You are on page 1of 13

Themalijst

Muziek voor Pasen


en de vastenperiode

Aswoensdag
Domine, non secundum, tractus, 2de modus (uit de Mis voor Aswoensdag "Ad Missam In Feria Quarta
Cinerum") (gregoriaans)
Choralschola der Benediktinerabtei Mnsterschwarzach
op: Gregorianische Gesnge : Fastenzeit - Passion - Ostern
ONDERWERP Gregoriaans 202 CD
Qui meditabitur, 3de modus, communio (uit de "Mis voor Aswoensdag "Feria Quarta Cinerum" / Choeur
des Moines de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes
op: Chant grgorien : Evques, Docteurs, Saints and Saintes
Magazijn CDM 14241
Emen-dmus in melius, 2de modus, responsorium (uit de "Nonen van Aswoensdag "Ad Nonam in Feria
Quarta Cinerum" / Laudate Dominum olv Werner Beheydt
op: Pijn die geneest
Magazijn KL CDM 2552
Exaudi nos, Domine (7` modus) (uit de "Gezangen voor de Zaterdag na Aswoensdag (?) "Dies post cineres"
(Sabbato)
op: Pijn die geneest
Magazijn KL CDM 2552
Rerum Deus tenax vigor (8` modus) (hymne) (uit de "Nonen van Aswoensdag "Ad nonam Feria Quarta
Cinerum") / Schola Cantorum van de Amsterdamse Studenten
op: Hollandse Meesters : Gregoriaanse Gezangen volume 2 = Gregorian Chant Vol. 2
ONDERWERP Gregoriaans 61 CD

Vastenperiode
De volgende CDs bevat naast specifieke gezangen voor bepaalde zondagen tijdens de vasten ook andere
paasmuziek
Anthologie Grgorienne : Chant grgorien
ONDERWERP Gregoriaans 89 CD
Adorate Deum
ONDERWERP Gregoriaans 66 CD
A la dcouverte du chant / Choeur des Moines de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes
ONDERWERP Gregoriaans 15 CD
Adorate Deum : Gregorian Chant from the Proper of the Mass
Magazijn KL CDM 2554
Pueri hebraeorum: gregoriaans en polyfonie voor Palmzondag
RECITAL KOOR Cappella Traiectina 1 CD

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 2

Paasmuziek
Grosso modo zijn er 4 grote genres in de paasmuziek, uiteraard allemaal religieus, hoewel soms uit zijn
liturgisch verband getrokken. Van de middeleeuwen tot nu zijn diverse componisten genspireerd geweest.
- De passies: het lijdensverhaal van Jezus, al of niet strikt een bepaald evangelie volgend, en meestal in een
rollenspel. De Mattheus-passion BWV 244 van Johann Sebastian Bach is natuurlijk de bekendste. Maar het
aantal passies dat geschreven is, vooral in de barok, is niet te overzien. Georg Philipp Telemann alleen al
schreef van 1722 tot 1767 ieder jaar een nieuwe passie, wat hem een totaal van 46 stuks opleverde.
Daarboven op kan men nog een aantal oratorios tellen die gerust voor een passie kunnen doorgaan.
- De oratorios: tijdens de vasten werden geen operas opgevoerd, maar ter compensatie werden er nietscenische en niet-geacteerde rollenspelen met religieuze inhoud geprogrammeerd. Deze werken
vertoonden soms evenveel pathos en bravoure als opera. Soms was de tekst niet verhalend, maar eerder
beschouwend. De voorlopers in de middeleeuwen hiervan zijn de liturgische spelen
- De gezangen voor de Goede Week, waarbij er voor elke dag in die week aparte gezangen bestaan. De
meest voorkomende zijn de Lamentaties van de profeet Jeremias, in het Frans heeft men het over de
Leons de tnbre en in het Latijn Responsoria Tenebrae. Aanvankelijk werden die om 3 uur s nachts
gezongen tijdens de Metten van Goede Vrijdag.
Maar om aan de behoeften van de burgerlijke gelovigen tegemoet te komen, werden die verplaatst naar de
namiddag van de dag ervoor. Soms werd daartoe de kerk verduisterd met doeken en verlicht met kaarsen
die dan na elke lamentatie n voor n gedoofd werden.
Een variant hierop zijn de Kruiswoorden ook wel De 7 Laatste woorden van Christus
- het Stabat Mater, is de tekst over de treurende Maria-figuur aan het kruis, enige van de 5 sequenzen in
het gregoriaans die gespaard bleven na het Concilie van Trente.
Een compilatie van Stabat Maters uit diverse stijlperiodes (Pergolesi, Vivaldi en Haydn) vindt men op de
dubbele CD Stabat Mater door diverse uitvoerders.
ONDERWERP Passiemuziek 4 CD
Bepaalde werken zijn op te zoeken in de computer via woorden als
Pasen, Paaszondag, Goede week, Goede Vrijdag en hun
anderstalige equivalenten. Zelfs voor het ritueel van de voetwassing
op Witte Donderdag bestaan aparte gezangen.

