We groeien en zijn op zoek naar

:

(Sr.) Consultants Parkmanagement
Procesmanagers en Projectmanagers met standplaats Alblasserdam

en

Meer weten? Neem contact op met Albert Schuurmans InSite Parkmanagement Edisonweg 53 k, 4382 NV Vlissingen 0118-490.940 Maar kijk eerst op: www.parkmanagement.eu Solliciteren? We verwachten je reactie binnen 3 weken

Parkmanagers
Ondernemers tussen de ondernemers in West en Zuid Nederland
Onze consultants en parkmanagers werken samen met ondernemers en overheden aan hoogwaardige bedrijventerreinen met een optimaal ondernemers- en werkklimaat.

We zoeken in onze nieuwe collega’s:
Teamspelers, professionaliteit, inzet, klantgerichtheid, humor, zelfstandigheid, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid en toegevoegde waarde.

We bieden aan de juiste kandidaten:
Prima collega’s, sparringpartners, een goed salaris, ontwikkelingskansen, opleiding, flexibele arbeidsvoorwaarden, een pensioenregeling en groeikansen.

(M/V)
Wij participeren in de ambities van onze klant Wil jij participeren in de onze?

Deze advertentie plaatsten wij in mei 2006 in de markt. Maar misschien wil je meer weten over wie we zijn, wat we doen en wie we zoeken. Veel daarvan vind je op onze website www.parkmanagement.eu. Op de volgende pagina’s vind je een omschrijving van wie we zijn en wat we doen, en ook een uitwerking van de functies die we willen invullen.

InSite Parkmanagement:
De oprichters van InSite zijn afkomstig uit het Facilitair bedrijf van Hoechst in Vlissingen-Oost, dus uit het uitvoerend parkmanagement. In 2001 hebben we InSite opgericht. InSite is begonnen als adviesbureau en we hielden ons in het begin alleen bezig met het adviseren van overheden over de opzet en de inrichting van parkmanagement op bedrijventerreinen. In de loop van de jaren heeft door wijzigingen in de markt onze inzet zich uitgebreid, en op dit moment houden we ons als adviseur, proces- en projectmanager ook bezig met de technische en commerciële ontwikkeling van bedrijventerreinen, met herstructurering en met ondergrondse infrastructuur. Daarnaast zijn we op steeds meer terreinen ook uitvoerend parkmanager. Dat laatste doen we met speciaal daarvoor opgerichte BV’s ter plaatse. Onze consultants verzorgen het proces- en projectmanagement in de voorbereidingsfase van het parkmanagement. Daarna nemen de Parkmanagers het over. Zij zijn ter plaatse verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van het parkmanagement.

Wat doen we?
Als Adviseur: • • • • begeleiden we overheden en bedrijven bij de opzet, beheer en de exploitatie van bedrijventerreinen bereiden we de invoering van parkmanagement op bedrijventerreinen voor richten we verenigingen en stichtingen rond bedrijventerreinen en parkmanagement op doen we onderzoek naar subsidiëringmogelijkheden

Als procesmanager: • • brengen we bedrijven(verenigingen) en overheden op één lijn als het gaat om visie- en draagvlakontwikkeling bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen en parkmanagement zorgen we voor behoud van draagvlak onder de veranderingsprocessen

Als projectmanager: • • • • ontwikkelen we de bedrijventerreinen technisch en commercieel, voeren we herstructureringsprojecten uit begeleiden we het aanleggen van ondergrondse infrastructuur organiseren we proces, inhoud en budget

Als uitvoerend parkmanager: • • • • • voeren we het parkmanagement uit via eigen, lokale dochterondernemingen zorgen we voor het binden en boeien van de ondernemers op bedrijventerreinen inventariseren we de behoeften die ondernemers hebben en de kansen die zij zien in samenwerking met elkaar en onderzoeken we de haalbaarheid van die samenwerking selecteren en contracteren we toeleveranciers voor producten en diensten staan wij ten dienste van de ondernemers

Waar werken we?
We werken op bestaande en op nieuwe bedrijventerreinen. We opereren met name in West Nederland en in Brabant. Onze strategie is gericht op groei in West Nederland. Daarom zijn we nu ook bezig met het verplaatsen van ons hoofdkantoor naar Zuid Holland. We kijken nu ook nadrukkelijk naar de Belgische markt. Voor de Belgische markt zullen we strategische allianties aangaan met Vlaamse partijen.

