Bedrijfsspecifiek Park Forum ligt in het verlengde van Business Park Flight Forum, nabij verkeersader A2 en luchthaven Eindhoven

Airport. Een veelzijdig bedrijventerrein waar u, afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en type onderneming een keuze kunt maken tussen drie bedrijPARK FORUM FEITEN: Duurzaam bedrijventerrein
Foto: Norbert van Onna

GEEFT RICHTING AAN DUURZAAM ONDERNEMEN

U wilt duurzaam ondernemen. Op een representatieve, optimaal bereikbare locatie. En ook nog in het hart van Brainport-Eindhoven. Dat kan op Park Forum, het nieuwe

venclusters. Park Forum Oost is bedoeld voor hoogwaardige en technologisch innovatieve bedrijvigheid; Park Forum West voor middelgrote en grote industriële bedrijven uit de regio en Park Forum Zuid voor ondernemers die zoeken naar een combinatie tussen wonen en werken. Bijzonder Park Forum wordt een opvallende verschijning binnen Meerhoven. Een futuristisch ogend landschap met kubusvormige gebouwen in Park Forum Oost, kleurrijke containervormige gebouwen in Park Forum West en bijzondere woon-werkgebouwen in Park Forum Zuid. Hoewel er gestreefd wordt naar uniformiteit in vorm, is er tegelijkertijd ruimte voor diversiteit. Voor

FUTUREPROOF OP ALLE GEBIEDEN
Park Forum wordt ontwikkeld als een duurzaam bedrijventerrein (dbt). De belangrijkste waarborgen voor het duurzame karakter van Park Forum zijn de ruimtelijke inrichting met respect voor landschap en milieu, de onderlinge samenwerking en de aanwezigheid van parkmanagement. Het wordt een locatie waar u samen met collega-ondernemers en de gemeente Eindhoven werkt aan een hoger bedrijfseconomisch rendement, minder milieubelasting en een intensiever gebruik van de ruimte. Park Forum is klaar voor uw komst. En ingericht op uw toekomst.

Centraal in Brainport-regio In verlengde van Business Park Flight Forum Oppervlakte ruim 95 hectare Kaveluitgifte Drie bedrijvenclusters Parkmanagement Snelle ontsluiting A2 Nabij Eindhoven Airport Wilt u voor een kavel in aanmerking komen, dan dient u eerst een vragenformulier in te vullen. Op basis van het formulier zal een eerste intake plaatsvinden. Indien u wordt geselecteerd voor een kavel op Park Forum Oost, West of Zuid, wordt u een accountmanager van de gemeente Eindhoven toegewezen die u zal begeleiden in het verdere ontwikkelings- en uitgiftetraject. Verkoopprijzen, uitgifteprocedure en parkmanagementvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de gemeente Eindhoven. Informatie Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van Economische Zaken van de gemeente Eindhoven, tel. (040) 238 66 66. Kijk ook op www.parkforum.nl of breng een bezoek aan het Informatiecentrum Meerhoven.

DRIE RICHTINGEN VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN
informatiecentrum Meerhoven

bedrijventerrein in Eindhoven Informatiecentrum Meerhoven Zandkasteel 43
A2

Richting Tilburg
tho An ny Fo kke eg rw

dat wordt ontwikkeld binnen het plangebied Meerhoven.
Gemeente Eindhoven

Eindhoven Airport

Het wordt een duurzaam bedrijventerrein (dbt) van ruim 95 hectare met drie karakteristieke bedrijvenclusters: Park Forum Oost, Park Forum West en Park Forum Zuid. Ontdek welke richting het best past bij uw bedrijf.

5658 BE Eindhoven
5 4

Landelijk gebied Strijp

Tel: (040) 234 80 40 Fax: (040) 234 80 43 www.meerhoven.net
GEEFT RICHTING AAN DUURZAAM ONDERNEMEN

Tilb
Flight Forum

urg

Meerbos

sew eg

A2

- E2

5

Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur

Bosrijk

Luchtmachtterrein

Meerland

Meerrijk

A2

Park Forum
aan

Poot van Metz

WEST ZUID

OOST
Zandrijk

A2 - E25

Be atr ixk an aa l

Gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 2006 Hoewel deze brochure met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de inhoud van deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Zondag 11.00 tot 16.00 uur
Waterrijk

Bra

ntl ba

Grasrijk Land Forum Oost

No

ord

Land Forum Zuid

Trade Forum

elk van de drie deelgebieden is een apart beeldkwaliteitsplan en een set stedenbouwkundige randvoorwaarden uitgewerkt.
Poot van Metz

