«Οι Τεχνολογικές Εξελίξεις από το 1900 έως και σήμερα»

1ο Ενιαίο Λύκειο Ωραιοκάστρου
Μάθημα: Τεχνολογία Επικοινωνιών
Β’ Λυκείου – Τεχνολογική Κατεύθυνση
Σχολικό Έτος 2006-2007

Ζλάτη Ξένια

Περιεχόμενα
Τηλεόραση
 Ιστορία
 Τεχνολογία
 Television add-ons
 Νέες Τεχνολογίες-Εφαρμογές
High-Definition Multimedia Interface
Video on demand
 Television Development - 100 Years at a glance

Personal Computer
 Ιστορία
Mainframes and large minicomputers
Computers at home
 Διαμόρφωση

Desktop computer
Ιστορία
Laptop
Διαμόρφωση
Ιστορία
Personal digital assistants ( PDAs )
Ιστορία
OS operating systems
Tablet PC
Ιστορία

Internet

Η ιστορία του Διαδικτύου
Ιστορία του World Wide Web

Κινητά Τηλέφωνα
 Η ιστορία των κινητών τηλεφώνων
First Generation Cellular
Second Generation Cellular
Third Generation Cellular

Ηλεκτρισμός

Τηλε-εφαρμογές
Οι 10 σημαντικότερες τηλεπικοινωνιακές ειδήσεις ( 2006 )

Τηλεόραση
Η τηλεόραση είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που χρησιμεύει στη μετάδοση και
λήψη κινούμενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. Aποτελεί το κυριότερο και
δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη. Ο όρος καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών και
δραστηριοτήτων που αφορούν τα τηλεοπτικά προγράμματα, όπως και τη μετάδοσή
τους. Συνηθέστατα, λέγοντας "τηλεόραση" εννοούμε τη συσκευή, δηλαδή τον δέκτη,
ο οποίος λαμβάνει το (τηλεοπτικό) σήμα που εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε
συγκεκριμένες συχνότητες(ή αλλιώς κανάλια) με την οθόνη που απεικονίζει το
αποτέλεσμα της εκπομπής (μετατροπή του σήματος σε εικόνα και ήχο).
Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό "τηλέ"(="μακριά") + "όραση".
Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες τύπων συχνοτήτων (ζεύγη ήχου εικόνας) τις
οποίες χρησιμοποιούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί και προγραμματιζόμενοι λαμβάνουν οι
τηλεοπτικοί δέκτες με συνηθέστερα χρησιμοποιημένη την UHF.

 Ιστορία
Η τηλεόραση δεν εφευρέθηκε από ένα μεμονωμένο πρόσωπο, αλλά από διάφορα
άτομα. Η προέλευση αυτό που θα γινόταν σημερινό τηλεοπτικό σύστημα μπορεί να
επισημανθεί πίσω στην ανακάλυψη του photoconductivity του σελήνιου στοιχείων
από Willoughby Smith το 1873 που ακολουθείται από την εργασία για το
telectroscope και της εφεύρεσης του δίσκου ανίχνευσης από Paul Nipkow σε 1884,
Όλα τα πρακτικά τηλεοπτικά συστήματα χρησιμοποιούν τη θεμελιώδη ιδέα της
ανίχνευσης μιας εικόνας για να παραγάγουν μια αντιπροσώπευση σημάτων χρονικής
σειράς. Εκείνη η αντιπροσώπευση διαβιβάζεται έπειτα σε μια συσκευή για να
αντιστρέψει τη διαδικασία ανίχνευσης. Η τελική συσκευή, η τηλεόραση (ή σύνολο
TV), στηρίζεται στο ανθρώπινο μάτι για να ενσωματώσει το αποτέλεσμα σε μια
συνεπή εικόνα.

A transistor-based portable television, typical of NTSC models of the late 1960s and
1970s
Οι ηλεκτρομηχανικές τεχνικές αναπτύχθηκαν από τις δεκαετίες του 20ου αιώνα. Στη
δεκαετία του '20, που προχωρεί από τη μετάδοση ακόμα των φωτογραφιών, για να
ζήσουν ακόμα εικόνες duotone, στις εικόνες duotone κίνησης ή σκιαγραφιών, με κάθε
βήμα που αυξάνει την ευαισθησία και την ταχύτητα του φωτοηλεκτρικού κυττάρου
ανίχνευση. O Logie Baird έδωσε την παγκόσμια πρώτη δημόσια επίδειξη ενός
λειτουργούντος τηλεοπτικού συστήματος που μετέδωσε τις ζωντανές κινούμενες
εικόνες με τη βαθμολόγηση τόνου (grayscale) στις 26 Ιανουαρίου 1926 στο
εργαστήριό του στο Λονδίνο, και έχτισε ένα πλήρες πειραματικό σύστημα
ραδιοφωνικής μετάδοσης γύρω από την τεχνολογία του. Ο Baird κατέδειξε περαιτέρω
τη μετάδοση παγκόσμιας πρώτη έγχρωμης τηλεόρασης στις 3 Ιουλίου 1928, Αλλοι
προεξέχοντες υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της μηχανικής τηλεόρασης ήταν οι Charles
Francis Jenkins, που κατέδειξε ένα πρωτόγονο τηλεοπτικό σύστημα το 1923, Frank
Conrad που κατέδειξαν έναν μετατροπέα σε Westinghouse το 1928, και Frank Gray
και Herbert E. Ives στα εργαστήρια κουδουνιών που κατέδειξαν τη συνδεμένη με
καλώδιο μεγάλης απόστασης τηλεόραση το 1927 και τη διπλής κατεύθυνσης
τηλεόραση το 1930.

1950s television set
Τα συστήματα έγχρωμης τηλεόρασης εφευρέθηκαν και κατοχυρώθηκαν με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας ακόμη και προτού να λειτουργήσει η γραπτή τηλεόραση. Τα απολύτως
ηλεκτρονικά τηλεοπτικά συστήματα στηρίχθηκαν στις εφευρέσεις Philo taylor
Farnsworth, Vladimir Zworykin και άλλα για να παραγάγουν ένα σύστημα
κατάλληλο για τη μαζική διανομή του τηλεοπτικού προγραμματισμού. Το Farnsworth
έδωσε την παγκόσμια πρώτη δημόσια επίδειξη ενός όλο-ηλεκτρονικού τηλεοπτικού
συστήματος στο ίδρυμα Franklin στη Φιλαδέλφεια στις 25 Αυγούστου 1934. Όλα τα
σύγχρονα τηλεοπτικά συστήματα προέρχονται άμεσα από το πρότυπο Farnsworth.
Ο κανονικός προγραμματισμός ραδιοφωνικής μετάδοσης εμφανίζεται στις Ηνωμένες
Πολιτείες, [1 ] το Ηνωμένο Βασίλειο, [2 ] Γερμανία, [3 ] Γαλλία, [4 ] και το σοβιετικό
Union[5 ] πριν από τον παγκόσμιο πόλεμο ΙΙ. Η πρώτη κανονική τηλεοπτική
ραδιοφωνική μετάδοση άρχισε στη Γερμανία το 1935, χρησιμοποιώντας πρώτα ένα
ηλεκτρονικό σύστημα με 180 γραμμές, που ακολουθήθηκαν το 1937 με ένα
βελτιωμένο σύστημα με 441 γραμμές. Η πρώτη κανονική τηλεόραση μεταδίδει
ραδιοφωνικά με ένα σύγχρονο επίπεδο καθορισμού (240 ή περισσότερες γραμμές)
έγινε στην Αγγλία το 1936, σύντομα αναβαθμισμένος στο αποκαλούμενο "σύστημα

Α" με 405 γραμμές. Η κανονική ραδιοφωνική αναμετάδοση δικτύων άρχισε στις
Ηνωμένες Πολιτείες το 1946, και η τηλεόραση έγινε κοινή στα αμερικανικά σπίτια
μέχρι τη μέση δεκαετία του '50.
Ενώ η βορειοαμερικανική ραδιοφωνική αναμετάδοση over-the-air ήταν αρχικά χωρίς
άμεση πρόσθετη δαπάνη στον καταναλωτή (δηλ., κόστος παραπάνω από την
απόκτηση και τη συντήρηση του υλικού) και εκφωνητές αντισταθμίστηκε πρώτιστα
από την παραλαβή της διαφήμισης του εισοδήματος, όλο και περισσότερο οι
καταναλωτές Ηνωμένης τηλεόρασης λαμβάνουν τον προγραμματισμό τους από τη
συνδρομή στα συστήματα καλωδιακών τηλεοράσεων ή τις direct-to-home
δορυφορικές μεταδόσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, και το μεγαλύτερο
μέρος του υπολοίπου της Ευρώπης, αφ' ετέρου, οι χειριστές του τηλεοπτικού
εξοπλισμού πρέπει να καταβάλουν μια ετήσια αμοιβή αδειών, η οποία
χρησιμοποιείται συνήθως για να χρηματοδοτήσει (wholely ή εν μέρει) τις αρμόδιες
εθνικές δημόσιες υπηρεσίες broadcaster/s (π.χ. βρετανική εταιρία ραδιοφωνικής
αναμετάδοσης, Γαλλία Tιlιvisions, κ.λπ.).

 Τεχνολογία
Τα στοιχεία ενός τηλεοπτικού συνόλου τα στοιχεία ενός απλού τηλεοπτικού
συστήματος είναι:
 Μια πηγή εικόνας - αυτό μπορεί να είναι μια φωτογραφική μηχανή για τη
ζωντανή επανάληψη των εικόνων ή ένας ανιχνευτής για τη μετάδοση των
ταινιών
 Μια υγιής πηγή.
 Μια συσκευή αποστολής σημάτων, η οποία διαμορφώνει ένα ή περισσότερα
τηλεοπτικά σήματα με την εικόνα και με τις υγιείς πληροφορίες για τη
μετάδοση.
 Ένας δέκτης (τηλεόραση) που ανακτά την εικόνα και σήματα - ο ήχος από την
τηλεόραση μεταδίδεται ραδιοφωνικά.
 Μια συσκευή επίδειξης, η οποία μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα σε ορατό
φως.
 Μια υγιής συσκευή, η οποία μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα σε υγιή κύματα
για να μεταδοθούν μαζί με την εικόνα.

 Television add-ons
Σήμερα υπάρχουν πολλά Television add-ons με τη συμπερίληψη των τηλεοπτικών
κονσόλων παιχνιδιών, VCRs, μετασχηματιστές για το καλώδιο, την υποχωρητική
ψηφιακή τηλεόραση, την εκπομπή δορυφορικού προγράμματος και τα DVD ή τα
ψηφιακά τηλεοπτικά όργανα καταγραφής (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών
τηλεοπτικών οργάνων καταγραφής, PVRs). Η πρόσθετη αγορά συνεχίζει να
αυξάνεται καθώς οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται.

TV-LCD HDMI HD Ready …

 Νέες Τεχνολογίες-Εφαρμογές
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ambilight™
Blu ray
Broadcast flag
CableCARD™
Digital Light Processing (DLP)
Digital Rights Management (DRM)
Digital television (DTV)
Digital Video Recorders (DVR)
Direct Broadcast Satellite TV (DBS)
DVD
Flicker-free (100 Hz or 120 Hz, depending on country)
HD DVD
High Definition TV (HDTV)
IPTV
Internet television
Laser TV display technology
LCD and plasma display flat screen TV
SED display technology
OLED display technology
P2PTV
Pay-per-view
Personal video recorders (PVR)
Picture-in-picture (PiP)
Pixelplus
Placeshifting
Remote controls
The Slingbox
Timeshifting
Ultra High Definition Video (UHDV)
Web TV

Αναλυτικά…

 High-Definition Multimedia Interface
Το High-Definition Multimedia Interface (HDMI) είναι μια ψηφιακή
ακουστική/τηλεοπτική διεπαφή. Το HDMI ενσωματώνει επίσης την ψηφιακή
διοικητική τεχνολογία δικαιωμάτων και παρέχει μια διεπαφή μεταξύ οποιασδήποτε
συμβατής ψηφιακής ακουστικής/τηλεοπτικής πηγής, όπως ένας μετασχηματιστής, ένα
DVD, ένα PC, ένα τηλεοπτικό σύστημα παιχνιδιών, ή ένας δέκτης AV και ένα
συμβατό ψηφιακό ακουστικό ή/και τηλεοπτικό όργανο ελέγχου, όπως μια ψηφιακή
τηλεόραση (DTV). Είναι μια σύγχρονη αντικατάσταση για τα παλαιότερα αναλογικά
πρότυπα όπως SCART ή ο συνδετήρας RCA.

 Εκδόσεις
Οι συσκευές κατασκευάζονται για να εμμείνουν στις διάφορες εκδόσεις της
προδιαγραφής, όπου σε κάθε έκδοση δίνεται ένας αριθμός αναθεώρησης. Κάθε
ταυτόχρονη έκδοση της προδιαγραφής χρησιμοποιεί τα ίδια καλώδια, αλλά αυξάνει
τη ρυθμοαπόδοση.
HDMI 1.0

Released December 2002.
Single-cable digital audio/video connection with a maximum bitrate of
4.9Gbps. Supports up to 165Mpixels/sec video (1080p60Hz or UXGA) and 8channel/192kHz/24-bit audio.

