KERSVERSE RESULTATEN DATABASE BEDRIJFSRUIMTEGEBRUIKERS NEDERLAND

Stec Groep, Marco Sotthewes 2 december 2002

REPRESENTATIEF • meting onder ruim 1.400 gebruikers
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

• groot en klein en in alle sectoren • gevestigd op diverse typen bedrijventerreinen • maar ook buiten formele locaties • verspreid over Nederland

PRODUCTIE EN GROOTHANDEL BELANGRIJKSTE GEBRUIKERS

Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

13% 14% 37%
Productie Groothandel Logistiek Reparatie/onderhoud Overig

15% 21%

ZOWEL OP BEDRIJVENTERREINEN ALS ELDERS VERGELIJKBAAR PROFIEL
Bedrijventerreinen
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Elders
16% 19% 15% 38% 12%

12% 15%

12%

37%

24%

Productie Groothandel Logistiek Reparatie/onderhoud Overig

OP BEDRIJVENTERREINEN VERHOUDINGSGEWIJS MEER GROTE BEDRIJVEN
Bedrijventerreinen
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Elders
2% 8% 40% 50%

4% 24% 45% 27%

1-4 werknemers 5-19 werknemers 20-99 werknemers > 100 werknemers

MEESTE GEBRUIKERS GEVESTIGD AAN RAND STAD
Bedrijventerreinen

Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Centrum

Elders

In wijk Rand stad Snelweg

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GEBRUIKERS EERDER TEVREDEN OVER KWALITEIT TERREIN DAN BELEIDSMAKERS
Hoogwaardig 15%
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit
Bron: Stec Groep, 2002

Zware industrie 4%

Distributiepark 2% Hoogwaardig 3%

Zeehaventerrein 2%

Zware industrie 4%

Gemengd 81%
Bron: IBIS, 2002

Gemengd 89%

32% HUURT BEDRIJFSRUIMTE: OPVALLEND VEEL
Productie Groothandel
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Logistiek Reparatie en onderhoud Overig 0% 20% 40% 60% 80% 100% Huur Eigen bezit

BUITENLANDSE BEDRIJVEN HUREN MEER

46%
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

31%

Nederlandse bedrijven Buitenlandse bedrijven

GROTE VERSCHILLEN HUURPRIJS IN NEDERLAND
Nederland Randstad ZuidNederland OostNederland NoordNederland
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

< € 50 € 50 tot € 75 € 75 tot € 100 > € 100

BUITENLANDSE BEDRIJVEN BETALEN MEER HUUR

Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Buitenlandse bedrijven

Nederlandse bedrijven

< € 50 € 50 tot € 75 € 75 tot € 100 > € 100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

18% GEBRUIKERS VERHUIST IN 5 JAAR TIJD
Totaal Productie
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Groothandel Logistiek Reparatie/onderhoud Overig Afgelopen 2 jaar verhuisd Gaat binnen 3 jaar verhuizen Overweegt verhuizen binnen 3 jaar

HUURDERSMARKT WERKT EFFICIËNTER

Huur

Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Pas verhuisd of gaat verhuizen < 3 jaar
Eigen bezit

Overweegt verhuizing binnen 3 jaar Gaat niet verhuizen

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DYNAMISCHE GEBRUIKERS TREKKEN MEER NAAR FORMELE TERREINEN
100% 80%
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

60% 40% 20% 0% Elders Bedrijventerrein

Voor verhuizen

Na verhuizen

VERHUISDE BEDRIJVEN ZITTEN VAKER BIJ DE SNELWEG

Na verhuizen
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Centrum
Voor verhuizen

Verspreid in wijk Rand van de stad Snelweg
0% 20% 40% 60% 80% 100%

VERHUIZEN: DOORSLAGGEVEND AAN TERREIN
Goede ontsluiting auto Dichtbij huidige vestiging
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

63% 50% 41%

Uitstraling omgeving Dichtbij klanten 26%

VERHUIZEN: DOORSLAGGEVEND AAN GEBOUW
Uitbreidingsmogelijkheden Parkeergelegenheid 53%
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

52%

50% 44% 41%

Uitstraling pand Prijs-kwaliteitverhouding Functionaliteit gebouw

AANDEEL KANTOORRUIMTE

Tot 10% kantoorruimte
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

10% - 30% kantoorruimte 36%

30% - 50% kantoorruimte 19%

45%

GEMIDDELD 18% KANTOORRUIMTE
Totaal Productie Groothandel Logistiek Reparatie en onderhoud Overig

18% 15% 19% 22% 16% 24%

Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

DYNAMISCHE GROEP GROTER % KANTOOR

Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Na verhuizen

20%

Voor verhuizen

18%

18% KAN ZONDER PROBLEMEN INTENSIEF BOUWEN 37%
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

41%

3. Geen efficiencyverlies 1. Technisch mogelijk

53%

2. Kosten weerhouden niet

GEBRUIKERS WEINIG BEHOEFTE AAN PARKMANAGEMENT
Georganiseerd?
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Wel behoefte?

Nu wel

22%

Wel behoefte

26%

Nu niet

78%

Geen behoefte

74%

MEESTE BEHOEFTE AAN BEVEILIGING
71%
Beveiliging Afvalmanagement
Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

ICT-infra

32% 19%

Beheer openbare ruimte

19%

GEEN BEHOEFTE AAN ANDERE ASPECTEN PARKMANAGEMENT

Meting Segmentering Eigendom Dynamiek Gebouw Kwaliteit

Gemeenschappelijk vervoer personeel Voorzieningen voor bedrijven

7%

7%

6%

Terreinmarketing

ONS VERVOLG

• Komende maanden interpretatie data • Nieuwe segmentering? • Regiospecifiek maken? • Elke twee jaar monitoren