Almeerse ondernemer tevreden over ondernemingsklimaat

Bedrijven in Almere zijn bovengemiddeld goed bereikbaar, zowel per auto als per openbaar vervoer en ze bieden ook zeer goede parkeermogelijkheden. Dat is één van de opvallende uitkomsten uit het zogenaamde ‘benchmarkonderzoek’ onder dertig grote Nederlandse steden. Eindconclusie: de Almeerse ondernemer is bovengemiddeld tevreden met het ondernemingsklimaat in de stad.

7

NIPO benchmark
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken dat daarmee inzicht wil krijgen in hoe het ondernemingsklimaat zich tussen deze gemeenten verhoudt. In Almere hebben 150 ondernemers meegewerkt aan het onderzoek. Aan deze repondenten is gevraagd naar de tevredenheid over het beleid dat vanuit het stadhuis gevoerd wordt richting ondernemers. Ook werd naar de tevredenheid gevraagd over de gemeentelijke dienstverlening. Op dat laatste gebied scoorde Almere het cijfer 6,1. Vooral de ruime openingstijden van het Stadhuis werden positief beoordeeld. Voor wat betreft het nakomen van afspraken, de klachtenregeling en de snelheid waarmee verzoeken worden afgehandeld scoort Almere gemiddeld. Vooral ondernemers die de afgelopen twee jaar contact hebben gehad met de gemeente, zijn ontevreden. Het is voor Almeerse ondernemers makkelijk om in contact te komen met ambtenaren (een top-5 notering in het onderzoek!). Maar contact met de bestuurders blijkt juist een lastiger opgave (een bodem-5 notering!).

Colofon
Eerste jaargang nr. 2 november 2004 Oplage: 11.000 exemplaren Ondernemersloket Almere
Stadhuisplein 1 1315 HR Almere telefoon (036) 548 48 00 e-mail business@almere.nl www.almere.nl/ondernemen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Eindredactie en correspondentie:
Gemeente Almere, dienst Stedelijke Ontwikkeling afdeling Economische Zaken, team Projecten postbus 200, 1300 AE Almere e-mail: redactie.ez@almere.nl

Op de Almeerse bedrijventerreinen is het makkelijk parkeren

Ontwerp en opmaak:
Studio 86, Almere

Promotie
Op het gebied van promotie en acquisitie is de gemeente goed bezig, zo vinden de ondernemers. Ook starters krijgen veel aandacht. Minder positief reageren de ondernemers op het toeristische beleid en de samenwerking met andere gemeenten. In alle onderzochte gemeenten worden de bestuurders laag beoordeeld op het gebied van inlevingsvermogen en deskundigheid. Voor Almere is dat niet anders. Als het gaat om het totaal van ‘veiligheid en woonomgeving’ is cijfertoekenning van de ondernemers met een 6,8 in Almere gemiddeld te noemen. Voor het hele ondernemingsklimaat scoort Almere ook het cijfer 6,8. Dit is bovengemiddeld. Een ruime 90 procent van de ondernemers voelt zich erg verbonden met de stad. En ook dat is een bovengemiddelde score ten opzichte van andere gemeenten.

Teksten:
IWP, Almere Prospero Communicatie, Almere

Fotografie en illustraties:
IWP, Almere Misteli, Amsterdam Prospero Communicatie, Almere Fritz de With
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

november 2004

Een uitgave van de gemeente Almere Economie in Perspectief is een uitgave van de gemeente Almere in samenwerking met de stichting Almere Kennisstad. Dit katern verschijnt driemaal per jaar in het magazine Almere Perspectief en wordt daarnaast los verspreid.

