December 2005

Bedrijventerrein
The SmartAgent Company, DHV en Bedrijventerrein onderzochten mening werknemers

WERKNEMERS OVER WERKLOCATIES ONDERZOEK
CONCLUSIE: Welke werklocaties willen werknemers? >> Kleinschalig en afwisselend! >> 40% van de kantoorwerkers wil een andere locatie >> Niemand wil bij de snelweg werken >> Thuiswerken erg populair

Vakblad over het duurzaam beheren en exploiteren van bedrijventerreinen en kantoorlocaties

Bedrijventerrein verschijnt 4x per jaar, losse nummers € 7,95

onderzoek

bedrijventerrein |

Nederlander wil

Bedrijven- en productielocatie Tim Beijer (rechts), directeur Spinhex & Industrie Drukkerij, met zakenpartner Ruud Minis. ‘Ons architectonisch verantwoorde pand in Amsterdam-Noord past eigenlijk niet bij de rest van de omgeving. De transparantie van het gebouw draagt wel bij aan een prettige werkomgeving. Daarbij heb je altijd de keuze tussen de stilteomgeving van de kantoren en de productieomgeving van de drukkerij.’

| bedrijventerrein

onderzoek

Werknemers over Werklocaties Onderzoek: het moet fundamenteel anders

functiemenging en kleinschaligheid
De werklocaties die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld, groot en monofunctioneel, worden niet bepaald gewaardeerd door de mensen die er werken. Die willen namelijk kleinschalige bedrijventerreinen, ver weg van de snelweg en als

Quickscan
Nederlandse werknemers

Werkenden willen functiemenging vinden hun werklocatie te hetwilt u werken? Tussen soortgelijke of tussen andere werklocaties? en te onpersoongrootschalig Waar even kan gemengd
lijk. Dit blijkt uit het eerste ‘Werknemers over Werklocaties Onderzoek’ dat werd uitgevoerd door The SmartAgent Company, DHV en het tijdschrift Bedrijventerrein.

met winkelvoorzieningen en woningen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Werknemers over Werklocaties’ dat werd uitgevoerd door The SmartAgent Company in samenwerking met DHV.
door Jan-Willem Wesselink fotografie Herbert Wiggermans

Bij de planning van bedrijventerreinen lijkt niemand rekening te houden met de wensen van de échte alleen tussen andersoortige Fig.1: Werkenden willen functiemenging gebruikers: de werknemers. Het gaat wel over de werklocatiesu werken? Tussen soortgelijke of tussen andere werklocaties? Waar wilt wensen van de gemeente, de ondernemers en de provoornamelijk tussen andersoortige alleen andere locaties jectontwikkelaars. Maar niemand vraagt iets aan de werklocaties werkenden. En dat terwijl heel veel mensen iedere dag voornamelijk andere locaties zo’n acht uur op een bedrijventerrein doorbrengen. zowel tussen soortgelijke als tussen andersoortige werklocatals andere locaties zowel gelijke Het tijdschrift Bedrijventerrein neemt die groep wel serieus en vroeg aan The SmartAgent Company om voornamelijk tussen soortgelijke voornamelijk gelijke locaties te onderzoeken wat werkenden van hun werklocatie werklocaties verwachten. Dit onderzoeksbureau, gespecialiseerd in alleen gelijke locaties alleen tussen soortgelijke consumerprofiling en psychografische positionering, werklocaties 0% 20% 40% pakte de uitdaging op en voerde, in samenwerking met DHV, het eerste ‘Werknemers over Werklocaties huidig 0% 10% 20% 30% 40% Onderzoek’ uit (zie ook kader “Over het onderzoek”). gewenst Figuur 3: Kantoorwerkers willen massaal wat anders Het gemiddelde Nederlandse bedrijventerrein en kanHoe ziet de gewenste werklocatie eruit? torenpark dat het laatste decennium is gerealiseerd, is Fig. 2: Kantoorwerkers willen masaal wat anders monofunctioneel en wordt ontwikkeld in de periferie Hoe ziet de gewenste werklocatie eruit? of bij de snelweg. Werkgevers (en vooral die op bedrijkantoorlocatie op een kantoorlocatie venterreinen, zo bleek onlangs nog het uit onderzoek ‘Bedrijfsruimtegebruikers in beeld’ van Stec Groep) gemengd bedrijventerrein/ bedrijventerrein, gemengd industrieterrein/ logistieke locatie willen dat ook. Gemeenten en projectontwikkelaars zorglocatie (verpleeghuis/ ziekenhuis/ zorglocatie denken wel na over functiemenging, maar kiezen er praktijk) niet voor. En dus worden bij de ontwikkeling van solitair kantoor of bedrijf solitaire kantoor- of bedrijfslocatie nieuwe werklocaties de functies sterk gescheiden. Een enkel prestigeproject als de Zuidas daargelaten. winkel, winkel(centrum)/ horecalocatie horecalocatie Bij de enorme herontwikkelingsopgave die voor ons ligt, geldt dezelfde insteek. Het toevoegen van de thuiswerken thuiswerken woonfunctie (en dus het mengen van functies) wordt anders anders vooral gezien als een handige truc om de financiering te regelen, niet als een goede stedebouwkundige in0% 10% steek.
0% 5% 10% 15%

