NIEUWSBRIEF bedrijventerreinen NOORDOOST NR 01 2004

een uitgave van de gemeente Groningen en Vereniging Bedrijven Noord-Oost

VBNO heeft nieuwe voorzitter

7 stedenbouwkundige studies van het Oosterhamriktracé, waarvan de volgende 3 binnenkort op de rol staan.
Oosterhamrikkade ZZ 5-9

In dit gebied staat een monumentaal bedrijfsgebouw van H.A. Maaskant en F. Klein uit 1955. Het gebouw wordt uitgewerkt tot verschillende woningen. Op het oude gebouw komen 4 nieuwe torens die gebruikt kunnen worden voor wonen en werken. De woningen beneden variëren van patiowoningen tot penthouses.

Frits van der Heide (57) volgt Alle Stoit op als nieuwe voorzitter van Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO). Van der Heide is franchisehouder van Albert Heijn Oosterhoogebrug. In 1973 nam hij de Sparwinkel van zijn vader op de hoek van de Rijksweg-Pop-Dijkemaweg over. Zes jaar later verhuisde de winkel en werd in 1983 een Albert Heijn supermarkt. Hoewel Van der Heide er nog werkzaam is, hebben zijn zoons hem opgevolgd als directeur van de vestiging. Met Van der Heide senior krijgt VBNO een ervaren bestuurder. "Het was voor mij een hele verandering toen ik als franchisenemer van Albert Heijn ging werken. Er heerste een open cultuur en een sfeer van wederzijds vertrouwen. Dat ervoeren we als franchisenemers als waardevol. Daarom besloten enkele van de franchisenemers, waaronder ik, in 1984 een vereniging op te richten om onze belangen te behartigen én om het wederzijdse vertrouwen te bewaken. Inmiddels zijn alle 200 franchisenemers lid. Binnen de vereniging staat een win-win situatie centraal. Van der Heide was zelf de afgelopen 9 jaar voorzitter van deze vereniging, maar legde kortgeleden die functie neer. „Ik ben dus op het goede moment gevraagd om voorzitter te worden van VBNO. Als je iets doet, moet je het ook goed doen, en met twee voorzitterschappen samen, lukt dat niet. Ook voor VBNO zal ik weer als intermediair optreden en staat een win-win situatie centraal. Wat dat betreft zie ik duidelijke links met de vorige vereniging. Alleen het ledental moet natuurlijk nog flink omhoog. Een lidmaatschap van 100% zou niet misstaan. Maar we gaan eerst maar eens voor een verdubbeling van het aantal leden. Dat is één van mijn taken, overtuigen dat een lidmaatschap wel degelijk zinvol is!”.

Foto: Peter de Kan

Wielewaalplein

Ook de flat van architect F. Klein aan het Wielewaalplein staat op de monumentenlijst. Zeven winkels en daarachter liggende garageboxen worden gesloopt en vervangen door een supermarkt. Sloop van het woonblokje langs het water maakt ruimte voor een nieuw, vier lagen tellend woongebouw. Daarnaast wordt aan het Wielewaalplein een nieuwe flat gebouwd.

Foto: Peter de Kan

Hoek met Van Starkenborghkanaal

De gebieden langs het Van Starkenborghkanaal en het Oosterhamrikkanaal worden nieuw leven in geblazen door de invoering van een “nieuwe stedelijke typologie” gebaseerd op de bouw van woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en ruimten voor startende ondernemingen.
Regattaweg (oosterhoogebrug, zie pagina 4)

Www.intensestadGroningen.nl
Bij de dienst RO/EZ was tot 28 maart De Intense Stad te zien. Aanleiding was de woningbouwcampagne 2003 die de mogelijkheden tot woningbouw in de bestaande stad weergeeft, op lege plekken of plekken die aan verandering toe zijn. Onder de 35 projecten vallen ook de

De locatie aan de Regattaweg is een verborgen plek in de stad met een enorme kwaliteit en potentie. De zuidkade, aan het water, biedt een van de mooiste gezichten op de stad. Het is zo omvangrijk dat er ruimte is voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel.