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 3

Verzamel-CDs met Passie- en Paasmuziek uit diverse periodes


- Music for passiontide and Easter / Anthony Crossland (dirigent)
REC CDM 9065
- Christ ist erstanden / Augsburger Vokalensemble en Instrumentalisten; Christian Ridil (dirigent)
ONDERWERP Paasmuziek 1 CD
- Passion & Resurrection
RECITAL KOOR Stile Antico 3 CD

Vroegchristelijke muziek
- Pques armniennes : Hymns of the Holy Week of the Armenian Church / Goussan Aljanian (uitvoerder)
ONDERWERP Geestelijke muziek 20 CD

Gregoriaans
- Gregoriaanse vespers en completen : Pasen Gregorian Vespers and Complines : Easter : Gezangen uit
"Antiphonarium Praemonstratense (1934)" & "Graduale Praemonstratense (1910) / Norbertijnerabdij
Averbode; Marc Fierens (dirigent) ONDERWERP Gregoriaans 213 CD
Opgelet: de Norbertijnen laten het Gregoriaans begeleiden door orgel, maar dat is niet de norm, historisch
gezien.
- Cantus Gregorianus Dominica Resurrectionis ad missam et ad vesperas / Cum Jubilo Watou; Wim Orbie
Magazijn CD : KL CDM 13700
- Stabat Mater, volgens de gregoriaanse ritus / Taverner Choir RECITAL KOOR Taverner Choir 4 CD
- Resurrexi : Gregorian Chant for Easter, Ascension and Pentecost

Magazijn : KL CDM 14227

- Carmina Burana: Le mystre de la Passion / Ensemble Organum; Marcel Peres (dirigent)


Het middeleeuwse 13de eeuwse manuscript Carmina Burana, waaruit Carl Orff ook zijn mosterd haalde,
werd gevonden in de abdij van Benediktbeuren. In deze codex waarvan de titel letterlijk Liederen van
Beuren (in Beieren) betekent, stonden niet alleen schunnige drink- en liefdesliederen, maar ook een
gregoriaans passiespel
Magazijn KL CDM 27547

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 4

- Music for holy week

ONDERWERP Gregoriaans 200 CD

- Gregorianische Gesnge : Fastenzeit - Passion - Ostern

ONDERWERP Gregoriaans 202 CD

- Tnbres = Tenebrae / Choeur des moines de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes


ONDERWERP Gregoriaans 205 CD
- Easter Chant [CD] / Benedictine Nuns

ONDERWERP Gregoriaans 206 CD

- Liturgie du Vendredi Saint = Liturgy for Good Friday = Karfrei-tagsliturgie


ONDERWERP Gregoriaans 207 CD
- Tenebrae / Psallentes
ONDERWERP Gregoriaans 212 CD
- Passio Domini : Gregorian chant from St.Gall II / Die Singphoniker olv Godehard Joppich
ONDERWERP Gregoriaans 214 CD
- In Passione et Morte Domini: gregorian chant for Good Friday / Nova Schola Gregoriana;
Alberto Turco (dirigent)
ONDERWERP Gregoriaans 216 CD
- Les Tnbres du Vendredi-Saint : gregorien par les moines de Solesmes
ONDERWERP Gregoriaans 217 CD
- Triduum paschale : Pasen in polyfonie en abdijzang / Broeders van Westvleteren
KOOR Capilla Flamenca 7 CD

- Passie en Pasen / Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen

Middeleeuwen
Le jeu des plerins dEmmas
ONDERWERP Middeleeuwen 10 CD
de
Dit passiespel werd gecomponeerd op het einde van de 11 eeuw in Normandi. In deze versie gebruikt
Marcel Prs een Siciliaans handschrift uit de 12de eeuw dat zich nu in Madrid bevindt.
Het Officium perigrinorum zoals het ook genoemd wordt, werd aanvankelijk opgevoerd op het einde van de
vespers op Paaszondag

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 5

Orthodox-Byzantijnse ritus
Voor de orthodoxen is Pasen een veel belangrijker feest dan Kerstmis. Denk maar hoe de Russen graag
eieren versieren.

