Inhoud

Dit document bevat economische rapport voor de volgende kantoorlocaties: Lageweide ................................................................................................................................ 2 Cartesiusweg e.o...................................................................................................................... 5 Overvecht ................................................................................................................................. 8 Kanaleneiland ........................................................................................................................ 11 Nieuwerijn, Papendorp ......................................................................................................... 14 Oudenrijn................................................................................................................................ 17 De Wetering ........................................................................................................................... 20

Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering

· · · ·

In Utrecht worden zeven bedrijventerreinen en negen kantoorlocaties onderscheiden. In de bedrijventerreinen en kantoorlocaties zit enige overlap, waardoor deze afzonderlijk worden gepresenteerd. Het gaat om de volgende afbakeningen: De bedrijventerreinen Overvecht en Kanaleneiland zijn veel kleiner van omvang dan de gelijknamige kantoorlocaties. In beide gevallen maakt het afzonderlijk als bedrijventerrein gekwalificeerde gedeelte ook onderdeel uit van de kantoorlocatie. Het bedrijventerrein Nieuwerijn op Papendorp is niet afzonderlijk in de cijfers af te bakenen, waardoor zowel het bedrijventerrein Nieuwerijn als de kantoorlocatie Papendorp hetzelfde zijn afgebakend (onder de naam Papendorp). Bedrijventerrein en kantoorlocatie Oudenrijn zijn hetzelfde afgebakend. De kantoorlocatie Lageweide is hetzelfde afgebakend als de bedrijventerreinen Lageweide en Cartesiusweg samen.

Dit economische wijkrapport is gebaseerd op de volgende bron:
Provinciaal Arbeidsplaatsenregister. Gegevens over aantal banen en aantal bedrijfsvestigingen naar sector. De meest recente gegevens in dit rapport hebben betrekking op de situatie op 1 april 2004. Dit economisch rapport is opgemaakt in mei 2005. De economische rapporten van alle kantoorlocaties staan ook in WisUdata, de online databank van de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht. Deze is te bereiken via www.onderzoek.utrecht.nl of www.utrecht.buurtmonitor.nl. Hierin zijn telkens de meest recente gegevens verwerkt.

1

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Economisch rapport bedrijventerrein: Lageweide

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in het bedrijventerrein Lageweide. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 659 18715 993

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in het bedrijventerrein de zakelijke dienstverlening goed is voor 20,0% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 3,1% van de in totaal 18715 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) bedrijventerrein Lageweide % banen in de groot- en detailhandel % banen in de bouwnijverheid % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in transport en communicatie % banen in de industrie % banen in financiële instellingen % banen in de gezondheidszorg % banen overige sectoren % banen in de horeca % banen in overheidsinstellingen % banen in de landbouw % banen in onderwijsinstellingen Bron: PAR 2004 25,0 20,6 20,0 14,1 12,7 3,1 1,5 1,4 1,0 0,2 0,2 0,1 Utrecht 13,8 4,6 23,4 6,7 5,0 6,9 15,7 4,9 3,1 5,5 0,1 10,2

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd bedrijventerrein Lageweide % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 94,7 5,3 77,0 23,0 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 30,7% van de banen door Utrechters wordt

2

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 69,3% van buiten de stad komt werken in Lageweide. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in het bedrijventerrein werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) bedrijventerrein Lageweide % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 30,7 69,3 26,5 4,5 3,3 21,0 0,4 13,6 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In het bedrijventerrein Lageweide zijn 659 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) bedrijventerrein Lageweide % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 43,9 24,6 19,1 12,4 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

3

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) bedrijventerrein Lageweide % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,3 11,2 8,0 31,4 2,6 7,6 2,0 30,0 0,2 1,7 1,5 3,5 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

4

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Economisch rapport bedrijventerrein: Cartesiusweg e.o.

