A l m e r e Po o r t

w o n e n w e r ke n w i n n e n

Bedrijventerrein Hogekant
Hogekant is een gemengd bedrijventerrein dat in het oostelijke deel van Almere Poort ligt. Almere Poort, het vierde en nieuwste stadsdeel van Almere zal worden ontwikkeld met hoge ambities op het vlak van stedelijkheid en duurzaamheid. Kenmerkend voor Almere Poort zijn functiemenging, efficiënt grondgebruik en waterhuishouding. Daarnaast wordt gestreefd naar een hoogwaardige ICT- infrastructuur. Almere Poort ligt zeer centraal in Nederland, op korte afstand van Amsterdam, Schiphol, Utrecht, en het Gooi. In Almere Poort komen 10.000 woningen in zeer verschillende prijsklassen en typen, ca. 650.000 b.v.o. voor kantoren, 60 ha. voor bedrijven en tienduizenden vierkante meters sport & recreatievoorzieningen. Op termijn zullen 30.000 mensen in Almere Poort een baan kunnen vinden. Meer informatie: www.wonenwerkenwinnen.nl.
Bereikbaarheid

Bedrijventerrein Hogekant is uitstekend bereikbaar vanuit de richtingen Amsterdam, Utrecht en het Gooi door de ligging langs de A6 en nabij de A27. Hogekant wordt omsloten door de Hogering, de ecozones en de spoorlijn. Het wegennet, het busbaanstelsel, de fietspaden en het nieuw aan te leggen NS-station Almere Poort zorgen voor een uitstekende bereikbaarheid.
Omvang en bestemming

hogere kwaliteit van de totale bedrijfsomgeving. Een vereniging van eigenaren Hogekant, onder wiens verantwoordelijkheid parkmanagement wordt uitgevoerd, wordt de beheerder van het bedrijventerrein. De algemene ledenvergadering van deze vereniging stelt jaarlijks voor de leden de tarieven vast voor het basis- en pluspakket. De gemeente draagt bij in de kosten voor het dagelijks beheer van het openbaar gebied.
ICT Infrastructuur

topbasketbal en -volleybal en mogelijk een grote leisure accommodatie. Omliggende bossen, parken en het IJmeer bieden uitstekende recreatiemogelijkheden. Facilitaire diensten zoals een kinderdagverblijf, drukkerij, autoverhuurbedrijf en reisbureaus zullen straks in of nabij de werklocaties in Almere Poort aanwezig zijn.
Beroepsbevolking

Hogekant is als gemengd bedrijventerrein bestemd voor ambachtelijke, logistieke, productie- en dienstverlenende bedrijven. Het omvat ruim 16 ha. netto uitgeefbaar terrein met kavels van 1.500 tot 5.000 m2. Enkele kavels zijn bestemd voor projectmatige uitgifte.
Fasering in uitgifte

Hogekant wordt vanaf medio 2003 uitgegeven. Er worden overwegend aan eindgebruikers kavels uitgegeven.
Parkmanagement

Hogekant kent parkmanagement. Elementen zoals collectieve bewaking, bewegwijzering en onderhoud van de directe bedrijfsomgeving maken deel uit van het verplichte basispakket. Een collectief contract voor de inzameling van bedrijfsafval, schoonmaak of kinderopvang kunnen onderdeel zijn van het nader te ontwikkelen optionele pluspakket. Doel van parkmanagement is het verkrijgen en behouden van een

KPN realiseert in Almere een breedbandige telecommunicatieinfrastructuur die hoogwaardig dataverkeer nu en in de toekomst mogelijk maakt. Het bedrijventerrein Hogekant wordt voorzien van TriNet Zakelijk. Dit is een infrastructuur van KPN waarbij bedrijven worden voorzien van een koperaansluiting voor standaard dienstverlening (spraak en data), en daarnaast een glasvezelaansluiting kunnen krijgen. Hiermee zijn diensten als breedbandig internet, vaste verbindingen en breedbandige bedrijfskoppelingen eenvoudig tot stand te brengen. Met een Trinet Zakelijk aansluiting wordt een ICT-infrastructuur geboden die kan meegroeien in capaciteit en functionaliteit.
Voorzieningen

Van de Almeerse beroepsbevolking heeft meer dan de helft een baan buiten de stad. Bij het aantrekken van nieuwe werknemers voor bedrijven vormen zij een belangrijk potentieel. De snel groeiende en relatief jonge beroepsbevolking van Almere garandeert een continue instroom van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Via het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening kunnen vakopleidingen opgezet worden.
Wonen in Almere

Almere biedt voor haar ondernemers legio mogelijkheden voor huisvesting. Jaarlijks komen er 2.000 à 3.000 woningen bij. Voor meer informatie over wonen: www.woonmarkt-almere.nl of bel: (036) 539 95 95.
Voor meer informatie over vestiging op Hogekant: Ondernemersloket Almere Afdeling Economische Zaken Postbus 200, 1300 AE Almere Telefoon (036) 548 46 00 Fax (036) 539 99 34 E-mail: business@almere.nl www.ondernemeninalmere.nl

In het centrum van Almere Poort, Olympiakwartier geheten, vinden ondernemers straks een expo- & evenementenhal, een centrum voor

www.wonenwerkenwinnen.nl

w w w. a l m e r e . n l

ta lys Le j rli oo sp am rd te s n

d

v

v

Am

Rotonde naderui t w erk te en doorV& V .

ecozone
VM

ecozone
RI LG EM AA L OO

H
busbaan

H
VM

VM

VM

VM

VM VL

VM

AB LM

08 .

VB AB LM VL VB AB SB AB HP

Hogering
SB LM AB VB SB VB

AB

w a itate; terflr i naderui te w er t ken.
EG
VB VB LM

VL

HOG E RI NG

BR KW I

ZB

BK

PT

PD LM LM

AB

DP DP

LM

LM

RZ

0. 7
HP

30

Hogekant

Ca. 18 ha. uitgeefbaar gemengd bedrijventerrein. Per auto goed bereikbaar vanaf de Hogering, tevens via de afrit Almere Stad West (A6). Uitstekende busverbindingen met Almere Stad en in nabijheid van station Almere Poort. Grondprijzen op aanvraag.