Inhoud

Dit document bevat economische rapport voor de volgende kantoorlocaties: Stationsgebied e.o. .................................................................................................................. 2 Binnenstad................................................................................................................................ 5 Oost........................................................................................................................................... 8 Rijnsweerd.............................................................................................................................. 11 Kanaleneiland ........................................................................................................................ 14 Papendorp .............................................................................................................................. 17 Overvecht ............................................................................................................................... 20 Lageweide .............................................................................................................................. 23 Oudenrijn................................................................................................................................ 26
Lageweide Stationsgebied e.o. Overvecht Kanaleneiland Papendorp Oudenrijn Binnenstad Oost Rijnsweerd

· · · ·

In Utrecht worden zeven bedrijventerreinen en negen kantoorlocaties onderscheiden. In de bedrijventerreinen en kantoorlocaties zit enige overlap, waardoor deze afzonderlijk worden gepresenteerd. Het gaat om de volgende afbakeningen: De bedrijventerreinen Overvecht en Kanaleneiland zijn veel kleiner van omvang dan de gelijknamige kantoorlocaties. In beide gevallen maakt het afzonderlijk als bedrijventerrein gekwalificeerde gedeelte ook onderdeel uit van de kantoorlocatie. Het bedrijventerrein Nieuwerijn op Papendorp is niet afzonderlijk in de cijfers af te bakenen, waardoor zowel het bedrijventerrein Nieuwerijn als de kantoorlocatie Papendorp hetzelfde zijn afgebakend (onder de naam Papendorp). Bedrijventerrein en kantoorlocatie Oudenrijn zijn hetzelfde afgebakend. De kantoorlocatie Lageweide is hetzelfde afgebakend als de bedrijventerreinen Lageweide en Cartesiusweg samen.

Dit economische wijkrapport is gebaseerd op de volgende bron:
Provinciaal Arbeidsplaatsenregister. Gegevens over aantal banen en aantal bedrijfsvestigingen naar sector. De meest recente gegevens in dit rapport betreffen de situatie op 1 april 2004. Dit economisch rapport is opgemaakt in mei 2005. De economische rapporten van alle kantoorlocaties staan ook in WisUdata, de online databank van de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht. Deze is te bereiken via www.onderzoek.utrecht.nl of www.utrecht.buurtmonitor.nl. Hierin zijn telkens de meest recente gegevens verwerkt.

1

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Economisch rapport kantoorlocatie: Stationsgebied e.o.

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in de kantoorlocatie Stationsgebied e.o.. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 923 31008 1930

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in de kantoorlocatie de zakelijke dienstverlening goed is voor 20,9% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 19,0% van de in totaal 31008 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) kantoorlocatie Stationsgebied e.o. % banen in transport en communicatie % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in financiële instellingen % banen in overheidsinstellingen % banen in de groot- en detailhandel % banen in de gezondheidszorg % banen in de horeca % banen overige sectoren % banen in onderwijsinstellingen % banen in de bouwnijverheid % banen in de industrie % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 20,9 20,9 19,0 11,3 8,6 3,9 3,8 3,8 3,6 2,5 1,7 0,0 Utrecht 6,7 23,4 6,9 5,5 13,8 15,7 3,1 4,9 10,2 4,6 5,0 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd kantoorlocatie Stationsgebied e.o. % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 93,8 6,2 58,4 41,6 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 28,0% van de banen door Utrechters wordt

2

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 72,0% van buiten de stad komt werken in Stationsgebied e.o.. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in de kantoorlocatie werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) kantoorlocatie Stationsgebied e.o. % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 28,0 72,0 20,6 5,6 3,2 28,1 0,6 13,8 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In de kantoorlocatie Stationsgebied e.o. zijn 923 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) kantoorlocatie Stationsgebied e.o. % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 65,1 20,3 5,4 9,2 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

3

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) kantoorlocatie Stationsgebied e.o. % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,1 2,7 3,3 25,4 12,6 6,0 3,3 28,6 2,0 2,3 5,7 8,2 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

