You are on page 1of 5

Elementy terenu na polu bitwy:

RZEKI
SPIS TRECI:
RZEKI

TY

by

PEPE

&

2015

QC

RZEKI

RZEKI

-B

-B

3 MARTWICZY CIEK

1-2 RZEKA WIATA


Kady model, ktry wkroczy w nurt Rzeki wiata, staje si natychmiast
celem losowo okrelonego zaklcia z Tradycji wiata (patrz ROZDZIA
XXIIII: MAGIA). Czar zostaje rzucony automatycznie i nie moe by
rozproszony.
To nie jest zwyka rzeka,
lecz wrzca i skrzca si masa Magii Hysh.

Wejcie do Martwiczego Cieku wie si z duym ryzykiem, a model


musi wykona test terenu niebezpiecznego. Ponadto, bro uywana w
walce wrcz przez modele bohaterw ktrzy przeprawili si przez
Martwiczy Ciek w najbliszej fazie walki wrcz zyskuje cech ora ZATRUTY
ATAK.
Jedynie smrd gstego, martwiczego szlamu moe
rywalizowa z jego toksyczn zjadliwoci. Ci, ktrzy
przeprawiaj si przez t rzek, powinni wstrzyma oddech.

RZEKI

RZEKI

-B

4 KAMIENNY STRUMIE
Wszystkie modele traktuj wody Kamiennego Strumienia jak teren otwarty.
Jednak wejcie na liskie kamienie wie si z duym ryzykiem, a model
musi wykona test terenu niebezpiecznego.
Szerokie koryto strumienia wypenione jest licznymi,
wystajcymi ponad lustro wody kamieniami, po ktrych z
odrobin szczcia mona przekroczy rzek such nog.

-B

5 WZBURZONY POTOK
Wejcie do Wzburzonego Potoku wie si z duym ryzykiem, a model
musi wykona test terenu niebezpiecznego. Jednake, zimna woda ma tak
pobudzajce waciwoci, e kady model ktry w biecej turze
przeprawi si przez rzek lub pozostaje choby czciowo w
wodach Wzburzonego Potoku do koca tury podlega zasadzie specjalnej
UDERZA JAKO PIERWSZY. Zimna woda Wzburzonego Potoku nie dziaa
na istoty podlegajce zasadzie specjalnej NIEUMARY, ISTOTA
ETERYCZNA, LENY DUCH oraz DEMON.
Lodowate grskie potoki s gbokie, bystre i wartkie.

RZEKI

RZEKI

6 WODA YCIA

7 ZWYKA RZEKA

Kady model, ktry wkroczy w nurt Wody ycia odzyskuje wszystkie


utracone punkty W. Ponadto, jeli model zosta Oszoomiony! lub
Powalony na ziemi! znajdujc si cho czciowo w Wodzie ycia, to
posta natychmiast wstaje i kontynuuje tur normalnie. Woda ycia nie
dziaa na istoty NIEUMARE, ETERYCZNE, LENE DUCHY oraz
DEMONY i OPTANYCH, MACHINY WOJENNE i RYDWANY oraz
POWOZY (naley jednak zauway, e Woda ycia wci dziaa na
jadce w rydwanie lub powozie postacie).

Ta rzeka nie wyrnia si niczym niezwykym, chyba


Rzeka to naturalny, powierzchniowy ciek pyncy w
wyobionym przez erozj rzeczn korycie, okresowo
zalewajcy dolin rzeczn.

Wody rzeki posiadaj niezwyky odcie, niezalenie od pory


dnia czy nocy nurt mieni si ywi zieleni, a yjce w pobliu
rzeki zwierzta i roliny rosn due i silne.

RZEKI

-B

RZEKI

8 WIERNA RZEKA
Modele nalece do druyny, ktra kontroluje Wiern Rzek podlegaj
zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
Przed wiekami nad brzegiem rzeki stoczona zostaa krwawa
bitwa w ktrej nieliczny kontyngent Armii Imperialnej stan
naprzeciw potnej Hordy Chaosy. onierzom Imperium, cho
wybitym do nogi, udao si powtrzyma Niewolnikw
Ciemnoci. Wojownicy Chaosu widzc determinacj i
zawzito nielicznych przeciwnikw postanowili odda hod
ich powiceniu i po rozbiciu oddziau zawrcili ruszajc w
kierunku jednego z odlegych miast.

-B

9 RZEKA DMUCHW
Dopki kompania kontroluje Rzek Dmuchw, jeden wybrany przez gracza
model bohatera, znajdujcy si cho czciowo na obszarze rzeki, moe w
czasie wykonywania pozostaych ruchw zanurkowa w wirach, by na pocztku
nastpnej fazy ruchu gracza pojawi si w odlegoci do 24 od miejsca
zanurzenia, jeeli ruch taki prowadzi do kontaktu z wrogiem, to jest to
rwnoznaczne z szar (szara ta podlega bdzie wszystkich zasadom
szary). Bohater moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk, w
ktrej bra udzia, ale w takim wypadku nie bdzie mg szarowa.
Labirynt powietrznych wirw przecinajcych rzek znany jest
wrd Elfw jako Dmuchy, a kompania ktra cho czciowo
odkryje tajemnice podwodnego wiata zyska du przewag
nad wrogiem

RZEKI

-B

RZEKI

10 RZEKA KRWI

11 ZDRADLIWY POTOK

Wejcie do Rzeki Krwi wie si z duym ryzykiem, a model musi


wykona test terenu niebezpiecznego. Jednake, model bohatera budzi
STRACH do koca tury w ktrej przeprawi si przez wody Krwawej
Rzeki, tak upiorny jest widok ociekajcych krwi wojownikw.
Kiedy rzeki wiata spyn krwi, bdzie to znak, e Khorne
odzyska panowanie na szczycie piekielnego panteonu
Krlestwa Chaosu. Nadszed czas Krwawego Boga!

RZEKI

-B

-B

12 WRZCA POWD
Na koniec wasnej fazy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model
przebywajcy choby czciowo we Wrzcej Powodzi. Wynik 4+
oznacza, e model otrzymuje trafienie o SILE K6 bez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza.
Wody tej rzeki wr niebywaym gniewem - najlepiej
przeprawi si szybko, bo inaczej nie wyjdzie si z niej nigdy.

Wejcie w wody Zdradliwego Potoku wie si z duym ryzykiem, a


model musi wykona test terenu niebezpiecznego.
Zdradliwe, pokryte achami wdrujcego piachu dno rzeki
pochono ju wielu miakw, ktrzy odwayli si wkroczy
w nurt Zdradliwego Potoku.