Deelnemersbijeenkomst Stichting Parkmanagement Coevorden

Welkom

Resultaten na de laatste vergadering in
maart’03 • 73 leden; • Algemeen bestuur; • Werkgroepen, waarin ca. 30 vrijwilligers uit het bedrijfsleven; • Oktober 2003 tussenbericht PMC; • In maart 2004 samenwerking met de gemeente;

Vervolg resultaten • • • • • Geen contributieheffing 2004; 81% respons op de enquêtes; Collectief beveiligingscontract; Collectief energiecontract; Afvalcontract.

Vervolg resultaten • Volgende maand: – Aanbieding systeem incl. software voor aanvragen uniforme offertes van leveranciers op het gebied van schoonmaakdiensten en groenonderhoud – Contractondertekening inzake voordelige vaste telefoonkosten

Vervolg resultaten • In voorbereiding zijn: – Flexpool, uitwisselen personeel/tijdelijk werk; – Zorgsysteemcoördinatie, ter reductie van kosten binnen de ondernemingen; – Mobiel telefooncontract; – Kinderopvang.

Het bestuur van PMC wenst u:

een prettige en informatierijke vergadering

warmtepomp

Parkmanagement

Frits Roemers Provincie Drenthe

Huidige situatie terreinen?
 Na een aantal jaren verliezen gebouwen hun moderne uitstraling  Vastgoed is toe aan upgrading  Dan vaak nieuwbouw op nieuwe locatie  Bedrijven met ander profiel komen  Soms leegstand  Minder aandacht (onderhoud) door overheid  Minder verbondenheid bij ondernemers  Ieder regelt zijn eigen zaakjes (afval, beveiliging, onderhoud e.d.)

De negatieve spiraal is ingezet !!

Wat is parkmanagement
Management van uitbestede niet kernactiviteiten van ondernemers op een bedrijventerrein teneinde de dynamiek op het terrein te versterken om continue kwaliteitsverbetering en efficiëntieverhoging te realiseren

Parkmanagement leidt tot
waardevermeerdering onroerend goed concentratie op kernactiviteit(en) optimale samenwerking betere “uitstraling” van het terrein het ontwikkelen en behouden van duurzaamheid efficiënt inkopen van diensten en goederen

Concreet betekent dit
 Gezamenlijk onderhoud  Gezamenlijke voorzieningen  Gezamenlijk gebruik  Gezamenlijk inkoop van diensten  (Noodzakelijke) basis voor revitalisering

Voorbeelden Parkmanagement (Terreinbeheer)
      Parkeren wegen en riolering bewegwijzering groenvoorziening openbare ruimte verlichting straatmeubilair

Voorbeelden Parkmanagement (Facilitymanagement)
         veiligheid / beveiliging gebouwonderhoud collectieve afvalinzameling / afvaldepot logistiek- en vervoersmanagement catering, kinderopvang, sport/recreatie w- en e-installatie onderhoud bancaire, post- en vergadervoorziening facilitycenter

Voorbeelden Parkmanagement (Utilitymanagement)
           gezamenlijk energie-inkoop gezamenlijke duurzame energievoorziening benutting warmte/koude-opslag in de bodem Industriewater leverantie flexpool / P & O benutting/hergebruik proces(afval)water afvalwaterbehandeling gezamenlijke energievoorziening (WKK) benutting restwarmte of –koude wasstraat wagenpark telecom / telematica / multimedia

Voorbeelden Parkmanagement (Utilitymanagement) II

Voorbeelden Parkmanagement (Utilitymanagement) III
Energiebesparing Een warmtepomp levert een primaire energiebesparing van 35-50 % ten opzichte van gasverwarming. Indien ook nog koeling benodigd is in gebouw kan de besparing op energieverbruik zelfs oplopen tot > 60 %

Voorbeelden Parkmanagement (Ontwikkelingsmanagement)
        milieumanagement en procesinnovatie kennisuitwisseling kwaliteitsmanagement vergunningencoördinatie trainingen / trainingscentrum (BHV , VCA) clusterprojecten startercentrum bedrijfsinnovatie

Voorbeelden Parkmanagement (Vestigingsmanagement)
      promotie & PR acquisitie nieuwe bedrijven intermediair (tijdelijke) bedrijfsruimten aantrekken nieuwe bedrijven ‘ruilverkaveling’ lease concepten