60%
50% 60%

20%

30%

20%

25%

30%

onderzoek

bedrijventerrein |

OVER HET ONDERZOEK De conclusie: werknemers willen functiemenging Het ‘Werknemers over Werklocaties Onderzoek’ bewijst dat deze houding van werkgevers, overheid en projectontwikkelaars tegen de wens van de werknemers in gaat. Op de volgende pagina’s leest u de zes belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Maar de hoofdconclusie is duidelijk: Werknemers willen goed bereikbare, kleinschalige werklocaties die goed verweven zijn met andere functies (als wonen, winkelen en ander stedelijke voorzieningen). Het liefst in of nabij het stadscentrum. Dat blijkt ook uit de open vragen. Een deelnemer vat het onderzoek mooi samen met: ‘Ik waardeer dat mijn huidige werkplek net buiten het centrum ligt, met de winkels om de hoek zodat je tijdens de pauze even een boodschap kan doen. Er is voldoende parkeergelegenheid en het is niet te grootschalig.’ Moeten we de hele stad nu direct op zijn kop gooien? Nee, natuurlijk niet, maar er moet wel rekening mee worden gehouden. Niet alleen omdat het niet meer dan logisch is om dat te doen, ook omdat (zo blijkt uit onderzoek van Great Place to Work) tevreden mensen productiever zijn. En dat is goed voor onze economie. Maar ach… werksfeer is minstens zo belangrijk Elk onderzoek kent zijn relatievering. Die van dit onderzoek is dat de werklocatie wel erg belangrijk is, maar niet allesbepalend. De aard van het werk en de sfeer op de werkplek (de collega’s) zijn in essentie belangrijker. Zoals iemand schreef bij de open vragen: ‘Als mijn werk maar leuk is, de rest is bijzaak.’ Gevraagd naar wát er positief is aan de huidige werklocatie kwamen veel respondenten met antwoorden over sfeer. ‘Ik ben in het algemeen erg tevreden over mijn werklocatie, maar over de inzet van al mijn collega’s ben ik het meest content.’ Of: ‘Wat ik belangrijk vind? De sfeer, de ambiance en de Cup a Soup-automaat.’
Het SmartAgent Bedrijventerrein Onderzoek is een gezamenlijk initiatief van The SmartAgent Company, DHV en het tijdschrift Bedrijventerrein. Voor het onderzoek zijn 489 werkende Nederlanders benaderd. Zij zijn geselecteerd uit De OnderzoekGroep van marktonderzoekbureau Marketresponse. De OnderzoekGroep is zo samengesteld dat ze een afspiegeling vormt van Nederland. Van de benaderde mensen hebben 269 de vragenlijst volledig ingevuld. Het onderzoek geeft hierdoor een representatief beeld van hoe ‘de Nederlander’ denkt over bedrijventerreinen.

De analyse
De ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd door The SmartAgent Company, in Nederland de specialist op het gebied van consumerprofiling en psychografische positionering. The SmartAgent Company heeft hierbij gebruikgemaakt van het BSR-model. BSR, Brand Strategy Research, is een segmentatiemodel waarbij de consument en zijn behoeften centraal staan. BSR-onderzoek heeft aangetoond dat er binnen iedere markt duidelijk onderscheidende motivationele doelgroepen te herkennen en identificeren zijn. The SmartAgent Company onderscheidt de volgende leefstijlen: vitaal, harmonieus, controlerend, beschermend.

