Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten

10.2006

Inbo in de lucht Nieuwe generatie bedrijventerreinen

Einde aan identiteitsloze verstedelijking

Nieuwe generatie bedrijventerreinen
De Nederlandse bedrijventerreinen zijn niet wat ze zouden moeten zijn. Ze sluiten vaak niet aan bij de wensen en eisen van bedrijven, zien er slecht uit en liggen op de verkeerde plekken. Resultaat is een identiteitsloze verstedelijking, waarbij niemand gebaat is. In onze visie is er veel meer aandacht en lef nodig bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, niet in het minst vanwege hun grote economische betekenis en aanzienlijk ruimtebeslag. De High Tech Campus Eindhoven is een goed voorbeeld van ‘hoe het anders en beter kan’. Als ontwerper van dit indrukwekkende bedrijvenpark heeft Inbo haar visie op een nieuwe generatie bedrijvenparken in praktijk gebracht. Kwaliteitsmerk: het belang van ruimtelijke kwaliteit Inbo ziet goede kansen om bedrijvenparken als een kwaliteitsmerk in de markt te zetten. Dit kan door deze parken in landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische samenhang te ontwerpen voor vooraf helder gedefinieerde doelgroepen. Het is onvoldoende als bedrijvenparken louter functioneel zijn voor de gevestigde bedrijven. Ze zijn ook de plek waaraan bedrijven hun status ontlenen en zijn onderdeel van de beleving van stedelijke gebieden en het landschap. Investeren in ruimtelijke kwaliteit voegt niet alleen letterlijk waarde toe voor de eigenaren en gebruikers. Resultaat is een duurzame gebiedsontwikkeling met maatschappelijke waardering. Ook voor werknemers is de kwaliteit van de werkomgeving waardevol. Werknemers kiezen niet alleen voor een aantrekkelijke baan met goede voorwaarden, maar kijken ook naar de naamsbekendheid van het bedrijf en de kwaliteit van het gebied waar het bedrijf is gevestigd. Bij dit laatste draait het om ruimtelijke kwaliteit én de aanwezigheid van voorzieningen. Op de High Tech Campus Eindhoven is daarom een ‘strip’ met voorzieningen gerealiseerd, een centraal gelegen ontmoetingsplek waar men kan bijpraten, vergaderen, eten, boodschappen doen en sporten. Via parkmanagement wordt de kwaliteit van het gebied en de gebouwen op niveau gehouden. Lef: de lessen van de High Tech Campus De ontwikkeling van de High Tech Campus Eindhoven heeft aangetoond dat lef essentieel is. Lef om een visie voor een bedrijvenpark te maken en om gedurende het hele ontwikkelingsproces daar aan vast te houden. Lef om duidelijke keuzes te durven maken en om deelnemers in het proces te verplichten de geformuleerde ruimtelijke kwaliteiten te respecteren en vast te houden. Lef om in het proces te kiezen voor een ontwikkelingsaanpak waarin ruimte wordt overgelaten aan de markt. Naast de High Tech Campus Eindhoven zijn er andere voorbeelden van een nieuwe generatie bedrijvenparken waaraan Inbo werkt: Maastricht Aachen Airport (MAA), Goudse Poort in Gouda en het Masterplan voor de bedrijventerreinen van de Schiphol Area Development Company.

Inbo Postbus 57 3930 EB Woudenberg telefoon 033 286 82 211

WWW.INBO.COM

High Tech Campus Eindhoven wint award beste bedrijventerrein van Nederland

Samenwerking Philips, Inbo, JHK en Juurlink + Geluk beloond

De High Tech Campus Eindhoven heeft op 5 oktober 2006 een award gekregen als ‘Beste bedrijventerrein van Nederland’. Met deze prijs honoreert de breed samengestelde vakjury de samenwerking tussen Philips, Inbo, JHK en Juurlink + Geluk. Volgens de jury is de Campus van een niet-Nederlandse kwaliteit: “Het is een uitgekiend concept waarin bovendien sprake is van parkmanagement in optima forma”.
Samenwerkende partners: Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten, JHK Architecten Utrecht en Juurlink + Geluk Stedenbouw + Landschap Rotterdam.