HDMI 1.2
Released August 2005.
Added support for One Bit Audio, used on Super Audio CDs, up to 8 channels.
Availability of HDMI Type A connector for PC sources.
Ability for PC sources to use native RGB color-space while retaining the
option to support the YCbCr CE color space.
Requirement for HDMI 1.2 and later displays to support low-voltage sources.

HDMI 1.2a
Released December 2005.

Fully specifies Consumer Electronic Control (CEC) features, command sets,
and CEC compliance tests.

HDMI 1.3
Released 22 June 2006.


Increases single-link bandwidth to 340 MHz (10.2 Gbps)
Supports 30-bit, 36-bit, and 48-bit (RGB or YCbCr) color depths or over one
billion colors, up from 24-bit in previous versions.
Supports xvYCC color standards.
Incorporates automatic audio syncing (lip sync) capability.
Supports output of Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio streams for
external decoding by AV receivers. TrueHD and DTS-HD are lossless audio
codec formats used on HD DVDs and Blu-ray Discs. If the disc player can
decode these streams into uncompressed audio, then HDMI 1.3 is not
necessary, as all versions of HDMI can transport uncompressed audio.
Availability of a new mini connector for devices such as camcorders.
PlayStation 3 is the first product available on consumer market with HDMI
1.3.

HDMI 1.3a
Released 10 November 2006.[7]


Cable and Sink modifications for Type C
Source termination recommendation
Removed undershoot and maximum rise/fall time limits.
CEC capacitance limits changed
RGB video quantization range clarification
CEC commands for timer control brought back in an altered form, audio
control commands added.
Matching compliance test specification included (no compliance test available
for 1.3)

 Video on demand

Το Video on demand (VOD) επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν και να
προσέξουν το τηλεοπτικό περιεχόμενο πέρα από ένα δίκτυο ως τμήμα ενός
διαλογικού τηλεοπτικού συστήματος. Η περιεκτικότητα σε "ρεύματα" συστημάτων
VOD είτε επιτρέπει την εξέταση ενώ το βίντεο μεταφορτώνεται, είτε "τον
μεταφορτώνει" στον οποίο το πρόγραμμα παρουσιάζεται στην ολότητά του σε έναν
μετασχηματιστή. Όλοι μεταφορτώνουν κάποιο βίντεο ροής με τα συστήματα
απαίτησης και παρέχουν στο χρήστη ένα μεγάλο υποσύνολο της λειτουργίας VCR Για
τα ρέοντα συστήματα αυτό απαιτεί περισσότερη προσπάθεια εκ μέρους του
κεντρικού υπολογιστή, και μπορεί επίσης να απαιτήσει το μεγαλύτερο εύρος ζώνης
δικτύων.
Είναι δυνατό να τεθούν οι τηλεοπτικοί κεντρικοί υπολογιστές σε LANs, οπότε σ'αυτή
την περίπτωση μπορούν να δώσουν την πολύ γρήγορη απάντηση στους χρήστες. Οι
ρέοντες τηλεοπτικοί κεντρικοί υπολογιστές μπορούν επίσης να εξυπηρετήσουν μια
ευρύτερη κοινότητα, οπότε σ'αυτή την περίπτωση η ανταπόκριση μπορεί να μειωθεί.
Η πρώτη εμπορική υπηρεσία VOD προωθήθηκε στο Χογκ Κογκ περίπου 1990. Η
τεχνολογία δεν ήταν ώριμη, τηλεοπτικά CDs ήταν πολύ φτηνότερα, και η pay-TV δεν
ήταν κοινά στο Χογκ Κογκ. Οι τηλεπικοινωνίες του Χογκ Κογκ έχασαν ένα μεγάλο
χρηματικό ποσό.
Οι υπηρεσίες VOD προσφέρθηκαν αρχικά στη Χαβάη από το ωκεάνειο καλώδιο,
Ιανουάριο 2000, αλλά είναι τώρα διαθέσιμες σε μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα
ρέοντα συστήματα VOD είναι διαθέσιμα από τους προμηθευτές καλωδίων (με την
τεχνολογία διαποδιαμορφωτών καλωδίων). Η μεγάλη διανομή ενός ενιαίου σήματος
καθιστά τη ροή VOD μη πρακτική για τα περισσότερα δορυφορικά συστήματα TV
εντούτοις, η EchoStar ανήγγειλε πρόσφατα ένα σχέδιο για να προσφέρει το βίντεο
στον προγραμματισμό απαίτησης.
Το VOD είναι επίσης αρκετά κοινό στα ακριβότερα ξενοδοχεία. Τα συστήματα VOD
που αποθηκεύουν και παρέχουν ένα ενδιάμεσο με τον χρήστη περιεχόμενο που
μεταφορτώνεται άμεσα από το Διαδίκτυο είναι ευρέως διαθέσιμα. Το 1999, η
HomeChoice έγινε η πρώτη βρετανική επιχείρηση που προωθήσε τις υπηρεσίες VOD,
αλλά περιορίστηκε στο Λονδίνο.
Οι υπηρεσίες VOD είναι διαθέσιμες σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου επίσης. Η
υπηρεσία παρέχει VOD στους προμηθευτές καλωδίων στην Ταϊβάν και στις
επικοινωνίες TransACT στην Αυστραλία.

Τηλεόραση – Αποφθέγματα…
o Νομίζω πως η τηλεόραση έχει προδώσει το νόημα του δημοκρατικού λόγου,
προσθέτοντας εικονικό χάος στη σύγχυση φωνών. Τι ρόλο έχει η σιωπή σε όλο
αυτό το θόρυβο? – (Φεντερίκο Φελλίνι) .
o Η τηλεόραση είναι τσίχλα για τα μάτια.
o Η τηλεόραση σου δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσεις στο σπίτι σου από
ανθρώπους που δεν θα δεχόσουν στο σπίτι σου.
o Τηλεόραση; Η λέξη είναι μισή Ελληνική και μισή Λατινική. Κανένα καλό δεν θα
έρθει από αυτό το επινόημα.

Television Development - 100 Years at a glance
1900
1922 to 1927

1928 to 1934

1926 to 1935
1935 to 1941
Early 1940s
July 1, 1941
1942 to 1945
Late 1946
June 25, 1951
Oct 20, 1951
May 1954
1987
1990
1995
Late 1990s

The word "Television" is first used
Early Experiments with a MECHANICAL scanning disc system. TV
Picture is neon orange and very small.
First Mechanical TV Sets sold to public -- At the peak, 42 US
stations were in operation using the Jenkins system. However,
picture quality is lacking. Not suitable for commercial use.
Electronic TV offers greater promise.
Early Experiments with All-Electronic Cathode Ray Television (the
basic system we have today)
Electronic (Experimental) TV begins broadcasting in Germany,
England, Italy, France, USA, Holland, etc.
Work begins on CBS Mechanical Color Television
Electronic (Commercial) Black & White Television begins
broadcasting in United States
World War-II halts all TV sales and most all public broadcasting.
First American Post War TV set is RCA 630-TS (Less than 7,000
TV sets in USA, pre WW-II)
First Mechanical Color Television Set Placed on Market (CBSColumbia) at $499.95.
Mechanical CBS Color TV Broadcasting ends forever
First All-Electronic Color Television Set is RCA CT-100, selling at
$1,000
Japanese demonstrate ANALOG high-definition TV system (called
MUSE)
General Instrument's Video Cipher division announces DIGITAL
Hi-Definition System
Congress Passes the Telecommunications Act of 1995, replacing
the old 1934 laws
Internet, World-Wide-Web explodes onto the scene -- ushering in
new global communications for the 21st century!

Personal computer
A personal computer (PC) είναι ένας μικροϋπολογιστής του οποίου η τιμή, το
μέγεθος, και οι ικανότητες το καθιστούν κατάλληλο για την προσωπική χρήση. Ο
όρος διαδόθηκε από τον υπολογιστή apple στην δεκαετία του '70 και την δεκαετία
του '80, και κατόπιν από την ΙΒΜ με τον προσωπικό υπολογιστή της ΙΒΜ.

 Ιστορία

 Mainframes and large minicomputers
Πριν από την εμφάνιση του μικροεπεξεργαστή στις αρχές της δεκαετίας του '70, οι
υπολογιστές ήταν γενικά μεγάλα, δαπανηρά συστήματα που ήταν για τα
πανεπιστήμια και τις κυβερνητικές αντιπροσωπείες. Οι τελικοί χρήστες συχνά δεν
αλληλεπίδρασαν άμεσα με τη μηχανή αλλά αντ' αυτού θα προετοίμαζαν τους στόχους
για τον υπολογιστή στο σε μη απευθείας σύνδεση εξοπλισμό. Διάφορες αναθέσεις για
τον υπολογιστή θα μαζεύονταν επάνω και θα υποβάλλονταν σε επεξεργασία κατά
δεσμίδες. Αφότου είχε ολοκληρώσει η εργασία, οι χρήστες θα μπορούσαν να
συλλέξουν τα αποτελέσματα. Σε μερικές περιπτώσεις θα μπορούσε να πάρει ώρες ή
ημέρες μεταξύ της υποβολής μιας εργασίας στο υπολογιστικό κέντρο και της λήψης
της παραγωγής.
Μια πιο διαλογική μορφή χρήσης υπολογιστών που αναπτύσσεται εμπορικά μέχρι τη
μέση δεκαετία του '60. Σε ένα time-sharing σύστημα, τα πολλαπλάσια τερματικά
υπολογιστών αφήνουν πολλούς ανθρώπους να μοιραστούν τη χρήση ενός
επεξεργαστή κεντρικών υπολογιστών. Αυτό ήταν κοινό στις επιχειρησιακές
εφαρμογές και στην επιστήμη και την εφαρμοσμένη μηχανική.
Ένα διαφορετικό πρότυπο της χρήσης υπολογιστών προαναγγάλθηκε από τον τρόπο
με τον οποίο οι προ-εμπορικοί πειραματικοί υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν, όπου
ένας χρήστης είχε την αποκλειστική χρήση ενός επεξεργαστή. Με τα σημερινά
πρότυπα ήταν πολύ μεγάλοι (περίπου στο μέγεθος ενός ψυγείου) και κόστος

απαγορευτικό (χαρακτηριστικά δεκάδες χιλιάδων δολλάρια ΗΠΑ), και έτσι
αγοράστηκαν σπάνια από ένα άτομο. Εντούτοις, ήταν πολύ μικρότεροι, λιγότερο
ακριβοί, και γενικά απλούστεροι να λειτουργήσουν από πολλούς από τους κεντρικούς
υπολογιστές. Επομένως, ήταν προσιτοί για τα μεμονωμένα εργαστήρια και τα
ερευνητικά προγράμματα. Οι μίνι-υπολογιστές ελευθέρωσαν κατά ένα μεγάλο μέρος
αυτές τις οργανώσεις από την επεξεργασία κατά δεσμίδες και τη γραφειοκρατία ενός
εμπορικού ή πανεπιστημιακού υπολογιστικού κέντρου.
Επιπλέον, οι μινιυπολογιστές ήταν σχετικά διαλογικοί και είχαν σύντομα τα
λειτουργικά συστήματά τους. Ο μίνι-υπολογιστής Xerox Alto (1973) ήταν ένα βήμα
ορόσημο στην ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών, λόγω του γραφικού
ενδιάμεσου με τον χρήστη του, της απευθυνόμενης με σημεία οθόνης υψηλού
ψηφίσματος, της μεγάλης εσωτερικής και εξωτερικής αποθήκευσης μνήμης, του
ποντικιού, και του ειδικού λογισμικού. Η εποχή μίνι-υπολογιστών ήταν ένα
ενδιάμεσο βήμα από τους κεντρικούς υπολογιστές στη χρήση προσωπικών
υπολογιστών. Ο Ken Olsen, είπε το 1971 "δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν λόγο για
τον οποίο ένα άτομο θα ήθελε να είναι κύριος ενός computer" Μερικά άτομα, όπως ο
Steve Wozniak, είχε τις διαφορετικές απόψεις.