Hoe werken we?
• • • we gaan zoveel als mogelijk samen met ondernemers en overheden aan het werk. We streven naar partnerships met hen en we werken vanuit hun belang in samenwerking resultaten halen is onze belangrijkste drijfveer we bieden ‘value for money’ aan onze klanten. Omzet zien we niet als doel maar als logisch gevolg van goed werk leveren. Continuïteit in opdrachten vinden we belangrijker dan marge • • • • • we bieden onze klanten professionaliteit zonder wolligheid. We houden niet van dikke rapporten maar van rake notities we vragen een goed tarief voor een goed product we zijn en blijven volstrekt onafhankelijk van toeleveranciers we zijn als uitvoerend parkmanager ‘ondernemer tussen de ondernemers’ risicodragend werken heeft de voorkeur boven het ‘uurtje-factuurtje- principe’

Wat voor bureau zijn we?
• • • • • • • • • • we zijn ambitieus, jong, dynamisch en volop in ontwikkeling niet iedereen is aandeelhouder, maar het bureau is van ons allemaal we trekken samen aan onze groei, en iedereen helpt en denkt daarin actief mee Daarbij gaat best wel eens wat mis, maar dat lossen we samen op We zijn een heel eind op weg met het professionaliseren van onze eigen organisatie en processen, om InSite zo klaar te maken voor verdere groei we hebben allemaal ‘iets’ met bedrijven(terreinen) en samenwerkingsprocessen daarnaast hebben we allemaal een extra specialiteit (juridisch, milieu, infrastructuur…) en die stellen we ter beschikking aan elkaar en onze klanten we sparren met elkaar om zo onze dienstverlening te verbeteren iedereen heeft zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid in de opdrachten we zijn erg flexibel. Part time werken en thuiswerken kan we kennen geen ‘acht tot vijf- mentaliteit’

Wat voor collega’s zoeken we?
We zoeken ondernemende, zelfstandige professionals, die passen in onze bureaucultuur en die • • • • • • de taal van ondernemers spreken en samenwerkingsprocessen kunnen sturen die hard willen werken voor resultaat en oplossingen gevoel voor humor hebben en kunnen omgaan met kritiek opdrachten en werk kunnen aantrekken of daarbij kunnen helpen ook nieuwe adviesproducten en diensten mee kunnen en willen ontwikkelen het uitdagend vinden om keihard mee te werken aan de verdere groei van InSite

Wat hebben we te bieden?
• • • • een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden flexibele werkafspraken een goed team van fijne collega’s kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling en groei

De (Sr.) Consultants Parkmanagement:
De consultant is tevens proces- en projectmanager. Hij brengt partijen die een belang hebben op het bedrijventerrein, zoals gemeente en bedrijven, bij elkaar. Hij werkt samen met hen aan gedragen en gedeelde visies en ambities met betrekking tot de (her)inrichting van het bedrijventerrein en het beheer ervan. Hij werkt de gestelde randvoorwaarden uit, onderzoekt de haalbaarheid van de collectieve terreinmaatregelen, en legt het geheel vast in een Masterplan of Handboek Parkmanagement, dat na besluitvorming dient als startpunt voor het uitvoeren van het parkmanagement door zijn collega Parkmanager.

Waarom zoeken we (senior) consultants?
De markt voor parkmanagement groeit momenteel sterk. Steeds meer gemeenten denken na over de vraag op welke manier zij het beheer over hun bedrijventerreinen kunnen optimaliseren, om zodoende de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van die terreinen te verhogen, en dure herstructureringen in de toekomst te voorkomen. Ook InSite verheugt zich in een toenemende belangstelling van de markt. We hebben op dit moment veel opdrachten onderhanden. InSite is klaar voor verdere groei en zoekt daarom uitbreiding van haar adviescapaciteit. Dat zijn senior consultants en ook ervaren consultants. We zoeken wel mensen die direct en zelfstandig inzetbaar zijn.