Richting Veldhoven

A2 - E25

OPTIMALE CONDITIES OP EN OM PARK FORUM
Bereikbaarheid De bereikbaarheid van Park Forum is uitstekend te noemen. Vanaf en naar de A2 is er via de Anthony Fokkerweg een snelle ontsluiting mogelijk. Op het bedrijventerrein zorgt een systeem van eenrichtingswegen voor een veilig en comfortabel wegtracé, met een centrale route door het gebied. Elk van de drie bedrijvenclusters krijgt een eigen rondweg. Voorzieningen Meerrijk wordt het kloppend hart van de wijk Meerhoven. Hier zijn naast een veelzijdig horeca- en winkelaanbod, uitgebreide faciliteiten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijd voorzien. In het aangrenzende landschapspark Meerland kunt u in de nabije toekomst gebruikmaken van sport- en recreatievoorzieningen. Op korte afstand van Park Forum bevinden zich accommodaties voor zakelijke bijeenkomsten. Parkmanagement Parkmanagement is een krachtig instrument om bedrijventerrein Park Forum duurzaam te laten zijn en te Meer informatie over het parkmanagement op Park Forum is op aanvraag verkrijgbaar bij de gemeente Eindhoven. Transport- en of personenvervoer naar internationale bestemmingen kan vanaf Park Forum via de nabij gelegen luchthaven Eindhoven Airport. Hier heeft u ook aansluiting op de Phileas-lijndienst (Hoogwaardig Openbaar Vervoer), die u verder brengt naar de centra van Veldhoven en Eindhoven. houden. Parkmanagement levert zichtbare bijdragen aan het behoud van imago en uitstraling en de bevordering van veiligheid op Park Forum. De collectieve aanpak op het gebied van onder andere beveiliging en onderhoud leidt bovendien voor u tot concrete kostenbesparingen. Om 'onbetaald profiteren' uit te sluiten, is deelname aan parkmanagement opgenomen in de akte van levering. U betaalt jaarlijks een bijdrage aan de parkmanagementorganisatie. Groen wordt de kleur van Park Forum Oost. Door het behoud van bestaand loofbos en het inpassen van waardevolle bomen, zal op Park Forum Oost een parkachtige sfeer heersen. In totaal zullen er ca. 50 kavels worden uitgegeven, verdeeld over een oppervlakte van ongeveer 20 hectare. Bedrijven en instituten die voor hun core business behoefte hebben aan een evenwichtige verdeling van werk- en denkruimte kiezen de richting van Park Forum Oost. Park Forum Oost wordt het groene bedrijvencluster van Park Forum, bestemd voor kleinschalige en middelgrote Brainport-gerelateerde bedrijven (milieucategorie 2-4). De opzet is parkachtig en biedt de mogelijkheid om maximaal 50% van het aantal m2 bruto vloeroppervlak (bvo's) per gebouw voor kantoordoeleinden te bestemmen.

GEEFT RICHTING AAN INDUSTRIEEL ONDERNEMEN
Park Forum West is de richting voor industriële ondernemers. Het is het eerste bedrijvencluster dat binnen het plan Park Forum ontwikkeld gaat worden. Met ca. 41 hectare aan uitgeefbare kavels is het tevens het grootste deelgebied. Park Forum West heeft alle kenmerken van een modern bedrijventerrein. Het gebied is gereserveerd voor reguliere gemengde bedrijvigheid en geschikt voor Met ongeveer 4 hectare is Park Forum Zuid het kleinste deelgebied van Park Forum. Park Forum Zuid is bestemd voor woonvriendelijke bedrijvigheid. Met ca. 50 beschikbare kavels en een aantrekkelijke variatie in woon-werkgebouwen, geeft Park Forum Zuid richting aan ondernemend wonen. Park Forum Zuid is de plek waar woon- en werkfuncties vloeiend in elkaar overgaan. Park Forum Zuid grenst aan het woongebied Waterrijk. Woonvriendelijke bedrijven in milieucategorie 1 en 2 krijgen alle ruimte om zich hier te vestigen.

GEEFT RICHTING AAN ONDERNEMEND WONEN

GEEFT RICHTING AAN INNOVATIEF ONDERNEMEN

middelgrote tot grote regionale bedrijven. Voor de bestemming 'Bedrijventerrein I (BtI)' geldt milieucategorie 1 t/m 3 met een vrijstelling voor categorie 4 onder bepaalde voorwaarden; voor bestemming 'Bedrijventerrein II (BtII)' geldt milieucategorie 1 t/m 4. Er zijn ca. 100 kavels beschikbaar.