ART. INHOUD
1 2 3 4 UWV naar Almere Start bouw Almere Poort SARA in Almere Unieke samenwerking Samsung/Almere Bedrijventerrein Stichtsekant Boogaart, ‘Beste Opleidingsbedrijf 2004’ NIPO benchmark: Almeerse ondernemers tevreden

Johan Oosterloo: “In Almere komt een compleet regiokantoor.”
Het kantoorpand ‘La Defense’ in het Zakencentum van Almere Stad krijgt de uitkeringsinstantie UWV volgend jaar als bewoner. In september 2005 zullen circa 800 medewerkers van UWV in Almere werkzaam zijn.

5 6

7

Hebt u vragen?

(036) 548 48 00

1

Uitkeringsinstantie UWV naar Almere
UWV zorgt voor de uitvoering van de WAO en de WW en is ontstaan op 1 januari 2002 na een fusie van Cadans, GAK, GUO, SFB en USZO en LISV. De missie van UWV is ‘Werk boven uitkering’. Dat betekent in de praktijk dat UWV al dan niet samen met CWI (Centrum voor Werk en Inkomen), er alles aan doet om mensen (weer) aan het werk te helpen. Alleen als blijkt dat werken op dat moment echt onmogelijk is, zorgt UWV voor een tijdelijke uitkering. Naast het verstrekken van uitkeringen, stimuleert en ondersteunt UWV bij reïntegratie. Hiertoe schakelt UWV reïntegratiebedrijven in, die uitkeringsgerechtigden trajecten op maat bieden. Op die manier ontstaat uitzicht op werk en kan de duur van een uitkering beperkt blijven. UWV is momenteel bezig met de implementatie van de fusie. De uitkeringsinstantie moet flink inkrimpen en men is bezig met een nieuwe regioindeling. Van de huidige 171 vestigingen in het land blijven uiteindelijk 27 grotere kantoren over, waaronder dus Almere. Daarnaast heeft de organisatie te maken met de wijzigingen die zich momenteel voordoen bij de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswetten, waardoor steeds minder mensen in de

Wilt u reageren?

redactie.ez@almere.nl

Meer informatie?

www.almere.nl/ondernemen

WAO en WW komen en het werkaanbod afneemt.

Centraal
“We hebben voor Almere gekozen omdat het een grote stad is die ook nog eens centraal in de regio ligt”, zegt regiodirecteur Johan Oosterloo. “Behalve de Flevopolder praten we dan over de Noordoostpolder en een groot deel van ‘t Gooi. We willen ook dat het pand goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Dat heeft voordelen voor zowel de klanten als de medewerkers, waarvan er een aantal uit Almere komen, maar ook uit de regio Utrecht en Amsterdam. ‘La Defense’ voldoet natuurlijk optimaal aan de voorwaarden van bereikbaarheid.” ‘La Defense’ is een zilverkleurig pand dat vooral vanaf de Spoordreef goed te zien is. De contouren van het door Ben van Berkel (onder meer bekend van de

Erasmusbrug in Rotterdam) ontworpen gebouw volgen de grillige grenzen van de kavel. Aan de binnenzijde is het pand voorzien van kleurrijk folie dat oorspronkelijk bestemd was voor parfumflesjes, maar daarvoor nooit gebruikt is. Oosterloo zal de resterende maanden tot september 2005 gebruiken om de verhuizing van UWV goed te begeleiden. “We praten hier natuurlijk niet over de verhuizing van één organisatie, maar over het samenvoegen van zes kantoren. De bestaande regiogrenzen worden rigoureus gewijzigd. Organisatorisch heeft dat flink wat voeten in de aarde.”

Compleet regiokantoor
In ‘La Defense’ krijgt UWV de beschikking over meer dan 12.000 m2 kantooroppervlak. Die ruimte is hard nodig, omdat de organisatie in het

pand zowel de backoffice als de frontoffice gaat onderbrengen. Oosterloo: “In Almere komt dus een compleet regiokantoor. Alles wat we hebben, wordt erin ondergebracht. Dat geldt voor de WAO-uitkeringen, de WW-uitkeringen, de ziektewet-uitkeringen en ook de premie-inningen. In totaal verwacht ik dat er ongeveer 800 mensen in ‘La Defense’ werkzaam zullen zijn, misschien iets meer.” De verhuizing is voor UWV een megaoperatie. “Talloze dossiers worden van zes kantoren overgebracht naar Almere. Vandaar ook dat we organisatorisch daar enige tijd voor hebben ingeruimd. Als regiodirecteur ben ik een soort kwartiermaker die ervoor moet zorgen dat alle medewerkers volgend jaar september aan de slag kunnen in het nieuwe pand.”