 Computers at home
Μια πρόωρη χρήση του όρου "προσωπικός υπολογιστής" εμφανίστηκε στις 3
Νοεμβρίου 1962, σε άρθρο του New York Times που εκθέτει το όραμα John W.
Mauchly's του μέλλοντος σε μια πρόσφατη συνεδρίαση του αμερικανικού ιδρύματος
βιομηχανικών μηχανικών. Ο Mauchly δηλώνει, "δεν υπάρχει κανένας λόγος να
υποθέσει κανείς ότι το μέσο αγόρι ή το κορίτσι δεν μπορεί να είναι κύριο ενός
προσωπικού computer.". Σαράντα έτη αργότερα, πολλά αγόρια και κορίτσια ήταν
κύρια και χρησιμοποίησαν τους προσωπικούς υπολογιστές.
Οι πρόγονοι μίνι-υπολογιστών του σύγχρονου προσωπικού υπολογιστή δεν
χρησιμοποίησαν τους μικροεπεξεργαστές. Μετά από την εμπορευματοποίηση του, το
κόστος της κατασκευής ενός συγκροτήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών μειώθηκε
εντυπωσιακά.Ταυτόχρονα, οι πρόοδοι στην ανάπτυξη της στερεάς κατάστασης
μνήμης απέβαλαν την αποθήκευση ογκωδών, δαπανηρών, που χρησιμοποιήθηκαν
στις προγενέστερες γενεές των υπολογιστών.
Ένα προγραμματίσημο τερματικό αποκαλούμενο Datapoint 2200 είναι η πιο πρόωρη
γνωστή συσκευή που αντέχει οποιαδήποτε σημαντική ομοιότητα στο σύγχρονο
προσωπικό computer. Έγινε από ctc (τώρα γνωστό ως Datapoint) το 1970 και ήταν
ένα πλήρες σύστημα σε μια μικρή περίπτωση που αντέχει το κατά προσέγγιση ίχνος
μιας γραφομηχανής της ΙΒΜ Selectric. Η ΚΜΕ του συστήματος κατασκευάστηκε
από ποικίλα ιδιαίτερα συστατικά, αν και η επιχείρηση είχε αναθέσει την Intel για να
αναπτύξει μια single-chip μονάδα επεξεργασίας υπήρξε μια πτώση έξω μεταξύ ctc
και της Intel, και η Intel τσιπ είχε αναπτυχθεί δεν χρησιμοποιήθηκε. Η Intel
κυκλοφόρησε σύντομα μια τροποποιημένη έκδοση εκείνου του τσιπ ως Intel 8008, το
παγκόσμιο πρώτο οκτάμπιτο microprocessor. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του
Datapoint 2200 επομένως καθόρισαν τη φύση των 8008, στα οποία όλοι οι διαδοχικοί
επεξεργαστές που χρησιμοποιήθηκαν σε συμβατό με IBM PCs ήταν βασισμένοι.
Επιπλέον, το σχέδιο του πολυ-τσιπ ΚΜΕ Datapoint 2200's και το τελικό σχέδιο της

Intel 8008 ήταν τόσο παρόμοια που τα δύο είναι κατά ένα μεγάλο μέρος λογισμικόσυμβατά επομένως, το Datapoint 2200, από μια πρακτική προοπτική, μπορεί να
θεωρηθεί σαν τροφοδοτήθηκε πράγματι από 8008, το οποίο τον κάνει έναν ισχυρό
υποψήφιο για τον τίτλο του "πρώτου μικροϋπολογιστή" επίσης. Η ανάπτυξη του
single-chip μικροεπεξεργαστή ήταν ένας τεράστιος καταλύτης στην εκλαϊ'κευση των
φτηνών, εύχρηστων, και αληθινά προσωπικών υπολογιστών. Το Altair 8800, που
εισάγεται σε ένα δημοφιλές άρθρο περιοδικών ηλεκτρονικής στο ζήτημα Δεκεμβρίου
1974, στο χρόνο καθορισμένο ένα νέο σημείο χαμηλών τιμών για έναν υπολογιστή,
φέρνοντας ιδιοκτησία υπολογιστών σε μια κατά γενική ομολογία επίλεκτη αγορά στη
δεκαετία του '70. Ήταν αμφισβητήσιμα αυτός ο υπολογιστής που ωοτόκησε την
ανάπτυξη και του υπολογιστή μήλων καθώς επίσης και της Microsoft, που ωοτοκεί
τον προγραμματίζοντας γλωσσικό διερμηνέα BASIC Altair, πρώτο προϊόν της
Microsoft. Η δεύτερη γενεά των μικροϋπολογιστών - εκείνοι που εμφανίστηκαν προς
το τέλος της δεκαετίας του '70, από η επιτυχία που σπινθηρίζει της απελευθέρωσης
του Steve Wozniak-designed Apple, το μήλο ΙΙ - ήταν γνωστή συνήθως ως εγχώριοι
υπολογιστές. Αυτοί ήταν λιγότερο ικανοί και με κάποιους τρόπους λιγότερο
ευπροσάρμοστοι από τους μεγάλους επιχειρησιακούς υπολογιστές της ημέρας.
Χρησιμοποιήθηκαν γενικά από τους ενθουσιώδες υπολογιστών για την εκμάθηση στο
πρόγραμμα, που τρέχει τις απλές εφαρμογές γραφείων/παραγωγικότητας, την
ηλεκτρονική διασυνδέοντας, και τις γενικές hobbyist αναζητήσεις. Μέχρι την
πρόσφατη δεκαετία του '90, ο "εγχώριος υπολογιστής" γινόταν μια λιγότερο κοινή
ετικέτα υπέρ του "προσωπικού υπολογιστή." Η γραφική παράσταση και οι υγιείς
ικανότητες των "εγχώριων" συστημάτων αντιστοιχήθηκαν από εκείνους
προοριζόμενους για "επιχειρησιακούς" λόγους, μια γενική μείωση στις δαπάνες. Οι
δύο τομείς αγοράς που λιώνονται. Αυτοί οι υπολογιστές ήταν προσυναρμολογημένοι,
συχνά προ-διαμορφωμένοι με το συσσωρευμένο λογισμικό, και απαίτησαν λίγες
τεχνικές γνώσεις για να λειτουργήσουν.

A university computer lab containing many desktop PCs

A release photo of the original IBM PC (ca. 1981)

Σήμερα

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, η δύναμη των προσωπικών υπολογιστών
αυξήθηκε ριζικά, θολώνοντας τη στο παρελθόν αιχμηρή διάκριση μεταξύ των
προσωπικών υπολογιστών και των πολλών χρηστών υπολογιστών, όπως οι κεντρικοί
υπολογιστές. Σήμερα οι υπολογιστές υψηλός-τελών διακρίνονται συχνά από τους
προσωπικούς υπολογιστές από τη μεγαλύτερη αξιοπιστία ή τη μεγαλύτερη
δυνατότητα στο multitask, παρά από τη ζωώδη δυνατότητα ΚΜΕ. Στη σημερινή
κοινή χρήση, ο προσωπικός υπολογιστής και το PC δείχνουν συνήθως ένα συμβατό
σύστημα PC της ΙΒΜ. Λόγω αυτής της ένωσης, μερικοί κατασκευαστές των
προσωπικών υπολογιστών που δεν είναι η ΙΒΜ PCs αποφεύγουν ρητά τους όρους για
να περιγράψουν τα προϊόντα τους. Στο Διαδίκτυο οι σύγχρονοι προσωπικοί
υπολογιστές δεν είναι πλέον τα αποκλειστικά εργαλεία των χρηστών τους.
Οι νέοι υπολογιστές είναι πλέον "υπολογιστές-ρομπότ", που μπορούν να
εκτελέσουν και μηχανικές εργασίες, σκεπτόμενοι, με δυνατότητες μάθησης και με
την υποστήριξη της μνήμης που διαθέτουν. Την Ιαπωνική πρόκληση ακολούθησαν
και άλλες χώρες. Ξεκίνησε από την Ιαπωνία, όπου τέθηκε σε εφαρμογή από το 1982
το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπολογιστών Πέμπτης Γενιάς. Ο στόχος ήταν η
δημιουργία υπολογιστών με ανθρώπινη συμπεριφορά σε επίπεδο όμως του υλικού
(hardware) και όχι απλά του λογισμικού, που επικρατούσε μέχρι τότε στον τομέα της
τεχνητής νοημοσύνης.

 Διαμόρφωση
Οι προσωπικοί υπολογιστές μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το μέγεθος και τη
φορητότητα τους:

Desktop computers
Laptop or notebooks
Personal digital assistants (PDAs)
Portable computers
Tablet computers
Wearable computers

• Desktop computer

Ένας υπολογιστής γραφείου είναι ένας προσωπικός υπολογιστής που γίνεται για τη
χρήση σε ένα γραφείο ή ένα σπίτι και διακρίνεται από τους φορητούς υπολογιστές
όπως τα lap-top ή PDAs. Οι υπολογιστές γραφείου είναι επίσης γνωστοί ως
μικροϋπολογιστές.
Υπάρχουν τέσσερις τύποι υπολογιστών γραφείου: εγχώριοι υπολογιστές, ή
προσωπικοί υπολογιστές τερματικοί σταθμοί, κεντρικοί υπολογιστές Διαδικτύου, και
ειδικοί υπολογιστές επικοινωνιών. Οι υπολογιστές γραφείου είναι αυτήν την περίοδο
οι πιό προσιτοί υπολογιστές και πανταχού παρόντες στις επιχειρήσεις, τα σχολεία, και
τις οικογένειες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των στόχων γραφείων,
οργανώνοντας τις ψηφιακές φωτογραφίες, την τηλεοπτική έκδοση, και την πρόσβαση
Διαδικτύου. Σχεδόν όλοι οι υπολογιστές γραφείου είναι μορφωματικοί, με τα
συστατικά που μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν ή να αναβαθμιστούν. Οι
υπολογιστές γραφείου έρχονται σε ποικίλες μορφές περίπτωσης που κυμαίνονται από
τους μεγάλους κάθετους πύργους ως τα μικρά πρότυπα παράγοντα μορφής που
μπορούν να πτυχωθούν πίσω από ένα όργανο ελέγχου LCD.

 Ιστορία
Οι υπολογιστές γραφείου παρήχθησαν ευρέως καθ' όλη τη διάρκεια της πρόσφατων
δεκαετίας του '70 και της δεκαετίας του '80. Αρχικά ονομάστηκαν
"μικροϋπολογιστές" για να τους διαφοροποιήσουν από τον κεντρικό υπολογιστή και
τους μινιυπολογιστές που ήταν παραδοσιακά διαθέσιμοι για την πώληση από τις
σημαντικότερες επιχειρήσεις υπολογιστών στο χρόνο. Το 1975 το MITS Altair 8800
έγινε ο πρώτος προσυναρμολογημένος υπολογιστής γραφείου διαθέσιμος στην αγορά.
Εντούτοις, λόγω του σχεδίου του υπολογιστή που συνδέεται περισσότερο προς τη
hobbyist αγορά η έκκληση της μηχανής ήταν περιορισμένη. Μέσω της δεκαετίας του
'80 ο υπολογιστής γραφείου έγινε όλο και περισσότερο κοινός στην κοινωνία.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν δεδομένου ότι ένα ευρύ φάσμα των χρηστών, από τη
μεγαλύτερη εταιρία κάτω στο άτομο στο σπίτι, βρήκε τις συναρπαστικές νέες χρήσεις
για τις μηχανές. Εντούτοις, ήταν όχι πριν από την έκρηξη Διαδικτύου, στα μέσα της
δεκαετίας του '90 ότι ο υπολογιστής γραφείου έγινε σχεδόν πανταχού παρών στη
σύγχρονη εποχή μας.

• Laptop

Ένας υπολογιστής lap-top ή απλά ένα lap-top (επίσης υπολογιστής σημειωματάριων
ή σημειωματάριο ή labtop) είναι ένας μικρός κινητός υπολογιστής, ο οποίος ζυγίζει
συνήθως 2.2-12 τις λίβρες (1-6 χιλιόγραμμα), ανάλογα με το μέγεθος, υλικά και άλλοι
παράγοντες.

Ενώ το lap-top και το σημειωματάριο όρων χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά,
"το lap-top" είναι ο παλαιότερος όρος, που εισάγεται το 1983 με το Sc Gavilan. Ο
"υπολογιστής σημειωματάριων" είναι μια πιο πρόσφατη δημιουργία, που
χρησιμοποιήθηκε για να διαφοροποιήσει τις μικρότερες συσκευές όπως εκείνοι nec
UltraLite και σειρές Compaq LTE το 1989, οι οποίες ήταν, σε αντίθεση με τα
προηγούμενα lap-top, το κατά προσέγγιση μέγεθος ενός A4 εγγράφου sheet. που οι
όροι είναι ανακριβείς: λόγω στη θερμότητα και άλλα ζητήματα, πολλά lap-top είναι
ακατάλληλα για τη χρήση στην περιτύλιξή κάποιου, και τα περισσότερα
σημειωματάρια δεν είναι το μέγεθος του χαρακτηριστικού A4 σημειωματάριου
εγγράφου. Αν και μερικοί παλαιότεροι φορητοί υπολογιστές, όπως το Macintosh
φορητό και ορισμένα πρότυπα αποκορυφώματος TurbosPort, περιγράφηκαν μερικές
φορές ως "lap-top", το μέγεθος και το βάρος τους ήταν πάρα πολύ μεγάλα για αυτήν
την κατηγορία. Τα lap-top τρέχουν συνήθως σε μια ενιαία μπαταρία ή από έναν
εξωτερικό προσαρμοστή εναλλασσόμενου ρεύματος/συνεχούς ρεύματος που μπορεί
να φορτίσει την μπαταρία επίσης παρέχοντας τη δύναμη ο ίδιος στον υπολογιστή.
Περιέχουν τα συστατικά που είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα υπολογιστών γραφείου
τους και εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες, αλλά μικρογραφούνται και βελτιστοποιούνται
για την κινητή χρήση και την αποδοτική κατανάλωση ισχύος.

Κατηγορίες

Οι όροι που χρησιμοποιούνται μερικές φορές για τις υποκατηγορίες των υπολογιστών
lap-top περιλαμβάνουν:
 Ultraportables με τις οθόνες χαρακτηριστικά λιγότερο από 12 ίντσες
διαγώνια και ένα βάρος λιγότερο από 1.7kg. Τα πληκτρολόγιά τους δεν είναι
συνήθως full-size. Το αρχικό ακροατήριό τους είναι συνήθως επιχειρησιακοί
ταξιδιώτες, οι οποίοι χρειάζονται τα μικρά, ελαφριά lap-top. Το Ultraportables
είναι συχνά πολύ ακριβό, έχει επεκτείνει την μπαταρία ή/και τη ζωή
μπαταριών, η δύναμη-διάσωση CPUs σπιτιών και σχεδόν πάντα έχει
ενσωματώσει τη γραφική παράσταση.
 Λεπτά laptop που ζυγίζουν συνήθως μεταξύ 1.8kg και 2.8kg με ένα μέγεθος
οθόνης μεταξύ 12 και 14 ιντσών διαγώνια. ; Τα μέσου μεγέθους lap-top αυτοί
έχουν συνήθως τις οθόνες 15 - 15,4 ιντσών διαγώνια και ενός βάρους γύρω
από 3- 3.5kg. Θυσιάζουν συνήθως τη δύναμη υπολογισμού για τις μικρότερες
διαστάσεις και τη μακρύτερη ζωή μπαταριών, αν και το μήκος και το πλάτος
καθορίζονται συνήθως από το μέγεθος οθόνης.
 Τα ισχυρά laptop υπολογιστών αντικατάστασης υπολογιστών γραφείου
σήμαναν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε μια σταθερή θέση και να
πραγματοποιηθούν σπάνια λόγω στο βάρος και το μέγεθός τους το τελευταίο
παρέχει περισσότερο διάστημα για τα ισχυρά συστατικά και μια μεγάλη
οθόνη, μετρώντας συνήθως 15 ίντσες ή περισσότερων. Οι αντικαταστάσεις
υπολογιστών γραφείου τείνουν να έχουν περιορίσει τη ζωή μπαταριών,
υπερβαίνοντας σπάνια τρεις ώρες, επειδή το υλικό δεν βελτιστοποιείται για
την αποδοτική χρήση δύναμης.

Ιστορία

Προτού οι υπολογιστές lap-top ήταν τεχνικά εφικτοί, οι παρόμοιες ιδέες είχαν
προταθεί, ο ειδικότερα έννοια Dynabook του Alan Kay's, που αναπτύχθηκε σε Xerox
PARC στις αρχές της δεκαετίας του '70. Ο πρώτος εμπορικά διαθέσιμος φορητός
υπολογιστής ήταν το Osborne 1 το 1981, το οποίο χρησιμοποίησε το λειτουργικό
σύστημα CP/M. Αν και ήταν μεγάλο και βαρύς έναντι στα σημερινά lap-top, με ένα
μικροσκοπικό CRT όργανο ελέγχου, άσκησε κοντινός-επαναστατική επίδραση στην
επιχείρηση, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες ήταν σε θέση να πάρουν τον υπολογιστή
και τα στοιχεία τους με τους για πρώτη φορά. Αυτό και άλλα "luggables"
εμπνεύστηκαν από αυτό που ήταν πιθανώς ο πρώτος φορητός υπολογιστής, το Xerox
NoteTaker, που αναπτύχθηκε πάλι σε Xerox PARC, το 1976 εντούτοις, μόνο δέκα
πρωτότυπα χτίστηκαν. Το Osborne ήταν για το μέγεθος μιας φορητής ράβοντας
μηχανής, και θα μπορούσε σημαντικά να φερθεί σε ένα εμπορικό αεροσκάφος.
Εντούτοις, δεν ήταν δυνατό να τρεχτεί το Osborne στις μπαταρίες έπρεπε να
συνδεθεί. Μια υπομένοντας επιτυχία ήταν η Compaq φορητή, το πρώτο προϊόν από
Compaq, που εισήχθη το 1983, όταν ο προσωπικός υπολογιστής της ΙΒΜ είχε γίνει η
τυποποιημένη πλατφόρμα. Αν και μόλις και μετά βίας πιό φορητό από τις μηχανές
Osborne, και επίσης απαίτηση της δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος να τρέξει,
έτρεξε το MS-DOS και ήταν ο πρώτος αληθινός κλώνος της ΙΒΜ (ο πιό πρόσφατος
φορητός υπολογιστής της ΙΒΜ, που έφθασε το 1984, ήταν ειδικότερα λιγότερο PC-'
σύστημα της ΙΒΜ από το Compaq.
Μια άλλη σημαντική μηχανή που αναγγέλθηκε το 1981, αν και πρώτα πωλείται
ευρέως το 1983, ήταν το Epson χξ-20. Ένας απλός φορητός υπολογιστής, αυτό
χαρακτήρισε ένα πληκτρολόγιο 68-κλειδιών πλήρης-διέλευσης, επαναφορτιζόμενες
νικελίου-καδμίου μπαταρίες, μια μικρή (32-εικονοκύτταρο 120 Χ) dot-matrix LCD
επίδειξη με 4 γραμμές κειμένου, 20 χαρακτήρες ανά τον τρόπο κειμένων γραμμών,
έναν εκτυπωτή μητρών σημείων 24 στηλών, διερμηνέα BASIC της Microsoft, και 16
kB του RAM (εκτάσιμου σε 32 kB). Εντούτοις, αμφισβητήσιμα το πρώτο αληθινό
lap-top ήταν η GRiD πυξίδα 1101, που σχεδιάστηκε από Bill Moggridge το 19791980, και απελευθερωμένος σε 1982, που εσωκλείστηκαν σε μια περίπτωση
μαγνήσιου, εισήγαγε το τώρα γνωστό σχέδιο clamshell, στο οποίο η επίπεδη επίδειξη
που διπλώθηκε έκλεισε ενάντια στο πληκτρολόγιο. Ο υπολογιστής θα μπορούσε να
οργανωθεί από τις μπαταρίες, και εξοπλίστηκε με μια μνήμη φυσαλίδων επίδειξης και
του kilobyte 384 πλάσματος 320Χ200-εικονοκυττάρου. Δεν ήταν συμβατό με IBM,
και η υψηλή τιμή της (8-10.000 USS) το περιόρισε στις εξειδικευμένες εφαρμογές.
Εντούτοις, χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τις ΗΠΑ στρατιωτικές, και από τη NASA
στη διαστημική σαϊ'τα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80. Ο κατασκευαστής
GRiD's κέρδισε στη συνέχεια τις σημαντικές επιστροφές στα δικαιώματα
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του καθώς οι καινοτομίες της έγιναν κοινές. GRiD η
εταιρία συστημάτων αγοράστηκε αργότερα από Tandy (RadioShack). Δύο άλλα
αξιοσημείωτα πρόωρα lap-top ήταν τα αιχμηρά PC- 5000 και το Sc Gavilan, που
αναγγέλθηκαν το 1983 αλλά που πωλήθηκαν πρώτα το 1984.
Το έτος 1983 το Kyocera Kyotronic 85, το οποίο όφειλε πολύ στο σχέδιο του
προηγούμενου Epson χξ-20. Αν και ήταν πρώτα σε έναν αργό πωλητή στην Ιαπωνία,
το χορήγησε άδεια γρήγορα από Tandy Corporation, την Olivetti, και nec, τα οποία
εβλέίδαν τη δυνατότητά του και το εμπορεύτηκαν αντίστοιχα ως γραμμή τρς-80
πρότυπη 100 (ή Tandy 100), Olivetti μ-10, nec PC- 8201.[2 ] Οι μηχανές έτρεξαν στις
τυποποιημένες μπαταρίες AA. Τα ενσωματωμένα προγράμματα του Tandy,
συμπεριλαμβανομένου ενός διερμηνέα BASIC, ένας συντάκτης κειμένων, και ένα

τελικό πρόγραμμα, παρέχηκαν από τη Microsoft, και θεωρούνται για να έχουν
γραφτεί εν μέρει από το Bill Gates ο ίδιος. Ο υπολογιστής δεν ήταν ένα clamshell,
αλλά παρείχε μια tiltable οθόνη 8Χ40-χαρακτήρα LCD επάνω από ένα πληκτρολόγιο
πλήρης-ταξιδιού. Με τον εσωτερικό διαποδιαμορφωτή του, ήταν ένα ιδιαίτερα
φορητό τερματικό επικοινωνιών. Λόγω στη φορητότητα, την καλή ζωή μπαταριών
(και την ευκολία αντικατάστασης), την αξιοπιστία (δεν είχε κανένα κινούμενο μέρος),
και τη χαμηλή τιμή του (τόσο λίγα όπως το USS 300), το πρότυπο θεωρήθηκε
ιδιαίτερα, γίνοντας μια συμπάθεια μεταξύ των δημοσιογράφων. Ζύγισε λιγότερο από
2 κλ με τις διαστάσεις 30 Χ 21,5 Χ 4,5 εκατ. (12 Χ 8,5 Χ 1,75 ίντσες). Οι αρχικές
προδιαγραφές περιέλαβαν 8 kilobyte του RAM (εκτάσιμου σε 24 kB) και ενός
επεξεργαστή 3 MHz. Η μηχανή ήταν στην πραγματικότητα για το μέγεθος ενός
σημειωματάριου εγγράφου, αλλά ο όρος έπρεπε να μπεί ακόμα στη χρήση και
περιγράφηκε γενικά ως "φορητόσ" υπολογιστής. Μεταξύ των πρώτων εμπορικών
συμβατών με IBM lap-top ήταν το PC της ΙΒΜ μετατρέψιμο, εισαγμένος το 1986, και
δύο πρότυπα Toshiba, το T1000 και το T1200, εισήγαγαν το 1987. Αν και οι
περιορισμένες πλαδαρός-βασισμένες μηχανές DOS, με το λειτουργικό σύστημα που
αποθηκεύτηκε στη μόνο ανάγνωσης μνήμη, τα πρότυπα Toshiba ήταν μικρές και
αρκετά ελαφριές να φερθούν backpack, και θα μπορούσαν να είναι τρέξτε lead-acid
μπαταρίες.
Τα πρώτα lap-top επιτυχή σε μια μεγάλη κλίμακα ήρθαν στο μεγάλο μέρος λόγω σε
ένα αίτημα για την πρόταση (RFP) από την Πολεμική Αεροπορία των Η.Π.Α. το
1987. Αυτή η σύμβαση θα οδηγούσε τελικά στην αγορά πάνω από 200.000 lap-top. Ο
ανταγωνισμός για να παρέχει αυτήν την σύμβαση αμφισβητήθηκε σκληρά και οι
σημαντικότερες επιχειρήσεις PC του χρόνου ΙΒΜ, Toshiba, Compaq, nec, και
συστήματα στοιχείων αποκορυφώματος (ZDS), που ορμιέται διαπραγμάτευση για να
αναπτύξει τα lap-top σε μία προσπάθεια να κερδηθεί αυτή η. ZDS, που είχαν κερδίσει
νωρίτερα ένα ορόσημο εξετάζουν το IRS για ζ- 171 του, ανατέθηκαν αυτήν την
σύμβαση για τη σειρά SupersPort του. Η σειρά SupersPort προωθήθηκε αρχικά με
έναν επεξεργαστή της Intel 8086, διπλές κινήσεις δισκετών, μια αναδρομικά
φωτισμένη, μπλε και άσπρη οθόνη STN LCD, και ένα πακέτο μπαταριών NiCD. Τα
πιό πρόσφατα πρότυπα χαρακτήρισαν έναν επεξεργαστή της Intel 80286 και έναν
20MB σκληρό δίσκο. Με βάση αυτήν την διαπραγμάτευση, ZDS έγινε ο
προμηθευτής παγκόσμιων μεγαλύτερος lap-top το 1987 και το 1988.
Η ZDS με Tottori Sanyo στο σχέδιο και την κατασκευή αυτών των lap-top. Αυτή η
σχέση είναι ξεχωριστή επειδή ήταν κατασκευαστής η πρώτη διαπραγμάτευση μεταξύ
ενός σημαντικού εμπορικού σήματος και ενός ασιατικού OEM (αρχικού εξοπλισμού).
Στο χρόνο, την Compaq, την ΙΒΜ, το Toshiba, nec, κ.λπ. όλα σχεδίασε και
κατασκεύασε τις μηχανές τους. Εντούτοις, μετά από την επιτυχία του ZDS που
προσφέρει άλλες σχέσεις, όπως Compaq και τον πολίτη, ακολούθησε σύντομα. Αυτή
τη στιγμή η ποιότητα της ιαπωνικής εφαρμοσμένης μηχανικής και της κατασκευής
από κοινού με τη δύναμη του δολαρίου σχετικά με τα γεν (χαρακτηριστικά περίπου
130 γεν = $1) οδήγησε τα περισσότερα εμπορικά σήματα στους προμηθευτές στην
Ιαπωνία. Οι επιχειρήσεις όπως η Sanyo, Tottori Sanyo, πολίτης, και Casio όλα
συμμετείχαν σε μεγάλο ποσοστό σε αυτήν την επιχείρηση ως OEMs. Εντούτοις,
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90 ένα δολάριο αποδυνάμωσης και η αυξανόμενη
βιωσιμότητα ταϊβανικού OEMs τέτοιες ως Acer, Compal, Twinhead, και Chicony
οδηγούν τη βάση ανεφοδιασμού για να μετατοπιστούν γρήγορα από την Ιαπωνία
στην Ταϊβάν. Επιπλέον, τα εμπορικά σήματα που ήταν πιό ευκίνητα και στηρίχθηκαν

