CENTRAL GELDERLAND: AN EXCEPTIONAL LIVING ENVIRONMENT

Central Gelderland forms a unique living environment, possessing variety in terms of recreation, culture and tourism. A random selection from the very many special aspects of the area: - The beautiful De Hoge Veluwe national park, the Domain of Nijmegen (Het Rijk van Nijmegen), Montferland in the Achterhoek and the primordially Dutch Gelderse Poort river park. - The Netherlands Open Air Museum with its HollandRama feature, Burgers Zoo with Burgers Bush, Desert and Ocean, the Heilig Landstichting, the Afrikamuseum, the Kröller-Müller Museum with its unique Van Gogh collection. - Monumental heritage, numerous museums and attractive shopping areas make urban tourism certainly worthwhile. - (Inter)nationally well-known events, such as the Wandelvierdaagse (Four Days’ Marche) and Vierdaagsfeesten in Nijmegen, attracting over 1 million visitors each year. Various events in the Gelredome, including concerts of well-known pop artists. - There is ample opportunity for cycling, walking and sports. The IJssel and Maas rivers provide ample opportunity for water sports.

RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

ROOM TO DO BUSINESS

This publication gives an impression of the conditions for business development in the Central Gelderland region. The figures used are from the Chamber of Commerce for Central Gelderland (Chamber of Commerce, Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) 2003), the province of Gelderland, the Netherlands Central Bureau of Statistics and Locatus. For more information, please contact the Regional Economy Stimulation Department of your chamber of commerce on +31 (0)26 353 88 11. You can also consult www.kvk.nl/arnhem under the regional economic news section for the activities plan in which the chamber provides a description of all processes and concrete projects that are contributing to the stimulation of the regional economy. For all relevant policy documents in the area of economics click on www.blikopderegio.nl. Kantoren: Kronenburgsingel 525 6831 GM Arnhem Prins Hendrikstraat 2 6521 AW Nijmegen Koopmanslaan 3 7005 BK Doetinchem Dit is een uitgave van: Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland Postbus 9292, 6800 KZ Arnhem Telefoon: (026) 3538888 Fax: (026) 3538999 E-mail: info@arnhem.kvk.nl Internet: www.kvk.nl/arnhem Offices: Kronenburgsingel 525 NL-6831 GM Arnhem Prins Hendrikstraat 2 NL-6521 AW Nijmegen Koopmanslaan 3 NL-7005 BK Doetinchem This is a publication of: Chamber of Commerce for Central Gelderland P.O. Box 9292, NL-6800 KZ Arnhem Telephone: +31-(0)26-3538888 Fax: +31-(0)26-3538999 E-mail: info@arnhem.kvk.nl Internet: www.kvk.nl/arnhem

ECONOMISCHE KENMERKEN EN KERNCIJFERS VAN CENTRAAL GELDERLAND ECONOMIC CHARACTERISTICS AND CORE FIGURES OF CENTRAL GELDERLAND

Juni 2004.

CENTRAAL GELDERLAND, RUIMTE OM TE ONDERNEMEN
ECONOMISCHE KENMERKEN EN KERNCIJFERS VAN CENTRAAL GELDERLAND

OF U NU EEN BEDRIJF HEEFT DAT AL GEVESTIGD IS IN CENTRAAL GELDERLAND OF DAT U OVERWEEGT OM ZICH HIER TE VESTIGEN: CENTRAAL GELDERLAND BESCHIKT OVER EEN AANTREKKELIJKE WERK-, WOON- EN RECREATIEMILIEU MET EEN GOED ONDERNEMINGSKLIMAAT EN RUIMTE OM TE ONDERNEMEN.
Centraal Gelderland telt 38 gemeenten, ruim 1 miljoen inwoners, ruim 73.000 bedrijven met circa 495.000 arbeidsplaatsen. Een gebied langs de belangrijkste oost-west corridor tussen Duitsland en de Randstad. Een strategisch knooppunt in Europa op korte afstand van luchthavens Schiphol, het nieuwe Airport Niederrhein en mainport Rotterdam. In deze folder krijgt u een overzicht van de mogelijkheden om te ondernemen in Centraal Gelderland.