Historische eerste paal voor bedrijfsverzamelgebouw ‘De Poort’
De eerste paal van Almere Poort ging op 28 oktober jl. de grond in. Daarmee werd de start van de bouw van het vierde stadsdeel (na Almere Haven, Almere Stad en Almere Buiten) een feit. In het stadsdeel Almere Poort zullen wonen en werken hand in hand gaan, meer nog dan dat in de andere stadsdelen van Almere al het geval is. Het is daarom niet voor niets dat de eerste paal geslagen werd ten behoeve van het bedrijfsverzamelgebouw ‘De Poort’ dat niet alleen in naam ‘de poorten’ zal openen voor ondernemers.

2

Start bouw Almere Poort en bedrijventerrein Hogekant
Het bedrijfsverzamelgebouw op Hogekant wordt gerealiseerd door IN.OG Onroerend Goed B.V. uit Almere, een landelijke ontwikkelaar van bedrijfsmatig onroerend goed. “Ik ben er geweldig trots op dat wij daadwerkelijk mochten meewerken aan deze historische eerste paal”, zegt projectmanager Mark van Teeseling van IN.OG. “Bedrijfsverzamelgebouw ‘De Poort’ is bedoeld voor ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf. Zij vormen per slot van rekening de motor van de Almeerse economie.” ‘De Poort’ zal bestaan uit twee gebouwen en is bedoeld voor een brede groep ondernemers. “Zo kunnen er bedrijven komen die beneden een showroom willen hebben en boven kantoor, maar ook is er ruimte voor ondernemers die opslagruimte nodig hebben bij hun bedrijf”, aldus Mark van Teeseling.

‘Aansluiting op belangrijkste snelwegen midden-Nederland’

de kantoren- en bedrijvenlocaties komt meer ruimte voor wonen. Bij de ontwikkeling van Almere Poort staat het realiseren van werkgelegenheid hoog in het vaandel. Uiteindelijk zullen er in Almere Poort misschien nog meer mensen werken dan wonen. Mede daardoor zal het stadsdeel een levendig karakter krijgen. Juist voor mensen die niet in de file willen staan op weg naar hun werk wordt Almere Poort dé locatie om te werken en te wonen.

centrum voor top- en amateursport waar de eredivisie-teams van Volleybalen Basketbalvereniging Omniworld hun thuishaven krijgen. De bouw hiervan start in het voorjaar 2005.

Hogekant
Bedrijventerrein Hogekant ligt in het oostelijke deel van Almere Poort. Het is een terrein voor kleine tot middelgrote bedrijven in de ambachtelijke en dienstverlenende sfeer, zoals groothandels, import/exportbedrijven en lichte productiebedrijven. Het wordt een eigentijds en representatief bedrijvenpark dat zeer goed bereikbaar is en voorzieningen als een benzinestation, kinderopvang in de buurt heeft. Het krijgt ook een eigen servicepunt. Voor ondernemers is van groot belang dat Hogekant wel heel dicht bij de belangrijkste uitvalswegen van middenNederland gesitueerd is. De A6 en de A1 liggen op enkele minuten afstand en de A27 richting het zuiden is binnen 10 minuten te bereiken. Daardoor liggen zowel Amsterdam, Schiphol, Utrecht als ook het hoge noorden binnen het bereik van de bedrijven. Ook wordt in Almere Poort over enkele jaren een NS-station geopend.