λιγότερο στην εσωτερική εφαρμοσμένη μηχανική όπως η πύλη, η κοιλάδα και το
μικρό άρχισαν να ανέρχονται γρήγορα στις θέσεις ηγεσίας.
Ένας άλλος ξεχωριστός υπολογιστής ήταν το Καίμπριτζ Z88, που σχεδιάστηκε από
Clive Sinclair, που εισήχθη σε 1988, Περίπου το μέγεθος ενός A4 φύλλου του
εγγράφου επίσης, αυτό έτρεξε στις τυποποιημένες μπαταρίες, και περιείχε το βασικό
υπολογισμό με λογιστικό φύλλο (spreadsheet), την επεξεργασία κειμένου, και τα
προγράμματα επικοινωνιών. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '80, οι υπολογιστές
lap-top γίνονταν δημοφιλείς μεταξύ των επιχειρησιακών ανθρώπων. Nec UltraLite,
που απελευθερώθηκε στα μέσα του 1989, ήταν ίσως ο πρώτος υπολογιστής
σημειωματάριων, που ζυγίζει μόλις πάνω από 2 κλ αντί ενός πλαδαρού ή σκληρού
δίσκου, περιείχε μια κίνηση RAM 2 μεγαμπάιτ, αλλά αυτό μείωσε τη χρησιμότητά
του καθώς επίσης και το μέγεθός του. Οι πρώτοι υπολογιστές σημειωματάριων για να
περιλάβουν τους σκληρούς δίσκους ήταν εκείνοι της σειράς Compaq LTE, που
εισήχθησαν προς το τέλος εκείνου του έτους. Αληθινά το μέγεθος ενός
σημειωματάριου, χαρακτήρισαν επίσης grayscale τις αναδρομικά φωτισμένες
επιδείξεις με το ψήφισμα CGA.

The Macintosh Portable, Apple's first attempt at a battery-powered computer
Η πρώτη μηχανή υπολογιστών apple με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ήταν το 1989 το
Macintosh φορητό. Πραγματικά "ένας luggable", η MAC φορητή εγκωμιάστηκε για
τη σαφή ενεργό επίδειξη μητρών και τη μακριά ζωή μπαταριών του, αλλά ήταν
φτωχός πωλητής λόγω στον όγκο του. Ελλείψει ενός αληθινού lap-top μήλων,
διάφορες συμβατές μηχανές όπως το εξερχόμενο lap-top ήταν διαθέσιμες για τους
χρήστες της MAC εντούτοις, για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων, ο χρήστης
έπρεπε να παρέχει ένα σύνολο της MAC ROMs, το οποίο σήμανε συνήθως να πρέπει
να αγοράσει ένα νέο ή χρησιμοποιημένο Macintosh επίσης. Η σειρά μήλων
PowerBook, που εισήχθη τον Οκτώβριο του 1991, καινοτόμησε τις αλλαγές που είναι
τώρα de facto πρότυπα στα lap-top, όπως η τοποθέτηση του πληκτρολογίου, του
δωματίου για το υπόλοιπο φοινικών, και του συνυπολογισμού μιας ενσωματωμένης
συσκευής υπόδειξης (trackball). Το επόμενο έτος, ΙΒΜ απελευθέρωσε το Thinkpad
του 700C, χαρακτηρίζοντας ένα παρόμοιο σχέδιο (εν τούτοις με ένα διακριτικό
κόκκινο TrackPoint που δείχνει τη συσκευή). Πιό πρόσφατο PowerBooks εισήγαγε
τις πρώτες επιδείξεις 256-χρώματος (PowerBook 165c, 1993), και το πρώτο αληθινό
touchpad, την πρώτη δεκαεξάμπιτη υγιή καταγραφή, και τον πρώτο ενσωματωμένο
προσαρμοστή δικτύων Ethernet (PowerBook 500, 1994). Το καλοκαίρι του 1995 ήταν
μια σημαντική κρίσιμη καμπή στην ιστορία του υπολογισμού σημειωματάριων. Τον
Αύγουστο εκείνου του έτους η Microsoft εισήγαγε τα WINDOWS.95. Ήταν την
πρώτη φορά ότι η Microsoft είχε τοποθετήσει ένα μεγάλο μέρος του διοικητικού
ελέγχου δύναμης στο λειτουργικό σύστημα. Αυτή η κίνηση από τη Microsoft ήταν

αμφισβητούμενη στα μάτια των σχεδιαστών σημειωματάριων επειδή μείωσε πολύ τη
δυνατότητά τους να καινοτομήσουν εντούτοις, εξυπηρέτησε το ρόλο του στην
απλούστευση και τη σταθεροποίηση ορισμένων πτυχών του σχεδίου
σημειωματάριων. Τα WINDOWS.95 ανήγγειλαν επίσης μέσα τη σημασία του CDROM στον κινητό υπολογισμό και άρχισαν τη μετατόπιση στον επεξεργαστή της
Intel Pentium ως πλατφόρμα βάσεων για τα σημειωματάρια.

A 1997 Micron laptop
Σαν τεχνολογία που βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, η
χρησιμότητα και η δημοτικότητα των laptop αυξήθηκαν. Αντίστοιχα οι τιμές πήγαν
κάτω. Διάφορες εξελίξεις συγκεκριμένες για τα laptop εφαρμόστηκαν γρήγορα,
βελτιώνοντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης και την απόδοση. Μεταξύ τους ήταν:
 Βελτιωμένη τεχνολογία μπαταριών.
Οι βαριές lead-acid μπαταρίες αντικαταστάθηκαν με τις ελαφρύτερες και
αποδοτικότερες τεχνολογίες, το πρώτο κάδμιο νικελίου ή NiCD, κατόπιν υδρίδιο
μετάλλων νικελίου (NiMH) και έπειτα ιονικά μπαταρία λίθιου και πολυμερές σώμα
λίθιου.
 Δύναμη-διάσωση των επεξεργαστών.
Ενώ τα lap-top το 1991 περιορίστηκαν στον επεξεργαστή 80286 λόγω των
ενεργειακών απαιτήσεων των ισχυρότερων 80386, η εισαγωγή του επεξεργαστή της
Intel 386SL, που σχεδιάστηκε για τις συγκεκριμένες ανάγκες δύναμης των lap-top,
χαρακτήρισε το σημείο στο οποίο οι ανάγκες lap-top περιλήφθηκαν στο σχέδιο ΚΜΕ.
Το 386SL ενσωμάτωσε έναν πυρήνα 386SX με έναν ελεγκτή μνήμης και αυτό
ζευγαρώθηκε με ένα I/O τσιπ για να δημιουργήσει το SL chipset. Ήταν
ενσωματωμένο από οποιαδήποτε προηγούμενη λύση αν και το κόστος του ήταν
υψηλότερο. Υιοθετήθηκε βαριά από τα σημαντικότερα εμπορικά σήματα
σημειωματάριων του χρόνου. Η Intel ακολούθησε αυτό με το 486SL chipset που
χρησιμοποίησε την ίδια αρχιτεκτονική. Εντούτοις, η Intel έπρεπε να εγκαταλείψει
αυτήν την προσέγγιση σχεδίου δεδομένου ότι εισήγαγε τη σειρά Pentium της. Οι
πρόωρες εκδόσεις του κινητού Pentium απαίτησαν το μοντάρισμα ΕΤΙΚΕΤΩΝ (που
χρησιμοποιείται επίσης στο LCD που κατασκευάζει) και αυτό περιόρισε αρχικά τον
αριθμό επιχειρήσεων ικανών τα σημειωματάρια. Εντούτοις, η Intel τελικά
μετανάστευσε στην πιό τυποποιημένη συσκευασία τσιπ. Ένας περιορισμός των
σημειωματάριων είναι πάντα η δυσκολία στην αναβάθμιση του επεξεργαστή που
είναι μια κοινή ιδιότητα των υπολογιστών γραφείου. Η Intel προσπάθησε να λύσει
αυτό το πρόβλημα με την εισαγωγή του MMC για τον κινητό υπολογισμό. Το MMC
ήταν μια τυποποιημένη ενότητα επάνω στην οποία η ΚΜΕ και η εξωτερική μνήμη
κρύπτης θα μπορούσαν να καθίσουν. Έδωσε στον αγοραστή σημειωματάριων τη
δυνατότητα να αναβαθμίσει την ΚΜΕ του σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία,
διευκόλυνε τη διαδικασία κατασκευής μερικοί, και χρησιμοποιήθηκε επίσης σε
μερικές περιπτώσεις για να περιζώσει τους ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΎΣ εισαγωγικούς
δασμούς δεδομένου ότι η ΚΜΕ μπόρεσε να προστεθεί στα πλαίσια αφότου έφθασε
στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ Intel που κολλήθηκε με MMC για μερικές γενεές αλλά τελικά

δεν μπόρεσε να διατηρήσει την κατάλληλη ακεραιότητα ταχύτητας και στοιχείων στο
υποσύστημα μνήμης μέσω του MMC συνδετήρα.
 Βελτιωμένες υγρές επιδείξεις κρυστάλλου, ειδικότερα τεχνολογία ενεργός
μητρών TFT (λεπτή κρυσταλλολυχνία) LCD.
Οι πρόωρες οθόνες lap-top ήταν μαύρες και άσπρες, μπλε και άσπρες, ή grayscale,
(έξοχη συστροφή nematic) επιρρεπείς σε βαριές σκιές παθητικός-μητρών STN LCDs,
και μουτζουρωμένη μετακίνηση (μερικές φορητές οθόνες υπολογιστών ήταν
αιχμηρότερες μονοχρωματικές επιδείξεις πλάσματος, αλλά αυτές έσυραν πάρα πολύ
το ρεύμα που τροφοδοτείται από τις μπαταρίες). Οι οθόνες χρώματος STN
χρησιμοποιήθηκαν για κάποιο χρόνο αν και η ποιότητα εξέτασής τους ήταν κακή.
Μέχρι περίπου το 1991, δύο νέες τεχνολογίες χρώματος LCD χτυπούν την
επικρατούσα αγορά κατά τρόπο δυναμικό Διπλά STN και TFT. Οι διπλές οθόνες STN
έλυσαν πολλών από τα προβλήματα εξέτασης STN σε μια πολύ προσιτή τιμή και οι
οθόνες TFT πρόσφεραν την άριστη ποιότητα εξέτασης αν και αρχικά σε μια απότομη
τιμή. DSTN συνέχισε να προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα δαπανών άνω των
TFT μέχρι τα μέσα τησδεκαετίας του '90 πριν από το δέλτα δαπανών που έπεσαν στο
σημείο ότι DSTN δεν χρησιμοποιήθηκε πλέον στα σημειωματάρια. Οι βελτιώσεις
στην τεχνολογία παραγωγής σήμαναν ότι οι επιδείξεις έγιναν μεγαλύτερες,
αιχμηρότερος, είχαν τις υψηλότερες εγγενείς αναλύσεις, γρηγορότερος χρόνος
απόκρισης και θα μπορούσαν να επιδείξουν το χρώμα με τη μεγάλη ακρίβεια, που
κάνει τις ένα αποδεκτό υποκατάστατο ενός παραδοσιακού CRT οργάνου ελέγχου.
 Βελτιωμένη τεχνολογία σκληρών δίσκων.
Τα πρόωρα lap-top και portables είχαν μόνο τις κινήσεις δισκετών. Όπως το λεπτό,
μεγάλης χωρητικότητας σκληρό δίσκο με την υψηλότερες αξιοπιστία και την
αντίσταση κλονισμού και πιό μικρή κατανάλωση ισχύος διατέθηκε, οι χρήστες θα
μπορούσαν να αποθηκεύσουν την εργασία τους για τους υπολογιστές lap-top και να
την πάρουν με τους. Τα 3,5 "HDD δημιουργήθηκαν αρχικά ως απάντηση στις
ανάγκες των σχεδιαστών σημειωματάριων που χρειάστηκαν τα μικρότερα,
χαμηλότερα προϊόντα κατανάλωσης ισχύος. Με τη συνεχιμένος πίεση να στενευτεί το
μέγεθος σημειωματάριων ακόμα περαιτέρω, τα 2,5 "HDD εισήχθησαν.
 Βελτιωμένη συνδετικότητα.
Οι εσωτερικοί διαποδιαμορφωτές και τυποποιημένοι τμηματικός, παράλληλος, και
PS/2 λιμένες στα lap-top της ΙΒΜ το κατέστησαν ευκολότερο να εργαστούν μακρυά
από το σπίτι η προσθήκη των προσαρμοστών δικτύων και, από το 1997, USB, καθώς
επίσης και, από το 1999, του WI-FI, κατέστησε τα lap-top τόσο εύχρηστα με τις
περιφερειακές μονάδες όσο ένας υπολογιστής γραφείου.