- Easter Russian Liturgy : the luminous Resurrection of Christ / Moskous liturgisch koor Amvrosy (dirigent)
ONDERWERP Orthodox 36 CD
- Russian orthodox Easter / Oeral Koor, Vladislav Novik (dirigent) ONDERWERP Orthodox 60 CD
- La Semaine sainte orthodoxe Serbe / Koor van de Radio-Televisie van Belgrado,
Vladimir Kranjcevic
ONDERWERP Orthodox 47 CD
- Byzantine Music of the Greek orthodox Music vol. 4 : Hymns of Holy Week
CDM 14230

Renaissance

- Stabat Mater / Josquin Desprez; Ensemble Jachet de Mantoue

JOSQUIN 2.6 CD

Lagrime di San Pietro / Orlandus Lassus (componist); Luigi Tansillo (tekstdichter); Huelgas Ensemble olv
Paul Van Nevel
LASSUS 2.10b CD
- Mattheus-passie / Orlandus Lassus (componist); Theatre of Voices, Paul Hillier (dirigent)
LASSUS 2.17 CD
-Music of Holy Week and Easter Sunday / Orlandus Lassus (componist), Bruno Turner (dirigent), Mark
Brown (dirigent) , Pro Cantione Antiqua (koor)
LASSUS 2.20 CD
- De passione : motets de Josquin, Obrecht, Compre et Weerbecke / Josquin Desprez, Jakob Obrecht,
Loyset Compre, Gaspar van Weerbecke, Paolo Da Col (dirigent) Odhecaton (koor)
RECITAL KOOR Odhecaton 1 CD

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 6

- Passionen / Joachim von Bruck; Johannes Herold; Christoph Demantius


CDM 14240
- Lamentations de la Renaissance / Paul Van Nevel (dirigent), Huelgas Ensemble (koor)
RECITAL KOOR Huelgas Ensemble 10 CD
- Lamentaciones de Jeremias / Tomas Luis de Victoria (componist); Musica ficta olv Raul Mallavibarrena
VICTORIA 2.11 CD
- Lamentazioni per la Settima Sancta : Holy week in the Sistine Chapel / Ensemble Offirum olv Wilfried
Rombach
VICTORIA 2.1 CD
- Tenebrae Responsories / Tomas Luis de Victoria (componist); The Sixteen (Vocaal ensemble)
VICTORIA 2.4c CD
- Officium Hebdomadae Sanctae / Tomas Luis de Victoria (componist); La Colombina Schola Antiqua
VICTORIA 2.2 CD
- Passion / Orlando Consort
Motetten van Johannes Tinctoris , Guillaume Dufay, Josquin des Prez, Heinrich Isaac, Loyset Compre,
Jacob Obrecht
RECITAL KOOR Orlando Consort 2 CD
- Lamentions / Responsoria Tenebrae van Tomas Luis de Victoria, Gesualdo da Venosa, Robert White
(1538-1574) en Giovanni Pierluigi da Palestrina; Nordic Voices (koor)
RECITAL KOOR Nordic Voices 1 CD
- Lamentationes Hieremiae prophetae / Constanzo Festa; Ensemble Scandicus
FESTA 2.2 CD
- Missa Paschalis / Heinrich Isaac
ISAAC 2.4 CD
- Music for Maundy Thursday
PALESTRINA 2.20 CD
- Music for Holy Saturday
PALESTRINA 2.25 CD