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in het bedrijventerrein Cartesiusweg e.o.. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 123 2873 198

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in het bedrijventerrein de zakelijke dienstverlening goed is voor 10,1% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 0,0% van de in totaal 2873 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) bedrijventerrein Cartesiusweg e.o. % banen in de industrie % banen overige sectoren % banen in de groot- en detailhandel % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de bouwnijverheid % banen in transport en communicatie % banen in de gezondheidszorg % banen in de horeca % banen in financiële instellingen % banen in onderwijsinstellingen % banen in overheidsinstellingen % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 40,3 19,8 11,9 10,1 8,1 6,7 2,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Utrecht 5,0 4,9 13,8 23,4 4,6 6,7 15,7 3,1 6,9 10,2 5,5 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd bedrijventerrein Cartesiusweg e.o. % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 93,1 6,9 83,0 17,0 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 49,3% van de banen door Utrechters wordt

5

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 50,7% van buiten de stad komt werken in Cartesiusweg e.o.. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in het bedrijventerrein werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) bedrijventerrein Cartesiusweg e.o. % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 49,3 50,7 20,2 3,4 2,7 13,8 0,2 10,5 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In het bedrijventerrein Cartesiusweg e.o. zijn 123 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) bedrijventerrein Cartesiusweg e.o. % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 52,8 31,7 5,7 9,8 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

6

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) bedrijventerrein Cartesiusweg e.o. % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,0 15,4 14,6 22,8 1,6 3,3 0,8 20,3 1,6 0,0 0,8 18,7 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

7

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Economisch rapport bedrijventerrein: Overvecht

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in het bedrijventerrein Overvecht. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 258 4391 528

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in het bedrijventerrein de zakelijke dienstverlening goed is voor 19,1% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 0,1% van de in totaal 4391 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) bedrijventerrein Overvecht % banen in de groot- en detailhandel % banen in de bouwnijverheid % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de industrie % banen in onderwijsinstellingen % banen in de gezondheidszorg % banen overige sectoren % banen in transport en communicatie % banen in de horeca % banen in financiële instellingen % banen in de landbouw % banen in overheidsinstellingen Bron: PAR 2004 26,1 21,4 19,1 16,4 6,7 6,2 3,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 Utrecht 13,8 4,6 23,4 5,0 10,2 15,7 4,9 6,7 3,1 6,9 0,1 5,5

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd bedrijventerrein Overvecht % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 88,0 12,0 75,8 24,2 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 46,6% van de banen door Utrechters wordt

8

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 53,4% van buiten de stad komt werken in Overvecht. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in het bedrijventerrein werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) bedrijventerrein Overvecht % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 46,6 53,4 22,0 1,8 2,5 15,0 0,2 11,9 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In het bedrijventerrein Overvecht zijn 258 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) bedrijventerrein Overvecht % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 46,9 34,1 12,0 7,0 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

9

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) bedrijventerrein Overvecht % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,4 11,6 13,2 46,9 1,6 2,3 1,2 17,1 0,0 1,2 1,2 3,5 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

10

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Economisch rapport bedrijventerrein: Kanaleneiland

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in het bedrijventerrein Kanaleneiland. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 328 10794 913

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in het bedrijventerrein de zakelijke dienstverlening goed is voor 24,5% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 12,0% van de in totaal 10794 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) bedrijventerrein Kanaleneiland % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de groot- en detailhandel % banen in financiële instellingen % banen in transport en communicatie % banen in de industrie % banen overige sectoren % banen in overheidsinstellingen % banen in de gezondheidszorg % banen in onderwijsinstellingen % banen in de bouwnijverheid % banen in de horeca % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 24,5 20,8 12,0 11,4 10,5 5,6 4,9 4,6 3,2 1,9 0,8 0,0 Utrecht 23,4 13,8 6,9 6,7 5,0 4,9 5,5 15,7 10,2 4,6 3,1 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd bedrijventerrein Kanaleneiland % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 91,5 8,5 64,8 35,2 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 27,7% van de banen door Utrechters wordt

11

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 72,3% van buiten de stad komt werken in Kanaleneiland. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in het bedrijventerrein werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) bedrijventerrein Kanaleneiland % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 27,7 72,3 23,9 6,8 2,9 25,0 0,4 13,2 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In het bedrijventerrein Kanaleneiland zijn 328 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) bedrijventerrein Kanaleneiland % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 43,3 32,0 10,1 14,6 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

12

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) bedrijventerrein Kanaleneiland % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,0 8,8 2,1 33,8 5,8 4,0 2,1 30,2 1,5 3,4 4,9 3,4 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

13

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Economisch rapport bedrijventerrein: Nieuwerijn, Papendorp

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in het bedrijventerrein Nieuwerijn, Papendorp. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 47 11103 35