4

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Economisch rapport kantoorlocatie: Binnenstad

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in de kantoorlocatie Binnenstad. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 2079 18122 4278

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in de kantoorlocatie de zakelijke dienstverlening goed is voor 26,9% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 0,4% van de in totaal 18122 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) kantoorlocatie Binnenstad % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de groot- en detailhandel % banen in onderwijsinstellingen % banen in de horeca % banen overige sectoren % banen in de gezondheidszorg % banen in overheidsinstellingen % banen in transport en communicatie % banen in de industrie % banen in financiële instellingen % banen in de bouwnijverheid % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 26,9 17,5 15,1 14,4 12,7 8,1 2,6 1,1 1,1 0,4 0,3 0,0 Utrecht 23,4 13,8 10,2 3,1 4,9 15,7 5,5 6,7 5,0 6,9 4,6 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd kantoorlocatie Binnenstad % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 76,4 23,6 46,2 53,8 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 48,3% van de banen door Utrechters wordt

5

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 51,7% van buiten de stad komt werken in Binnenstad. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in de kantoorlocatie werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) kantoorlocatie Binnenstad % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 48,3 51,7 19,4 5,5 1,8 14,9 0,2 9,9 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In de kantoorlocatie Binnenstad zijn 2079 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) kantoorlocatie Binnenstad % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 75,6 19,1 3,2 2,1 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

6

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) kantoorlocatie Binnenstad % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,0 3,3 1,7 29,8 12,6 2,0 0,9 27,2 0,1 3,3 5,4 13,6 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

7

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Economisch rapport kantoorlocatie: Oost

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in de kantoorlocatie Oost. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 2171 18330 2667

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in de kantoorlocatie de zakelijke dienstverlening goed is voor 37,8% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 4,2% van de in totaal 18330 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) kantoorlocatie Oost % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de gezondheidszorg % banen in de groot- en detailhandel % banen overige sectoren % banen in onderwijsinstellingen % banen in transport en communicatie % banen in financiële instellingen % banen in de horeca % banen in overheidsinstellingen % banen in de industrie % banen in de bouwnijverheid % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 37,8 28,8 6,0 5,9 5,6 5,1 4,2 2,1 1,9 1,5 0,9 0,0 Utrecht 23,4 15,7 13,8 4,9 10,2 6,7 6,9 3,1 5,5 5,0 4,6 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd kantoorlocatie Oost % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 85,5 14,5 47,6 52,4 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 42,8% van de banen door Utrechters wordt bezet, terwijl 57,2% van buiten de stad komt werken in Oost. Tabel 3 laat ook zien waar de

8

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

mensen wonen die in de kantoorlocatie werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) kantoorlocatie Oost % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 42,8 57,2 22,3 3,9 1,9 15,7 0,3 13,1 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In de kantoorlocatie Oost zijn 2171 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) kantoorlocatie Oost % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 79,7 13,9 3,9 2,6 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) kantoorlocatie Oost % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,1 3,7 3,6 11,0 3,8 2,1 2,5 43,1 0,2 4,3 13,6 12,0 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

9

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

10

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Economisch rapport kantoorlocatie: Rijnsweerd

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in de kantoorlocatie Rijnsweerd. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 213 9759 231

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in de kantoorlocatie de zakelijke dienstverlening goed is voor 30,5% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 39,7% van de in totaal 9759 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) kantoorlocatie Rijnsweerd % banen in financiële instellingen % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in overheidsinstellingen % banen in onderwijsinstellingen % banen overige sectoren % banen in de bouwnijverheid % banen in de horeca % banen in de gezondheidszorg % banen in de industrie % banen in de groot- en detailhandel % banen in transport en communicatie % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 39,7 30,5 11,5 7,6 4,8 3,6 1,4 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 Utrecht 6,9 23,4 5,5 10,2 4,9 4,6 3,1 15,7 5,0 13,8 6,7 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd kantoorlocatie Rijnsweerd % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 97,6 2,4 61,4 38,6 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 19,0% van de banen door Utrechters wordt