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 7

Barok
- Via Crucis : rappresentazione della gloriosa Passione di Cristo
(met volksmuziek en werk van Monteverdi, Biber, Luigi Rossi e.a. )
RECITAL ENSEMBLE Arpeggiata 3 CD
- Via Crucis : Kreuzweg in Spanien - Way of the Cross in Spain /
(met muziek van Lobo, de Victoria, Guerrero e.a. )
RECITAL KOOR Daltrocanto 1 CD
- Miserere, lamentations, stabat mater / Joo Rodrigues Esteves (componist)
Graham O'Reilly (dirigent)
ESTEVES 2.1 CD
- Reponsaria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia "Responsaria van de Goede
Week" (1611) / Carlo Gesualdo da Venosa (componist), Alain Zaepffel, Rachid Safir en Bernard Dehont
(vocale solisten)
Magazijn CD : KL CDM 2121
- Easter Cantatas / Johann Pachelbel (componist)

PACHELBEL 2.2 CD

- Venetian Easter Mass / Paul McCreesh (dirigent)

RECITAL ENSEMBLE
Gabrieli Consort 4 CD

- Responsoria for Good Friday = Responses pour le Vendredi Saint / Carlo Gesualdo da Venosa
(componist); Centro Musica Antica di Padova, Livio Picotti (dirigent)
GESUALDO 2.1 CD
- Passio secundum Joannem / Francesco Feo

FEO 2.1 CD

- Sabbato Sancto : rpons de l' office des tnbres du samedi saint / Carlo Gesualdo da Venosa
(componist);Ensemble Vocal Europen de la Chapelle Royale (vocaal ensemble), Philippe Herreweghe
(dirigent)
GESUALDO 2.2 CD
- Responsoria 1611/ Gesualdo; Collegium Vocale; Philippe Herreweghe (dirigent)
GESUALDO 2.4 CD
- Tenebrae Responsories for Holy Saturday : Responsoria voor de Duistere Metten van Stille Zaterdag /
Carlo Gesualdo da Venosa (componist)
Magazijn CD : KL CDM 2129
- Matthuspassion SWV 479 / Ensemble Vocal Regional de Champagne Ardenne
SCHUETZ 2.2 CD
- Matthuspassion SWV 479; Historia der Auferstehung Jesu Christi SWV 50 /Heinrich Schuetz
SCHUETZ 2.17b CD
- Historia des Leidens und sterbens unseres Herrn und Heylands Jesu Christi nach dem Evangelisten S.
Matheum, SWV 479 / Heinrich Schuetz
SCHUETZ 2.17 CD
SCHUETZ 2.18 CD
- The complete narrative works / Heinrich Schuetz
SCHUETZ 2.7 CD
Bevat: Lukas Passion SWV 480; Auferstehungshistorie SWV 450; Die Sieben Worte SWV 478;
Johannes-passion SWV 481; Matthus-Passion SWV 479

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 8

- Wo gehet Jesus hin: passionskantaten / Christoph Graupner

GRAUPNER 2.3 CD

- Oratorium Germanicum de Passione / Johann Joseph Fux

FUX J.J. 2.1 CD

- Der Tod Jesu / G. F. Telemann; Ex Tempore; Florian Heyerick

TELEMANN 2.1 CD

- St.John Passion / G. F. Haendel

HAENDEL 2.140 CD

- Johannespassion / G.F. Haendel; Ex Tempore; Florian Heyerick

HAENDEL 2.141 CD

- Leons de Tnbres / Franois Couperin; James Bowman e.a.

COUPERIN F. 2.3 CD

- Office de Tnbres / Franois Couperin; Gerard Lesne

COUPERIN F. 2.4 CD

- Leons de Tnbres / Franois Couperin; XVIII-21

COUPERIN F. 2.5 CD

- Lukas passion / Gottfried August Homilius ; (Carl Philipp Emmanuel Bach ?)

HOMILIUS 2.1 CD

- Stabat Mater RV 621 / Antonio Vivaldi

VIVALDI 2.6 CD
VIVALDI 2.6b CD
VIVALDI 2.6c CD

- Stabat Mater in c kl / Domenico Scarlatti, Monteverdi Choir; John Eliot Gardiner (dirigent)
SCARLATTI D. 2.1 CD
- Stabat Mater in c kl / Domenico Scarlatti; Currende (koor); Erik Van Nevel (dirigent)
SCARLATTI D. 2.1b CD
- Stabat Mater in c kl / Domenico Scarlatti; Sixteen (koor); Harry Christopher (dirigent)
SCARLATTI D. 2.1c CD
- Stabat Mater / Agostino Steffani

