sgbd1

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. ____ ____ 1. La deschiderea fisierului care contine componentele bazei de date acestea sunt afisate in fereastra

DataWindow.
2. Intr-o asociere de tipul unu - la - unu o inregistrare din tabelul A poate avea cel putin o inregistrare

corespunzatoare in tabelul B si invers, unei inregistrari din tabelul B ii corespunde cel mult o inregistrare in tabelul A.
____ ____ ____ 3. Pentru stabilirea unei relatii, ca regula generala se va lega un camp care reprezinta o cheie externa

din tabelul-parinte, cu un camp care reprezinta cheie primara in tabelul-fiu.
4. Limbajul de manipulare a datelor permite accesul la inregistrari prin adresa sau prin continutul

acestora, reordonari ale campurilor de date, definirea si izolarea datelor confidentiale.
5. In modelul relational regulile stabilesc modul de manipulare a datelor, structurile sunt obiecte

definite ce contin date si care sunt accesibile utilizatorului, iar operatiile reprezinta actiuni prin care sunt manipulate datele sau obiectele schemei bazei de date.
____ ____ 6. Functia Now() permite introducerea orei si a datei curente. 7. Nivelul logic sau intern (nivelul programatorului de aplicatie) califica o structura de date ce are o

realitate in planul semnificatiei sau utilizarii, dar nu si in implementarea fizica; califica forma in care fiecare utilizator vede structurarea datelor, in functie de aplicatia pe care o foloseste sau in functie de resursele de date pe care administratorul bazei de date i le pune la dispozitie.
____ 8. Produsul-program Microsoft Access reprezinta un sistem de gestiune a bazelor de date relationale

(SGBDR) care este inclus in compunerea pachetului de birotica Microsoft Office si care lucreaza sub sistemul de operare Microsoft Windows. Ca urmare, Microsoft Access nu foloseste toate facilitatile oferite de sistemul de operare Microsoft Windows.
____ 9. Limbajul de descriere a stocarii datelor ofera posibilitati de asociere a fisierelor la programele de

aplicatie, a dispozitivelor fizice, alocare de spatii de fisiere, specificarea zonelor de lucru permanente si tranzitorii, definirea si izolarea datelor confidentiale.
____ 10. Interogarile de selectie sunt: Delete Query, Append Query, Update Query. ____ 11. Limbajul de manipulare a datelor permite parcurgerea structurilor si a legaturilor existente, accesul

la inregistrari prin adresa sau prin continutul acestora, actualizari ale inregistrarilor, reordonari ale campurilor de date, definirea tranzactiilor si a conditiilor de eroare.
____ 12. Intr-o asociere de tipul unu-la-multi unei inregistrari din tabelul A ii corespund mai multe inregistrari

din tabelul B, iar unei inregistrari din tabelul B ii corespunde cel putin o inregistrare din tabelul A.
____ 13. Functia Date() permite introducerea orei si a datei curente. ____ 14. Modelul relational este format din doua multimi de operatori pe relatii: algebra relationala si calculul

relational.
____ 15. Obiectele care aparţin aceleiaşi clase nu pot avea evenimente proprii.

____ 16. Limbajul de definire a datelor asigura specificarea zonelor de lucru permanente si tranzitorii. ____ 17. O baza de date in Access este formata din urmatoarele obiecte: tabelul, interogarea, formularul,

raportul, pagini Web, macro-ul si modulul.
____ 18. Intr-o asociere de tipul multi-la-multi unei inregistrari din tabelul A ii pot porespunde mai multe

inregistrari din tabelul B, iar unei inregistrari din tabelul B ii pot corespunde, de asemenea, mai multe inregistrari din tabelul A.
____ 19. Campurile text constau numai din text si au maxim 255 de caractere, in acestea putand fi incluse si

secventele de salt la inceput de rand/salt la rand nou.
____ 20. Produsul Microsoft Access dispune de toate componentele unei baze de date stocate intr-un fisier cu

extensia MBD.
____ 21. Optiunea Open din meniul rapid permite deschiderea spre modificare a obiectului selectat. ____ 22. Nivelul fizic (nivelul inginerului de sistem) priveste modul de stocare si de structurare a datelor pe

suportul fizic sau de memorare a datelor in fisiere.
____ 23. Nivelul virtual sau conceptual (nivelul administratorului bazei de date) se refera la definirea

