warmtepomp

Parkmanagement

Frits Roemers Provincie Drenthe

Huidige situatie terreinen?
 Na een aantal jaren verliezen gebouwen hun moderne uitstraling  Vastgoed is toe aan upgrading  Dan vaak nieuwbouw op nieuwe locatie  Bedrijven met ander profiel komen  Soms leegstand  Minder aandacht (onderhoud) door overheid  Minder verbondenheid bij ondernemers  Ieder regelt zijn eigen zaakjes (afval, beveiliging, onderhoud e.d.)

De negatieve spiraal is ingezet !!

Wat is parkmanagement
Management van uitbestede niet kernactiviteiten van ondernemers op een bedrijventerrein teneinde de dynamiek op het terrein te versterken om continue kwaliteitsverbetering en efficiëntieverhoging te realiseren

Parkmanagement leidt tot
waardevermeerdering onroerend goed concentratie op kernactiviteit(en) optimale samenwerking betere “uitstraling” van het terrein het ontwikkelen en behouden van duurzaamheid efficiënt inkopen van diensten en goederen

Concreet betekent dit
 Gezamenlijk onderhoud  Gezamenlijke voorzieningen  Gezamenlijk gebruik  Gezamenlijk inkoop van diensten  (Noodzakelijke) basis voor revitalisering

Voorbeelden Parkmanagement (Terreinbeheer)
      Parkeren wegen en riolering bewegwijzering groenvoorziening openbare ruimte verlichting straatmeubilair

Voorbeelden Parkmanagement (Facilitymanagement)
         veiligheid / beveiliging gebouwonderhoud collectieve afvalinzameling / afvaldepot logistiek- en vervoersmanagement catering, kinderopvang, sport/recreatie w- en e-installatie onderhoud bancaire, post- en vergadervoorziening facilitycenter

Voorbeelden Parkmanagement (Utilitymanagement)
           gezamenlijk energie-inkoop gezamenlijke duurzame energievoorziening benutting warmte/koude-opslag in de bodem Industriewater leverantie flexpool / P & O benutting/hergebruik proces(afval)water afvalwaterbehandeling gezamenlijke energievoorziening (WKK) benutting restwarmte of –koude wasstraat wagenpark telecom / telematica / multimedia

Voorbeelden Parkmanagement (Ontwikkelingsmanagement)
        milieumanagement en procesinnovatie kennisuitwisseling kwaliteitsmanagement vergunningencoördinatie trainingen / trainingscentrum (BHV , VCA) clusterprojecten startercentrum bedrijfsinnovatie

Voorbeelden Parkmanagement (Vestigingsmanagement)
      promotie & PR acquisitie nieuwe bedrijven intermediair (tijdelijke) bedrijfsruimten aantrekken nieuwe bedrijven ‘ruilverkaveling’ lease concepten

Dit lijkt interessant? Maar nu!
parkmanagement II
 Wat is een goede organisatievorm  Verhouding overheid/bedrijfsleven  PPS-constructie  Welke financiële inbreng door overheid en bedrijfsleven  Taakverdeling: parkmanagement / overheid / intermediaire org.  Nadere uitwerking in projectplan

Wie gaat dit doen // financiering

Parkmagement 2

Dichterbij dan u denkt!

Parkmanagement II
Ontwikkelen nieuwe initiatieven Samen sterker Meer terreinen Overleven
Roden Tynaarlo . Assen

fee fe e

Financiering: bedrijven gemeenten provincie

Platform: best. PMO's Gemeenten MKB KvK VNO/NCW Provincie

e fe
fee
Beilen

Gieten

fee
fe e

Hoogeveen

fee fee

fee

Emmen

Meppel

Coevorden

Wat doet het platform
 Nieuwe initiatieven ook buiten kernzones ondersteunen  Bestaande PMO’s faciliteren  Samenwerking organiseren tussen de Drentse terreinen  Opgedane kennis en ervaring uitdragen  Het wiel slechts één keer uitvinden De PMO’s op de individuele terreinen blijven de belangrijkste schakel en houden verantwoordelijkheid en alle zeggenschap op het eigen terrein !!

Intermediaire organisaties
Zeer positieve reacties van:
MKB-Noord  Willen bijv, secretaris leveren Kamer van Koophandel  Willen zorgdragen voor website (ontwikkelen en doorlinken van Platform Parkmanagement Drenthe naar alle eigen sites) VNO/NCW  Nog in overlegfase

Financiering
provincie gemeenten bedrijven MKB, KvK, VNO/NCW Looptijd project Parkmanagement 2 Drie jaar € 200.000 € 200.000 € 400.000

Reactie Gemeenten
Positieve insteek door: Emmen Coevorden Hoogeveen Meppel Roden

Tynaarlo positief over initiatief
Tynaarlo (Vriezerbrug) gaat start maken met revitalisering van het terrein  Parkmanagement Tynaarlo heeft al aangegeven gebruik te willen maken van de nieuwe organisatie

Reactie PMO’s
Presentatie 8 maart j.l. besturen en parkmanagers van bestaande PMO’s Besturen (ondernemers) zeer positief Wat vinden ondernemers belangrijk Werkgroep samengesteld ter verdere uitwerking van het plan Nieuwe afspraak op 25 maart

Projectplan
Nu moeten wensen van  Ondernemers  Gemeenten  anderen  Provincie In opdrachtformulering Aan wie wordt voor het uitwerken van een projectplan opdracht verleend?

Parkmanagement 2

Frits Roemers Provincie Drenthe