Meer ruimte voor Bedrijven: de beste garantie voor werk en inkomen!

Schaarste aan bedrijventerreinen
De beschikbare ruimte op bedrijventerreinen in de regio Rotterdam wordt steeds kleiner en nieuwe uitgiften zijn beperkt. Inmiddels is het tekort zo groot, dat in toenemende mate ‘nee’ moet worden verkocht aan bedrijven die zich hier willen vestigen of aan gevestigde bedrijven die willen uitbreiden. In Rotterdam is bijna geen aanbod meer en in de overige gemeenten in de stadsregio is het aanbod zeer beperkt. Op de langere termijn - tot 2010 - wordt een regionaal tekort verwacht van 530 hectaren. Dit komt op lange termijn overeen met een verlies van 26.000 arbeidsplaatsen1. Het tekort aan bedrijventerreinen is zodanig, dat er momenteel in de gehele stadsregio Rotterdam slechts 35 hectaren beschikbaar is voor bedrijven die een locatie zoeken. Bovendien zijn die terreinen versnipperd. In het programma Ruimte voor Bedrijven van de gemeente Rotterdam en het Actieprogramma Bedrijven van de stadsregio, wordt het probleem van de bedrijventerreinen uitgebreid beschreven. Daarin worden ook oplossingen geformuleerd, zoals het lokaliseren van onbenutte / kleinschalige terreinen (= stofkamactie) en het herstructureren van bestaande terreinen. Voor een deel wordt daar nu al aan gewerkt. Dit is echter maar een deel van de oplossingen. Voor een vitale Rotterdamse - en Nederlandse- economie zijn daarnaast extra nieuwe bedrijventerreinen nodig. Het
compensatie van onttrekkingen huisvesting addinionele vraag mogelijkheid flexibele uitgifte
1

te herstructureren bedrijventerreinen in de stadsregio Rotterdam, 2002
1 2 3 4 5 6 7 Barendrecht-Oost (Barendrecht) Warmoezier (Bergschenhoek) Rodenrijseweg (Berkel en Rodenrijs) Hoefslag (Bleiswijk) Woud (Brielle) Nijverheidsstraat (Capelle aan den IJssel) Kickersbloem I (Hellevoetsluis) 8 9 10 11 12 13 14 Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) Parallelweg/De Krom (Krimpen aan den IJssel) IJsseldijk (Krimpen aan den IJssel) Heelstraat (Maassluis) Donkersloot-Zuid (Ridderkerk) Donkersloot-Noord (Ridderkerk) Boezembocht (Rotterdam) 15 16 17 18 19 20 21 Ceintuurbaan (Rotterdam) Hoofdweg (Rotterdam) Hoog Zestienhoven (Rotterdam) Kleinpolderplein (Rotterdam) Luchthaven Rotterdam (Rotterdam) Ommoord (Rotterdam) Spaanse Polder (Rotterdam)
DEN HAAG ZOETERMEER

22 23 24 25 26 27 28

Zekkenstraat (Rotterdam) Gadering (Rotterdam) Laagjes (Rotterdam) Stadionweg (Rotterdam) Vierhavenstrip (Rotterdam) YVC/Verolme (Rotterdam) Zuidpunt Beverwaard (Rotterdam)

29 30 31 32 33 34 35

Hordijk (Rotterdam) Pothof (Rozenburg) Graveland (Schiedam) Graveland-Zuid (Schiedam) Mathenesse (Schiedam) Spaanse Polder (Schiedam) Nieuwe Maas (Schiedam)

36 37 38 39 40

Wilhelminahaven (Schiedam) Haventerrein (Spijkenisse) Hongerland (Spijkenisse) Rivierzone (Vlaardingen) Groenedijk (Capelle aan den IJssel)

De afweging: mogelijkheden voor schaarstebeleid bij uitgifte van bedrijventerreinen, NEI Regionale en stedelijke ontwikkeling, in opdracht van OntwikkelingsBedrijf Rotterdam, stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland, maart 2002
S-GRAVENZANDE

