelijk van het aantal leden van de bedrijvenvereniging Aantal aangeslotenen: 12 Activiteiten: Behandelen van onderwerpen die het vestigingsklimaat van de bedrijventerreinen in Haaglanden betreffen. Bevorderen van de contacten tussen de politiek en het bedrijfsleven Informatie-uitwisseling tussen de aangesloten bedrijvenverenigingen Het reageren op voorgenomen besluitvorming van lokale en regionale overheden betreffende bedrijventerreinen

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

33

Technet Delft
Adres: Postbus 375, 2600 AJ EA Delft Contactpersoon: ir. J. Karel Zelisse, voorzitter, ir. Emo van Halsema, secretaris Telefoon: 015-2682599 of 015-2511330 Website: www.technetdelft.nl E-mail: info@technetdelft.nl Doelgroep: High tech bedrijven en instellingen uit de regio Delft-Leiden-Rotterdam Den Haag & Zoetermeer. Technisch, academische ondernemers en directieleden, die dagelijks met de techniek te maken hebben en die een brede technische belangstelling hebben. Doelstelling: Technet biedt toegevoegde waarde door samenwerking te stimuleren tussen haar actieve leden uit het uitgebreide kennisnetwerk van Technetleden Contributie: Aantal leden: € 250,-70

Activiteiten: Technet-avonden (10x per jaar). Bezoeken aan bedrijven en instellingen. In- en externe presentaties. Ondersteuning van De Kennistelefoon (www.kennistelefoon.nl) Contacten met andere kennisnetwerken uit de regio

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

34

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

35

VNO-NCW WEST
Landelijk en regionaal Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Postbus 1175, 2280 CD Rijswijk Paul van Delft 070-4135858, 070-3030194 www.vno-ncwwest.nl delft@vno-ncwwest.nl

Doelgroep: VNO-NCW West is een vereniging van ondernemers, maar vooral een netwerk van mensen. Binnen Haaglanden telt VNO-NCW West vier regio's: Den Haag, Westland, Oostland en Delft, elk met een eigen bestuur van ondernemers en een eigen activiteitenprogramma. De vereniging is aangesloten bij de landelijke vereniging VNO-NCW en vertegenwoordigt de landelijke vereniging in Noord- en Zuid-Holland. Doelstelling: VNO-NCW West zorgt voor het leggen en onderhouden van contacten met en voor ondernemers. In overleg met vertegenwoordigers van regionale en provinciale overheden en maatschappelijke instellingen zet VNO-NCW West zich in om uw belangen te behartigen. Het centrale doel is om via een krachtige ondernemerslobby het vestigingsklimaat in Noord en Zuid-Holland te verbeteren. Contributie Aantal leden: € 584,- (basis) >600 ondernemers en directeuren met bedrijven vanaf ± 10 medewerkers

Activiteiten: Bijeenkomsten op regionale schaal met mede-ondernemers. Participatie in activiteiten ter versterking van het vestigingsklimaat.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

36

Wizard Network
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Keerweer 9, 2381 GC Zoeterwoude dr P.J.A.M. Scharpff RI (bestuursvoorzitter) 071-5804600, 071-5804602 www.wizardnetwork.nl info@wizardnetwork.nl

Doelgroep Wizard Network is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van automatisering. De meeste partners bevinden zich in de randstad. Doelstelling Als specialisten op hun vakgebied onderscheiden zij zich in de markt door hoge kwaliteit. U beschikt met het Wizard Network over een compleet scala van mensen en middelen, producten en diensten in automatisering. Denk daarbij aan advies omtrent en levering van hard- en software, training, netwerken, applicatiebouw, helpdesk, interim en projectmanagement, internettoepassingen, etc. Contributie: Aantal leden: € 225,- per jaar (€ 75,- eenmalige administratiekosten) ca. 15

Activiteiten: Samenwerkingen. Research & Development. Thema-avonden.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