11

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 81,0% van buiten de stad komt werken in Rijnsweerd. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in de kantoorlocatie werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) kantoorlocatie Rijnsweerd % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 19,0 81,0 19,5 9,0 4,4 34,4 1,0 12,7 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In de kantoorlocatie Rijnsweerd zijn 213 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) kantoorlocatie Rijnsweerd % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 68,5 14,1 7,5 9,9 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

12

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) kantoorlocatie Rijnsweerd % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,5 2,3 1,4 5,2 6,1 0,5 7,0 52,6 0,9 4,2 6,6 12,7 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

13

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Economisch rapport kantoorlocatie: Kanaleneiland

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in de kantoorlocatie Kanaleneiland. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 942 21082 1575

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in de kantoorlocatie de zakelijke dienstverlening goed is voor 17,8% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 11,2% van de in totaal 21082 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) kantoorlocatie Kanaleneiland % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de gezondheidszorg % banen in de groot- en detailhandel % banen in overheidsinstellingen % banen in financiële instellingen % banen in onderwijsinstellingen % banen in transport en communicatie % banen overige sectoren % banen in de industrie % banen in de horeca % banen in de bouwnijverheid % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 17,8 15,3 14,6 13,5 11,2 7,5 6,1 6,0 5,5 1,3 1,3 0,0 Utrecht 23,4 15,7 13,8 5,5 6,9 10,2 6,7 4,9 5,0 3,1 4,6 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd kantoorlocatie Kanaleneiland % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 92,5 7,5 55,3 44,7 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 31,4% van de banen door Utrechters wordt

14

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 68,6% van buiten de stad komt werken in Kanaleneiland. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in de kantoorlocatie werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) kantoorlocatie Kanaleneiland % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 31,4 68,6 24,7 5,5 2,5 22,4 0,4 13,1 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In de kantoorlocatie Kanaleneiland zijn 942 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) kantoorlocatie Kanaleneiland % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 63,3 19,9 7,3 9,6 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

15

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) kantoorlocatie Kanaleneiland % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,0 5,1 4,1 28,2 6,5 3,8 2,0 26,8 1,6 5,5 9,1 7,2 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

16

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Economisch rapport kantoorlocatie: Papendorp

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in de kantoorlocatie Papendorp. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 47 11103 35

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in de kantoorlocatie de zakelijke dienstverlening goed is voor 64,8% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 0,2% van de in totaal 11103 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) kantoorlocatie Papendorp % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de groot- en detailhandel % banen in transport en communicatie % banen in de gezondheidszorg % banen in de industrie % banen in de bouwnijverheid % banen in de horeca % banen in financiële instellingen % banen overige sectoren % banen in onderwijsinstellingen % banen in overheidsinstellingen % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 64,8 26,7 2,5 2,2 2,1 1,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Utrecht 23,4 13,8 6,7 15,7 5,0 4,6 3,1 6,9 4,9 10,2 5,5 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd kantoorlocatie Papendorp % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 99,7 0,3 77,9 22,1 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 44,9% van de banen door Utrechters wordt

17

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 55,1% van buiten de stad komt werken in Papendorp. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in de kantoorlocatie werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) kantoorlocatie Papendorp % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 44,9 55,1 22,8 1,9 2,6 14,4 0,5 12,9 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In de kantoorlocatie Papendorp zijn 47 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) kantoorlocatie Papendorp % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 31,9 25,5 12,8 29,8 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

18

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) kantoorlocatie Papendorp % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,0 10,6 8,5 14,9 8,5 17,0 2,1 34,0 0,0 0,0 2,1 2,1 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

19

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Economisch rapport kantoorlocatie: Overvecht

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in de kantoorlocatie Overvecht. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 1112 14240 2586