HAENDEL 2.4 CD

- Passio secundum Ioannem Johannes-Passie / Alessandro Scarlatti


CDM 25751
- Dialogo per la Passione : musica per la Settima Santa a Napoli / Francesco Provenzale; Giovanni Salvatore;
Giovanni Carlo Cailo en 1 anonieme compositie; Capella della Pieta de Turchini; Antonio Florio (dirigent)
ONDERWERP Passiemuziek 5 CD
- Lamentazioni per la Settimana Santa (met muziek van Carissimi; Frescobaldi; Marcorelli & anonieme
werken / Maria Cristina Kiehr (sopraan); Jean-Marc Aymes (klavecimbel), Concerto Soave (ensemble)
RECITAL VOCAAL Kiehr 1 CD
Magazijn CD : KL CDM 13693
- Stabat Mater / Giovanni Felice Sances
VOCAAL Mena 4 CD
VOCAAL Jaroussky 4 CD
SANCES 2.2 CD
- Terra tremuit : musica espanola del siglo XVII para la Semana Sancta / Los musicos de SV Alteza
RECITAL ENSEMBLE Musicos de SV Alteza 1 CD

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 9

Johann Sebastian Bach

Matthus-passion BWV 244


Johannes-passion BWV 245
Lukas-passion BWV 246
Markus-Passion BWV 247
Oster-Oratorium BWV 249
Het zou ons te ver leiden om alle uitvoeringen van deze werken van Bach te vermelden en dan vergeten we
nog kantates die met Pasen te maken hebben. De meeste werken vindt men in de bakken vanaf BACH
2.244 enz.

Classicisme (18de eeuw)


- Officium hebdomadae sanctae : responsoris per a l'offici de Tnbres de Setmana Santa
CASANOVES 2.2 CD
- Het populairste Stabat Mater werd gecomponeerd door de zeer jong gestorven Giovanni Battista
Pergolesi U vindt ze allemaal onder: PERGOLESI 2.1 CD, enz.
Rond 1786 verzocht de bisschop van Cadiz Joseph Haydn om 7 instrumentale meditaties te componeren die
gedeelten van een belangrijke preek in de Goede Week moesten afwisselen
Onder de titel Die sieben letzten Worte unseres Erlsers am Kreuze (Hob.III, nr. 50-56, op. 51) / schreef
Haydn zowel een versie voor strijkkwartet, voor piano, voor orkest en tenslotte ook een oratoriumversie
(op tekst van Baron Gottfried Freiherr von Swieten) met vocale solisten, koor en orkest. U vindt ze onder:
HAYDN 2.30 CD
HAYDN 2.31 CD
HAYDN 4.125 CD
HAYDN 4.121 CD
HAYDN 7.8 CD
HAYDN 7.40 CD
HAYDN 7.66b CD
Onder de titel Septem verba a Christo maakte Pergolesi zijn eigen versie van de Kruiswoorden
PERGOLESI 2.2
Haydn componeerde ook een Stabat Mater

HAYDN 2.8 CD

En dan zijn er nog:


- Stabat Mater / Luigi Boccherini

BOCCHERINI 2.1 CD

- Stabat Mater / Luigi Boccherini; I Solisti Veneti

Magazijn CDM 27335

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 10

- Stabat Mater / Luigi Boccherini; Ensemble 415

Magazijn CDM 31454

- Stabat Mater (Monaco, 1776) / Tommaso Traetta

TRAETTA 2.1 CD

- Stabat Mater / Alessandro Scarlatti

PERGOLESI 2.1g CD

Dan is er nog het Stabat Mater van de Duitse componist Franz Ignaz Beck, die tot de Mannheimse School
gerekend wordt.
BECK 2.1 CD

19de eeuw
- Stabat Mater / Giacchino Rossini; Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorintino;
Riccardo Muti (dirigent)
Magazijn CDM 2336
- Stabat Mater / Giacchino Rossini

ROSSINI 2.1b CD

- Stabat Mater / Franz Schubert

SCHUBERT 2.6 CD

- Christus am lberge, oratorium / Ludwig van Beethoven, Choeur et Orchestre


National de Lyon, Serge Baudo (dirigent)
BEETHOVEN 2.1b CD
- Christus am lberge, oratorium / Ludwig van Beethoven; Rundfunchor Berlin, Kent
Nagano (dirigent)
BEETHOVEN 2.1b CD
- Via Crucis / Liszt