37

De 7e Hemel
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Postbus 154, 3620 AD Breukelen Antoinette Plomp 0346-555774, 0346-561154 www.hemel7.nl hemel@planet.nl

Doelgroep De netwerkbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor zelfstandige ondernemers met innovatieve bedrijven in de start- en vroege groeifase en privé-investeerders, geïnteresseerd in financiering van de zaai-, start- en groeifase van innovatieve bedrijven Doelstelling Er worden ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd. Samen proberen de deelnemers uit te vinden hoe het spel tussen ondernemers en (potentiële) investeerders gespeeld wordt, waarbij de kunst van het ondernemerschap als rode draad door de verhalen loopt. Kosten voor deelname: € 75,- (ex BTW) Activiteiten Het organiseren van netwerkbijeenkomsten (10 x per jaar) Het uitgeven van nieuwsbrieven

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

38

Multiculturele netwerken Couleur Lokaal
Adres: Contactpersoon: Telefoon: E-mail: Website: Cos Haaglanden en West Holland, Prinsegracht 38, 2512 GA Den Haag Patrick van Geel 070-3456154 info@coshaag.nl www.coshaag.nl

Couleur Lokaal is een samenwerkingsverband tussen de Haagse Werkgroep Internationale Solidariteit (Hawis) en het voormalige Platform 21 Maart. Dit platform heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om via voorlichting en samenwerkingsverbanden discriminatie en racisme tegen te gaan en de vele positieve elementen van de multiculturele samenleving naar voren te brengen. De non-discriminatiecode, het artikel 1 monument bij de Tweede Kamer en de Wereldreis door eigen stad zijn bekende projecten. Activiteiten: Iedere tweede donderdag van de maand is Grand-café La Fourchette in het Stadhuis te Den Haag het toneel voor Couleur Lokaal. Aan de hand van een centraal thema worden door speciaal hiervoor uitgenodigde sprekers korte presentaties gegeven, waarna discussies volgen.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

39

Stichting Annifer Den Haag
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Postbus 43028, 2504 AA Den Haag Saban Tütüncü (secretaris) 070-3889358, 070-3886092 www.annifer.nl denhaag@annifer.nl

Doelgroep Ondernemers uit diverse culturen. Doelstelling Het doel van Annifer is het structureel verbeteren van de kwaliteit van het allochtone ondernemerschap. Dit tracht de stichting onder andere te doen door als schakel te opereren tussen allochtone ondernemers en verschillende overheden en haar instanties. Hierbij kan men denken aan concipiëren van de problematiek, die bij de ondernemers leeft en het toepassen van oplossingen hiervoor. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een gezonde gemengde samenleving waarin alle bevolkingsgroepen op een voet van gelijkwaardigheid met elkaar communiceren en via deze interactie wederzijds integreren. Op deze manier kan worden voorkomen dat er een tweedeling in de samenleving langs etniciteit ontstaat. Activiteiten: Themabijeenkomsten. Bedrijfsbezoeken. Diverse projecten.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

40

ABCD Allochtone Businessclub Delft
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: e-mail: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft Dhr. N. Otaredian 015-2576466, 015-2569969 www.advexis.nl info@advexis.nl

Doelgroep Allochtone ondernemers die zijn gevestigd in Delft, Westland en Oostland. Doelstelling Het uitwisselen van kennis en ervaring en het zijn van een spreekbuis richting organisaties zoals Kamer van Koophandel, MKB Nederland en gemeenten. Doordat allochtone ondernemers vaak met specifieke problemen te maken hebben (o.a. taal, wet- en regelgeving), kan de club een helpende hand bieden. Contributie: Leden: € 25,- voor startende ondernemers € 50,- voor gevestigde ondernemers . 50

Activiteiten: Eén keer per 6 weken vergadering, waar een gastspreker voor is uitgenodigd en een introductie van een allochtone ondernemer. Businessborrels. Netwerkbijeenkomsten met o.a. autochtone ondernemers, andere organisaties, netwerkclubs.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