Dit lijkt interessant? Maar nu!
parkmanagement II
 Wat is een goede organisatievorm  Verhouding overheid/bedrijfsleven  PPS-constructie  Welke financiële inbreng door overheid (overhevelen budget) en bedrijfsleven (fee)  Taakverdeling: parkmanagement / overheid / intermediaire org.  Nadere uitwerking in projectplan

Wie gaat dit doen // financiering

Parkmanagement II
Ontwikkelen nieuwe initiatieven Samen sterker Meer terreinen (ook kleinere) Wiel één keer uitvinden Overleven
Financiering: bedrijven gemeenten provincie
Platform: best. PMO's Gemeenten MKB KvK VNO/NCW Provincie Roden Tynaarlo . Assen

fee

fe e

e fe

Gieten

fee
Beilen

fee
fe e

Hoogeveen

fee fee

fee

Emmen

Meppel

Coevorden

STUURGROEP Voorzitters PMO's - Gedeputeerde Gemeente (bestuurlijk) secretariële ondersteuning geschatte frequentie 2 x per jaar
MKB KvK VNO/NCW

PROJECTGROEP Parkmanagers Eventueel + ambt. vertegenwoordiger gemeenten Provincie geschatte frequentie 2 x per maand Doel: halen en brengen Nieuwe initiatieven

RESULTATEN Projectvoorstellen Jaarplanning nieuwe initiatieven enz ondersteuning kleinere terreinen

Wat doet het platform
 Nieuwe initiatieven ook buiten kernzones ondersteunen  Bestaande PMO’s faciliteren  Samenwerking organiseren tussen de Drentse terreinen  Opgedane kennis en ervaring uitdragen naar de kleinere terreinen  Het wiel slechts één keer uitvinden
De PMO’s op de individuele terreinen blijven de belangrijkste schakel en houden verantwoordelijkheid en alle zeggenschap op het eigen terrein !!

Intermediaire organisaties
Zeer positieve reacties van:
MKB-Noord  Willen bijv, secretaris leveren Kamer van Koophandel  Willen websites faciliteren (Bijvoorbeeld doorlinken van Platform Parkmanagement Drenthe naar alle eigen sites) VNO/NCW  Nog in overlegfase

Financiering
provincie gemeenten bedrijven MKB, KvK, VNO/NCW Looptijd project Parkmanagement 2 Drie jaar € 200.000 € 200.000 € 400.000

Reactie Gemeenten
Positieve insteek door: Emmen Coevorden Hoogeveen Meppel Roden

Tynaarlo positief over initiatief
Tynaarlo (Vriezerbrug) gaat start maken met revitalisering van het terrein  OVIV Tynaarlo heeft al aangegeven mogelijk gebruik te willen maken van de nieuwe organisatie.  Overleg met leden heeft inmiddels plaatsgevonden

Reactie PMO’s
Besturen (ondernemers) zeer positief Werkgroep samengesteld ter verdere uitwerking van het plan Presentaties verzorgd voor: Aantal ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties Intermediaire organisaties

Projectplan
Nu moeten wensen van  Ondernemers  Gemeenten  anderen  Provincie In opdrachtformulering Aan wie wordt voor het uitwerken van een projectplan opdracht verleend?

Parkmanagement 2

WKK

Frits Roemers Provincie Drenthe

Jacob Miedema (Adviseur Mobiele Surveillance)

Wijst u de juiste weg op het bedrijventerrein

Opbouw Presentatie
- Falck Security - Huidige stand van zaken collectief Coevorden - Operationele rapportage collectief - Techniek

Collectief Coevorden
- Beveiliging onder Parkmanagement per 1 juli 2003 - Deelnemers van Parkmanagement bezocht. - Momenteel 59 deelnemers

-

Sterbasis Tynaarlo Tussen 22.00 uur – 06.00 uur Alarmafhandeling

Wijze van rapporteren
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 C

Omschrijving

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 2% 0% 0%

Maart

Openstaande poorten Aangetroffen braaksporen Afw ijkende inpandige verlichting Baldadigheid/vandalisme Alarm niet ingeschakeld Bedrijfsgerichte actie op verzoek Dekzeilen open gemaakt Brandalarm (loos) Daadw erkelijk brand

69%

Defecte afrastering Defecte buitenverlichting Defecte straatverlichting Extra controle n.a.v. inbraakalarm (loos) Ilegaal gestort afval

Kwaliteit
Falck Security Systems

Overheidsgescreende medewerkers Opgeleide monteurs Kwaliteitscontrole Klanttevredenheidsonderzoek Garantie

   

Referenties
Falck Security Systems

Bedrijven terrein De Trompet (Heemskerk)

CCTV Inbraak, CCTV & Brand Inbraak & CCTV Inbraak & CCTV

  

Urenco

Lidl (170 vestigingen)

Vodafone (75 City Points & 28 Business Points)

Samen-werken aan Beveiliging Veiligheid en Dienstverlening

Einde presentatie

“A total telecommunications Solution for European Businesses”

Savings. Quality. Value.