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in de kantoorlocatie de zakelijke dienstverlening goed is voor 11,7% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 0,3% van de in totaal 14240 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) kantoorlocatie Overvecht % banen in de gezondheidszorg % banen in de groot- en detailhandel % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de industrie % banen in onderwijsinstellingen % banen in de bouwnijverheid % banen overige sectoren % banen in overheidsinstellingen % banen in transport en communicatie % banen in de horeca % banen in financiële instellingen % banen in de landbouw Bron: PAR 2004 35,4 17,2 11,7 10,0 9,4 7,3 2,9 2,5 2,3 0,9 0,3 0,0 Utrecht 15,7 13,8 23,4 5,0 10,2 4,6 4,9 5,5 6,7 3,1 6,9 0,1

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd kantoorlocatie Overvecht % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 81,8 18,2 46,7 53,3 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 48,7% van de banen door Utrechters wordt

20

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 51,3% van buiten de stad komt werken in Overvecht. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in de kantoorlocatie werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) kantoorlocatie Overvecht % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 48,7 51,3 24,7 2,0 1,4 11,6 0,1 11,3 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In de kantoorlocatie Overvecht zijn 1112 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) kantoorlocatie Overvecht % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 71,0 19,3 5,3 4,3 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

21

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) kantoorlocatie Overvecht % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,2 5,0 9,3 30,7 3,0 3,6 1,3 21,3 0,2 5,6 10,3 9,7 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

22

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Economisch rapport kantoorlocatie: Lageweide

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in de kantoorlocatie Lageweide. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 782 21588 1191

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in de kantoorlocatie de zakelijke dienstverlening goed is voor 18,7% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 2,7% van de in totaal 21588 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) kantoorlocatie Lageweide % banen in de groot- en detailhandel % banen in de bouwnijverheid % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de industrie % banen in transport en communicatie % banen overige sectoren % banen in financiële instellingen % banen in de gezondheidszorg % banen in de horeca % banen in overheidsinstellingen % banen in de landbouw % banen in onderwijsinstellingen Bron: PAR 2004 23,2 19,0 18,7 16,4 13,1 3,8 2,7 1,6 0,9 0,2 0,2 0,1 Utrecht 13,8 4,6 23,4 5,0 6,7 4,9 6,9 15,7 3,1 5,5 0,1 10,2

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd kantoorlocatie Lageweide % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 94,5 5,5 77,8 22,2 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 32,3% van de banen door Utrechters wordt

23

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 67,7% van buiten de stad komt werken in Lageweide. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in de kantoorlocatie werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) kantoorlocatie Lageweide % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 32,3 67,7 25,9 4,4 3,2 20,4 0,4 13,3 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In de kantoorlocatie Lageweide zijn 782 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) kantoorlocatie Lageweide % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 45,3 25,7 17,0 12,0 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

24

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) kantoorlocatie Lageweide % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,3 11,9 9,1 30,1 2,4 6,9 1,8 28,5 0,4 1,4 1,4 5,9 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

25

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Economisch rapport kantoorlocatie: Oudenrijn

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de economische situatie in de kantoorlocatie Oudenrijn. Eerst een paar kerncijfers van het gebied op een rij:
Totaal aantal bedrijfsvestigingen Aantal banen Aantal banen in deeltijd Bron: Par 2004 228 5930 154

Arbeidsmarkt
Tabel 1 leert ons dat in de kantoorlocatie de zakelijke dienstverlening goed is voor 15,7% van de werkgelegenheid en dat de financiële instellingen 3,7% van de in totaal 5930 banen voor hun rekening nemen. Voor de totale stad Utrecht zijn deze aandelen respectievelijk 23,4% en 6,9%.
Tabel 1: Verdeling van de banen over de sectoren (in percentages) kantoorlocatie Oudenrijn % banen in de groot- en detailhandel % banen in de gezondheidszorg % banen in de zakelijke dienstverlening % banen in de industrie % banen in de bouwnijverheid % banen in transport en communicatie % banen in financiële instellingen % banen overige sectoren % banen in de horeca % banen in de landbouw % banen in onderwijsinstellingen % banen in overheidsinstellingen Bron: PAR 2004 32,2 24,3 15,7 8,3 8,1 5,1 3,7 2,3 0,4 0,0 0,0 0,0 Utrecht 13,8 15,7 23,4 5,0 4,6 6,7 6,9 4,9 3,1 0,1 10,2 5,5