EEN BLIK OVER CENTRAAL GELDERLAND
Infrastructuur Centraal Gelderland ligt op het knooppunt van een aantal internationale transportassen, zowel voor de auto als spoor als het vervoer over water. Optimalisering van de bereikbaarheid voor bedrijven en bewoners is een constant punt van aandacht, zoals uitbreiding van de capaciteit van de Waaloeververbinding. Provincie Gelderland heeft het voortouw genomen voor de doortrekking van de A15 (waardoor de A12 wordt ontlast). Daarnaast heeft het Rijk de verbreding van de A12 in de spoedwet opgenomen en is er geld vrijgemaakt voor de aanleg van de A18. De kamer zet zich in om de multimodaliteit (vervoer over weg, water, spoor, lucht, buis en telematica) voor het bedrijfsleven verder uit te bouwen en te stimuleren.

Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Mensen en hun kennis en vaardigheden vormen de basis van succesvol ondernemen. Onderwijsinstellingen zijn toeleveranciers voor de arbeidsmarkt en daarmee medebepalend voor dat succes. Daarnaast vormen onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten (samen de kennisinstellingen) een bron van vernieuwing. Centraal Gelderland biedt een gevarieerd aanbod van (internationaal) onderwijs op alle niveaus. Voorbeelden zijn de wereldwijd bekende Wageningen University and Research (WUR), de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) en de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen. Samen met Universiteit Twente dragen deze kennisinstellingen bij aan een omgeving waarin bedrijven uit de branches gelieerd aan voedsel, gezondheid en technologie zich kunnen vestigen en uitbreiden. Tevens is er aanbod van internationaal basis- en voortgezet onderwijs door de Arnhem International School. Internationale Handel Van alle exporterende bedrijven die in het Handels Informatie Systeem (HIS) van Centraal Gelderland zijn opgenomen, exporteert ongeveer 82% naar Duitsland. Duitsland is daarmee het belangrijkste exportland. Dit geldt ook voor de import. Van alle importerende bedrijven die in het HIS van Centraal Gelderland zijn opgenomen importeert ongeveer 79% vanuit Duitsland. De som van de percentages in de ’Top 5’-tabellen is geen 100%, dit komt doordat een bedrijf met meerdere landen handel kan drijven. In Centraal Gelderland zijn de Industrie en de Groothandel de belangrijkste import- en export sectoren.

CENTRAAL GELDERLAND REGIO’S OP EEN RIJ
Regio Achterhoek Bedrijven aantal starters (als % van totaal) Werkgelegenheid bedrijfsleven totaal Werkloosheid aantal niet werkende werkzoekenden (NWW) in % v.d. beroepsbevolking Inwoners aantal per km2 verwachting 2010 Besteedbaar inkomen per inwoner ()) Detailhandel m2 vvo (kernen >5.000 inwoners) Regio Arnhem Regio Nijmegen Centraal Gelderland totaal 73.704 3,7 KAN

Samenstelling bedrijfsleven Centraal Gelderland
47.136 3,8 Agrarische sector Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Dienstverlening Totaal aantal bedrijven 1.613 4.553 5.515 6.332 9.701 45.990 73.704 aantal wp 6.466 59.664 30.176 29.494 54.420 164.763 344.983

Top 5 Exportlanden van de regio Centraal Gelderland
Land % van het totale aantal exporterende bedrijven 82% 61% 34% 33% 24%

16.948 3,3

32.302 3,9

24.454 3,8

79.997 107.400

157.184 232.140

107.047 155.600

344.228 495.140

220.147 329.814

1 2 3 4 5

Duitsland België Verenigd Koninkrijk Frankrijk Denemarken

6.999 1,7

22.057 2,7

17.080 2,8

46.136

34.505 4,0

Samenstelling bedrijfsleven KAN
238.767 265 240.885 10.300 437.377 586 460.619 10.900 356.306 708 381.963 10.800 1.032.450 484 1.083.467 10.700 688.928 697.333 10.900 Agrarische sector Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Dienstverlening Totaal aantal bedrijven 825 2.659 3.236 3.814 6.174 30.363 47.071 aantal wp 3.611 33.752 18.218 18.136 35.279 112.206 221.202

Top 5 Importlanden van de regio Centraal Gelderland
Land % van het totale aantal exporterende bedrijven 79% 40% 23% 22% 21%