41

Netwerken voor jonge ondernemers en managers Netwerkclub Kamer van Koophandel Haaglanden
Adres: Postbus 29718, 2502 LS Den Haag Contactpersoon: Den Haag : Margreet Niemansverdriet Zoetermeer: Mark van Oosten Delft/Westland: Manja Weitjens Telefoon & Fax: 070-3287826, 070-3247738 Website: www.haaglanden.kvk.nl E-mail: voorlichting@denhaag.kvk.nl Doelgroep Startende ondernemers in de regio Haaglanden, in de eerste vijf jaar van het bestaan van hun bedrijf. Doelstelling Startende ondernemers in de gelegenheid stellen van elkaar te leren en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Contributie: Aantal leden: € 100,- (ex BTW) per jaar 60

Activiteiten: Wij organiseren 4 maal per jaar een bijeenkomst om met elkaar te netwerken en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten interessant, leerzaam en/of actueel thema. De voorlichtingsbijeenkomsten van de Kamer van Koophandel zijn vinden ‘s avonds plaats en beginnen met een inleiding over een voor de groep ook een goede gelegenheid om contact te leggen met collega ondernemers. Zie voor meer informatie www.seminars-haaglanden.nl.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

42

Jong MKB Haaglanden
Adres: Contactpersoon: Telefoon: Website: E-mail: Postbus 16013, 2500 BA Den Haag Fred van Hoorn 070-3817702 www.jongmkb.nl jmkb-dh@colorworks.nl

Doelgroep Het netwerk is een initiatief van MKB Nederland en is bedoeld voor iedere ondernemer die zijn bedrijf nog geen zes jaar geleden is gestart of jonger is dan 40 jaar, gevestigd in Den Haag en omliggende plaatsen. Kortom jonge ondernemers in de regio Haaglanden (het 070/071/079/015netnummergebied van KPN Telecom) worden van harte uitgenodigd lid te worden van dit netwerk. Doelstelling Doel van het netwerk is uitwisseling van kennis te combineren met gezelligheid. Dit alles natuurlijk niet zonder ons motto: 'jong gestart is oud gedaan', te vergeten... Contributie: Aantal leden: € 142,50 (ex BTW) ± 400 leden

Activiteiten: Maandelijkse netwerkborrel. Workshops. Bedrijfsbezoeken. MKB Congres. Andere activiteiten (bezoek aan de tweede kamer, zeiltocht over het IJsselmeer etc.).

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

43

De JuniorKamer Nederland
Landelijk en regionaal Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: Postbus 2074, 4200 BB Gorinchem José Bronsveld, Stefanie Daalman 0183-628794, 0183-621601 www.juniorkamer.nl info@jci.nl

Doelgroep Het lidmaatschap van de JuniorKamer staat open voor mensen tussen de 25 en 40 jaar. In het jaar dat een lid 40 jaar wordt dient hij of zij (verplicht) het lidmaatschap te beëindigen. Het merendeel van de leden heeft een hbo of academische achtergrond, hoewel dat geen expliciete vereiste is. Doelstelling JuniorKamer is een krachtige organisatie van jonge, ambitieuze mensen, die hun managementcapaciteiten ontwikkelen door samen te werken in maatschappelijk relevante projecten, door trainingen en door te werken aan hun sociale en zakelijke netwerken. De JuniorKamer stelt zich ten doel jonge mensen de mogelijkheid te geven hun capaciteiten op het gebied van persoonlijke effectiviteit, managementvaardigheden en leiderschap te ontwikkelen door training en zelfwerkzaamheid. Contributie: Aantal leden: afhankelijk van de regio regionaal: ± 85 leden, landelijk 2193

Activiteiten: Bijeenkomsten. Projecten. Trainingen. Sociaal-maatschappelijke activiteiten.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

44

Junior Kamer Den Haag Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: E-mail Contributie: Postbus 80523, 2508 GM Den Haag Dhr. L.J. Melissen, secretaris 070-3514851, 070-3549766 melissen@brabers.nl € 135,--