structurii datelor din baza de date astfel incat aceasta sa indeplineasca cerintele tuturor utilizatorilor, in conditii de redundanta minima si controlata a acesteia.
____ 24. O valoare NULL inseamna ca valoarea este zero. ____ 25. Rapoartele din Microsoft Access permit accesul pentru modificarea si vizualizarea datelor din baza

de date.
____ 26. Campurile de tip memo constau numai din text si au maxim 256 de caractere, in acestea putand fi

incluse si secventele de salt la inceput de rand/salt la rand nou.
____ 27. Informatiile de structura din cadrul rapoartelor reprezinta acele informatii de ordin functional

stabilite la crearea raportului (controale, sectiuni, elemente de grafica decorative etc.).
____ 28. Optiunea Design din meniul rapid permite ca obiectul selectat sa fie deschis in vederea efectuarii

modificarilor necesare tipului de aplicatie dorit de utilizator.
____ 29. Conceptele folosite pentru descrierea formala, uzuala si fizica a elementelor de baza ale organizarii

datelor in baze de date relationale sunt prezentate in urmatorul tabel: Formal Uzual Fizic Relatie tablou Fisier Tuplu linie Inregistrare Atribut coloana Camp Domeniu tip de data Tip de data Precizati valoarea de adevar a corespondentelor prezentate in tabel.
Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. ____ 30. Realizarea unei baze de date se obtine prin parcurgerea etapelor:

A B

analiza sistem. proiectarea structurii bazei de date.

C D E
a. b. c. d. e.

popularea bazei de date cu date. reanalizarea ordinii de dispunere a tabelelor in baza de date. exploatarea si intretinerea bazei de date.
B, C, D C, D, E A, B, D A, B, C, E A, B, C, D, E

____ 31. Pentru validarea relatiei intre doua tabele: a. cheia externa trebuie sa fie de acelasi tip si sa aiba aceeasi valoare cu a cheii

primare. b. cheia externa trebuie sa fie de acelasi tip si sa aiba aceeasi dimensiune cu a cheii primare. c. cheia externa trebuie sa fie de acelasi grad si sa aiba aceeasi dimensiune cu a cheii primare. ____ 32. Zona de declarare a campurilor unei tabele prezinta urmatoarele optiuni: a. Field Name, Data Type, Description b. Field Name, Data Field, General c. Field Name, Data Field, Look Up ____ 33. La baza interogarilor din Acces se afla limbajul: a. SQL (Structured Query Language) b. SQL (Secvential Query Language) c. SQL (Static Query Language) ____ 34. Modelul relational este fundamentat pe: A reguli, B structuri; C exceptii; D calcule; E operatii; F afirmatii.
a. b. c. d. e. C, D, F B, C, F A, B, E A, D, E A, B, C, D, E, F

____ 35. In Access componentele bazei de date sunt stocate intr-un fisier cu extensia: a. .MDX b. .MDB c. .MDC ____ 36. In evolutia istorica, bazele de date si sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) asociate au

cunoscut urmatoarele generatii:
A

B

sistemele retea; sistemele ierarhice;

C sistemele relationale; D sistemele in tehnologie avansata (orientate obiect, relationale orientate obiect, deductive, distribuite, multibaze, active, multimedia, online etc.). E sistemele multicriteriale.
a. b. c. d. e. A, B, D, E B, C, D, E A, B, C, D A, B, C, E A, B, C, D, E

____ 37. Tipul Number include urmatoarele tipuri: a. Byte, Integer, Long Integer, Single, Double, Variant b. Byte, Integer, Long, Single, Double, ReplicationID c. Byte, Integer, Long Integer, Single, Double, ReplicationID ____ 38. Sistemul de gestiune al bazelor de date orientate pe obiect (SGBD-OO sau OODBMS) are ca

principale obiective: a. modelarea superioara a datelor, capacitatea de deductie superioara, imbunatatirea interfetei cu utilizatorul, capacitatea de tratare dinamica b. modelarea superioara a datelor, capacitatea de redundanta superioara, imbunatatirea interfetei cu utilizatorul, capacitatea de tratare dinamica c. modelarea superioara a datelor, capacitatea de redundanta superioara, imbunatatirea interfetei cu utilizatorul, capacitatea de tratare prin deductie ____ 39. Tipul valuta (Currency), din punct de vedere al reprezentarii interne este: a. un numar in virgula fixa b. un numar in virgula mobila c. un numar reprezentat pe un octet ____ 40. Functiile generale ale unui SGBD sunt: A descrierea datelor; B manipularea datelor; C partajarea datelor; D utilizarea bazei de date; E administrarea bazei de date.
a. b. c. d. e. A, C, D, E B, C, E A, D, C, E A, B, D, E B, C, D, E

