Bedrijventerreinen

In een bedrijvige provincie als Zuid-Holland wordt vanzelfsprekend veel ruimte benut voor economische activiteiten. Van het totale grondoppervlak van Zuid-Holland bestaat 6,1 procent uit bedrijventerreinen. De totale omvang van ‘droge’ bedrijventerreinen bedraagt meer dan 10.200 hectare (3,6% van de totale oppervlakte land). Op alle droge bedrijventerreinen in Zuid-Holland zijn bij elkaar ongeveer 21.000 bedrijven gevestigd, die in totaal voor 419.000 arbeidsplaatsen zorgen. De zeehaventerreinen zijn meer dan 7.000 hectare groot (2,5% van de totale oppervlakte land), met 1.430 bedrijven en 49.200 arbeidsplaatsen. De meeste bedrijventerreinen bevinden zich in stedelijk gebied. De uitgifte van (nieuwe) droge terreinen is hier ook het hoogst. Van alle gemeenten in de provincie hebben de Haaglanden, Rotterdam en de Drechtsteden percentueel gezien het grootste oppervlak aan bedrijventerreinen binnen de gemeentegrenzen. In het Groene Hart en op de eilanden zijn juist relatief weinig bedrijventerreinen te vinden. De grondprijzen van droge bedrijventerreinen zijn het laagst op de eilanden van Zuid-Holland en het hoogst ten noorden van de stad Leiden. Leiden is ook een van de weinige steden in Zuid-Holland waar tussen 1995 en 2006 geen (nieuwe) bedrijventerreinen werden uitgegeven. De werkgelegenheid op bedrijventerreinen ten opzichte van de totale werkgelegenheid is in landelijk gelegen gemeenten relatief hoger dan in de stedelijke gemeenten. Tegelijk werken op de bedrijventerreinen in de steden absoluut gezien meer mensen. Voor de hele provincie geldt dat de werkgelegenheid op oudere bedrijventerreinen groter is dan op nieuwere.

Zuid-Holland in vogelvlucht 2007

49

Oppervlakte droge bedrijventerreinen per gemeente in Zuid-Holland, 2006
in ha geen 8 - 50 50 - 100 100 - 200 200 - 400 400 - 785

Bron: provincie Zuid-Holland

De oppervlakte van alle droge bedrijventerreinen in Zuid-Holland komt per 1-1-2006 uit op 102,4 km2, wat slechts 3,6% van de totale landoppervlakte is. Op deze bedrijventerreinen is ruim 28% van de totale werkgelegenheid gelegen. Rotterdam (786 ha), Dordrecht (712 ha), Den Haag (584 ha) en Westland (543 ha) bezitten de grootste oppervlaktes aan droge bedrijventerreinen. i Bedrijveninfodesk www.pzh.eyelocus.com

Uitgifte droge bedrijventerreinen per gemeente in Zuid-Holland, 1996-2005
in ha geen 0-7 7 - 14 14 - 28 28 - 56 56 - 127

Bron: provincie Zuid-Holland

Tussen 1996 en 2005 is in Zuid-Holland in totaal 1.177 ha droog bedrijventerrein uitgegeven. De gemeenten Westland (127 ha), Rotterdam (87 ha), Dordrecht (59 ha), Barendrecht (58 ha) en Den Haag (52 ha) lieten de hoogste uitgiftecijfers zien. i Bedrijveninfodesk www.pzh.eyelocus.com

50

Zuid-Holland in vogelvlucht 2007 • Bedrijventerreinen

Gemiddelde grondprijzen in Zuid-Holland van droge bedrijventerreinen met aanbod in Zuid-Holland, 2006
in euro’s per m2 50 - 150 150 - 200 200 - 250 250 - 300 300 - 410

Bron: provincie Zuid-Holland

De gemiddelde grondprijzen van droge bedrijventerreinen in Zuid-Holland lopen sterk uiteen, van 55,00 tot 410,00 per vierkante meter. De terreinen met de laagste prijzen per vierkante meter liggen voornamelijk in de landelijke gebieden. i Bedrijveninfodesk www.pzh.eyelocus.com

Aanbod droge bedrijventerreinen per gemeente in Zuid-Holland, 2006

terstond beschikbaar aanbod niet-terstond beschikbaar aanbod

in ha 140 50 15 5 of minder

Bron: provincie Zuid-Holland

Het aanbod van droge bedrijventerreinen kwam per 1-1-2006 in Zuid-Holland uit op 1.277 ha, waarvan 40% direct beschikbaar is voor de markt. i Bedrijveninfodesk www.pzh.eyelocus.com

Bedrijventerreinen • Zuid-Holland in vogelvlucht 2007

51

Hectare bedrijventerrein in Zuid-Holland, 1996 en 2006

12.000 10.000 8.000 in ha 6.000 4.000 2.000 0

zeehaventerreinen Rotterdam droge bedrijventerreinen

1996

2005

Bron: provincie Zuid-Holland

Op 1-1-2006 was in Zuid-Holland in totaal 10.200 ha droge bedrijventerreinen en 7.000 ha zeehaventerreinen aanwezig. Het aantal hectares droge bedrijventerreinen groeide tussen 1996 en 2006 met ruim 24%. Op de zeehaventerreinen was sprake van een afname van 5,4%.

Aandeel werkgelegenheid op bedrijventerreinen als percentage van de totale werkgelegenheid per gemeente in Zuid-Holland, 2005
in % 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 63

Bron: Bedrijvenregisters Zuid-Holland

In 2005 was bijna één op de drie mensen werkzaam op een bedrijventerrein in Zuid-Holland. In de gemeenten Rijswijk, Capelle aan den IJssel, Hardinxveld-Giessendam, Waddinxveen en Papendrecht bevindt 60 tot 63% van de totale werkgelegenheid zich op een bedrijventerrein.

52

Zuid-Holland in vogelvlucht 2007 • Bedrijventerreinen

Verdeling werkgelegenheid op bedrijventerrein naar periode van aanleg in Zuid-Holland, voor 1990 tot en met 2005

81%

1e uitgifte vòòr 1990 1e uitgifte jaren 1990-1995 1e uitgifte jaren 1995-2000 1e uitgifte jaren 2000-2005

12% 5%

2%

Bron: provincie Zuid-Holland

In 2005 waren in Zuid-Holland 409.300 personen werkzaam op een bedrijventerrein. Vanaf het jaar 1990 zijn er in Zuid-Holland 80.900 werkzame personen op bedrijventerreinen bijgekomen.

Arbeidsplaatsen per hectare droog bedrijventerrein per gemeente in Zuid-Holland, 2005
arbeidsplaatsen 0 - 20 20 - 40 40 - 80 80 - 160 160 - 253

Bron: provincie Zuid-Holland

Het aantal arbeidsplaatsen per hectare droog bedrijventerrein fluctueerde nogal per gemeente in Zuid-Holland in 2005. Zo springen Rijswijk en Capelle aan den IJssel er duidelijk uit met meer dan 200 arbeidsplaatsen per hectare bedrijventerrein. Gemiddeld werken in Zuid-Holland 67 personen op één hectare droog bedrijventerrein.

Bedrijventerreinen • Zuid-Holland in vogelvlucht 2007

53