Junior Kamer De Delflanden Adres: Contactpersoon: Telefoon: E-mail: Contributie: p/a Hopstraat 25, 2611 TA Delft Pauline Jongens 06-53209772 jkdelft@delflanden.nl €112,50

Junior Kamer Zoetermeer Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: E-mail: De Zwaan 17, 2266 NN Leidschendam Jacobine Wieggers 070-3207374, 079-3462640 jacobine_wieggers@hotmail.com

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

45

JONG Jonge Ondernemers Netwerk Groep
Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: E-mail: Postbus 352, 2600 AJ Delft dhr. T. Buddingh 015-7502300, 015-7502309 toon@bvit.net

Doelgroep JONG is een nieuwe ondernemersnetwerk groep voor jonge ondernemers tot 35 jaar, uit diverse branches. Doelstelling Actieve kennisuitwisseling op discussie-avonden eenmaal in de 6 weken. Contributie: Aantal leden: geen 8

Activiteiten: Bijeenkomst eenmaal in de 6 weken.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

46

Netwerken voor vrouwelijke ondernemers
SVE Stichting vrouwelijke entrepreneurs
Landelijk Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Geversstraat 32, 2342 AA Oegstgeest (Secretariaat) Mevr. Kim Kronenburg 071-5174747, 071-5175835 www.sve.nl info@sve.nl

Doelgroep Voor de vrouwelijke directeur/eigenaar van een onderneming met winstgevende activiteiten, die tenminste drie jaar als zelfstandig ondernemer actief is, die (indien nodig) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die door middel van een professionele, bedrijfsmatige aanpak ernaar streeft haar onderneming te doen groeien c.q. te continueren. Doelstelling Het duidelijk zichtbaar maken van het potentieel aan vrouwen als ondernemers. Het stimuleren van de integratie van vrouwen op ondernemersniveau, zowel in zakelijke als in bestuurlijke zin. Het versterken van de positie van de vrouwelijke ondernemers. Het bevorderen van de kwaliteit van het ondernemen door vrouwen. Contributie: Aantal leden: € 185,-- per jaar en € 18,50 voor het MKB lidmaatschap ± 70 leden

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

47

Activiteiten: Zes praktijkgerichte themabijeenkomsten per jaar, die beginnende ondernemers zelf hebben aangegeven. Prijsuitreikingen voor vrouwelijke entrepreneur of the year. Verschillende bezoeken van bedrijven en instanties. Nieuwsbrief. Bijzondere bijeenkomsten met ludieke ondertoon.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

48

Entre Jeunes (onderdeel van SVE)
Landelijk Adres: Contactpersoon: Telefoon: Website: E-mail: Ridderburgpark 153, 2135 KW Hoofddorp mevr. Nel. Gruter (secretariaat) mevr. Mireille van den Dop (voorzitter) 023-5540874 www.entrejeunes.nl

Entre Jeunes brengt vrouwelijke starters, die maximaal drie tot vijf jaar ondernemer zijn, bijeen ter verrijking en inspiratie van het ondernemerschap. Sinds 2002 is er een nauwere samenwerking met de Stichting Vrouwelijke Entrepeneurs (SVE). Dit zijn ondernemers, die al minstens drie jaar een eigen bedrijf hebben. Als starter kun je van hen veel leren. Immers, zaken waar jij tegen aanloopt, hebben zij vaak al eens meegemaakt. Andersom kunnen zij van ons leren. Een Starter kan een eye-opener zijn voor een ondernemer die in een vast patroon dreigt te raken. Kortom, een deels gezamenlijke agenda betekent nog meer netwerk- en inspiratiemogelijkheden! Als je nog geen ondernemer bent, maar overweegt een bedrijf te beginnen dan zien we je ook graag bij onze bijeenkomsten. Automatisch word je ook lid van MKB Nederland. Contributie: Aantal leden: € 132,50 (ex BTW) 80

Activiteiten: Iedere maand staat er wel een activiteit op de agenda. Deze loopt uiteen van een bedrijfsbezoek of een themabijeenkomst tot een trainingsweekend. Nieuwsbrief.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

