You are on page 1of 10

Stefan Kosiewski 20120113 Gdzie Rzym, gdzie Krym.

O przywrocenie utraconej godnosci najwyzszych
urzedow CDXXVII
Escrito por sowa (») 11. 3. en categoría Servire Veritati, leído: 49×
Veröffentlicht von SOWA magazyn europejski
Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego
ul. Barska 28/ 30 02-315 Warszawa
Frankfurt nad Menem, 12 stycznia 2012 r.
Pani mgr Elżbieta Szawurska Prokurator Prokuratury
Okręgowej w Warszawie delegowana do Prokuratury
Generalnej
Szanowna Pani Prokurator, dziękuję uprzejmie za oba
pisma przysłane z datami: 3 i 4 stycznia 2012 r. do
wiadomości magazynu europejskiego sowa, które wysłane zostały przez Panią
Prokurator do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w sprawach
mających związek z postępowaniem po katastrofie w Smoleńsku i innymi.
http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/Pie-Konfederatow-Barskich
sowa RSS Media

03:36

Pieśń Konfederatów Barskich
sowa 2011-02-13 15:19 sowa.quicksnake.org Nigdy z królami nie będziemy w
aliansach, Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, Bo u Chrystusa my na
ordynansach, Słudzy Maryi! Bo u Chrystusa my na ordynansach, Słudzy Maryi!
Wiec choć się spęka świat i zadrży słońce, Chociaż się …
[More] 3.449 wyświetleń

W uzupełnieniu dotychczasowej korespondencji pragnę dodać, co
nast.:
1 . O uznanie za stronę czynną procesową w zw. z katastrofą pod Smoleńskiem
zwracałem się w pismach z 13 sierpnia 2010 r. i 10 września 2010 r. do
Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie Pana płka mgra
Ryszarda Filipowicza; pismem z 3 listopada 2011 r. przypominałem o wniosku w
tej sprawie organizacji Polnisches Kulturzentrum e.V., którą reprezentuję.
Wniosek mój wysłany był do wiadomości Kancelarii Prezydenta i Premiera RP;
(patrz: kopia poniżej). Sygn. akt: Po.Sl. 54/10 2011-12-30 08:20:03
2. O niszczeniu w Polsce przez służby specjalne RP dowodów z katastrofy pod
Smoleńskiem oraz o utrudnianiu śledztwa przez Prokuratora Andrzeja Seremeta
mówiłem w wypowiedzi opublikowanej w magazynie sowa 21 lipca 2010 r.
3. O odwołanie prokuratora Seremeta z zajmowanego stanowiska i przekazanie
sprawy z Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie do Wojskowej
Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wnioskowałem w piśmie wysłanym do
Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Pani Prokurator Zofii Łukasik-Pusch z datą
13. sierpnia 2010 r.
Nie można pozostawić politykom zajmującym najwyższe stanowiska w państwie
polskim kwestii zgodności z prawdą zarzutów, na których oparte zostało
uzasadnienie wniosku o odwołanie Prokuratora Andrzeja Seremeta, albowiem
czynami swoimi oraz wypowiedziami nie dowiedli oni dotychczas, że potrafią
zadbać o przywrócenie utraconej godności najwyższych urzędów RP. Natomiast
ponieważ gazeta Rzeczpospolita zapowiedziała dzisiaj na poniedziałek kolejną
odsłonę nieudanej hucpy, czyli kpin z pogrzebu Lecha Kaczyńskiego na Wawelu,
z udziałem prokuratorów wojskowych a także tzw. rzeczoznawców z Krakowa,
którzy tak podkręcili swojego czasu przed kamerami Telewizji Polskiej
potencjometr z głosem Ministrowi Sprawiedliwości Kwiatkowskiemu, że musiał
w następstwie tego odejść ze stanowiska, bo jak dziecko uwierzył tym
kpiarzom, że tak głośne zakłócenia mają cały czas w uszach piloci samolotów
wożący po całym świecie prezydentów wszystkich państw, gdyż nie pomyślał
człowiek, że to mu gałkę wzmacniacza tak podkręcili, żeby zabałamucić
hałasem.
Tak teraz może się też zdarzyć w poniedziałek, że będą chcieli powiązać
odejście Prokuratora Seremeta z kolejnym przekrętem, bo czy można
zapowiadać publicznie (czy może to robić polskojęzyczna gazeta) dalsze
ogłupianie mojego Narodu Polskiego?
Czy może wojskowy prokurator po wszystkim zgodnie z tym, co zapowiada ta
gazeta po wszystkim, co już jest powszechnie znane, przekabacać jeszcze fakty
i potwierdzać nieprawdę, że to nie gen. Błasik wszedł do kabiny pilotów i nie
kryjąc osobistej próżności, z której był powszechnie w wojsku znany, zwierzać
się swoim podwładnym z awansu zawodowego obiecanego mu przed chwilą w
salonce przez Lecha Kaczyńskiego, awansu połączonego z wyjazdem "za Wielką
Wodę", tzn. za Atlantycki Ocean, ...
https://www.pinterest.com/pin/452752568765743721/
PDF: Stefan Kosiewski: Gdzie Rzym, gdzie Krym. O przywrocenie utraconej
godnosci najwyzszych urzedow by SOWA magazyn europejski