403.535

640.122

481.108

1.524.765

948.644

1 2 3 4 5

Duitsland België Verenigd Koninkrijk Italië Frankrijk

KAN = Knooppunt Arnhem - Nijmegen

wp = werkzame personen

CENTRAAL GELDERLAND: 3 REGIO’S
De Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onderscheidt drie regio’s: Achterhoek, Arnhem, De Liemers en De West-Veluwe en Nijmegen en De Betuwe. Regio Achterhoek Industrie, bouw en handel vormen de belangrijkste sectoren in de Achterhoek. De Achterhoek is met recht een gebied met ondernemingsruimte. Regio Achterhoek heeft 238.767 inwoners en ongeveer 16.997 bedrijven. De voedings- en genotmiddelenindustrie en de hout-, metaal-, en meubelindustrie zijn relatief goed vertegenwoordigd. De toeristisch-recreatieve sector is, samen met de zorgsector één van de groeisectoren in de Achterhoek. De samenwerking en het overleg tussen (lokale) overheid en bedrijfsleven in de regio vinden plaats op constructieve basis. Regio Arnhem, De Liemers en De West-Veluwe De regio, met Arnhem als de hoofdstad van de provincie Gelderland, heeft ruim 473.000 inwoners. Arnhem is een kantorenstad bij uitstek en vormt een concentratie van bestuurlijke activiteiten, zakelijke dienstverlening en hoogwaardige industrie. In De Liemers zijn de groothandel en industrie sterk vertegenwoordigd, maar ook transport, distributie en communicatie vindt u hier terug. Voedingsmiddelenindustrie (Food Valley), transport en bouwnijverheid zijn dé sectoren in De West-Veluwe. Van het totaal aantal bedrijven in de regio Arnhem (32.302) valt 65% onder de dienstverlening.

Regio Nijmegen en De Betuwe In Nijmegen, universiteitsstad en grootste stad in het kamergebied, zijn veel high-tech bedrijven gevestigd, waaronder Philips. Belangrijkste sector is de dienstverlening met ruim 15.000 bedrijven op een totaal van 24.454. De regio Nijmegen telt zo’n 356.300 inwoners. In de stad is een aantal grootschalige ontwikkelingen aan de gang. Ten noorden van de Waal wordt de bouw van 12.000 woningen, een winkelcentrum en bedrijventerrein voortgezet. In het westelijke deel van Nijmegen worden onder de noemer Koers West grote projecten uitgevoerd (revitalisering bedrijventerrein Noord-Oostkanaalhavens, aanleg stadsbrug en bouw van woningen aan het Waalfront). In De Betuwe wordt veel geïnvesteerd in winkelcentra, zodat de detailhandel als basisvoorziening gewaarborgd blijft op het platteland. Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) De steden Arnhem en Nijmegen en 19 omliggende gemeenten bundelen hun krachten in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN). Het KAN heeft een regionaal bestuur dat grote waarde hecht aan een daadkrachtige samenwerking, waarbij de inhoud van het beleid centraal staat. Op grond van de Kaderwet bestuur in verandering heeft het KAN eigen taken, bevoegdheden en budgetten. In het KAN wonen ongeveer 688.928 mensen en er zijn ruim 47.000 bedrijven gevestigd.

v

Vliegveld

v

Niederrhein

CENTRAAL GELDERLAND, EEN UITZONDERLIJKE WOONOMGEVING
Centraal Gelderland vormt een unieke woonomgeving met een variëteit aan recreatie, cultuur en toerisme. Een greep uit de vele bijzondere aspecten van de omgeving: - Het schone nationale park De Hoge Veluwe, Het Rijk van Nijmegen, het Achterhoekse Montferland en het oer-Hollandse rivierenpark Gelderse Poort. - Het Nederlands Openluchtmuseum met het HollandRama, Burgers Zoo met Burgers Bush, Desert en Ocean, de Heilig Landstichting, het Afrikamuseum, het Kröller-Müller Museum met zijn unieke Van Gogh-collectie. - Monumentale erfenissen uit het verleden, talrijke musea en aantrekkelijke winkelgebieden maken het stedelijk toerisme zeker de moeite waard. - (Inter)nationaal bekende evenementen, zoals de Wandelvierdaagse en de Vierdaagsefeesten in Nijmegen, met jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers. Verschillende evenementen in het Gelredome met onder andere concerten van bekende popartiesten. - Er is volop gelegenheid voor fietsen, wandelen en sport. De IJssel en de Maas bieden volop mogelijkheden voor watersport.