49

Haagse Vrouwenzaken
Adres: Contactpersoon: Telefoon & Fax: Website: E-mail: Calandstraat 1-35, 2521 AD Den Haag Ilse van der Heide 070-3889851, 070-3802855 www.haagsevrouwenzaken.nl info@haagsevrouwenzaken.nl

Doelgroep: Vrouwelijke ondernemers in Groot Den Haag. Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid om ervaring, kennis en ideeën uit te wisselen met vrouwelijke collega-ondernemers. Contributie: 60,- per jaar

Activiteiten: Informatie-avonden. Workshops. Themabijeenkomsten. 1 keer per maand bijeenkomst of bedrijfsbezoek.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

50

Executive Woman International
Adres: Telefoon & Fax: Website: E-mail: 515 South 700 East Suite 2A, Salt Lake City, Utah 84102 801.355.2800, 801.355.2852 www.executivewoman.org

ewi@executivewoman.org

Executive Women International ® addresses the professional woman's quest for personal achievement and drive for professional development. Unique among the myriad of womens associations in that the company, not the individual, holds the membership. EWI ® offers many benefits to both the representative and the company. From Amsterdam to Atlanta, women who participate in EWI have access to a variety of events and programs and their companies benefit through the professional connections and the recognition as business leaders in their communities. Activiteiten: Cultivate personal and professional development through conferences, seminars and an extensive network of contacts Gain leadership skills through training programs and service on committees and boards Earn Continuing Education Units Become involved in community, scholarship and philanthropy projects at the grassroots level.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

51

UVON Unie voor vrouwelijke ondernemers
Landelijk en regionaal Adres: De Virieusingel 34-A, 5301 GB Zaltbommel (landelijk secretariaat) Contactpersoon: Corry de Lange, Presidente Nationaal, Diana Kortbeek, Presidente Nationaal Telefoon & fax: 0418-511214, 0418-511245 Website: www.uvon.nl E-mail: info@uvon.nl Het ledenbestand van de UVON is gevarieerd: circa 500 vrouwelijke ondernemers met grote en kleine bedrijven, actief op velerlei gebied. UVON-leden zijn regionaal georganiseerd. De leden van de regionale verenigingen hebben maandelijks de kans elkaar te ontmoeten bij een activiteit (bedrijfsbezoek, lezing e.d.) met aansluitend diner. Ook landelijk en internationaal worden bijeenkomsten georganiseerd. De UVON heeft, door aansluiting bij de Vereniging VNO-NCW en bij de internationale organisatie van vrouwelijke ondernemers FCEM, een uitgebreid netwerk. Binnen het netwerk is eveneens plaats voor een klein aantal startende onderneemsters. Als aspirant lid heeft u de mogelijkheid om drie bijeenkomsten van de afdeling te bezoeken. Aangesloten bij VNO-NCW en de FCEM(Les Femmes Chef d'Entreprises Mondiales), met de mogelijkheid om deel te nemen aan de internationale congressen van de leden van de FCEM. Contributie: Aantal leden: 200,- eenmalig 34,-

36 aangesloten landenorganisaties met 30.000 leden

Activiteiten: Het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten. Het onderhouden van contacten met ondernemersorganisaties.
Contact met de regionale verenigingen is mogelijk via de algemene website.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

52

vnZ&o vrouwen netwerk Zoetermeer & omstreken
Adres: Contactpersoon: Telefoon: Website: E-mail De Keyserplan 37, 2728 EJ Zoetermeer Mariëtte Ferguson, secretaris 079-3422219 www.vrouw-en-eigenbedrijf.nl info@vrouw-en-eigenbedrijf.nll

