Industrieel ontwerp

is toekomst
van de bouw
2 3
XL Businesspark
Twente:
voor grootse plannen!
5 4
Accountmanagement
Economische Zaken
Nieuw afdelingshoofd
Sociale en
Economische Zaken
Een uitgave van Sociale & Economische Zaken Gemeente Almelo | November 2006
¡
Daarom heeft de Gemeente het bureau Droogh Trommelen en
Partners de opdracht gegeven een detailhandelsstructuurvisie
op te stellen. Het bureau wordt hierbij ondersteund door een
begeleidingscommissie, waarin de Gemeente Almelo, lokale
ondernemersverenigingen, MKB-Almelo, Kamer van Koophandel,
Hoofdbedrijfsschap Detailhandel e.d. vertegenwoordigd zijn.
In de visie wordt het huidig en toekomstig functioneren van de
binnenstad, wijkwinkelcentra, de woonboulevard en overige
perifere detailhandel en buurtwinkels in kaart gebracht. Daarnaast
komt ook de detailhandel op bedrijventerreinen aan de orde.
Het doel van de visie is te komen tot een sterke en evenwichtige
detailhandelsstructuur, zowel vanuit de optiek van het bedrijfsleven
(het economische functioneren) als vanuit het oogpunt van de
consument (het verzorgingsniveau).
In 2007 zal de detailhandelsstructuurvisie vastgesteld worden door
de gemeenteraad, nadat een werkconferentie voor ondernemers
en een politieke informatiebijeenkomst hebben plaatsgevonden.
U kunt dan het rapport ook downloaden op www.almelo.nl.
In deze uitgave o.a.:
Versterking detailhandelsstructuur Almelo
Een detailhandelsstructuurvisie, voor het versterken van de kwaliteit
en de economische structuur van onze stad
1
Met een omzetvolume van 360 miljoen euro heeft Almelo
een sterke winkelpositie in de regio. Om deze positie
uit te bouwen, wenst Almelo de detailhandelsstructuur
te versterken.
“Meer kansen door minder regels”
Op 16 november jl. is er in de Business Lounge van het Polman Stadion in Almelo een
symposium geweest over deregulering en lastenverlichting. Staatssecretaris Karien van
Gennip, gedeputeerde Theo Rietkerk en wethouder Reinier van Broekhoven vertelden
welke maatregelen op stapel staan en wat dit betekent voor de Twentse ondernemers.
Daarna wees ondernemer Mark Spit op de verschillen in gemeentelijke benadering tussen
de vestigingen van zijn bedrijf in Apeldoorn, Almelo en Breda. Aansluitend was er een
discussie met ondernemers in de zaal onder leiding van journalist Jan Medendorp.
Een verslag
en meer informatie op:
www.mkbalmelo.nl
of
www.veluwetwente.kvk.nl
Almelc
Ondernemend
z
“Almelo ligt nu áán de snelweg en niet meer aan het einde van de snelweg”
Gerard Schröder
“We zijn trots op deze plek”, zegt ontwikkelaar Gerard Schröder:
“Almelo ligt nu áán de snelweg en niet meer aan het einde van
de snelweg.”
De eerste plannen voor Magna Porta dateren van zes jaar geleden,
toen Gerard Schröder op zoek was naar markante plekken in
Almelo. “Wij wilden een gebouw dat in lengte van jaren de
ingang van Almelo markeert.” De kelder van Magna Porta is
drie jaar geleden al aangelegd, samen met de nieuwbouw van
Ford Bloemendal, maar met de rest van het project moest Schröder
noodgedwongen wachten op herstel van de economie. “In die tijd
hebben we geprofteerd van nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de
installatietechniek. Anders hadden we
het traditioneel gebouwd.”