REGIO ACHTERHOEK
Gemeenten Bedrijven aantal Werkgelegenheid totaal Werkloosheid aantal NWW 430 580 209 2.013 668 293 157 96 355 184 96 135 988 524 271 6.999 in % van beroepsbevolking 2,2 3,0 2,6 3,9 2,9 3,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 2,2 3,4 2,7 2,6 2,6 aantal Inwoners per km2 starters bedrijfs(in % van leven totaal) 3,9 3,8 5,0 3,6 3,3 3,7 3,1 2,9 2,4 2,1 2,6 3,2 2,9 2,5 3,8 3,3 Inkomen Detailhandel verbesteed- m2 vvo wachting baar in- (kernen 2010 komen per >5000 inw. (*) inwoners) 19.693 9.800 25.556 18.656 10.200 21.309 8.997 10.400 8.870 50.759 10.600 121.841 20.815 9.800 33.125 9.426 10.700 17.112 8.600 10.400 12.024 4.562 11.900 18.911 10.000 20.146 8.497 10.300 9.907 4.905 10.400 6.900 9.900 15.501 28.477 10.100 70.945 20.268 10.200 31.168 11.419 10.300 16.030 240.885 10.300 403.534

Samenstelling bedrijfsleven Achterhoek
aantal bedrijven Agrarische sector Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Dienstverlening Totaal 455 1.325 1.429 1.680 2.325 9.734 16.948 aantal wp 1.674 20.416 8.607 6.955 12.423 29.680 79.755

Aalten Bergh Dinxperlo Doetinchem Gendringen Groenlo Hengelo Gld. Hummelo en Keppel Lichtenvoorde Ruurlo Steenderen Wehl Winterswijk Wisch Zelhem Totaal

1.165 1.435 541 3.826 1.224 568 649 347 1.347 534 381 370 2.252 1.505 833 16.977

5.064 6.850 6.083 7.230 2.406 3.060 20.440 29.030 5.157 6.420 3.963 6.870 2.138 2.740 830 1.070 7.303 9.010 2.086 2.870 1.674 2.020 1.298 2.540 10.842 13.480 7.600 10.430 3.113 3.780 79.997 107.400

18.980 18.369 8.564 49.450 20.837 9.479 8.479 4.516 19.459 8.669 5.083 6.758 29.305 19.539 11.280 238.767

227 246 626 930 326 1.007 173 106 262 128 103 286 208 270 137 265

NWW = niet werkende werkzoekenden wp = werkzame personen

REGIO ARNHEM
Gemeenten Bedrijven aantal Werkgelegenheid totaal Werkloosheid aantal NWW in % van beroepsbevolking 2,7 7,2 3,4 4,9 2,7 3,8 3,5 3,9 2,0 3,6 4,7 3,9 3,8 3,9 aantal Inwoners per km2 starters bedrijfs(in % van leven totaal) 4,6 4,8 2,5 3,8 3,3 3,5 2,4 3,4 2,7 3,4 3,9 5,7 4,1 3,9 Inkomen Detailhandel verbesteed- m2 vvo wachting baar in- (kernen 2010 komen per >5000 inw. (*) inwoners) 5.057 10.900 149.596 10.900 251.373 16.485 10.300 18.459 11.363 10.300 13.149 27.164 10.600 56.556 110.890 10.600 130.667 3.143 12.600 23.833 45.038 11.700 45.767 1.613 16.100 11.654 9.900 34.359 10.500 41.919 16.265 10.100 9.444 27.992 10.900 48.955 460.619 10.900 640.122

Samenstelling bedrijfsleven Arnhem
aantal bedrijven Agrarische sector Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Dienstverlening Totaal 602 1.803 2.233 2.580 4.203 20.881 32.302 aantal wp 2.955 19.219 11.246 13.082 25.088 86.688 158.278

Deze uitgave geeft een indruk van het vestigingsklimaat in de regio Centraal Gelderland. De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland (KvK regio-informatie, Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) 2003), Provincie Gelderland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Locatus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw kamer van koophandel, afdeling Stimulering Regionale Economie, (026) 353 88 11. Ook kunt u kijken op www.kvk.nl/arnhem onder Regionaal Economisch Nieuws voor het Activiteitenplan waarin de kamer een beschrijving geeft van alle processen en concrete projecten die bijdragen aan de stimulering van de regionale economie. Kijk voor alle relevante beleidsstukken op economisch gebied op: www.blikopderegio.nl.