Huidige werklocaties
De deelnemers kregen vragen over hun bestaande en gewenste

CONCLUSIE: Werknemers willen goed bereikbare, kleinschalige werklocaties die goed verweven zijn met andere functies (als wonen, winkelen en ander stedelijke voorzieningen). Het liefst in of nabij het stadscentrum.

werklocatie. Daarbij is de volgende indeling gehanteerd: >> gemengd bedrijventerrein, industrieterrein, logistieke locatie >> kantoorlocatie >> solitair kantoor of bedrijf >> zorglocatie (verpleeghuis, ziekenhuis, praktijk) >> winkel (centrum), horeca locatie >> thuiswerken >> anders

Concepten
De deelnemers aan het onderzoek zijn gevraagd naar hun mening over de volgende, door DHV ontwikkelde, werklocatieconcepten (zie ook pagina 15): >> Topkantorenlocaties >> Bedrijven- en productielocaties

Fig.3: Werknemers willen wat anders dan werkgevers
Werkgevers (op een gemengd bedrijventerrein) Centrum of periferie Goede bereikbaarheid Voorzieningen op terrein periferie heel belangrijk in de praktijk beperkt tot inkopen collectieve diensten Werknemers (op een gemengd bedrijventerrein) wisselend heel belangrijk behoefte aan praktische voorzieningen zoals eetgelegenheid, met mate Alle werknemers

>> Science en R&D-parken >> Logistieke en distributielocaties >> Woonwerklocaties (kleinschalige locaties waar wonen, werken en recreëren zijn gemengd) >> Broedplaatsen

centrum heel belangrijk behoefte aan sociale voorzieningen, zolang het niets extra’s kost. pin automaat, lunchplek ja

Meer info
>> Alle resultaten en voorbeelden van de werklocatie concepten vindt u via www.bedrijventerrein.biz en www.smartagent.nl >> Meer info over de onderzoekers: - The SmartAgent Company: www.smartagent.nl - DHV, Economie en Ruimte: www.ruimtelijke-ontwikkeling.nl

Aanwezigheid andere stedelijke functies (wonen recreëren)

nee

Bron ‘werkgevers’: Bedrijfsruimtegebruikers in beeld, Resultaten Database Bedrijfsruimtegebruikers Nederland 2005, Stec Groep

| bedrijventerrein

onderzoek

(en 5 andere conclusies uit het Werknemers over Werklocaties Onderzoek)
De belangrijkste conclusie van het ‘Werknemers over Werklocaties Onderzoek’ is dat werknemers kleinschalige, afwisselende terreinen willen. Maar ze willen ook níet bij de snelweg zitten en hebben wél behoefte aan voorzieningen. De belangrijkste conclusies op een rij.

40% kantoorwerkers wil andere locatie
1)
Bijna de helft van de werknemers op een kantorenlocatie wil daar weg Kantorenlocaties zijn niet bepaald geliefd bij de mensen die er werken. En dat terwijl een kwart van de werkende Nederlanders op een kantoorlocatie werkt (zie figuur 5). Met een sterke oververtegenwoordiging van de ‘vitale’ mensen (zie figuur 4), en de ‘controlerenden’ als goede tweede. Het meest aanwezig, het minst gewaardeerd, want de werknemers op een kantorenlocatie geven hun werklocatie een zeven min. Nog steeds een voldoende, maar wel het laagste cijfer dat wordt uitgedeeld aan werklocaties (zie figuur 6). Opvallend is overigens dat solitaire kantoorgebouwen, veel beter scoren. >>Het zijn dus vooral de grootschalige en anonieme kantorenlocatie die tegenstaan. Uit figuur 7 blijkt ook dat met name de ‘vitalen’ kiezen voor kleinschaligheid. Dat is aan de ene kant te verklaren door hun egogerichte instel-

Quickscan
De belangrijkste conclusies uit het op ‘Werknemers over Werklocaties Onderzoek’ een rij: 1) Bijna de helft van de werknemers op een kantorenlocatie wil daar weg. 2) Kantoorwerkers hebben een hekel aan te groot en onpersoonlijk. 3) Sterker nog, iedereen wil het liefst kleinschaligheid. 4) Snelweglocaties zijn niet geliefd. 5) Een goede bereikbaarheid is heel belangrijk 6) Voorzieningen graag, maar het mag niets kosten.