Tabel 2 laat zien wat de verdeling van de banen is tussen mannen en vrouwen en tussen voltijd en deeltijd.
Tabel 2: Verdeling van de banen naar geslacht en voltijd/deeltijd kantoorlocatie Oudenrijn % voltijdbanen (> 12 uur p/w) % deeltijdbanen (< 12 uur p/w) % banen bezet door mannen % banen bezet door vrouwen Bron: PAR 2004 97,4 2,6 67,6 32,4 Utrecht 89,3 10,7 56,6 43,4

De vraag welk deel van de aanwezige banen wordt opgevuld door mensen van buiten Utrecht staat vermeld in tabel 3. In de tabel is te lezen dat in 2001 31,5% van de banen door Utrechters wordt

26

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

bezet, terwijl 68,5% van buiten de stad komt werken in Oudenrijn. Tabel 3 laat ook zien waar de mensen wonen die in de kantoorlocatie werk vinden. Dit wordt vergeleken met het Utrechts gemiddelde.
Tabel 3: Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (in percentages) kantoorlocatie Oudenrijn % pendel binnen de stad % pendel van buiten Utrecht % pendel vanuit randgemeenten % pendel vanuit A'dam, R'dam, Den Haag % pendel vanuit noord Nederland % pendel vanuit midden Nederland % pendel vanuit zuid Nederland % pendel vanuit rest prov. Utrecht Bron: PAR 2001 31,5 68,5 17,7 10,7 2,8 22,0 0,4 14,9 Utrecht 37,0 63,0 22,4 5,0 2,5 20,2 0,4 12,7

Bedrijfsstructuur
In de kantoorlocatie Oudenrijn zijn 228 bedrijven gehuisvest. In de onderstaande tabellen 4 en 5 wordt duidelijk hoe de bedrijvigheid verdeeld is naar grootteklasse en naar sector, uitgedrukt in categorieën werkzame personen.
Tabel 4: Bedrijfsvestigingen naar grootteklasse (percentages) kantoorlocatie Oudenrijn % vestigingen met 0 t/m 4 werkzame personen % vestigingen met 5 t/m 19 werkzame personen % vestigingen met 20 t/m 49 werkzame personen % vestigingen met 50 en meer werkzame personen Bron: PAR 2004 41,7 35,5 16,7 6,1 Utrecht 77,1 14,4 4,7 3,8

27

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht

Tabel 5: Bedrijfsvestigingen naar sector (percentages) kantoorlocatie Oudenrijn % vestigingen in de landbouw % vestigingen in de industrie % vestigingen in de bouwnijverheid % vestigingen in de groot- en detailhandel % vestigingen in de horeca % vestigingen in het transport en communicatie % vestigingen financiële instellingen % vestigingen in de zakelijke dienstverlening % vestigingen overheidsinstellingen % vestigingen onderwijsinstellingen % vestigingen gezondheidszorg % vestigingen overigen Bron: PAR 2004 0,4 10,1 9,2 38,2 1,8 7,0 2,6 23,7 0,0 0,0 4,4 2,6 Utrecht 0,4 4,5 6,4 21,3 5,8 3,4 1,7 33,0 0,5 4,3 7,7 11,2

Tot slot van dit economisch rapport wordt de ontwikkeling van zowel de bedrijfsvestigingen als het aantal banen in een grafiek weergegeven. De donkere lijn geeft de ontwikkeling van het aantal banen aan, de lichte lijn die van de bedrijfsvestigingen.
Afbeelding 2: Ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en banen, 2001-2004 (2001=100)

Bron: PAR 2004

28

Economische rapporten kantoorlocaties, Gemeente Utrecht