Angerlo Arnhem Didam Doesburg Duiven Ede Renkum Rheden Rozendaal Rijnwaarden Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

409 9.814 1.218 638 1.765 7.816 2.636 2.920 186 669 1.890 806 1.584 32.351

973 1.140 59.180 92.540 6.544 7.070 3.016 3.560 12.149 12.980 34.393 52.010 7.499 12.200 13.129 16.680 243 350 2.018 2.660 9.691 16.490 1.298 3.230 7.051 11.230 157.184 232.140

134 10.478 582 622 750 3.283 1.001 1.690 29 413 1.349 685 1.041 22.057

5.137 141.747 16.947 11.455 25.844 105.482 31.873 44.838 1.508 11.206 35.273 16.082 25.985 473.377

182 1.428 481 985 761 326 701 547 55 298 1.109 2.261 956 586

REGIO NIJMEGEN
Gemeenten Bedrijven aantal Werkgelegenheid totaal Werkloosheid aantal NWW in % van beroepsbevolking 3,0 3,2 3,7 2,8 3,8 1,6 7,1 2,6 4,0 2,8 3,5 aantal Inwoners per km2 starters bedrijfs(in % van leven totaal) 3,6 3,8 4,3 3,9 4,6 1,9 4,3 2,9 3,4 3,1 3,8 10.614 6.199 3.960 4.329 915 1.668 52.557 11.764 1.713 13.328 Inkomen Detailhandel verbesteed- m2 vvo wachting baar in- (kernen 2010 komen per >5000 inw. (*) inwoners) 42.879 27.343 19.605 14.931 6.085 8.000 166.573 47.712 9.475 39.360 381.963 10.600 10.700 10.700 11.400 10.100 12.100 10.700 11.400 10.800 46.057 47.218 24.302 15.853 4.840 51.225 55.460

Samenstelling bedrijfsleven Nijmegen
aantal bedrijven Agrarische sector Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Dienstverlening Totaal 556 1.425 1.853 2.072 3.173 15.375 24.454 aantal wp 1.837 20.029 10.323 9.457 16.909 48.395 106.950

Lingewaard Beuningen Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Ubbergen Wijchen Totaal

2.879 1.786 1.171 1.185 282 679 10.047 3.051 647 2.764 24.491

12.950 7.320 6.840 4.350 1.100 2.175 92.430 14.630 2.630 14.950

1.250 933 628 489 208 245 10.545 1.163 337 1.282 17.080

42.983 25.464 9.479 16.693 5.910 7.956 157.490 41.096 9.353 39.882 356.306

663 581 432 415 659 458 2.879 367 273 580 708

10.800 236.153

107.047 159.375

10.800 481.108

De cijfers zijn afkomstig van: Kamer van Koophandel: KvK regio-info en Enquête Regionale BedrijfsOntwikkeling ERBO; ”Provincie Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek”; Centraal Bureau voor de Statistiek; Locatus.

CENTRAL GELDERLAND: ROOM TO DO BUSINESS
ECONOMIC CHARACTERISTICS AND CORE FIGURES OF CENTRAL GELDERLAND

WHETHER YOU ALREADY HAVE A COMPANY ESTABLISHED IN CENTRAL GELDERLAND OR WHETHER YOU ARE CONSIDERING ESTABLISHING ONE HERE, CENTRAL GELDERLAND CAN PROVIDE AN ATTRACTIVE WORKING, LIVING AND RECREATIONAL ENVIRONMENT WITH A GOOD ENTREPRENEURIAL CLIMATE AND ROOM TO DO BUSINESS.
Central Gelderland consists of 38 municipalities, over 1 million inhabitants and upwards of 73,000 companies with approximately 495,000 employment opportunities. An area along the important east-west corridor between Germany and the Randstad conurbation, a strategic junction in Europe within easy distance of the airports Schiphol, the new Airport Niederrhein and Mainport Rotterdam: this brochure provides you with an outline of the possibilities to do business in Central Gelderland.