NAALDWIJK

22

woongebied bedrijventerreinen te herstructureren bedrijventerreinen haventerreinen distrieparken groengebied (natuur/recreatie) duingebied glastuinbouw water spoor autosnelwegen hoofdwegen regionale wegen overige wegen metro DE LIER SCHIPLUIDEN grens stadsregio Rotterdam

WADDINXVEEN

PIJNACKER

4
BLEISWIJK ZEVENHUIZENMOERKAPELLE GOUDA

BERKEL EN RODENRIJS DELFT

2
BERGSCHENHOEK MO MOORDRECHT

3

gaat om 530 hectaren die niet binnen de grenzen van de stadsregio te vinden zijn.
17 19
MAASLAND

NIEUWERKERK a.d. IJSSEL

20 15 14 16
CAPELLE a.d. IJSSEL OU OUDERKERK

De economische gevolgen
Ruimte voor bedrijven is een noodzakelijke
31 32
MAASSLUIS

totale planbehoefte: 770 ha
450 ha 140 ha 180 ha

voorwaarde voor economische vitaliteit van stad en regio. Bij gebrek aan ruimte zullen de sterke bedrijven die willen uitbreiden of (nieuwe) bedrijven die zich hier willen vestigen, een andere locatie buiten de regio zoeken. Er gaat dan werkgelegenheid voor de regio verloren. De negatieve gevolgen voor de Rotterdamse economie blijken onder andere uit het vestigings- en vertreksaldo dat al vele jaren
WESTVOORNE BRIELLE ROZENBURG SCHIEDAM

21 40 18 10
ROTTERDAM KRIMPEN a.d. IJSSEL

34 11
VLAARDINGEN

33 35

6 26 8 9

30

39

36

27 25 24

NED NEDERLEK

negatief is. Ook staat er een rem op de doorgroei van jonge ondernemingen. Het zijn succesvolle, vernieuwende en groeiende bedrijven, die door hun uitbreidingsbehoefte gedwongen worden hun heil elders te zoeken. Ook de diensteneconomie in de kantoren is voor een deel gekoppeld aan activiteiten op bedrijventerreinen. Deze zullen dan eveneens geneigd zijn naar een andere locatie te vertrekken.

5

28 13 29
RIDDERKERK

12
ALBLASSERDAM

23 37 1
ALBRANDSWAARD HELLEVOETSLUIS SPIJKENISSE 38 BARENDRECHT HENDRIK-IDOAMBACHT

Kwaliteit
De van oudsher traditionele economie, gericht op industrie- en havenactiviteiten, verandert in een moderne economie waarin ook diensten en kennis een belangrijk deel van uitmaken (onder andere de ontwikkeling van ICT en AV/filmsector). Voor ondernemers en werknemers in deze sectoren zijn niet meer de nabijheid van grondstoffen en infrastructuur van belang, maar de nabijheid van voldoende geschoolde werknemers en het aanbod van woningen, recreatiemogelijkheden, groen, onderwijs en cultuur. Bedrijven zijn ‘footloose’ (= niet meer locatiegebonden) geworden: de uitstraling van het gebied en de ‘quality of life’ zijn belangrijk bij het kiezen van een vestigingsplaats. Kwaliteit is doorslaggevend, niet alleen van het bedrijventerrein zelf, maar ook van de stedelijke omgeving.
KORENDIJK GOEDEREEDE BERNISSE

7
PAPENDRECHT OUDBEIJERLAND ZWIJNDRECHT

BINNENMAAS

DORDRECHT

Nieuwe moderne en verantwoorde bedrijventerreinen

Projectenprogramma Ruimte voor Bedrijven, Gemeente Rotterdam 2002-2006

Meer ruimte voo r bedrijven

De stadsregio en de gemeente Rotterdam willen in eerste instantie het tekort aan bedrijventerreinen oplossen door de nog resterende nieuwe locaties met zorg te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties wordt voorrang
in optie of testlocatie harde plannen beschikbaar 140 ha 65 ha 35 ha