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V.
Sygn. akt: Po.Sl. 54/10
2011-12-30 08:20:03
Frankfurt nad Menem, 3 listopada 2011 r.
Pan płk mgr Ryszard Filipowicz
Zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie
w związku z katastrofą samolotową pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.
Szanowny Panie Prokuratorze,
w nawiązaniu do pisma Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie z 2 listopada
2011 r. (w zał.) wnoszę jak w piśmie z 10 września 2010 r. o uznanie mnie za
stronę czynną procesową jako podmiot występujący z inicjatywą rozpoznania i
rozstrzygnięcia sprawy;
Jarosław Kaczyński od pierwszego dnia po katastrofie w Smoleńsku 10 kwietnia
2010 r. nie ułatwiał z własnej woli Prokuraturze Wojskowej prowadzenia
śledztwa. Nie zgłosił sę dobrowolnie do Prokuratury w celu wyjaśnienia
szczegółów organizacji drugiej kampanii prezydenckiej jego brata Lecha
Kaczyńskiego, której integralnym elementem była prywatna, zakończona
tragicznie wycieczka na plan filmowy do Katynia bezpartyjnego kandydata na
prezydenta w towarzystwie ekipy z kamerami w drugim samolocie oraz w
asyście grupy statystów wybranych spośród dygnitarzy państwowych i tak
spektakularnych figurantów jak sporna postać Anny Walentynowicz czy
kuriozalny, jednomiesięczny, były Prezydent RP ma emigracji Kaczorowski,
którego jedyną w życiu zasługą jako Prezydenta RP było przywiezienie z
Londynu symboli władzy prezydenckiej potrzebnych do usankcjonowania
antypolskiej i antydemokratycznej zmowy zawartej przez Kiszczaka i
Jaruzelskiego z Lechem Kaczyńskim i Lechem Wałęsą w Magdalence 1988 i
1989 r.
Jarosław i Lech Kaczyńscy wykorzystali do założenia partii o nazwie Prawo i
Sprawiedliwość ujawnienie kryminalnego charakteru rządów fałszywej
Solidarności AWS Krzaklewskiego i Buzka oraz pseudolewicy SLD
Kwaśniewskiego i Millera; przypomnijmy w tym miejscu chociażby sprawę
związków posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Tomaszowa Mazowieckiego i
Ministra Spraw Wewnętrzynych Sobotki z handlem bronią przez policjantów ze
zorganizowaną grupą przestępców żydowskiego pochodzenia z
prowincjonalnego miasteczka na Kielecczyźnie, który to handel odbywał się za
zgodą i wiedzą Komendanta Głównego Policji Kowalczyka, czy też agenturalną

