[ juli 2004

]

Masterplan Brainpark Centrum:
knooppunt van openbaar vervoer, P+R en kantoren
In mei 2004 heeft het college van B. en W. het Masterplan Brainpark Centrum (het gebied rond metrostation Kralingse Zoom) vastgesteld. Het gebied wordt het nieuwe centrum van de kantorenlocaties Brainpark I, II, III en Rivium en verdere omgeving. In het masterplan worden de toekomstplannen voor dit gebied (2005 - 2015) beschreven. Het Masterplan bevat drie hoofdelementen: een verbetering van de openbaar vervoervoorzieningen, uitbreiding van Parkeren en Reizen (P+R) en de komst van kantoren. Op basis van het masterplan wordt binnenkort gestart met een nieuw bestemmingsplan en de stedenbouwkundige uitwerking van de deelgebieden.
A16

Masterplangebied

Brainpark 2

Prinsenland

Metrostation

Brainpark 1

FascinatIo

Kralingseplein

Van Brienenoordbrug

Waarom Brainpark Centrum?
In de dertig jaar na de aanleg van het metrostation heeft het gebied zich nauwelijks mee ontwikkeld. Ondertussen ziet de omgeving van het metrostation er wel heel anders uit: Er verrezen nieuwe kantorenparken in de buurt en aan de oostzijde van de A16 werden woonwijken gebouwd. Metrostation Kralingse Zoom is een uitgelezen plek om over te stappen van auto op metro of bus, ook nog eens gestimuleerd door de aanleg van een P+R-terrein. Door deze ontwikkelingen is het metrostation nu één van de belangrijkste entrees van het centrum. De bereikbaarheid van het aanwezige openbaar vervoer en de uitstraling van het hele gebied is daarom aan verbetering toe. Door het vernieuwen en uitbreiden van het openbaar vervoer worden Rotterdam, KralingenCrooswijk, de woonwijk Fascinatio en Capelle aan de IJssel beter bereikbaar. Daarnaast wordt de bestaande onderdoorgang van de A16 in het plan opgenomen, om hier een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Rotterdam en Capelle aan den IJssel van te maken. De ontwikkeling van kantoren is vooral van economisch belang. Behalve werkgelegenheid wordt met de komst van kantoren de succesvolle ontwikkeling van de aangrenzende kantorenlocaties Brainpark I t/m III afgerond. Brainpark Centrum Het huidige college van B. en W. geeft de ontwikkeling van het gebied ‘Brainpark Centrum’ topprioriteit. In het ‘Uitvoeringsprogramma Stedelijke Projecten Rotterdam’ en het ‘Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010’ wordt de Kralingse Zoom gezien als de derde kantorenlocatie van Rotterdam, met grote kansen voor P+R en geschikt voor een concentratie van kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer.
Heeft u vragen over het Masterplan Brainpark Centrum, dan kunt u contact opnemen met het City Informatiecentrum van de gemeente Rotterdam, telefoon (010) 489 7777

Zo kan het gebied eruit gaan zien

1

2

3

4

Masterplankaart

’s-Graven

weg

Kralingse Zoom

1
8

2

7
Rijksweg

5

4

A16

3

6

5

6

7

8

Verklaring Masterplankaart
Kantoren met ondergrondse/gebouwde parkeervoorziening Metrohal Metrobaan Overbouwing metrobaan / Kunstproject Reizigersplein bus en tramplus Voorzieningen gecombineerd met plein Voorzieningen gecombineerd met kantoren P&R-garage boven metrobaan P&R-garage boven langzaamverkeerroute P&R-garage tot niveau rijksweg; daktuinen P&R-garage tot 5 lagen boven rijksweg Voet- en fietsboulevard Openbare pleinen en routes Openbare ruimte Groenstructuur Water Fietsbrug noord-zuid in regionale fietsroute