Magna Porta heeft nu het modernste
op het gebied van bijvoorbeeld de
verwarming, wat gebeurt met een warmtepompinstallatie. Een
hoog rendement en geen CO2-uitstoot. De manier waarop
Magna Porta zelf wordt gebouwd, is ook het nieuwste van
het nieuwste. Gerard Schröder: “Traditioneel bouwen wordt
duur. Steeds meer bouwvakkers gaan met pensioen terwijl er
nauwelijks jonge vakmensen bij komen. Er ontstaat dus een
tekort. Daarom moet de bouw worden geïndustrialiseerd.
Nu heet het nog bouwnijverheid, maar straks is het industrie. Het
doel is met minder mensen een beter product maken. Dat kan
door het werk te verleggen van de werkplaats naar de fabriek.
Bij Magna Porta zijn dagelijks maar zes mensen op de bouwplaats,
inclusief de kraanmachinist.”
Industrieel ontwerp
Prefab dus. Daar was men vroeger huiverig voor. Want je had
altijd kans dat onderdelen niet passen. Gerard Schröder: “Dat
nadeel is verdwenen. Met de huidige software kun je alles
driedimensionaal tekenen. Dat opent
de weg naar industrieel ontwerpen.”
Industrieel ontwerpen heeft nog
veel meer voordelen. Zo kan in de
gecontroleerde omstandigheden van
een fabriek veel hoogwaardiger beton
worden gemaakt dan buiten. De onderdelen worden vanuit de
fabriek vervoerd naar de bouwplaats, waar zes bouwvakkers één
verdieping per week in elkaar zetten.
Gerard Schröder wil Magna Porta vaker gaan maken:
“Industrieel ontwerp biedt antwoorden op allerlei vragen
waar de bouw op dit moment mee heeft te maken. En het
eerste staat natuurlijk in Almelo.”
“Industrieel ontwerp is
toekomst van de bouw”
Het is het gebouw van de toekomst en het komt te staan in Almelo. Magna Porta, 12 verdiepingen en 44 meter hoog, verrijst
op dit moment aan de kop van Twentepoort, aan de Henriëtte Roland Holstlaan, waar de A35 wordt doorgetrokken.
2
Gerard Schröder ontwikkelt Magna Porta
“Wij wilden een gebouw
dat in lengte van jaren
de ingang van Almelo markeert”
;
www.xlpark.nl
3
XL Businesspark Twente:
voor grootse plannen!
XL Businesspark Twente is een veilige en hoogwaardige vestigingsplaats
voor bedrijven van formaat
Het splinternieuwe bedrijventerrein ligt direct aan de A35 bij
Almelo, die het verkeer binnen een paar minuten naar de A1
leidt. XL Businesspark Twente staat dus rechtstreeks in verbinding
met Oost-Europa, de Randstad en het Ruhrgebied.
Ook via het water en zelfs het luchtruim is het bedrijventerrein
uitstekend te bereiken. Op XL Businesspark Twente wordt
de beveiliging collectief geregeld. Dat geldt ook voor zaken
als de inkoop van energie en het onderhoud en beheer van
groen. Collectieve inkoop en slim onderhoud en beheer bieden
bedrijven economische voordelen. Tegelijk garandeert het een
waardevaste investering en een positieve imagoassociatie. Een
kwaliteitsgarantie voor de toekomst dus!
Meer informatie over XL Businesspark Twente is te vinden op
www.xlpark.nl.
Harry Scholtens is per 1 oktober afdelingshoofd van Sociale en
Economische Zaken (SEZ). Viereneenhalf jaar was hij hoofd van
de afdeling Samenleving. Harry over zijn nieuwe uitdaging bij
SEZ: “Mijn vader had vroeger een eigen bedrijf en ergerde zich
wel eens aan de trage overheid. Zijn ergernis is mijn drive om te
zorgen voor een adequate dienstverlening. Een dienstverlening
waarbij zijn geheim van succesvol ondernemen centraal
staat: een actieve houding, ruggengraat tonen, bereid zijn te
onderhandelen en met beide ‘poten in de klei’ staan”.

