Milikan perniagaan ialah bagaimana sesebuah perniagaan dimiliki.

Pemilikan perniagaan dibahagikan kepada beberapa jenis seperti milikan tunggal, perkongsian dan koperasi.

Perbandingan antara Jenis-jenis Milikan Perniagaan di Malaysia
Jenis Milikan Perniagaan Milikan Tunggal Milikan Secara individu Liabiliti Tidak terhad. Modal -simpanan sendiri, -pinjaman daripada ahli keluarga, kawan-kawan atau bank. Pembentukan Mendaftar dengan Pejabat Pendaftaran Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pengurusan Pemilik tunggal membuat semua dasar dan keputusan tentang perniagaanya. Agihan Untung rugi Pemilik sendiri menikmati semua keuntungan dan menanggung segala kerugian. Cukai Peniaga membayar cukai atas keuntungan yang diperolehi dan cukai pendapatan individu.

Perkongsian

2—20 orang

Tidak terhad.

Diperolehi daripada sumbangan jumlah modal mengikut kadar yang telah dipersetujui pekongsi

Suatu perjanjian yang dipanggil Surat Ikatan Perkongsian perlu dibuat.

Pekongsi aktif merupakan pekongsi yang terlibat secara langsung dalam perniagaan.

Keuntungan dibahagikan kepada ahli kongsi. Ahli kongsi akan menanggung segala hutang perniagaan.

Setiap ahli kongsi yang mendapat keuntungan dikenakan cukai pendapatan.

Perniagaan didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan Suruhanjaya

Syarikat Malaysia.

Koperasi

Minimum 100 orang.

Liabiliti terhad.

Diperoleh daripada penjualan saham kepada ahlinya. Juga diperoleh daripada yuran masuk dan yuran bulanan.

Didaftarkan dengan ketua pendaftar koperasi.

Ditadbir oleh suatu lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan.

Keuntungan dibahagikan kepada ahli dalam bentuk dividen. Pemegang saham hanya akan mengalami kerugian setakat jumlah wang yang dilaburkan.

Dikecualikan daripada cukai dengan syaratsyarat tertentu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful