Met maatwerk krijgt parkmanagement op bedrijventerrein RiVu handen en voeten

Om parkmanagement van een bedrijventerrein tot een succes te maken en daarmee duurzaamheid te verankeren, is een goede organisatie vereist. Voorwaarde daarbij is dat de juridische aspecten goed worden geregeld. Dat vereist vaak maatwerk. Het bedrijventerrein RiVu in Den Bosch heeft een bijzondere oplossing gevonden om hun samenwerking te organiseren. Het duurzaam aanleggen of revitaliseren van bedrijventerreinen draait om samenwerking. Bedrijven slaan de handen ineen om gezamenlijk te profiteren van kostenvoordelen en milieuwinst. Voorwaarde voor blijvend profijt zijn goede afspraken tussen de betrokken partijen over de opzet en het beheer van duurzame projecten. Dit moet juridisch goed worden geregeld, wat in veel gevallen vraagt om maatwerk. RiVu Een goed voorbeeld is bedrijventerrein De Rietvelden - De Vutter - Veemarktkade (RiVu) in Den Bosch, waar men al jaren werkt aan revitalisering. Het is een terrein van 290 hectare en zo’n 400 bedrijven. De ondernemers namen in 1996 zelf het initiatief voor een tweede, vooral duurzame revitaliseringsronde. Hans Bierens, directeur van de overkoepelende Stichting RiVu vertelt: “We hebben eerst een masterplan opgezet, waarin alle kansen voor samenwerking zijn opgenomen. Ook hebben we een organisatie opgezet met een stuurgroep en verschillende werkgroepen voor de verschillende onderdelen.” Eén werkgroep richt zich op Utilities en dan vooral op waterbesparing en -hergebruik. Uit een haalbaarheidsonderzoek met Novemsubsidie bleek collectief gebruik van de anaërobe waterzuiveringsinstallatie kansrijk te zijn. Bierens: “Dit was echter een bijzonder complexe zaak. Bedrijven krijgen namelijk een nieuwe rol: (afval)waterleverancier. Je moet dus van tevoren goed regelen wie de risico’s draagt, welke zeggenschap en verantwoordelijkheid betrokken bedrijven hebben en hoe ze kunnen in- en uittreden.”

Stichting RiVu Parkmanagement

Adviesraad

Raad van toezicht Derden

(Ver)huur Onroerende ZaakB.V. 1

...

3

2

Financiering

Coöperatieve Vereniging (C.V.)

A

B

C

...

Leden

Fig.: Alliantiestructuur schematisch weergegeven Rechtsvorm kiezen Wim van Lith, adviseur voor PenP Adviesgroep B.V., is al jaren nauw betrokken bij het revitaliseringsproces van het RiVu-terrein. “Het gaat erom de juiste rechtsvorm te kiezen, die aan alle randvoorwaarden voldoet. We hebben eerst een toetsingskader samengesteld met alle rechtsvormen om vervolgens via een checklist de meest geschikte vorm te vinden. Voor de collectieve waterzuivering zijn we tot een heel flexibele oplossing gekomen.” Deze oplossing is geen pasklaar antwoord voor elk bedrijventerrein, maar laat goed zien wat er met maatwerk allemaal mogelijk is. Van Lith: “De juridische structuur bestaat uit drie, onderling verbonden onderdelen. Bovenaan staat de Stichting RiVu. Deze voert de directie en administratie van het parkmanagement, sluit raamcontracten, ondersteunt de werkgroepen en bewaakt de duurzaamheidsdoelstellingen. Onder de stichting staat een Onroerend Zaak B.V. die de waterzuivering beheert. Bedrijven kunnen hierin deelnemen en daarmee gezamenlijk de financiële risico’s dragen, wat zekerheid geeft. Ook het waterschap is aandeelhouder, waarmee gelijk is voorzien in een back-upvoorziening. Bezit en gebruik van de waterzuivering zijn gescheiden. De B.V. kan deze daarom verhuren aan het derde onderdeel van de organisatie: de Coöperatieve Vereniging. Alle geïnteresseerde bedrijven die we fysiek kunnen aansluiten, kunnen op eenvoudig wijze lid worden, of desgewenst weer uittreden. Besparing op de lozingskosten levert winst op die naar rato van inbreng onder de deelnemers wordt verdeeld. Stichting RiVu verleent ondersteunende diensten aan de C.V. en krijgt daarvoor een gedeelte van de opbrengst. Met dit geld financiert de Stichting nieuwe projecten.” Succes Het is nog niet duidelijk hoe goed dit alles nu werkt in de praktijk. Daarvoor bestaat de constructie nog te kort. Bovendien worden een aantal juridische en fiscale aspecten nog verder uitgewerkt aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Bierens: “Wel blijkt dat onze checklist om de geschikte structuur te vinden, heel goed werkt. Ook andere bedrijventerreinen zouden hier hun voordeel uit kunnen halen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting RiVu, drs. J.A.W.M. Bierens, tel. (073) 621 86 95, stichting@rivu.nl of met Novem, drs. W.Th. Vergeer, (030) 239 36 95, w.vergeer@novem.nl.