Actieplan Bedrijventerreinen, stadsregio Rotterdam 2002-2006 Programmamanager: drs H.J. Lamot Telefoon: 010 489 69 81 h.lamot@obr.rotterdam.nl Contactpersoon Stadsregio: drs. P. van der Valk Senior beleidsmedewerker Economie Telefoon: 010 417 20 42 p.vandervalk@sr.rotterdam.nl

gegeven aan stuwende bedrijvigheid en aan bedrijven die bijdragen aan verbreding van de economische structuur. Daarnaast worden bij de inrichting bepaalde kwaliteiten nagestreefd op het terrein van milieu, energie, duurzaam bouwen, intensief ruimtegebruik en parkmanagement. Parkmanagement bevordert dat de kwaliteit van geherstructureerde bedrijventerreinen op een hoog peil blijft en dat de

Het aanbod: 240 ha

terreinen veel langer hun vitaliteit behouden. Onlangs zijn binnen de gemeente Rotterdam 50 locaties gevonden
beschikbaar

waar ontwikkeling van bedrijventerrein mogelijk is. Omdat er ook ruimte nodig is voor woningbouw, voorzieningen, groen en recreatie, zullen niet al deze locaties als bedrijventerrein ontwikkeld kunnen worden. De inschatting is dat 20 hectaren daarvan geschikt is voor bedrijfsbestemming. In de overige gemeenten van de stadsregio Rotterdam wordt ook gezocht naar soortgelijke locaties.

tekort 530 ha 240 ha

Planbehoefte: 770 ha

Kwalitatieve verlenging levensduur bestaande bedrijventerreinen
Door herstructurering van bestaande bedrijventerreinen wordt de levensduur van een terrein verlengd. Een bedrijventerrein is zonder ingrepen na 20 tot 30 jaar verouderd. Met herstructurering kan het optimaal gebruik van het terrein met minimaal 15 jaar worden verlengd. Ruim 1140 hectaren bestaand bedrijventerrein in de stadsregio moeten worden geherstructureerd: 420 hectaren in Rotterdam en 720 hectaren in de overige 17 gemeenten van de stadsregio. Gemiddeld bedragen de kosten per hectare te herstructureren terrein  300.000. De herstructurering houdt in: intensieve verbetering van de infrastructuur, groen en verlichting. Er moet rekening gehouden worden met kosten van mogelijk  500.000 per hectare als ook sprake is van ingrepen als bodemsanering, verwerving en bijzondere infrastructurele werken. Want net als bij nieuw aan te leggen bedrijventerreinen zijn ook bij de herstructurering van bestaande locaties hoge kwaliteitseisen voor onder meer milieu, energie en duurzaam bouwen van groot belang. Een herstructureringsoperatie is een kwestie van een lange adem. Alleen cosmetische ingrepen leiden niet tot een langere levenscyclus. Bij herstructurering is het vaak nodig terreinen en gebouwen aan te kopen en bedrijven te verplaatsen. Hierbij is medewerking van de ondernemers van groot belang. De stadsregio en de gemeente Rotterdam starten de herstructurering dan ook daar waar de betrokkenheid en de medewerking van de ondernemers het grootst is. Het is van groot belang dat de betrokken ondernemers de herstructureringsoperatie in hun bedrijfsbeleid verdisconteren.

meer ambitie, efficiëntie en effectiviteit
Stadsregio Rotterdam Meent 106, 3011 JR Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam www.stadsregio.info OntwikkelingsBedrijf Rotterdam Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam Postbus 6575 3002 AN Rotterdam www.obr.rotterdam.nl

Oktober 2002

Oplage: 1500

Illustraties: Group A

Foto’s: Joop Reyngoud

Kaart: Mijs+Van der Wal

Vormgeving: Mijs+Van der Wal

Druk: Drukzaken