CENTRAL GELDERLAND AT A GLANCE
Infrastructure Central Gelderland lies at the junction of several international transport axes, in terms of both the car as well as transport by rail and across water. The optimisation of accessibility for companies and residents forms a constant point of attention, such as increasing the capacity for traffic crossing the River Waal. The province of Gelderland has taken the lead as regards the extension of the A15 (thereby relieving the A12). In addition, central government has adopted emergency legislation for the broadening of the A12 and funding has been made available for the construction of the A18. The chamber is committed to expanding and stimulating multi-modality (road, rail, water, air, pipeline and telematic transport) for the business community.

Knowledge, Education and the Labour Market People and their knowledge and skills constitute the foundation of successful enterprise. Educational establishments are suppliers to the labour market and as such contributory to that success. Furthermore, educational establishments and research institutes (together the knowledge institutions) represent a source of renewal. Central Gelderland offers a varied range of (international) education at all levels. Examples are the world-famous Wageningen University and Research Centre (WUR), the University of Nijmegen (KUN) and HAN University (Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen). Together with the University of Twente, the knowledge institutions contribute to an environment in which companies in the sectors within the scope of food, health and technology can establish and expand their business. International primary and secondary education is also available at Arnhem International School. International business in Central Gelderland Of all exporting companies registered in the Business Information System (BIS) of Central Gelderland, approximately 82% export to Germany, making Germany the most important export country. This is also true for import. Of all importing companies registered in the BIS of Central Gelderland, around 79% import from Germany. The sum of the percentages in the ’Top 5’ lists is not 100%, since it is possible that a company conducts business operations in relation to more than one country. Industry and the wholesale trade are the principal import and export sectors in Central Gelderland.

CENTRAAL GELDERLAND REGIONS COMPARED
Region Achterhoek Companies number starters (als % of total) Employment business sector total Unemployment number of unemployed job seekers as % of working population Inhabitants number per sq km forecast for 2010 Per capita disposable income ()) Retail trade lettable floor area in sq m (centres >5.000 inhabitants) Region Arnhem Region Nijmegen Centraal Gelderland total 73.704 3,7 KAN

Central Gelderland business sector composition
47.136 3,8 Agricultural sector Industry Construction Wholesale trade Retail trade Services Total n0. of companies 1.613 4.553 5.515 6.332 9.701 45.990 73.704 no. of pe 6.466 59.664 30.176 29.494 54.420 164.763 344.983

Top 5 Export countries of the Centraal Gelderland region
Country % of total number of exporting companies 82% 61% 34% 33% 24%

16.948 3,3

32.302 3,9

24.454 3,8

79.997 107.400

157.184 232.140

107.047 155.600

344.228 495.140

220.147 329.814

1 2 3 4 5

Germany Belgium United Kingdom France Denmark

6.999 1,7

22.057 2,7

17.080 2,8

46.136

34.505 4,0

KAN business sector composition
238.767 265 240.885 10.300 437.377 586 460.619 10.900 356.306 708 381.963 10.800 1.032.450 484 1.083.467 10.700 688.928 697.333 10.900 Agricultural sector Industry Construction Wholesale trade Retail trade Services Total n0. of companies 825 2.659 3.236 3.814 6.174 30.363 47.071 no. of pe 3.611 33.752 18.218 18.136 35.279 112.206 221.202

Top 5 Import countries of the Centraal Gelderland region
Country % of total number of exporting companies 79% 40% 23% 22% 21%