‘Wonen, werken en recreëren gaan hand in hand’
De ligging van Almere Poort is zo centraal dat je binnen 20 minuten in de Randstad bent. Amsterdam ligt op 25 kilometer afstand en om ‘t Gooi te bereiken, hoeft slechts de Hollandse Brug overgestoken te worden. Wonen in ‘Poort’ lijkt voor de bewoners bijna een vakantie. Almere Poort ligt aan het IJmeer met stranden en de moderne Marina-jachthaven op loopen fietsafstand. Bij Almere Poort liggen ook de wat oudere bossen van Almere en het natuurgebied het ‘Kromslootpark’. Ook daar hoeven de nieuwe inwoners dus niet meer voor naar het ‘oude land’. Almere Poort zal ook nationale en internationale faam verwerven met het

Almere Poort
Almere Poort wordt het vierde stadsdeel van Almere, met maar liefst 10.000 woningen. In de woonwijken wordt volop ruimte gerealiseerd voor (kleinschalige) werkgelegenheid, en op

Meer informatie: www.almere.nl/almerepoort

“Almere heeft een visie en voert die uit”
In 2001 opende SARA (Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam) een eigentijds computercentrum in Almere. Indertijd werd SARA’s keuze voor Almere onder andere ingegeven door de visie van het stadsbestuur op ICT-ontwikkelingen. Ruim drie jaar later constateren Anwar Osseyran, Managing Director, en Eric Heemskerk, Programmamanager Almere, dat het niet bij een visie blijft. De plannen worden omgezet in daden.

3

SARA in Almere
“Toen wij op zoek waren naar een geschikte locatie voor onze uitbreiding, zochten we een plek waar groei mogelijk is,” begint Osseyran. “In Almere was dat niet alleen in fysieke zin het geval, maar ook in economische zin. Wij verwachtten een groei van activiteiten van het MKB in de communicatiesector.” paciteit te gebruiken. Het concept van een grid bestaat al langer, maar in Almere wordt het door ondernemers opgepakt. Dat is niet toevallig, maar een gevolg van de mogelijkheden van Almere.”

SARA heeft zich sinds de oprichting in 1971 ontwikkeld tot expertisecentrum op het gebied van supercomputing, netwerk- en infrastructuurdiensten voor de wetenschap en het bedrijfsleven. In de SARA-vestiging in Almere is de Almere Internet Exchange gehuisvest en is er een koppeling met de Amsterdam Internet Exchange (één van de grootste internetknooppunten van Europa waarop het merendeel van de Nederlandse internetserviceproviders is aangesloten). Verder levert de vestiging in Almere housing facilities en co-location, webhosting en database-management, virtual reality, system management en consultancy.

Investeren
“Wij hebben inmiddels in Almere een supercomputer gerealiseerd en onze datacapaciteit verdubbeld. Dat zijn forse investeringen. Die doen we met name met het oog op de toekomst. Wij hebben vertrouwen in de mogelijkheden van Almere als ICT-stad. Wij willen daarbij zijn en voor Almere en het gemeentebestuur een betrouwbare partner zijn,” besluit Osseyran.

Visie en projectplan
“Maar minstens zo belangrijk was de visie van het gemeentebestuur op de plaats van ICT in de samenleving,” vult Heemskerk aan. “Wij hebben indertijd, samen met de gemeente, een projectplan opgesteld voor de inzet van high-end ICT dienstverlening voor maatschappelijke doelen. Die projecten die toen zijn beschreven, voeren we nu daadwerkelijk samen uit. Dan denk ik natuurlijk aan het Almere Fiber Project, waarin een proefgebied voorzien is van glasvezel, maar ook aan het project e-BOAT. In dat project besteden alle openbare scholen het beheer van de ICT-toepassingen aan ons uit. Dat is voor de scholen niet alleen zeer praktisch, maar werkt ook kostenbesparend.”

