Rijk, WURC, Nuts

NWO-instituten (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
1 2 ASTRON FOM-SAF/NIKHEF Instituut voor Astronomisch Onderzoek in Nederland Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie - Nationaal Instituut voor Kernfysica en HogeEnergiefysika 3 4 5 6 FOM-Rijnhuizen FOM-AMOLF FOM-KVI FOM-DIMES/S Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen Instituut voor Atoom en Molecuul Fysica Kernfysisch Versneller Instituut Delfts Instituut voor Microelectronica en Submicron technologie - sectie Submicronfysica en - technologie (nanotechnologie) 7 8 9 FOM-IGM ING CWI Instituut voor Gecondenseerde Materie Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Centrum voor Wiskunde en Informatica Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 11 12 NSCR SRON Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving Stichting Ruimteonderzoek Nederland (satellieten/ESA) Utrecht en Groningen Leiden diverse steden Den Haag Amsterdam Den Hoorn Nieuwegein Amsterdam Groningen Delft Amsterdam Dwingeloo

TT-instituten (Technologische Top Instituten)
37 WCFS 38 TI 39 DPI 40 NIMR Wageningen Centre for Food Sciences Telematica Instituut Dutch Polymer Institute Netherlands Institute for Metals Research Wageningen Enschede Eindhoven Delft

TNO-instituten
41 42 43 TNO FEL 44 45 TNO Inro 46 TNO MEP 47 48 TNO PML 49 TNO STP 50 TNO TM 51 TNO Arbeid TNO Bouw TNO Fysisch en Electronisch Laboratorium TNO Industrie TNO Inro (instituut voor verkeer en vervoer, logistiek en ruimtelijke ontwikkeling) TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO Preventie en Gezondheid TNO Prins Maurits Laboratorium TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO Technische Menskunde TNO Telecom TNO TPD (technische fysica) TNO Voeding TNO Wegtransportmiddelen TNO-NITG Nederlands Instituut voor toegepaste Geowetenschappen TNO Delft Apeldoorn (hoofd) Leiden Rijswijk en Den Haag Delft Soesterberg Leidschendam en Groningen 52 TNO TPD Delft Zeist Delft Utrecht 53 54 55 Hoofddorp Delft Den Haag, Nijkerk, en Marknesse Eindhoven (hoofd)

10 NIOZ

KNAW-instituten (Koninklijk Nederlands Academie van Wetenschappen)
13 CBS Centraal bureau voor Schimmelcultures Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis 15 FA Laboratorium 17 18 IISG ICIN Fryske Akademy Hubrecht Laboratorium, Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie (o.m. genoomonderzoek) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland Interuniversitair Oogheelkundig Instituut Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Meertens Instituut (etnologie en variatielinguïstiek) 22 NCG 23 NEHA 24 NIOO Nederlandse Commissie voor Geodesie Nederlands Economisch-Historisch Archief Nederlands Instituut voor Ecologie Delft Amsterdam Nieuwersluis, Yerseke en Heteren 25 NIH 26 NIOD 27 NIWI Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (informatie over onderzoeken en onderzoekers in Nederland) 28 NIDI 29 NIAS 30 Rathenau Instituut Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences Rathenau Instituut (maatschappelijke en politieke oordeels-vorming rond vraagstukken m.b.t. ontwikkeling van wetenschap en technologie) 31 RSC Roosevelt Study Center (onderzoeks- en conferentiecentrum op terrein van geschiedenis en cultuur van de Verenigde Staten van Amerika in de twintigste eeuw en de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen) 75 KEMA Kiwa Water research Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Landbouw Economisch Instituut Rijks Instituut voor Kust en Zee Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 82 RPB Ruimtelijk planbureau Middelburg Den Haag 70 Alterra 71 CBS 72 CIDC 73 CLB 74 CPB Research instituut voor de groene ruimte Centraal Bureau voorde Statistiek Centraal Instituut voor Dierziektecontrole Sanquin Blood Supply Centraal Planbureau Animal Sciences Group (ID-Lelystad, NIVO) Den Haag Wassenaar Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Utrecht Amsterdam Leiden Amsterdam 56 EUR 57 KUN 58 RUG 59 TU Delft 60 TU/e 61 UvA 62 63 UM 64 65 UvT 66 UT 67 UU 68 VU 69 WU Erasmus Universiteit Rotterdam Katholieke Universiteit Nijmegen Rijksuniversiteit Groningen Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit van Amsterdam Universiteit Leiden Universiteit Maastricht Universiteit Nijenrode Universiteit van Tilburg Universiteit Twente Universiteit Utrecht Vrije Universiteit Amsterdam Wageningen Universiteit Leeuwarden Utrecht 16 Hubrecht Utrecht Den Haag

14 CHI

Universiteiten
Rotterdam Nijmegen Groningen Delft Eindhoven Amsterdam Leiden Maastricht Breukelen Tilburg Enschede Utrecht Amsterdam Wageningen

19 IOI 20 KITLV 21 Meertens Instituut

Rijk, WURC en nutssector
Wageningen Voorburg, Heerlen Lelystad Amsterdam Den Haag Lelystad, IJmuiden en Wageningen Arnhem Nieuwegein De Bilt Den Haag Den Haag, Haren en Middelburg 80 RIVM 81 RIZA Bilthoven 76 KIWA 77 KNMI 78 LEI 79 RIKZ

GT-instituten (Grote Technologische Instituten)
32 WL 33 NLR Waterloopkundig Laboratorium Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium Grondmechanica Delft Energie Centrum Nederland Maritiem Research Instituut Delft Amsterdam en Marknesse 34 GeoDelft 35 ECN 36 Marin Delft Petten Wageningen

Lelystad Den Haag