Het vnZ&o is een ondernemersvereniging voor vrouwelijke ondernemers uit Zoetermeer en omstreken. De vereniging werd op 3 oktober 1994 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een actieve organisatie met meer dan 80 leden. De leden vertegenwoordigen de meest uiteenlopende branches. Juist de verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten maakt het vnZ&o tot een interessante en inspirerende zakenclub. Zowel ervaren, startende als zich oriënterende vrouwelijke ondernemers zijn lid van de vereniging. Contributie: Aantal leden: € 50,-±85

Activiteiten: Thema-avonden (elke maand). Netwerkavonden (elke maand). Bedrijfsbezoeken (incidenteel). etc.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

53

Andere gelegenheden om te netwerken
De Haagse Start
Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: KvK Haaglanden, Postbus 29718, 2502 LS Den Haag Margreet Niemansverdriet 070-3287824, 070-3247738 www.haagsestart.nl info@haagsestart.nl

Een competitie voor startende ondernemers die de afgelopen 2,5 jaar is gestart waarin het schrijven van een ondernemersplan centraal staat. In de wedstrijd spelen naast uw plan ook uw ondernemerschap en de presentatie van uw onderneming een belangrijke rol in de beoordeling van de jury. Activiteiten: Ieder jaar wordt drie keer de verkiezing Starter van het Seizoen gekozen; tijdens de finale aan het eind van het jaar zal uit de drie seizoenswinnaars de Winnaar van de Haagse Start 2002 worden gekozen. De winnaar wint € 5.000,-

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

54

Ondernemersprijs Haaglanden
Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: KvK Haaglanden, Postbus 29718, 2502 LS Den Haag Mark van Oosten 070-3287849, 070-3247738 www.ondernemersprijs-haaglanden.nl moosten@denhaag.kvk.nl

Een competitie voor gevestigde ondernemers. Deze wedstrijd vindt jaarlijks plaats. De deelnemende bedrijven worden door een vakkundige jury beoordeeld op innovatie en creativiteit in de bedrijfsvoering. Tijdens een groots opgezet prijsuitreiking worden de genomineerde bedrijven gepresenteerd en de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Daarnaast wordt er een bedrijvenmarkt georganiseerd waarop bedrijven zichzelf kunnen presenteren. Deze avond is bij uitstek een gelegenheid om collega-ondernemers te ontmoeten. Activiteiten: Elk jaar vindt in november de prijsuitreiking plaats in het gebouw van de Haagse Hogeschool te Den Haag.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

55

Managers Only Haaglanden
Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: Laan van Meerdervoort 299, 2563 AE Den Haag Martine Jongbloed, Peter van der Waal 070-5145775, 070-5145776 www.managersonly.nl info@managersonly.nl

Doelgroep Managers uit het bedrijfsleven en overheid uit de regio Haaglanden. Doelstelling Managers Only staat volledig in het teken van zakendoen met ondernemers uit uw eigen regio. Tijdens Managers Only treffen 2.000 prominente topmanagers uit de regio Haaglanden elkaar in een exclusieve ambiance. Op dit unieke netwerkevenement kunt u uw bedrijf persoonlijk presenteren en bestaande en potentiële klanten ontmoeten. Contributie: € 2600,- voor de deelname aan de tweedaagse beurs inclusief materiaal.

Activiteiten: - Jaarlijkse beurs in een exclusieve ambiance

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

56

Ondernemers Relatiedagen Rijswijk
Adres: Contactpersoon: Telefoon & fax: Website: E-mail: Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk Michel Reimus 070www. michelreimus@zonnet.nl

Doelgroep Bedrijven, branche-organisaties en overheden binnen Haaglanden Doelstelling Het organiseren van een meerdaagse beurs voor bedrijven die een representatief beeld vormen voor de dynamische regio Haaglanden. Deze beurs is met name geschikt als netwerkplatform en relatiemarketing, waarbij alles plaatsvindt in een sfeervolle, verkoopbevorderende ambiance. Activiteiten: Jaarlijkse beurs in een sfeervolle ambiance

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

57

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, kan de Kamer van Koophandel Haaglanden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden geen aansprakelijkheid aanvaarden.

© Kamer van Koophandel Haaglanden, augustus 2003

58