Logistieke locatie Marcel Stoel, terminalmanager, en Anita van Rooij, accountmanager bij DHL Express in Zwolle. Marcel: ‘We zitten sinds kort op bedrijventerrein Hessenpoort. Ik zie regelmatig zwanen langs zwemmen en dat geeft een buitengevoel.’ Anita: ‘Deze locatie is veel mooier dan onze vorige plek in Zwolle. In januari hebben we een open dag en ik zie daar nu al naar uit. Het bedrijventerrein draagt zo wel degelijk bij aan mijn werkplezier.’

>> WERKLOCATIECONCEPTEN
De deelnemers aan het onderzoek zijn gevraagd naar hun mening over de volgende, door DHV ontwikkelde, werklocatieconcepten:

Grootschalige concepten:
>> Topkantorenlocaties (bijv. de Zuidas) >> Bedrijven- en productielocaties (hoogwaardige, grootschalige bedrijvenlocaties met een hoge dichtheid) >> Logistieke en distributielocaties (grootschalige werklocaties, gericht op transport en distributie)

Kleinschalige concepten:
>> Science- en R&D-parken (bijv. High Tech Campus in Eindhoven) >> Woonwerklocaties (kleinschalige locaties waar wonen, werken en recreëren zijn gemengd) >> Broedplaatsen (kleinschalige locaties die overal gevestigd kunnen zijn. Startende bedrijven kunnen hier beginnen. De omgeving is ‘creatief’).

onderzoek

bedrijventerrein |

ling en aan de andere kant doordat ze in de positie zijn (of zich kunnen voorstellen dat ze daar zijn) dat ze weg kunnen. Van de kantoorwerkers zou een flink deel eigenlijk liever ergens anders werken. Slechts 15% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan het liefst op een kantorenlocatie te willen werken (zie figuur 2). Dat is dus 10% minder dan er nu werken, omgerekend: vier op de tien mensen die op een kantoorlocatie werken, werken liever ergens anders. Als gewenste werklocatie scoort de kantoorlocatie daarmee iets slechter dan het gemengde bedrijventerrein of de solitaire kantoor- of bedrijfslocaties. Het grote verschil: de werknemers op gemengde bedrijventerreinen geven aan daar wel goed te zitten en solitaire kantoor- of bedrijfsloca-

ties zijn zelfs erg geliefd. Er werkt nu 10% van de werkende Nederlanders, terwijl 16% dat wel zou willen. Een flinke stijging. Ook opvallend is de sterke behoefte om thuis te werken die mooi aansluit bij het overheidsbeleid om thuiswerken te stimuleren.

2)

Kantoorwerkers hebben een hekel aan te groot en onpersoonlijk De ontevredenheid over werklocatie is voornamelijk terug te voeren op de grootschaligheid van de werklocatie. De deelnemers aan het onderzoek kregen zes door DHV voor dit onderzoek onderscheiden werklocatieconcepten voorgelegd. De kantoorwerkers gaven duidelijk de voorkeur aan kleinschalige, afwisselend opgezette concepten. Dat is helemaal niet zo opzienbarend als het lijkt. Werklocaties worden door werknemers

beschouwd als een product. Ze worden geconsumeerd. In veel sectoren is sprake van een steeds grotere productsegmentatie. Kijk maar hoeveel producten in een gemiddelde supermarkt te koop zijn en kijk hoe ver de reiswereld is gesegmenteerd. >>Het product ‘werklocatie’ loopt wat dat betreft ver achter bij de ontwikkeling in andere sectoren. Er is slechts sprake van functionele segmentatie, met de leefstijl van consumenten wordt vrijwel geen rekening gehouden.