DE HOOGTE
Bedrijventerrein De Hoogte is 15 hectare groot en is ontwikkeld vanaf de jaren vijftig. Er zijn ruim 50 bedrijven die gezamenlijk werk bieden aan 1000 mensen. Het terrein krijgt in de toekomst een wat ander aanzien. Dat heeft te maken met de ophoging van de Noordzeebrug. De brug zal aanzienlijk hoger worden wat consequenties heeft voor het wegennet. Een ongelijkvloerse kruising is onontbeerlijk en daardoor zal ruimte van het bedrijventerrein gebruikt moeten worden. De werkzaamheden zullen op zijn vroegst in 2006 van start gaan. De Hoogte kent een aantal markante ondernemingen waaronder Boekbinderij Abbring, Marne's Mosterd en Reisiger Verhuur.
een rechtszaak die toen speelde, waarbij de medewerker moest getuigen. In Nederland zijn nog maar weinig bedrijven als het onze te vinden. Wat dat betreft zijn we een soort laatsten der Mohicanen, maar gelukkig nog geen uitstervend soort.” Boekbinderij Abbring gaat ervan uit dat het pand kan blijven staan bij ophoging van de Noordzeebrug. “Maar de werkzaamheden kunnen van invloed zijn op onze machines. We hebben hier dure elektronische apparatuur staan, die erg gevoelig is voor trillingen,” aldus De Borst.

Wist u dat…
… 91% van de Nederlanders een pot mosterd in huis heeft? … de mosterdman vroeger net als de groenteboer en de bakker aan huis kwam? … het noorden bekend was vanwege de verbouw van mosterdzaad? … men in Senegal mosterd als broodbeleg eet?

Reisiger Verhuur

Marne's Mosterd
Welke rechtgeaarde Groninger kent het niet. Het bedrijf bestaat sinds 1895 en dankt zijn naam aan natuurgebied De Marne bij Kloosterburen waar het bedrijf werd opgericht. In de jaren veertig verhuisde het naar de Groninger binnenstad (De Mussengang) om in 1968 te verhuizen naar De Hoogte. Het nieuwe pand dateert uit 1992. Directeur Kaiser, afkomstig uit de detailhandel (voedingsmiddelen), zwaait er nu de scepter. “De familie Wijnen is ooit begonnen met Marne's Mosterd en verkocht het bedrijf in 1995. Toen de Van Wijnens meer dan 100 jaar geleden begonnen, had iedere stad zijn eigen mosterdproducent. Maar dat is al lang niet meer zo. Inmiddels zijn wij één van de twee grote spelers op de Nederlandse markt.” Het bedrijf heeft 26 vaste krachten en een wisselend aantal uitzendkrachten in dienst. Sinds het vertrek van Van Wijnen is Marne's Mosterd onderdeel van het Franse Gyma, van oorsprong een kruidenspecialist. “We exporteren sinds de overname 60% van onze producten naar bijna alle Europese landen en naar Zuid Afrika en West Afrikaanse landen als Senegal en Mali. Daarvoor exporteerden we op veel kleinere schaal.”

Boekbinderij Abbring

Boekbinderij Abbring begon in 1864 aan huis op het Boterdiep in Groningen. Het familiebedrijf verhuisde naar De Hoogte omdat het uit zijn voegen groeide. De laatste Abbring verdween 6 jaar geleden uit het bedrijf dat sinds 1987 wordt gerund door de heer De Borst: “Eigenlijk kom ik uit de techniek, heb HTS-autotechniek gedaan. Maar dat was niet helemaal mijn stiel. Hier ben ik goed op mijn plek. Het bedrijf is ooit begonnen met gebrocheerde paperbacks, maar de laatste 15 jaar hebben we ons toegespitst op machinale boekbinderij. We zijn een uitgaafbinderij, dat wil zeggen dat we in opdracht van uitgevers werken. We maken veel studieboeken, agenda’s, atlassen, wetenschappelijke boeken en speciale uitgaves. Onze markt is vrij constant. We werken sinds jaar en dag met 56 mensen. Dat geeft een wat vertekend beeld, omdat er wel degelijk groei is geweest. Maar door het gebruik van machines zijn bepaalde functies niet opnieuw ingevuld.” “We weten dat de familie Abbring in 1890 tenminste één medewerker in dienst had. We hebben wat papieren gevonden over

Reisiger Verhuur is niet weg te denken uit het Groninger bedrijvenlandschap. Het bedrijf bestaat in zijn huidige opzet 25 jaar, maar komt voort uit het 90 jaar oude Reisiger bouwmaterialen en bouwmachines, ooit gevestigd naast Niemeyer tabak. Projectleider Martin Gout: "Reisiger had het tijdens de economische crisis van de jaren zeventig zwaar. In Engeland was de verhuur van materialen vrij gangbaar, hier in Nederland echter nog uniek. Het bedrijf besloot het roer om te gooien en in de verhuur te stappen. Dat is achteraf een goede keus geweest. Inmiddels verhuren we van schep tot asfaltmachine, en van hoogwerker tot steigerplank. We zijn nummer 1 op ons terrein in het Noorden en onze ambitie is dé nummer 1 van Nederland te worden.” Gout houdt zich bezig met het opstarten van nieuwe vestigingen in de rest van Nederland. Reisiger is naast Groningen inmiddels te vinden in Almere, Coevorden, Delfzijl, Heerenveen, Sneek, Schagen, Stadskanaal, Zwolle en Nijkerk. De uitbreiding heeft ook gevolgen voor de hoofdvestiging op De Hoogte. Daar is inmiddels een complete Reisiger-straat ontstaan waar het Reisiger-geel de kleur bepaalt. Het bedrijf is tevreden met zijn plek in de stad en is dan ook niet echt blij met de ophoging van de Noordzeebrug. “Ons pand op de hoek bij binnenkomst van De Hoogte moet sowieso verdwijnen om de aanleg mogelijk te maken en dat is nou net een prachtige zichtlocatie, goed bekend bij klanten. Wij zitten wat dat betreft niet op een brugophoging te wachten."

Vereniging Bedrijven Noord-Oost
Secretariaat VBNO professioneler
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het bestuur van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost de wens had het secretariaat te professionaliseren. De algemene ledenvergadering heeft hiervoor inmiddels haar goedkeuring gegeven. Voorzitter, Alle H. Stoit, heeft zijn functie neergelegd en is nu, vooralsnog, “bezoldigd secretaris”. De titel secretaris is voorlopig. Iemand anders binnen het bestuur wordt formeel secretaris om belangenverstrengeling te voorkomen. De vergadering koos Frits v/d Heide, van Albert Heijn Supermarkt, Rijksweg 16, unaniem tot nieuwe voorzitter (zie voorpagina). Alle uitvoerende werkzaamheden zullen door de nieuwe secretaris worden uitgevoerd, terwijl de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het bestuur zal blijven. In samenwerking met Metafoor zal de professionalisering van de vereniging verder gestalte gaan krijgen in het jaar 2004. De leden hebben inmiddels al wat kunnen merken van nieuwe activiteiten. Hen is gevraagd om de nodige bedrijfsgegevens aan te leveren. Doel is om in beeld te krijgen welke bedrijven er nu precies zijn op de verschillende deelgebieden, én belangrijker, kunnen de verschillende bedrijven ook iets voor elkaar betekenen. Daarnaast zijn inmiddels de eerste stappen gezet om te komen tot een eigen internetsite. Ook is een werkgroep ingesteld om de werkzaamheden voor de revitalisering van het “industrieterrein Ulgersmaweg” te begeleiden.
dit moment 100 lid. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Een lidmaatschap kost slechts ¤ 65,- per jaar. U kunt zich opgeven bij Alle Stoit: allestoit@planet.nl, tel 06 - 20441878.
Contactpersonen van de verschillende deelgebieden U kunt Alle Stoit ten alle tijden aanspreken over problemen die u signaleert op uw terrein, of andere issues die u voor VBNO van belang acht. Mocht u daar liever over praten met iemand op uw eigen deelgebied, dan kan dat natuurlijk ook. Die persoon speelt uw vraag of opmerking dan door naar Alle Stoit. De contactpersonen zijn: De Hoogte: Martin Gout van Reisiger Verhuur......................................... .......................................................................................Telefoon 5757180 De Vogels: Bart Duursema van Paes-Siebesma & v/d Veen.................... .......................................................................................Telefoon 3122555 Henk Raatjes van Nijestee............................................................................ .......................................................................................Telefoon 8533544 Noorderhoogebrug: Wilko Perper van Studio Double U.P..................... .......................................................................................Telefoon 5775543 Oosterhoogebrug: Johan Dekker van Gebr. Dekker Groningen BV....... .......................................................................................Telefoon 5412986 Henk Panneman van Pavo Karton BV......................................................... .......................................................................................Telefoon 5423084 Ulgersmaborg: Frits van der Heide van Albert Heijn Supermarkt....... .......................................................................................Telefoon 5039020 U.borg Nrd-Kardinge: Lidy van der Wal van Euro Kartracing Groningen.....................................................................Telefoon 5474747 Ulgersmaweg: Alle Stoit van Beheermij Henderico BV........................... ..............................................................................Telefoon 06-20441878

