Spannend

:

de verdwijning van “Het bedrijventerrein”
Ir. Frank van Genne MRICS
Directeur Onderzoek & Innovatie – AM Lector Vastgoed – Hanzehogeschool Groningen

Jaarcongres Bedrijventerrein
11 oktober 2007

Aankondiging
 Bedrijventerrein = economische motor  Hoe bouw je die motor?  Hoe start je hem?  Wat moet je doen aan onderhoud?  Wie is daar voor verantwoordelijk

The proof of the pudding …
 Voor wie is het bedoeld?  Waar heeft zij/hij behoefte aan?  Smaak, hoeveelheid, sfeer, associatie, …

Bedrijventerreinen
1933 CIAM: La Charte d'Athènes Scheiding - wonen - werken - verkeer  Woonwijken  Bedrijventerreinen  Wegtracee’s

- recreëren  Recreatiegebieden

Bedrijventerreinen: IBIS
Vijf locatietypen:  zware-industrieterreinen  zeehaventerreinen  gemengde terreinen  hoogwaardige bedrijvenparken  distributieparken (> 10.000 m2 kantoor: kantorenpark)

IBIS 2006
Terreintype Zware industrie Zeehaven Gemengd Hoogwaardig Distributiepark Onbekend Nederland Aantal 128 46 3.127 134 56 96 4% 1% 87% 4% 2% 3% Oppervlak (ha.) 9.870 16.968 57.124 3.629 3.583 3.391 94.564 10% 18% 60% 4% 4% 4% 100%

3.587 100%

IBIS

(Integrale Bedrijventerreineninformatiesysteem)

CPB (2002) en RPB (2007): Slechts zinvol onderscheid:  Zeehaventerreinen  Overige bedrijventerreinen

Minder nodig

‘Bedrijventerrein van de toekomst is vaak geen ‘bedrijventerrein’

Wat nu ?
 Oplossingen van toen > problemen vandaag  Huidige concepten belemmeren het denken  Marktonderzoek > creatie > innovatie  Ruimtelijke kwaliteit is symtoom …  Focus op waardecreatie … niet de oorzaak

Waardecreatie

CRE: corporate real estate
Bijdrage huisvesting > primaire bedrijfsproces Vastgoed Bedrijfsomgeving  Fysiek  Andere vestigers  Services

Mogelijke bijdrage primaire proces
 Aan- en afvoer goederen  Goedkope productiefactoren  Delen netwerken  Toeleveranciers  Kostenbesparingen

Mogelijke bijdrage primaire proces
 Bereikbaarheid auto, spoor, water  Bereikbaarheid openbaar vervoer  Parkeren  Laden/lossen  Services  Beveiliging

Mogelijke bijdrage primaire proces
 Voorzieningen personeel  Sociale veiligheid  Kinderopvang  Horeca  Winkels  Wonen

Mogelijke bijdrage primaire proces
 Niveau andere gevestigden  (On-) zichtbaarheid  Reclame  Exclusiviteit  Beperkte schaal

Mogelijke bijdrage primaire proces
 Combinatie leisure  Verkoop/outlet  Product-trial  User-meetings

Conceptontwikkeling
Combinatie van waardefactoren die voor bepaalde doelgroep optimale waarde levert Waarde in relatie tot primaire proces Bedrijven bepalen zelf wat kwaliteit is … … publieke rol beperkt tot recht en orde.

Dus niet !
Zien als een ruimtelijke opgave Streven naar continue upgrading Autonome beeld-kwaliteitplannen Kwantitatief beperken vanwege oude voorraad

Veel is er al:
 Retail parks: Auto, Meubels

 Media Park
 Outlet en design centers  High Tech Campus  Logistieke campus  Van Nelle Ontwerpfabriek

Van concept naar locatie-invulling
 Inventarisatie sterke punten per terrein

Van concept naar locatie-invulling
 Inventarisatie sterke punten per terrein  Visie op terrein-meerwaarde

Van concept naar locatie-invulling
 Inventarisatie sterke punten per terrein  Visie op terrein-meerwaarde  Inventarisatie huidige gebruikers

Van concept naar locatie-invulling
 Inventarisatie sterke punten per terrein  Visie op terrein-meerwaarde  Inventarisatie huidige gebruikers  Mismatch: Kansen en haalbare scenario’s

Van concept naar locatie-invulling
 Inventarisatie sterke punten per terrein  Visie op terrein-meerwaarde  Inventarisatie huidige gebruikers  Mismatch: Kansen en haalbare scenario’s  Visie op fysiek en beheer

Van concept naar locatie-invulling
 Inventarisatie sterke punten per terrein  Visie op terrein-meerwaarde  Inventarisatie huidige gebruikers  Mismatch: Kansen en haalbare scenario’s  Visie op fysiek en beheer  Ontbrekende waardefactoren toevoegen

Van concept naar locatie-invulling
 Inventarisatie sterke punten per terrein  Visie op terrein-meerwaarde  Inventarisatie huidige gebruikers  Mismatch: Kansen en haalbare scenario’s  Visie op fysiek en beheer  Ontbrekende waardefactoren toevoegen  Potentiële verhuizers faciliteren

Kennisontwikkeling
Terreinbeoordelingen Bedrijfsenquêtes Conceptontwikkeling

www.vastgoedbeter.nl