Wat komt er precies op Brainpark Centrum?
Het Masterplan Brainpark Centrum bevat drie hoofdelmenten van het plangebied: P+R, kantoren en openbaar vervoer. Het programma voor Brainpark Centrum • 2.200 P+R-parkeerplaatsen • 120.000 m2 kantoorruimte • 5.000 m2 voorzieningen • verbeterde openbaar vervoervoorzieningen P+R Door de ligging langs de A16 en naast het metro- en busstation (met in de toekomst misschien ook een TramPluslijn) is P+R Kralingse Zoom één van de toplocaties voor parkeren en reizen in de regio. Op dit moment zijn er op het P+R-terrein 730 parkeerplaatsen beschikbaar, die gedurende de hele week vol staan. Het aantal parkeerplaatsen stijgt naar 2.200. Dit aantal zal op termijn in een parkeergarage langs de A16 opgenomen zijn. De eerste fase wordt gerealiseerd in 2006 en heeft 750 parkeerplaatsen. Kantoren en voorzieningen Brainpark is net als de binnenstad en de Kop van Zuid een belangrijke kantorenlocatie. Dit komt vooral doordat Brainpark vlakbij openbaar vervoer en de A16 ligt. In totaal is er ruimte voor 120.000m2 kantoren. De parkeernorm is 1:100, dat betekent dat er maximaal 1 parkeerplaats is per 100m2 kantoren. Deze parkeerplaatsen komen op het eigen terrein van de kantoren. In het Masterplan is daarnaast circa 5.000m2 voorzieningen zoals winkeltjes en kleinschalige horeca opgenomen, bedoeld voor overstappende reizigers en werknemers van de kantoren. Om de uitstraling en levendigheid van de voorzieningen te optimaliseren komen ze vooral langs de drukste looproutes. Openbaar vervoer Het metrostation wordt ingrijpend uitgebreid en verbeterd. Het station heeft in de toekomst uitgangen bij de Kralingse Zoom, Brainpark I en Brainpark II. Bij de entrees van het station liggen ook de belangrijkste verbindingen naar het reizigersplein, het (regionale) busstation en in de toekomst TramPlus. Onder het fraai vormgegeven reizigersplein komen in een halfopen constructie fietsenstallingen. Een verhoogde tussenlaag in de P+R-garage maakt het mogelijk de garage direct te koppelen aan de metroperrons.

Vrijliggende fietspaden Doelgroepenstrook Auto-entree vanaf de Kralingse Zoom

De planning
2005 2005-2009 Fase 1 van de P+R-garage Projectfase 1 (oostzijde A16) • ca. 42.500m2 kantoren • doelgroepenstrook (gekoppeld aan fase II garage) • aanleg verbinding voor langzaam verkeer in de tunnel onder A16 • fase II van de P+R-garage Projectfase 2 (westzijde A16) • ca. 37.500m2 kantoren • fase III van de P+R-garage Projectfase 3 (langs Kralingse Zoom) • ca. 17.500m2 kantoren • aanpak openbaar vervoer station (indien de TramPlus verbinding wordt uitgevoerd mogelijk vanaf 2008) Projectfase 4 (’s-Gravenweg e.o.) • ca. 22.500m2 kantoren
Projectfase 4

Projectfase 1

P+R-garage, fase 1 Projectfase 2 Projectfase 3

2009-2011

2011-2013

2013-2014

Artists impression van het nieuwe Brainpark Centrum

Bereikbaarheid met de auto
Behalve met het openbaar vervoer moet Brainpark Centrum ook met de auto goed bereikbaar zijn. Door de bouw van de eerste fase van de P+R-garage komt er meer parkeergelegenheid beschikbaar voor P+R (750 plaatsen extra) en zal er iets meer verkeer komen. Tot 2008 is er echter nog geen kantorenontwikkeling gepland aan de westzijde, waardoor met relatief eenvoudige verkeersmaatregelen (met bijvoorbeeld verkeerslichten en bebording) de toename van het P+R-verkeer goed beheersbaar is. Na 2008 wordt er meer P+R bijgebouwd en verrijzen de eerste kantoren. Om het gebied dan bereikbaar te houden wordt een exclusieve toegangsweg voor P+R en kantoren vanaf de A16 gemaakt. Deze zogenoemde ‘doelgroepenstrook’ komt uit in de parkeergarage, waardoor veel minder verkeer via de Kralingse Zoom hoeft.