Voordat Harry ruim vier jaar geleden naar de Gemeente Almelo
kwam, heeft hij gewerkt bij verschillende gemeenten op het
gebied van sociale zaken en arbeidsintegratie.
Met uiterst moderne voorzieningen op een uitstekende
zichtlocatie. Het is de perfecte locatie voor bedrijven
in de logistiek, transport, distributie en industrie. Het
bedrijventerrein XL Businesspark Twente richt zich op
grote bedrijven met een omvang van minimaal 2 hectare.
4
Harry Scholtens nieuw afdelingshoofd
Sociale en Economische Zaken
“Zorgen voor een adequate dienstverlening”
Op XL Businesspark Twente wordt de beveiliging collectief geregeld
5
Accountmanagement
Economische Zaken
Economische Zaken is de centrale vraagbaak voor alle bedrijven en instel­
lingen in Almelo.
Bij Economische Zaken van de Gemeente Almelo werken accountmanagers die de rol
vervullen als intermediair tussen ondernemer en gemeente. Marie-Louise Mensen is
sinds kort naast beleidsmedewerker ook accountmanager voor ondernemers in een
aantal gebieden in Almelo, zoals Slachthuiskade, Noordbroek, de Grenzen en de wijk-
winkelcentra.
Marie-Louise: “In het bedrijfsleven draagt een accountmanager er zorg voor dat de
organisatie zich op de vraag van de klant afstemt. Een gemeente heeft daarnaast ook
te maken met wet- en regelge-
ving die niet altijd in overeen-
stemming is met de wens van de
klant. De wetgeving kan ik niet
veranderen, maar de accountma-
nagers bij EZ kunnen onder-
nemers wel helpen bij het zoeken
naar oplossingen binnen deze
wet- en regelgeving”.
Marie-Louise Mensen is te bereiken op (0546) 54 19 77 of 06 - 22 20 29 88 of per e-mail
m.mensen@almelo.nl. Wilt u weten wie úw accountmanager is, op www.almelo.nl
vindt u onder Over Almelo > Ondernemen in Almelo een overzicht van de werkvelden
van de medewerkers bij het team Economische Zaken.
Eén-loketgedachte voor ondernemers
Economische Zaken
vindt u voortaan in
het Stadhuis
De afdeling Sociale en Economische
Zaken is afgelopen zomer verhuisd
van de Werfstraat naar het Stadhuis.
Voortaan worden alle publieke diensten
geleverd vanaf deze locatie. Niet-publieke
afdelingen hadden al eerder een aantal
etages in de Java-toren betrokken.
Het bezoekadres van Economische Zaken
is Stadhuisplein 1.
De Gemeente Almelo wil ook de kleinschalige bedrijvigheid stimuleren. Daarvoor kunt
u terecht bij Stichting Nieuw Ondernemen in de Regio (SNOR). Een ondernemingsplan
maken, geschikte bedrijfsruimte vinden, overleggen met allerlei instanties etc. is voor
veel startende ondernemers een hele klus. Het doel van de SNOR is ondernemers steun
te geven bij het opzetten van een eigen bedrijf en te adviseren gedurende de startfase.
Meer informatie: www.snoralmelo.nl
Dit is een uitgave van:
Gemeente Almelo
Team Economische Zaken
en team Communicatie
E-mail: econ.ontwikkeling@almelo.nl
Colofon
6
Stichting Nieuw Ondernemen
in de Regio (SNOR)
q
Hulp bij het starten van een onderneming
Bedrijvenloket:
De overheid voor
ondernemers
Almelose ondernemers kunnen vanaf
nu terecht op het Bedrijvenloket. Het
is dé toegangspoort tot overheidsin-
formatie voor ondernemers. Hier vindt
u per thema relevante informatie over
wet- en regelgeving in elke gemeente
en branche.
Kijk op www.bedrijvenloket.nl.
Helpen zoeken naar mogelijkheden