Qtek 9000 – HTC Universal ... pda – mobile phone – mini laptop

• Personal digital assistant
Personal digital assistants (PDAs) είναι φορητοί υπολογιστές που σχεδιάστηκαν
αρχικά ως προσωπικοί διοργανωτές, αλλά έγιναν πιό ευπροσάρμοστοι κατά τη
διάρκεια των ετών. Τα PDAs είναι επίσης γνωστά ως υπολογιστές τσεπών ή palmtop
υπολογιστές. Τα PDAs έχουν πολλές χρήσεις: υπολογισμός, χρήση ως ρολόι και
ημερολόγιο, παίζοντας παιχνίδια υπολογιστών, έχοντας πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
στέλνοντας και λαμβάνοντας τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, την τηλεοπτική
καταγραφή, τη δακτυλογράφηση και την επεξεργασία κειμένου, χρήση ως βιβλίο
διευθύνσεων, που κάνει και που γράφει στους υπολογισμούς με λογιστικό φύλλο
(spreadsheet), χρήση ως ραδιο ή στερεοφωνικό, και σφαιρικό τοποθετώντας σύστημα
(ΠΣΤ). Νεώτερα PDAs έχουν επίσης και τις οθόνες χρώματος και τις ακουστικές
ικανότητες, που επιτρέπουν σε τους για να χρησιμοποιηθούν ως κινητά τηλέφωνα
(smartphones), τους ξεφυλλιστές Ιστού, ή τους φορητούς παίκτες μέσων. Πολλά
PDAs μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, intranets ή extranets μέσω του
WI-$L*FI, ή των ασύρματων δικτύων εκτενών ζωνών (WWANs). Ένα από το
σημαντικότερο χαρακτηριστικό PDA είναι η παρουσία μιας οθόνης αφής.

Ιστορία

Ο όρος "προσωπικός ψηφιακός βοηθός" - στις 7 Ιανουαρίου έως τότε υπολογιστής
CEO John Schulley apple το 1992 στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης
παρουσιάζουν σε Las Vegas, Νεβάδα, που αναφέρεται στο μήλο Newton. Το 1989, το
χαρτοφυλάκιο Atari, αν και ταξινομείται τεχνικά ένα palmtop, ήταν ένα πρόωρο
harbinger που μιμείται τη μορφή μερικές από τις πιό σύγχρονες συσκευές τσεπών. Οι
προηγούμενες συσκευές όπως το Psion και τον αιχμηρό μάγο είχαν ήδη τη λειτουργία
που θεωρείται ως PDAs. Στην πραγματικότητα, PDAs από άλλα ονόματα ήταν
διαθέσιμα από τα μέσα τησδεκαετίας του '70 -- πρώτα ως πολύ προηγμένους
υπολογιστές, έπειτα ως ηλεκτρονικοί διοργανωτές, και αργότερα ως palmtops.

 OS
The currently major PDA operating systems are:
Palm OS - owned by PalmSource
Windows Mobile (Pocket PC), (based on the Windows CE kernel) - owned by
Microsoft
RIM for the BlackBerry - owned by Research In Motion
Symbian OS (formerly EPOC) owned by Ericsson, Motorola, Panasonic,
Nokia, Samsung, Siemens and Sony Ericsson
OS X - to be released on Apple iPhone in June 2007.

Apple iphone … η επανάσταση στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας πλησιάζει ..

1973:
HP-45

Summary: The evolution of PDAs

1975:
U.S. patent
#3,999,050
Satyan Pitroda gets
early PDA patent

1978:
Lexicon LK-3000
Digital language
translator, notepad,
organizer, but used
separate cartridges

1980:
Casio PF-8000
First PDA with
character recognition
1985:
Casio FX-7000G

1976:
Casio CQ-1
Primitive PDA:
calculator with alarm,
clock, and day/date
scheduler features
1978:
Toshiba LC-836
(Radio Shack EC4002); Canon
Palmtronic LC; Sharp
EL-8160
Basically the first
modern PDAs -calculators with
databases and
notepads
Late 1970s - Early
1980s:
(details to come)
Early tablets with
touchscreens;
wristwatches with
databank features
1986:
HP-18C

1974:
HP-65

Calculator with timer, First programmable
users can ponder
calculator, also
programs with
removable storage via
schedule functions
built-in card reader
1977:
1976:
TI-58, TI-59
Mattel Auto Race
First calculators with
First handheld video
alphanumeric input,
game
but output is only to
external printers

1979:
HP-41C

1979-1980:
HHCs
(Panasonic/Quasar;
Sharp)

Calculator with third- "Hand Held Computer"
party software
generation -- used as
miniature computers,
not PDAs

1983:
Casio PB-700
HHC innovates with
multi-line screen
198(6/7?):
Casio IF-8000

1984:
(HHC, fifth generation)
"Handheld computer"
finally is hand sized,
ex: Casio FX-780P
(TRS-80 PC 5)
198(7?):
Panasonic Personal
Partner

Handheld device
Screen expanded 2x
introduces dot-matrix Calculator introduces in both directions and
First "palmtop" with
display (first graphing infrared connections had separate text and
version of DOS
calculator)
graphics layers
1990:
1992/1993:
1988:
Sony PalmTop;
1994:
HP-19B
Kyocera Refalo
(Amstrad Pen Pad; IBM/BellSouth Simon
Apple Newton;
Calculator introduces
PDA with pen GUI and
AT&T EO; Casio
Smartphone (cellular
choice of six user
handwriting
Zoomer;
phone/PDA hybrid)
interface languages
recognition
Sharp Zaurus; etc.)

FLYBOOK – Tablet PC – The smallest laptop in the world – Only 8.9”
( It’s mobile phone too!!! )

• Tablet PC
Η τεχνολογία ταμπλέτων οθόνης ή ψηφιοποίησης αφής της επιτρέπει στο χρήστη για
να ενεργοποιήσει τον υπολογιστή με stylus ή ψηφιακή μια μάνδρα, ή ένα άκρο
δακτύλου, αντί ενός πληκτρολογίου ή ενός ποντικιού. Ο παράγοντας μορφής
προσφέρει έναν πιο κινητό και παραγωγικό τρόπο να αλληλεπιδράσει με έναν
υπολογιστή. Η ταμπλέτα PCs χρησιμοποιείται συχνά όπου τα κανονικά
σημειωματάρια είναι μη πρακτικά ή αδέξια, ή δεν παρέχει την αναγκαία λειτουργία.

 Ιστορία
Η πρόσφατη δεκαετία του '60 Alan Kay Xerox PARC πρότεινε ένα σημειωματάριο
χρησιμοποιώντας τη μάνδρα αποκαλούμενο εισαγωγή Dynabook.
• 1989 ο πρώτος εμπορικά διαθέσιμος υπολογιστής ταμπλέτα-τύπων ήταν το
GRiDPad από τα συστήματα GRiD, που απελευθερώθηκαν το Σεπτέμβριο. Το
λειτουργικό σύστημά του βασίστηκε στο MS-DOS.
• 1991 οι ορμές Pentop απελευθερώθηκαν. Η εισαγμένη Newton ανάπτυξη
μήλων αν και έγινε τελικά ένα PDA, η αρχική έννοιά της (που απαίτησε μια
μεγαλύτερη οθόνη και μεγαλύτερες ικανότητες σκιαγράφησης) εμοίασε με
αυτής ενός PC ταμπλετών.
• 1992 πηγαίνετε απελευθερωμένος ένα αφιερωμένο λειτουργικό σύστημα,
αποκαλούμενο PenPoint OS. Απελευθερωμένα η Microsoft παράθυρα για τον
υπολογισμό μανδρών.
• 1993 η πρώτη εμπορευματοποιημένη ταμπλέτα υπολογίζει ότι τα συστήματα
διαθέσιμα στην καταναλωτική αγορά ήταν η ΙΒΜ ThinkPad 750P και 360P
που εισήχθησαν σε 1993 αυτά τα πρόωρα παραδείγματα από Go και την ΙΒΜ
ήταν εμπορικές αποτυχίες, που πάσχουν από την ανεπαρκή απόδοση
αναγνώρισης γραφής, και από το μεγάλα κόστος και το βάρος. Οι ορμές,


παραδείγματος χάριν, ζύγισαν επτά λίβρες και είχαν μια τιμή αγοράς περίπου
$5.000.
2002 η ταμπλέτα PCs έγινε περαιτέρω διαθέσιμη με την εισαγωγή του PC
Edition[4 ταμπλετών παραθύρων XP της Microsoft ]. Το λειτουργικό σύστημα
της Microsoft για την ταμπλέτα PCs είχε το πλεονέκτημα της τυποποίησης
στην αγορά PC με τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft.
2002-παρών οι πρόσφατες πρόοδοι στην τεχνολογία υπολογιστών και το
χαμήλωμα του κόστους παραγωγής επέτρεψαν την ταμπλέτα PCs να γίνουν
πιό προσιτές και διαδεδομένες.
Παρόν vista παραθύρων καταβάλλεται για το κοινό, πολλές από τις
διαφορετικές εκδόσεις θα περιλάβουν την υποστήριξη ταμπλετών. Οι
ταμπλέτες είναι ακόμα πιό προσιτές και είναι δυνατό να αποκτηθεί μια κόσμιη
ταμπλέτα από περίπου $1500 και επάνω.

Internet
Μια από τις δυνατότητες που δίνουν τα ευρύτατα εξαπλωμένα τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα είναι η δυνατότητά τους να εξυπηρετήσουν τη μεταφορά πληροφοριών που
προέρχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται ότι η εργασία τους αναπτύσσεται ταχύτερα και καλύτερα σε
περιβάλλον δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ένα τέτοιο παγκόσμιο δίκτυο είναι το Internet. Η λέξη Internet σημαίνει "διαδίκτυο",
είναι δηλαδή ένα δίκτυο που αποτελείται από άλλα δίκτυα, διάσπαρτα σε όλο τον
κόσμο, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με το πρωτόκολλο TCP/IP.
Το Internet τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μία αλματώδη εξάπλωση. Το 1995 υπήρχαν
περισσότεροι από 6 εκατομμύρια υπολογιστές συνδεδεμένοι σ' αυτό, με
περισσότερους από 20 εκατομμύρια χρήστες σε 90 χώρες.

 Η ιστορία του Διαδικτύου
Η ιστορία του Διαδικτύου χρονολογείται από την πρόωρη ανάπτυξη των δικτύων
επικοινωνίας. Η ιδέα ενός δικτύου υπολογιστών που προορίζεται για να επιτρέψει τη
γενική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών των διάφορων υπολογιστών έχει αναπτυχθεί
μέσω ενός μεγάλου αριθμού σταδίων. Το λειώνοντας δοχείο των εξελίξεων
συγκέντρωσε το δίκτυο networks ότι ξέρουμε ως Διαδίκτυο. Αυτό περιέλαβε και τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τη συγχώνευση μαζί των υπαρχόντων συστημάτων
υποδομής και τηλεπικοινωνιών δικτύων. Η υποδομή του Διαδικτύου που διαδίδεται
σε όλη την υδρόγειο για να δημιουργήσουμε το παγκόσμιο δίκτυο των υπολογιστών
ξέρουμε σήμερα. Διέδωσε σε όλα τα δυτικά έθνη και ικέτευσε έπειτα μια διείσδυση
στις αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργώντας κατά συνέπεια και την πρωτοφανή
παγκόσμια πρόσβαση στην ενημέρωση και τις επικοινωνίες και μια ψηφιακή διαίρεση

στην πρόσβαση σε αυτήν την νέα υποδομή. Το Διαδίκτυο πήγε για να αλλαχτεί
πλήρως και να επηρεαστεί η οικονομία του κόσμου,
Αυτή η υπόδειξη ως προς το χρόνο Διαδικτύου αρχίζει το 1962, προτού να εφευρεθεί
η λέξη ` Διαδίκτυο ". Οι παγκόσμιοι 10.000 υπολογιστές είναι πρωτόγονοι, αν και
κοστίζουν τις εκατοντάδες χιλιάδες των δολαρίων. Έχουν μόνο μερικές χιλιάες λέξεις
της μνήμης μαγνητικών πυρήνων, και ο προγραμματισμός τους είναι μακριά από
εύκολο. Εσωτερικά, η μετάδοση στοιχείων πέρα από τις τηλεφωνικές γραμμές είναι
ένα μονοπώλιο AT&T. Picturephone ` "του 1939, παρουσιασμένος πάλι στην
παγκόσμια έκθεση της Νέας Υόρκης το 1964, είναι ακόμα απάντηση του AT&T στο
μέλλον των παγκόσμιων επικοινωνιών. Αλλά η τετραετής παλαιά προηγμένη
αντιπροσωπεία ερευνητικών προγραμμάτων (ARPA) του ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΎ
υπουργείου άμυνα, ένας προσανατολισμένος στο μέλλον χρηματοδότης ` υψηλού
κινδύνου, έρευνα υψηλός-κέρδους ", βάζει την προκαταρκτική εργασία για αυτό που
γίνεται ARPANET και το Διαδίκτυο.
Μέχρι το 1992, πότε αυτή η υπόδειξη ως προς το χρόνο τελειώνει:
 το Διαδίκτυο έχει ένα εκατομμύριο οικοδεσπότες
 το ARPANET έχει πάψει να υπάρχει
 οι υπολογιστές είναι εννέα μεγέθη γρηγορότερα
 το εύρος ζώνης δικτύων είναι είκοσι εκατομμύριο φορές μεγαλύτερα.

