You are on page 1of 6

KorTekst

ul. Torfowa 5a/3, 30-384 Krakw


e-mail: biuro@kortekst.pl
www.kortekst.pl

Znaki korektorskie
Znaki korektorskie s to umowne, ujednolicone znaki, ktrych uywaj korektorzy, redaktorzy
i autorzy do zaznaczania bdw na wydrukach tekstw, wykresw, tabel i innych elementw
publikacji. Umieszczane s one w tekcie, a na marginesie (najlepiej prawym) wpisywane
jest ich powtrzenie z wersj poprawn.
Stosowane w Polsce znaki korektorskie s zgodne z norm z dnia 6 czerwca 1972 r. (PN72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej).
Mona je podzieli na znaki korektorskie:

dotyczce wyrwnania akapitu

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy


edytorskiej. Zdobywalimy je, pracujc dla
licznych wydawnictw ksikowych, instytucji
i firm z rnych bran.

Wykonanie akapitu za pomoc znaku:

umieszczonego pomidzy zdaniami czy


wyrazami.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy
edytorskiej.
Zdobywalimy je, pracujc dla licznych
wydawnictw ksikowych, instytucji i firm
z rnych bran.

Usunicie akapitu, czyli przywrcenie tekstu


cigego za pomoc znaku:

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie


w pracy edytorskiej.
Zdobywalimy
je, pracujc dla licznych wydawnictw
ksikowych, instytucji i firm z rnych bran.

wstawionego midzy kocem a pocztkiem


akapitu.
Wyrwnanie brzegw akapitw za pomoc
znakw:

Wstawienie takich znakw oznacza rodzaj


wyrwnania:
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie
w pracy edytorskiej.
Zdobywalimy je, pracujc dla licznych
wydawnictw ksikowych, instytucji i firm
z rnych bran.

wyrwnanie do prawej

Zdobywalimy je, pracujc dla licznych


wydawnictw ksikowych, instytucji i firm
z rnych bran.

Redakcja
tel 691 40 88 95
e-mail: biuro@kortekst.pl

Dzia DTP
tel. 792 26 99 91
e-mail: dtp@kortekst.pl

KorTekst
ul. Torfowa 5a/3, 30-384 Krakw
e-mail: biuro@kortekst.pl
www.kortekst.pl

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy


edytorskiej.
Zdobywalimy je, pracujc dla licznych
wydawnictw ksikowych, instytucji i firm
z rnych bran.

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy


edytorskiej.

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy


edytorskiej. Zdobywalimy je, pracujc
dla
licznych wydawnict ksikowych, instytucji i firm
z rnych bran.

wyrwnanie do lewej

wyrodkowanie

Zlikwidowanie pokrywania si odstpw w kilku


kolejnych wierszach za pomoc znaku:

dotyczce odstpw midzy znakami, wyrazami i wierszami


Mamy dziesicioletnie dowiadczenie
w pracy edytorskiej.

Mamy dziesicioletnie
dowiadczenie w pracy edytorskiej.

Zwikszenie odstpu midzy wyrazami lub


literami za pomoc znakw:

umieszczanych w miejscu, gdzie powinna


wystpi spacja oraz na marginesie.
Zmniejszenie odstpu midzy wyrazami lub
literami za pomoc znakw:

umieszczanych w miejscu, gdzie spacje


midzywyrazowe s za due oraz na marginesie.

Ma my dziesicio letnie dowiadczenie


w pracy edytorskiej.

Skasowanie odstpu midzy wyrazami lub


literami za pomoc znaku:

umieszczanego w przerwie pomidzy literami


i na marginesie.

Redakcja
tel 691 40 88 95
e-mail: biuro@kortekst.pl

Dzia DTP
tel. 792 26 99 91
e-mail: dtp@kortekst.pl

KorTekst
ul. Torfowa 5a/3, 30-384 Krakw
e-mail: biuro@kortekst.pl
www.kortekst.pl

Mamy dziesicioletniedowiadczenie
w pracy edytorskiej.

Mamy dziesicioletniedowiadczenie
w pracy edytorskiej.

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie


w pracy edytorskiej.

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie

Wykonanie odstpu midzy wyrazami lub


literami za pomoc znaku:

umieszczanego w przerwie pomidzy znakami


i na marginesie.
Wyrwnanie odstpu midzy wyrazami lub
literami za pomoc znaku:

umieszczanego w przerwie w tekcie.


Zwikszenie odstpu midzy wierszami za
pomoc znakw:

Zmniejszenie odstpu midzy wierszami za


pomoc znakw:

w pracy edytorskiej.

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie

Skasowanie odstpu midzy wierszami za


pomoc znaku:

w pracy edytorskiej.

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie


w pracy edytorskiej.

Mamy dziesicioletnie
dowiadczenie

Wykonanie odstpu midzy wierszami za


pomoc znaku:

Wyrodkowanie wiersza w tekcie za pomoc


znakw:

Wyrwnanie linii pisma za pomoc znaku:


Mamy dziesicioletnie dowiadczenie
w pracy edytorskiej.
uywanego jako znak podkrelania
wyrwnania.

Redakcja
tel 691 40 88 95
e-mail: biuro@kortekst.pl

Dzia DTP
tel. 792 26 99 91
e-mail: dtp@kortekst.pl

KorTekst
ul. Torfowa 5a/3, 30-384 Krakw
e-mail: biuro@kortekst.pl
www.kortekst.pl

dotyczce ukadu tekstu w wierszu i kolumnie

wydawnictw ksikowych, instytucji


i firm z bran rnych.