403.535

640.122

481.108

1.524.765

948.644

1 2 3 4 5

Germany Belgium United Kingdom Italy France

KAN = Arnhem - Nijmegen urban junction

pe = persons employed

ACHTERHOEK REGION
Municipalities Companies number Employment total Unemployment number as % of unemplo- working yed job popuseekers lation 430 2,2 580 3,0 209 2,6 2.013 3,9 668 2,9 293 3,3 157 2,1 96 2,0 355 2,0 184 1,9 96 1,8 135 2,2 988 3,4 524 2,7 271 2,6 6.999 2,6 number Inhabitants per sq km 227 246 626 930 326 1.007 173 106 262 128 103 286 208 270 137 265 forecast for 2010 19.693 18.656 8.997 50.759 20.815 9.426 8.600 4.562 18.911 8.497 4.905 6.900 28.477 20.268 11.419 240.885 starters business (as % of sector total) 3,9 3,8 5,0 3,6 3,3 3,7 3,1 2,9 2,4 2,1 2,6 3,2 2,9 2,5 3,8 3,3 Retailtrade per capita lettable dispo- floor area sable in- in sq m come (*) >5000 9.800 25.556 10.200 21.309 10.400 8.870 10.600 121.841 9.800 33.125 10.700 17.112 10.400 12.024 11.900 10.000 20.146 10.300 9.907 10.400 9.900 15.501 10.100 70.945 10.200 31.168 10.300 16.030 10.300 403.534 Income

CENTRAL GELDERLAND: 3 REGIONS
Achterhoek business sector composition
no. of companies Agricultural sector Industry Construction Wholesale trade Retail trade Services Total 455 1.325 1.429 1.680 2.325 9.734 16.948 no. of pe 1.674 20.416 8.607 6.955 12.423 29.680 79.755

The Chamber of Commerce for Central Gelderland distinguishes between three regions: Achterhoek, Arnhem De Liemers and De West-Veluwe, and Nijmegen and De Betuwe. The Achterhoek region Industry, construction and trade constitute the most important sectors in the Achterhoek. The Achterhoek is quite rightly an area with room to do business, having as it does 238,767 inhabitants and around 16,997 companies. The food and beverages industry, as well as the wood, metal and furniture industries are relatively well represented. The tourist-recreational sector is, together with the health care sector, one of the growth sectors in the Achterhoek. Cooperation and consultation between (local) government and the business community in the region occurs on a constructive basis. The Arnhem region De Liemers and De West-Veluwe This region, with Arnhem as the capital of the province of Gelderland, has over 473,000 inhabitants. Arnhem is an office city par excellence and brings together managerial activities, business services and high-grade industry. The wholesale trade and industrial activity are strongly represented in De Liemers, but transport, distribution and communications activities can also be found. The food industry (Food Valley), transport and building industry are the sectors in De West-Veluwe. Of the total number of companies in the Arnhem region (32,302), 65% operate within the service sector. The Nijmegen and De Betuwe region Numerous high-tech companies, including Philips, are based in Nijmegen; university city and largest city within the chamber’s area. The service sector is the most important element, with over 15,000 companies out of a total of 24,454. The Nijmegen region has around 356,300 inhabitants. A number of large-scale developments are currently in progress within the city. The construction of 12,000 residences, a shopping centre and business estate is being continued north of the Waal. Large projects are being implemented in the western part of Nijmegen under the ”Koers West” heading (revitalisation of the Noord-Oostkanaalhavens business estate, the building of a second Waal bridge and the construction of residences along the river front). In De Betuwe, substantial amounts are being invested in shopping centres so that the retail trade is preserved as a basic facility in rural areas. Arnhem-Nijmegen urban junction (KAN) The cities of Arnhem and Nijmegen, as well as 19 surrounding municipalities, are joining forces in the Arnhem-Nijmegen urban junction (KAN). The KAN has a regional administration that attaches great importance to decisive cooperation, in respect of which the substance of policy is central. On the basis of the Framework Act on Administrative Change [Kaderwet bestuur in verandering] the KAN has its own responsibilities, powers and budgets. Around 688,928 people live in the KAN area, within which over 47,000 companies are established.

Aalten Bergh Dinxperlo Doetinchem Gendringen Groenlo Hengelo Gld. Hummelo en Keppel Lichtenvoorde Ruurlo Steenderen Wehl Winterswijk Wisch Zelhem Total

1.165 1.435 541 3.826 1.224 568 649 347 1.347 534 381 370 2.252 1.505 833 16.977

5.064 6.850 6.083 7.230 2.406 3.060 20.440 29.030 5.157 6.420 3.963 6.870 2.138 2.740 830 1.070 7.303 9.010 2.086 2.870 1.674 2.020 1.298 2.540 10.842 13.480 7.600 10.430 3.113 3.780 79.997 107.400