3)

Sterker nog, iedereen wil het liefst kleinschaligheid De conclusies zijn het meest duidelijk bij kantoorwerkers, maar beperken zich daar niet toe. >>Kleinschaligheid wint over het algemeen van grootschaligheid. Dat blijkt uit figuur 2, waar de solitaire kantoor- en

Fig. 4: De leefstijlen

Extravert

Fig. 5: Kantoorlocaties worden het meest gebruikt...
Waar werken de Nederlanders
kantoorlocatie

Figuur 1: Kantoorlocaties worden het meest gebruikt... Waar werken de Nederlanders?

kantoorlocatie

Vitaal
Motivatie: Ontplooien, leren Werksfeer: Dynamisch Werklocatie: Kantoorlocatie, gemengd terrein Sector: Overheid, onderwijs

gemengd bedrijventerrein gemengd bedrijventerrein/ industrieterrein/ logistieke locatie Harmonieus zorglocatie zorglocatie (verpleeghuis / ziekenhuis / praktijk) Motivatie: Gezelligheid, solitair solitair kantoor of bedrijf kantoor of bedrijf sociale contacten

Werksfeer: Druk, gezellig, flexibel Werklocatie: Zorg, winkel, horeca Sector: Gezondheidszorg Deelnemers: 30%

winkel, winkel(centrum) / horecalocatie
thuiswerken anders

horecalocatie thuiswerken anders 0%
0% 5%

10%
10% 15%

20%
20% 25%

30%
30%

Egogericht

Figuur 2: … en het minst gewaardeerd Rapportcijfer kwaliteit per type werklocatie, uitsplitst naar leefstijlen Fig. 6: ...en het minst gewaardeerd

Groepsgericht

Deelnemers: 11%

Rapportcijfer kwaliteit per type werklocatie, uitgesplitst naar leefstijlen thuiswerken thuiswerken

Controlerend
Motivatie: Ontplooien, leren, uitdagingen aangaan Werksfeer: Professioneel, efficiënt Werklocatie: Kantoorlocatie, gemengd bedrijventerrein Sector: Overheid, zakelijke dienstverlening Deelnemers: 36%

Beschermend
Motivatie: Verdienstelijk maken Werksfeer: Gezellig, informeel Werklocatie: Zorg Sector: Gezondheidszorg

solitair kantoorr kantoorbedrijf solitai of of bedrijf

anders anders

wi horecalocatie winkel,nkel(centrum) / horecalocatie zorglocatie (verpleeghuis / zorglocatie ziekenhuis / praktijk) gemengd bedrijventerrein/ gemengd bedrijventerrein industrieterrein/ logistieke locatie
kantoorlocatie

Deelnemers: 23%

kantoorlocatie

A R B G G
5 6 7 8 9 10

Introvert

allen

5

6

7

8

9

10

| bedrijventerrein

onderzoek

Woonwerklocatie Charlotte Van den Wall Bake, coach, adviseur en trainer Van den Wall Bake coaching & consultancy in Amersfoort. ‘Ik heb een kantoor aan huis. Doorgaans werk ik op zolder, maar ik zit ook vaak met een laptop aan de eettafel. De sleutelwoorden voor een werklocatie aan huis zijn volgens mij flexibiliteit en discipline.’

bedrijfslocatie het wint van de grootschalige kantoorlocatie (en het net zo goed doet als het gemende terrein). Maar het blijkt vooral uit de vragen over de werklocatieconcepten. Hoe grootschaliger en onpersoonlijker het soort werklocaties wordt, hoe lager de waardering van de respondenten (zie figuur 8). Opvallend is dat dit niet afhankelijk is van het type leefstijl. Er zijn wat verschillen tussen de groepen, maar bij iedere leefstijl geldt dat de grootschalige concepten slechter scoren dan de kleinschalige concepten.

4)

Snelweglocaties zijn niet geliefd Snelweglocaties, bedrijventerreinen en kantoorlocaties bij een afslag van een snelweg schoten de afgelopen decennia uit de grond. Dat ging gepaard met de nodige discussie die vaak ging over het uiterlijk van de bedrijfsgebouwen. Ook de korte doorlooptijd van die gebouwen (er is meer leegstand dan in binnenstedelijke locaties) roept discussie op. Uit het ‘Werknemers over Werklocaties Onderzoek’ blijkt nu dat werknemers er liever niet werken. Als de Nederlander mag kiezen, kiest hij níet voor de snelweglocatie (zie figuur 9). >>Binnenstedelijke én dorpse locaties scoren beter. Als we kijken naar de waardering, wint het dorp. Hoe dorpser, hoe hoger het cijfer. (zie figuur 10). Snelweglocaties krijgen nog steeds een zevenmin, maar dat is toch minder dan de zevenplus die dorpslocaties krijgen. De reden waarom al die snelweglocaties bestaan, de goede bereikbaarheid, wordt ook al niet gewaardeerd. Snelweglocaties krijgen ook een slechte waardering als het om de bereikbaarheid gaat (zie figuur 11). Dorpslocaties scoren ook hier aanzienlijk beter (zie ook conclusie 5).