Wat doet de Vereniging Bedrijven Noordoost voor u?
Het huidige bestuur wil nadrukkelijk invulling geven aan de doelstelling van de vereniging: “De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van ondernemers en ondernemingen gevestigd in het noordoostelijke gedeelte van de gemeente Groningen”. Een belangrijk onderdeel hierin is de relatie met de gemeente. Uitgangspunt is een win-win-situatie. Door de gemeente en provincie zullen de komende tijd veel werkzaamheden plaatsvinden, waarbij de mogelijkheid tot eigen inbreng van belang is. Meerwaarde We willen als vereniging aan de weg timmeren, werken aan onze noordoostelijke bedrijventerreinen. We willen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op noordoost én zijn de spreekbuis met en naar de gemeente. Voor de gemeente is het ondoenlijk om met iedere individuele ondernemer contact te houden. Toch zijn persoonlijke contacten met de gemeente onontbeerlijk. Onze vereniging vervult daarin een belangrijke rol en zit regelmatig met vertegenwoordigers van de gemeente om de tafel om over specifiek gebiedsgebonden zaken te praten. Voor ons is daarom contact met de achterban van groot belang. Dat doen we op verschillende manieren: via deze nieuwsbrief "Terreinwinst”, via de e-mail, via de internetsite die nu wordt ontwikkeld, maar ook persoonlijk. Lidmaatschap Het spreekt vanzelf dat we de gemeenschappelijke belangen van de ondernemers op Noordoost het beste kunnen behartigen als u lid bent van de vereniging. Van de 500 bedrijven in ons gebied, zijn op

Boek Terreinwinst met nieuwe bewegwijzering!
Op alle bedrijventerreinen in de gemeente Groningen is een nieuw systeem van bewegwijzering ingevoerd. De bedrijvenborden verbeteren de overzichtelijkheid van bedrijventerreinen, maken bedrijven makkelijker te vinden voor klanten en leveranciers en ze zorgen voor een nettere uitstraling van het terrein. VBNO wil onderzoeken of er voor de bedrijventerreinen op Noordoost een collectieve afspraak mogelijk is met Signs Direct, het bedrijf dat de bewegwijzering verzorgt. Bij totstandkoming van deze collectieve afspraak geeft de gemeente een eenmalige subsidie over het aantal leden dat deelneemt aan VBNO. De vereniging kan ervoor kiezen deze subsidie te gebruiken voor een korting aan de verschillende deelnemende bedrijven (mits lid van VBNO) op de kosten voor de bewegwijzering. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.
NB: U kunt benaderd worden door andere ondernemingen die zich bezighouden met bewegwijzering, maar weet dan wel dat daarmee geen collectieve afspraken worden gemaakt. De gemeente is daarin geen partij.

Terreinwinst wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband NoordNederland, EZ/Kompas.