____ 41. Crearea unei interogari se poate face in urmatoarele moduri: a. Design View, Simple Query Wizard, Crosstab Query Wizard, Duplicates Query

Wizard, Unmatched Query Wizard
b. Design View, Simple Query Wizard, Crosstab Query Wizard, Find Duplicates

Query Wizard, Find Matched Query Wizard c. Design View, Simple Query Wizard, Crosstab Query Wizard, Find Duplicates Query Wizard, Find Unmatched Query Wizard ____ 42. Crearea unui raport se poate face in urmatoarele moduri:

a. Design View, Simple Report Wizard, AutoReport, Chart Wizard, Layout Wizard b. Design View, Simple Report Wizard, AutoReport, Chart Wizard, Label Wizard c. Design View, Report Wizard, AutoReport, Chart Wizard, Label Wizard ____ 43. Cele trei nivele de organizare a datelor intr-o baza de date sunt: a. intern, conceptual si fizic. b. logic, conceptual si fizic. c. conceptual, virtual si fizic. ____ 44. Se considera urmatoarele variabile: Stoc, CantI si CantE. Instructiunea urmatoare:

____ 45.

____ 46.

____ 47.

____ 48.

____ 49.

____ 50.

____ 51.

Let Stoc=CantE – CantI a. Calculeaza si afiseaza pe ecran stocul final b. Calculeaza stocul final c. Nu afiseaza nimic deoarece este un comentariu Sistemul de gestiune a bazei de date, SGBD sau DBMS (Data-Base Management System) reprezinta: a. un ansamblu complex de programe care asigura interfata dintre baza de date si utilizator. b. un ansamblu complex de programe care asigura interfata dintre utilizator si calculator. c. un ansamblu complex de programe care asigura interfata dintre utilizator si date. Se considera urmatoarele variabile: Stoc, CantI si CantE. Instructiunea urmatoare: Rem Stoc=CantE – CantI a. Calculeaza si afiseaza pe ecran stocul final b. Calculeaza stocul final c. Nu afiseaza nimic Un sistem baza de date este format, ca structura generala, din: a. colectii de date, baza de date, SGBD, programe de aplicatie si utilitare, utilizatori. b. colectii de date, tabele, SGBD, programe de aplicatie si utilitare. c. tabele, baza de date, SGBD, programe de aplicatie si utilitare, utilizatori. Produsul Microsoft Access permite lucrul cu trei limbaje: a. QBE (Query By Examples), SQL (Structured Query Language) si VBA (Visual Basic for Applications). b. QBE (Query By Examples), SQL (Select Query Language) si VBA (Visual Basic for Applications). c. QBE (Query By Examples), SQL (Structured Query Language) si VBA (Visual Basic for Access). Tipurile de operatii acceptate de algebra relationala sunt: a. operatii de baza, operatii derivate, operatii suplimentare b. operatii de baza, operatii derivate, operatii externe c. operatii interne, operatii derivate, operatii externe Printre modalitatile de creare a tabelelor nu se regaseste urmatoare optiune: a. Datasheet view b. Import Datasheet Wizard c. Link Table Microsoft Access este: a. un program pentru calcul tabelar b. un editor de texte

c. un sistem de gestiune a bazelor de date relationale Numeric Response 52. Cate obiecte sunt continute in fereastra DATABASE a SGBD Microsoft Access? Completion Complete each sentence or statement. 53. Majoritatea informatiilor dintr-un raport sunt culese din ____________________. 54. Tabelele (Tables) sunt obiecte utilizate de Access pentru ___________datelor. 55. ______________ permite invocarea pentru obiectele de diferite tipuri a operatiilor cu acelasi nume,

dar semantica si implementare diferite.
56. Relatia unu-la-unu (one-to-one), se mai numeste si _________________. 57. La proiectarea unei baze de date, procesul de _____________-ajuta proiectantul bazei de date sa