 Ιστορία του World Wide Web
Το World Wide Web ("WWW" ή απλά ο "Ιστός") είναι ένα σφαιρικό μέσο
πληροφοριών που οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν μέσω των
υπολογιστών που συνδέονται με το Διαδίκτυο. Ο όρος συχνά εσφαλμένα
χρησιμοποιείται ως συνώνυμο για το ίδιο το Διαδίκτυο, αλλά ο Ιστός είναι υπηρεσία
που λειτουργεί μέσω του Διαδικτύου, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ιστορία
του Διαδικτύου χρονολογεί πίσω σημαντικά περαιτέρω από αυτό του World Wide
Web. Η προέλευση του World Wide Web μπορεί να επισημανθεί πίσω στο 1980. Από
τότε έχει εξελιχθεί αρκετά πέρα από αυτό που οι δημιουργοί του φαντάστηκαν.

Δίκτυα οπτικών ινών… μια επανάσταση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών πλησιάζει ..
σε 2 χρόνια τα ιδιόκτητα δίκτυα οπτικών ινών θα έχουν ολοκληρωθεί …

Κινητά Τηλέφωνα
 Η ιστορία των κινητών τηλεφώνων
Η ιστορία των κινητών τηλεφώνων μπορεί να επισημανθεί πίσω στις συσκευές που
είναι unrecognizable στο σημερινό εξουσιασμένο GSM κόσμο. Οι κινητές
εγκαταστάσεις γεώτρησης στις αρχές ετών ήταν η αρχή κινητών τηλεφώνων, μαζί με
taxicab τα ραδιόφωνα, δύο ραδιοφώνων τρόπων στα ταχύπλοα σκάφη αστυνομίας,
και των ομοίων. Μια μεγάλη κοινότητα των κινητών ραδιο χρηστών, γνωστή ως
mobileers, διέδωσε την τεχνολογία που θα έδινε τόπο τελικά στο κινητό τηλέφωνο.
Αρχικά, τα κινητά τηλέφωνα εγκαταστάθηκαν μόνιμα στα οχήματα, αλλά οι πιό
πρόσφατες εκδόσεις όπως τα αποκαλούμενα transportables ή τα "τηλέφωνα τσαντών"
εξοπλίστηκαν με ένα ελαφρύτερο βούλωμα τσιγάρων έτσι ώστε να μπορούν επίσης
να φερθούν, και να μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν ως είτε κινητά είτε ως φορητά
τηλέφωνα. Ενδεχομένως το πρώτο πραγματικό κινητό τηλέφωνο, υπό την έννοια ότι
συνδέθηκε με το τηλεφωνικό δίκτυο, εξετάστηκε από τη σουηδική αστυνομία το 1946
για τη χρήση στα ταχύπλοα σκάφη αστυνομίας. Μισές από δωδεκάδες κλήσεις θα
μπορούσαν να γίνει προτού να τρέξει έξω η μπαταρία του αυτοκινήτου αστυνομίας.
Το Radiophones άρχισε να είναι δημόσια διαθέσιμο στις ΗΠΑ στο τέλος του 1940s,
αν και η διάκριση μεταξύ τέτοιων τηλεφώνων και ενός διπλής κατεύθυνσης
ραδιοφώνου γίνεται μουτζουρωμένη δεδομένου ότι τα ειδικά συστήματα απαιτούνται
για "να επιδιορθώσουν" στο τηλεφωνικό δίκτυο με τη βοήθεια των ανθρώπινων
χειριστών. Τον Δεκέμβριο του 1947, Δ. Χ. Ring, ένας μηχανικός εργαστηρίων
κουδουνιών, πρότεινε τα εξαγωνικά κύτταρα για τον κινητό αχθοφόρο phones. Phil,
επίσης των εργαστηρίων κουδουνιών, πρότεινε να οι πύργοι κυττάρων στις γωνίες
hexagons παρά τα κέντρα και να έχει τις κατευθυντικές κεραίες που θα
διεβίβαζαν/λαμβάνουν σε 3 κατευθύνσεις (δείτε την εικόνα στο αριστερό). Η
τεχνολογία δεν υπήρξε έπειτα και οι συχνότητες δεν είχαν διατεθεί ακόμα. Η
κυψελοειδής τεχνολογία ήταν μη αναπτυχθείσα μέχρι τη δεκαετία του '60, όταν
ανέπτυξαν Richard Frenkiel και Joel Engel των εργαστηρίων κουδουνιών την
ηλεκτρονική.
Το 1967 το κάθε κινητό τηλέφωνο έπρεπε να μείνει μέσα στην περιοχή κυττάρων που
συντηρήθηκε από έναν σταθμό βάσεων σε όλο το τηλεφώνημα. Αυτό δεν παρείχε τη
συνοχή της αυτόματης τηλεφωνικής υπηρεσίας στα κινητά τηλέφωνα που κινούνται
μέσω διάφορων περιοχών κυττάρων. Το 1970 amos Edward Joel, ένας άλλος
μηχανικός εργαστηρίων κουδουνιών, εφευρημένος ένα αυτόματο σύστημα "κλήσης
handoff" για να επιτρέψει στα κινητά τηλέφωνα για να κινηθεί μέσω διάφορων
περιοχών κυττάρων κατά τη διάρκεια μιας ενιαίας συνομιλίας χωρίς απώλεια
συνομιλίας. Τον Δεκέμβριο του 1971 το AT&T υπέβαλε μια πρόταση για την
κυψελοειδή υπηρεσία στην ομοσπονδιακή Επιτροπή ανακοινώσεων (FCC). Μετά από
τα έτη ακροάσεων, η FCC ενέκρινε την πρόταση το 1982 για την προηγμένη κινητή

τηλεφωνική υπηρεσία (AMPS) και διατιθέμενες συχνότητες στο 824-894 MHz band αναλογικό AMPS εκτοπίστηκε από ψηφιακό AMPS το 1990.
Τα αναγνωρίσιμα κινητά τηλέφωνα με τον άμεσο σχηματισμό έχουν υπάρξει
τουλάχιστον από τη δεκαετία του '50. Στον κινηματογράφο Sabrina του 1954, ο
επιχειρηματίας Linus Larrabee (που παίζεται από Humphrey Bogart) κάνει μια κλήση
από το τηλέφωνο στο πίσω μέρος του limousine του. Το πρώτο πλήρως αυτόματο
κινητό τηλεφωνικό σύστημα, κάλεσε MTA (το σύστημα κινητών τηλεφώνων Α),
αναπτύχθηκε από Ericsson και απελευθερώθηκε εμπορικά στη Σουηδία το 1956.
Αυτό ήταν το πρώτο σύστημα που δεν απαίτησε οποιοδήποτε είδος χειρωνακτικού
ελέγχου, αλλά είχε το μειονέκτημα ενός τηλεφωνικού βάρους 40 κλ. MTB, μια
αναβαθμισμένη έκδοση με τις κρυσταλλολυχνίες (που ζυγίζουν "μόνο" 9 κλ), εισήχθη
το 1965 και χρησιμοποίησε τη dual-tone πολυσυχνική σηματοδότηση. Είχε 150
πελάτες στην αρχή και τα 600 όταν διέκοψε το 1983. Για μια συζήτηση της ιστορίας
της κινητής ραδιο υπηρεσίας (ΚΑ), και τη βελτιωμένη κινητή ραδιο υπηρεσία
(IMRS) πριν από το κυψελοειδές κινητό τηλέφωνο AMPS στις ΗΠΑ, δείτε [ 2 ] Λόγω
του μακροχρόνιου αναμονής χρόνου να εκδοθούν μια ΚΑ ή ένα ραδιο τηλέφωνο
IMRS στη δεκαετία του '60 και τη δεκαετία του '70, "autopatch" οι τηλεφωνικές
συνομιλίες έγιναν δημοφιλείς μεταξύ των ερασιτεχνικών ραδιο χειριστών με την
εμφάνιση των επαναληπτών FM. Λόγω των ομοσπονδιακών κανόνων της Επιτροπής
ανακοινώσεων σχετικά με την ερασιτεχνική ραδιο υπηρεσία, οι επιχειρησιακές
συνομιλίες απαγορεύθηκαν από τέτοιες κλήσεις.
Ένα από τα πρώτα αληθινά επιτυχή δημόσια εμπορικά κινητά τηλεφωνικά δίκτυα
ήταν το arp δίκτυο στη Φινλανδία, που προωθήθηκε σε 1971, Μεταθανάτια, arp
αντιμετωπίζεται μερικές φορές ως κυψελοειδές δίκτυο παραγωγής zeroth (0G), που
είναι ελαφρώς επάνω από τα προηγούμενα ιδιόκτητα και περιορισμένα δίκτυα
κάλυψης.

Dr. Martin Cooper of Motorola, with the DynaTAC 8000X, first unveiled in 1983. Dr. Cooper made the
first analogue mobile phone call on a larger prototype model in 1973.

Στις 3 Απριλίου ..1973, υπάλληλος Motorola ο Δρ Martin Cooper τοποθέτησε μια
κλήση σε αντίπαλο Joel Engel, κεφάλι της έρευνας στα εργαστήρια κουδουνιών του
AT&T, περπατώντας τις οδούς της πόλης της Νέας Υόρκης που μιλά στο πρώτο
πρωτότυπο Motorola DynaTAC. Το Motorola έχει μια μακροχρόνια ιστορία της
κατασκευής των αυτοκίνητων ραδιο, ιδιαίτερα διπλής κατεύθυνσης ραδιοφώνων για
taxicabs και τα ταχύπλοα σκάφη αστυνομίας. Το 1978 τα εργαστήρια κουδουνιών
προώθησαν μια δοκιμή του πρώτα εμπορικού κυψελοειδούς δικτύου στο Σικάγο
χρησιμοποιώντας AMPS.

First Generation Cellular

Το πρώτο κινητό τηλέφωνο που διατέθηκε εμπορικά ήταν το Motorola DynaTAC
8000X, που η λαμβανόμενη έγκριση σε 1983, κινητά τηλέφωνα άρχισε να
πολλαπλασιάζεται μέσω της δεκαετίας του '80 με την εισαγωγή των "κυψελοειδών"
τηλεφώνων βασισμένων στα κυψελοειδή δίκτυα με τους πολλαπλάσιους σταθμούς
βάσεων που βρέθηκαν σχετικά η μια κοντά στην άλλη, και πρωτόκολλα για την
αυτοματοποιημένη "παράδοση" μεταξύ δύο κυττάρων όταν κινήθηκε ένα τηλέφωνο
από ένα κύτταρο προς άλλο. Αυτή τη στιγμή η αναλογική μετάδοση ήταν σε χρήση
σε όλα τα συστήματα. Τα κινητά τηλέφωνα ήταν κάπως μεγαλύτερα από τρέχοντα,
και πρώτα, όλοι σχεδιάστηκαν για τη μόνιμη εγκατάσταση στα αυτοκίνητα (ως εκ
τούτου το τηλέφωνο αυτοκινήτων όρου). Στην Ελβετία, το όνομα για τα μεγάλα
αυτοκίνητο-βασισμένα στον τηλεφωνικά πρότυπα ήταν "Nationales Autotelefon", και
η σύντμηση από το ("Natel") εμμένει ως κοινός προσδιορισμός για τα κινητά
τηλέφωνα. Σύντομα, μερικές από αυτές τις ογκώδεις μονάδες μετατράπηκαν για τη
χρήση ως "μεταφερόμενα" τηλέφωνα το μέγεθος ενός χαρτοφύλακα. Το Motorola
εισήγαγε πρώτο αληθινά το φορητό, κρατημένο χέρι τηλέφωνο. Αυτά τα συστήματα
(NMT, AMPS, TACS, RTMI, γ- Netz, και Radiocom 2000) αργότερα έγιναν γνωστά
ως πρώτα κινητά τηλέφωνα παραγωγής (1G). Τον Σεπτέμβριο του 1981 το πρώτο
τηλεφωνικό δίκτυο κυττάρων με την αυτόματη περιπλάνηση άρχισε στη Σαουδική
Αραβία ήταν ένα σύστημα NMT που κατασκευάστηκε από Svenska Radio
Aktiebolaget (SRA). Έναν μήνα αργότερα οι σκανδιναβικές χώρες άρχισαν ένα
δίκτυο NMT με την αυτόματη περιπλάνηση μεταξύ των χωρών.