Fig. 7: ‘Controlerenden’ en ‘harmonieuzen’ meesterenden' en 'harmonieuzen' meest tevreden 'Control tevreden
allenen All vitaal Rood controlerend Blauw
Geel harmonieus Groen beschermend

Hoe waarderen de verschillende leefstijlen hun huidige werklocatie? verschil ende leefstijlen hun huidige werklocatie? Hoe waarderen de

5)

Een goede bereikbaarheid is heel belangrijk Een goede bereikbaarheid wordt echter wel degelijk heel belangrijk gevonden. In het onderzoek werd ook gevraagd wat mensen waardeerden aan hun werklocatie en wat niet. In beide gevallen werden de bereikbaarheid en de parkeervoorzieningen opvallend vaak genoemd. Als de waardering van de bereikbaarheid wordt uitgesplitst naar het type bedrijventerrein dan valt het op dat de kantoorlocatie de slechtste waardering haalt. De overige werklocaties scoren ongeveer gelijk. >>De ligging van de werklocatie in de stad (zie conclusie 4) lijkt van meer invloed op de waardering van de bereikbaarheid, dan het type locactie. Overigens zegt dit alleen wat over hoe de bereikbaarheid wordt beleefd en niet over hoe de bereikbaarheid feitelijk is. En die waardering wordt in dit geval

6,3
6.3 6.4 6.5 6.6

6,7
6.7 6.8 6.9 7

7 ,1
7.1 7.2

Fig. 8: Nederlanders willen kleinschaligheid
Beoordeling werklocatieconcepten door werknemers
Woon-werklocaties woonwerklocaties Science- en r&d-parken science- en R&D-parken Broedplaatsen broedplaatsen (Top)kantorenlocaties toplocaties

Figuur 4: Nederlanders willen kleinschaligheid Beoordeling werklocatieconcepten door werknemers

bedrijven- Bedrijvenproductielocaties en en productielocaties logistiekeLogistiekedistributielocaties en en distributie locaties 1
1 2

3
3 4

5
5 6

7
7

bedrijventerrein | 18

stedelij

stedelijk; in het ce

stedelijk; net buiten het cent

stedelijk; aan de buiten

perifee

Broedplaats Jan Andel, directeur Altersum adviseurs in Amersfoort ‘Het fijne van deze locatie is dat je aan de voorkant de beweging van de stad hebt en aan de achterkant een soort parkgebied. We zijn voor iedereen goed bereikbaar, door het nabijgelegen station en de parkeerplaats aan de voorzijde. En het restaurant op de begane grond noemen we grappend onze bedrijfskantine.’

| bedrijventerrein
Figuur 5: Binnenstedelijke locaties meest favoriet ... Ligging gewenste werklocatie

onderzoek

Fig. 9: Binnenstedelijke locaties meest favoriet...
Ligging gewenste werklocatie
stedelijk; net buiten het centrum van een stad stedelijk; in het centrum van de stad stedelijk; aan de buitenrand van de stad

Figuur 6: … maar dorpsloctie krijgt hoogste rapportcijfer Rapportcijfer kwaliteit werklocatie

Fig. 10: ...maar dorpslocatie krijgt hoogste rapportcijfer
Rapportcijfer kwaliteit werklocatie
dorps

centrumring centrum

dorps

stedelijk; net buiten het centrum van een stad centrumring stedelijk; in een buitenwijkbuitenwijk landelijk landelijk stedelijk; aan de buitenrand van de stad stedelijk; in het centrum van de stad

stadsrand dorps

dorps

landelijk

landelijk

stadsrand centrum
Figuur 9: Simpele ingrepen Simpele het meestworden het meest gewaardeerd Figuur 9: worden ingrepen gewaardeerd 6,4 Waardering voorzieningen bedrijventerrein bedrijventerrein 7 6,6 Waardering voorzieningen 7 6,8 ,0 ,2 (1 = erg interessant -=5erg interessant - 5 = erg oninteressant) (1 = erg oninteressant)
7.3

stedelijk; in een buitenwijk

buitenwijk

perifeer; langs de snelweg

snelweglocatie 0%
0% 5%

snelweglocatie perifeer; langs de snelweg 10%
10% 15%

20%
20% 25%

7 ,4

Fig. 11: Snelweglocaties slecht bereikbaar
Rapportcijfer bereikbaarheid van werklocatie
dorps landelijk