Voedingsbodem
“In Almere komen een aantal dingen samen, die maken dat Almere voor ICT-ontwikkelingen een prima voedingsbodem is. We hebben het glasvezelproject en ons datacentrum, maar ook een aantal bedrijven met specifieke expertise. Al die onderdelen versterken en stimuleren elkaar,” aldus Osseyran. Heemskerk gaat verder: “Je ziet dat ook in een project als Almere Grid. In een grid worden computers van bedrijven en particulieren aan elkaar gekoppeld, met als doel ongebruikte rekenca-

Eric Heemskerk (links) en Anwar Osseyran

Almere: vooraanstaande technologiestad in Europa
Samsung Electronics wil er samen met de gemeente Almere voor zorgen dat Almere één van de meest vooraanstaande technologiesteden in Europa wordt. Op 16 september jl. spraken Burgemeester Annemarie Jorritsma en de heer Yun, Vice Chairman en CEO van Samsung Electronics, het voornemen uit nauw te willen samenwerken. Het delen van kennis en samen ervaring opdoen met technologische innovaties in Almere zijn de doelstellingen. Frans Hulshof, Vice President van Samsung Electronics Benelux B.V., over een unieke samenwerking.

4

Unieke samenwerking Almere en Samsung Electronics
“Een dergelijke samenwerking is uniek in Europa,” begint Hulshof. “Maar het is niet verwonderlijk dat ze tot stand is gekomen. Wat betreft visie zitten Almere en Samsung op één lijn. We denken beiden in termen van oplossingen: hoe zet je ICT in voor maatschappelijke doelstellingen en welke diensten kun je daarvoor aanbieden. We denken daarbij onder andere aan e-learning en e-health.” Samsung Europa en ook, het is echt menens, Samsung Korea. Zij gaan een plan van aanpak opstellen en we kunnen dan snel tot actie overgaan.”

Snelste glasvezelnetwerk
“Almere is voor ons ook interessant door de Almere Fiber Pilot,” gaat Hulshof verder. “In dat proefgebied ligt het snelste glasvezelnetwerk ter wereld tot in de woningen. Het is ideaal om diverse breedbandtoepassingen te introduceren die we in Korea al ontwikkeld hebben. Want vergeet niet dat Zuid-Korea wat de ‘digitale convergentie’ betreft zo’n vijf jaar voorloopt op Europa. Het Homevita-concept dat wij in het UNET Breedbanddiensten Centrum laten zien, is al realiteit in Korea. In Almere kunnen we ervaring opdoen hoe we deze ‘blauwdrukken’ het best kunnen invullen voor de Europese markt.”

‘We gaan het gewoon doen’
“En Almere steekt zijn nek uit. Het gemeentebestuur, wij, maar bijvoorbeeld ook een bedrijf als UNET gaan ervoor. We willen samen voorop lopen en spreken dat uit. Dergelijke projecten komen alleen tot stand als grote partijen zeggen: ‘we gaan het gewoon doen’. En dat is in Almere het geval,” aldus Hulshof. “We willen snel concreet invulling geven aan de intentieverklaring. Er zullen regelmatig bijeenkomsten gaan plaatsvinden met mensen van de gemeente, Samsung Benelux,

Samsung Electronics: leider van de ‘digitale convergentie-revolutie’. Als het snelst groeiende merk ter wereld introduceert Samsung vele innovatieve digitale producten, die zich onderscheiden qua functionaliteit, technologie én design. De Koreaanse onderneming is (wereld)marktleider als het gaat om geheugenchips (DRAM, SRAM) en kleurentelevisies, monitoren, LCD-schermen, DVD- en LCD-techniek. De productie van deze toonaangevende kerncomponenten maken Samsung Electronics leider van de ‘digitale convergentie-revolutie’; niet alleen pro-

ducten worden digitaal, maar ook verschillende netwerken worden op digitale wijze aan elkaar verbonden. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor nieuwe soorten dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van entertainment, gezondheid, veiligheid en onderwijs. Samsung Electronics behaalde in 2003 een totale omzet van 36,4 miljard dollar. In 2003 bedroeg het nationale inkomen van Nederland 382,9 miljard euro. De omzet van Samsung bedraagt dus ongeveer 10% van ons nationale inkomen.