Second Generation Cellular

Στη δεκαετία του '90, τα δεύτερα κινητά τηλεφωνικά συστήματα παραγωγής (2G)
όπως το GSM, είμαι- 136 ("TDMA"), iDEN και είμαι- 95 ("CDMA") άρχισαν να
εισάγονται. Το πρώτο ψηφιακό κυψελοειδές τηλεφώνημα έγινε στις Ηνωμένες
Πολιτείες το 1990, το 1991 το πρώτο δίκτυο GSM ανοίγω στην Ευρώπη. 2G τα
τηλεφωνικά συστήματα χαρακτηρίστηκαν από την ψηφιακή μεταστρεφόμενη
κύκλωμα μετάδοση και την εισαγωγή του προηγμένου και γρήγορου τηλεφώνου στη
σηματοδότηση δικτύων. Γενικά οι συχνότητες που χρησιμοποιήθηκαν από 2G τα
συστήματα στην Ευρώπη ήταν υψηλότερες αν και με κάποια επικάλυψη,
παραδείγματος χάριν το φάσμα συχνότητας 900 MHz χρησιμοποιήθηκαν και για 1G
και 2G τα συστήματα στην Ευρώπη και έτσι τέτοια 1G συστήματα ήταν γρήγορα
κλειμένα για να κάνουν το διάστημα για 2G τα συστήματα. Στην Αμερική τα πρότυπα
είμαι- 54 επεκτάθηκαν στην ίδια ζώνη με AMPS και μετατόπισαν μερικών από τα
υπάρχοντα αναλογικά κανάλια. Η σύμπτωση με την εισαγωγή 2G των συστημάτων
ήταν μια τάση μακρυά από τα μεγαλύτερα τηλέφωνα "τούβλου" προς τις
μικροσκοπικές φορητές συσκευές 100-200g, οι οποίες έγιναν σύντομα ο κανόνας.
Αυτή η αλλαγή ήταν δυνατή μέσω των τεχνολογικών βελτιώσεων όπως οι πιό
προηγμένες μπαταρίες και η ενέργεια-αποδοτικότερη ηλεκτρονική, αλλά και
αφορούσε κατά ένα μεγάλο μέρος την υψηλότερη πυκνότητα των κυψελοειδών
περιοχών που προκλήθηκε από τα αυξανόμενα επίπεδα χρήσης.

Third Generation Cellular

Λίγο μετά από την εισαγωγή 2G των δικτύων, τα προγράμματα άρχισαν να
αναπτύσσουν τα συστήματα τρίτης γενεάς (3G). Αναπόφευκτα υπήρξαν πολλά
διαφορετικά πρότυπα με τους διαφορετικούς υποψηφίους που ωθούν τις τεχνολογίες
τους. Αρκετά διαφορετικά από 2G τα συστήματα, εντούτοις, η έννοια 3G έχει
τυποποιηθεί στην ημτ-2000 επεξεργασία τυποποίησης. Αυτή η διαδικασία δεν
τυποποίησε σε μια τεχνολογία, αλλά μάλλον σε ένα σύνολο απαιτήσεων (ποσοστό 2
στοιχείων MBIT/S μέγιστο στο εσωτερικό, 384 KBIT/S υπαίθρια, παραδείγματος
χάριν). Σε εκείνο το σημείο, το όραμα ενιαίων ενοποιημένων παγκόσμιων προτύπων
χώρισε και διάφορα διαφορετικά πρότυπα έχουν εισαχθεί. Κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης 3G των συστημάτων, τα συστήματα 2.5G όπως CDMA2000 1x και GPRS
αναπτύχθηκαν ως επεκτάσεις στα υπάρχοντα 2G δίκτυα. Αυτοί παρέχουν μερικά από
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 3G χωρίς πραγματοποίηση των υποσχεμένων υψηλών
ποσοστών στοιχείων ή της πλήρους σειράς των υπηρεσιών πολυμέσων. CDMA20001X παραδίδει τις θεωρητικές μέγιστες ταχύτητες στοιχείων μέχρι 307 KBIT/S. Η
τελική επιτυχία αυτών των συστημάτων πρόκειται ακόμα να καθοριστεί. Ζήστε ροή
του ραδιοφώνου και η τηλεόραση, 3G στα μικροτηλέφωνα είναι μια μελλοντική
κατεύθυνση για τη βιομηχανία, με τις επιχειρήσεις όπως RealPlayer και Disney
πρόσφατα αναγγέλλοντας τις υπηρεσίες.

Ηλεκτρισμός
Καθώς τα αποθέματα κάρβουνου, πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν είναι
ανεξάντλητα, πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι παραγωγής ηλεκτρισμού. Εκτός λοιπόν
από τις ήπιες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, ενέργεια κυμάτων
κ.λ.π.), υπάρχει ένας ακόμη εναλλακτικός τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτός είναι ο θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας, ο οποίος βρίσκεται ακόμα σε
πειραματικό στάδιο.
Η διαφορά του από τους σημερινούς αντιδραστήρες είναι ότι δίνει ενέργεια με
πυρηνική σύντηξη κι όχι με πυρηνική σχάση. Χρησιμοποιεί δηλαδή για καύσιμα
ενώσεις που βρίσκονται στο άφθονο θαλασσινό νερό και όχι το σπάνιο ουράνιο που
χρησιμοποιούν οι συμβατικοί αντιδραστήρες. Με άλλα λόγια, είναι μία πρακτικά
ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.
Επίσης, ραγδαίες εξελίξεις υπάρχουν και στις εφαρμογές του ηλεκτρισμού στις
μεταφορές. Ηλεκτρικά τρένα και αυτοκίνητα έχουν ήδη δημιουργηθεί και
προβλέπεται να κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια.

Τηλεεφαρμογές
Η εξάπλωση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η αυτοματοποίηση και
μηχανογράφηση πολλών εργασιών με τη διάδοση των Η/Υ καθώς και το υψηλό
κόστος αγοράς ή ενοικίασης γραφείων στα κέντρα των μεγαλουπόλεων, δημιούργησε
νέα εργασιακά καθεστώτα.

Ο υπάλληλος μιας εταιρείας, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορεί πλέον να
εργάζεται στο σπίτι του, στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και να επικοινωνεί με την
εταιρεία του μέσω δικτύου. Ο έλεγχος πολλών συσκευών και εγκαταστάσεων μπορεί
να γίνει από απόσταση, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής ύπαρξη ανθρώπων στις
εγκαταστάσεις αυτές.

2006: Οι 10 σημαντικότερες τηλεπικοινωνιακές ειδήσεις *
Xρονιά συγκέντρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί το 2006. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Q-Telecom
από την TIM, της Γερμανός από την Cosmote, των Αττικών Τηλεπικοινωνιών από τη
HOL, της Telepassport από τη Lannet, της Unisystems από την Info-Quest και η
συγχώνευση της LogicDIS με τη Singular, έδειξε ότι η αγορά οδηγείται ταχύτατα
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ισχυρών σχημάτων, που θα καταφέρουν να
επιβιώσουν στο διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού περιβάλλον. Παράλληλα, τα
«σκάνδαλα» που ξέσπασαν επισκίασαν τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, που μέχρι
τώρα μόνο θετικά ρεκόρ είχε να επιδείξει. Ειδικά το σκάνδαλο των υποκλοπών
παρέμεινε για ένα μεγάλο διάστημα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ενώ
αποτέλεσε αφορμή για πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Βουλή και τα τηλεπαράθυρα. Η
υπόθεση έφτασε μέχρι το τέλος του έτους, οπότε η ΑΔΑΕ επέβαλε το βαρύτερο
πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε ελληνική εταιρεία.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 10 σημαντικότερες ειδήσεις του 2006,
10 ΟΤΕ: Πιλοτική αναβάθμιση στις ευρυζωνικές ταχύτητες
Τον Ιούνιο του 2006 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την πιλοτική αναβάθμιση των ταχυτήτων
πρόσβασης ADSL, διπλασιάζοντας ουσιαστικά τις ονομαστικές ταχύτητες σε
επιλεγμένες υποδομές του. Ουσιαστικά η ανακοίνωση αυτή άνοιξε το δρόμο για τον
διπλασιασμό ή και πολλαπλασιασμό των ταχυτήτων όλων των ADSL συνδέσεων
στην Ελλάδα.
09 Αυξάνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
Τον Ιούλιο του 2006 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την αύξηση του τέλους
κινητής τηλεφωνίας. Λίγους μήνες αργότερα ανακοινώθηκε τροποποίηση της αρχικής
νομοθετικής ρύθμισης, στην οποία δεν εφαρμόζεται κλιμακωτή χρέωση για
λογαριασμούς από 60 ευρώ και πάνω.
08 Sony Ericsson: Κωδικός Wilma (K800i; )
Λίγες είναι οι συσκευές που απασχόλησαν ιδιαίτερα το καταναλωτικό κοινό το 2006.
Μια από αυτές ήταν το Sony Ericsson K800i που αρχικά είχε γίνει γνωστό ως Wilma.
Η επίσημη ανακοίνωση της κυκλοφορίας της συσκευής διαδέχθηκε τις φήμες που
είχαν διαδοθεί στο Διαδίκτυο στις αρχές της περασμένης χρονιάς.

07 Nokia: Music Edition των N70, N73, N91
Το Σεπτέμβριο του 2006 η Nokia παρουσίασε τις αναβαθμισμένες εκδόσεις τριών ήδη
επιτυχημένων συσκευών. Τα κινητά της Black Collection της φινλανδικής εταιρείας
απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν ιδιαίτερα.
06 MO'MAD: Καρτοκινητή από MAD και TIM
Το μουσικό τηλεοπτικό κανάλι MAD συνεργάζεται με την TIM και παρουσιάζει την
καρτοκινητή MO'MAD. Μολονότι η συγκεκριμένη είδηση βρέθηκε στην 6η θέση του
TOP 10 για το 2006, δεν κατάφερε να σχολιαστεί τόσο όσο η ανακοίνωση της
καρτοκινητής τηλεφωνίας Frog Mobile της Cosmote...
05 Tellas: Double Play - υπηρεσίες Tellas Zisto
Η Tellas συνδυάζει το Internet στην ταχύτητα των 4 Mbps και τις υπηρεσίες σταθερής
τηλεφωνίας σε ένα πακέτο.
04 ΟΤΕ: Ξεκινάει η δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων ADSL
Το πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και σταδιακά ξεκίνησε η δωρεάν αναβάθμιση
των ταχυτήτων όλων των ADSL συνδέσεων του ΟΤΕ.
03 Cosmote: Νέα καρτοκινητή τηλεφωνία Frog Mobile
Μετά τα μυρμήγκια μπορεί να έχουμε τα βατράχια... Λίγους μήνες αργότερα οι φήμες
επιβεβαιώθηκαν...
02 Παρακολουθήσεις: Καταρρέει ο μύθος των κινητών;
Φυσικά και όχι. Μια τηλεοπτική εκπομπή προκάλεσε εύλογη ανησυχία Σε σχετικό
άρθρο που δημοσιεύτηκε λίγες ώρες αργότερα, παρέχονταν όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες για τις δήθεν παρακολουθήσεις, αλλά και τον τρόπο εκτέλεσης αυτών...
01 Κύκλωμα υποκλοπών σε κινητά πολιτικών και άλλων προσώπων
Περισσότερα από 30 συνοδευτικά άρθρα παρέπεμπαν στο αρχικό άρθρο, το οποίο
ενημερώνονταν για αρκετούς μήνες έως ότου η ΑΔΑΕ επέβαλε τα πρόστιμα στα τέλη
του 2006.
* Πηγή www.myphone.gr

Βιβλιογραφία
www.wikipedia.org
www.tmth.edu.gr
www.myphone.gr

Σημείωση: Μερικές σελίδες-ενότητες της παρούσας εργασίας είναι γραμμένες στην
αγγλική γλώσσα καθώς η απόδοση τους στην ελληνική γλώσσα ήταν σχεδόν
ανέφικτη λόγω της πλούσιας τεχνολογικής τους ορολογίας.