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in het bedrijventerrein de zakelijke dienstverlening goed is voor 64,8% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 0,2% van de in totaal 11103 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) bedrijventerrein Nieuwerijn, Papendorp % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de groot- en detailhandel % banen in transport en communicatie % banen in de gezondheidszorg % banen in de industrie % banen in de bouwnijverheid % banen in de horeca % banen in financiële instellingen % banen overige sectoren % banen in onderwijsinstellingen % banen in overheidsinstellingen % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 64,8 26,7 2,5 2,2 2,1 1,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Utrecht 23,4 13,8 6,7 15,7 5,0 4,6 3,1 6,9 4,9 10,2 5,5 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd bedrijventerrein Nieuwerijn, Papendorp % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 99,7 0,3 77,9 22,1 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

14

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 44,9% van de banen door Utrechters wordt bezet, terwijl 55,1% van buiten de stad komt werken in Nieuwerijn, Papendorp. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in het bedrijventerrein werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) bedrijventerrein Nieuwerijn, Papendorp % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 44,9 55,1 22,8 1,9 2,6 14,4 0,5 12,9 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In het bedrijventerrein Nieuwerijn, Papendorp zijn 47 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) bedrijventerrein Nieuwerijn, Papendorp % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 31,9 25,5 12,8 29,8 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

15

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) bedrijventerrein Nieuwerijn, Papendorp % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,0 10,6 8,5 14,9 8,5 17,0 2,1 34,0 0,0 0,0 2,1 2,1 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

16

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Economisch rapport bedrijventerrein: Oudenrijn

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in het bedrijventerrein Oudenrijn. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 228 5930 154

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in het bedrijventerrein de zakelijke dienstverlening goed is voor 15,7% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 3,7% van de in totaal 5930 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) bedrijventerrein Oudenrijn % banen in de groot- en detailhandel % banen in de gezondheidszorg % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de industrie % banen in de bouwnijverheid % banen in transport en communicatie % banen in financiële instellingen % banen overige sectoren % banen in de horeca % banen in de landbouw % banen in onderwijsinstellingen % banen in overheidsinstellingen Bron: PAR 2004 32,2 24,3 15,7 8,3 8,1 5,1 3,7 2,3 0,4 0,0 0,0 0,0 Utrecht 13,8 15,7 23,4 5,0 4,6 6,7 6,9 4,9 3,1 0,1 10,2 5,5

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd bedrijventerrein Oudenrijn % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 97,4 2,6 67,6 32,4 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 31,5% van de banen door Utrechters wordt

17

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 68,5% van buiten de stad komt werken in Oudenrijn. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in het bedrijventerrein werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) bedrijventerrein Oudenrijn % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 31,5 68,5 17,7 10,7 2,8 22,0 0,4 14,9 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In het bedrijventerrein Oudenrijn zijn 228 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) bedrijventerrein Oudenrijn % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 41,7 35,5 16,7 6,1 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

18

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) bedrijventerrein Oudenrijn % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,4 10,1 9,2 38,2 1,8 7,0 2,6 23,7 0,0 0,0 4,4 2,6 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

19

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Economisch rapport bedrijventerrein: De Wetering

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in het bedrijventerrein De Wetering. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 24 631 4

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in het bedrijventerrein de zakelijke dienstverlening goed is voor 0,3% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 0,0% van de in totaal 631 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) bedrijventerrein De Wetering % banen in de industrie % banen in de groot- en detailhandel % banen in de bouwnijverheid % banen in transport en communicatie % banen in de zakelijke dienstverlening % banen overige sectoren % banen in de gezondheidszorg % banen in onderwijsinstellingen % banen in overheidsinstellingen % banen in financiële instellingen % banen in de horeca % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 53,1 22,3 16,6 7,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utrecht 5,0 13,8 4,6 6,7 23,4 4,9 15,7 10,2 5,5 6,9 3,1 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd bedrijventerrein De Wetering % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 99,4 0,6 82,9 17,1 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 42,4% van de banen door Utrechters wordt

20

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 57,6% van buiten de stad komt werken in De Wetering. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in het bedrijventerrein werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) bedrijventerrein De Wetering % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 42,4 57,6 22,6 1,7 0,5 13,6 0,0 19,3 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In het bedrijventerrein De Wetering zijn 24 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) bedrijventerrein De Wetering % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 25,0 41,7 16,7 16,7 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

21

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) bedrijventerrein De Wetering % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,0 33,3 4,2 45,8 0,0 12,5 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

22

Economische rapporten bedrijventerreinen, Gemeente Utrecht