Over TTG Europe plc

Over TTG Europe plc

TTG Netherlands

mobiele en vaste

Savings. Quality. Value.

telefonie, data en TTG Belgium internet Een ‘One-Stop-Shop’ voor zakelijke telecommunicatie

in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk

TTG UK
en internet

vaste telefonie, data

Anglia Telecom (UK)

distributie van mobiele telefoons

Phone Direct (UK) wholesale van mobiele

distributie en telefoons

Genoteerd aan de Alternative Investment Market (AIM) op de London Stock Exchange in the UK. Ticker: TTL.

Over TTG Europe plc

Savings. Quality. Value.

Over TTG Netherlands

TTG Netherlands in het kort:

• One-Stop-Shop voor zakelijke telecommunicatie • Vaste en mobiele telefonie data en internet • De beste mix van savings, quality en value (besparingen, kwaliteit en toegevoegde waarde) • Eigen infrastructuur en Voice over IP Gateways • Nationale en internationale partners

Savings. Quality. Value.

Enkele klanten van TTG Netherlands
• DHL International BV • Foot Locker Europe BV • Korps Landelijke Politie Diensten • SBS Broadcasting BV • Koninklijke Ahold NV • Dion Hardenberg BV • NH Hotels Nederland • Wolfson Contact Center • Siemens Nederland NV • United Nations • LG Electronics • Dumeco Holding BV • Imtech ICT

Savings. Quality. Value.

Savings. Quality. Value.
• Concurrerende tarieven • Bespaar 10 tot 25% op telefoonkosten • Bespaar nog eens 15% door efficiënter gebruik van uw infrastructuur

Savings. Quality. Value.

Savings. Quality. Value.

Savings. Quality. Value.
• Uitstekende kwaliteit in aansluitingen • Behorend bij de beste infrastructuren in Europa • Voice over IP Gateways • Internationale Tier 1 partners waaronder KPN, British Telecom, COLT, Telia, BBned en Vodafone

Savings. Quality. Value.

Savings. Quality.

Savings. Quality. Value.
• Eén factuur* • Eén contactpersoon • Eén helpdesk • Flexibel en Toegewijd

Value.

• Beste mix van Savings en Quality

Savings. Quality. Value.

Savings. Quality. Value.

TTG Voice CPS
• Bespaar 10 to 25% op uw vaste telefonie • Snelle en eenvoudige aansluiting • Behoud van eigen nummer(s)

TTG Portfolio: Voice

Savings. Quality. Value.

TTG Voice over DSL

• Bellen en ADSL Internet over dezelfde lijn • Mogelijk los van KPN

• Eén contactpersoon, één factuur en één helpdesk • Telefoneren tussen vestigingen/thuiswerkers voor een vast bedrag per maand

TTG Portfolio: Voice

Savings. Quality. Value.

• Een vaste, directe aansluiting op het TTG netwerk • Hoge bandbreedte tot 2Mb per lijn • Geschikt voor hogere volumes: vanaf ca. 20.000 minuten per maand • inclusief Service Level Agreement

TTG Voice Direct ISDN15/20/30

TTG Portfolio: Voice

Savings. Quality. Value.

TTG 0800 en 090x Services
• Gebruik uw telefoon als marketing-, verkoopen service instrument met een 0800- of 0900-nummer • Doorschakeling naar ieder gewenst nationaal of internationaal nummer • Vele extra features

TTG Portfolio: Voice

Savings. Quality. Value.

TTG Portfolio: Data en Internet
TTG Internet DSL
• Zakelijk ADSL of SDSL pakket om tot 100 desktops binnen uw bedrijfsnetwerk aan te sluiten op internet • Hoge snelheid (tot 2.3 Mb upstream/downstream) • Flat fee Internet Access • Kies een aansluiting op maat: ADSL/SDSL, beschikbaarheid en snelheid • Eenvoudig uit te breiden naar Voice over DSL

Savings. Quality. Value.