działalność w Służbie Bezpieczeństwa wicepremiera Tomaszewskiego, który to
wicepremier do rządu Buzka wprowadził grupę przestępczą określaną mianem:
Spółdzielnia, a premier Buzek za to tzw. niedopatrzenie sprzyjające żydowskim
bandom oraz geszeftom ponadpaństwowym doczekał się najwyżej opłacalnego
stanowiska w Unii Europejskiej po tym, jak wyszła na jaw jego haniebna praca
dla SB jako TW "Karol", czymu Jerzy Buzek nie zechciał jeszcze zaprzeczyć w
procesie lustracyjnym.
Wpisanie do wyszukiwarki internetowej słów: kryminalna przeszłość, Kaczynski
- kieruje nie tylko do amerykańskiego żyda i zbrodniarza o nazwisku Kaczynski,
unabombera ale i przynosi każdego dnia coraz to większą liczbę linków
prowadzących do wiadomości o przedawnionych aferach złodziejskich,
mafijnych związkach partii Porozumienie Centrum założonej i kierowanej przez
obu braci Kaczyńskich, do treści mówiących o majątku nielegalnie zdobytym w
efekcie bandyckiej prywatyzacji, itp. Jarosław Kaczyński zaprzecza publicznie
posiadaniu jakiegokolwiek konta w banku tak samo jak i temu, że zastraszył
premiera Donalda Tuska prawdziwym pistoletem wykorzystując do tego okazję
w windzie jak zwykły szurke, pospolity żydowski rzezimieszek. Nie może
natomiast zaprzeczyć, że są dokumenty, które potwierdzają fakt używania
przez niego tejże broni osobistej.
W Polsce żyje blisko 40 mln ludzi różnej narodowości i społecznego
pochodzenia, którzy mają prawo do tego, żeby rządziła nimi demokratycznie
wybrana partia, a nie jakaś przestępcza grupa działająca być może i pod
dyktando prawdziwego psychopaty, który wykorzystując sprzyjające
okoliczności wcielił się jak utalentowany aktor filmowy w rolę rzekomo
polskiego i rzekomo patriotycznego polityka, chociaż powszechnie
rozpoznawany jest jako człowiek, którego jedynym zamysłem jest ustawiczne
przegrywanie wyborów w Polsce przez fałszywą i świadomie kompromitowaną
prawicę, której groteskowy i bezinteresowny rzekomo Führer wożony jest
autem po Polsce z prędkością tupolewa w terenie zabudowanym od czasów
Magdalenki jak pączek w maśle tylko po to, żeby nie mógł dostrzec komizmu
wypływającego z potiomkinowskiego charakteru pseudopolityki uprawianej w
Polsce przez tzw. partie wliczając w to Ruch Palikota, który nie zrobił jeszcze w
polityce dosłownie nic.
Jarosław Kaczyński manipulował całe życie działaniami politycznymi brata
Lecha Kaczyńskiego, ustawiał i nadzorował jego kroki i czyny począwszy od
synekury w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy a skończywszy na ostatniej
rozmowie braci przez telefon satelitarny, do której ujawnienia Wałęsa wzywał
Kaczyńskiego nie na darmo przecież, lecz nauczony przykrym doświadczeniem
wymuszonej na nim zgody na współpracę i działalność pod jego bokiem całej
rzeszy tych fałszywych doradców jednej maści, których ochrania wciąż
haniebny Układ z Magdalenki, w diabelski zaiste sposób poświęcony przez bpa
Glempa oraz papieża z dalekiego Watykanu. Przez bałwochwalczy układ
bezprawnie zapewniający każdemu z tych złoczyńców dozgonną nietykalność.
W celu usunięcia osobistej odpowiedzialności za swoje czyny Jarosław
Kaczyński ustawicznie dodatkowo zajmuje przy tym opinię publiczną w Polsce
hucpiarskim wzbudzaniem emocji, czy to w związku z kolejnym przegrywaniem
przez siebie wyborów, czy też w związku z wyrzucaniem za karę, za swoje
własne przejęzyczenia, błędy i porażki polityczne, innych osób z partii PiS o
dyktatorskim, niedemokratycznym statucie umożliwiającym szefowi partii
wyrzucanie swoich zastępców za to tylko, że mają oni odwagę skorzystać z