Profiel van de gezochte consultants:
De ideale nieuwe collega’s Consultants herkennen zich in het onderstaande profiel: • • • • • • • • • • • • • HBO/academisch werk- en denkniveau, gekoppeld aan een ruime relevante advieservaring een flinke dosis werkervaring in het bedrijfsleven en/of de overheid relevante opleiding c.q. affiniteit: bedrijfskundig, technisch, juridisch of vergelijkbaar affiniteit met besluitvormingsprocessen binnen overheid en bedrijfsleven gewend om te werken in het spanningsveld tussen bedrijven en overheden kunnen omgaan met tegengestelde belangen en in staat compromissen te zoeken commercieel gevoel en cijfermatig en analytisch onderlegd conceptueel denken en plannen maken realist met een hoog ambitieniveau projectmatig, systematisch en geordend kunnen werken teamworker met gevoel voor humor communicatief vaardig, mondeling en schriftelijk omgaan met (tijds)druk

De parkmanagers:
De parkmanager is de beheerder van het bedrijventerrein. Hij werkt voor de belanghebbenden, zoals overheden en bedrijven. Hij is in zijn rol als parkbeheerder de regisseur van toeleveranciers zoals die op het gebied van beveiliging, onderhoud, afvallogistiek en andere te leveren collectieve diensten. De parkmanager is de motor achter de binding tussen de ondernemers en de kwaliteit van het bedrijventerrein. Hij vormt het aanspreekpunt voor de bedrijven, en is het intermediair tussen bedrijven en overheid. Hij is steeds in contact met de bedrijven over de verbetering van het terrein en de dienstverlening en het zo nodig uitbreiden van het dienstenpakket. De parkmanager organiseert, lost problemen op, controleert, zet nieuwe activiteiten in gang en vormt de bindende factor tussen de bedrijven op “zijn” terrein.

Waarom zoeken we parkmanagers:
Op korte termijn zullen wij weer op een aantal bedrijventerreinen gaan starten met het operationele beheer ofwel het parkmanagement. Het betreft nieuwe en bestaande terreinen. Op de nieuwe terreinen zal in aanvang slechts een beperkt aantal bedrijven aanwezig zijn. In de loop van de jaren zullen deze terreinen zich vullen met bedrijven, en daarmee zal ook het parkmanagement in omvang groeien. Dat betekent dat vooralsnog de inzet van de parkmanager op deze terreinen terrein beperkt kan blijven tot één of enkele dagen per week. De gezochte parkmanagers kunnen daarom verantwoordelijk worden gesteld voor meerdere terreinen. Op de bestaande bedrijventerreinen waar we van start zullen gaan is meestal sprake van grotere aantallen gevestigde bedrijven. Daar zal de nadruk liggen op het tot stand brengen van samenwerking tussen de ondernemers, het in kaart brengen van de behoeften en de kansen en het voorzien in de gewenste dienstverlening. In de een aantal gevallen zal de parkmanager worden ondersteund door een assistent(e).

Profiel van de gezochte parkmanagers:
De ideale nieuwe collega’s Parkmanagers herkennen zich in het volgende profiel en: • • • • • • • • beschikt over een HBO werk- en denkniveau, gekoppeld aan minstens 5 jaar relevante werkervaring heeft affiniteit met commercie, juridische zaken, Facilitymanagement en inkoopprocessen heeft ervaring met bedrijventerreinen of tenminste in een bedrijfsomgeving. Spreekt en verstaat de taal van ondernemers en kan omgaan met het spanningsveld tussen bedrijven en overheden is een “mensenmens” en een servicegerichte teamworker maar ook een regelaar en beheerder werkt projectmatig, systematisch, geordend en analytisch en beschikt over cijfermatig inzicht acteert ondernemend, initiatiefrijk en innovatief beschikt over ruime communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk kan omgaan met (tijds)druk

Informeren of solliciteren?
Wanneer je wilt solliciteren of als je aan alle informatie niet voldoende hebt, neem dan contact op met Albert Schuurmans, directeur van InSite. Doe dat bij voorkeur per brief of per Email: InSite Parkmanagement Edisonweg 53 k, 4382 NV Vlissingen as.insite@zeelandnet.nl We verwachten je reactie uiterlijk binnen 3 weken. Natuurlijk gaan we met elke sollicitatie vertrouwelijk om. We verwachten veel reacties, dus geef bij je sollicitatie zo goed mogelijk aan: • • • • • • • • je achtergrond, je opleiding en ervaring je visie op parkmanagement en bedrijventerreinen je visie op ondernemers, overheden en samenwerkingsprocessen daartussen je toegevoegde waarde als consultant of parkmanager je professionele ambities, als je die hebt wat voor mens je bent, wat je (niet) wilt en wat je kunt waarom je denkt dat jij bent wie wij zoeken wat je van ons verwacht

Wij participeren in de ambities van onze klanten. Wil jij participeren in de onze?

Noot 1: overal waar we het hebben over “hij” bedoelen we natuurlijk ook “zij” Noot 2: solliciteren zonder te passen in de profielschetsen heeft echt geen zin