TTG DSL Branch Connect
• Een snelle, veilige en betrouwbare manier om uw vestigingen in een bedrijfsnetwerk te bundelen • Concurrerende tarieven • Inclusief installatie, configuratie en beheer van de randapparatuur • Klaar voor Voice over IP/DSL applicaties

TTG Portfolio: Data en Internet

Savings. Quality. Value.

TTG Mobile
• • Mobiele (groeps)abonnementen met partner Vodafone Mobiele data oplossingen met partner Vodafone – Mobile Connect Card (ook UMTS/GPRS) – BlackBerry – Palm Tungsten Wireless Mobiele telefoons via TTG bedrijven Anglia en PhoneDirect De nieuwste mobiele telefoons van Nokia, Samsung, Siemens, Sony-Ericsson en Motorola Reparatie en Carkit service

• • •

TTG Portfolio: Mobile

Savings. Quality. Value.

Als klant van TTG kunt u meer korting krijgen! • Introduceer TTG bij een ander bedrijf • Als dit bedrijf ook TTG kiest, mag u de belvolumes bij elkaar optellen, waardoor u beiden in aanmerking komt voor een hogere volumekorting • Deze volumekorting is beschikbaar voor alle individuele bedrijven die u heeft aangebracht bij TTG

Ontvang meer korting

TTG Samenvatting
• TTG Portfolio: Voice
TTG Voice CPS TTG Voice Direct TTG Voice over DSL TTG 0800 and 090x Services

• TTG Portfolio: Data en Internet
TTG Internet DSL TTG DSL Branch Connect

• TTG Portfolio: Mobile
Vodafone (Groeps)abonnementen Vodafone Data abonnementen TTG Hardware

Savings. Quality. Value.

With TTG you can have it all!

www.ttg-europe.com

Voordelen voor PMC

Wat zijn de voordelen voor Stichting Park Management om de vaste telefonie via TTG Netherlands te laten verlopen? - Gebundelde korting a.g.v. overall deal Dion Hardenberg. Dit betekent dat leden van PMC 10% extra korting krijgen op nationaal verkeer en 17,5% extra korting op internationaal verkeer ongeacht het volume. - Facturatie op maat indien gewenst (web-based invoice) - 1 Account Manager voor leden PMC - TTG biedt kwalitatief hoogwaardige diensten

- een transparante overgang van Provider X naar TTG Netherlands - Aansluittraject geheel in handen van TTG Netherlands - Breed produktportfolio. Denk aan vaste telefonie, internet en mobiele telefonie - Geen extra inspanning aan klantzijde

0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000
Lokaal Verkeer

0,089

Verschil met KPN 20%

TTG Normaal

PMC Special

KPN

0,102

0,082

KPN TTG Normaal PMC Special
Tarief gebasseerd op 2.5 minuten bellen incl starttarief

0,130 0,110

0,090 0,070 0,050 0,030 0,010 -0,010
Verschil met KPN 22%

Nationaal verkeer. Totaal consortium volume van € 5000

TTG Normaal

PMC Special

KPN

0,128

0,110

0,100

KPN TTG Normaal PMC Special

Tarief gebasseerd op 2.5 minuten bellen incl starttarief

0,6 0,5

Vast naar Mobiel Gemiddeld tarief naar de verschillende providers

0,4950

0,4745

0,4 0,3 0,2 0,1 0

KPN

Verschil met KPN 12%

0,5345

KPN TTG Normaal PMC Special
Tarief gebasseerd op 2.5 minuten bellen incl starttarief

TTG Normaal

PMC Special

0,2000

Internationaal verkeer (gemiddeld WestEuropa) Op basis van totaal consortium volume van € 5000

0,2120 KPN

0,1500 0,1000 0,0500 0,0000

Verschil met KPN 62%

TTG Normaal

PMC Special

0,1625

KPN TTG Normaal PMC Special
Tarief gebasseerd op 2.5 minuten bellen incl starttarief

0,1315

Jacqueline Jansen

Presentatie van Gansewinkel
voor

Stichting Park Management Coevorden
Coevorden, 26 april 2004

Inhoud presentatie
1. van Gansewinkel 2. Voordelen collectief afvalcontract 3. Inhoud afvalcontract 4. Stand van zaken Vragen

van Gansewinkel
- Nederlandse afvalverwerker; - Actief in Benelux, Frankrijk, Tsjechië, Polen; - Totaalpakket; - Inzameling + eigen verwerking; - Ruime ervaring; - Hoge kwaliteit dienstverlening; - Garanties verwerking afvalstoffen (wet- en regelgeving); - Oplossingen specifieke afvalstoffen; - Veel inzamelvoertuigen; - Dicht routenetwerk; - Vestigingen in omgeving Coevorden; - Flexibiliteit dienstverlening.

