OVM OndernemingsVereniging Ma

Welkom

Wim van Leuven, (oud-voorzitter)

 

 

 

Ed Meisner, Penske Logistics, penningme François Brörmann, Brörmann Cars, secre ledenwerving Jack Vromans, BVR-Groep, groenonderho Ronald Mekes, Grafische Handelsond. Me bewegwijzering Ad Meulmeester, Jacobs Wooncenter, bev Paul Vermunt, voorzitter René Mens, BZW, secretariaat

Uittreksel artikel 3 statuten:
1. 2. (…) het behartigen van de gemeenschappelijke specifieke terreingebonden belangen (…) ----(…) initiatieven (…) die leiden tot het gecoördineerd en geïntegreerd beheer en onderhoud van de openbare ruimte en een deel van de niet-openbare ruimte (…)-------------(…) voorzien in overige aan het terrein gebonden gemeenschappelijke belangen (…) inkoop en/of levering van niet product gerelateerde producten zaken of diensten en de uitstraling en representativiteit van het

3.

Wat is bereikt? Reconstructies Leemstraat, Bredaseweg, Schotsbossestraat

Aanleg nieuwe verbindingsweg A58/Laagve Uitbreiding bedrijventerrein met Meeten II

Rijksgeld ter beschikking voor grootschalige omgeving Schotsbossestraat

Nieuwe trends: Samenwerking tussen gemeente en bedrijven om doelstellingen m.b.t. bedrijventerreinen te bereiken Opkomst fenomeen parkmanagement Nieuwe technologische ontwikkelingen, waarin bedrijventerreinen partij moeten zijn

Naar een vereniging: Duidelijker organisatiestructuur OKR/OVM en OVB/O Verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, zodat:

we een serieuze gesprekspartner voor gemeente en

ntwikkeling parkmanagement op bedrijventerreinen

be

OKR / BZW

rechtspersoon gezamenlijk parkmanagement OVM Majoppeveld

VBB Borchwerf II OVB Borchwerf I

(vooraf taken op b (meer

Het starten van een vereniging is lastiger op een bestaand terrein:

Alles op basis van vrijwilligheid, geen verplichting

Over het eigen belang heenkijken, gezamenlijk activ en daarvoor ook betalen

Gemeente is veel minder vanzelfsprekend betrokken

In bestaande situatie vaak (ook op Majoppeveld) ac

Waar moeten we als vereniging dus mee beginnen:  Intern  in overleg met de leden de gezamenlijke activiteiten vaststellen en prioriteiten bepalen, werkgroepen vormen die dergelijke activiteiten kunnen voorbereiden. Die activiteiten zijn: groenonderhoud, beveiliging, bewegwijzering, glasvezel.

Extern  Afspraken met de gemeente over hun commitm t.a.v. de bestaande achterstand in onderhoud e

Er is al geld:  € 70.000 subsidie voor opstart en begeleiding vereniging

Wat kost het?   Instapbedrag € 120,00 per jaar   Variabele contributie met minimum en maximu van begrotingen omslagstelsel   Additionele kosten voor activiteiten/voorziening (Streven: leden betalen minder dan niet-leden) Wat brengt het op?

Werving leden (eind maart 2006 60%) en werkgroepleden; nieuwe leden er direct bij betre Afspraken met gemeente

Prioriteiten stellen m.b.t. gemeenschappelijke activiteiten/diensten: extern gedreven (glasvezel intern gedreven projecten (groenonderhoud, bewegwijzering, collectieve beveiliging) Voorbereiden, ontwikkelen en opstarten activiteiten/voorzieningen

Kortom, wat is er nodig?

Tijd en geld
Van u en ook van de gemeente. Wij zijn het eerst aan zet, dus: