enquêteformulier: energie-inkoop

bedrijf: contactpersoon:

bedrijfsactiviteit: telefoonnummer:

Fax dit formulier samen met recent maand- of jaaroverzicht van energierekening naar: 035 - 624 01 33 (voor 20 december 2002)
1. Vul hieronder uw energiegegevens in. Het spreekt vanzelf dat we deze gegevens vertrouwelijk zullen behandelen (zie achterzijde voor achtergrond informatie).
huidige energieleverancier: klantnummer: jaarverbruik elektriciteit in kWh & €: jaarverbruik gasverbruik in m3 & €: Heeft u lang lopende contracten met uw energieleverancier? zo ja, wat is de: looptijd huidig contract: eventueel (alleen voor elektriciteit) kosten dag- en nacht verbruik per kWh: aantal aansluitingen elektriciteit schatting stijging / daling verbruik 2003 aansluitingvermogen groter dan 3 × 80 Ampère : - 25 % : -10% : 0% : + 10% ja : + 25% nee ja opzegtermijn contract: nee

2. Bent u bereid zelf over te stappen op de inkoop van groene energie, ook al brengt dit hogere kosten met zich mee? aanvullende wensen of opmerkingen: 3. Machtiging

ja

nee

Hierbij geven wij aan geïnteresseerd te zijn deelname aan het project ‘Collectieve inkoop van energie in Soest’. Uiteraard onder de voorwaarde dat dit voor onze onderneming leidt tot een gelijkwaardig dan wel voordeliger energiecontract ten opzichte van een individueel inkooptraject. Ten behoeve van het project machtig ik hierbij BMD Advies om mijn energiegegevens bij mijn huidige energieleverancier op te vragen: bedrijf: contactpersoon: datum: handtekening:

Achtergrond informatie energie-inkoop
De mogelijkheid voor gezamenlijk inkoop van energie is ontstaan door invoering van de nieuwe Elektriciteitswet. Door deze nieuwe wet hebben grootverbruikers met een aansluiting groter dan 3 × 80 Ampêre, vanaf 1 januari 2002, de mogelijkheid om vrij elektriciteit in te kopen. Bundelen van krachten Veelal gaan bedrijven individueel de energiemarkt op om het meest gunstigste energiecontract af te sluiten. Beter is om een stap verder te gaan en gezamenlijk de energiemarkt te betreden. Voordelen Het belangrijkste voordeel is natuurlijk het besparen van kosten. Tevens wordt gebruikt gemaakt van elkaars kennis en expertise. Hierdoor wordt het gemak verhoogd en tijd bespaard. Raamcontract De afspraken tussen het geselecteerde energiebedrijf en deelnemende bedrijven worden vastgelegd in een raamcontract. Onder dit raamcontract hangen de individuele contracten waarin de afspraken per bedrijf zijn vastgelegd. Prijsopbouw Bij een inkooptraject is het beoordelen van offertes een belangrijke stap. Daarom is het goed om de prijsopbouw van elektriciteit in de gaten te houden. De belangrijkste componenten van de prijs zijn: leveringskosten, netwerkkosten en belastingen. De verhouding van deze kostenposten hangt sterk af van de structuur van de afname. Hierbij zijn van belang: - de aansluitspanning (laag-, midden- of hoogspanning); - het gecontracteerd vermogen (kWmax); - het verbruik (kWh). Aanpak Om te komen tot collectieve inkoop van enrgie wordt volgende aanpak gehanteerd: stap 1 inventarisatie (huidige fase) In eerste instantie worden de energieverbruiken in kaart gebracht. De volgende gegevens zijn hierbij van belang: - verbruik per maand; - afgenomen vermogen per maand; - opzegtermijn contracten. Stap 2 vaststellen uitgangspunten en planning De tweede stap is het vaststellen van de uitgangspunten voor het gezamenlijke contract en het opstellen van een planning. stap 3 programma van eisen In overleg met de deelnemers wordt het programma van eisen opgesteld voor de offerteaanvraag bij de energieleveranciers. Hierbij komt onder andere aan de orde: - looptijd contract; - afnameverplichting. stap 4 offerteaanvraag Op basis van de verkregen informatie worden offertes bij verschillende leveranciers opgevraagd. De binnengekomen aanbiedingen worden besproken met de deelnemers. Vervolgens zal de meest interessante aanbieding uitonderhandeld worden. stap 5 opstellen raamovereenkomst Op basis van de aanbieding zal door het energiebedrijf een raamovereenkomst met individuele contracten worden opgesteld. Contactpersoon collectieve energie-inkoop De heer Hans van den Pol Tel: 035 – 601 24 32 Fax: 035 – 603 74 01 E-mail: jfavdpol@worldonline.nl