Stichtsekant wordt een echte eyecatcher

‘Ruimte voor logistieke, gemengde en hoogwaardige industriële bedrijven’

5

Bedrijventerrein Stichtsekant, visitekaartje van Almere
Het nieuwe bedrijventerrein Stichtsekant wordt hét visitekaartje van Almere voor de automobilist die via de A27 de Flevoland binnenkomt. In de nabije toekomst zullen zich er nationaal en internationaal opererende bedrijven vestigen. Stichtsekant wordt een echte eyecatcher met een duurzame kwalitatieve uitstraling, aan de rand van het Gooimeer tegenover ‘t Gooi. “Bij de ontwikkeling van Stichtsekant hebben we ons laten inspireren door bedrijventerreinen in Engeland”, vertelt Roy Hemler, gebiedsontwikkelaar van de gemeente Almere. “Daar zijn enkele nieuwe bedrijventerreinen in de omgeving van Londen met een prachtige uitstraling. Die kwaliteit willen we ook aan Stichtsekant meegeven.”

Collectief beheer
Het nieuwe Almeerse bedrijventerrein biedt ruimte aan logistieke, gemengde en hoogwaardige industriële bedrijven. “Vooral de uitstraling van Stichtsekant als geheel heeft bij de ontwikkeling van het terrein vooropgestaan”, zegt Hemler. “Bedrijven die zich vestigen op het terrein, krijgen een grote rol in het behouden van de uitstraling door te participeren in een vorm van intensief beheer. Hierbij moet gedacht worden aan gezamenlijke parkeerterreinen, collectieve bewaking en collectief onderhoud van het bedrijvenpark.”

Stichtsekant ook voorbereid op de toekomst: “Het bedrijventerrein wordt aangesloten op TriNet Zakelijk van de KPN”, licht Roy Hemler toe. “Hierdoor kunnen bedrijven een aansluiting krijgen op het glasvezelnet waarmee supersnelle en zeer uitgebreide internettoepassingen binnen handbereik komen.”

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van Stichtsekant is ideaal. “Het ligt aan de voet van de Stichtse brug, direct aan de A27. Daarmee is Stichtsekant een uitstekende uitvalsbasis met aansluitingen op de A6 en de A1 in de directe nabijheid. Die liggen op nog geen 10 minuten rijden. Naar Amsterdam is het slechts 30 kilometer en Schiphol ligt op nog geen 50 kilometer. En via die wegen kunnen werknemers uit Almere en ‘t Gooi Stichtsekant ook nog eens makkelijk bereiken met snelle busverbindingen. In de toekomst komt daar wellicht nog een andere, hoogwaardige vorm van openbaar vervoer bij, zoals een lightrail.”

Voorzieningen op bedrijventerrein
Facilitypoint
De kwaliteit van Stichtsekant krijgt nog eens een extra impuls door voorzieningen als een facilitypoint met mogelijkheden voor bijvoorbeeld vergaderruimten, winkeltjes, restaurantjes, kinderopvang en een postagentschap. Daardoor is het er voor werknemers goed toeven. Naast al deze voorzieningen is

Uitgifte gestart
De uitgifte van kavels voor de eerste fase van Stichtsekant is dit najaar gestart. Het betreft kavels voor logistieke bedrijven en productiebedrijven met een forse logistieke component.

“Boogaart is vooral een mensenbedrijf”
Boogaart Almere BV werd op 17 juni van dit jaar uitgeroepen tot ‘Beste Opleidingsbedrijf 2004’ in de sector ‘Groene Ruimte’. Een prijs voor de opleiding en begeleiding van jonge mensen binnen het vakgebied. Het is niet de eerste keer dat de Almeerse groenaannemer gelauwerd wordt. Directeur Bert Gijsberts ziet het als een bewijs dat zijn innoverende aanpak gewaardeerd wordt.