18.980 18.369 8.564 49.450 20.837 9.479 8.479 4.516 19.459 8.669 5.083 6.758 29.305 19.539 11.280 238.767

pe = persons employed

ARNHEM REGION
Municipalities Companies number Employment total Unemployment number as % of unemplo- working yed job popuseekers lation 134 2,7 10.478 7,2 582 3,4 622 4,9 750 2,7 3.283 3,8 1.001 3,5 1.690 3,9 29 2,0 413 3,6 1.349 4,7 685 3,9 1.041 3,8 22.057 3,9 number Inhabitants per sq km starters business (as % of sector total) 4,6 4,8 2,5 3,8 3,3 3,5 2,4 3,4 2,7 3,4 3,9 5,7 4,1 3,9 Income Retailtrade fore- per capita lettable cast dispo- floor area for sable in- in sq m come (*) >5000 2010 5.057 10.900 149.596 10.900 251.373 16.485 10.300 18.459 11.363 10.300 13.149 27.164 10.600 56.556 110.890 10.600 130.667 3.143 12.600 23.833 45.038 11.700 45.767 1.613 16.100 11.654 9.900 34.359 10.500 41.919 16.265 10.100 9.444 27.992 10.900 48.955 460.619 10.900 640.122

Arnhem business sector composition
no. of companies Agricultural sector Industry Construction Wholesale trade Retail trade Services Total 602 1.803 2.233 2.580 4.203 20.881 32.302 no. of pe 2.955 19.219 11.246 13.082 25.088 86.688 158.278

Angerlo Arnhem Didam Doesburg Duiven Ede Renkum Rheden Rozendaal Rijnwaarden Wageningen Westervoort Zevenaar Total

409 9.814 1.218 638 1.765 7.816 2.636 2.920 186 669 1.890 806 1.584 32.351

973 1.140 59.180 92.540 6.544 7.070 3.016 3.560 12.149 12.980 34.393 52.010 7.499 12.200 13.129 16.680 243 350 2.018 2.660 9.691 16.490 1.298 3.230 7.051 11.230 157.184 232.140

5.137 141.747 16.947 11.455 25.844 105.482 31.873 44.838 1.508 11.206 35.273 16.082 25.985 473.377

182 1.428 481 985 761 326 701 547 55 298 1.109 2.261 956 586

NIJMEGEN REGION
Municipalities Companies number Employment total Unemployment number as % of unemplo- working yed job popuseekers lation 1.250 933 628 489 208 245 10.545 1.163 337 1.282 17.080 3,0 3,2 3,7 2,8 3,8 1,6 7,1 2,6 4,0 2,8 3,5 number Inhabitants per sq km forecast for 2010 42.879 27.343 19.605 14.931 6.085 8.000 166.573 47.712 9.475 39.360 381.963 starters business (as % of sector total) 3,6 3,8 4,3 3,9 4,6 1,9 4,3 2,9 3,4 3,1 3,8 10.614 6.199 3.960 4.329 915 1.668 52.557 11.764 1.713 13.328 Income Retailtrade per capita lettable dispo- floor area sable in- in sq m come (*) >5000 10.600 10.700 10.700 11.400 10.100 12.100 10.700 11.400 10.800 46.057 47.218 24.302 15.853 4.840 51.225 55.460

Nijmegen business sector composition
no. of companies Agricultural sector Industry Construction Wholesale trade Retail trade Services Total 556 1.425 1.853 2.072 3.173 15.375 24.454 no. of pe 1.837 20.029 10.323 9.457 16.909 48.395 106.950

Lingewaard Beuningen Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Ubbergen Wijchen Total

2.879 1.786 1.171 1.185 282 679 10.047 3.051 647 2.764 24.491

12.950 7.320 6.840 4.350 1.100 2.175 92.430 14.630 2.630 14.950

42.983 25.464 9.479 16.693 5.910 7.956 157.490 41.096 9.353 39.882 356.306

663 581 432 415 659 458 2.879 367 273 580 708

10.800 236.153

107.047 159.375

10.800 481.108

The figures are from: Chamber of Commerce: Chamber of Commerce regional information and regional survey Enquête Regionale BedrijfsOntwikkeling ERBO; ”Province of Gelderland, Office of Economic Research”; Netherlands Central Bureau of Statistics; Locatus.