Bestemmingsplan en inspraak
In de toekomst komen in het gebied andere functies dan in het huidige bestemmingsplan staan. Het Masterplan Brainpark Centrum is dan ook de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Eind 2004 / begin 2005 zal over de eerste versie van het bestemmingsplan (het zogenaamde voorontwerp) inspraak plaatsvinden.

Schetsplan van eerste fase van de P+R-garage.

Veelgestelde vragen
Vraag 1 Door de uitvoering van het Masterplan komt er meer verkeer rond de Kralingse Zoom. Kan het huidige wegennet dat wel aan? In de eerste fase van de uitvoering van het Masterplan komen er met de bouw van de P+R-garage meer parkeerplaatsen. Hierdoor zal het verkeer licht toenemen. We verwachten dat deze toename met wat verkeerskundige aanpassingen, bijvoorbeeld de afstemming van de verkeerslichten, niet voor problemen zal zorgen. Om de toename van verkeer in de toekomst te kunnen verwerken leggen we een directe toegangsweg vanaf de afrit Kralingen/ A16 naar de P+R-garage en de garages van de kantoren aan (de doelgroep-strook). Vraag 2 Werkt P+R hier wel? Staan deze plaatsen juist niet vaak leeg? Het bestaande P+R terrein staat nu steeds vol. Uit onderzoek blijkt dat er potentieel behoefte is aan 3.000 parkeerplaatsen. In het Masterplan hebben we 2.200 plaatsen gepland. We doen bovendien aanvullend
Colofon Deze publicatie is een uitgave van de gemeente Rotterdam, juli 2004 Tekst, opmaak en coördinatie: dS+V, Bureau Projectmanagement en afdeling Communicatie Oplage: 1000 stuks Voor vragen kunt u terecht bij het City Informatiecentrum, telefoonnummer (010) 489 7777

onderzoek naar mogelijkheden om bedrijven in de stad te stimuleren om gebruik te gaan maken van deze nieuwe P+R-garage. Vraag 3 Welke bouwoverlast is de komende jaren te verwachten? Helaas is een grootscheeps project als dit niet mogelijk zonder een bouwterrein en dus bouwoverlast. Het spreekt voor zich dat we onze uiterste best doen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het verkeer zal ontzien worden door zo min mogelijk wegen af te sluiten. Wij zullen u tijdig informeren over de werkzaamheden. Bij aanvang zal bovendien een aanspreekpunt benoemd worden, waar u terecht kunt met vragen en/of klachten. Vraag 4 Waarom meer kantoren, heeft Rotterdam nog niet voldoende kantoorruimte? Er is wel degelijk vraag naar nieuwe kantoorruimte. Het succes van de Brainparken bevestigt dit. Deze bedrijventerreinen hebben zowel nationaal als internationaal een goede naam. Alle grote kavels zijn hier inmiddels vergeven en de bouwactiviteiten volgen elkaar in hoog tempo op. De bijzonder gunstige ligging aan één van de drukste snelwegen van Europa maakt de Kralingse Zoom tot een ideale locatie voor een kantorenpark.

Vraag 5 Is er in het Masterplan ook gedacht aan de kwaliteit van de buitenruimte en de voorzieningen? Ja, hier is heel nadrukkelijk rekening mee gehouden. Het Masterplan voorziet in supervisie van de kwaliteit door onder andere Pi de Bruijn, die eerder betrokken was bij de bouw van winkelcentrum Beursplein. Daarnaast is er een architectuurvisie in ontwikkeling en wordt aan het eind van het jaar een speciaal masterplan Buitenruimte gepresenteerd. Hierin zal bijvoorbeeld veel aandacht zijn voor wandelpaden en zitgelegenheden. De ontsierende parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk ondergronds of in gebouwde parkeergarages gerealiseerd. Ook zal de kwaliteit van het reizen met het openbaar vervoer zal door het vernieuwde metrostation aanzienlijk verbeteren. In de nieuwe situatie ligt alle openbaar vervoer overzichtelijk, comfortabel, op maaiveld en zichtbaar vanaf de Kralingse Zoom. Rondom de belangrijkste aanlooproutes naar dit overstappunt komen bovendien diverse voorzieningen in de onderbouw van de kantoren. Het spreekt voor zich dat deze voorzieningen geschikt zijn voor zowel reizigers als gebruikers van de kantoren.