Voordelen collectief afvalcontract

-

De totale afvalkosten verlagen (garantie); Begeleiding bij afvalpreventie, scheiding, hergebruik en verwerking; PMC en van Gansewinkel maken afspraken; Lange termijn versus korte termijn; Nieuwsbrief.

Inhoud afvalcontract

- Uniforme tariefstelling; - Marktconforme tariefstelling; - Alle afvalstoffen in contract; - Wet- en regelgeving; - Probleemstoffen; - Besparingsgarantie 15%; - Regelmatig wegen inhoud rolcontainers; - Begeleiding van deelnemers; - Nieuwsbrief.

Stand van zaken

- PMC heeft deelnemers geïnformeerd;
- van Gansewinkel heeft Nieuwsbrief verstuurd; - Gestart met wegen restafval rolcontainers; - Alle klanten van van Gansewinkel nieuwe overeenkomst; - Niet klanten van van Gansewinkel zijn benaderd; - Na ontvangst afvalcontract aanpassing tariefstelling; - Gestart met bezoeken klanten om de afvalscheiding en de afvalafvoer bij de deelnemers verder te optimaliseren.

Einde presentatie van Gansewinkel Vragen?

“Europese Inkoop Strategie”
Van theorie naar de praktijk
Procter & Gamble Marc Buiter

Energy

Agenda
• Introductie • P&G als energie consument • Energie Inkoop Strategie
• Strategische beginselen • 5 belangrijke basis princiepes • Strategische Evaluatie

• Succes Factoren • Uitdaging / Kansen • Vragen ?

Procter & Gamble Wereldwijd
• • • • 2002-2003 omzet US$ 39 Miljard 106,000 werknemers wereldwijd 250 verschillende merken produceerd in 80 landen vanuit 133 fabrieken • wereldwijde energie kosten +/- $500 miljoen

Procter & Gamble Europa
(EMEA) =Europa, Midden Oosten en Afrika

• 2002-2003 omzet US$ 11 miljard • 35,000 werknemers • 52 fabrieken in 25 landen

P&G EMEA Energie Electriciteit & Gas
• Jaarlijkse kosten +/- $85 miljoen • Jaarlijks verbruik: • Belangrijkste produkt categorien:
– Electriciteit, 1.5 miljoen mwh – Gas, 1.5 miljoen mwh

– Papier fabrikatie ( Bounty,Tempo) – Witgoed & schoonmaak ( Ariel, Dreft,Dash)

Energie Inkoop Strategie
5 basis princiepes :

 Doelgerichte Inkoop Strategie  Opstellen van Prijs Targets  E-Systeem voor data collectie en/of Inkoop  Regionale Energie Contracten  (EMS) Centraal Energie Management Systeem & Centrale facturering

Strategische Beginselen
• Complete en Accurate Data m.b.t. energie behoefte is NOODZAKELIJK • Evalueren van nieuwe mogelijkheden, maak een verschil, wees anders • Leer de markt kennen en de belangrijke spelers

Succes Factoren
• Pan-Europese Inquiry voor elec & gas • Vooraf onderhandelen van bestaande Contrakten • Opbouwen van gedetaileerde markt kennis • Intern/Extern communiceren

Strategische Evaluatie
• Ontwerp sub-Regionale strategien waar mogelijk • Wees voorbereid op individuele contracten • Zoek naar synergieen in termen van spelers, niet in termen van totaal volume

Uitdagingen / Kansen
• • • • Snel groeiende markt Complex met technische vereisten Veeleisende klanten, wat is belanrijk voor de klant Prijs targets en voorspellen van trends en evoluties • Transparente Facturering Systemen en Contracten • Service en hulp

Conclusie:
Doelgericht inkopen is niet eenvoudig maar kan het verschil maken en U kan er voordeel uithalen .

Laat net als IAMS, PMC U helpen om samen betere resultaten te bereiken !! Dank U !

Daarom :

Vragen ?