Gemeentelijk Bedrijvenloket/EZ Coehoornsingel 51 postbus 7081 9701 JB Groningen telefoon (050) 367 86 68 fax (050) 367 86 51 bedrijvenloket@roez.groningen.nl www.groningen.nl/ondernemen

Kardinge: het eerste leisure park van Nederland

Voor recreatiegebied Kardinge werkt de dienst Onderwijs, Cultuur, Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een nieuw stedenbouwkundig plan. Kardinge is het enige bedrijventerrein in Nederland met alleen recreatieve bedrijven. In het nieuwe plan is de insteek “sportief en (ont)spannend”, als het gaat om het aantrekken van nieuwe bedrijven. In ieder geval komt er een skirollerbaan naast de Apenkooi en een sporthal. Onderzocht wordt of de hal kan worden opgewaardeerd tot een topsporthal met een capaciteit van 1000 toeschouwers. De hal zal overdag ter beschikking staan aan

het Alfacollege en ’s avonds aan burgers. Ook wordt in het stedenbouwkundig plan ingezoemd op verkeersproblematiek en sociale veiligheid. Nu zijn er in het gebied verschillende verkeersstromen die door elkaar lopen, terwijl het veiliger is bussen, fietsers en automobilisten een duidelijke eigen routing te geven. Verder voelen veel mensen zich onveilig in het gebied. Dat gevoel wordt serieus genomen door maatregelen die gevoelens van onveiligheid moeten wegnemen, bijvoorbeeld bewoning bij de bedrijven. Het stedenbouwkundige plan is in voorbereiding en zal in de zomer klaar zijn.

Kardinge beslaat 330 hectare en kent een intensief en extensief deel. Het intensieve deel van 190 hectare is bij de meeste Groningers bekend met Sportcentrum Kardinge, de kartbaan, de klimhal, de Apenkooi en Pitch & Put. Het andere deel valt onder de Vereniging Natuurmonumenten. Hier is onder andere een kanoverhuurbedrijf gevestigd. Het stedenbouwkundig plan richt zich op het intensieve deel.

Visie Eemskanaalzone binnenkort inspraak in
Binnenkort begint de inspraakprocedure voor de conceptvisie over de toekomst van de Eemskanaalzone voor de komende 5 tot 15 jaar. Ondernemers in dit gebied krijgen hierover bericht. Kern van de visie is de verbinding tussen het toekomstige Meerstad en de bestaande stad. In de richting oost-west wordt hiervoor de Sontweg verlengd, inclusief een nieuwe brug over het Winschoterdiep. De noord-zuidverbinding wordt gevormd door een nieuwe brug – de Berlagebrug – tussen de Bornholmstraat en het Damsterdiep. Behalve deze maatregelen voor de hoofdinfrastructuur voorziet de visie ook in verbeteringen voor fietsers en voetgangers in de hele Eemskanaalzone. De ontwikkeling van de nieuwe verbinding brengt ook ontwikkelingen in het omringende gebied met zich mee. In de visie krijgt het gebied ten noorden van de Sontweg, inclusief een deel van het Damsterdiep, voornamelijk een woonfunctie. Hoogbouw behoort hierbij tot de mogelijkheden. Oosterhoogebrug maakt deel uit van de Eemskanaalzone en blijft als bedrijventerrein bestaan. Maar in het gebied komt meer ruimte voor de combinatie wonen-werken. Dat geldt met name voor de Timpweg. Daarnaast zijn de plannen voor woningbouw op de zuidwestpunt van Oosterhoogebrug al in een vergevorderd stadium. Als alle besluiten over de visie genomen zijn, is de verwachting dat de beide bruggen, de eerste fase van de visie, vóór 2008 gebouwd worden.

In de vorige nieuwsbrief meldden we het een en ander over de ontwikkelingsvisie van het Oosterhamriktracé. Inmiddels heeft daarover een informatieavond plaatsgevonden in verband met de inspraakprocedure. De reacties worden op dit moment in de visie verwerkt. Drie van de visies worden waarschijnlijk op korte termijn gerealiseerd (zie pag.1). Ze gaan per deelgebied de inspraakprocedure in. De structuurvisie zal rond mei definitief worden vastgesteld. Adres VBNO: Secretariaat VBNO Alle H. Stoit Barckemalaan 5 9356 SB Tolbert