Messchenveld

Mooi wonen en prettig werken met alle faciliteiten bij de hand in het stedelijk netwerk Groningen-Assen. Om deze pluspunten van de regio verder te versterken zet Assen een nieuwe troef in met het bedrijvenpark Messchenveld. Dit vijftig hectare groot bedrijvenpark onderscheidt zich met maar liefst vijf sterren! Meer >> Zoals u via de webcam Messchenveld kunt waarnemen worden op dit moment de laatste werkzaamheden verricht om het bedrijvenpark Messchenveld bouwrijp te maken. Per 1 september 2005 zijn alle kavels bouwrijp en zullen de eerste bouwactiviteiten gaan plaatsvinden. In de periode van 4 juli tot 9 oktober 2005 zullen de wegwerkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van de op- en afritten van de A-28 en het noordelijke gedeelte van het wegvak Peelo. De werkzaamheden zorgen voor een goede bereikbaarheid van Assen en uiteraard voor een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein Messchenveld. Verdere informatie over deze werkzaamheden kunt u vinden op de pagina Verkeershinder Assen-Noord. Voor vragen en informatie over de verkoop van de kavels kunt u contact opnemen met de accountmanagers van de gemeente Assen.

Messchenveld biedt ruimte aan de volgende vormen van bedrijvigheid: A - Hoogwaardig bedrijventerrein B - Gemengd bedrijventerrein C - Gebied voor kleinschalig werken en kleinschalig wonen en werken

De ontwikkeling van Messchenveld is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en het Samenwerkingsverband Noord Nederland, EZ/KOMPAS.

Bedrijvenpark Messchenveld
kwam een aantal jaren geleden tijdens een inventarisatie in beeld als één van de strategische bedrijventerreinen voor de Regiovisie Groningen-Assen. Tot 2030 is er in de regio behoefte aan 1000 hectare bedrijfsterrein. De Regiovisie gaat uit van een beperkt aantal hoogwaardige bedrijfsterreinen die zo groot zijn dat het voor grote bedrijven interessant wordt zich in het Noorden te vestigen. Met Messchenveld als eerste stap neemt Assen 250 hectare voor haar rekening.

Bovenstaande luchtfoto is genomen vanuit het noorden

De wegenstructuur wordt langzaam zichbaar.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, worden alle nutsvoorzieningen op voorhand aangelegd. En dat is niet de enige bijzonderheid. Klik op onderstaand logo om te zien hoe bedrijvenpark Messchenveld zich onderscheidt met vijf sterren!

De vijf sterren van Messchenveld
Bereikbaar Bovenregionaal Hoogwaardig Multifunctioneel Arbeidspotentieel

De bereikbaarheid De bereikbaarheid van Messchenveld is op en top met de ligging aan de A28, de belangrijkste verkeersader van het noorden. Ook de belangrijkste invalsweg in het noorden van Assen, het wegvak Peelo, loopt langs het bedrijvenpark. Deze weg wordt de komende jaren verdubbeld tot twee driestrookswegen. Nog voor de zomer van 2005 is het gedeelte tussen het kanaal en

de snelweg aangelegd, inclusief nieuwe aansluitingen op de A28. De eerste ondernemers kunnen zich geen betere bereikbaarheid over de weg wensen. Maar ook voor medewerkers die met het openbaar vervoer van en naar het werk willen is de gemeente Assen hard bezig. Zo werken we enthousiast mee aan het Kolibri-project en de lightrail-verbinding met onder meer Groningen op het bestaande spoorwegnet. Daarnaast zetten we in op hoogwaardig busvervoer. Dat moet vooral de mensen bedienen die moeilijk naar het station kunnen komen en toch snel naar bijvoorbeeld Groningen willen. De bereikbaarheid van Messchenveld wordt niet alleen gekenmerkt door de fysieke infrastructuur. Toegang tot de supersnelle glasvezelkabel biedt zeker kansen voor bedrijven met arbeidsintensieve werkzaamheden. De hoofdkabel loopt langs de A28 en garandeert callcenters en regiokantoren de voorwaarden om perfect met het moederbedrijf elders te communiceren. Aansluiting hierop kan direct.

Bovenregionaal Zoals gezegd is Messchenveld een van de economisch strategische invullingen van het samenwerkingsverband Regiovisie Groningen Assen 2030. De regio zal nadrukkelijk profiteren van de komende werkgelegenheid en leveranciersmogelijkheden. Zo verwachten we dat Messchenveld uiteindelijk 4000 tot 7000 arbeidsplaatsen gaat opleveren.

Hoogwaardige uitstraling Vanwege het bovenregionale karakter situeren we op de zichtlocaties bedrijven met een hoogwaardige uitstraling. Dat zijn bedrijven waarvan de activiteiten, maar ook de architectuur van het pand en de inrichting van het terrein aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Door Europese subsidies is het mogelijk om ook het bedrijvenpark zelf hoogwaardig vorm te geven. Dit komt tot uiting in de infrastructuur en invulling van de openbare ruimte. De parkachtige aanleg en het beheersplan garanderen de kwaliteit van Messchenveld, zodat investeringen hun waarde zullen houden.

Multifunctioneel Het nieuwe bedrijventerrein Messchenveld is overigens niet alleen interessant voor zakelijke dienstverleners, die op zoek zijn naar een fraaie zichtlocatie voor kantoorfuncties langs de snelweg A28. De bedrijvigheid op Messchenveld is multifunctioneel. Zo is er in het tussengebied ruimte voor gemengde bedrijven. En langs het Noord Willemskanaal, grenzend aan de woonwijk Marsdijk, komt een heel mooi woonwerkgebied van ongeveer tien hectare. Het sluit daarmee goed aan op één van de hoofddoelstellingen van de Regiovisie om wonen en werken te combineren.

Arbeidspotentieel Momenteel bieden zo'n 2.200 bedrijven in Assen werkgelegenheid aan zo'n 30.000 mensen. De helft van de arbeidsplaatsen wordt niet bezet door Assenaren. Er werken veel mensen vanuit de omringende landelijke gemeenten in Assen. De in en uitgaande pendel met de stad Groningen is in balans met 3000 werknemers. De regio is dan ook een belangrijke leverancier van het arbeidspotentieel voor Messchenveld. Niet alleen vakbekwame mensen, ook hoogopgeleiden zijn beschikbaar voor bedrijven. Dit is een aangename garantie voor ondernemers die aangewezen zijn op hoogopgeleide medewerkers die afkomstig zijn van instituten in beroepsonderwijs tot en met de universiteit van Groningen.