6

Boogaart, ‘Beste Opleidingsbedrijf 2004’
Het imago van groenonderhoud is niet best. Gijsberts: “Dat kan inderdaad wel een oppoetsbeurt gebruiken. ‘Wat kan er nou moeilijk zijn aan schoffelen?’, wordt er vaak gedacht. Maar voor wie zijn werk goed doet, komt er nogal wat bij kijken. Boogaart wil zijn werk goed doen. We staan bekend als kwaliteitsbedrijf en leren onze medewerkers daarom mee te denken met de klant. Dat vraagt om goed opgeleide vakmensen die ook nog eens breed inzetbaar zijn. Boogaart is dus vooral een mensenbedrijf. Daar investeren we in. Bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen.” Die flexibele instelling van de medewerkers is nodig om adequaat in te springen op de veranderende markt. “Wij gaan inmiddels ons twintigste boekjaar in. Bijna altijd hebben we ons op de regionale markt gericht. De laatste jaren richten we onze blik op de landelijke en zelfs internationale markt. Het leverde ons in 1998 al de titel op van ‘Meest Ondernemende Bedrijf’ in de gemeente Almere.” Die kwaliteitsvoorsprong willen we nemen.” Gijsberts beschrijft dat er in de groensector flinke veranderingsprocessen gaande zijn. “Er komt steeds meer contact met de eindgebruiker. In Nijmegen en Apeldoorn heeft een bouwer ons opdracht gegeven tot het plaatsen van erfafscheidingen. Maar die zetten we neer in overleg met de bewoners. Dat vraagt veel van het personeel. Wij leren ze consequent om na te denken wat de gevolgen zijn van hun handelingen.” Als innoverend bedrijf zegt Gijsberts te investeren in jonge mensen. Maar zijn inspanningen gaan verder. De Almeerder is nauw betrokken bij gezamenlijke opleiding activiteiten en levert in die functie bijvoorbeeld een bijdrage aan de ontwikkeling van het Groenhorst College in Almere. “Leerlingen van dit college kunnen op termijn structureel bij ons bedrijf via stageplaatsen werkervaring opdoen in de praktijk, maar ook praktijklessen volgen. Dat laatste is in deze vorm uniek voor ons land.”

Nationaal
Inmiddels werkt Boogaart Almere nationaal. “Van de gemeente Nijmegen hebben we bijvoorbeeld een uitnodiging om mee te dingen naar de renovatie van het bekende Kronenburger Park. Ook boomonderhoud doen we in heel Nederland. De mannen werken soms op twintig meter hoogte. We hebben daarvoor pure specialisten in huis, met het diploma ‘European Tree Worker’ op zak. Dit voorbeeld geeft aan hoe belangrijk opleidingen zijn in de branche van groenonderhoud. De brede inzetbaarheid van het personeel zorgt ervoor dat wij kunnen meedingen naar vele opdrachten in Nederland.

Concurrent
De kans bestaat dat Boogaart dan gaat opleiden voor de concurrent. “Dat is inderdaad mogelijk. Maar daar moet je als ondernemer niet bang voor zijn. Het gaat erom dat er jonge mensen in het vak blijven instromen. Daar is de hele sector bij gebaat. En voor een bedrijf als Boogaart Almere is het interessant om als innoverend bekend te staan. Dat is ook voor werknemers leuk om te werken.”

,,De animo voor het vak is de laatse jaren matig geweest”, geeft Bert Gijsberts onomwonden toe. “Dat zie je al aan mijn personeelsbestand. Met vijftig werknemers is de gemiddelde leeftijd nu 41 jaar. De instroom van jonge, goed gemotiveerde mensen in ons vak was de laatste jaren te gering. Dan moet je daar als ondernemer creatief en toekomstgericht mee omgaan.”