Figuur 7: Snelweglocaties slecht bereikbaar Rapportcijfer bereikbaarheid van werklocatie

Fig. 12: Simpele ingrepen worden het meest gewaardeerd
Welke voorzieningen zijn interessant 6.8 een werklocatie? op 6.9 7 7.1 7.2 6.4 6.5 6.6 6.7
Groenvoorzieningen groenvoorziening Bankjes Bankjes bankjes Bank / pinautomaat bank, Bank / pinautomaat pinautomaat Lunchroom / restaurant / caféLunchroom / restaurant / café / snack bar / snack bar restaurant, café Supermarkt Supermarkt supermarkt Sportschool/fitness Sportschool/fitness sportschool Benzinepomp / autowasstraat Benzinepomp / autowasstraat benzinepomp Winkels (drogist, kledingwinkel, e.d.) (drogist, kledingwinkel, e.d.)winkels Winkels Crèche / naschoolse kinderopvang / naschoolse kinderopvang Crèche kinderopvang Fysiotherapeut / masseur Fysiotherapeut / masseur fysiotherapeut Tennis of squashbaan Tennis oftennisbaan squashbaan Hotel / conferentie- en/of vergaderruimte Hotel / conferentie- en/of vergaderruimte hotel Stomerij Stomerij stomerij Groenvoorzieningen

7.4

dorps landelijk

jk; in een buitenwijkbuitenwijk

entrum van de stad

centrum

trum van een stad centrumring

nrand van de stad

stadsrand

er; langs de snelweg snelweglocatie

6,4
6.4 6.6

6,6
6.8 7

6,8
7.2 7.4

7 ,0
7.6 7.8

7 ,2
8 8.2

7 ,4
8.4
0

1

2

3

4

5
5

1 0 1 2 3 2 3 4 5 4 (0=erg interessant, 5=erg oninteressant)

bijvoorbeeld ook beïnvloed door de woonplaats van de werknemers. Een derde van de werknemers woont minder dan 5 kilometer van zijn werk (en meer dan de helft hoeft nog geen 15 kilometer te reizen). Degenen die het verst reizen, werken ook het vaakst op een kantorenlocatie. Bovendien is in een dorpse omgeving het reizen (en daardoor de bereikbaarheid) prettiger dan in een stedelijke omgeving. Dat zijn allemaal zaken die van invloed zijn.

Ja, daar ben ik in geïnteresseerdJa, daar ben ik in geïnteresseerd

Science- en R&D-park Sander Kranenbarg, universitair docent Ontwikkelingsbiologie van dieren aan de Wageningen Universiteit. ‘Het prettige aan mijn werklocatie, het terrein en de universiteit vind ik de kleinschaligheid. Maar de inhoud van het gebouw is het belangrijkst. Met behulp van de aanwezige apparaten moet immers het werk gebeuren.’

6)

Voorzieningen graag, maar het mag niets kosten Voorzieningen op een bedrijventerrein worden gewaardeerd, evenals een goede aankleding (zie figuur 12). >>Groen, mooie architectuur en allerlei voorzieningen bij de hand, werknemers kunnen het zeer waarderen en het draagt volgens hen bij aan een prettigere werkomgeving en betere prestaties. Hierbij valt op dat de relatieve eenvoudige ingrepen (bankjes, een pinautomaat) erg worden gewaardeerd. Dat heeft natuurlijk ook met het algemene karakter van de voorziening te maken, vrijwel iedereen kan een pinautomaat gebruiken, slechts een kleine groep werknemers heeft behoefte aan kinderdagopvang. Overigens blijkt ook dat de deelnemers aan het onderzoek niet bereid zijn voor die voorzieningen te betalen.

En u?
Werkt u op de goede plek? Doe de WerklocatieTest! Werkt u op een werklocatie die het maximale uit u haalt? Voelt u zich op uw gemak op het bedrijventerrein of de kantoorlocatie waar u werkt? Ontdek het met de WerklocatieTest. Ga naar www.bedrijventerrein.biz en zie direct of u op de goede plek zit!