creeze o structura a bazei de date care poate economisi spatiul de memorare a datelor si poate conduce la cresterea eficientei prelucrarii datelor.
58. Obiectele gestionate cu SGBD Microsoft Access, impreuna cu elementele de control care le sunt

asociate, contin __________si declanseaza aparitia unor tipuri de ______________.
59. __________ ( __ ) ____________ este un fisier care memoreaza definitiile datelor si caracteristicile

lor ca: folosirea, reprezentarea fizica, proprietatea, autorizarea si securitatea.
60. Produsul Microsoft Access este compatibil cu tehnologia ___________care este specifica aplicatiilor

de tipul client/server.
61. _______________sunt obiecte Access ce sunt create in limbajul Visual Basic pentru aplicatii, VBA

(Visual Basic for Applications) destinate extinderii posibilitatilor functionale ale unei baze de date.
62. _____________ reprezinta obiecte Access care definesc ansamble de comenzi pe care sistemul

Microsoft Access le executa automat la aparitia unor evenimente.
63. _____________unei relatii reprezinta o multime minimala de atribute ale caror valori identifica in

mod unic un tuplu intr-o relatie.
64.

Codul constă din instructiuni, _____________ şi declaratii.
65. O baza de date poate sa fie exploatata, de regula, in regim de prelucrare pe ________ si in regim

conversational.
66. Pentru a lega tabelele intre ele, pentru a crea o relatie, se utilizeaza fereastra_________, fereastra pe

care se poate activa fie din bara de meniuri standard, fie din meniul Tools.
67.

Codul constă din instructiuni, constante şi __________________.

68. ____________ sunt obiecte Access ce asigura accesarea bazelor de date din Internet prin intermediul

navigatoarelor (browser-elor) Web.
69. Fiecare program utilitar isi executa secventa de instructiuni atunci cand are loc _________specific,

cum ar fi: cand utilizatorul a terminat editarea controlului sau intra si iese dintr-un control, cand se actioneaza o tasta sau mouse-ul (cu simplu-clic sau dublu-clic) etc.
70. Cheia ___________este un atribut sau o multime de atribute care are aceleasi valori cu un atribut sau

un grup de atribute apartinand tabelului-parinte, acest atribut sau grup de atribute jucand rolul de cheie ______________.in tabelul-parinte.
Matching

Precizati corespondenta dintre descrierea formala a elementelor de baza ale organizarii datelor in baze de date relationale si descrierea fizica a acelorasi elemente: a. Relatie b. Tuplu c. Atribut d. domeniu
____ ____ ____ ____ 71. 72. 73. 74.

Tip de data Inregistrare Fisier Camp Realizati corespondenta intre urmatoarele categorii de evenimente: a. Evenimente care fac referire la date b. Evenimente de focalizare c. Evenimentele asociate butoanelor de la tastatura d. Evenimente asociate mouse-ului

____ 75. OnEnter, OnExit, OnGotFocus, OnLostFocus ____ 76. KeyDown, KeyUp si KeyPress ____ 77. AfterDelConfirm, AfterInsert, AfterUpdate, BeforeDelConfirm, BeforeInsert, BeforeUpdate,

OnChange, OnDelete, OnNotInList
____ 78. OnMouseDown, OnMouseUp, OnClick si OnDblClick

Realizati corespondenta intre urmatoarele subtipuri de date numerice si caracteristicile acestora: a. Byte (octet) b. Integer (intreg) c. Long Integer (intreg lung) d. Single (numere reale reprezentate in virgula mobila simpla precizie) e. Double (numere reale reprezentate in virgula mobila dubla precizie)
____ ____ ____ ____ 79. 80. 81. 82.

acopera domeniul numerelor fractionare cu maxim 7 cifre semnificative; acopera domeniul numerelor fractionare cu maxim 14 cifre semnificative; acopera domeniul numerelor intregi dincolo de limitele ± 2.000.000.000; acopera domeniul numerelor intregi de la –32768 la +32768;

____ 83. valori intregi pozitive (fara semn) cuprinse intre 0 si 255;

Realizati corespondenta intre urmatoarele concepte referitoare la regulile de integritate : a. unicitatea cheii b. integritatea entitatii c. integritatea referirii
____ 84. cheia primara trebuie sa fie unica si minimala ____ 85. o cheie externa trebuie sa fie null in intregime sau sa corespunda unei valori a cheii primare asociate ____ 86. atributele cheii primare trebuie sa fie diferite de null