LISZT 2.5 CD

- Die Passion op. 93 (1896) (oratorium voor Goede Vrijdag) / Heinrich Herzogenberg
HERZOGENBERG 2.1 CD
- Stabat Mater / Antonin Dvorak

DVORAK 2.18b CD

20ste eeuw
- Stabat Mater / Lorenzo Perosi

Magazijn CDM 12783

- Stabat Mater op. 53, 1925-1926 / Karol Szymanowski

SZYMANOWSKI 2.1 CD

- Stabat Mater [ TRACK ] / Francis Poulenc // op: Une Cantate de Nol HONEGGER 2.1b CD
- Lukas-Passie / Krystov Penderecki, die bevat onder andere een Stabat Mater
Hedendaagse Componisten PENDERECKI 2.3 CD
- Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem = Johannes-Passie /
Arvo Prt; Hilliard Ensemble
Hedendaagse Componisten PRT 2.1 CD

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 11

- Stabat Mater / Arvo Prt


RECITAL KOOR Taverner choir 4 CD
Hedendaagse Componisten Prt 2.2 CD
Hedendaagse Componisten Prt 2.10 CD (arrangement)
Hedendaagse Componisten Prt 2.12 CD
- Passia, voor 2 vocale solisten, koor en kamerorkest, op. 28 / Haflidi Hallgrimsson
(Ijslandse componist geboren in 1941)
Magazijn CDM 8991
- Stabat Mater / Karl Jenkins

JENKINS K. 2.1 CD

- Seven last words from the cross / James MacMillan

Hed. Comp. MacMILLAN 2.2 CD

- Tenebrae / James MacMillan

Hed. Comp. MacMILLAN 2.3 CD

- Visitatatio sepulchri / James MacMillan

Hed. Comp. MacMILLAN 2.4 CD

- St-John Passion / James MacMillan

Hed. Comp. MacMILLAN 2.5 CD

- Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Marcum "Markus-Passie" (1988) / Piet Swerts
Magazijn CD HC CDM 1935
- A mortuis resurgere = The resurrection of Christ, voor sopraan en strijkkwartet / Jorge Grundman
Hed. Comp. GRUNDMAN 2.1 CD
- The Anatomy of Disaster (Monadologie IX) / Bernhard Lang; Arditti String Quartet gebaseerd op de 7
Laatste woorden van Christus van Joseph Haydn
Hed. Comp. LANG B. 7.1 CD

Populaire paasliturgie
- Liederen van hoop en vrede tussen Kerstmis en Pasen [ LP ] / Herman Boon; Pol Bess
Magazijn elpee : 91 VRT 31212

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 12

Niet-religieuze muziek die toch iets met Pasen heeft


- Symfonie nr. 2 Auferstehung / Gustav Mahler
De term Auferstehung komt van het gedicht van Klopstock dat in het vijfde deel gezongen wordt door het
koor. Terug te vinden onder MAHLER 4.2 enz.

- Parzival, opera / Richard Wagner


Er wordt verteld dat veel mensen tot in jaren 80 van de 20ste eeuw hun Pasen hielden door
ieder jaar op Goede Vrijdag naar een opvoering te gaan kijken, onder andere in Antwerpen.
Niet in het minst omwille van de veel referenties naar Goede Vrijdag in de opera.
WAGNER 1.180 CD
WAGNER 1.181 CD
WAGNER 1.183 CD
WAGNER 1.184 CD
En zelfs op DVD : klas WAGNE
- Groot Russisch Paasfeest, ouverture voor orkest, op. 36 / Nikolaj Rimsky-Korsakoff
RIMSKI-KORSAKOFF 4.6 CD
RIMSKI-KORSAKOFF 4.11 CD
RECITAL ORKEST Goteborgs Symfonisch Orkest 1 CD
RECITAL ORKEST Orchestre Symphonique de Montreal 1 CD
- Mater dolorosa, opera, 1934 / Daniel Sternefeld
- Symfonie nr. 1 Mater dolorosa

Magazijn CD : CDM 12544


STERNEFELD 4.2 CD

- Via Crucis / Comboio


73 combo

Muziek voor Pasen

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2015 p. 13