Zamiana miejscami liter lub wyrazw, ktre ze


sob ssiaduj za pomoc znakw:

licznych wydawnictw
ksikowych, instytucji i firm z bran
rnych.

lub cyfr, ktre s zapisywane na marginesie we


waciwej kolejnoci.

Analityka

Analityka
Analfabetyzm
Analityczny
Analizowa
Analityk
Analiza
Analfabetyzm
Analityczny
Analityk
Analiza

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy


edytorskiej. Zdobywalimy je,
pracujc dla licznych wydawnictw

Mamy dziesicioletnie
dowiadczenie w pracy edytorskiej.
Zdobywalimy je, pracujc dla licznych

Mamy dziesicioletnie

Przesuwanie wierszy w porzdku oznaczonym


cyframi 1, 2 ,3, 4, 5 umieszczonymi
w odpowiedniej kolejnoci na marginesie.

Wstawianie jednego lub wicej wierszy za


pomoc znaku:

umieszczanego midzy wierszami tekstu.


Przeniesienie czci lub caoci wyrazu lub tekstu
z jednego wiersza do innej czci tekstu za
pomoc znaku:

Przestawienie wiersza lub grupy wyrazw do


ssiedniego wiersza za pomoc znakw:

Przesunicie lub rozcignicie tekstu do


zaznaczonego miejsca za pomoc znakw:
w prawo
w lewo
w gr

w d

Redakcja
tel 691 40 88 95
e-mail: biuro@kortekst.pl

Dzia DTP
tel. 792 26 99 91
e-mail: dtp@kortekst.pl

KorTekst
ul. Torfowa 5a/3, 30-384 Krakw
e-mail: biuro@kortekst.pl
www.kortekst.pl

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy


edytorskiej. Zdobywalimy je, pracujc dla
licznych wydawnictw

Wymian tekstu w kilku wierszach lub usunicie


tekstu zaznacza si za pomoc ramki
i przekrelenia:

Wzr na pole koa:

Wstawianie tekstu
tabeli lub tablicy (z ilustracjami) za pomoc
znaku:

ilustracji za pomoc znaku:

wzoru za pomoc znaku:

przypisu za pomoc znaku:

dotyczce interpunkcji, ortografii, bdw stylistycznych, tzw. znaki wymiany lub wstawie
Mamy dziesiecioletnie dowiadczenie

Zamiana niewaciwej litery za pomoc znakw


wymiany i wstawie:

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie

ktre s umieszczane w tekcie na bdnej literze


i powtarzane na marginesie.
Wstawienie znaku interpunkcyjnego do tekstu za
pomoc znakw wymiany i wstawie.

mamy dziesicioletnie dowiadczenie

Wstawienie wielkiej litery za pomoc


podkrelenia litery kresk dotyczc stylu pisma.

Mamy dziesicioletnie w dowiadczenie

Usunicie bdnej litery lub znaku za pomoc


znaku:

umieszczanego na marginesie. W tekcie bdny


znak jest zaznaczany za pomoc znakw
wymiany i wstawie.
Redakcja
tel 691 40 88 95
e-mail: biuro@kortekst.pl

Dzia DTP
tel. 792 26 99 91
e-mail: dtp@kortekst.pl

KorTekst
ul. Torfowa 5a/3, 30-384 Krakw
e-mail: biuro@kortekst.pl
www.kortekst.pl

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie


pracy edytorskiej.

Mamy dwa dziesicioletnie


dowiadczenie w pracy edytorskiej.

Wstawienie jednego lub kilku wyrazw do tekstu


za pomoc znakw:

umieszczonych w tekcie i na marginesie.


Usunicie liter, sylab lub caych wyrazw za
pomoc znaku usunicia umieszczonego na
marginesie oraz za pomoc:

umieszczonych w tekcie.

dotyczce stylu pisma

Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy


edytorskiej.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy
edytorskiej.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy
edytorskiej.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy
edytorskiej.
Mamy d z i e s i c i o l e t n i e dowiadczenie
w pracy edytorskiej.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy
edytorskiej.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy
edytorskiej.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy
edytorskiej.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy
edytorskiej.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie w pracy
edytorskiej.
Mamy dziesicioletnie dowiadczenie
gotyk
w pracy edytorskiej.

Zmiana stylu pisma na normalny w tekcie


wyrnionym
Zmiana stylu pisma na pochylony w tekcie
o stylu normalnym
Zmiana stylu pisma na gruby w tekcie o stylu
normalnym.
Zmiana stylu pisma na spacjowany w tekcie
o czcionce bez spacji.
Zmiana stylu pisma ze spacjowanego na
normalny.
Zmiana stylu pisma na pochylony gruby
w tekcie o stylu normalnym.
Wprowadzenie wersalikw, czyli wielkich liter.
Wprowadzenie wersalikw grubych.
Wprowadzenie wersalikw pisma pochyego.
Oznaczenie za pomoc ramki wok wyrazu lub
tekstu kapitalikw.
Oznaczenie w tekcie wyrazu lub litery w celu
zasugerowania innego wybranego kroju czcionki.

Oznaczenie powtarzamy na marginesie.

Redakcja
tel 691 40 88 95
e-mail: biuro@kortekst.pl

Dzia DTP
tel. 792 26 99 91
e-mail: dtp@kortekst.pl