2006

Calamiteitenplan Randwyck

Dit is het calamiteitenplan Randwyck. U treft hier belangrijke informatie aan om in geval van een externe calamiteit snel en juist te kunnen handelen, zodat bezoekers, buren en medewerkers van uw bedrijf niet onnodig aan eventuele gevaren worden blootgesteld. Een overzicht van de informatiekanalen vindt u op de internetpagina van de gemeente Maastricht.

Alarmering
Binnen of rondom uw bedrijf kunnen zich verschillende externe calamiteiten voordoen. Met een externe calamiteit wordt een ongeval bedoeld met mogelijke veiligheidsrisico’s voor de directe omgeving.
De volgende typen externe calamiteiten vallen te onderscheiden: • Brand • Verspreiding van asbestdeeltjes • Gaswolk • Explosiegevaar De wijze van alarmering is afhankelijk van de door de brandweer gemaakte inschatting van de aard en omvang van de externe calamiteit. De brandweer hanteert een tweetal scenario’s, te weten de inzet van een geluidswagen van de politie of het laten loeien van de sirenes.

Als de sirene gaat:

Als de geluidswagen rond rijdt:

“Binnen Blijven!”
In dat geval dient u als volgt te handelen:
• • • • • • • • • • Neem direct een besluit om tot actie over te gaan; Alarmeer alle aanwezigen (bezoekers en medewerkers); Iedereen moet direct naar binnen; Ramen en deuren sluiten; Iedereen in een ruimte onderbrengen die niet in rechtstreeks contact met de buitenlucht staat; Uitzetten van ventilatiesystemen; Alarmeer alle medewerkers die als volgende ploeg aan de slag gaan; Alarmeer eventuele leveranciers en klanten die u nog verwacht; Afstemmen op de officiële informatiekanalen; Iedereen blijft binnen totdat door de officiële informatiekanalen het signaal veilig is gegeven.

“Bedrijf Ontruimen!”
In dat geval dient u als volgt te handelen:
• Verifieer bij de officiële informatiekanalen de aard van de calamiteit en de gemeenschappelijke verzamelplaats waarvan gebruik moet worden gemaakt; Neem direct een besluit om tot actie over te gaan; Alarmeer alle aanwezigen (bezoekers en medewerkers); Alarmeer alle medewerkers die als volgende ploeg aan de slag gaan; Alarmeer eventuele leveranciers en klanten die u nog verwacht; Eventueel veilig stellen van machines en processen; Iedereen opvangen op eigen verzamelplaatsen; Te voet doorsturen naar gemeenschappelijke verzamelplaats; Eventueel zullen bussen van Stadsbus Maastricht worden ingezet om iedereen zo snel mogelijk naar de gemeenschappelijke verzamelplaats over te brengen; Afstemmen op de officiële informatiekanalen; Terugkeer naar de werkplak is pas toegestaan nadat door de officiële informatiekanalen het signaal veilig is gegeven. • • • • • • • •

• •

Noord: MECC Maastricht, Randwycksingel Zuid: MTB/ Yonder,Watermolen 1

Bedrijfshulpverlening en Veiligheid

Uw Partner voor al uw opleidingen en toebehoren op het gebied van BHV en EHBO!
Sleperweg 15, 6222 NK Maastricht T.: +31(0)43 4077417, Fax: +31(0)43 3630829 e-mail: info@stator.nl www.stator.nl

IN GEVAL VAN EEN CALAMITEIT: www.crisis.nl

Nieuwsflit

S

IM