Realizati corespondenta intre urmatoarele definitii: a. Data Warehouse b. OLAP c. Data Marts d. OLTP
____ ____ ____ ____ 87. 88. 89. 90.

procesare tranzactionala procesare analitica depozite de date rafturi de date Realizati corespondenta intre definitiile urmatoare si obiecte ale SGBD Access: a. obiecte utilizate de Access pentru stocarea datelor. b. obiecte Access ce reprezinta intrebari pe care utilizatorul le formuleaza in legatura cu numite informatii din baza de date. c. obiecte Access destinate introducerii datelor intr-o baza de date, precum si vizualizarii datelor datelor din baza de date. d. obiecte Access ce asigura accesarea bazelor de date din Internet prin intermediul navigatoarelor e. obiecte Access care definesc ansamble de comenzi pe care sistemul Microsoft Access le executa automat la aparitia unor evenimente. f. obiecte Access ce sunt create in limbajul Visual Basic pentru aplicatii, VBA (Visual Basic for Applications)

____ ____ ____ ____ ____ ____

91. 92. 93. 94. 95. 96.

Modulele (Modules) Interogari (Queries) Macroinstructiunile sau macro-urile (Macros) Paginile (Pages) Tabele (tables) Formularele (Forms) Limbajele SGBD (DBMS) pot fi grupate in trei categorii de limbaje. Realizati corespondenta intre urmatoarele definitii: a. DML b. DSDL c. DDL

____ 97. limbajul de definire a datelor ____ 98. limbajul de descriere a stocarii datelor ____ 99. limbajul de manipulare a datelor

Realizati corespondenta intre urmatoarele concepte referitoare la bazele de date relationale: a. cardinalul relatiei b. gradul relatiei c. relatie
____ 100. tabela ____ 101. numarul valorilor unui tuplu ____ 102. numarul tuplurilor unei relatii

sgbd1 Answer Section
TRUE/FALSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: F F F F T T F F F F T F F T T F T T F F F F T F F F T T T DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR USOR

DIF: USOR DIF: USOR

MULTIPLE CHOICE 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: D B A A C B C C A DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIFICIL MEDIU MEDIU MEDIU DIFICIL MEDIU DIFICIL MEDIU MEDIU

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS:

A D C C B B A C A A A B C

DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF: DIF:

MEDIU DIFICIL MEDIU MEDIU MEDIU MEDIU MEDIU MEDIU MEDIU MEDIU MEDIU MEDIU MEDIU

NUMERIC RESPONSE 52. ANS:

7
DIF: USOR COMPLETION 53. ANS:

tabele formulare interogari
DIF: MEDIU 54. ANS:

stocarea memorarea
DIF: MEDIU 55. ANS:

polimorfismul Polimorfismul
DIF: MEDIU 56. ANS: biunivoca DIF: MEDIU 57. ANS: normalizare DIF: MEDIU 58. ANS: proprietati evenimente

DIF: DIFICIL 59. ANS:

Dictionarul de date Data Dictionary
DIF: DIFICIL 60. ANS: ActiveX DIF: MEDIU 61. ANS:

Modulele Modules
DIF: MEDIU 62. ANS:

Macroinstructiunile Macro Macro-instructiunile
DIF: MEDIU 63. ANS:

cheia Cheia
DIF: MEDIU 64. ANS: constante DIF: MEDIU 65. ANS:

loturi batch
DIF: MEDIU 66. ANS: Relationship DIF: MEDIU 67. ANS: declaratii DIF: MEDIU 68. ANS:

Paginile Pages
DIF: MEDIU 69. ANS: evenimentul DIF: MEDIU 70. ANS:

externa primara straina primara
DIF: DIFICIL MATCHING 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: D B A C B C A D D E C B A

DIF: DIFICIL

DIF: USOR

DIF: DIFICIL

84. ANS: A 85. ANS: C 86. ANS: B 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: D B A C F B E D A C

DIF: DIFICIL

DIF: DIFICIL DIF: DIFICIL

97. ANS: C 98. ANS: B 99. ANS: A 100. ANS: C 101. ANS: B 102. ANS: A

DIF: DIFICIL

DIF: DIFICIL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful