Nieuwe railterminal in Hoofddorp Op 10 oktober is het plan ‘Werkstad A4’ gepresenteerd, waarin o.a.

wordt voorgesteld om in Hoofddorp een railterminal aan te leggen voor hoogwaardige en tijdkritische goederen. Op het jaarlijkse Schipholdiner van de Kamer van Koophandel van Amsterdam heeft het bedrijfsleven gepleit voor de ontwikkeling van de 'Werkstad A4', een internationale toplocatie voor moderne en innovatieve handel en logistiek. Namens het bedrijfsleven op en rond Schiphol bood Sjoerd van Loon, de voorzitter van ACN, een Manifest aan Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat aan. Ook NDL heeft bijgedragen aan dit manifest. Dit Manifest roept alle betrokken overheden op om samen te werken aan en te investeren in de ontwikkeling van de Werkstad A4. Deze past in het Rijksbeleid dat inzet op de versterking van de Mainport Schiphol. Overheden moeten de kaders bieden en het bedrijfsleven ruimte geven. Om samen de investeringen te kunnen dragen is de status als nationaal sleutelproject van groot belang. De Werkstad A4 is het gebied ten zuiden van Schiphol rond de A4. Hier zijn mogelijkheden voor een aantrekkelijke en unieke werkstad met enkele tienduizenden nieuwe banen. De Werkstad A4 moet een internationale toplocatie worden met veel ruimte voor luchthavengebonden logistieke en aanverwante activiteiten, kantoorfuncties en ondersteunende activiteiten. Met veel aandacht voor innovatie en opleidingen en het clusteren van luchthavengebonden activiteiten wil het bedrijfsleven marktgericht inspelen op hoogwaardige ketens waarin Nederland toekomstkansen heeft. De Werkstad A4 biedt de mogelijkheid om het logistieke complex te versterken door de internationale trends te vertalen in specifieke, hoogwaardige terrein- en gebouwconcepten en vele nieuwe banen. De multimodale ontsluiting voor vracht via lucht, weg, spoor (nieuwe railterminal) en water (door de mogelijke aanleg van een binnenvaartterminal) en de goede bereikbaarheid voor personeel en klanten via weg, spoor en ander hoogwaardig openbaar vervoer maken van de Werkstad A4 een unieke toplocatie. Een ongehinderde verbinding (vrachtbaan) tussen de eerste linie (de platforms op de luchthaven) en het complex van tweede en derde linie vrachtafhandeling moet het compacte vrachtconcept van Schiphol waarborgen. De Werkstad A4 versterkt ook de Greenport Aalsmeer door ruimte te bieden voor uitbreiding van het veilingcomplex en versterking van de sierteeltlogistiek in combinatie met een nieuwe glastuinbouwlocatie. Het manifest wordt ondersteund door Air Cargo Netherlands (ACN), KLM Royal Dutch Airlines, Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer (VBA), Nederland Distributieland (NDL), Schiphol Group, Schiphol Area Development Company (SADC), de Kamer van Koophandel Amsterdam en het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam. Neem voor meer informatie contact op met Ruud Bergh van SADC (020 - 653 2460). RailCargo, 18-10-2005