Praw Człowieka i Obywatela oraz konstytucyjnie zagwarantowanej obywatelowi
w Rzeczypospolitej Polskiej wolności słowa. Nadludzkim terrorem i dołowaniem
niezliczonych mas towarzyszy partyjnych w trockistowskim, permanentnym
procesie osłabiania partii PiS traktowanej przez Jarosława Kaczyńskiego jak jego
dożywotni i prywatny folwark, odciągana jest uwaga Prokuratury Wojskowej
tudzież opinii publicznej w Polsce i na całym świecie od sprawy
odpowiedzialności konkretnych osób za śmierć 96 osób w katastrofie pod
Smoleńskiem.
W polskim interesie narodowym leży działanie sprawnego państwa z niezależną
władzą sądowniczą, której częścią jest Prokuratura.
W związku z powyższym ponawiam mój wniosek o uznanie mnie jako strony/
czynnik społeczny w sprawie ustalenia winnych spowodowania katastrofy pod
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. i śmierci 96 osób.
Z szacunkiem
Stefan Kosiewski
http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2011-11-03T18_29_45-07_00
do płka mgra Ryszarda Filipowicza,
Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum
e.V. Sygn. akt: Po.Sl. 54/10
Frankfurt nad Menem, 10 września 2010 r.
Pan płk mgr Ryszard Filipowicz
Zastępca Wojskowego Prokuratora
Okręgowego w Warszawie
Szanowny Panie Prokuratorze, dziękując za
Pańskie pismo z dn. 9 września 2010 r. i
zawarte w nim wyjaśnienia wnoszę o
uznanie mnie za stronę czynną procesową jako podmiot występujący z
inicjatywą rozpoznania i i rozstrzygnięcia sprawy. Kodeks postępowania karnego
nadaje uprawnienia procesowe strony także instytucjom działającym w
ochronie interesu społecznego. Jestem uprawniony do reprezentowania na
zewnątrz podmiotu o nazwie: Polnisches Kulturzentrum e.V. , który jest
zarejestrowaną sądownie reprezentacją Polaków zamieszkałych we Frankfurcie
nad Menem i Landzie Hesja, prowadzącą działania statutowe o zasięgu
ogólnofederalnym. VR 11226 Amtsgericht Frankfurt am Main. W mojej
korespondencji z 13 sierpnia 2010 r. zawarte były m.in. nast. spostrzeżenia:
Zniszczenie przez pracowników polskich służb specjalnych dowodów w sprawie
katastrofy nad Smoleńskiem jest niewątpliwie przestępstwem, które winno być
ścigane z urzędu tak samo, jak z urzędu winno być ścigane w Polsce służalcze
wobec Jarosława Kaczyńskiego ujawnianie przez prokuratora Andrzeja
Seremeta szczegółów prowadzonego śledztwa.
Zniszczenie dowodów dokonane zostało w dniu katastrofy 10 kwietnia 2010 r.
Zawiadamiając o tym przestępstwie Prokuraturę wystąpiłem jako rzecznik
interesu społecznego i mam prawo do zaangażowania w procesie zgodnie z
tym interesem także w związku z Zawiadomieniem o przestępstwie
spowodowania katastrofy samolotowej 10 kwietnia 2010 r. nad Smoleńskiem i

śmierci 96 osób wysłanym do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie (Ap III Ko
726/10) i opublikowanym w internecie z datą 5 czerwca 2010 r. Jeżeli
prokurator Andrzej Seremet stronniczo zaangażował instytucję Prokuratora
Generalnego RP w obronę prywatnego interesu Jarosława Kaczyńskiego i nie
wezwał go w odpowiednim czasie na przesłuchanie w sprawie okoliczności
podjęciu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgubnej dla 96 uśmierconych
osób decyzji o lądowaniu w Smoleńsku mimo braku warunków do lądowania, to
możemy mieć do czynienia także z przestępstwem przeciwko działalności
instytucji państwowych i społecznych, jakim jest niedopełnienie obowiązków
przez funkcjonariusza publicznego (art. 246 kk). W interesie społecznym jest
rozpoznanie i rozstrzygnięcie tej sprawy jak również występowanie rzecznika
interesu społecznego jako strony procesowej. W nawiązaniu do informacji o
działaniu w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
oraz Ministerstwa Sprawiedliwości RP zorganizowanych band osobników
żydowskiego pochodzenia, zawartej w piśmie z 13 sierpnia 2010 r. przesyłam w
zał. Zażaleniez 24 sierpnia 2010 r. na postanowienie Prokuratury Rejonowej w
Piotrkowie Trybunalskim o odmowie wszczęcia śledztwa antydatowane na 05
czerwca 2010 r. a wysłane do mnie listem poleconym RR 31 521 825 4 PL w
dniu 10 sierpnia 2010 r. i odebrane we Frankfurcie w piątek 20 sierpnia 2010 r. /
Sygn. akt 2 Ds 107/10.
Zażalenie złożone zostało listem poleconym RR838838042DE przy zachowaniu
terminu 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia antydatowanego na 05
czerwca 010 r. za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie.
Zażalenie odebrane zostało 30 sierpnia 2010 r. przez st. ref. Prokuratury
Rejonowej w Piotrkowie Tryb. Annę Makowską. Zażalenie jest skuteczne.
W Zażaleniu stanowczo protestuję przeciwko stronniczemu Postanowieniu
prokuratora Jacka Kujawskiego i kreowaniu przezeń wydarzeń, które rzekomo
miały miejsce 5 lipca 2008 r. oraz stwierdzam, że jest to takim samym
nieudolnym mataczeniem i zakłamywaniem rzeczywistości, jak przyjmowanie
przez Wojskową Prokuraturę w Warszawie możliwości spowodowania katastrofy
w Smoleńsku i śmierci 96 ludzi przez sztuczną mgłę rozpylaną przez kogoś tylko
po to, żeby potem przestrzegać pilotów tupolewa przed tą mgłą.
Stronnicze działanie prokuratora Jacka Kujawskiego na korzyść policjantów,
którzy dopuścili się złamania prawa jest przestępstwem i winno być jako takie
osądzone.
Wobec powyższego wnioskuję jak wcześniej oraz zapytuję jak w piśmie z 13
sierpnia 2010 r. o możliwość otrzymania od państwa polskiego pomocy w
sprawie obrony mojej osoby prześladowanej w Polsce ze względów
rasistowskich i politycznych przez zorganizowane grupy przestępcze złożone z
osobników o żydokomunistycznym rodowodzie.
Z szacunkiem
Stefan Kosiewski
Postfach 800626
65906 Frankfurt nad Menem
http://oswiata.weebly.com/blog/ehe-und-familie-gottgewollter-auftrag-und-wegzum-gluck-freude-am-glauben-31juli-02august-2015-fulda

Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera

https://twitter.com/sowa/status/576210884571312128

zyd w bialych skarpetkach na wyzerce u szatana przy boku bi... Faryzeusze i
uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: «Uczniowie Jana dużo poszczą i modły
odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją». Jezus rzekł
do nich: «Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki p... Pages: 5
Reads: 20 Published about 4 hours ago

Komitet Ratajczaka 20110409 EKSPULSJA z WAWELU CDXXVIII...
Szczęść Boże! Drogi Panie, w imieniu Komitetu dra Dariusza Ratajczaka

dziękuję za poparcie dla postulatu przywrócenia Wawelu Kościołowi i Narodowi
Polskiemu. Ks. Kazimierz Bisztyga SI już w 1930 roku określał w napisanym
prz... Pages: 11 Reads: 37 Published 1 day ago

MALPA W NOGI von Stefan Kosiewski FO436 AJ32 PDO52 O cy...
MAŁPA W NOGI FO436 von Stefan Kosiewski AJ32 Prolegomena do Odżydzania
po myśli prof. Feliksa Konecznego 52 O cywilizacjach CDXXVI ZECh w kategorii
Dariusz Ratajczak, czytaj: 22× 19 sty 2009 ...Według profesora cywilizacja to
sw... Pages: 6 Reads: 36 Published 2 days ago

Przewodnicy slepi PDO61 Kryptosyjonizm to system FO78 Bole...
...Kryptosyjonizm to system panowania nad ludźmi i narodami, który ukrywa
swój syjonistyczny charakter przed oszukiwanym światem, zaś żydowskim
nadludziom połączonym ze sobą więziami krwi oraz rasistowskim przekonanie...
Pages: 6 Reads: 32 Published 3 days ago

Pamiatki Soplicy PDO59 Fascynacja obledem424 von Stefan K...
...Gdyby Słowacki pozwolił mówić Rzewuskiemu prawdę własnymi słowy do
najmniejszych naszych, w ławkach szkolnych objętych nieustającą,
permanentną reformą chazarską szkolnictwa, to rzeczywisty, prawdziwy,
historyczny prototy... Pages: 8 Reads: 104 Published 6 days ago
https://de.scribd.com/skosiewski

Do wyboru, do koloru PDO57 Stefan Kosiewski FO422 von AJ2...
DO WYBORU, DO KOLORU PDO57 FO422 von Stefan Kosiewski AJ28 Ogrod
Fraszek CDXXII @Witomiła Wołk-jezierska – teść Andrzeja Dudy, Julian
Kornhauser jest profesorem, z którym zaszczyt mam po imieniu; slawistą,
specj... Pages: 5 Reads: 92 Published 8 days ago

Rada malpa i goryle PDO56 Moralia FO254 Ogrod Fraszek AJ...
Oczyścić Wawel cały, Polskę dla Polski mieć! Zwycięży Orzeł Biały Jak się
nauczy chcieć. Oczyścić burdel cały, w rządzie Polaków mieć! Zwycięży Orzeł
Biały, jak się nauczy chcieć. Robota leży w Jedwabne, bo raz Kaczyński Lech
zadecydow... Pages: 3 Reads: 36 Published 9 days ago
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2015/03/stefan-kosiewski-20120113-gdzierzym.html

http://sowa.quicksnake.es/Servire-Veritati/Stefan-Kosiewski-20120113-GdzieRzym-gdzie-Krym-O-przywrocenie-utraconej-godnosci-najwyzszych-urzedowCDXXVII